Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 2

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..      1      2      3      ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 2

 

 

28

Billedindeks

OM12K97DK

Knapper til fjernbetjening af audio

*

1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 343

Knapper til telefon

*

1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 379

Kontakt til fartbegrænser

*

2

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 304

"DISP"-kontakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 102

Kontaktarm til fartpilot

*

2

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 299

Gearskiftknapper

*

2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 225

Instrumentbetjeningsknapper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 109, 110

LDA-kontakt (advarsel om vejbaneskift)

*

2

. . . . . . . . . . . . . S. 271

Tale-knap

*

1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 379

Type A

Type B

1
2
3
4
5
6
7
8
9

OM12K97DK.book  Page 28  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29

Billedindeks

OM12K97DK

Kontakter til sædevarme

*

2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 419

Sport-kørefunktion

*

2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 224

Kontakt til deaktivering af VSC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 333, 334

Kontakt til frakobling af Stop & Start-system

*

2

 . . . . . . . . . S. 288

*

1

:

 

Ejere af modeller udstyret med et navigations-/multimediesystem bedes læse instruk-

tionsbogen til navigations- og multimediesystemet.

*

2

:

 

Hvis monteret

1
2
3
4

OM12K97DK.book  Page 29  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30

Billedindeks

OM12K97DK

Interiør (højrestyrede biler)

SRS-airbags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 42

Gulvmåtter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 34

Forsæder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 168

Nakkestøtter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 172

Sikkerhedsseler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 38

Konsolboks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 426

Knapper til låsning indefra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 137

Kopholdere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 428

Bagsæder

*

1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 170

1
2
3
4
5
6
7
8
9

OM12K97DK.book  Page 30  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31

Billedindeks

OM12K97DK

Bakspejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 176

Solskærme

*

2

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 437

Makeup-spejle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 437

Makeup-lys

*

1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 422

Personligt lys/kabinelys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 422, 423

Knapper til panoramasolskærm

*

1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 442

Opbevaringsrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 429

Hjælpegreb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 441

1
2
3
4
5
6
7
8

*

1

: Hvis monteret

*

2

: Brug ALDRIG en bagudvendt børne-

sikring på et sæde, der er beskyttet af
en AKTIV AIRBAG foran sædet. Det
kan medføre DØD, eller at barnet
KVÆSTES ALVORLIGT. (

S. 72)

OM12K97DK.book  Page 31  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34

OM12K97DK

1-1. Sikker brug

Brug kun gulvmåtter, der er specielt beregnet til biler af samme model
og modelårgang som din bil. Fastgør dem grundigt det korrekte sted
på gulvbeklædningen.

Indsæt spændekrogene (klem-
merne) i gulvmåtteøjerne.

Drej på knappen øverst på hver
krog (klemme) for at fastgøre
gulvmåtterne.

*

: Sørg for, at 

-mærkerne er ud for

hinanden.

Formen på fastgørelseskrogene (klemmerne) kan afvige fra den viste.

Før kørsel

Gulvmåtte

1

*

2

OM12K97DK.book  Page 34  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35

1-1. Sikker brug

1

Sikkerhed

OM12K97DK

ADVARSEL

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger. 
Undladelse heraf kan få førerens gulvmåtte til at glide med risiko for, at den
blokerer pedalerne under kørslen. Hastigheden kan blive uventet høj, eller det
kan være vanskeligt at standse bilen. Det kan føre til ulykker med død eller
alvorlige kvæstelser til følge.

Ved installation af førerens gulvmåtte

Brug ikke gulvmåtter, der er beregnet til andre modeller eller modelår-
gange, selv hvis der er tale om originale Toyota-gulvmåtter.

Brug kun gulvmåtter, der er beregnet til førersædet.

Fastgør altid gulvmåtten omhyggeligt vha. de spændekroge (klemmer),
som følger med.

Læg ikke to eller flere gulvmåtter oven på hinanden.

Vend ikke gulvmåtten, så den bagerste del er forrest, eller bagsiden vender
opad.

Før kørsel

Kontrollér, at gulvmåtten er fastgjort
omhyggeligt det korrekte sted og med
alle de spændekroge (klemmer), som
følger med. Vær særligt omhyggelig
med at kontrollere dette, når gulvet er
blevet rengjort.

Mens motoren er slukket, og gearvælge-
ren står på P (multidrive) eller på N
(manuel transmission), træder du hver
pedal helt ned til gulvet for at kontrollere,
at pedalen ikke blokeres af gulvmåtten.

OM12K97DK.book  Page 35  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36

1-1. Sikker brug

OM12K97DK

Indstil ryglænets hældning, så
du kan sidde ret op og ikke skal
læne dig forover for at styre.
(

S. 168)

Indstil sædet, så du kan træde
pedalerne helt i bund, og så
armene er let bøjede ved
albuen, når du tager fat om rat-
tet. (

S. 168)

Lås nakkestøtten fast, således at midten af den er tættest på over-
kanten af ørerne. (

S. 172)

Brug sikkerhedsselen korrekt. (

S. 38)

Sørg for, at alle personer i bilen bruger deres sikkerhedssele, før du
sætter bilen i gang. (

S. 38)

Brug et børnesikringssystem, som passer til barnet, indtil barnet bliver
stort nok til at bruge bilens sikkerhedssele korrekt. (

S. 55)

Sikker kørsel

For at opnå sikker kørsel skal førersædet og spejlene indstilles
rigtigt inden kørsel.

Korrekt kørestilling

1

2

Korrekt brug af sikkerhedsselerne

3

4

OM12K97DK.book  Page 36  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37

1-1. Sikker brug

1

Sikkerhed

OM12K97DK

Kontrollér, at du har et klart udsyn bagud, ved at indstille bakspejlet og
sidespejlene rigtigt. (

S. 176, 178)

Indstilling af spejlene

ADVARSEL

Følg nedenstående sikkerhedsforanstaltninger. 
Hvis du ikke gør det, kan det medføre døden eller alvorlige kvæstelser.

Indstil ikke førersædets position under kørslen. 
Det kan føre til, at føreren mister herredømmet over bilen.

Anbring ikke en pude mellem føreren eller passagereren og sædets ryglæn. 
En pude kan forhindre indtagelse af korrekt stilling og reducere sikker-
hedsselens og nakkestøttens effektivitet.

Placer ikke genstande under forsæderne. 
Genstande under forsæderne kan blokere sædeskinnerne, så sædet ikke
kan låses fast. Dette kan resultere i en ulykke, og indstillingsmekanismen
kan også blive beskadiget.

Overhold altid den lovbestemte fartgrænse ved kørsel på offentlige veje.

Tag pauser før du begynder at føle dig træt, når du kører lange strækninger. 
På samme måde må du heller ikke tvinge dig selv til at køre videre, hvis du
føler dig træt eller søvnig, når du kører. Tag i stedet en pause med det
samme.

OM12K97DK.book  Page 37  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38

1-1. Sikker brug

OM12K97DK

Anbring skulderselen, så den
ligger helt hen over skulderen,
men ikke rører ved halsen og
ikke kan glide af skulderen.

Anbring hofteselen så lavt som
muligt over hofterne.

Indstil sædets ryglæn. Sid
oprejst og langt tilbage i sædet.

Undgå at sno sikkerhedsselen.

Spænd selen ved at sætte låse-
tungen ind i spændet, indtil der
lyder et klik.
Tryk på spændets udløserknap
for at løsne selen.

Sikkerhedsseler

Sørg for, at alle personer i bilen bruger deres sikkerhedssele, før
du sætter bilen i gang.

Korrekt brug af sikkerhedsselerne

Fastspænding og frigørelse af sikkerhedsselen

Udløserknap

1

2

OM12K97DK.book  Page 38  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39

1-1. Sikker brug

1

Sikkerhed

OM12K97DK

Pres skulderselefæstet nedad,
mens du trykker på udløser-
knappen.
Skub skulderselefæstet opad.

Flyt højdejusteringen op og ned
efter behov, indtil der lyder et klik.

Selestrammerne hjælper med til, at
sikkerhedsselerne hurtigt fasthol-
der selebrugerne ved at stramme
sikkerhedsselerne, når bilen udsæt-
tes for bestemte typer alvorlige fron-
tal- eller sidekollisioner.

Selestrammerne aktiveres ikke ved
en mindre frontalkollision, en min-
dre sidekollision, en påkørsel bag-
fra, eller hvis bilen ruller rundt.

Rullemekanisme med låsning i nødsituation (ELR)

Rullemekanismen låser selen ved kraftige opbremsninger eller en påkørsel.
Den kan også låse, hvis du læner dig forover for hurtigt. Ved en langsom, let
bevægelse kan selen strækkes, så du kan flytte dig frit.

Brug af sikkerhedssele til børn

Sikkerhedsselerne i bilen er konstrueret til personer i voksenstørrelse.

Brug et børnesikringssystem, som passer til barnet, indtil barnet bliver stort
nok til at bruge bilens sikkerhedsseler korrekt. (

S. 55)

Når barnet bliver stort nok til at bruge bilens sikkerhedsselen korrekt, skal
anvisningerne for brugen af sikkerhedsseler følges. (

S. 38)

Udskiftning af selen efter udløsning af selestrammeren (forsæder)

Hvis bilen involveres i et harmonikasammenstød, aktiveres selestrammeren
ved det første sammenstød, men ikke ved det næste eller derpå følgende
sammenstød.

Indstilling af højden for skulderselefæstet (forsæder)

1

2

Selestrammere (forsæder)

OM12K97DK.book  Page 39  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40

1-1. Sikker brug

OM12K97DK

Bestemmelser om sikkerhedsseler

Hvis der er bestemmelser om sikkerhedsseler i det land, hvor du bor, skal du
kontakte en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede
fagfolk, når du skal have udskiftet eller monteret en sikkerhedssele.

ADVARSEL

Overhold nedenstående sikkerhedsforanstaltninger for at reducere risikoen
for kvæstelser ved en hård opbremsning, en pludselig drejning eller et færd-
selsuheld. 
Undladelse heraf kan medføre døden eller alvorlige kvæstelser.

Brug af sikkerhedssele

Sørg for, at alle passagerer bruger sikkerhedssele.

Brug altid sikkerhedsselen korrekt.

Hver sikkerhedssele må kun bruges af én person. Brug ikke sikkerhedsse-
len til flere personer samtidigt, heller ikke børn.

Toyota anbefaler, at børn anbringes på bagsædet og altid bruger en sikker-
hedssele og/eller et passende børnesikringssystem.

For at opnå en korrekt sædeindstilling må sædet ikke lænes længere tilbage
end nødvendigt. Sikkerhedsselen er mest effektiv, når personen sidder ret
op og langt tilbage i sædet.

Anbring ikke skulderselen under din arm.

Anbring altid sikkerhedsselen lavt og stramt tværs over hoften.

Gravide

Få vejledning fra lægen, og brug sikker-
hedsselen på den korrekte måde.
(

S. 38)

Gravide bør anbringe hofteselen så lavt
som muligt over hofterne på samme
måde som andre passagerer, strække
skulderselen helt ud over skulderen og
undgå, at selen kommer i kontakt med
den rundede del af maven.
Hvis sikkerhedsselen ikke anbringes kor-
rekt, kan ikke blot den gravide, men også
barnet risikere at dø eller tage alvorlig
skade ved en pludselig opbremsning
eller en kollision.

OM12K97DK.book  Page 40  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41

1-1. Sikker brug

1

Sikkerhed

OM12K97DK

ADVARSEL

Sygdomsramte personer

Få vejledning fra lægen, og brug sikkerhedsselen på den korrekte måde.
(

S. 38)

Når der er børn i bilen

Lad ikke børn lege med sikkerhedsselen. Hvis selen bliver snoet omkring et
barns hals, kan det medføre kvælning eller andre alvorlige kvæstelser, som
kan have døden til følge. 
Hvis situationen skulle opstå, og spændet ikke kan udløses, skal selen klip-
pes over med en saks.

Selestrammere (forsæder)

Hvis selestrammeren er blevet aktiveret, tændes SRS-advarselslampen.
Hvis dette sker, kan sikkerhedsselen ikke bruges igen, men skal udskiftes
hos en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede
fagfolk.

Justerbart selefæste (forsæder)

Kontrollér altid, at skulderselen sidder over midten af din skulder. Selen skal
sidde sådan, at den ikke er for tæt på din hals, men heller ikke glider ned af
skulderen. Hvis skulderselen ikke sidder rigtigt, giver den en ringere beskyt-
telse ved ulykker, hvilket kan medføre døden eller alvorlige kvæstelser ved
en pludselig opbremsning, drejning eller ulykke. (

S. 39)

Beskadigelse og slid på sikkerhedsseler

Pas på ikke at beskadige sikkerhedsselerne ved at lade selen, låsetungen
eller spændet komme i klemme i døren.

Efterse selesystemet regelmæssigt. Kontrollér for flænger, trævler og løse
dele. Hvis selen er beskadiget, må den ikke bruges, men skal udskiftes.
Beskadigede sikkerhedsseler kan ikke beskytte brugeren mod død eller
alvorlige kvæstelser.

Sørg for, at selen og pladen er låst, samt at selen ikke er snoet. 
Hvis sikkerhedsselen ikke fungerer normalt, så kontakt omgående en
autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Udskift selearrangementet inklusive selerne, hvis bilen har været involveret i
et alvorligt færdselsuheld - også selvom der ikke er nogen synlig skade.

Forsøg ikke selv at montere, afmontere, ændre, adskille eller kassere sikker-
hedsselerne. Få alle nødvendige reparationer udført hos en autoriseret Toyota-
forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk. Forkert håndtering kan
føre til ukorrekt funktion.

OM12K97DK.book  Page 41  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42

1-1. Sikker brug

OM12K97DK

SRS-airbags foran

SRS-airbag i førerside/forsædeairbag
Beskytter førerens og forsædepassagerens hoved og brystkasse
mod at kollidere med komponenter i kabinen
SRS-knæairbag i førersiden (hvis monteret)
Beskytter føreren

SRS-side- og -gardinairbags

SRS-sideairbags foran
Beskytter førerens og forsædepassagerens overkrop
SRS-gardinairbag
Beskytter primært hovedet på passagerer i de yderste sæder

SRS-airbags

SRS-airbaggene udløses, når bilen udsættes for visse typer
påkørsel, der kan give personerne i bilen alvorlige kvæstelser.
De arbejder sammen med sikkerhedsselerne for at nedsætte
risikoen for død eller alvorlig tilskadekomst.

1

2

3

4

OM12K97DK.book  Page 42  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43

1-1. Sikker brug

1

Sikkerhed

OM12K97DK

Hovedkomponenterne i SRS-airbagsystemet vises ovenfor. SRS-air-
bagsystemet styres af airbaggens styreenhed. Når en airbag udløses,
fylder en kemisk reaktion i airbaggaspatronerne hurtigt airbaggen
med ikke-giftig gas, hvilket bidrager til, at førerens og passagerernes
bevægelse begrænses.

SRS-airbagsystemets komponenter

Kontakt til manuel til-/frakob-
ling af airbag
Forsædeairbag
Sideairbags foran
Gardinairbags
Indikator for FORSÆDEAIR-
BAG
SRS-advarselslampe
Sensorer for påkørsel fra
siden (bag)

Førerairbag
Sensorer for påkørsel fra
siden (foran)
Selestrammere og kraftbegræn-
sere
Knæairbag i førersiden (hvis
monteret)
Sensorer for frontal påkørsel
Airbaggens styreenhed

1

2
3
4
5

6
7

8
9

10

11

12
13

OM12K97DK.book  Page 43  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44

1-1. Sikker brug

OM12K97DK

ADVARSEL

Sikkerhedsforanstaltninger angående SRS-airbaggene

Overhold nedenstående sikkerhedsforanstaltninger vedrørende SRS-air-
baggene. 
Undladelse heraf kan medføre døden eller alvorlige kvæstelser.

Føreren og alle passagerer i bilen skal bruge deres sikkerhedsseler korrekt. 
SRS-airbaggene er supplerende udstyr til brug sammen med sikkerheds-
selerne.

SRS-førerairbaggen udløses med stor kraft og kan forårsage død eller
alvorlig tilskadekomst, især hvis føreren er meget tæt på airbaggen.
Da risikoområdet for airbaggen i førersiden er de første 50 - 75 mm af
oppustningen, kan du give dig selv en god sikkerhedsmargin ved at sætte
dig i en afstand af 250 mm fra airbaggen. Denne afstand måles fra midten
af rattet til brystbenet. Hvis du sidder i en afstand på under 250 mm nu,
kan du ændre din kørestilling på flere forskellige måder:
• Flyt sædet så langt bagud, som det er muligt, når du samtidig nemt skal

kunne nå pedalerne.

• Læn ryglænet en smule tilbage. 

Selvom biler er udformet forskelligt, kan mange førere selv med fører-
sædet skubbet helt frem opnå en afstand på 250 mm blot ved at læne
ryglænet et stykke tilbage. Hvis du har svært ved at se vejen, når ryglæ-
net er lænet tilbage, kan du hæve dig op vha. en fast, skridsikker pude
eller hæve sædet, hvis bilen har denne funktion.

• Vip rattet nedad, hvis det kan justeres. Derved kommer airbaggen til at

pege mod dit bryst i stedet for mod hovedet og halsen.

Indstil sædet som anbefalet ovenfor. Du skal fortsat kunne styre peda-
lerne og rattet og se alle betjeningsknapperne på instrumentbordet.

SRS-forsædeairbaggen udløses også med stor kraft og kan forårsage død
eller alvorlig tilskadekomst, især hvis forsædepassageren er meget tæt på
airbaggen. Forsædet skal have størst mulig afstand til airbaggen og have
ryglænet indstillet sådan, at vedkommende sidder opret.

Børn og spædbørn, der ikke sidder korrekt og/eller ikke er forsvarligt fast-
spændt, kan blive dræbt eller alvorligt kvæstet af en airbag, der udløses.
Et barn eller spædbarn, der er for lille til at bruge en sikkerhedssele, skal
sikres forsvarligt ved hjælp af et børnesikringssystem. Toyota anbefaler
kraftigt, at alle børn og spædbørn anbringes på bilens bagsæder og fast-
spændes forsvarligt. Bagsæderne er mere sikre for børn og spædbørn
end forsædet. (

S. 55)

OM12K97DK.book  Page 44  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..      1      2      3      ..