Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 26

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     24      25      26      27     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 26

 

 

438

6-4. Andet indvendigt udstyr

OM12K97DK

Uret kan indstilles ved at trykke på knapperne.

Indstiller time
Indstiller minut

Biler uden smart-nøgle: 
Uret vises, når tændingskontakten står på "ACC" eller "ON". 
Biler med smart-nøgle: 
Uret vises, når tændingskontakten står på ACCESSORY eller IGNITION ON.

Når batteriets poler frakobles og tilkobles, indstilles uret automatisk til kl. 1:00.

Askebægeret kan installeres i en
kopholder. (

S. 428)

Ur

1
2

Transportabelt askebæger (hvis monteret)

ADVARSEL

Askebægeret skal være lukket, når det ikke er i brug. 
Der er risiko for kvæstelser i tilfælde af en pludselig opbremsning, en
skarp drejning eller en ulykke.

For at undgå brand skal tændstikker og cigaretter slukkes omhyggeligt, før du
lægger dem i askebægeret. Sørg derefter for at lukke askebægeret helt til.

For at undgå brand må der ikke lægges papir eller andre brændbare mate-
rialer i askebægeret.

OM12K97DK.book  Page 438  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

439

6-4. Andet indvendigt udstyr

OM12K97DK

6

Indven

digt udstyr

Foran og bag: Anvend en strømforsyning til elektroniske apparater,
som bruger mindre end 12 VDC/10 A (strømforbrug 120 W).
Ved brug af elektroniske produkter skal det sikres, at strømforbruget
for alle tilsluttede udgange er under 120 W.
Bagagerum: Anvend en strømforsyning til elektroniske apparater, som
bruger mindre end 12 VDC/10 A (strømforbrug 120 W).

Strømudtag

Foran

Bag

Træk i låget for at åbne, og åbn
derefter dækslet.

Åbn dækslet.

Bagagerum

Åbn dækslet.

OM12K97DK.book  Page 439  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

440

6-4. Andet indvendigt udstyr

OM12K97DK

Biler uden smart-nøgle: 
Strømudtagene kan benyttes, når tændingskontakten står på "ACC" eller "ON". 
Biler med smart-nøgle: 
Strømudtagene kan benyttes, når tændingskontakten står på ACCESSORY
eller IGNITION ON.

Biler med Stop & Start-system: Når motorens starter igen efter at have været
stoppet af Stop & Start-systemet, kan strømudtaget sættes midlertidigt ud af
funktion. Dette er ikke en fejl.

Fold armlænet ned, når du vil
bruge det.

BEMÆRK

Luk dækslerne til strømudtagene, når strømudtaget ikke er i brug, for at
undgå, at strømudtagene beskadiges. 
Fremmedlegemer eller væske, der trænger ind i strømudtagene, kan for-
årsage kortslutning.

For at undgå afladning af batteriet, må strømudtagene ikke være i brug
længere end højst nødvendigt, når motoren ikke kører.

Armlæn (hvis monteret)

BEMÆRK

Undgå at belaste armlænet med for stor vægt, så det ikke beskadiges.

OM12K97DK.book  Page 440  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

441

6-4. Andet indvendigt udstyr

OM12K97DK

6

Indven

digt udstyr

Der er monteret et hjælpegreb i lof-
tet, som kan benyttes til at støtte
kroppen, når man sidder på sædet.

Frakkekrogene findes på hjælpe-
grebene bagi.

Hjælpegreb

ADVARSEL

Brug ikke hjælpegrebet som støtte ved ind- eller udstigning af bilen, eller
når du rejser dig fra sædet.

BEMÆRK

Undgå at lægge tung vægt på hjælpegrebet for at undgå, at det beskadiges.

Frakkekroge

ADVARSEL

Hæng ikke klædebøjler eller andre hårde eller skarpe genstande på kna-
gen. Hvis SRS-gardinairbaggene udløses, kan disse genstande blive pro-
jektiler og forårsage død eller alvorlige kvæstelser.

OM12K97DK.book  Page 441  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

442

6-4. Andet indvendigt udstyr

OM12K97DK

Brug kontakten på overkonsollen til at åbne eller lukke panora-
masolskærmen.

Lukker
Komplet automatisk lukning
(tryk og hold)*
Åbner
Komplet automatisk åbning
(tryk og hold)*

*: Hvis du trykker på kontakten (uanset

side), stoppes panoramasolskær-
men halvvejs.

Panoramasolskærmen kan betjenes, når

Biler uden smart-nøgle

Tændingskontakten står på "ON".

Biler med smart-nøgle

Tændingskontakten står på IGNITION ON.

Klemmesikring

Hvis der registreres en genstand mellem panoramasolskærmen og rammen
under lukning, vil solskærmens vandring stoppe, og panoramasolskærmen vil
åbne en smule igen.

Hvis panoramasolskærmen ikke kan åbnes/lukkes automatisk

Tryk på åbningssiden på kontakten for at åbne panoramasolskærmen.
Hold åbningssiden på kontakten nede, indtil panoramasolskærmen er
åbnet helt og lukker en smule.

Når du har gjort det, skal du kontrollere, om den automatiske åbne-/lukke-
funktion fungerer. 
Hvis den automatiske åbne-/lukkefunktion stadig ikke fungerer korrekt, skal
bilen efterses af en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvali-
ficerede fagfolk.

Panoramasolskærm (hvis monteret)

1
2

3
4

1

2

OM12K97DK.book  Page 442  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

443

6-4. Andet indvendigt udstyr

OM12K97DK

6

Indven

digt udstyr

ADVARSEL

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger. 
Hvis du ikke gør det, kan det medføre døden eller alvorlige kvæstelser.

Lukning af panoramasolskærm

Kontrollér, at ingen af passagerernes legemsdele er i fare for at komme i
klemme, når panoramasolskærmen betjenes.

Lad ikke børn betjene panoramasolskærmen. 
Hvis panoramasolskærmen lukkes med en passager i klemme, kan det
medføre død eller alvorlige kvæstelser. 
Føreren er ansvarlig for at sige til børn, at de ikke må betjene panora-
masolskærmen.

Klemmesikring

Sæt aldrig en legemsdel i klemme for at aktivere klemmesikringen med vilje.

Klemmesikringen virker muligvis ikke, hvis der kommer noget i klemme,
lige før panoramasolskærmen lukker helt.

OM12K97DK.book  Page 443  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

446

OM12K97DK

7-1. Vedligeholdelse og pleje

Arbejd dig oppe fra og nedefter, og brug rigeligt med vand på karos-
seriet, i hjulbrøndene og under bilen for at fjerne snavs og støv.

Vask karosseriet med en børste.

Benyt autoshampoo til pletter, der er svære at fjerne, og skyl grun-
digt med vand.

Tør alt vand af.

Giv bilen en voksbehandling, når den vandtætte lakforsegling er slidt.

Voksbehandlingen udføres på koldt karosseri, når vandet ikke længere
perler af på en ren overflade.

Vaskehaller

Klap spejlene ind, før bilen vaskes. Start med at vaske bilen fra forenden.
Husk at klappe spejlene ud igen, inden du kører.

De børster, der anvendes i vaskehaller, kan ridse og dermed beskadige
bilens lak.

Vaskehaller med højtryksvask

Sørg for, at højtryksdyserne ikke kommer i nærheden af bilens ruder.

Kontrollér, at brændstofsklappen er forsvarligt lukket, før du kører ind i
vaskehallen.

Rengøring og beskyttelse af bilens 

eksteriør

Gør følgende for at beskytte bilen og holde den i god stand:

OM12K97DK.book  Page 446  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

447

7-1. Vedligeholdelse og pleje

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Når du bruger vaskehaller (biler med smart-nøgle)

Hvis dørhåndtaget bliver vådt, mens den elektroniske nøgle er inden for sin
effektive rækkevidde, kan døren låse og låse op flere gange. Følg i så fald
følgende afhjælpningstrin, når bilen skal vaskes:

Anbring nøglen et sted mindst 2 m fra bilen, mens bilen bliver vasket. (Pas
på, at nøglen ikke bliver stjålet).

Indstil den elektroniske nøgle til batterisparefunktion for at deaktivere smart-
nøglen. (

S. 148)

Aluminiumsfælge (hvis monteret)

Fjern straks alt snavs med et neutralt rengøringsmiddel. Benyt ikke hårde
børster eller slibende rengøringsmidler. Benyt ikke stærke eller skrappe
kemiske rengøringsmidler. 
Brug samme milde rengøringsmiddel og voks som på resten af bilen.

Brug ikke rengøringsmiddel på fælgene, når fælgene er varme, fx efter en
lang køretur i varmt vejr.

Skyl rengøringsmiddel af fælgene straks efter, at det har været brugt.

Kofangere

Undlad at skure med slibende rengøringsmidler.

ADVARSEL

Ved bilvask

Undlad at bruge vand indvendigt i motorrummet. Ellers kan de elektriske
komponenter tage skade eller bryde i brand.

OM12K97DK.book  Page 447  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

448

7-1. Vedligeholdelse og pleje

OM12K97DK

ADVARSEL

Når forruden rengøres (biler med regnsensorstyret vinduesvisker)

• Hvis den øverste del af forruden (hvor regnsensoren sidder) berøres

med hånden

• Hvis der holdes en våd klud el. lign. i nærheden af regnsensoren
• Hvis noget slår ind mod forruden
• Hvis du berører regnsensoren direkte eller noget rammer ind i regnsensoren

Frontsensorens monteringsområde på forruden:

S. 257

Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende udstødningsrøret

Udstødningsgasser kan gøre udstødningsrøret temmeligt varmt.
Når du vasker bilen, skal du undgå at røre ved udstødningsrøret, før det er
tilstrækkeligt afkølet, da et varmt udstødningsrør kan give forbrændinger.

Slå viskerkontakten fra. 
Hvis kontakten til vinduesviskeren står
på "AUTO", kan viskerne opføre sig
uventet i nedenstående situationer, og
der er risiko for, at hænder kommer i
klemme, samt andre alvorlige person-
skader.

Slukket

OM12K97DK.book  Page 448  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

449

7-1. Vedligeholdelse og pleje

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

BEMÆRK

Sådan undgår du nedbrydning af lakken og korrosion på karrosseri og
komponenter (aluminiumsfælge osv.)

Vask bilen hurtigst muligt i følgende tilfælde:
• Efter kørsel i nærheden af kysten
• Efter kørsel på saltede veje
• Hvis der er kommet kultjære eller saft fra træer på lakken
• Hvis der er døde insekter, insekt- eller fugleekskrementer på lakken
• Efter kørsel i områder, der er forurenet med sod, olierøg, minestøv, jern-

støv eller kemiske stoffer

• Hvis bilen er blevet snavset meget til med støv eller mudder
• Hvis der er kommet væsker som fx benzen og brændstof på lakken.

Reparer afskalninger eller ridser i lakken så hurtigt som muligt.

Forebyg korrosion på fælgene ved at fjerne snavs og opbevare fælgene et
sted med lav luftfugtighed.

Rengøring af lygterne

Vask forsigtigt. Brug ikke organiske stoffer, og undlad at skrubbe med en
hård børste. 
Dette kan ødelægge lygternes overflade.

Lygternes overflader må ikke påføres voks. 
Voks kan anrette skade på lygteglassene.

Sådan forhindrer du, at forrudeviskerarmene beskadiges

Når viskerarmene løftes op fra forruden, skal viskerarmen i førersiden løftes
først, hvorefter viskerarmen i passagersiden løftes. Når viskerarmene skal
sættes tilbage på deres oprindelige plads, skal viskerarmen i passagersiden
lægges på først.

Ved bilvask i en vaskehal (biler udstyret med regnsensorstyret
vinduesvisker)

Kobl viskerkontakten fra. 
Hvis viskerkontakten står på "AUTO", kan viskerne gå i gang, og viskerbla-
dene kan tage skade.

Ved bilvask med højtryksrenser

Dysen må ikke placeres tæt på pakninger (dæksler fremstillet af gummi
eller harpiks), stik eller følgende dele. Delene kan blive beskadiget, hvis de
rammes af vand under højt tryk.

• Dele relateret til vejgreb
• Styretøjets dele
• Affjedringens dele
• Bremsernes dele

OM12K97DK.book  Page 449  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

450

7-1. Vedligeholdelse og pleje

OM12K97DK

Fjern snavs og støv med en støvsuger. Tør snavsede flader af med
en klud fugtet i lunkent vand.

Hvis snavset ikke kan fjernes, aftørres det med en blød klud fugtet
med et neutralt rengøringsmiddel fortyndet til ca. 1 %.
Vrid overskydende vand ud af kluden, og tør omhyggeligt alle rester
af rengøringsmiddel og vand af.

Fjern snavs og støv med en støvsuger.

Tør snavs og støv af med en blød klud fugtet med fortyndet rengø-
ringsmiddel.

Brug en blanding af vand og ca. 5 % neutralt middel til uldvask.

Vrid overskydende vand ud af kluden, og tør omhyggeligt alle rester
af rengøringsmiddel af.

Tør fladen af med en tør, blød klud for at fjerne resterende væde.
Lad læderet tørre et sted med skygge og god udluftning.

Fjern snavs og støv med en støvsuger.

Aftør det med en blød klud fugtet med et neutralt rengøringsmiddel
fortyndet til ca. 1 %.

Vrid overskydende vand ud af kluden, og tør omhyggeligt alle rester
af rengøringsmiddel og vand af.

Rengøring og beskyttelse af bilens 

interiør

Nedenstående procedurer er med til at beskytte bilens interør og
holde det i god stand.

Beskyttelse af bilens interiør

Rengøring af læderflader

Rengøring af flader med syntetisk læder

OM12K97DK.book  Page 450  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

451

7-1. Vedligeholdelse og pleje

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

Pleje af læderflader

Toyota anbefaler, at du rengør kabinen mindst to gange årligt for at holde den
i god stand.

Rensning af gulvbelægningen

Der findes forskellige typer renseskum på markedet. Påfør skummet med en
svamp eller en børste. Gnub i cirkler, der overlapper hinanden. Hæld ikke
vand på. Tør snavsede overflader af og lad dem tørre. De bedste resultater
fås ved at holde gulvbelægningen så tør som muligt.

Sikkerhedsseler

Rengør selerne med mild sæbe og lunkent vand på en klud eller svamp. Kon-
trollér også selerne regelmæssigt for kraftig slitage, trævler eller rifter.

ADVARSEL

Vand i bilen

Sørg for, at der ikke stænkes eller spildes vand i bilen. 
Ellers kan de elektriske komponenter tage skade eller bryde i brand.

Sørg for, at SRS-komponenterne eller -ledningerne i kabinen ikke bliver våde. 
(

S. 43)

Elektriske fejl kan bevirke, at airbaggene udløses ved en fejl eller ikke fun-
gerer korrekt, hvilket kan medføre død eller alvorlig kvæstelse.

Rengøring af interiør (især instrumentbord)

Brug ikke polerevoks eller polererensemiddel. Instrumentbordet kan blive
reflekteret i forruden og blokere for førerens udsyn, hvilket kan medføre en
ulykke med alvorlig personskade eller dødsfald til følge.

OM12K97DK.book  Page 451  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

452

7-1. Vedligeholdelse og pleje

OM12K97DK

BEMÆRK

Rengøringsmidler

Brug ikke følgende rengøringsmidler, da de kan misfarve bilens interiør,
trække striber på eller beskadige malede overflader:
• Uden for sæderne: Organiske stoffer som fx benzen eller benzin, alkali-

ske eller syreholdige opløsninger, blege- eller farvemidler

• Sæder: Alkaliske eller syreholdige opløsninger såsom fortynder, ben-

zen og alkohol

Brug ikke polerevoks eller polererensemiddel. Den lakerede overflade på
instrumentbordet eller andre interiørdele kan blive beskadiget.

Sådan forhindrer du skader på læderflader

Følg nedenstående forholdsregler for at forhindre skader på eller nedbryd-
ning af læderflader:

Fjern støv eller snavs fra læderflader med det samme.

Udsæt ikke bilen for direkte sollys igennem længere tid. Parkér bilen i
skyggen, især om sommeren.

Anbring ikke genstande af vinyl eller plast eller genstande, der indeholder
voks, på indtrækket, da de kan klæbe til læderet, hvis kabinen bliver
meget varm.

Vand på gulvet

Vask ikke gulvet i bilen med vand. 
Systemer i bilen som fx audiosystemet kan tage skade, hvis der kommer
vand til de elektriske komponenter over eller under bilens gulv. Vand kan
endvidere få karosseriet til at ruste.

Rengøring af bagrudens inderside

Brug ikke glasrengøringsmiddel til bagruden, da det kan beskadige varme-
trådene i bagruden. Tør forsigtigt ruden af med en klud fugtet i lunkent
vand. Tør ruden af i strøg, der går parallelt med varmetrådene.

Pas på, at du ikke ridser eller beskadiger varmetrådene.

OM12K97DK.book  Page 452  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

453

OM12K97DK

7

Vedl

ig

eh

old
else 

og

 pl

eje

7-2. Vedligeholdelse

Planlagt vedligeholdelse

Planlagt vedligeholdelse skal udføres med de intervaller, der er
angivet i vedligeholdelsesprogrammet.

Du finder mere detaljerede oplysninger om vedligeholdelsesprogram-
met i hæftet "Toyota Service & Garanti".

Gør-det-selv vedligeholdelse

Hvad er gør-det-selv vedligeholdelse?

Du kan selv udføre meget af vedligeholdelsesarbejdet, hvis du er i
besiddelse af lidt mekanisk snilde og det rette værktøj.
Du skal dog være opmærksom på, at nogle vedligeholdelsesopgaver
kræver særligt værktøj og særlige kvalifikationer. Sådant arbejde udføres
bedst af kvalificerede mekanikere. Selv hvis du er en erfaren gør-det-selv
mekaniker, anbefaler vi, at reparations- og vedligeholdelsesarbejde udfø-
res af en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede
fagfolk. Autoriserede Toyota-forhandlere/-reparatører registrerer det
udførte arbejde, hvilket kan være nyttigt, hvis du senere skal have udført
service, der skal dækkes af garantien. Hvis du vælger at få arbejdet
udført på et værksted, der ikke er autoriseret af Toyota, anbefaler vi, at du
får værkstedet til at attestere, at det pågældende arbejde er blevet udført.

Krav til vedligeholdelse

Daglig pleje og regelmæssig vedligeholdelse spiller en vigtig
rolle for sikker og økonomisk kørsel. Toyota anbefaler følgende
vedligeholdelse:

OM12K97DK.book  Page 453  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

454

7-2. Vedligeholdelse

OM12K97DK

Her kan du få vedligeholdelsesservice!

For at din bil kan være i en så god stand som muligt, anbefaler Toyota, at al
vedligeholdelsesservice samt reparationer og andet servicearbejde udføres
af autoriserede Toyota-forhandlere/-reparatører eller andre kvalificerede fag-
folk. Hvis der skal foretages vedligeholdelse eller udføres reparationer, der er
omfattet af garantien, skal du henvende dig til en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør, som vil bruge originale Toyota-reservedele ved det reparations-
eller vedligeholdelsesarbejde, der måtte være nødvendigt. Der kan også
være fordele ved at benytte autoriserede Toyota-forhandlere/-reparatører ved
service eller reparationer, der ikke skal udføres under garantien, da disse har
adgang til Toyotas netværk af eksperter, der kan hjælpe med at løse eventu-
elle problemer.
En autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør vil udføre alt planlagt vedligehol-
delsesarbejde på din bil pålideligt og økonomisk takket være det indgående
kendskab til biler fra Toyota.

Skal bilen repareres?

Vær opmærksom på, om der er ændringer i bilens opførsel, lyde og synlige
tegn på, at der er brug for service. Det kan være nogle af følgende tegn:

Motoren hakker, banker eller sætter ud

Markant fald i motorens ydelse

Sære lyde fra motoren

En lækage under bilen (det er dog normalt, at der drypper vand fra aircondi-
tionanlægget efter brug)

Ændring i lyden fra udstødningen (det kan være et tegn på farlig kuliltelækage.
Kør med åbne ruder, og få udstødningssystemet kontrolleret øjeblikkeligt).

Dækkene ser flade ud, dækkene hyler for meget, når bilen drejer, uensartet
dækslitage

Bilen trækker til den ene side ved kørsel på lige og plan vej

Unormale lyde ved hjulophængets bevægelser

Reduceret bremsekraft, bremsepedalen eller koblingspedalen (biler med
manuel transmission) føles blød, pedalen kan næsten trædes i bund ved
gulvet, bilen trækker til den ene side ved opbremsning

Kølervæsketemperaturen er konstant højere end normalt

Hvis du registrerer nogle af disse tegn, skal du så hurtigt som muligt køre
bilen hen til en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk. Bilen kan have brug for justering eller reparation.

OM12K97DK.book  Page 454  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     24      25      26      27     ..