Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 30

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     28      29      30      31     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 30

 

 

509

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Under instrumentbordet i førersiden (venstrestyrede biler)

Type A:
Tag låget af.

Type B:

Åbn opbevaringsrummet. Tryk
begge sider af opbevaringsrum-
met indad for at tage det ud af
de øverste tappe.
Træk opbevaringsrummet ud,
og afmontér de nederste tappe.

1

2

OM12K97DK.book  Page 509  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

510

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Under instrumentbordet i passagersiden (højrestyrede biler)

Type A:
Fjern afdækningen* og dækslet.

Type B:

Åbn handskerummet. Træk
dæmperen af.
Tryk begge sider af handske-
rummet indad for at tage det ud
af de øverste tappe. Træk der-
efter handskerummet ud og
afmontér de nederste tappe.

*

: Hvis monteret

1

2

OM12K97DK.book  Page 510  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

511

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Træk sikringen ud med udtag-
ningsværktøjet.

Kun sikringer af type A kan fjernes
ved hjælp af udtagningsværktøjet.

3

OM12K97DK.book  Page 511  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

512

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Kontrollér, om sikringen er sprunget.

Normal sikring
Sprunget sikring

Type A, B, C og D:
Udskift den sprungne sikring med en ny sikring med korrekt amperetal.
Amperetallet er angivet på låget til sikringsboksen.
Type E:
Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk.

4

1
2

Type A

Type B

Type C

Type D

Type E

OM12K97DK.book  Page 512  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

513

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Efter skift af sikring

Hvis lyset ikke virker efter skift af sikringen, skal pæren sandsynligvis udskif-
tes. (

S. 514)

Hvis den nye sikring springer igen, skal du få bilen tjekket hos en autoriseret
Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Ved overbelastning i en strømkreds

Sikringerne er konstrueret til at springe, så ledningsnettet ikke tager skade.

Ved skift af pærer

Toyota anbefaler, at du bruger originale Toyota-produkter, der er udviklet til
denne bil. Da nogle pærer er sluttet til kredsløb, der skal forhindre overbelast-
ning, kan andet end originale dele og dele, der ikke er udviklet til denne bil,
muligvis ikke bruges.

ADVARSEL

Sådan undgår du systemnedbrud og brand

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger. 
Undladelse heraf kan medføre skader på bilen og eventuelt brand eller tilska-
dekomst.

Benyt aldrig en sikring med højere amperetal end angivet eller en anden
genstand i stedet for en sikring.

Benyt altid en original Toyota-sikring eller tilsvarende. 
Benyt aldrig en ledning i stedet for en sikring, heller ikke som midlertidig
reparation.

Foretag ikke ændringer på sikringer eller sikringsboksene.

BEMÆRK

Før skift af sikringer

Få årsagen til den elektriske overbelastning undersøgt og eventuelle repa-
rationer foretaget af en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre
kvalificerede fagfolk så hurtigt som muligt.

OM12K97DK.book  Page 513  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

514

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Kontrollér watt-tallet for den pære, som skal skiftes. (

S. 627)

Foran

Biler med halogenforlygter

Pærer

Du kan skifte nedenstående pærer selv. Hvor svært det er at
skifte pæren, afhænger af den enkelte pære. Da der er en fare
for, at komponenter kan blive beskadiget, anbefaler vi, at
udskiftning foretages af en autoriseret Toyota-forhandler/-repa-
ratør eller andre kvalificerede fagfolk.

Forberedelse til skift af pære

Pærernes placering

Forlygter
Sideblinklys
Forblinklys
Tågeforlygter (hvis monteret)

1
2
3
4

OM12K97DK.book  Page 514  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

515

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Biler med LED-forlygter

Bag (venstrestyrede biler)

Sideblinklys
Forblinklys
Tågeforlygter (hvis monteret)

1
2
3

Baklys
Stoplys
Bagblinklys
Nummerpladelys

1
2
3
4

OM12K97DK.book  Page 515  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

516

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Bag (højrestyrede biler)

Stoplys
Baklys
Nummerpladelys
Bagblinklys

1
2
3
4

OM12K97DK.book  Page 516  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

517

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Forlygter (biler med halogenforlygter)

Fjern sikkerhedsklemmen. Drej
sprinklervæskeåbningen, og
træk den ud. (Kun ved udskift-
ning af pæren i højre side).

Tag afdækningen af.

Drej pærens sokkel mod
uret, og tag den af.

Træk stikket ud, mens du
trykker på udløseren.

Udskiftning af pærer

1

2

3

4

OM12K97DK.book  Page 517  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

518

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Udskift pæren, og sæt pære-
soklen i.

Ret de 3 flige på pæren ind efter
monteringsåbningen, og sæt den i.

Drej pæresoklen, så den sid-
der sikkert.

Ryk forsigtigt i pæresoklen for at
kontrollere, at den ikke er løs,
tænd for forlygterne én gang, og
kontrollér visuelt, at der ikke
siver lys ud gennem montering-
såbningen.

Sæt afdækningen på.

For at sikre, at afdækningen
fastgøres sikkert, skal den frem-
stående del (A) være på linje
med midten af det område (B),
som er vist på illustrationen.
Tryk langs afdækningens kant
med et fast tryk.

Montér sprinklervæskeåbnin-
gen ved at sætte den i og
dreje den. Montér låseclip-
sen. (Kun ved udskiftning af
pæren i højre side).

5

6

A

B

7

8

OM12K97DK.book  Page 518  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

519

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Tågeforlygter (hvis monteret)

Drej rattet i modsat retning af
det blinklys, der skal udskiftes.

Drej rattet til et sted, hvor du let
kan få hånden ind mellem dæk-
ket og kofangerbeklædningen.

Fjern de 2 skruer, og fjern
kofangerbeklædningen delvist.

Fjern kofangerbeklædningen
delvist, indtil pæren er synlig.

Træk stikket ud, mens du
trykker på udløseren.

1

2

3

4

OM12K97DK.book  Page 519  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

520

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Drej pærens sokkel mod
uret, og tag den af.

Montér en ny pære.

Ret de 3 flige på pæren ind efter
monteringsåbningen, og sæt den i.
Drej pæresoklen med uret, så
den sidder sikkert.

Sæt stikket i igen.

Ryk forsigtigt i stikket for at kon-
trollere, at det ikke er løst, tænd
for de forreste tågelygter én
gang og kontrollér visuelt, at der
ikke siver lys ud gennem monte-
ringsåbningen.

Udfør 

 og 

 omvendt, når du monterer kofangerbeklædningen.

Kontrollér, at kofangerbeklædningen sidder fast på indersiden af kofan-
geren.

5

6

7

8

3

2

OM12K97DK.book  Page 520  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

521

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Indikatorer for blinklys for

Fjern sikkerhedsklemmen.
Drej sprinklervæskeåbningen,
og træk den ud. (Kun ved
udskiftning af pæren i højre
side).

Drej pæresoklen mod uret.

Tag pæren ud.

Udfør 

 og 

 omvendt, når du monterer pæren.

Montér sprinklervæskeåbnin-
gen ved at sætte den i og
dreje den. Montér låseclip-
sen. (Kun ved udskiftning af
pæren i højre side).

1

2

3

4

3

2

5

OM12K97DK.book  Page 521  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

522

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Stoplys og blinklys bag

Åbn bagklappen, og fjern de
2 skruer. Fjern pæren ved at
trække den direkte bagud.

Drej pæresoklen mod uret.

Stoplys
Bagblinklys

Tag pæren ud.

Stoplys
Bagblinklys

Udfør 

 og 

 omvendt, når du monterer pæren.

Montér pæren og sæt de 2
skruer på.

Flugt føringen (

) og stiften

(

) på lampen med montering-

såbningen, når pæren monteres.

1

2

1
2

3

1
2

4

3

2

5

1

2

OM12K97DK.book  Page 522  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

523

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Baklys

Åbn bagklappen, og fjern
afdækningen.

Sæt en flad skruetrækker el.
lign. ind i hullet øverst på afdæk-
ningen og tag den af som vist på
illustrationen.
Sæt et stykke tape på skrue-
trækkeren for at forebygge ska-
der på bilen.

Drej pærens sokkel mod
uret, og tag den af.

Tag pæren ud.

Udfør de nævnte trin i omvendt rækkefølge ved monteringen.

1

2

3

4

OM12K97DK.book  Page 523  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

524

7-3. Gør-det-selv vedligeholdelse

OM12K97DK

Nummerpladelys

Tag lysenheden ud

Sæt en flad skruetrækker el.
lign. ind ved siden af lyset og tag
det af som vist på illustrationen.
Sæt et stykke tape på skruetræk-
keren for at forebygge skader på
bilen.

Drej pærens sokkel mod
uret, og tag den af.

Tag pæren ud

Udfør de nævnte trin i omvendt rækkefølge ved monteringen.

1

2

3

4

OM12K97DK.book  Page 524  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     28      29      30      31     ..