Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 25

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     23      24      25      26     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 25

 

 

422

6-2. Brug af kabinelyset

OM12K97DK

Foran

Dørposition
Slået fra

Bag (hvis monteret)

Slået til
Dørposition
Slået fra

Slået til
Slået fra

Kabinelys

CTH53AP035

1
2

1
2
3

Makeup-lys (hvis monteret)

1
2

OM12K97DK.book  Page 422  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

423

6-2. Brug af kabinelyset

OM12K97DK

6

Indven

digt udstyr

Foran

Til/fra

Hvis lyset er tændt pga. dets
sammenkobling med dørkontak-
ten, slukker lyset ikke, selvom
der trykkes på lygteglasset.

Bag (hvis monteret)

Til/fra

Hvis kabinelyset foran er tændt
pga. dets sammenkobling med
dørkontakten, slukker lyset ikke,
selvom der trykkes på lygteglas-
set.

Personligt lys

OM12K97DK.book  Page 423  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

424

6-2. Brug af kabinelyset

OM12K97DK

Oplyst entry-system

Biler uden smart-nøgle

Når kontakten til kabinelyset står i dørpositionen, tændes/slukkes kabinelyset
automatisk i overensstemmelse med tændingskontaktens position, uanset
om dørene låses/låses op eller åbnes/lukkes.

Biler med smart-nøgle

Når kontakten til kabinelyset står i dørpositionen, tændes/slukkes kabinelyset
og lyset i tændingskontakten automatisk i overensstemmelse med tændings-
kontaktens position og tilstedeværelsen af en elektronisk nøgle, uanset om
dørene låses/låses op eller åbnes/lukkes.

Sådan forhindrer du afladning af batteriet

Følgende lys slukker automatisk efter 20 minutter:

Personligt lys/kabinelys

Bagagerumslys

Makeup-lys (hvis monteret)

Tilpasninger, som kan konfigureres hos en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk

Indstillingerne (fx hvor lang tid der går, før lyset slukkes) kan ændres. 
(Funktioner, der kan tilpasses: 

S. 630)

OM12K97DK.book  Page 424  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

425

OM12K97DK

6

Indven

digt udstyr

6-3. Brug af opbevaringssteder

Liste over opbevaringssteder

Opbevaringsrum  (

S. 429)

Handskerum

 (

S. 426)

Flaskeholdere

(

S. 427)

Kopholdere (hvis monteret)

(

S. 428)

Konsolboks

 (

S. 426)

ADVARSEL

Efterlad ikke briller, lightere eller spraydåser på opbevaringsstederne, da
følgende kan ske, når temperaturen i kabinen bliver høj:
• Brillerne kan blive deforme af varmen eller revne, hvis de kommer i kon-

takt med andre opbevarede genstande.

• Lightere og spraydåser kan eksplodere. Hvis de kommer i kontakt med

andre opbevarede genstande, kan der gå ild i lighteren, eller spraydå-
sen kan frigive gas, der kan udgøre en brandfare.

Under kørslen eller når opbevaringsstederne ikke er i brug, skal lågene
være lukket. 
I tilfælde af en pludselig opbremsning eller et skarpt sving kan der ske en
ulykke ved, at en passager rammes af det åbne låg eller rammes af de
genstande, der ligger i rummet.

1
2
3

4

5

OM12K97DK.book  Page 425  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

426

6-3. Brug af opbevaringssteder

OM12K97DK

Træk i grebet for at åbne hand-
skerummet.

Lyset i handskerummet tændes, når bilens baglygter er tændt.

Handskerum

Konsolboks

Konsolboks

Øverste rum

Løft låget, og træk samtidig opad i
grebet på højre side af sædet.

Løft låget, og træk samtidig opad i
grebet på venstre side af sædet.

Konsolbokslåget kan skubbes fremad
eller tilbage. (med glidefunktion)

OM12K97DK.book  Page 426  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

427

6-3. Brug af opbevaringssteder

OM12K97DK

6

Indven

digt udstyr

Skru låget på, når du anbringer en flaske i holderen.

Flasken kan muligvis ikke være i holderen, afhængigt af dens form og størrelse.

Flaskeholdere

Foran

Bag

ADVARSEL

Der må kun anbringes flasker i flaskeholderne. 
Andre genstande kan blive slynget ud af holderne ved en ulykke eller en
pludselig opbremsning og forårsage kvæstelser.

OM12K97DK.book  Page 427  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

428

6-3. Brug af opbevaringssteder

OM12K97DK

Kopholdere

Foran

Bag (hvis monteret)

Indsatsen til kopholderne foran kan
tages ud og rengøres.

Kopholderne foran kan justeres i størrel-
sen til en kop eller dåse ved at flytte ind-
satsen.

ADVARSEL

Der må kun anbringes kopper og aluminimumsdåser i kopholderne. 
Andre genstande kan blive slynget ud af holderne ved en ulykke eller en
pludselig opbremsning og forårsage kvæstelser. Dæk om muligt varme drik-
kevarer til for at undgå forbrændinger.

OM12K97DK.book  Page 428  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

429

6-3. Brug af opbevaringssteder

OM12K97DK

6

Indven

digt udstyr

Opbevaringsrum

Type A

Type B

Tryk på låget for at åbne det.

Træk i klappen for at åbne.

Type C

Træk i låget for at åbne det.

Kun type C: Bakken kan tages ud.

OM12K97DK.book  Page 429  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

430

6-3. Brug af opbevaringssteder

OM12K97DK

ADVARSEL

Hold opbevaringsrummene lukket. I tilfælde af en pludselig opbremsning
kan der ske en ulykke ved, at en passager rammes af et åbent opbeva-
ringsrum eller de genstande, der ligger i rummet.

Kun type A: Opbevar ikke genstande, der er tungere end 0,2 kg. 
Hvis du gør det, kan opbevaringsrummet måske åbne sig, og tingene i det
kan falde ud, hvilket kan medføre en ulykke.

OM12K97DK.book  Page 430  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

431

6-3. Brug af opbevaringssteder

OM12K97DK

6

Indven

digt udstyr

Der er monteret kroge til sikring af
løse genstande.

Bagagerumsudstyr

Bagagekroge (hvis monteret)

ADVARSEL

For at undgå kvæstelser skal du altid sætte krogene tilbage på plads, når de
ikke er i brug.

Posekroge

BEMÆRK

Hæng ikke genstande, der vejer mere end 4 kg, i posekrogen.

OM12K97DK.book  Page 431  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

432

6-3. Brug af opbevaringssteder

OM12K97DK

Øverste position
Nederste position

Den nederste position kan bruges,
når afdækningen er placeret på
afdækningsmåtten.

Afdækning (hvis monteret)

1
2

ADVARSEL

Undlad at placere noget på afdækningen, når den er i brug.
Ellers kan hænder eller fingre komme i klemme, og der er risiko for en
ulykke med personskader til følge.

OM12K97DK.book  Page 432  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

433

6-3. Brug af opbevaringssteder

OM12K97DK

6

Indven

digt udstyr

Løft op i flappen på afdækningen,
og træk den mod dig for at fjerne
afdækningen. (hvis monteret)

Løft op i flappen på afdæk-
ningsmåtten, og træk den mod
dig for at fjerne måtten.

Opbevaringsrum (hvis monteret)

1

2

Type A

Type B

Type C

OM12K97DK.book  Page 433  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

434

6-3. Brug af opbevaringssteder

OM12K97DK

Bagagebakkerne i siden kan
tages ud, når afdækningen er i
laveste position.

Opbevaringsrum i siden (hvis monteret)

OM12K97DK.book  Page 434  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

435

6-3. Brug af opbevaringssteder

OM12K97DK

6

Indven

digt udstyr

Hægt snorene af.
Tag dækkenet ud af holderne.

Dækkenet kan fjernes ved at trække det i den retning "A" som angivet
af pilen. 
Hvis det ikke fungerer, trækkes dækkenet i retningen "B".

Afmontering af bagagedækkenet

1
2

OM12K97DK.book  Page 435  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

436

6-3. Brug af opbevaringssteder

OM12K97DK

Bagagedækkenet kan gemmes væk på bagsædernes ryg.

Sæt den ene side af bagagedækkenet ind i mellemrummet mellem bagsæ-
dets bagside og pyntelisten i siden.
Før bagagedækkenet ind mod bagsædets bagside, og sæt bagagedækkenets
anden side i.

Kontrollér, at bagagedækkenet sidder forsvarligt fast.
Brug trinnene i omvendt rækkefølge, når bagagedækkenet skal bruges.

BEMÆRK

Udsæt ikke det sammenpakkede bagagedækken for kraftig belastning. Det
kan beskadige bagagedækkenet.

1

2

OM12K97DK.book  Page 436  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

437

OM12K97DK

6

Indven

digt udstyr

6-4. Andet indvendigt udstyr

Vip solskærmen ned for at sætte
den i fremadvendt position.
Vip solskærmen ned, hægt den
af krogen, og drej den til siden
for at sætte den i sideposition.

Åbn dækslet.

Andet indvendigt udstyr

Solskærme

1

2

Makeup-spejle

OM12K97DK.book  Page 437  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     23      24      25      26     ..