Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 11

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     9      10      11      12     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 11

 

 

196

4-1. Før kørsel

OM12K97DK

BEMÆRK

Når du kører i bilen (biler med manuel transmission)

Træd ikke på speederpedalen og bremsepedalen samtidig under kørslen,
da dette kan blokere motorens effekt.

Skift kun gear, når koblingspedalen er trådt helt ned. Undlad at slippe koblingen
brat, når du har skiftet gear. Ellers kan du beskadige koblingen, transmissionen
og gearene.

Gør følgende for at forhindre skader på koblingen.
• Hvil ikke foden på koblingspedalen under kørslen. 

Det kan give problemer med koblingen.

• Benyt altid første gear, når du sætter i gang fremad. 

Ellers kan du beskadige koblingen.

• Brug ikke koblingen til at holde bilen på en skråning. 

Ellers kan du beskadige koblingen.

Skift ikke til R, mens bilen er i bevægelse. Ellers kan du beskadige koblingen,
transmissionen og gearene.

Når du parkerer bilen (biler med multidrive)

Aktivér altid parkeringsbremsen, og sæt gearvælgeren på P. I modsat fald
kan bilen begynde at rulle eller pludseligt accelerere, hvis der trædes på
speederen ved et uheld.

Sådan undgår du skader på bilens dele

Undgå at dreje rattet helt ud til en af siderne og at holde det dér i længere tid. 
Det kan ødelægge servostyringen.

Kør så langsomt som muligt, når du kører over bump i vejen, for at undgå
at skader på hjul, undervogn osv.

8NR-FTS-, 1ND-TV- og 1WW-motorer: Lad bilen køre i tomgang umiddel-
bart efter kørsel med høj hastighed eller bjergkørsel. Motoren må først
stoppes, når turboladeren er kølet af. 
Hvis dette ikke overholdes, kan der ske skade på turboladeren.

OM12K97DK.book  Page 196  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

197

4-1. Før kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

BEMÆRK

Hvis du punkterer under kørslen

Et punkteret eller ødelagt dæk kan forårsage en af følgende situationer.
Hold godt fast i rattet, og træd gradvist bremsepedalen ned for at sænke
farten på bilen.

Det kan være vanskeligt at kontrollere bilen.

Bilen vil lyde unormalt eller ryste på en unormal måde.

Bilen vil have en unormal hældning.

Oplysninger om hvad du skal gøre, hvis dækket er fladt (

S. 559, 573)

Ved oversvømmede veje

Kør ikke på en vej, der er oversvømmet efter kraftige regnskyl osv. Hvis du
gør det, kan bilen få følgende skader:

Motoren sætter ud

Kortslutninger i elektriske komponenter

Skader på motoren forårsaget af indtrængning af vand

Hvis du har kørt på en oversvømmet vej, og vandet har stået op om bilen,
skal du lade en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalifi-
cerede fagfolk tjekke følgende:

Bremsefunktion

Ændringer i mængden og kvaliteten af motorolie, gearolie osv.

Smøringen af lejer og samlinger (hvor muligt) og funktionen af alle samlinger,
lejer osv.

OM12K97DK.book  Page 197  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

198

4-1. Før kørsel

OM12K97DK

Gods og bagage

Vær opmærksom på følgende oplysninger vedrørende opbeva-
ring, godskapacitet og last.

ADVARSEL

Ting, der ikke må medbringes i bagagerummet

Nedenstående ting kan forårsage brand, hvis de læsses i bagagerummet:

Benzinbeholdere

Aerosoldåser

Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med opbevaring

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger. 
Undladelse heraf kan forhindre, at pedalerne kan trædes ordentligt ned,
spærre for førerens udsyn eller medføre at genstande rammer føreren eller
passagererne og derved eventuelt forårsage en ulykke.

Opbevar altid gods og bagage i bagagerummet, når det er muligt.

Lad være med at stable bagage og gods i bagagerummet højere op end
ryglænet.

Undgå at anbringe gods eller bagage nedenstående steder.
• Ved førerens fødder
• På forsædet eller bagsæderne (når genstande stables)
• På bagagedækkenet
• På instrumentbordet
• På instrumentbrættet

Fastgør alle genstande i passagerkabinen.

Når bagsæderne lægges ned, bør man undlade at placere lange genstande
direkte bag forsæderne.

Lad aldrig nogen køre med i bagagerummet. Det er ikke beregnet til passage-
rer. Passagerer skal sidde på sæderne med sikkerhedsselen spændt under
kørsel.

Last og fordeling

Overlast ikke bilen.

Fordel altid lasten jævnt. 
Ujævn fordeling af lasten kan resultere i, at man mister styre- eller brem-
seevnen, hvilket kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.

OM12K97DK.book  Page 198  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

199

4-1. Før kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

Vægtgrænser

Tjek den tilladte trækkapacitet, totalvægten (GVM), den maks. tilladte
akselkapacitet (MPAC) og det tilladte kugletryk før kørsel med
anhænger. (

S. 608)

Trækkrog

Toyota anbefaler, at du benytter Toyota-trækkrogen til din bil. Dog
kan der også benyttes andre produkter af passende art og tilsva-
rende kvalitet.

Kørsel med anhænger

Din bil er først og fremmest beregnet til at transportere perso-
ner. Når du kører med anhænger, forringes køreegenskaberne,
ydelsen, bremseevnen, holdbarheden og brændstofforbruget.
Hvor sikker og tilpas, du føler dig i bilen, afhænger af, om du
anvender det passende udstyr korrekt og kører med omtanke.
Overlæs ikke din bil eller anhænger. Det gælder din egen og
andres sikkerhed.
Når du kører med anhænger, skal du altid følge betjeningsanvis-
ningerne for den pågældende anhænger.
Toyotas garantibestemmelser gælder ikke for skader eller fejl,
der skyldes erhvervsmæssig kørsel med anhænger.
Spørg din lokale autoriserede Toyota-forhandler/-reparatør eller
andre kvalificerede fagfolk til råds, før du kører med anhænger,
da der i nogle lande er yderligere lovbestemte krav.

OM12K97DK.book  Page 199  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

200

4-1. Før kørsel

OM12K97DK

Anhængerens totalvægt og tilladt kugletryk

Anhængers totalvægt

Vægten af selve anhængeren
plus anhængerlasten skal holde
sig inden for den maksimale træk-
kapacitet. Det er farligt at over-
skride denne vægt. (

S. 608)

Anvend en friktionskobling eller
en friktionsstabilisator (anti-
slingre-anordning), når du kører
med anhænger.

Tilladt tryk på kuglehoved

Fordel anhængerlasten sådan, at kugletrykket er over 25 kg eller 4 % af
trækkapaciteten. Lad ikke kugletrykket overskride den angivne vægt.
(

S. 608)

Vigtige punkter vedrørende anhængerlast

1

2

OM12K97DK.book  Page 200  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

201

4-1. Før kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

Informationsmærkat (producentens mærkat)

Totalvægt
Maks. tilladt kapacitet på
bagaksel

Totalvægt

Modeller i bilkategori M1

*

Den samlede vægt af fører, passagerer, bagage, trækkrog, samlet
køreklar vægt (optanket bil + standardudstyr) og tryk på kuglehove-
det må ikke overstige bilens totalvægt med mere end 100 kg. Det er
farligt at overskride denne vægt.

Modeller i bilkategori N1

*

Den samlede vægt af fører, passagerer, trækanordning, samlet
køreklar vægt (optanket bil + standardudstyr) og tryk på kuglehove-
det må ikke overstige bilens totalvægt. Overstiges denne vægt, kan
det resultere i ulykker.

Maks. tilladt kapacitet på bagaksel

Modeller i bilkategori M1

*

Bagakslen må ikke bære en vægt, der overstiger den maksimale til-
ladte bagakselkapacitet med 15 % eller derover. Det er farligt at
overskride denne vægt.

Modeller i bilkategori N1

*

Bagakslen må ikke bære en vægt, der overstiger den maksimale til-
ladte bagakselkapacitet. Det er farligt at overskride denne vægt.
Værdierne for trækkapaciteten er udledt fra tests, der er udført i
højde med havoverfladen. Bemærk, at motoreffekten og trækkapa-
citeten reduceres i store højder.

1
2

OM12K97DK.book  Page 201  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

202

4-1. Før kørsel

OM12K97DK

*

: Få hjælp hos en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalifi-

cerede fagfolk, hvis du er i tvivl om, hvilken kategori bilen hører til.

ADVARSEL

Modeller i bilkategori M1

*

: Når grænsen for bilens totalvægt eller den

maks. tilladte akselkapacitet overskrides

Overskrid ikke den fastsatte fartgrænse for kørsel med anhænger i bebyg-
gede områder eller 100 km/t, afhængigt af, hvilken hastighed der er lavest.
Der er risiko for en ulykke med døden eller alvorlige kvæstelser til følge,
hvis denne sikkerhedsforanstaltning ikke overholdes.

OM12K97DK.book  Page 202  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

203

4-1. Før kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

461 mm
461 mm

838 mm
374 mm
308 mm
371 mm
35 mm

Monteringssteder for trækkrogen og kuglekoblingen

1
2

3
4
5
6
7

OM12K97DK.book  Page 203  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

204

4-1. Før kørsel

OM12K97DK

Dækinformation

Øg dæktrykket til 20,0 kPa (0,2 kgf/cm

2

 eller bar, 3 psi) over den anbefalede

værdi, når du kører med anhænger. (

S. 625)

Øg anhængerens dæktryk afhængigt af anhængerens totalvægt og i hen-
hold til de værdier, anhængerproducenten anbefaler.

Anhængerlygter

Rådfør dig med en autoriseret forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede
fagfolk, når du skal montere anhængerlygter. Hvis de monteres forkert, kan
det beskadige bilens lygter. Overhold nøje myndighedernes forskrifter, når du
monterer anhængerlygter.

Tilkørselsprogram

Toyota anbefaler, at biler, der er udstyret med nye motor- og transmissions-
komponenter, ikke anvendes til kørsel med anhængere de første 800 km.

Sikkerhedstjek før kørsel med anhænger

Kontrollér, at den maks. lastgrænse for trækkrogen og kuglekoblingen ikke
er overskredet. Tænk på, at anhængerens koblingsvægt kommer oven i den
last, bilen i forvejen bærer. Kontrollér ligeledes, at den totale lastvægt på
bilen ligger inden for vægtgrænserne. (

S. 200)

Kontrollér, at anhængerlasten er anbragt forsvarligt.

Bilen skal udstyres med ekstra sidespejle, hvis den bagvedkørende trafik
ikke kan ses tydeligt med standardspejle. Indstil forlængerarmene på disse
spejle på begge sider af bilen sådan, at de altid giver det bedst mulige
udsyn til den bagvedliggende vejstrækning.

Vedligeholdelse

På grund af den forholdsvis store vægt, bilen belastes med, når den bruges
til kørsel med anhænger, skal der foretages vedligeholdelse hyppigere, end
hvis bilen kun bruges til normal kørsel.

Stram alle bolte, der holder kuglehovedet og trækkrogen, efter ca. 1000 km
anhængerkørsel.

OM12K97DK.book  Page 204  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

205

4-1. Før kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

BEMÆRK

Når bagkofangeren er forstærket med aluminium

Sørg for, at stålbeslaget ikke kommer i direkte berøring med dette sted. 
Når stål og aluminium kommer i berøring med hinanden, sker der en reaktion,
der minder om korrosion, hvilket svækker det omtalte område og muligvis
giver skader. Dele, der kommer i kontakt med hinanden, når et beslag monte-
res, skal påføres rustbeskyttelse.

OM12K97DK.book  Page 205  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

206

4-1. Før kørsel

OM12K97DK

Bilens styreegenskaber vil være påvirket, når du kører med anhæn-
ger. Overhold følgende anvisninger, når du kører med anhænger:

Kontrol af forbindelser mellem anhænger og lygter

Stands bilen efter kort tids kørsel, og tjek, at forbindelserne mellem
anhængeren og lygterne virker. Gør det samme, før du kører.

Træning i kørsel med tilkoblet anhænger

Få føling med, hvordan det er at dreje, standse og bakke med tilkob-
let anhænger, ved at øve i et område med ingen eller kun let trafik.

Når du bakker med en tilkoblet anhænger, skal du holde i den del
af rattet, der er nærmest dig, og dreje med uret for at dreje anhæn-
geren til venstre eller mod uret for at dreje til højre. Drej altid kun
en lille smule ad gangen for at undgå styrefejl. Få nogen til at diri-
gere dig, når du bakker. Så nedsætter du risikoen for en ulykke.

Øget afstand mellem køretøjer

Ved en hastighed på 10 km/t skal afstanden til den forankørende
svare til eller være større end længden af din bil og anhængeren til-
sammen. Undgå bratte opbremsninger for ikke at risikere udskrid-
ning. Ellers kan bilen komme ud af kontrol. Dette gælder især, når
du kører på våde eller glatte veje.

Pludselige accelerationer/ratbevægelser/sving

Hvis du foretager skarpe sving, når du kører med anhænger, risike-
rer du, at anhængeren kolliderer med bilen. Tag farten af i god tid,
når du nærmer dig sving, og kør langsomt og forsigtigt gennem
dem for at undgå pludselige opbremsninger.

Vigtige punkter vedrørende sving

Anhængerens hjul kommer tættere på indersiden af kurven end
bilens hjul. For at tage højde for dette skal du tage et større sving,
end du normalt ville gøre.

Vejledning

OM12K97DK.book  Page 206  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

207

4-1. Før kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

Vigtige punkter vedrørende stabilitet

Bilbevægelser på grund af ujævne vejflader og stærk sidevind vil
påvirke styringen. Bilen kan også komme i slinger, når du passerer
busser eller store lastbiler. Tjek hyppigt, at alt er i orden bagved, når
du kører ved siden af sådanne køretøjer. Begynd straks at sætte far-
ten gradvist ned ved hjælp af bremserne, så snart bilen gør den
slags bevægelser. Styr altid bilen lige ud, mens du bremser.

Overhaling

Tag højde for den samlede længde af din bil og anhænger, og vær
sikker på, at afstanden mellem bilerne er tilstrækkelig, før du skifter
bane.

Oplysninger vedrørende transmission

Multidrive

For at beholde motorens bremseeffekt og ladesystemets effektivitet
ved motorbremsning, bør du ikke køre med transmissionen i D,
men i stedet i M og et geartrin på 4 eller lavere. (

S. 226)

Manuel transmission

Undlad at køre i 6. gear for at opretholde motorbremsens effektivi-
tet og opladesystemets funktion.

Hvis motoren overophedes

Hvis du kører med en læsset anhænger op ad en lang stejl stigning
ved temperaturer over 30 

°

C, kan det få motoren til at overophede.

Hvis temperaturmåleren for kølervæske viser, at motoren er ved at
blive overophedet, skal du straks slukke for airconditionsystemet,
køre af vejen og standse bilen et sikkert sted. (

S. 600)

Når du parkerer bilen

Læg altid stopklodser ind under hjulene på både bilen og anhænge-
ren. Træk parkeringsbremsen helt, og sæt gearvælgeren i P (mul-
tidrive) eller 1 eller R (manuel transmission).

OM12K97DK.book  Page 207  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

208

4-1. Før kørsel

OM12K97DK

ADVARSEL

Følg alle anvisningerne i dette afsnit. Hvis du undlader at gøre dette, kan det
medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

Anvisninger for kørsel med anhænger

Kontrollér, at vægtgrænserne ikke overskrides, når du kører med anhænger. 
(

S. 200)

Hastighed ved kørsel med anhænger

Overhold hastighedsbegrænsningerne for kørsel med anhænger.

Før kørsel ned ad bakker eller lange nedadgående strækninger

Sæt farten ned, og gear ned. Du må dog aldrig skifte pludseligt ned i et
lavere gear, når du kører ned ad en stejl eller lang bakke.

Betjening af bremsepedalen

Hold ikke bremsepedalen nede ofte eller i lang tid ad gangen. 
Ellers kan bremsen overophedes eller bremsevirkningen nedsættes.

Undgåelse af ulykker og kvæstelser

Biler med fartpilot: Anvend ikke fartpiloten, når du kører med anhænger.

Biler med pladsbesparende reservehjul: Kør ikke med anhænger, når det
pladsbesparende reservehjul er monteret på bilen.

Biler med nødreparationssæt til punktering: Kør ikke med anhænger, når
det monterede dæk er repareret med nødreparationssættet til punktering.

BEMÆRK

Splejs ikke ledningerne til anhængerlyset sammen direkte

Hvis du splejser ledningerne til anhængerlyset sammen direkte, kan bilens
elektriske system tage skade og bevirke, at lys og lygter ikke fungerer, som
de skal.

OM12K97DK.book  Page 208  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

209

OM12K97DK

4

Kørsel

4-2. Kørselsprocedurer

Multidrive
Kontrollér, at parkeringsbremsen er trukket.
Tjek, at gearvælgeren står på P.
Sid i førersædet, og træd hårdt på bremsepedalen.
Drej tændingskontakten til "START", og start motoren.

Manuel transmission (benzinmotor)
Kontrollér, at parkeringsbremsen er trukket.
Kontrollér, at gearvælgeren står på N.
Træd koblingen helt ned.
Drej tændingskontakten til "START", og start motoren.

Manuel transmission (dieselmotor)
Kontrollér, at parkeringsbremsen er trukket.
Kontrollér, at gearvælgeren står på N.
Træd koblingen helt ned.
Drej tændingskontakten til "ON".

 tændes.

Når 

 slukker, skal du dreje tændingskontakten på "START" og

starte motoren.

Tændingskontakt (biler uden smart-nøgle)

Start af motoren

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

5

OM12K97DK.book  Page 209  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

210

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

"LOCK"

Rattet er låst, og nøglen kan tages
ud. (biler med multidrive: Nøglen
kan kun tages ud, når gearvælge-
ren står på P.)

"ACC"

Nogle af de elektriske komponenter
som fx audiosystemet kan benyttes.

"ON"

Alle elektriske komponenter kan benyttes.

"START"

Til start af motoren.

Ændring af tændingskontaktens positioner

1

2

3

4

OM12K97DK.book  Page 210  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

211

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

4

Kørsel

Hvis motoren ikke vil starte

Det er muligt, at startspærresystemet ikke har slået fra. (

S. 75) 

Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede
fagfolk.

Hvis ratlåsen ikke kan frigøres

Funktion til påmindelse om nøgle

Der lyder en summelyd, hvis førerdøren åbnes, mens tændingskontakten står
på "LOCK" eller "ACC", for at minde dig om, at du skal fjerne nøglen.

Når du starter motoren, kan det nogle
gange virke som om, at tændingskontak-
ten sidder fast i "LOCK"-stillingen. For at
frigøre den skal du dreje nøglen, mens du
drejer lidt på rattet.

ADVARSEL

Når du starter motoren

Sid altid på førersædet, når du starter motoren. Træd under ingen omstæn-
digheder på speederen, mens du starter motoren. 
Det kan føre til en ulykke med død eller alvorlig kvæstelse til følge.

Advarsel ved kørslen

Drej ikke tændingskontakten til "LOCK" under kørslen. Hvis du i en nødsituation
skal slukke for motoren, mens bilen kører, må du kun dreje tændingskontakten til
"ACC" for at stoppe motoren. Der kan ske en ulykke, hvis motoren stoppes under
kørsel. (

S. 531)

OM12K97DK.book  Page 211  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     9      10      11      12     ..