Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 3

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     1      2      3      4      ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 3

 

 

45

1-1. Sikker brug

1

Sikkerhed

OM12K97DK

ADVARSEL

Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende SRS-airbaggene

Sid ikke på kanten af sædet, og læn dig
ikke mod instrumentbordet.

Lad aldrig et barn stå foran SRS-forsæ-
deairbaggen eller sidde på knæene af
en forsædepassager.

Lad ikke forsædepassagererne sidde
med genstande på skødet.

Læn dig ikke op ad døren, tagrælingen
eller front-, midter- og bagstolperne.

Lad ikke personer ligge på knæ på pas-
sagersæderne ud mod døren eller
stikke hoved eller hænder uden for
bilen.

OM12K97DK.book  Page 45  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46

1-1. Sikker brug

OM12K97DK

ADVARSEL

Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende SRS-airbaggene

Hæng ikke klædebøjler eller andre hårde genstande på jakkeknagene.
Alle sådanne genstande kan blive forvandlet til projektiler og forårsage
død eller alvorlige kvæstelser, hvis SRS-gardinairbaggene udløses.

Biler med SRS-knæairbag i førersiden: Hvis der er påsat vinylovertræk i
områder, hvor SRS-knæairbaggen i førersiden udløses, skal du fjerne det.

Biler uden SRS-knæairbag i førersiden:
Sæt ikke noget fast på og lad ikke noget
stå op ad områder som fx instrument-
brættet og ratpladen. 
Sådanne genstande kan blive forvand-
let til projektiler, når SRS-fører- og -for-
sædeairbaggene udløses. 
Biler med SRS-knæairbag i førersiden:
Sæt ikke noget fast på og lad ikke noget
stå op ad områder som fx instrument-
brættet, ratpladen eller den nederste
del af instrumentbordet. 
Sådanne genstande kan blive forvand-
let til projektiler, når SRS-fører-, -for-
sæde- og -knæairbaggene udløses.

Sæt ikke noget fast på områder som
døren, forruden, sideruder, front- eller
bagstolperne, tagrælinger og hjælpe-
greb. (Undtagen fartgrænsemærkaten

S. 577)

Biler uden smart-nøgle og med knæair-
bag i førersiden: Fastgør ikke tunge,
skarpe eller hårde genstande som
andre nøgler eller tilbehør til nøglen.
Disse genstande kan hæmme oppust-
ningen af SRS-knæairbaggen i førersi-
den eller blive slynget ind i førersædet
af kraften fra den udløsende airbag og
på den måde udgøre en fare.

OM12K97DK.book  Page 46  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47

1-1. Sikker brug

1

Sikkerhed

OM12K97DK

ADVARSEL

Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende SRS-airbaggene

Brug ikke sædetilbehør, som dækker de dele, hvor SRS-sideairbaggene
udløses, da det kan påvirke airbaggenes udløsning. Dette tilbehør kan for-
hindre korrekt aktivering af sideairbaggene, sætte systemet ud af funktion
eller medføre, at sideairbaggene udløses uden årsag, med død eller alvor-
lig tilskadekomst til følge.

Slå ikke på og brug ikke stor kraft mod det område, som indeholder SRS-
airbagkomponenterne. 
Det kan forårsage fejlfunktion på SRS-airbaggene.

Rør ikke ved airbagkomponenter, umiddelbart efter at SRS-airbaggene er
udløst. Delene kan være meget varme.

Hvis det bliver vanskeligt at trække vejret, efter at SRS-airbaggene er
udløst: Åbn en dør eller rude for at få frisk luft ind, eller forlad bilen, hvis
det er sikkert at gøre det. Vask eventuelle rester fra airbagudløsningen af
så hurtigt som muligt for at forebygge hudirritation.

Hvis de områder, hvor SRS-airbaggene er placeret, fx ratpladen og front- og
bagstolpepolstringen, er beskadiget eller revnet, skal de udskiftes hos en
autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Ændring og bortskaffelse af komponenter i SRS-airbagsystemet

Skrot ikke din bil, og foretag ikke nogen af nedenstående ændringer uden at
rådføre dig med en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kva-
lificerede fagfolk. SRS-airbaggene kan fungere forkert eller udløses (pustes
op) utilsigtet, hvilket kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.

Montering, afmontering, adskillelse og reparation af SRS-airbags

Reparation, ændring, afmontering eller udskiftning af rattet, instrumentbordet,
instrumentbrættet, sæderne eller sædepolstringen, front- og bagstolperne
eller tagrælingerne

Reparation eller ændring af forkofangeren eller passagerkabinens sider

Montering af et kølergitter (safarigitter, kængurugitter osv.), sneplov eller
kranspil

Ændringer på bilens affjedring

Installation af elektronisk udstyr som fx mobile tovejs-radiosystemer (RF-sen-
dere) og cd-afspillere

Ændring af bilen, så den kan bruges af en person med et fysisk handicap

OM12K97DK.book  Page 47  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48

1-1. Sikker brug

OM12K97DK

Hvis SRS-airbaggene udløses (pustes op)

SRS-airbags kan forårsage mindre hudafskrabninger, forbrændinger mm.,
fordi de udløses (pustes op) med varm gas med ekstremt høj hastighed.

Der udsendes en høj lyd og et hvidt pulver.

Dele af airbagmodulet (midten af rattet, airbagdækslet og airbaggaspatro-
nen) samt forsæderne og dele af front- og bagstolpen samt tagskinnen kan
være varme i flere minutter. Selve airbaggen kan også være varm.

Forruden kan revne.

Betingelser for udløsning (SRS-frontairbags)

SRS-frontairbaggen udløses i tilfælde af en påkørsel, der ligger over den fastlagte
grænseværdi (kraft svarende til en frontal påkørsel med cirka 20 - 30 km/t af en
fast mur, der ikke kan flytte sig eller deformeres).
Dog vil denne grænsehastighed være betydeligt højere:
• bilen rammer en genstand som fx et parkeret køretøj eller en skiltepæl,

som kan flytte sig eller deformeres ved påkørsel

• Hvis bilen er involveret i en underkøringskollision (fx en kollision, hvor

fronten af bilen kører ind under ladet på en lastbil)

Afhængigt af kollisionstypen er det muligt, at kun selestrammerne aktiveres.

Betingelser for udløsning (SRS-side- og -gardinairbag)

SRS-sideairbaggene og gardinairbaggene udløses i tilfælde af en påkørsel, der
ligger over den fastlagte grænseværdi (kraft svarende til den påkørselskraft, der
opstår, hvis en bil på cirka 1500 kg kolliderer med bilens kabine fra en retning,
der er vinkelret i forhold til bilens retning ved en fart på cirka 20 - 30 km/t).

SRS-gardinairbaggene udløses også ved en kraftig frontal påkørsel.

OM12K97DK.book  Page 48  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49

1-1. Sikker brug

1

Sikkerhed

OM12K97DK

Andre betingelser end kollision, hvor SRS-airbaggene kan blive udløst
(pustet op)

SRS-frontairbaggene og SRS-gardinairbaggene kan også udløses, hvis
undersiden af bilen får et voldsomt stød. På billedet ses nogle eksempler.

Kollisionstyper, som muligvis ikke udløser SRS-airbaggen (SRS-
frontairbags)

SRS-frontairbaggene udløses generelt ikke, hvis bilen er involveret i en
påkørsel fra siden eller bagfra, hvis den ruller rundt, eller hvis den er involve-
ret i en frontal kollision ved lav hastighed. Men hver gang en eller anden form
for påkørsel forårsager tilstrækkelig deceleration af bilen i fremadgående ret-
ning, kan det ske, at SRS-frontairbaggene udløses.

Kollisionstyper, som muligvis ikke udløser SRS-airbaggene (SRS-sideairbag
og -gardinairbag)

Det kan ske, at SRS-side- og -gardinairbaggene ikke aktiveres, hvis bilen
udsættes for en påkørsel fra siden fra visse vinkler eller en påkørsel på siden
af karosseriet uden for passagerkabinens område.

Påkørsel af en kantsten, fortovskant
eller hård overflade

Kørsel ned i eller hen over et dybt hul

Hård landing eller fald

Påkørsel fra siden

Påkørsel bagfra

Bilen ruller rundt

Påkørsel på siden af karosseriet uden
for passagerkabinens område

Påkørsel fra siden i en bestemt vinkel

OM12K97DK.book  Page 49  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50

1-1. Sikker brug

OM12K97DK

SRS-sidebaggene udløses generelt ikke, hvis bilen er involveret i en påkørsel
forfra eller bagfra, hvis den ruller rundt, eller hvis den er involveret i en påkør-
sel fra siden ved lav hastighed.

SRS-gardinairbaggene udløses generelt ikke, hvis bilen er involveret i en
påkørsel bagfra, hvis den ruller rundt, eller hvis den er involveret i en påkør-
sel fra siden eller forfra ved lav hastighed.

Hvornår skal du kontakte en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør
eller andre kvalificerede fagfolk?

I følgende tilfælde kræves der eftersyn eller reparation af bilen. Kontakt en
autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk så
hurtigt som muligt.

En af SRS-airbaggene har været udløst.

Påkørsel forfra

Påkørsel bagfra

Bilen ruller rundt

Påkørsel bagfra

Bilen ruller rundt

Bilens front er beskadiget eller deforme-
ret, eller bilen har været involveret i en
ulykke, som ikke var alvorlig nok til, at
SRS-airbaggene foran blev udløst.

OM12K97DK.book  Page 50  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51

1-1. Sikker brug

1

Sikkerhed

OM12K97DK

En del af en dør eller dens omgivelser er
beskadiget eller deformeret, eller bilen
har været involveret i en ulykke, som
ikke var alvorlig nok til, at SRS-side- og -
gardinairbaggene blev udløst.

Biler uden SRS-knæairbag i førersiden:
Pladen på rattet eller instrumentbrættet
nær dækslet til forsædeairbaggen er ridset,
revnet eller på anden måde beskadiget. 
Biler med SRS-knæairbag i førersiden:
Pladen på rattet, instrumentbrættet nær
forsædeairbaggen eller den nederste del
af instrumentbordet er ridset, revnet eller
på anden måde beskadiget.

Overfladen på sæderne med sideairbag-
gen er ridset, revnet eller på anden
måde beskadiget.

Den del af frontstolperne, bagstolperne
eller tagrælingbeklædningen (polstrin-
gen), som indeholder gardinairbaggene,
er ridset, revnet eller på anden måde
beskadiget.

OM12K97DK.book  Page 51  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52

1-1. Sikker brug

OM12K97DK

Indikator for FORSÆDEAIRBAG

Biler uden smart-nøgle: Indikato-
ren "PASSENGER AIR BAG" og
"ON" tændes, når airbagsystemet
er aktiveret, og slukkes igen efter
60 sekunder (kun hvis tændings-
kontakten står på "ON ").
Biler med smart-nøgle: Indikatoren
"PASSENGER AIR BAG" og "ON"
tændes, når airbagsystemet er
aktiveret, og slukkes igen efter 60
sekunder (kun hvis tændingskon-
takten står på IGNITION ON).

Kontakt til manuel til-/frakob-
ling af airbag

System til manuel til-/frakobling af airbag

Dette system frakobler forsædeairbaggen. 
Deaktivér kun airbaggen, når der benyttes et børnesikringssy-
stem på forsædet.

1

2

OM12K97DK.book  Page 52  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53

1-1. Sikker brug

1

Sikkerhed

OM12K97DK

Biler uden smart-nøgle: Sæt nøg-
len i låsen, og drej den til "OFF".

Indikatoren "OFF" tændes (kun når
tændingskontakten står på "ON").

Biler med smart-nøgle: Sæt den
mekaniske nøgle i låsen, og drej
den til "OFF".

Indikatoren "OFF" tændes (kun når
tændingskontakten står på IGNI-
TION ON).

Indikatoroplysninger for FORSÆDEAIRBAG

Hvis et af nedenstående problemer opstår, kan der være en fejl i systemet.
Få bilen tjekket hos en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre
kvalificerede fagfolk.

Hverken "ON" eller "OFF" lyser.

Indikatoren skifter ikke, når kontakten til manuel til-/frakobling af airbag flyt-
tes til "ON" eller "OFF".

Frakobling af forsædeairbaggen

ADVARSEL

Ved installation af et børnesikringssystem

Af hensyn til sikkerheden bør børnesikringssystemet altid installeres på bag-
sædet. Hvis det slet ikke er muligt at benytte bagsædet, kan forsædet benyt-
tes, så længe systemet til manuel til-/frakobling af airbag er sat på "OFF". 
Hvis systemet er slået til, kan den store kraft ved udløsning (oppustning) af
airbaggene forårsage alvorlige kvæstelser eller døden.

Når der ikke er monteret et børnesikringssystem på forsædet

Kontrollér, at det manuelle system til til-/frakobling af airbag er sat på "ON". 
Hvis det forbliver frakoblet, udløses airbaggene ikke i tilfælde af en ulykke,
hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.

OM12K97DK.book  Page 53  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54

1-1. Sikker brug

OM12K97DK

Det anbefales, at børn sidder på bagsædet, så de ikke kommer til
at røre ved gearvælgeren, vinduesviskerkontakten osv.

Brug børnesikringen på de bageste sidedøre eller kontakten til lås-
ning af sideruder for at forhindre, at et barn åbner en dør under
kørslen eller kommer til at betjene el-ruden.

Lad ikke små børn betjene udstyr, som kan få fat i eller klemme
legemsdele, fx el-ruder, motorhjelm, bagklap, sæder osv.

Sikkerhedsinformationer for børn

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger, når der er 
børn i bilen. 
Brug et børnesikringssystem, som passer til barnet, indtil barnet
bliver stort nok til at bruge bilens sikkerhedssele korrekt.

ADVARSEL

Lad aldrig børn være alene i bilen, og lad aldrig børn holde eller bruge nøglen.
Børn vil muligvis kunne starte bilen eller sætte den i frigear. Børn kan også
komme til skade, hvis de leger med ruderne eller andet udstyr i bilen. Husk
endvidere på, at temperaturen i kabinen kan blive såvel meget høj som
meget lav, hvilket kan være farligt for børn.

OM12K97DK.book  Page 54  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55

1-1. Sikker brug

1

Sikkerhed

OM12K97DK

Undersøgelser har vist, at det er meget sikrere at montere et børne-
sikringssystem på et bagsæde end på forsædet.

Vælg et børnesikringssystem, som passer til bilen og til barnets
alder og størrelse.

Vedr. monteringsdetaljer: Følg de anvisninger, der leveres sammen
med børnesikringssystemet. 
De generelle monteringsanvisninger gives i denne instruktionsbog. 
(

S. 64)

Hvis der er regler for børnesikringssystemer i det land, du bor i, så kon-
takt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk, når du skal have udskiftet eller monteret et
børnesikringssystem.

Toyota anbefaler, at du bruger et børnesikringssystem, som er
ECE 44-godkendt.

Børnesikringssystemer

Toyota henstiller kraftigt til, at der bruges passende børnesik-
ringssystemer.

Huskepunkter

OM12K97DK.book  Page 55  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56

1-1. Sikker brug

OM12K97DK

Børnesikringssystemer er klassificeret i nedenstående fem grupper i
henhold til ECE 44:
Gruppe 0: Op til 10 kg (0 - 9 måneder)
Gruppe 0

+

: Op til 13 kg (0 - 2 år)

Gruppe I: 9 til 18 kg (9 måneder - 4 år)
Gruppe II: 15 til 25 kg (4 - 7 år)
Gruppe III: 22 til 36 kg (6 - 12 år)
I denne instruktionsbog beskrives følgende 3 populære børnesikrings-
typer, som kan fastgøres med sikkerhedsselerne:

Børnsikringssystem-typer

Babysæde

Barnesæde

Passer til gruppe 0 og 0

+

 iht. ECE 44 Passer  til  gruppe  0

+

 og I iht.

ECE 44

Juniorsæde

Passer til gruppe II og III iht. ECE 44

OM12K97DK.book  Page 56  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57

1-1. Sikker brug

1

Sikkerhed

OM12K97DK

Oplysningerne i skemaet viser dit børnesikringssystems egnethed til
forskellige siddepladser.

Børnesikringssystemets egnethed til forskellige siddepladser

Forsæde

Bagsæde

Kontakt til manuel til-/

frakobling af airbag

TIL

SLÅET 

FRA

I siden

I midten

0
Op til 10 kg
(0 - 9 måneder)

Anbring 

aldrig her

U

*

1

L1

*

1

L1

X

0

+

Op til 13 kg
(0 - 2 år)

Anbring 

aldrig her

U

*

1

L1

*

1

L1

X

I
9 til 18 kg 
(9 måneder - 4 år)

Bagud-
vendt – 

X Anbring 

aldrig her

U

*

1

U

*

2

X

Fremad-

vendt – 

UF

*

1

II, III
15 til 36 kg 
(4 - 12 år)

UF

*

1

U

*

1

U

*

2

L2

*

2

X

Vægtgruppe

Siddeplads

OM12K97DK.book  Page 57  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58

1-1. Sikker brug

OM12K97DK

Forklaring til bogstaver i ovenstående skema:
U:

Egnet til den "universelle" kategori af børnesikringssystemer
godkendt til brug i denne vægtgruppe.

UF: Egnet til den fremadvendte "universelle" kategori af børnesik-

ringssystemer godkendt til brug i denne vægtgruppe.

L1: Egnet til "TOYOTA G 0

+

, BABY SAFE PLUS med SEAT BELT

FIXATION, BASE PLATFORM" (0 til 13 kg), som er godkendt til
brug i denne vægtgruppe.

L2: Egnet til "TOYOTA KIDFIX" (15 til 36 kg) og godkendt til brug i

denne vægtgruppe.

X:

Ikke-egnet siddeplads for børn i denne vægtgruppe.

*

1

: Flyt forsædets ryglæn til den mest opretstående position. Flyt sædepuden

til den bageste position.

Tag nakkestøtten af, hvis den er i vejen for børnesikringssystemet.

Biler med et håndtag til lodret højdeindstilling: Indstil sædepuden til den
højeste position.

Følg disse fremgangsmåder

• Ved installation af et babysæde med støttebasis

Hvis babysædet generer ryglænet, når babysædet anbringes i sin støtte-
basis, kan ryglænet indstilles bagover, indtil der ikke er nogen hindring.

• Ved installering af et fremadvendt barnesæde

Flyt sædepuden fremad, hvis skulderselefæstet er foran barnesædets
seleholder.

• Ved montering af et juniorsæde 

Hvis barnet i børnesikringssystemet sidder i en meget opret stilling, kan
ryglænet indstilles til den mest behagelige position. 
Flyt sædepuden fremad, hvis skulderselefæstet er foran barnesædets
seleholder.

*

2

: Tag nakkestøtten af, hvis den er i vejen for børnesikringssystemet.

Børnesikringssystemerne i skemaet kan muligvis ikke fås uden for EU.
Der kan bruges andre børnesikringssystemer, som er forskellige fra
dem, der er anført i skemaet, men systemernes egnethed skal tjekkes
omhyggeligt med producenten af det pågældende børnesikringssy-
stem og forhandleren af sæderne.

OM12K97DK.book  Page 58  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59

1-1. Sikker brug

1

Sikkerhed

OM12K97DK

Oplysningerne i skemaet viser dit børnesikringssystems egnethed til
forskellige siddepladser.

Børnesikringssystemets egnethed til forskellige siddepladser 
(med ISOFIX-beslag)

Vægtgruppe

Størrel-

sesklasse

Fastgø-

relse

ISOFIX-placerin-

ger i bilen

Anbefalede børne-

sikringssystemer

Bagsæde i siden

Babylift

F

ISO/L1

X

-

G

ISO/L2

X

-

(1)

X

-

0
Op til 10 kg 
(0 - 9 måne-
der)

E

ISO/R1

IL

"TOYOTA MINI", 

"TOYOTA MIDI"

(1)

X

-

0

+

Op til 13 kg 
(0 - 2 år)

E

ISO/R1

IL

"TOYOTA MINI", 

"TOYOTA MIDI"

D

ISO/R2

IL

C

ISO/R3

IL

(1)

X

-

I
9 til 18 kg
(9 måneder -
4 år)

D

ISO/R2

IL

-

C

ISO/R3

IL

B

ISO/F2

IUF

*

, IL

*

"TOYOTA MIDI", 

"TOYOTA 

DUO+"

B1

ISO/F2X

IUF

*

, IL

*

A

ISO/F3

IUF

*

, IL

*

(1)

X

-

II, III
15 til 36 kg
(4 - 12 år)

(1)

X

-

OM12K97DK.book  Page 59  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60

1-1. Sikker brug

OM12K97DK

(1) For børnesikringssystemer, som ikke har ISO/XX størrelses-

klasseidentifikationen (A til G) for den relevante vægtgruppe,
skal bilproducenten angive det/de bilspecifikke ISOFIX-børne-
sikringssystem(er), som anbefales for hver enkelt plads.

Forklaring til bogstaver i ovenstående skema:
IUF: Egnet til fremadvendte ISOFIX-børnesikringsssystemer af uni-

versel kategori godkendt til brug i denne vægtgruppe.

IL: Egnet til ISOFIX børnesikringssystemer i kategorierne "specific

vehicles", "restricted" eller "semi-universal", godkendt til anven-
delse i denne vægtgruppe.

X:

ISOFIX-placeringen er ikke egnet til ISOFIX-børnesikringssyste-
mer i denne vægtgruppe og/eller denne størrelsesklasse.

*

: Tag nakkestøtten af, hvis den er i vejen for børnesikringssystemet.

Ved brug af "TOYOTA MINI" eller "TOYOTA MIDI" skal støttebenet og
ISOFIX-beslagene justeres på følgende måde:

Lås støttebenet hvor det femte
hul er synligt.
Lås ISOFIX-beslagene, hvor
nummer 4 og 5 er synlige.

Når højre bagsæde bruges til et børnesikringssystem, må der ikke
sidde nogen på det midterste sæde.
Børnesikringssystemerne i skemaet kan muligvis ikke fås uden for EU.
Der kan bruges andre børnesikringssystemer, som er forskellige fra
dem, der er anført i skemaet, men systemernes egnethed skal tjekkes
omhyggeligt med producenten og forhandleren af det pågældende
børnesikringssystem.

1

2

OM12K97DK.book  Page 60  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     1      2      3      4      ..