Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 5

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     3      4      5      6     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 5

 

 

87

1-2. Tyverialarm

1

Sikkerhed

OM12K97DK

Alarmen advarer med lys og lyd, hvis der registreres et indbrud.
Alarmen udløses i nedenstående situationer, når alarmen er slået til.

En låst dør låses op eller åbnes på anden måde end ved at benytte
adgangsfunktionen (hvis monteret) eller den trådløse fjernbetje-
ning. (Dørene låses igen automatisk).

Motorhjelmen åbnes.

Luk dørene og motorhjelmen, og lås
dem ved hjælp af adgangsfunktio-
nen (hvis monteret) eller den tråd-
løse fjernbetjening. Systemet tilkob-
les automatisk efter 30 sekunder.

Indikatoren skifter fra konstant lys
til blinken som tegn på, at systemet
er slået til.

Alarm

: Hvis monteret

Alarmen

Tilkobling af alarmsystemet

OM12K97DK.book  Page 87  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

88

1-2. Tyverialarm

OM12K97DK

Gør en af nedenstående ting for at frakoble eller standse alarmen:

Lås dørene op ved hjælp af adgangsfunktionen (hvis monteret)
eller den trådløse fjernbetjening.

Start motoren. (Alarmen slår fra eller standser efter få sekunder).

Vedligeholdelse af systemet

Bilen har et vedligeholdelsesfrit alarmsystem.

Tjekliste før bilen låses

For at forebygge utilsigtet igangsætning af alarmen og tyveri af bilen skal du
kontrollere nedenstående punkter:

Der er ingen personer i bilen.

Ruderne er lukkede, før alarmen slås til.

Der er ikke efterladt værdier eller personlige genstande i bilen.

Frakobling eller standsning af alarmen

OM12K97DK.book  Page 88  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

89

1-2. Tyverialarm

1

Sikkerhed

OM12K97DK

Udløsning af alarmen

Alarmen kan blive udløst i nedenstående situationer:
(Standsning af alarmen deaktiverer alarmsystemet).

Alarmstyret dørlåsning

Afhængig af situationen kan døren låses automatisk i følgende situationer for
at forhindre utilsigtet adgang til bilen:

Når en person, der er blevet tilbage i bilen, låser døren op, og alarmen aktiveres.

Når en person, der er blevet tilbage i bilen, låser døren op, mens alarmen er
aktiveret.

Ved opladning eller udskiftning af batteriet

Dørene låses op med nøglen.

En person inde i bilen åbner en dør eller
motorhjelmen.

Batteriet genoplades eller udskiftes, når
bilen er låst. (

S. 598)

BEMÆRK

For at sikre, at systemet fungerer korrekt

Undlad at modificere eller fjerne systemet. Hvis systemet modificeres eller
fjernes, kan det ikke garanteres, at systemet fungerer korrekt.

OM12K97DK.book  Page 89  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

90

1-2. Tyverialarm

OM12K97DK

Biler med dette system har mær-
kater på ruden på begge fordøre.

Slå tændingskontakten fra, få alle passagerer til at forlade bilen, og
sørg for, at alle døre er lukket.
Med adgangsfunktionen (hvis monteret): 
Berør sensorområdet på det udvendige dørhåndtag to gange inden
for 5 sekunder. 
Med den trådløse fjernbetjening: 
Tryk på 

 to gange inden for 5 sekunder.

Med adgangsfunktionen (hvis monteret): Tag fat i det udvendige dør-
håndtag. 
Med den trådløse fjernbetjening: Tryk på 

.

Dobbelt låsesystem (kun højrestyrede 

biler)

Uautoriseret adgang til bilen forhindres ved, at døroplåsnings-
funktionen såvel indefra som udefra sættes ud af kraft.

Indstilling af det dobbelte låsesystem

Frakobling af det dobbelte låsesystem

ADVARSEL

Sikkerhedsforanstaltning vedr. dobbelt låsesystem

Aktivér aldrig det dobbelte låsesystem, når der er personer i bilen, da
dørene ikke kan åbnes indefra.

1

2

OM12K97DK.book  Page 90  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

92

OM12K97DK

2. Instrumentgruppe

Instrument med 3 ringe

Instrument med 2 ringe

De enheder, der anvendes på speedometeret og visse indikatorer,
kan være forskellige alt efter landet.

Advarselslamper og indikatorer

Advarselslamperne og indikatorerne på instrumentgruppen og
midterpanelet informerer føreren om status for bilens forskellige
systemer.
For at gøre forklaringen lettere viser følgende illustration alle
advarselslamper og indikatorer med lys.

OM12K97DK.book  Page 92  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

93

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

2

Instru

me
ntgrupp

e

Advarselslamperne informerer føreren om, at der er fejl i bilens system.

Advarselslamper

*

1

Advarselslampe for 
bremsesystem 
(

S. 541)

(Gul)

(hvis monteret)

Indikator for 
fartbegrænser 
(

S. 542)

*

1

(hvis monteret)

Advarselslampe for
 ladesystem (

S. 541)

*

1

Indikator for 
udskridningssystem 
(

S. 543)

*

1

(hvis monteret)

Advarselslampe for lavt 
motorolietryk 
(

S. 541)

*

1, 2

(hvis monteret)

PCS-advarselslampe 
(

S. 543)

*

1

(hvis monteret)

Advarselslampe for høj 
kølervæsketemperatur 
(

S. 541)

*

1, 2

(hvis monteret)

Stop & Start-deaktive-
ringsindikator 
(

S. 543)

*

1

Fejlindikatorlampe 
(

S. 542)

*

1

(hvis monteret)

Advarselslampe for 
brændstoffilter (

S. 544)

*

1

SRS-advarselslampe 
(

S. 542)

*

1

(hvis monteret)

Advarselslampe for lav 
motoroliestand 
(

S. 544)

*

1

Advarselslampe 
for ABS (

S. 542)

*

1

(hvis monteret)

Indikator for skift af 
motorolie (

S. 544)

*

1

Advarselslampe 
for servostyring
(

S. 542)

*

1

(hvis monteret)

Advarselslampe for
 DPF-system (

S. 544)

(Gul)

(hvis monteret)

Indikator for fartpilot 
(

S. 542)

(hvis monteret)

Advarselslampe for
 åben dør (

S. 545)

OM12K97DK.book  Page 93  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

94

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

*

1

: Disse lamper med undtagelse af lamperne på multi-informationsdisplayet

tændes, når tændingskontakten drejes til "ON" (biler uden smart-nøgle)
eller IGNITION ON (biler med smart-nøgle) som tegn på, at der foretages
en systemkontrol. De slukker, når motoren er startet eller efter et par
sekunder. Hvis lamperne ikke tændes eller slukker, kan der være en fejl i
systemet. Få bilen tjekket hos en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør
eller andre kvalificerede fagfolk.

*

2

: Lyset blinker som tegn på en fejl.

*

3

: Lyset blinker kortvarigt som tegn på, at ratlåsen ikke er blevet udløst.

*

4

: Denne lampe lyser på midterpanelet.

*

3

(Grøn)

(hvis monteret)

Indikator for 
smart-nøgle (

S. 213)

*

4

(hvis monteret)

Indikatorer for bagsæ-
depassagerernes 
sikkerhedssele 
(

S. 545)

(Gul)

(hvis monteret)

Indikator for 
smart-nøgle (

S. 545)

*

1

(hvis monteret)

Advarselslampe for lavt 
dæktryk (

S. 546)

Advarselslampe for lav 
brændstofstand 
(

S. 545)

*

1

(hvis monteret)

Hovedadvarselslampe 
(

S. 546)

Indikator for sikker-
hedssele til føreren og 
forsædepassageren 
(

S. 545)

OM12K97DK.book  Page 94  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

95

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

2

Instru

me
ntgrupp

e

Indikatorerne informerer føreren om driftstilstanden på bilens forskellige
systemer.

Indikatorer

Indikator for blinklys 
(

S. 233)

(hvis monteret)

LDA-indikator (advarsel 
om vejbaneskift) 
(

S. 271)

(hvis monteret)

Indikator for baglys
(

S. 235)

(hvis monteret)

Indikator for 
Toyota-parkerings-
hjælpsensor (

S. 308)

Indikator for 
fjernlys (

S. 235)

(hvis monteret)

Indikator for enkel IPA 
(

S. 315)

*

1

(hvis monteret)

Automatisk fjernlys 
(

S. 276)

*

1

(hvis monteret)

"TRC OFF"-indikator 
(

S. 333)

(hvis monteret)

Indikator for 
tågeforlygte 
(

S. 241)

*

1, 2

Indikator for 
udskridningssystem 
(

S. 333)

Indikator for 
tågebaglygte 
(

S. 241)

*

1

Indikator for 
deaktivering af VSC 
(

S. 333)

(Grøn)

(hvis monteret)

Indikator for fartpilot
(

S. 299)

*

1

(hvis monteret)

PCS-advarselslampe 
(

S. 258)

(hvis monteret)

Indikator for 
fartpilot "SET" 
(

S. 299)

*

1

(hvis monteret)

Stop & Start-indikator 
(

S. 286)

(Grøn)

(hvis monteret)

Indikator for 
fartbegrænser
 (

S. 304)

*

1

(hvis monteret)

Stop & Start-deaktive-
ringsindikator 
(

S. 286)

OM12K97DK.book  Page 95  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

96

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

*

1

: Disse lamper med undtagelse af lamperne på multi-informationsdisplayet

tændes, når tændingskontakten drejes til "ON" (biler uden smart-nøgle)
eller IGNITION ON (biler med smart-nøgle) som tegn på, at der foretages
en systemkontrol. De slukker, når motoren er startet eller efter et par
sekunder. Hvis lamperne ikke tændes eller slukker, kan der være en fejl i
systemet. Få bilen tjekket hos en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør
eller andre kvalificerede fagfolk.

*

2

: Indikatoren blinker som tegn på, at systemet er aktivt.

*

3

: Biler med instrument med 3 ringe

*

4

: Biler med instrument med 2 ringe

*

5

: Lyset tændes ikke, når systemet er deaktiveret.

*

6

: Denne lampe lyser på midterpanelet.

*

7

: Hvis udendørstemperaturen er ca. 3 °C eller lavere, blinker indikatoren i

ca. 10 sekunder, hvorefter den lyser konstant.

*

1, 3

(hvis monteret)

Gearskiftindikator 
(

S. 231)

(hvis monteret)

Indikator for forvarm-
ning af motor 
(

S. 209, 213)

*

4

(hvis monteret)

Gearskiftindikator 
(

S. 231)

(Grøn)

(hvis monteret)

Indikator for smart-nøgle 
(

S. 213)

*

1, 5

(hvis monteret)

Indikatoren Eco Drive 
(miljøvenlig kørsel) 
(

S. 105, 115)

*

7

(hvis monteret)

Indikator for lav uden-
dørstemperatur 
(

S. 98)

*

6

Sikkerhedsindikator 
(

S. 75, 87)

*

1, 6

Indikatoren "PASSEN-
GER AIR BAG" (

S. 52)

(hvis monteret)

"SPORT"-indikator 
(

S. 224)

OM12K97DK.book  Page 96  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

2

Instru

me
ntgrupp

e

ADVARSEL

Hvis en af sikkerhedssystemlamperne ikke tænder

Hvis en af sikkerhedssystemindikatorerne, fx advarselslampen for ABS og
SRS, ikke tændes, når du starter motoren, kan det betyde, at et af disse syste-
mer ikke yder dig beskyttelse i tilfælde af en ulykke, hvilket kan medføre død
eller alvorlige kvæstelser. Få omgående bilen efterset hos en autoriseret
Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk, hvis dette sker.

OM12K97DK.book  Page 97  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

98

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

Instrument med 3 ringe

Instrument med 2 ringe

Målere og instrumenter

OM12K97DK.book  Page 98  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

99

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

2

Instru

me
ntgrupp

e

Omdrejningstæller

Viser motorens omdrejningstal i omdrejninger i minuttet.

Speedometer

Viser bilens hastighed.

Udendørstemperatur

Viser udendørstemperaturer mellem -40 °C og 50 °C.
Instrument med 2 ringe: Indikatoren for lav udendørstemperatur tændes,
når den omgivende temperatur er 3 °C eller lavere.

Indikator for gearstilling (hvis monteret)

S. 223

Brændstofmåler

Viser mængden af brændstof i tanken.

Temperaturmåler for kølervæske

Viser kølervæsketemperaturen.
Instrument med 3 ringe (biler med multidrive): Når den gennemsnitlige
brændstoføkonomi vises, vises indikatoren for miljøvenlig kørsel
(

S. 105) i stedet for temperaturmåleren for kølervæske.

Multi-informationsdisplay

S. 101, 107

Kontakt til skift af display

Skifter visningen på multi-informationsdisplayet.
"DISP"-kontakten på rattet kan også bruges til at skifte visning på multi-informa-
tionsdisplayet.

1

2

3

4

5

6

7

8

OM12K97DK.book  Page 99  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

Instrumenterne og displayet lyser, når

Biler uden smart-nøgle

Tændingskontakten står på "ON".

Biler med smart-nøgle

Tændingskontakten står på IGNITION ON.

Display for udendørstemperatur

I nedenstående situationer vil den korrekte udetemperatur muligvis ikke
blive vist, eller visningen kan være længere om at skifte end normalt.
• Når bilen er standset, eller der køres ved lave hastigheder (mindre end

15 km/t)

• Når udetemperaturen skifter brat (ved indkørslen/udkørslen af en garage

eller tunnel osv.)

Hvis "

− −

" vises kontinuerligt, kan der være en fejl i systemet. Bring bilen til

en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

BEMÆRK

Sådan undgår du skader på motoren og dens komponenter

Lad ikke omdrejningstællerens viser komme ind i det røde område, der
viser maks. motoromdrejninger.

I følgende situationer kan motoren være overophedet. Stands i så fald
straks bilen et sikkert sted, og kontrollér motoren, når den er kølet helt
ned. (

S. 600)

• Instrument med 3 ringe: Advarselslampen for høj kølevæsketemperatur

tændes

• Instrument med 2 ringe: Temperaturmåleren for kølervæske bevæger

sig op i det røde område

OM12K97DK.book  Page 100  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

2

Instru

me
ntgrupp

e

Multi-informationsdisplayet viser føreren forskellige kørselsrelaterede
oplysninger, f.eks. den aktuelle udendørstemperatur.

Temperaturmåler for kølervæ-
ske (

S. 98)

Udendørstemperatur (

S. 98)

Indikator for gearstilling (hvis
monteret) (

S. 223)

Triptællerinformation/Kørselsin-
formation/Styring af instrument-
lys (

S. 102)

Viser følgende punkter:

• Kilometertæller
• Triptæller
• Driftstid for Stop & Start-systemet (hvis monteret)
• Samlet driftstid for Stop & Start-systemet (hvis monteret)
• Gennemsnitligt brændstofforbrug
• Cruising-afstand
• Styring af instrumentlys

Displaytilpasning (

S. 104)

• Indikator for miljøvenlig kørsel (hvis monteret)
• Driftstid for Stop & Start-systemet (hvis monteret)

Multi-informationsdisplay (instrument 

med 3 ringe)

Displayindhold

OM12K97DK.book  Page 101  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

102

2. Instrumentgruppe

OM12K97DK

Ændring af display

Visningen skiftes ved at trykke
på kontakten for skift af visning
eller på "DISP"-kontakten.

Hver gang, der trykkes på kon-
takten, ændres visningen.

Visninger

Kilometertæller

"

" vises.

Viser det samlede antal kilometer, som bilen har kørt.

Triptæller A/triptæller B

"

"/"

" vises.

Viser den kørte afstand, siden tælleren blev nulstillet sidst. Triptæl-
ler A og B kan bruges til registrering og visning af forskellige
afstande uafhængigt af hinanden.

Nulstil ved at vise den ønskede triptæller og holde kontakten for skift af
vsining eller "DISP"-kontakten inde.

Driftstid for Stop & Start-systemet (hvis monteret)

"

" vises.

Viser den tid, motoren har været standset via Stop & Start-systemet
på den aktuelle tur (fra da motoren blev startet til der blev slukket
for den).

Samlet driftstid for Stop & Start-systemet (hvis monteret)

"

" vises.

Viser den samlede tid, hvori motoren har været stoppet vha. Stop &
Start-systemet, siden instrumentet sidst blev nulstillet.

Nulstil ved at vise den samlede driftstid for Stop & Start-systemet, og
hold kontakten til skift af visning eller "DISP"-kontakten inde.

Triptællerinformation/Kørselsinformation/Styring af instrumentlys

OM12K97DK.book  Page 102  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     3      4      5      6     ..