Fiat Egea Hatchback (2016 year). Instruction turkish - part 9

 

  Index      Fiat     Fiat Egea Hatchback (2016 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     7      8      9      10     ..

 

 

Fiat Egea Hatchback (2016 year). Instruction turkish - part 9

 

 

ACİL DURUMDA Y

APILACAKLAR

136

Parabolik farlarla donatılmış 

versiyonlar

Ön farların yerleşim noktaları

129

 

08026J0002EM

1. Kısa farlar
2. Ön sis farları
3. Uzun farlar / Gündüz sürüş farları 

(park lambaları - D.R.L.)
4. Sinyal lambaları.

Uzun farlar/Gündüz sürüş farları 

(DRL)

Ampulü (3) değiştirmek için aşağıdaki 

şekilde hareket ediniz (şekil 129):

 

ˆ

Motor bölmesinin iç kısmından 

müdahale ederek kauçuk tapayı (1)

çıkarınız (şekil 130).

131

 

08026J0004EM

 

ˆ

Direksiyonu komple kırarak 

tekerleği tamamen aracın içine doğru 

döndürünüz.

 

ˆ

Tırnaklara müdahale ederek kapağı 

çıkarınız (şekil 131).

 

ˆ

Kauçuk tapayı çıkarınız. 

 

ˆ

Elektrik soketini sökünüz.

 

ˆ

Tutucu yaylarından kurtararak 

ampulü çıkartınız.

 

ˆ

Yeni ampulü takınız ve üstte sayılan 

işlemleri tersine tekrar ediniz.
Sol far

 

ˆ

Motor bölmesinin iç kısmından 

müdahale ederek kısa farın ampulüne 

ait kauçuk tapayı çıkartınız (1-şekil 129).

 

ˆ

Tutucu yaylarından kurtararak 

ampulü çıkartınız.

 

ˆ

Elektrik soketini sökünüz ve ampulü 

değiştiriniz (1-şekil 129).

130

 

08026J0025EM

 

ˆ

Ampul tutucuyu sola doğru 

döndürüp çekerek çıkarınız.

 

ˆ

Elektrik soketini çıkarıp ampulü (2) 

değiştiriniz.

 

ˆ

Elektrik soketini yeni gruba tekrar 

takınız.

 

ˆ

Ampul tutucuyu yuvasına yerleştiriniz 

ve sağa döndürüp yerine gereken 

şekilde oturduğundan emin olunuz.

 

ˆ

Kauçuk tapayı (1) yerine yerleştiriniz.

DİKKAT Ampulü sadece motor 

kapalıyken değiştiriniz. Ayrıca, yanma 

riskini engellemek için motorun soğuk 

olmasına dikkat ediniz.

Kısa farlar

Sağ far
Ampulü (1) değiştirmek için aşağıdaki 

şekilde hareket ediniz (şekil 129):

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

137

 

ˆ

Ampul tutucuyu yuvasına yerleştirip 

sağa döndürünüz ve yerine tam 

oturduğundan emin olunuz.

 

ˆ

Kapağı tekrar yerine koyun ve 

sabitleyicileri yuvalarına takarak yerine 

kilitlenmesini sağlayınız.

Ön sis farları

Ampülü değiştirmek için aşağıdaki 

işlemleri yapınız:

 

ˆ

Lastiği tamamen çeviriniz.

 

ˆ

Beraberinde verilen tornavidayı 

kullanarak, vidaları (1-şekil 127) sökün 

ve kontrol kapağını (2) çıkarınız.

 

ˆ

Ampul tutucuyu (1) sola döndürünüz 

ve dışa doğru çekip çıkarınız (şekil 133).

133

 

08026J0012EM

 

ˆ

Elektrik soketini yerinden çıkarınız.

 

ˆ

Soketi yeni gruba takınız, sağa 

döndürerek yerine yerleştiriniz ve yerine 

tam oturduğundan (kilitlendiğinden) 

emin olunuz.

 

ˆ

Kontrol kapağını tekrar yerine takınız.

Yan sinyal lambaları

Ampülü değiştirmek için aşağıdaki 

işlemleri yapınız:

 

ˆ

İç yayı (2) sıkıştıracak şekilde şeffaf 

parçaya (1) müdahale ediniz ve grubu 

dışarı doğru çekip çıkarınız (şekil 134).

134

 

08026J0005EM

 

ˆ

3 numaralı duyu sola döndürünüz, 

yerine bastırarak takılan ampulü (4) 

çıkarınız ve değiştiriniz.

 

ˆ

3 numaralı duyu sağa döndürerek 

tekrar şeffaf parça içindeki yerine 

takınız.

 

ˆ

Tutucuyu yerine tekrar monte 

ederken iç kısımdaki yayın grubun (2) 

yerine kilitlendiğini bildiren klik sesi 

verdiğinden emin olunuz. 

 

ˆ

Elektrik soketini yeni ampule takınız.

 

ˆ

Tutucuyu tekrar yerine yerleştiriniz.

 

ˆ

Kauçuk tapayı yerine takınız.

DİKKAT Ampulü sadece motor 

kapalıyken değiştiriniz. Ayrıca, yanma 

riskini engellemek için motorun soğuk 

olmasına dikkat ediniz.

Ön sinyal lambaları

Ampulü (4) değiştirmek için aşağıdaki 

şekilde hareket ediniz (şekil 129):

 

ˆ

Araç donanımında verilen tornavidayı 

kullanarak okların işaret ettiği 

sabitleyicileri sökün ve 1-şekil 132’de 

gösterilen kapağı çıkarınız.

132

 

08026J0011EM

 

ˆ

Ampul tutucuyu sola doğru 

döndürünüz.

 

ˆ

“Pim kilitli” ampulü değiştiriniz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACİL DURUMDA Y

APILACAKLAR

138

Arka farların yerleşim noktaları

135

 

P1030154-000-000

 

ˆ

1. Park lambaları

 

ˆ

2. Park Lambaları / Stop

 

ˆ

3. Sinyal lambaları

 

ˆ

4. Geri vites lambaları

Arka far grubu

Park lambaları ile geri vites lambası
Ampulü değiştirmek için aşağıdaki 

işlemleri yapınız:

 

ˆ

Arka kapıyı açın ve araç 

donanımındaki tornavida ile 1-şekil 

136’da gösterilen ve bastırarak takılan 

kontrol kapağını çıkartınız.

 

ˆ

4-şekil 137’de gösterilen dört 

adet vidayı söküp ampul tutucu duyu 

çıkarınız.

 

ˆ

Park lambaları ampullerini (1-şekil 

138) değiştirmek için ampule 

(diklemesine) hafifçe bastırın ve eş 

zamanlı olarak bunu saat yönü aksine 

döndürün (“süngü tipi montajlı”).

138

 

P1030169-000-000

 

ˆ

Geri vites lambasının ampulünü (2) 

değiştirmek için cam ampulü tutucu 

duyundan basitçe çekip çıkarınız.

 

ˆ

Değiştirme işlemi bittikten sonra, 

duyu şeffaf grubun üzerine tekrar takın 

ve vidalarını (4-şekil 137) yeniden sıkın; 

grubu kapıya tekrar monte ediniz.

 

ˆ

Araç donanımındaki “L” anahtarı ve 

bunun altıgen kafalı lokma anahtarı (2) 

vasıtasıyla üç adet tespit somununu (3) 

sonuna kadar sıkınız.

136

 

P1030161-000-000

 

ˆ

Ortadaki elektrik soketini sökünüz.

 

ˆ

Araç donanımında yer alan ve 

1-şekil 137’de gösterilen “L” anahtarı 

ile bunun altıgen kafalı lokma anahtarı 

(2) vasıtasıyla üç adet tespit somununu 

(3) sökün ve kapının şeffaf grubunu 

çıkarınız.

137

 

P1030165-000-000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

139

 

ˆ

Son olarak kontrol kapağını (1-şekil 

136) yerine takın ve yerine tam oturmuş 

olduğundan emin olunuz.

Karoseri üzerindeki far grubu 

Park/Stop lambaları ve sinyal lambaları

Bir veya daha çok sayıda ampulü 

değiştirmek için aşağıdaki şekilde 

hareket ediniz:

 

ˆ

Arka kapıyı (bagaj kapısını) açın ve 

kaporta üzerine bastırarak monte edilen 

çıtayı şekil 139’da gösterildiği gibi önce 

yukarı (A) sonra da sağa (B) doğru 

hareket ettirerek çıkarınız.

139

 

P2000068-000-000

 

ˆ

Araç donanımında yer alan ve 1-şekil 

137’de gösterilen “L” anahtarı ile 1-şekil 

140’da gösterilen iki adet vidayı söküp 

far grubunu çıkarınız.

141

 

P1030172-000-000

3. Fren Lambası

3. fren lambalarının ampulleri daha 

uzun ömürlü olduklarından LED ampul 

olarak tercih edilmişlerdir; bu nedenle 

değiştirilmelerine gerek yoktur. Bunlarda 

herhangi bir anormalliğe rastlanması 

halinde yetkili bir Fiat servisine 

başvurunuz. 

Geri vites lambaları

Geri vites lambaları ampullerinin 

değiştirilmesi için aşağıdaki şekilde 

hareket ediniz:

 

ˆ

Araç donanımında verilen tornavidayı 

kullanarak 1 ve 2 numaralı sabitleyicileri 

sökmek için okların gösterdiği noktalara 

müdahale edin, sonra da 3-şekil 

142’de gösterilen kapağı çıkarınız.

 

ˆ

Elektrik soketini sökün ve iki vidayı 

(2-şekil 141) gevşettikten sonra 

ampulleri tutan duyu (3) çıkarınız.

 

ˆ

İstediğiniz ampulü değiştirmek için 

bunun üzerine (diklemesine) hafifçe 

bastırın ve eş zamanlı olarak saat yönü 

aksine döndürün (“süngü tipi montaj”): 

4 – Park/stop lambası, 5- Sinyal 

lambası.

 

ˆ

Değiştirme işlemi sona erdiğinde 

ampul tutucu duyu tekrar şeffaf grup 

üzerine monte edin ve iki vidayı (2) 

sıkınız.

 

ˆ

Elektrik soketini takın, şeffaf grubu 

kaportaya (karoseriye) monte edin ve 

“L” anahtarı (1) kullanarak iki vidasını 

(1-şekil 140) sıkınız.

 

ˆ

Üzerine hafifçe bastırmak suretiyle 

ve yerine tam oturacak şekilde çıtayı 

kaportaya monte edin, sonra da bagaj 

kapısını kapatınız.

140

 

P1030171-000-000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACİL DURUMDA Y

APILACAKLAR

140

145

 

08026J0026EM

UYARI

128) Ampulü değiştirmeden önce, egzoz 

kanallarının soğumasını bekleyiniz: YANMA 
RİSKİ!
129) Elektrik sisteminde yapılan 

modifikasyonların veya tamirlerin düzgün 
şekilde yapılmaması ve sistemin özelliklerini 
gözetmeden gerçekleştirilmesi arızalara 
veya yangın tehlikesine yol açabilir.
130) Halojen ampuller yüksek basınçlı gaz 

içerirler ve kırılmaları halinde etrafa cam 
parçacıkları sıçrayabilir.
131) Ampul değiştirme işlemlerini sadece 

motor durmuş konumdayken yapın. Ayrıca 
yanıklara yok açmamak için motorun 
soğumuş olduğundan emin olunuz.

yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.

Plaka lambaları

Ampulü değiştirmek için aşağıdaki 

işlemleri yapınız:

 

ˆ

Araç donanımında verilen tornavidayı 

kullanarak 1-şekil 144’de gösterilen 

şeffaf grubu çıkarınız.

 

ˆ

Ampul tutucuyu (2) saatin ters 

yönünde çeviriniz, ampulü (3) çıkarınız 

ve değiştiriniz (şekil 145).

 

ˆ

Üzerine hafifçe bastırarak şeffaf 

grubu tekrar yerine takınız.
NOT Lens ünitesini sökmeden önce, 

lense zarar vermemek için tornavidanın 

ucuna bir koruyucu takınız (örneğin 

kumaş).

144

 

P1030157-000-000

142

 

P2000079-000-000

 

ˆ

3-şekil 143’de görülen kapağın 

çıkartılmasıyla ortaya çıkan açıklıktan 

uzanarak ilgili ampule erişin ve ampulü 

çıkarınız.

 

ˆ

Yeni ampulü takınız.

143

 

P2000080-000-000

 

ˆ

1 ve 2 numaralı sabitleyicileri 

yuvalarına yerleştirerek 3 numaralı 

kapağı tekrar yerine takınız.
Lambanın sökülmesi olanaksız ise 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

141

146

 

08036J0002EM

Kullandıktan sonra pensi tekrar 

yuvasına yerleştiriniz.

SİGORTANIN YERİ

Araçtaki sigortalar üç ünitede 

gruplandırılmış olup, gösterge 

panelinde, motor bölmesinde ve bagaj 

içinde bulunmaktadırlar.

SİGORTA DEĞİŞİMİ

GENEL ÖZELLİKLER

 132) 133) 134) 135)

 48)

Sigortalar, elektrik sistemi için 

koruyucudur: Genelde bir arıza 

durumunda veya sistemdeki uygunsuz 

bir gelişme olduğunda devreye girer.

Sigorta sökme pensi

Sigortayı sökmek için motor 

bölmesindeki sigorta kutusu kapağında 

bulunan pensi kullanınız (şekil 146). 
Pens iki uca sahiptir. Araçta mevcut 

olan farklı tipteki sigortaları çıkarmak 

için tasarlanmıştır.

UYARI

47) Halojen ampulleri sadece metal 

kısımlarından tutunuz. Ampülün cam 
kısmına dokunulduğu takdirde, ışık 
yoğunluğu düşer ve ampulün kullanım 
ömrü kısalır. Yanlışlıkla ampule dokunmanız 
halinde, alkol ile nemlendirilmiş bir bez ile 
silip, kurumaya bırakınız.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACİL DURUMDA Y

APILACAKLAR

142

Sigorta değiştirildiğinde aşağıdaki gibi 

hareket ediniz:

 

ˆ

Kasanın yan kılavuzlarına 2 kapağını 

dikkatlice takınız.

 

ˆ

Üstten aşağı doğru komple 

kaydırınız.

 

ˆ

Tornavidayı kullanarak 1 vidasını tam 

olarak sıkınız.

 

ˆ

Karşı direnç oluşana kadar aynı 

zamanda vidayı yavaşça saat yönünde 

çeviriniz (aşırı sıkmayınız).

 

ˆ

Vidayı yavaşça serbest bırakınız.

 

ˆ

Bütün vida başı yuvasını doldurunca 

kapanma belirtilir.

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

 

ˆ

Verilen uygun tornavidayı kullanarak 

cıvatayı (1) (şekil 148) tam olarak 

sıkıştırınız.

 

ˆ

Dayanıklığı sağlanana kadar cıvatayı 

saat yönü tersine yavaşça çeviriniz (aşırı 

sıkmayınız).

 

ˆ

Cıvatayı yavaşça çıkarınız.

 

ˆ

Açılma yuvasından çıkan tüm cıvata 

başları ile gösterilir.

 

ˆ

Kapağı (2) düzgün bir şekilde yukarı 

doğru kaydırarak kaldırınız.

148

 

08036J0006EM

İlgili her bir sigortaya bağlı elektrikli 

elemanların numaraları kapağın 

arkasındadır. 

MOTOR BÖLÜMÜNDEKİ 

SİGORTALAR

 49)

Bu sigorta kutusu akünün yanında 

bulunur (şekil 147).

147

 

08036J0005EM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

143

ÖN GÖĞÜS ALTINDAKİ 

GÖSTERGE PANELİ 

ÜNİTESİ

Şekil 151’de gösterilen (elektronik) 

ünite gösterge panelini taşıyan göğsün 

altında sol tarafa yerleştirilmiştir.

151

P2000083-000-000

150

08036J0009EM

ÖN PANEL SİGORTA 

KUTUSU

Ünite direksiyon milinin sol tarafına 

yerleştirilmiştir (şekil 150). Sigortalara 

erişebilmek için şekil 149’da gösterilen  

kademeli şekilde sabitlenmiş olan 

kapağı kendinize doğru çekerek 

çıkartınız.

149

06106J0005EM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACİL DURUMDA Y

APILACAKLAR

144

154

 

08036J0011EM

BAGAJ BÖLÜMÜNDEKİ 

SİGORTALAR

Bagajı açınız, iç kaplamayı kaldırınız 

(5 KAPILI tiplerde-şekil 152 veya 

STATION WAGON tiplerinde-şekil 153) 

ve elektronik ünitenin (2) sigortalarına 

erişiniz (şekil 154).

152

 

P1030208-000-000

153

 

P2000136

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

145

MOTOR BÖLÜMÜNDEKİ SİGORTALAR 

(şekil 147)

KULLANIM

SİGORTA

AMPER

Korna

F10

15

Elektrik ısıtmalı aynalar

F88

7.5

Arka cam buz çözücü

F20

30

Active Grille Shutter (Aktif Izgara Panjuru)

F84

5

ÖN PANEL SİGORTA KUTUSU

(şekil 150)

KULLANIM

SİGORTA

AMPER

Elektrik kumandalı ön cam (sürücü tarafı)

F47

25

Elektrik kumandalı ön cam (yolcu tarafı)

F48

25

Uconnect™ sistemi için güç kaynağı, Klima kontrol sistemi, EOBD sistemi, USB 

girişi/AUX soketi, direksiyon kumandaları

F36

15

Güvenlik kilidi (Sürücü tarafı kapı açma, öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda)/

Kapı açma/Merkezi kilitleme/Elektrikli bagaj kapağı açma

F38

20

Cam yıkama pompası

F43

20

Arka sol elektrikli kumandalı cam

F33

25

Arka sağ elektrikli kumandalı cam

F34

25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACİL DURUMDA Y

APILACAKLAR

146

ÖN GÖĞÜS ALTINDAKİ GÖSTERGE PANELİ ÜNİTESİ

(şekil 151)

KULLANIM

SİGORTA

AMPER

Ön kapı kilidini açma (sürücü tarafı) 

1

7.5

Ön kapı kilidini açma (yolcu tarafı) 

2

7,5

Arka kapı kilidi açma (sol taraf) 

3

7.5

Arka kapı kilidi açma (sağ taraf) 

4

7.5

BAGAJ BÖLÜMÜNDEKİ SİGORTALAR

(şekil 154)

KULLANIM

SİGORTA

AMPER

Arka güç çıkışı 12V

F97

15

Sürücü tarafı ön koltuk ısıtıcısı

F99

10

Yolcu tarafı ön koltuk ısıtıcısı

F92

10

Ön koltuk bel desteği ayarı (sürücü tarafı)

F90

10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

147

UYARI

132) Değiştirilen sigorta yeniden yanarsa, yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.
133) Bir sigortayı daha yüksek amper değerine sahip bir başka sigortayla değiştirmeyiniz: YANGIN TEHLİKESİ.
134) Burada anlatılmayan bir sigorta atarsa, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
135) Sigortayı değiştirmeden önce, kontak anahtarı çıkarılmış ve diğer elektrikli cihazlar kapatılmış olmalıdır.

UYARI

48) Sigorta yerine metal tel veya başka bir madde kullanmayınız.
49) Motor bölümünü yıkatmanız gerekiyorsa, basınçlı su püskürtücülerinin direkt olarak sigorta kutusuna ve cam sileceği motoruna 

yönlendirilmemesine dikkat ediniz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACİL DURUMDA Y

APILACAKLAR

148

155

 

P2000069-000-000

 

ˆ

Alet kutusunda yer alan anahtarı (4) 

kullanarak, kilitleme halkasını (1-şekil 

156 (5KAPILI tipler için) veya şekil 157) 

(STATION WAGON tipleri için) sökünüz.

156

 

P2000059-000-000

DEĞİŞTİRME PROSEDÜRÜ

 136) 137) 138) 139) 140)

 50) 51)

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

 

ˆ

Aracı, trafik akışına engel teşkil 

etmeyecek ve lastiği güven içinde 

değiştirebileceğiniz bir yere park ediniz. 

Zemin düz ve yeterli derecede sert 

olmalıdır.

 

ˆ

Dörtlü flaşörleri ve elektrikli park 

frenini devreye alınız.

 

ˆ

Birinci vitese veya geri vitese takınız.

 

ˆ

Araçtan çıkmadan önce reflektörlü 

güvenlik ceketini giyiniz (bazı ülkelerde 

kanuni zorunluluktur).

 

ˆ

Bagajı açın ve yük bölümü varsa 

(sadece 5KAPILI tiplerde) “Otomobilin 

tanıtımı” bölümündeki “Yük bölümü” 

başlığında anlatıldığı şekilde yerinden 

çıkarınız (sadece benzinli ve Diesel 

versiyonlar için).

 

ˆ

Kaplama halısını kaldırın ve tutucu 

diliyle şapkalık panelindeki bağlantı 

noktasına (şekil 155) sabitleyiniz 

(sadece 5KAPILI tiplerde).

TEKERLEK DEĞİŞİMİ

KRİKO

Önemli notlar:

 

ˆ

Krikonun ağırlığı 2.15 kg’dır.

 

ˆ

Kriko tamir edilemez. Eğer 

arızalanırsa, yenisi ile değiştirilmelidir.

 

ˆ

Kriko üzerine sadece kendi kaldırma 

kolu takılabilir.

Bakım

 

ˆ

“Sonsuz vida” üzerinde kir ve toz 

birikimleri oluşmasına engel olunuz.

 

ˆ

“Sonsuz vida” yağsız 

bırakılmamalıdır.

 

ˆ

Krikoda hiçbir nedenle değişiklikler 

yapmayınız.

Kullanılamayacağı koşullar

 

ˆ

-40°C altına düşen sıcaklıklarda.

 

ˆ

Kumlu veya çamurlu zeminlerde.

 

ˆ

Düz olmayan ve kot farklı 

zeminlerde.

 

ˆ

Eğimi fazla olan yollarda.

 

ˆ

Aşırı sert hava koşullarında: Örneğin 

fırtına, tayfun, kar fırtınası ve benzeri 

koşullarda;

 

ˆ

Motorla direkt temas halindeyken 

veya araç altında tamirat yapmak için.

 

ˆ

Tekne ve kayıklarda.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

149

160

 

08046J0005EM

 

ˆ

Yukarıya kaldırıldığında aracın 

anormal hareketlerde bulunmaması 

için takozu (1) değiştirilecek olanın 

çaprazındaki tekere (bkz. şekil 161) 

yerleştiriniz.

161

 

08046J0006EM

 

ˆ

Araç yerden kaldırıldığı zaman 

kaymaması için 1 takozunu 

değiştirilecek tekerleğin çaprazındaki 

tekerleğin altına yerleştiriniz 

(şekil 162’ye bakınız).

158

 

08046J0012EM

159

 

08046J0013EM

 

ˆ

Kilitleme takozunu (1-şekil 160) 

çıkarın ve şemada gösterildiği gibi 

açınız.

157

 

P2000125

 

ˆ

Takım çantasını (3) dışarı alınız 

ve değiştirilecek tekerleğin yanına 

koyunuz.

 

ˆ

Yedek tekerleği (2) çıkartınız (5KAPILI 

tipler için).

 

ˆ

Çelik jantlı modellerde: 1 ile 

gösterilen (şekil 158) ve alet çantasında 

bulunan aleti kullanarak 1 ile gösterilen 

(şekil 159) teker poyrasını çıkarınız: Aleti 

iki parmağınızla kavrayın, dilini lastikle 

poyra arasına sokun ve tekerleğe dikey 

yönde hareket ederek kendinize doğru 

çekiniz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACİL DURUMDA Y

APILACAKLAR

150

 

ˆ

1 ile gösterilen (şekil 163) kriko 

manivelasını (saat yönünde) döndürün 

ve aracı havaya kaldırınız; kaldırma 

işlemi tekerlek zeminden birkaç santim 

yükselene kadar yapılmalıdır.

164

 

08046J0001EM

 

ˆ

Bijon somunlarını komple gevşetip 

çıkararak patlak lastiği yerinden alınız.

 

ˆ

Yedek lastik veya stepnenin 

(5KAPILI tipler için) poyra ile temas 

edecek yüzeylerinin temiz olduğundan 

ve üzerlerinde bijonların daha sonra 

gevşemesine sebep olabilecek pislikler 

bulunmadığından emin olunuz.

 

ˆ

Birinci bijonu şişirme sübabına 

en yakın olan deliğe iki dişli kadar 

geçirmek suretiyle, yedek lastik 

veya stepneyi (5KAPILI tipler için) 

takınız, diğer bijonları da aynı şekilde 

uygulayınız.

 

ˆ

Bijon anahtarını (1-şekil 164) 

kullanarak bijonları sıkınız.

 

ˆ

Krikonun kolunu saat yönü tersine 

(1-şekil 163) çevirerek otomobili indiriniz 

ve krikoyu çıkartınız.

 

ˆ

Anahtarı kullanarak şekilde 

gösterilen sayısal sıraya göre cıvataları, 

bir cıvatadan diğerine geçerek 

sıkıştırınız (şekil 165).

165

 

F1B0225C

 

ˆ

Çelik jantlı modellerde jant kapağını 

istepne lastiğe monte edin: bunun için 

kapak üzerinde bulunan ve 2 numara 

ile gösterilen kanalı (1-şekil 166) lastiğin 

şişirme supabı ile aynı hizaya getirin 

(çakıştırın).

162

 

08046J0001EM

 

ˆ

Krikoyu yükseltmek için, krikonun 

üst kısmını (3), 2 yuvasına düzgün 

şekilde oturana kadar yükseltmek üzere 

1 (şekil 163) elemanını kullanınız  

(       işaretinin yakınına).

163

 

08046J0001EM

 

ˆ

Kaldırılacak olan otomobilin 

yakınındaki kişileri uyarınız. Tekrar 

yere indirilene kadar otomobilden 

uzakta durulmalı ve otomobile 

dokunulmamalıdır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

151

139) Kriko sadece üzerinde yer aldığı 

otomobilin ya da aynı modeldeki araçların 
lastiği patlamış veya hasar görmüş 
tekerleklerini değiştirmek için tasarlanmış 
ve geliştirilmiş bir alettir. Farklı amaçlarla, ya 
da başka tipte araçlarda kullanılmasından 
kesinlikle kaçınılmalıdır. Krikoyu aracın 
altında yapılacak tamirat veya bakım 
işlemlerinde, ya da yaz-kış lastiklerini 
değiştirmek için asla kullanmayınız. 
Bu işlemler için yetkili bir Fiat servisine 
başvurunuz. Havaya kaldırılmış (askıdaki) 
aracın altına asla girmeyiniz: Krikoyu 
sadece belirtilen yerlere yaslayarak 
kullanınız. Üzerinde bulunan etikette 
belirtilen ağırlıklardan daha fazlasını 
kaldırmak için kullanılmamalıdır. Araç 
kriko üzerinde iken hiçbir nedenle motoru 
çalıştırmayınız. Aracın havaya gereğinden 
fazla kaldırılması her yönüyle daha 
dengesiz hale gelmesine ve sert şekilde 
yere düşme riskine yol açabilir. Dolayısıyla 
aracı sadece yedek lastiği takabilmek için 
gereken yüksekliğe kadar kaldırınız. 
140) Şişirme supabını kesinlikle 

kurcalamayınız. Jant ile lastik arasına hiçbir 
zaman başka aletler koymayınız. Lastiklerin 
ve yedek tekerleğin hava basınçlarını 
kontrol ediniz ve gerekiyorsa “Teknik 
özellikler” bölümünde verilen değerlere 
göre düzeltiniz.

NOT Jant kapağı küçük tipteki 

istepnelerin jantlarına monte edilmez.
NOT Eğer hafif alaşımlı bir jant 

değiştirilmiş ise, bunu geçici olarak 

yedek lastiğin (stepnenin) boşalan 

yuvasına yerleştirmek isterseniz, 

bunu ters olarak, yani dışa bakan 

estetik yüzü yukarı gelecek şekilde 

yerleştirmenizi öneririz.

UYARI

136) Patlak lastik ve krikonun yolcu 

bölümünde bırakılmış olması halinde, kaza 
veya keskin frenleme durumunda araçtaki 
kişilerin güvenliği için ciddi bir risk teşkil 
eder. Dolayısıyla, hem krikoyu hem de 
patlak lastiği her zaman bagaj bölümündeki 
uygun yere koyunuz. 
137) Seyir şeridi yakınında araç tarafında 

tekerleği değiştirmeye çalışmak son 
derecede tehlikelidir: Ezilme riskini önlemek 
için aracın yola yeterli bir mesafede 
bulunduğundan emin olunuz.
138) Yürürlükteki kurallara uygun olarak 

otomobilin durmuş olduğunu belirtiniz: 
Dörtlü flaşörler, üçgen reflektör gibi. 
Yolcular otomobilden çıkmalı ve güvenli bir 
yerde beklemelidir. Otomobili yokuş yukarı 
veya aşağı park etmeniz durumunda, 
tekerlek altına hareketini engelleyecek bir 
nesne yerleştiriniz. 

166

 

08046J0010EM

 

ˆ

Teker poyrasının iç kısmını jantın 

üzerine koyunuz.

 

ˆ

Birkaç noktasına ekseni yönünde 

kuvvet uygulayarak, şekil 167’de 

görüldüğü gibi, poyrayı yerine takın 

ve tekerlek ile poyranın birbirine tam 

oturduğundan emin olunuz.

167

 

08046J0011EM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     7      8      9      10     ..