Fiat Egea Hatchback (2016 year). Instruction turkish - part 10

 

  Index      Fiat     Fiat Egea Hatchback (2016 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     8      9      10      11     ..

 

 

Fiat Egea Hatchback (2016 year). Instruction turkish - part 10

 

 

ACİL DURUMDA Y

APILACAKLAR

152

169

 

P2000124

LPG sistemli 5KAPILI tiplerde, hızlı 

lastik tamir kiti (Fix&Go) bagajın sol 

tarafında yer alır (şekil 170). 

170

 

PGL000025

LPG sistemli STATION WAGON 

tiplerinde, hızlı lastik tamir kiti (Fix&Go) 

yük bölmesinin sağ tarafında yer alır 

(şekil 171):

LASTİK TAMİR KİTİ

(bazı modellerde)

AÇIKLAMA

 141)

 52) 53)

Lastik tamir kiti (5KAPILI tiplerde-

şekil 168 veya STATION WAGON 

tiplerinde-şekil 169) bagaj bölümündeki 

hazne içinde bulunur. İlgili haznede aynı 

zamanda bir tornavida ve çeki kancası 

bulunur.

168

 

P2000074-000-000

UYARI

58) Manivelayı döndürürken tekerleğin 

serbestçe dönebilmesine dikkat 
ediniz ve elin yer yüzeyine sürtünerek 
yaralanmaması için dikkatli olunuz. 
Hareket halindeki krikonun bazı aksamı 
da (“sonsuz vida” ve bunun bileşenleri) 
yaralanmalara yol açabilir: Bunlarla 
temastan kaçınınız. Elinize ve üzerinize yağ 
bulaşması halinde temizlenmesine özen 
gösteriniz.
59) Tekerleği yerine sabitleyen bijon 

somunlarının iyi sıkılmış olup olmadıklarını 
kontrol ettirmek için mümkün olan en kısa 
sürede yetkili bir Fiat servisine gidiniz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

153

173

 

08056J0004EM

 

ˆ

On-off butonunun (1-şekil 174) 

sönük (

0) olduğundan emin olunuz. 

Varsa kompresörün kapağını açınız 

(4-şekil 172) ve elektrik soketini aracın 

12V prizine (şekil 175) takın, daha 

sonra aracın motorunu çalıştırınız.

 

ˆ

On-off butonunu yanık (

I) konuma 

getirerek kompresörü çalıştırın (şekil 

173). Manometre araç için önerilen 

basıncı gösterdiğinde (“Teknik 

özellikler” bölümündeki “Tekerlekler” 

paragrafına bakınız) on-off düğmesini 

(

0) pozisyonuna getirerek kompresörü 

kapatınız. Kompresörün açıldığı andan 

itibaren 5 dakika sonra manometre 

1.8 bar / 26 psi değerin altında 

bir basınç gösterirse, kompresörü 

kapatın, onarıcı sıvının tüpünü lastiğin 

supabından çıkarın, supabın tapasını 

takın ve onarıcı sıvının lastiğe iyice 

dağıtılmasını sağlamak için aracı 10 

metre kadar ilerletiniz. Aracı güvenli bir 

 

ˆ

İbre ve bağlantılar dahil olmak üzere 

kompresör (4).

 

ˆ

Hızlı ve doğru kullanım için talimat 

kitapçığı, lastik tamirini yapacak kişiye 

verilmelidir.

 

ˆ

Kompresörün yan boşluğunda yer 

alan bir çift koruma eldiveni.

 

ˆ

Farklı elemanları şişirmek için 

adaptörler.

ŞİŞİRME PROSEDÜRÜ

 141)

 52) 53)

Aşağıdaki işlemleri uygulayınız:

 

ˆ

Aracı güvenli ve kolay erişimli bir 

bölgeye alın ve el frenini çekin. Tamir 

setini bulunduğu bölmeden alın. 3-şekil 

172’de görülen yapışkanlı hız etiketini 

ayırıp iyi görünür bir noktaya yapıştırınız. 

Paket donanımda yer alan koruyucu 

eldivenleri giyiniz. Patlak lastiğin supap 

tapasını çıkarın ve onarıcı sıvının şeffaf 

tüpünü sağlamca vidalayınız (1-şekil 

173).

171

 

PGL000025

Hızlı lastik tamir kiti ayrıca aşağıdakileri 

içerir:

 

ˆ

Sızdırmazlık sıvısını içeren tüp 

(1-şekil 172) şunlardan oluşur: Dolum 

borusu (2). “Azami 80 km/h” yazısı 

olan bir etiket (3), lastik onarıldıktan 

sonra sürücünün göreceği bir şekilde 

(gösterge paneline) yerleştirilmelidir.

172

 

08056J0003EM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACİL DURUMDA Y

APILACAKLAR

154

 

ˆ

Gösterilen basınç 1.8 bar / 26 

psi değere eşit ya da üzerinde ise, 

kompresörü açın ve basıncı önerilen 

değere getiriniz. Tamir kitini ayırıp 

bölmesine koyun. Aracı dikkatli sürün 

ve en kısa sürede yetkili bir Fiat 

servisine başvurunuz.

LASTİĞİN ŞİŞİRİLMESİ

Kompresör lastiklerin havasını kontrol 

etmek ve inik lastikleri şişirmek 

amacıyla da kullanılabilir. 
Siyah şişirme borusunu (1) çıkarın, 

mandalı ile lastiğin supabına tutturunuz 

(şekil 176).
Aynı yöntemle bisikletlerin lastikleri ve 

topları şişirmek de mümkündür.
Onarım seti yetişkinler tarafından 

kullanılmalı ve çocukların eline 

bırakılmamalıdır.

175

 

08056J0002EM

 

ˆ

Araç için önerilen basınca erişilirse, 

tekrar yola devam ediniz. 80 km/saat 

hızı aşmayınız. Ani hızlanmalar ve sert 

frenlemelerden kaçınınız. Yaklaşık 8 

km (5 mil) yol aldıktan sonra, aracı 

güvenli ve kolay erişilir bir alana alın 

ve el frenini çekiniz. Tamir setini alın, 

on-off düğmesinin 

0 konumunda 

olduğundan emin olun, elektrik soketini 

aracın 12V prizine takınız. Onarılmış 

lastiğin supabının tapasını çıkarın, siyah 

şişirme borusunu (1-şekil 176) çıkarın 

ve supaba takıp mandalıyla kilitleyiniz. 

Lastiğin hava basıncını manometre 

üzerinden kontrol ediniz (şekil 174).

 

ˆ

Eğer basınç 1.8 bar / 26 psi değerin 

altında ise, LASTİK ONARILMAK 

İÇİN ÇOK FAZLA HASAR GÖRMÜŞ 

DEMEKTİR. Tamir kitini bölmesine 

koyun ve yetkili bir Fiat servisine 

başvurunuz.

noktada durdurun ve üstte anlatılan 

işlemi önerilen basına erişinceye kadar 

tekrar ediniz. Kompresörün açılışı 

üzerinden bir 5 dakika daha geçtikten 

sonra manometre 1.8 bar / 26 psi 

değerin altında bir basınç göstermeye 

devam ederse, LASTİK ONARILMAK 

İÇİN ÇOK FAZLA HASAR GÖRMÜŞ 

DEMEKTİR. Tamir kitini bölmesine 

koyun ve yetkili bir Fiat servisine 

başvurunuz.

174

 

08056J0005EM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

155

UYARI

52) Lastik tamir kiti seti ile onarılmış lastiği 

tamir edecek kişiye ürün kabını ve etiketini 
gösteriniz.
53) Lastik tamir kiti (Fix&Go) geçici bir 

onarım sağlar, bu nedenle lastik mümkün 
olan en kısa sürede uzman lastikçi 
tarafından incelenmeli ve esaslı tamir 
görmelidir. Onarıcı sıvı -40°C ile +50°C 
derece arasında etkilidir. Sırt kısmında 
en fazla 4 mm çapa kadar delik-yırtık 
olan lastikler onarılabilir ama yanak kısmı 
hasar görmüş lastikler onarılamaz. Fix&Go 
kitini kullanmadan önce lastiğin çok fazla 
hasar görmemiş, jantın ise iyi durumda 
olduğundan emin olunuz; aksi takdirde 
kiti kullanmayın ve yetkili bir Fiat servisine 
başvurunuz. Lastiğe girmiş yabancı 
cisimleri çıkarmayınız. Kompresörü 
kesintisiz olarak 20 dakikadan fazla 
çalıştırmayınız, aşırı ısınma tehlikesi ortaya 
çıkar.

177

 

08056J0007EM

UYARI

141) Yürürlükteki yönetmelikçe öngörülen 

bilgiler tamir kitinin (Fix&Go) ambalajındaki 
etikette yer almaktadır. Etikette belirtilen 
talimatların tamamına uymak tamir 
kitinin güvenli ve verimli olması için temel 
koşuldur. Kullanmadan önce etiketi 
dikkatle okuyun, amaç dışı ve uygunsuz 
kullanımlardan kaçınınız. Fix&Go son 
kullanım tarihi olan bir üründür ve periyodik 
olarak değiştirilmesi gerekir. Bu tamir kiti 
yetişkinlerce kullanılır ve küçük yaştakilerin 
eline bırakılmaz. 

176

 

08056J0006EM

KARTUŞ DEĞİŞTİRME

Sadece yetkili Fiat servislerinden 

alabileceğiniz orijinal tamir kiti (Fix&Go) 

kartuşları kullanınız.
Kartuşu (1) çıkarmak için siyah şişirme 

borusunun (2) ucunu çıkarın, kartuşu (1) 

çıkarmak için sola doğru döndürün ve 

yukarı kaldırın, yeni kartuşu takın, son 

noktasına dayanana kadar sağa doğru 

döndürün, siyah şişirme hortumunun 

(2) ucunu takın, hortumu mandalıyla 

bloke edin ve şeffaf hortumu sarmak 

suretiyle tekrar kompresördeki yuvasına  

yerleştiriniz (şekil 177).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACİL DURUMDA Y

APILACAKLAR

156

179

 

08066J0003EM

 

ˆ

Negatif (–) için kullanılan kablonun 

diğer ucunu aküden ve akü enjeksiyon 

sisteminden uzakta olan motorun 

topraklama bağlantısına   (boş akülü 

araç motorunun görünürdeki herhangi 

bir metal parçasına) bağlayınız.

 

ˆ

Araç motorunu yardımcı akü ile 

çalıştırınız, bir kaç dakikalığına boşta 

çalışmasına izin veriniz. Boş akülü 

aracın motorunu çalıştırınız.
Motor çalıştırıldıktan sonra, kabloları 

üstte anlatılan sırayı tersine takip ederek 

sökünüz.
Birkaç teşebbüsten sonra motor 

çalışmaz ise, daha fazla ısrar etmeyin 

ve yetkili bir Fiat servisine başvurunuz. 

178

 

08066J0001EM

 55)

Takviye ile çalıştırma işlemini 

gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri 

yapınız:

 

ˆ

Pozitif (+) için kullanılan kablonun bir 

ucunu boş akülü aracın pozitif kutup 

başına (+) bağlayınız.

 

ˆ

Pozitif (+) için kullanılan kablonun 

diğer ucunu yardımcı akünün pozitif 

kutup başına (+) bağlayınız.

 

ˆ

Negatif (–) için kullanılan kablonun bir 

ucunu yardımcı akünün negatif kutup 

başına (–) bağlayınız.

TAKVİYE İLE 

ÇALIŞTIRMA

 142) 143) 144) 145)

 54)

Eğer akü boşalmışsa, bu işlem diğer 

bir aracın aküsü veya ilave bir akü 

kullanılarak yapılabilir. Her durumda 

kullanılacak olan akünün kapasitesi 

boşalmış akünün kapasitesine eşit veya 

bir miktar yüksek olması gerekir.

YARDIMCI AKÜ İLE 

ÇALIŞTIRMA
ÖNEMLİ

Takviye aküyü veya diğer herhangi bir 

dış güç kaynağını 12 V’nin üzerinde 

voltaj ile kullanmayınız: Aracın aküsü, 

marşı, alternatörü ve elektrik sistemi 

zarar görebilir.
Akü ıslaksa takviye ile çalıştırma işlemini 

gerçekleştirmeye çalışmayınız. Akü 

bozulup patlayabilir!
Acil durumda yardımcı aküden destek 

alarak motoru çalıştırmak gerektiğinde, 

akünün eksi (–) kutbuna bağlı kabloyu 

asla araçtaki akünün eksi kutbuna 

(1-şekil 178) bağlamayın, motorun/

vites kutusunun herhangi bir şaseleme 

noktasına bağlayınız.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

157

YAKIT KESME SİSTEMİ

AÇIKLAMA
Benzin ve Dizel motorlu tipler

Bir kaza anında aşağıdakileri devreye 

alır:

 

ˆ

Motorun durması ile yakıt 

beslemesini kapatır.

 

ˆ

Kapı kilitleri otomatik olarak açılır.

 

ˆ

Otomobilin içindeki tüm 

aydınlatmalar yanar.

 

ˆ

Dörtlü flaşör yanar (flaşörleri devre 

dışı bırakmak için ön paneldeki ilgili 

butona basınız).
Bazı tiplerde sistemin devreye girmesi 

ekrandaki mesaj ile belirtilir. Aynı 

şekilde, ekran üzerinde bulunan uygun 

bir mesaj sistem çalışmasının riske atılıp 

atılmadığı hakkında sürücüyü uyarır.

DİKKAT Otomobilde herhangi bir 

sızıntı olmadığını (motor bölümünde, 

otomobilin altında veya yakıt deposu 

yakınında) dikkatle kontrol ediniz. Bir 

kaza sonrasında, akü şarjını korumak 

için kontak anahtarını STOP konumuna 

çeviriniz.

UYARI

54) Aracın elektronik sistemlerine zarar 

verebileceğinden aracı çalıştırmak için asla 
hızlı akü şarj cihazı kullanmayınız. Özellikle 
ateşleme sistemine ve kontrol ünitelerine 
zarar verebilir.
55) Kabloyu boş akünün negatif kutup 

başına (–) bağlamayınız. Meydana 
gelebilecek kıvılcım akünün patlamasına 
yol açabilir ve ciddi zararlara sebep 
olabilir. Sadece özel topraklama noktasını 
kullanınız; diğer açıkta bulunan herhangi bir 
metal parçayı kullanmayınız.

MOTORUN İTEREK, 

ÇEKEREK VB. ŞEKİLDE 

ÇALIŞTIRILMASI

Motoru aracı ittirerek, çektirerek veya 

yokuş aşağı salarak çalıştırmaktan 

kesinlikle kaçının.

UYARI

142) Kaputu açmadan önce, motorun 

kapalı olduğundan ve anahtarın STOP 
konumunda olduğundan emin olunuz. 
Kaputun altındaki plakada yazan uyarılara 
dikkat ediniz. Aracın içinde insan varsa 
anahtarı kontaktan çıkarmanız tavsiye 
edilir. Araç daima anahtar çıkarılarak veya 
STOP konumuna çevrilerek terk edilmelidir. 
Yakıt alırken motorun kapalı olduğundan 
emin olunuz (ve kontak anahtarı STOP 
konumunda olmalıdır). 
143) Radyatör soğutma fanına çok fazla 

yaklaşmayınız. Elektrikli fan çalışabilir: 
Yaralanma tehlikesi. Hareketli parçaların 
çekebileceği eşarp, kravat ve diğer bol 
giysilere dikkat ediniz.
144) Kaza sonucu elektriksel temasa 

sebep olabilen ve ciddi yaralanmalara 
yol açabilen herhangi bir metal nesneyi 
çıkarınız (örn; yüzük, saat, bilezik).
145) Aküler cildi ve gözleri yakabilen 

asit içerir. Aküler kolayca yanabilen ve 
patlayabilen hidrojen üretir. Dolayısıyla 
alevleri veya kıvılcıma sebep olabilen 
cihazları uzak tutunuz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACİL DURUMDA Y

APILACAKLAR

158

LPG Versiyonlar

LPG versiyonlarda, yakıt kesme 

sistemi yukarıdakilere ek olarak, 

benzin beslemesini derhal durdurur, 

LPG güvenlik elektrovalflerini kapatır 

ve enjeksiyonu durdurarak motorun 

kapanmasını sağlar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

159

YAKIT KESME SİSTEMİNİN SIFIRLANMASI

Sistemi tekrar doğru işleme kurmak için aşağıdaki prosedürü uygulayınız (bu prosedür 1 dakikadan önce başlamalı ve 

tamamlanmalıdır).

 146)

Sıfırlama işlemi için aşağıdakileri uygulayınız:

Görünüm

Sinyal kolu orta pozisyondayken kontağı STOP konumuna getiriniz.
Kontak anahtarını MAR konumuna çeviriniz.

Sağ sinyal lambası yanıp söner

Sağ sinyal lambasını yakınız.

Sol sinyal lambası yanıp söner, sağ sinyal lambası sabit olarak 

yanar

Sol sinyal lambasını yakınız.

Sağ sinyal lambası yanıp söner, sol sinyal lambası sabit olarak 

yanar

Sağ sinyal lambasını yakınız.

Sol sinyal lambası yanıp söner, sağ sinyal lambası sabit olarak 

yanar

Sol sinyal lambasını yakınız.

Her iki sinyal lambası sabit olarak yanar

Sol sinyal lambasını kapatınız.

Her iki sinyal lambası söner

Kontak anahtarını STOP konumuna çeviriniz.
Kontak anahtarını MAR konumuna çeviriniz.

Sistem sıfırlanmıştır ve motor tekrar çalıştırılamaz

UYARI

146) Eğer herhangi bir kaza sonrasında benzin kokusu duyar veya yakıt sisteminde sızıntı görürseniz, yangın tehlikesinden kaçınmak için 

sistemi sıfırlamayınız.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACİL DURUMDA Y

APILACAKLAR

160

148) Aracı çekerken; takviyeli fren ile 

direksiyonun devre dışı olduğunu, frene 
basmak ya da direksiyonu çevirmek için 
daha fazla güç harcamanız gerektiğini 
unutmayınız. Aracın çekilmesi için, esnek 
kablolar/halatlar kullanmayınız. Çekme 
işlemi yapılırken, bağlantı halkasının, 
temasta bulunduğu parçalara zarar 
vermediğinden emin olunuz. Aracı 
çekerken; çeki kancası ile ilgili koşullara ve 
trafiğe açık yollarda araçların çekilmesiyle 
ilgili yasalara uyunuz. Araç çekilirken 
motoru çalıştırmayınız. Kancayı takmadan 
önce, vidalı yuvasını iyice silip temizleyiniz. 
Çekmeye başlamadan önce, kancanın 
sıkıca bağlandığından emin olunuz.
149) Ön ve arka çeki kancaları sadece 

acil durumda kullanılmalıdır. Trafik 
kuralları ile uyumlu özel teçhizatlar (esnek 
olmayan barlar) kullanılarak aracın yol 
üzerinde kısa mesafelerde veya özel araç 
üzerinde çekilmesi işlemlerine izin verilir. 
Çeki kancası, yoldan ve engellerden 
uzaklaştırmak için aracı çekmek ve/veya 
esnek kablolar kullanarak çekmek için 
kullanılmamalıdır. Yukarıdaki açıklamalara 
ilave olarak, çekme işlemi iki araç ile (birisi 
çeken, diğeri çekilen), olabildiğince aynı 
merkez aks çizgisinde birbirine hizalı olarak 
gerçekleşmelidir.

Arka

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

 

ˆ

Koruyucu tapayı söküp çıkarınız.

 

ˆ

Çeki kancasını (1-şekil 181) alınız, 

arkadaki dişli pimin üzerine tam olarak 

vidalayınız.

181

 

P1030149-000-000

UYARI

147) Çekme işlemine başlamadan önce 

kontak anahtarını önce MAR konumuna 
getiriniz, ardından STOP konumuna alınız 
ve yuvasında bırakınız. Anahtar yuvasından 
çıkarılırsa otomatik olarak direksiyon kilidi 
devreye girer ve dolayısıyla tekerlekleri 
hareket ettirmek olanaksız hale gelir. 
Ayrıca vitesin boşta olduğunu kontrol 
ediniz (otomatik vitesli modellerde -varsa- 
vites kolunun N pozisyonunda olması 
gerekmektedir). 

OTOMOBİLİN 

ÇEKİLMESİ

ÇEKME HALKASININ 

TAKILMASI

 147) 148) 149)

Otomobille birlikte verilen çeki kancası, 

bagajdaki alet kutusundadır.

Ön

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

 

ˆ

Koruyucu tapayı söküp çıkarınız.

 

ˆ

Çeki kancasını (1-şekil 180) alınız, 

öndeki dişli pimin üzerine tam olarak 

vidalayınız.

180

 

08116J0001EM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

161

Doğru bakım, aracın uzun süreli 
performansının korunmasını sağlar, 
ayrıca sınırlı işletme maliyetleri ile 
güvenlik sistemlerinin verimliliğini 
korur. Bu bölüm nasıl yapıldığını 
açıklamaktadır.

OTOMOBİLİN BAKIMI

PERİYODİK BAKIM .........................162
MOTOR BÖLÜMÜ ..........................167
AKÜNÜN ŞARJ EDİLMESİ ..............175
BAKIM PROSEDÜRLERİ ................176
OTOMOBİLİN KALDIRILMASI .........180
JANTLAR VE LASTİKLER ...............180
KAROSER ......................................181
OTOMOBİLİN İÇİ ............................183

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

162

PERİYODİK BAKIM

Otomobilinizin en iyi şartlarda uzun 

kullanım ömrüne sahip olabilmesi 

için, bakım programının doğru olarak 

yapılması şarttır.
Bu nedenle Fiat, Periyodik Bakım 

Planı’nda açıklandığı gibi sabit mesafe 

aralıklarında ve temin edildiği yerde 

sabit zaman aralıklarında birçok kontrol 

ve servis planlamıştır. 
Her servisten önce daima Periyodik 

Bakım Planı’ndaki talimatları dikkatle 

takip etmek gerekir (örn. periyodik 

olarak sıvı seviyesinin kontrolü, lastik 

basıncı, vb.). 
Periyodik Bakım, belli bir zaman 

çizelgesine göre tüm Fiat Bayileri 

tarafından sunulur. Her işlem sırasında 

planlananlara ek olarak daha fazla 

değiştirme veya tamir için ihtiyaç ortaya 

çıkarsa bu, sadece açık bir anlaşma 

ile yapılabilir. Aracınız çekmek için sık 

sık kullanılıyorsa bir servis işlemi ile bir 

sonraki arasındaki aralık azaltılmalıdır.

UYARI

Periyodik Bakım Planı aralıkları Üretici 

tarafından belirlenir. Bunlara uyulmaz 

ise garantiyi geçersiz kılabilir.
Küçük çaptaki hata ve onarımlar için bir 

sonraki bakım zamanını beklemeden 

yetkili bir Fiat servisi ile temasa 

geçmeniz tavsiye edilir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

163

PERÝYODÝK BAKIM TABLOSU

  

  

KM 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000120 000140 000160 000180 000

AŞAĞIDAKİ DURUMLARIN GÖZLE KONTROLU

GÖVDE VE GÖVDE ALT KAPLAMASI (PVC), BORULAR (EGZOZ-YAKIT-FRENLER) VE KAUÇUK PARÇALARIN(KÖRÜKLER-HORTUMLAR-BURÇLAR GİBİ),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIZA TEŞHİS CİHAZI İLE ELEKTRONİK SİSTEMLERİN KONTROLU (Motor, ABS, Body Computer, Can Ağı vb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEN

EL 

KO

NTROL

LER 

TÜM MOTOR

 T

İP

LE

 

SIVI SEVİYELERİNİN TAMAMLANMASI

(MOTOR SOĞUTMA, ÖN CAM YIKAMA VS) SOĞUTMA SIVISI VE CAM YIKAMA SIVISI YOĞUNLUKLARININ ÖLÇÜLMESİ, GEREKİRSE UYGUN YOĞUNLUK DEĞERİNİN SAĞLANMASI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

YARDIMCI SİSTEM KAYIŞLARININ DEĞİŞİMİ (Alternatör, Klima Kompresörü vb.)

  

  

 

  

  

 

  

  

 

YARDIMCI SİSTEM KAYIŞLARINA AİT RULMANLARIN DEĞİŞİMİ (Alternatör, Klima Kompresörü vb.)

  

  

  

  

  

 

  

  

  

TRİGER KAYIŞININ / ZİNCİRİNİN DURUMUNUN KONTROLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTOR VE YAKIT SİSTEMLERİ KARBON TEMİZLİĞİ (Emme Manifoldu Temizliği Dahil) (**)

  

 

  

 

  

 

  

 

  

MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİ (1.3 Dizel Motorlarda Her 10.000 Km' de Bir) (***)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTOR YAĞ FİLTRESİ DEĞİŞİMİ (1.3 Dizel Motorlarda Her 10.000 Km' de Bir) (***)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜM

 MOTOR

 T

İP

LE

 

HAVA FİLTRESİ DEĞİŞİMİ (***)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUJİLERİN DEĞİŞİMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRİGER KAYIŞI VE RULMANLARININ DEĞİŞİMİ (*) (Hareketli ve Sabit Rulmanlar)

  

  

  

  

  

 

  

  

  

BEN

N

 

MOTORLAR

 

EGZOZ EMİSYON KONTROLU (Gaz Analiz Cihazı ile)

  

 

  

 

  

 

  

 

  

YAKIT FiLTRESİ DEĞİŞİMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİNCİRLİ TRİGER MOTORLARDA ZİNCİR SETİNİN DEĞİŞİMİ (*) (Zincir, Gergi, Dişliler, Sabitleme Civataları ve Paletler)

  

  

  

  

  

  

  

 

  

KAYIŞLI TRİGER MOTORLARDA TRİGER KAYIŞI VE RULMANLARIN DEĞİŞİMİ (*) (Hareketli ve Sabit Rulmanlar)

  

  

  

  

  

 

  

  

  

MOTOR

 

ZEL M

OT

ORLA

DUMAN KONTROLU (Opasimetre Cihazı İle)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBRİYAJ PEDALININ HAREKET MESAFESİNİN KONTROLÜ VE AYARI (Hidrolik Kumandalı Tiplar Hariç)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

BR

İYA

TÜM MOTOR

 

PLER

İ 

DEBRİYAJ SİSTEMİ VERİMLİLİK KONTROLÜNÜN YAPILMASI, GEREKİRSE BASKI VE/VEYA BALATASININ DEĞİŞİMİ (**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

164

OTOMOBİLİN BAKIMI

  

MTA VİTES KUTULU ARAÇLARIN VİTES KUTUSU YAĞ SEVİYE KONTROLÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL VİTES KUTUSU YAĞI DEĞİŞİMİ (veya Her 3 Yılda Bir) (MTA VİTES KUTULU ARAÇLAR DAHİL)

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

TAM OTOMATİK VİTES KUTULARININ YAĞ DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir)

  

  

  

  

  

ROBOT SİSTEM YAĞ SEVİYESİ KONTROLÜ (veya her 2 yılda bir)

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

TE

S KUT

U

SU 

FERA

NS

İYEL 

TÜM MOTOR 

PLE

 

ROBOTİZE VİTES KUTULU ARAÇLARDA ROBOT SİSTEM YAĞININ DEĞİŞİMİ (veya Her 3 Yılda Bir)

  

  

 

  

  

 

  

  

FREN HİDROLİK SIVISI DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir)

  

  

 

  

  

 

FREN HİDROLİĞİNİN SEVİYE KONTROLU VE GEREKİRSE TAMAMLANMASI

 

 

  

 

 

  

 

 

  

FREN HİDROLİK YAĞININ KAYNAMA NOKTASININ KONTROLÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN FREN DİSKİ VE BALATALARI AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN DİSK FREN BALATA AŞINMA UYARI LAMBASI ÇALIŞMA KONTROLÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARKA FREN DİSK VE BALATA AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (MEVCUT OLAN TİPLERDE) (**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARKA KAMPANALI FREN BALATASI DURUM VE AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREN

 S

İSTEM

İ 

TÜM MOTOR 

PLE

 

EL FRENİ KURSUNUN KONTROLÜ VE AYARI, VAR İSE EL FREN BALATASI AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASTİKLERİN AŞINMA VE DURUMLARININ KONTROLÜ, GEREKİRSE BASINÇ AYARI (Stepne Dahil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN DÜZEN AYARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE

KS

İYO

N

 

STEM

İ 

TÜM MOTOR 

PLER

İ 

  

  

  

  

  

  

  

SÜSP

AN

YO

N

 

TÜM MOTOR 

PLER

İ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATÖR KABLOLARININ BAĞLANTI KONTROLÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARŞ MOTORUNUN ÇEKTİĞİ AKIM VE VOLTAJ DÜŞÜMÜ KONTROLÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKÜ VOLTAJININ YOĞUNLUK KONTROLÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞARJ VE MAR

Ş 

STEM

İ 

KONT

ROL

TÜM MOTOR 

PLE

 

AKÜ KUTUP BAŞLARI VE BAĞLANTILARININ KONTROLÜ, YÜZEY TEMİZLİK KONTROLÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLİMA SİSTEMİ ÇALIŞMA PERFORMANSI KONTROLÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KL

İMA 

TÜM MOTOR 

PLER

İ 

POLEN FİLTRESİNİN DEĞİŞİMİ (veya Her Yıl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KM 20 00040 00060 00080 000100 000120 000140 000160 000180 000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

165

  

  

KM 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000

AYDINLATMA SİSTEMİ KONTROLÜ, FARLAR, SİNYAL LAMBALARI, DÖRTLÜ FLAŞÖRLER, BAGAJ, YOLCU KABİNİ, TORPİDO GÖZÜ AYDINLATMASI, UYARI LAMBALARI vb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAM YIKAMA / SİLME SİSTEMİ KONTROLÜ, FISKİYELERİN AYARI

ÖN CAM VE ARKA CAM SİLECEKLERİ POZİSYON VE AŞINMA KONTROLÜ, GEREKİRSE DEĞİŞİMİ (**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL

EK

TR

İK

 C

İH

AZ

LA

TÜM

 MOTO

PL

ER

İ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOYA YÜZEY KONTROLÜ YAPILMASI VE SONUÇLARIN GARANTİ BELGESİNİN İLGİLİ BÖLÜMÜNE KAYDEDİLMESİ

(*)     Veya kilometreye bakılmaksızın her 5 yılda bir, zor şartlar altında kullanımda her 3 yılda bir.
(**)   Periyodik bakım işçilik ücretine dahil olmayan ek ücrete tabi işlemler veya kontroller sonrası değiştirilmesi öngörülebilecek parçalara ait ek ücrete tabi işçilikler.
(***) Zor şartlar altında kullanımda motor yağı, yağ filtresi ve hava filtresinin periyodik bakım tablosunda  belirtilen sürelerden daha kısa sürelerde değiştirilmesi tavsiye edilir.

1.4 T-JET benzin motorlu tiplerde, motorun düzgün çalışmasını sağlamak ve motorda oluşabilecek herhangi bir hasardan kaçınmak için, teknik özellikler bölümünde belirtilen,
aynı tip ve marka bujiler kullanılmalı ve bujilerin değişimi periyodik bakım tablosunda belirtilen sürelerde yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BO

YA

TÜM

 MOTO

PLER

İ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN BAKIMI

166

ˆ

ˆ

Sıvılarınˆkontrolüˆveˆgerekiyorˆiseˆ

tamamlanmasıˆ(Motorˆsoğutmaˆsıvısı,ˆfrenˆ

hidrolikˆyağı,ˆcamˆyıkamaˆsıvısı,ˆaküˆvb)

ˆ

ˆ

Aküˆşarjˆdurumununˆkontrolü

ˆ

ˆ

Trigerˆveˆyardımcıˆsistemˆkayışlarınınˆ

kontrolü

ˆ

ˆ

Önˆfrenˆbalatalarınınˆveˆönˆfrenˆ

disklerininˆaşınmaˆveˆçalışmaˆkontrolü,ˆ

gerekirseˆdeğişimiˆ(**)

ˆ

ˆ

Ön/arkaˆcamˆsilecekleriˆaşınmaˆveˆ

pozisyonˆkontrolü,ˆgerekirseˆdeğişimiˆ(**)

ˆ

ˆ

Klimaˆverimlilikˆveˆgazˆkaçakˆkontrolü

ˆ

ˆ

Önˆcamˆsilecekleriˆçalışmaˆkontrolü,ˆ

fıskiyelerinˆayarı

ˆ

ˆ

Lastiklerinˆdurumu/aşınmaˆkontrolüˆveˆ

gerekirseˆbasınçlarınınˆayarıˆ(yedekˆlastikˆ

dahil)

ˆ

ˆ

Önˆveˆarkaˆsüspansiyonˆelemanlarınınˆ

boşlukˆkontrolü,ˆgerekirseˆilgiliˆelemanlarınˆ

değişimiˆ(**)ˆ(Rotbaşı,ˆRotil,ˆSalıncakˆ

Burcu,ˆAmortisör)

ˆ

ˆ

Aydınlatmaˆsistemlerininˆkontrolüˆ

(farlar,ˆsinyaller,ˆdörtlüˆflaşör,ˆbagajˆ

lambası,ˆyolcuˆkabiniˆaydınlatmaˆlambası,ˆ

uyarıˆlambaları)

ˆ

ˆ

Gözleˆyapılacakˆkontroller;ˆmotor,ˆ

vitesˆkutusu,ˆtransmisyon,ˆborularˆ(egzoz,ˆ

yakıt,ˆfrenˆboruları),ˆkauçukˆparçalar

ˆ

ˆ

Examinerˆileˆelektronikˆsistemlerinˆ

kontrolüˆ(Motor,ˆABS,ˆAraçˆbilgisayarı,ˆ
CanˆAğıˆvb.)

PERİYODİK KONTROLLER

Herˆ

1,000ˆkm’deˆveyaˆuzunˆ

yolculuklardanˆönce,ˆkontrolˆveˆgerekiyorˆ

iseˆseviyelerinˆtamamlanması:

ˆ

ˆ

Motorˆsoğutmaˆsıvısıˆseviyesi.

ˆ

ˆ

Frenˆsıvısıˆseviyesi.

ˆ

ˆ

Önˆcamˆyıkamaˆsıvısıˆseviyesi.

ˆ

ˆ

Lastikˆdurumlarıˆveˆbasınçları.

ˆ

ˆ

Aydınlatmaˆsistemiˆçalışmaˆdurumuˆ

kontrolüˆ(farlar,ˆsinyalˆlambaları,ˆdörtlüˆ

flaşör,ˆvs.)

ˆ

ˆ

Önˆcamˆsilme/yıkamaˆsistemiˆ

çalışmaˆdurumu,ˆönˆveˆarkaˆcamˆsilecekˆ

lastiklerininˆdurumlarınınˆkontrolü.
Herˆ

3.000ˆkm’deˆaşağıdakileriˆkontrolˆ

edinˆveˆgerekiyorsaˆtamamlayınız:ˆMotorˆ
yağˆseviyesi.

ZOR ŞARTLARDA 

KULLANIM

Eğerˆaraçˆsıkˆsıkˆaşağıdaˆbelirtilenˆ

koşullarınˆenˆazˆbirininˆetkisiˆaltındaˆ

kullanılıyorˆise;

ˆ

ˆ

Tozluˆveˆkirliˆhavaˆ/ˆyolˆkoşulları.

ˆ

ˆ

Dışˆhavaˆsıcaklığıˆ0°ˆaltındaˆikenˆkısaˆ

aralıklarˆileˆtekrarlananˆkullanımlarˆ(7-8ˆ

Km’denˆaz).

ˆ

ˆ

Sıkˆsıkˆrölantideˆçalıştırma,ˆdüşükˆ

hızdaˆuzunˆmesafelerˆkatetme,ˆşehirˆiçiˆ

trafikte;ˆuzunˆsüreliˆbekleme,ˆdurˆkalkˆ

yapmaˆveyaˆdüşükˆhızdaˆseyretme
Aşağıdakiˆkontroller,ˆPeriyodikˆBakımˆ

Planı’ndaˆbelirtilendenˆdahaˆsıkˆbirˆşekildeˆ

yapılmalıdır:

ˆ

ˆ

Önˆdiskˆfrenˆbalatasıˆdurumunuˆveˆ

aşınmasıˆkontrolˆediniz.

ˆ

ˆ

Kaputˆveˆbagajˆkilitlerininˆtemizliğini,ˆ

bağlantınınˆtemizliğiniˆveˆyağlanmasınıˆ

kontrolˆediniz.

ˆ

ˆ

Motor,ˆvitesˆkutusu,ˆvites,ˆborularˆveˆ

hortumlarˆ(egzoz/yakıtˆsistemi/frenler)ˆveˆ

lastikˆelemanlarınınˆ(contalar/manşonlar/

burçlar,ˆvb)ˆgörselˆdurumunuˆkontrolˆ

ediniz.

ˆ

ˆ

Aküˆşarjˆveˆaküˆsıvıˆseviyesiniˆ

(elektrolit)ˆkontrolˆediniz.

ˆ

ˆ

Aksesuarˆtahrikˆkayışlarınınˆdurumunuˆ

görselˆolarakˆkontrolˆediniz.

ˆ

ˆ

Motorˆyağıˆveˆyağˆfiltresiniˆkontrolˆedipˆ

gerektiğindeˆdeğiştiriniz.

ˆ

ˆ

Polenˆfiltresiniˆkontrolˆedipˆgerektiğindeˆ

değiştiriniz.

ˆ

ˆ

Havaˆfiltresiniˆkontrolˆedipˆgerektiğindeˆ

değiştiriniz.

YILLIK BAKIM

Birˆyılˆiçerisindeˆ20.000ˆKm’yeˆ

ulaşılmamasıˆdurumunda,ˆaşağıdakiˆ

işlemlerˆveˆkontrollerˆyapılmalıdır.

ˆ

ˆ

Motorˆyağınınˆdeğişimi

ˆ

ˆ

Motorˆyağˆfiltresininˆdeğişimi

ˆ

ˆ

Havaˆfiltresininˆdeğişimi

ˆ

ˆ

Polenˆfiltresininˆdeğişimiˆ(Klimalıˆ

modellerˆiçin)

ˆ

ˆ

Ateşlemeˆbujilerininˆdeğişimiˆ(Benzinˆ

motorluˆtipler)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

167

MOTOR BÖLÜMÜ

SEVİYE KONTROLLERİ

 150) 151)

 56)

1.4 16V 95cv versiyonları

         182

 

09026J0001EM

1. Fren hidrolik sıvısı - 2. Akü - 3. Cam yıkama sıvısı - 4. Motor soğutma sıvısı - 5. Motor yağı seviye çubuğu - 6. Motor yağ 

tapası/Motor yağı doldurma ağzı 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     8      9      10      11     ..