Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 32

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     30      31      32      33     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 32

 

 

542

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Fejlindikatorlampe

Angiver en fejl i:
• Den elektroniske motorstyring;
• Den elektroniske gasspjældsstyring; eller
• Den elektroniske multidrive-styring (hvis monteret)

Få omgående bilen efterset af en autoriseret Toyota-
forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

SRS-advarselslampe

Angiver en fejl i:
• SRS-airbagsystemet, eller
• Selestrammersystemet

Få omgående bilen efterset af en autoriseret Toyota-
forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

ABS-advarselslampe

Angiver en fejl i:
• ABS, eller
• Bremseassistancesystemet

Få omgående bilen efterset af en autoriseret Toyota-
forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Advarselslampe for elektrisk servostyringssystem
(advarselssummer)

Angiver en fejlfunktion i EPS-systemet (elektrisk servostyring)

Få omgående bilen efterset af en autoriseret Toyota-
forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

(Lyser gult)

(Hvis monteret)

Indikator for fartpilot

Angiver en fejlfunktion i fartpilotsystemet.

Få omgående bilen efterset af en autoriseret Toyota-
forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

(Lyser gult)

(Hvis monteret)

Indikator for fartbegrænser

Angiver en fejlfunktion i fartbegrænsersystemet.

Få omgående bilen efterset af en autoriseret Toyota-
forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Advar-

selslampe

Advarselslampe/beskrivelse/handlinger

OM12K97DK.book  Page 542  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

543

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

(Tændes)

Indikator for udskridningssystem

Angiver en fejl i:
• VSC-systemet (antiudskridningssystem);
• TRC-systemet (antihjulspin) eller
• Hjælp til start på bakke (HAC)-systemet
Lampen blinker, når VSC eller TRC er aktivt. (

S. 333)

Få omgående bilen efterset af en autoriseret Toyota-
forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

(Hvis monteret)

PCS-advarselslampe

Når advarselslampen blinker (og der lyder en summer): 
Angiver en fejlfunktion i PCS (pre-crash-sikkerhedssystem)

Få omgående bilen efterset af en autoriseret Toyota-
forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Når advarselslampen lyser: 
Angiver, at PCS-systemet (pre-crash-sikkerhedssystemet)
er midlertidigt ude af drift af en af følgende grunde:
• Området af forruden omkring frontsensoren er snavset,

dugget til eller dækket af kondensvand, is, klistermær-
ker osv.

Fjern snavs, dug, kondensvand, is, klistermærker
osv. (

S. 256)

• Frontsensorens temperatur er uden for funktionsområdet

Vent lidt, til området omkring frontsensoren er kølet
tilstrækkeligt ned.

Enten er VSC-systemet (antiudskridningssystem) eller
PCS-systemet (pre-crash-sikkerhedssystemet) deaktive-
ret, eller begge er deaktiveret.

PCS aktiveres ved at aktivere både VSC og PCS.
(

S. 261, 334)

(Blinker)

(Hvis monteret)

Indikator for deaktivering af Stop & Start-systemet

Angiver en fejl i Stop & Start-systemet 
(Indikatoren for deaktivering af Stop & Start-systemet
lyser, når systemet deaktiveres: 

S. 288)

Få omgående bilen efterset af en autoriseret Toyota-
forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Advar-

selslampe

Advarselslampe/beskrivelse/handlinger

OM12K97DK.book  Page 543  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

544

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

(Hvis monteret)

Advarselslampe for brændstoffilter

Advarer om, at mængden af vand, der har samlet sig i
brændstoffiltret, har nået det angivne niveau.

S. 481

(Hvis monteret)

Advarselslampe for lav motoroliestand

Angiver, at motoroliestanden er lav, men angiver ikke en fejl.

Tjek motoroliestanden, og hæld olie på, hvis det er
påkrævet. 
(

S. 467)

(Hvis monteret)

Indikator for skift af motorolie

Når lampen blinker:
Angiver, at det er tid til motorolieskift. 
(Indikatoren fungerer kun korrekt, hvis olieskiftsystemet
blev nulstillet ved seneste olieskift).

Kontrollér motorolien, og skift den, hvis det er påkræ-
vet. Efter motorolieskiftet skal olieskiftsystemet nul-
stilles. (

S. 472)

Når lampen lyser:
Angiver, at motorolien bør skiftes.
Når motorolien er blevet skiftet, og olieskiftsystemet er
blevet nulstillet.

Få motorolien og oliefilteret kontrolleret og skiftet
hos en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller
andre kvalificerede fagfolk. Efter motorolieskiftet skal
olieskiftsystemet nulstilles. (

S. 472)

(Hvis monteret)

Advarselslampe for DPF-system

• Angiver, at DPF-katalysatoren skal rengøres pga. gen-

tagne korte ture og/eller kørsel ved lav hastighed.

• Advarer om, at mængden af opsamlet materiale i DPF-

katalysatoren har nået det angivne niveau.

Du rengør DPF-katalysatoren ved at køre bilen med 65

km/t eller mere i 20 - 30 minutter så meget som muligt,
indtil advarselslampen for DPF-systemet slukkes

*

2

 

Vent så længe som muligt med at slukke motoren,

indtil advarselslampen for DPF-systemet slukkes. 

Hvis det ikke er muligt at køre bilen med 65 km/t eller

mere, eller hvis advarselslampen for DPF-systemet

ikke slukkes, selvom du har kørt i mere end 30 minut-

ter, skal bilen efterses hos en autoriseret Toyota-for-

handler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Advar-

selslampe

Advarselslampe/beskrivelse/handlinger

OM12K97DK.book  Page 544  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

545

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

(Hvis monteret)

Advarselslampe for åben dør (advarselssummer)

*

3

Angiver, at en dør ikke er helt lukket

Sørg for, at alle døre er lukkede.

(Blinker gult i 15 

sekunder.)

(Hvis monteret)

Indikator for smart-nøgle

Angiver, at der er en fejl med smart-nøglen.

Få omgående bilen efterset af en autoriseret Toyota-
forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Advarselslampe for lav brændstofstand

Instrument med 3 ringe:
Angiver, at den resterende brændstofmængde er ca. 7,5 l
eller mindre
Instrument med 2 ringe:
• Benzinmotor: Angiver, at den resterende brændstof-

mængde er ca. 7,5 l eller mindre

• Dieselmotor: Angiver, at den resterende brændstof-

mængde er ca. 8,3 l eller mindre

Tank bilen op.

Advarselslampe for førerens og forsædepassagerens
sikkerhedssele (advarselssummer)

*

4

Minder føreren og/eller forsædepassageren om at
spænde sikkerhedsselen

Spænd sikkerhedsselen.
Hvis der er en passager på forsædet, skal vedkom-
mende spænde sikkerhedsselen for at slukke advar-
selslampen (advarselssummeren).

(Hvis monteret)

Advarselslamper for bagsædepassagerernes sikker-
hedsseler (advarselssummer)

*

4

Minder bagsædepassagererne om at spænde deres sik-
kerhedsseler.

Spænd sikkerhedsselen.

Advar-

selslampe

Advarselslampe/beskrivelse/handlinger

OM12K97DK.book  Page 545  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

546

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

*

1

: Advarselssummer ved trukket parkeringsbremse: 

Summeren lyder som tegn på, at parkeringsbremsen stadig er trukket (når
bilen har nået en hastighed på 5 km/t).

*

2

: Advarselslampen for DPF-systemet tændes muligvis ikke, når indikatoren

for skift af motorolie lyser. I så fald skal bilen straks efterses af en autorise-
ret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

*

3

: Advarselssummer for åben dør:

Der lyder en advarselssummer, hvis bilen kører 5 km/t eller hurtigere med
en åben dør.

*

4

: Summer for førerens og passagerens sikkerhedssele:

Summeren gør opmærksom på, at førerens og passagerernes sikkerheds-
sele ikke er spændt. Summeren lyder i 30 sekunder, når bilen har nået en
hastighed på mindst 20 km/t. Hvis sikkerhedsselen stadig ikke spændes,
ændrer summeren lyd og høres i yderligere 90 sekunder.

(Hvis monteret)

Advarselslampe for lavt dæktryk

Når lampen lyser:
Lavt dæktryk, fx pga.
• Naturlige årsager (

S. 549)

• Fladt dæk (

S. 559, 573)

Justér dæktrykket til det angivne dæktryk.
Lampen slukker efter nogle minutter. Hvis lampen
ikke slukker, selvom dæktrykket er justeret, skal
systemet efterses hos en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Hvis lampen lyser efter at have blinket i 1 minut:
Fejlfunktion i advarselssystemet for lavt dæktryk
(

S. 550)

Få systemet efterset af en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

(Hvis monteret)

Hovedadvarselslampe

Summeren høres, og advarselslampen tændes og blinker
for at vise, at hovedadvarselssystemet har opdaget en fejl.

S. 553

Advar-

selslampe

Advarselslampe/beskrivelse/handlinger

OM12K97DK.book  Page 546  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

547

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Kontrollér, at advarselslampen er slukket, når de angivne trin til
afhjælpning af det mulige problem er udført.

Følg trinnene til fejlafhjælpning. (biler med smart-nøgle og
instrument med 3 ringe)

Indven-

dig

summer

Udven-

dig

summer

Advar-

selslam

pe

Advarselslampe/beskrivelse/handling

Kontinuerlig Kontinuerlig

(Blinker gult)

Indikator for smart-nøgle (biler med mul-
tidrive)

Den elektroniske nøgle blev taget med ud af
bilen, og førerdøren blev åbnet og lukket,
mens gearstillingen P ikke var valgt og tæn-
dingskontakten ikke var slået fra.

Skift gearstillingen til P.

Tag den elektroniske nøgle med ind i
bilen igen.

Én 

gang

3 gange

(Blinker gult)

Indikator for smart-nøgle (biler med mul-
tidrive)

Den elektroniske nøgle blev taget med ud af
bilen, og førerdøren blev åbnet og lukket,
mens gearstillingen P var valgt, og tændings-
kontakten ikke var slået fra.

Slå tændingskontakten fra, eller tag den
elektroniske nøgle med ind i bilen igen.

Én 

gang

3 gange

(Blinker gult)

Indikator for smart-nøgle

Angiver, at en anden dør end førerdøren blev
åbnet og lukket, mens tændingskontakten
stod på andet end OFF, og den elektroniske
nøgle er uden for registreringsområdet.

Tjek den elektroniske nøgles placering.

OM12K97DK.book  Page 547  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

548

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Én 

gang

Kontinuerligt
(5 sekunder)

(Blinker gult)

Indikator for smart-nøgle

Der er gjort et forsøg på at forlade bilen med
den elektroniske nøgle og låse dørene uden
først at slå tændingskontakten fra.

Slå tændingskontakten fra, og lås dørene
igen.

Én 

gang

(Blinker gult i 

15 sekunder)

Indikator for smart-nøgle

Angiver, at den elektroniske nøgle ikke var til
stede, da motoren blev forsøgt startet.

Tjek den elektroniske nøgles placering.

9 gange

(Blinker gult)

Indikator for smart-nøgle

Der blev gjort forsøg på at køre, uden at den
almindelige nøgle befandt sig i bilen.

Tjek, at den elektroniske nøgle befinder
sig i bilen.

Én 

gang

(Blinker gult i 

15 sekunder)

Indikator for smart-nøgle

Angiver, at den elektroniske nøgles batte-
ristand er lav.

Udskift batteriet. 
(

S. 505)

Én 

gang

(Blinker hur-

tigt grønt i 

15 sekunder)

Indikator for smart-nøgle

Indikerer, at ratlåsen stadig er aktiv.

Udløsning af ratlås. (

S. 219)

Én 

gang

(Blinker gult 

i 30 sekun-

der)

Indikator for smart-nøgle

• Efter at dørene blev låst op med den

mekaniske nøgle, og der derefter blev tryk-
ket på tændingskontakten, kunne den
elektroniske nøgle ikke registreres i bilen.

• Den elektroniske nøgle kunne ikke registre-

res i bilen, selv efter at der blev trykket på
tændingskontakten to gange efter hinanden.

Biler med multidrive: Lad den elektroni-
ske nøgle berøre tændingskontakten,
mens bremsepedalen trædes ned.

Biler med manuel transmission: Lad den
elektroniske nøgle berøre tændingskon-
takten, mens koblingspedalen trædes ned.

Indven-

dig

summer

Udven-

dig

summer

Advar-

selslam

pe

Advarselslampe/beskrivelse/handling

OM12K97DK.book  Page 548  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

549

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Sensor til registrering af forsædepassager, påmindelse om sikkerheds-
sele og advarselssummer

Hvis der placeres bagage på forsædet, kan sensoren til registrering af for-
sædepassager få indikatoren til at blinke og advarselssummeren til at lyde,
selvom der ikke sidder nogen på sædet.

Hvis der placeres en pude på sædet, kan sensoren muligvis ikke registrere
en passager, og indikatoren fungerer muligvis ikke korrekt.

Hvis fejlindikatorlampen tændes under kørsel

På nogle modeller tændes fejlindikatorlampen, hvis brændstoftanken tøm-
mes fuldstændigt. Hvis brændstoftanken er tom, skal du straks fylde brænd-
stof på bilen. Fejlindikatorlampen slukker efter adskillige køreture.
Hvis fejlindikatorlampen ikke slukkes, skal du hurtigst muligt kontakte en
autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Når advarselslampen for lavt dæktryk lyser (biler med advarselssystem
for lavt dæktryk)

Udfør følgende handlinger, når temperaturen er faldet tilstrækkeligt.

Kontrollér dæktrykket, og juster det til det korrekte niveau.

Hvis advarselslampen ikke slukker efter nogle minuttter, skal du kontrollere,
at dæktrykket er på det angivne niveau, og foretage initialisering.

Advarselslampen kan lyse igen, hvis de ovenfor nænvte handlinger udføres,
uden at dæktemperaturen har fået lov til at falde tilstrækkeligt forinden.

Advarselslampen for lavt dæktryk kan lyse af naturlige årsager (biler
med advarselslampe for lavt dæktryk)

Dæktryk-advarselslampen kan lyse på grund af naturlige årsager som fx
naturlig udsivning af luft og ændringer i dæktrykket på grund af temperaturen.
I så fald vil en justering af dæktrykket få advarselslampen til at slukke (efter
nogle minutter).

Når et hjul udskiftes med et reservehjul (biler med advarselssystem for
lavt dæktryk)

Reservehjulet er ikke forsynet med en dæktrykssensor. Hvis dækket bliver
fladt, slukker advarselslampen for lavt dæktryk ikke, selvom det flade dæk er
blevet erstattet af reservehjulet. Udskift reservehjulet med det reparerede
dæk, og juster dæktrykket. Advarselslampen for lavt dæktryk slukker efter
nogle få minutter.

Forhold, hvor advarselssystemet for lavt dæktryk muligvis ikke fungerer
korrekt (biler med advarselssystem for lavt dæktryk)

S. 488

OM12K97DK.book  Page 549  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

550

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Hvis advarselslampen for lavt dæktryk ofte tænder efter at have blinket i
1 minut (biler med advarselssystem for lavt dæktryk)

Biler uden smart-nøgle

Hvis advarselslampen for lavt dæktryk lyser efter at have blinket hurtigt i 1 minut,
mens tændingskontakten står på ON, skal systemet kontrolleres hos en autorise-
ret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Biler med smart-nøgle

Hvis advarselslampen for lavt dæktryk lyser efter at have blinket hurtigt i 1 minut,
mens tændingskontakten står på IGNITION ON, skal systemet kontrolleres hos en
autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Advarselssummer

I nogle tilfælde høres summeren muligvis ikke på grund af støjende omgivel-
ser eller høj audiolyd.

Hvis indikatoren for skift af motorolie lyser (dieselmotor)

Gentagne korte ture og/eller kørsel ved lave hastigheder kan medføre, at
olien forringes hurtigere end normalt, uanset hvor langt bilen har kørt. Hvis
dette sker, blinker indikatoren for skift af motorolie.

Indikator for skift af motorolie tændes (dieselmotor)

Udskift motorolien og oliefilteret, hvis indikatoren for skift af motorolie ikke
lyser, selvom du har kørt mere end 15000 km siden sidste olieskift.
Det er muligt, at indikatoren for skift af motorolie lyser, når du har kørt mindre
end 15000 km på baggrund af brugen eller kørselsforholdene.

Advarselslampe for servostyring (advarselssummer)

Når batteriets opladning bliver utilstrækkelig, eller spændingen falder midlertidigt,
kan advarselslampen for servostyring tændes og advarselssummeren lyde.

OM12K97DK.book  Page 550  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

551

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

ADVARSEL

Hvis både ABS- og bremsesystem-advarselslampen bliver ved med at lyse

Stands øjeblikkeligt bilen på et sikkert sted, og kontakt en autoriseret
Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk. Bilen vil være
meget ustabil, når der bremses, og ABS-systemet kan svigte, hvilket kan
forårsage en ulykke med død eller alvorlige kvæstelser til følge.

Hvis advarselslampen for det elektriske servostyringssystem tændes

Det kan blive meget tungt at dreje rattet. 
Hvis det bliver tungere end normalt at dreje rattet under kørslen, skal du
holde godt fat i rattet og bruge flere kræfter til at dreje, end du plejer.

Når du kører for at rense DPF-katalysatoren (dieselmotor)

Når du kører, skal du være opmærksom på vejret, vejforholdene, terrænet
samt trafikforholdene og overholde trafikreglerne. Hvis du undlader at gøre
dette, kan det medføre en uventet ulykke, der kan resultere i dødsfald eller
alvorlige kvæstelser.

Hvis advarselslampen for lavt dæktryk lyser (biler med advarselssy-
stem for lavt dæktryk)

Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger. Hvis du ikke gør det, kan du miste
herredømmet over bilen, hvilket kan medføre død eller alvorlig kvæstelse.

Stands bilen et sikkert sted så snart som muligt. Juster straks dæktrykket.

Biler med et reservehjul: Hvis advarselslampen for lavt dæktryk lyser,
selvom dæktrykket er blevet justeret, er det sandsynligt, at dækket er
punkteret. Kontrollér dækkene. Hvis et dæk er punkteret, skal det erstattes
af reservehjulet, og det punkterede dæk repareres hos den nærmeste
autoriserede Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Biler med nødreparationssæt til punktering: Hvis advarselslampen for lavt
dæktryk lyser, selvom dæktrykket er blevet justeret, er det sandsynligt, at
dækket er punkteret. Kontrollér dækkene. Hvis et dæk er fladt, skal du
reparere det ved hjælp af nødreparationssættet.

Undgå bratte manøvrer og opbremsninger. Hvis bilens dæk ødelægges,
kan du miste herredømmet over rattet eller bremserne.

Hvis der opstår en dækeksplosion eller et hurtigt luftudslip (biler med
advarselssystem for lavt dæktryk)

Advarselssystemet for lavt dæktryk aktiveres muligvis ikke øjeblikkeligt.

OM12K97DK.book  Page 551  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

552

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

BEMÆRK

For at sikre, at advarselssystemet for lavt dæktryk fungerer korrekt
(biler med advarselssystem for lavt dæktryk)

Montér ikke dæk med forskellig konstruktion eller af forskelligt fabrikat, da
advarselssystemet for lavt dæktryk i så fald eventuelt ikke fungerer korrekt.

Hvis advarselslampen for DPF-systemet tændes (dieselmotor)

Hvis advarselslampen for DPF-systemet fortsat lyser, uden at der er udført
rensning, kan indikatoren for fejl blive tændt efter yderligere 100 - 300 km.
Hvis dette sker, skal bilen straks efterses hos en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Hvis advarselslampen for brændstoffilter tændes (dieselmotor)

Bilen må aldrig køres med advarselslampen tændt. Fortsat kørsel med vand
i brændstoffiltret ødelægger brændstofindsprøjtningspumpen.

OM12K97DK.book  Page 552  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

553

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Hovedadvarselslampe

Hovedadvarselslampen vil også
tænde eller blinke som tegn på, at
der er en advarselsmeddelelse på
multi-informationsdisplayet.

Multi-informationsdisplay

Hvis en af meddelelserne eller indikatorerne vises igen, når du har
udført nedenstående handlinger, skal du kontakte en autoriseret
Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Advarselslamperne og advarselssummerne fungerer som følger iht.
indholdet af meddelelsen. Hvis en meddelelse angiver behov for
inspektion hos en forhandler, skal du omgående kontakte en autoriseret
Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Hvis der vises en advarselsmeddelelse 

(biler med instrument med 2 ringe)

Multi-informationsdisplayet viser advarsler om fejl i systemet,
funktioner, der ikke udføres korrekt, samt meddelelser, der angi-
ver behov for vedligeholdelse. Afhjælp fejlene iht. den viste
meddelelse.

1

2

Meddelelser og advarsler

Systemad-

varselslampe

Advarsels-

summer*

Advarsel

Lyser

Lyder

Angiver en vigtig situation, som fx
at et kørselsrelateret system er fejl-
behæftet, eller at der er risiko for
en farlig situation, hvis fejlen ikke
afhjælpes

OM12K97DK.book  Page 553  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

554

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

*

: Der lyder en summer, første gang en meddelelse vises på multi-informati-

onsdisplayet

Hvis følgende meddelelse vises, skal de relevante handlinger udføres.

• "DPF full. See owner’s instruction." (dieselmotor)

S. 557

Hvis følgende meddelelse vises, kan der være en fejl.
Stands omgående bilen et sikkert sted, og kontakt en autoriseret
Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

• "Brake effectiveness is reduced due to failure, please stop in a

safe area and check instruction."

Lyser eller 

blinker

Lyder eller 

lyder ikke

Angiver en vigtigt situation - fx om
fejl i de systemer, der vises på
multi-informationsdisplayet

Blinker

Lyder

Angiver en situation - som fx at der
kan opstå skader på bilen eller en
farlig situation

Lyser

Lyder ikke

Angiver en tilstand - fx fejl i elektriske
komponenter eller deres tilstand eller
angiver, at der er behov for vedlige-
holdelse

Lyder ikke

Angiver en situation - fx at en funk-
tion er blevet udført ukorrekt eller
angiver, hvordan en funktion skal
udføres korrekt

Hvis der vises en meddelelse med henvisning til instruktionsbogen

Systemad-

varselslampe

Advarsels-

summer*

Advarsel

OM12K97DK.book  Page 554  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

555

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Udfør de relevante handlinger, som anvises i den den viste meddelelse. 
Hvis nogen af følgende meddelelser vises, henvises også til denne
instruktionsbog.

Hvis "Check charging system." vises

Angiver en fejlfunktion i bilens ladesystem.
Stands øjeblikkeligt bilen på et sikkert sted, og kontakt en autorise-
ret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Hvis "Engine oil pressure low."

Angiver, at motorolietrykket er for lavt.
Stands øjeblikkeligt bilen på et sikkert sted, og kontakt en autorise-
ret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Hvis "Headlight system malfunction. Visit your dealer." vises
på multi-informationsdisplayet (hvis monteret)

Der kan være følgende fejl i systemet. Få omgående bilen efterset
af en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk.

LED-forlygtesystemet

Systemet til automatisk højdejustering af forlygter

Automatisk fjernlys

Hvis "Front sensor systems are temporarily unavailable due to
inappropriate temp. Wait a moment." eller "Front Camera
Vision Blocked Clean and Demist Windshield." vises (hvis
monteret)

Følgende systemer kan være afbrudt, indtil det problem, meddelel-
sen omhandler, er løst.

PCS (pre-crash-sikkerhedssystem)

LDA (advarsel om vejbaneskift)

Automatisk fjernlys

RSA (oplysninger på færdselstavler)

Andre meddelelser, som vises på multi-informationsdisplayet

OM12K97DK.book  Page 555  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

556

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

Hvis "Drain water from fuel filter." vises (hvis monteret)

Advarer om, at mængden af vand, der har samlet sig i brændstoffil-
tret, har nået det angivne niveau.

S. 481, 482

Hvis "Engine oil low." vises (hvis monteret)

Indikerer, at motoroliestanden kan være lav.
Tjek motoroliestanden, og hæld olie på, hvis det er påkrævet.

Hvis "Oil Maintenance required soon." vises (hvis monteret)

Angiver, at det er tid til motorolieskift. (Indikatoren fungerer kun kor-
rekt, hvis olieskiftsystemet blev nulstillet ved seneste olieskift.)
Kontrollér motorolien, og skift den, hvis det er påkrævet. Efter
motorolieskiftet skal olieskiftsystemet nulstilles. (

S. 472)

Hvis "Oil maintenance required." vises (hvis monteret)

Angiver, at motorolien bør skiftes. (Når motorolien er blevet skiftet,
og olieskiftsystemet er blevet nulstillet).
Få motorolien og oliefilteret kontrolleret og skiftet hos en autoriseret
Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk. Efter
motorolieskiftet skal olieskiftsystemet nulstilles. (

S. 472)

OM12K97DK.book  Page 556  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

557

8-2. Forholdsregler i nødsituationer

OM12K97DK

8

Hvis der opstår prob

lemer

Hvis "DPF full. See owner’s manual." vises (dieselmotor)

Indikerer, at mængden af opsamlet materiale i DPF-katalysatoren
har nået et bestemt niveau, og at DPF-katalysatoren skal renses.
(Materiale kan opsamles hurtigere ved mange korte ture og/eller
hyppig kørsel ved lav hastighed).
Du rengør DPF-katalysatoren ved at køre bilen med 65 km/t eller
mere i 20 - 30 minutter, indtil meddelelsen forsvinder

*

.

Undgå om muligt at standse motoren, til meddelelsen er slukket.
Hvis det ikke er muligt at køre bilen ved 65 km/t eller mere, eller hvis
meddelelsen ikke slukkes, selvom du har kørt i mere end 30 minutter,
skal bilen efterses hos en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller
andre kvalificerede fagfolk.

*

: Meddelelsen slukkes muligvis ikke, hvis påmindelsen om olieskift også er

vist på multi-informationsdisplayet. I så fald skal bilen straks efterses af en
autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Hvis "DPF full, engine service required." vises (1WW-motor)

Indikerer, at den automatiske rensefunktion muligvis ikke fungerer,
fordi mængden af opsamlet materiale i DPF-katalysatoren oversti-
ger et angivet niveau.
Få omgående bilen efterset af en autoriseret Toyota-forhandler/-
reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

OM12K97DK.book  Page 557  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     30      31      32      33     ..