Fiat Egea Hatchback (2016 year). Instruction turkish - part 8

 

  Index      Fiat     Fiat Egea Hatchback (2016 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     6      7      8      9     ..

 

 

Fiat Egea Hatchback (2016 year). Instruction turkish - part 8

 

 

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

120

PARK SENSÖRLERİ

(bazı modellerde)

 121)

 42) 43) 44)

Park sensörleri otomobilin arka 

kısmında bulunur (şekil 115), otomobilin 

arkasında bulunan engelleri algılar ve 

sürücüyü uyarır (akustik sinyal ile).
Sensörler, aralıklı sesli sinyal ile ve 

ayrıca gösterge paneli ekranındaki 

işitsel göstergeler ile engellerin varlığı 

hakkında sürücüyü uyarır.

115

 

P2000007-000-000

37) Sistemin çalışması araca uygulanan 

yapısal değişiklikler sonucu, örneğin ön 
düzenin modifiye edilmesi, farklı lastikler 
takılması veya araç için öngörülen standart 
yükün üzerinde yükleme yapılması gibi 
hallerden olumsuz etkilenebilir.
38) Aracın ön kısmında (örneğin tamponlar, 

şasi, vs) ehil olmayan eller tarafından 
yapılmış hatalı onarımlar radar sensörünün 
pozisyonunu değiştirebilir ve çalışmasını 
atkileyebilir. Bu tip onarımlar için yetkili bir Fiat 
servisine başvurulmalıdır. 
39) Radar sensörünü kurcalamayın 

ve üzerinde herhangi bir müdahalede 
bulunmayın. Sensörün arıza yapması 
durumunda yetkili bir Fiat servisine 
başvurulmalıdır. 
40) Tamponların alt kısmına yıkama sırasında 

şiddetli su püskürtülmemelidir: Özellikle 
de sistemin elektrik soketine müdahalede 
bulunmaktan kaçınmalıdır.
41) Sensörün olduğu bölgeler (tamponun 

sol tarafından sensörün üzerini örten kapak) 
tamir edilecek veya boyanacak ise özellikle 
dikkat etmek gerekir. Önden darbe alınması 
halinde sensör otomatikman devre dışı 
kalabilir ve ekranda sensörün onarılmasının 
gerektiğini bildiren bir uyarı mesajı görüntüye 
gelebilir. Arıza uyarıları yapılmadığı zamanlarda 
bile, radar sensörünün pozisyonunda bir 
değişiklik olduğundan kuşku edilmesi halinde 
(örneğin park ederken önden alınan hafif 
darbeler nedeniyle), sistemi devre dışı bırakın. 
Bu gibi durumlarda radar sensörünü eski 
pozisyonuna getirtmek veya değiştirmek için 
yetkili bir Fiat servisine başvurmak gerekir.

116) Sistem sürüşü destek oluşturur: 

Sürücü dikkatini asla sürüş sırasında 
dağıtmamalıdır. Sürüşün sorumluluğu 
daima sürücünün üzerindedir ve güvenlik 
içinde bir seyir için daima trafik koşullarını 
dikkate alması lazımdır. Sürücü daima 
önünde seyreden araçla arasında belli bir 
güvenlik mesafesi bırakmalıdır.
117) Yayalar, zıt veya yanal ve çaprazlama 

yönden gelen araçlar, veya duran nesneler 
(örneğin yok kenarında veya bir tıkanma 
ya da arıza edeniyle durmuş bekleyen bir 
araç) olduğunda sistem devreye girmez 
118) Sistem yol ve trafik koşullarını, hava 

koşullarını, düşük görüş koşullarını (örneğin 
siste görüş kaybını) dikkate almaz.
119) Sistem yol ve trafik koşullarını, hava 

koşullarını, düşük görüş koşullarını (örneğin 
siste görüş kaybını) dikkate almaz.
120) Sistem araca maksimum frenleme 

gücü uygulayamaz: Dolayısıyla aracın 
tamamen durması söz konusu değildir.

UYARI

35) Şiddetli yağmur, dolu, yoğun sis veya 

yoğun kar gibi sert hava koşullarında 
sistemin fonksiyonları sınırlı çalışabilir.
36) Tamponun sensörün önüne gelen 

kısmı yapışkanlı bantlar, yardımcı far veya 
benzeri aksesuarlarla kapatılmamalıdır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

121

algılanmış ise, algılandıkları alan dikkate 

alınmaksızın ekranda bunların her ikisi 

de görüntüye gelecektir. 
Ekranda görüntüye gelen renk engelin 

mesafesine ve pozisyonuna bağlıdır. 

ARIZA UYARILARI

Sistemdeki bir arıza durumunda, 

geri vitese alınırken, gösterge paneli 

üzerindeki 

            uyarı lambası yanar. 

Uyarı lambası yanar ve çok fonksiyonlu 

göstergede mesaj görüntülenir (“Uyarı 

lambaları ve mesajlar” bölümüne 

bakınız).

RÖMORK İLE ÇALIŞMA 

ŞEKLİ

Park sensörleri, römork elektrik 

kablosunun otomobildeki çeki kancası 

soketine takılması ile otomatik olarak 

devreden çıkar.
Römorkun elektrik bağlantısı 

söküldükten sonra sensörler tekrar 

devreye girer.

GENEL UYARILAR

Aracı park ederken, sensörlerin 

üzerinde veya altındaki engellere dikkat 

ediniz. Aracın önünde veya arkasında 

bulunan bazı cisimler algılanamayabilir 

ve bu nedenle de aracın hasar 

görmesine sebep olabilir.
Bazı şartlar park sisteminin 

performansını etkileyebilir:

Tespit mesafeleri

Sensörler tarafından çeşitli engeller 

tespit edilirse, sadece en yakın olan 

gözönüne alınır.

Ayarlanabilir çok fonksiyonlu 

ekrandaki gösterim

Eğer 

Uconnect™ 5” veya 7” HD 

sisteminin (bazı modellerde) “Ayarlar” 

menüsündeki “Sesli sinyal ve ekran” 

maddesi seçilirse, Park Yardım sistemi 

ile ilgili gösterimler gösterge paneli 

ekranında görülür (daha fazla bilgi için 

ilgili bölümdeki açıklamalara bakınız).
Sistem bir engelin varlığını, cismin 

araca olan mesafe ve konumuna 

göre muhtemel bir alanda tek bir yay 

şeklinde gösterir. Eğer engel arka orta 

bölgede tespit edilirse, tek yay engel 

yaklaşıyor şeklinde görülecektir, ilk 

olarak sabit, sonra yanıp-sönerek, ilave 

olarak sesli sinyalle uyarılacaktır.
Engel sol arka ve/veya sağ arka alanda 

algılanmış ise, ekranda buraya tekabül 

eden noktada yanıp sönen bir kemer 

sembolü görüntülenecek ve sistem 

fasılalı veya sabit şekilde öten bir sesli 

uyarı verecektir. 
Genelde, ekranda yanıp sönen tek bir 

kemer sembolü varsa ve sesli uyarı 

kesintisiz çalmaya başladıysa, araç 

engele daha yakın duruma gelmiştir.
Arka alanda birden fazla engel 

Devreye alma

Otomobil geri vitese takıldığında 

sensörler otomatik olarak devreye 

girerler. Sesli sinyal, otomobil ile engel 

arasındaki mesafe azaldığı zaman artar.

Akustik sinyal

Geri vitese alındığı zaman otomobilin 

arkasında bir nesne tespit edildiğinde 

sinyal devreye alınır. Tampon ve nesne 

arasındaki mesafe değiştiğinde sesli 

sinyal seviyesi de değişir.
Sinyal aralığı:

 

ˆ

Otomobil ve engel arasındaki 

mesafe azaldığında sinyal artar.

 

ˆ

Otomobil ile engel arasındaki mesafe 

30 santimden daha az olduğunda 

sürekli duyulur ve mesafe artarsa durur.

 

ˆ

Mesafe değişmezse sabittir; 

eğer durum yan sensörlerle ilgiliyse, 

örneğin duvar boyunca manevra işlemi 

durumunda uyarı sinyallerini önlemek 

için sesli uyarıcı yaklaşık 3 saniye sonra 

devreden çıkacaktır.

 

ˆ

Eğer engelin mesafesi artarsa, acil 

olarak durur.
Sistem sesli bir sinyal yaydığı zaman, 

Uconnect™ sisteminin (bazı 

modellerde) sesi otomatikman azalır.

           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

122

UYARI

42) Sistemin düzgün bir şekilde 

çalışabilmesi için sensörlerin üzerinde 
çamur, kir, kar veya buz olmamalıdır. 
Sensörleri temizlerken hasar görmemesi 
için dikkatli olunuz. Kuru ve sert bezler 
kullanmayınız. Gerekirse, sensörler temiz 
su ve otomobil deterjanı ile yıkanabilir. 
Yüksek basınçlı su jetleri ya da buharlı 
temizleme gibi özel yıkama ekipmanlarını 
kullanırken, sensörleri çabuk bir şekilde 
10 cm mesafeden basınçlı su tutarak 
temizleyiniz.
43) Sensör alanındaki tampon ile ilgili 

müdahaleler sadece yetkili bir Fiat servisi 
tarafından gerçekleştirilebilir. Düzgün 
bir şekilde gerçekleştirilmeyen tampon 
üzerindeki müdahaleler park sensörlerinin 
çalışmasını tehlikeye atabilir.
44) Tamponlara gereken şekilde 

yapılmayan müdahaleler park sensörlerinde 
arızaya yol açabilir. Tamponun boyanması 
veya sensörlerin olduğu bölgeye boya 
rötuşları yapılması için sadece yetkili 
bir Fiat servisine başvurunuz. Doğru 
şekilde yapılmayan boya uygulamaları 
park sensörlerinin çalışmasını olumsuz 
etkileyebilir.

UYARI

121) Park etme ve diğer potansiyel olarak 

tehlikeli manevralar her zaman sürücünün 
sorumluluğundadır. Bu işlemleri yaparken, 
gitmek istediğiniz güzergahta herhangi 
bir kişinin (özellikle çocuklar) ya da 
hayvanın bulunmadığından emin olunuz. 
Park sensörleri sürücü için yardımcı bir 
sistemdir, sürücü düşük hızlarda dahi 
potansiyel olarak tehlikeli manevralar 
sırasında dikkatini kaybetmemelidir.

 

ˆ

Sensör yüzeyinde sensör 

hassasiyetinin azalmasına ve park 

destek sistemi performansının 

düşmesine yol açabilecek buz, kar, 

çamur, çok katlı cila vs bulunması.

 

ˆ

Sensörün mekanik gürültüden 

kaynaklanan ancak fiziksel olarak var 

olmayan bir obje algılaması (“yankı 

karışıklığı”); örneğin aracın yıkanması, 

yağmur (aşırı rüzgarlı hava koşulları), 

dolu durumunda.

 

ˆ

Sensörler tarafından gönderilen 

uyarı sinyalleri, sensörlerin üzerinde kir, 

kar, buz veya ses ötesi sistemlerden 

(örneğin kamyon havalı frenleri veya 

pnömatik çekiçler) etkilenebilir.

 

ˆ

Sensörlerin pozisyonundan dolayı 

park yardım sisteminin performansı 

etkilenebilir. Örneğin amortisör, 

süspansiyon aşınması, lastiklerin 

değişimi, aracın aşırı yüklenmesi veya 

aracın alçaltılmasını gerektiren özel 

trimlerin takılması.

 

ˆ

Römork olmadan çeki kancasının 

olması park sensörlerinin doğru 

çalışmasını engeller. 

 

ˆ

Sensörlerin üzerinde çıkartmaların 

olması. Bu yüzden yapışkan 

çıkartmaların sensörlerin üzerinde 

olmamasına dikkat edilmelidir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

123

NOT Ekranda gösterilen görüntü hafif 

deforme olabilir.

117

 

07186J0002EM

Görüntüler ekranda bir uyarı mesajı ile 

birlikte gösterilir.
Geri vites takıldığında, arka kamera 

fonksiyonu mevcut ise, kameradaki 

görüntü geri vitesin takıldığı andan 

itibaren 10 saniye süreyle gösterilir, 

ancak araç hızı saatte 13 km üzerinde 

olmamalı, veya:
- Vites kolu boşta olmamalıdır.
- Kontak anahtarı STOP konumunda 

olmamalıdır.
Araç geri vitesten çıkarıldıktan sonra, 

Uconnect™ 5” veya 7” HD sistemi 

ekranında, arkadaki görüntülerden 

başka, şayet “Kamera gecikmesi” 

ayarı 

Uconnect™ 5” veya 7” HD 

sisteminde aktif durumda ise, bir de 

kamera görüntüsünü devre dışı bırakan 

butonun görüntüsü belirir.

ARKA (GERİ) GÖRÜŞ 

KAMERASI

(bazı modellerde)

AÇIKLAMA

Arka (geri) görüş kamerası (1) bagaj 

kapağının üzerine yerleştirilmiştir (şekil 

116). 

116

 

P2000016-000-000

 122)

 45)

Geri vitesin takıldığı her zaman arka 

kamera tarafından görülen aracın 

etrafındaki alan ekranda gösterilir 

(şekil 117).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

124

EKRANDAKİ SEMBOL VE MESAJLAR

Eğer aktif durumda ise, 

Uconnect™ 5” veya 7” HD sistemi ayarlarına müdahale ederek, ekranda yol haritası görüntüsünü 

başlatmak mümkündür. Eğer aktif durumda ise, ızgara sembolü aracın genişliğini ve geri viteste kat edilecek güzergahı 

direksiyonun bulunduğu nokta açısından göstermek için görüntü üzerine yerleştirilir.
Üzerine yerleştirilmiş kesik çizgili merkezi bir hat park manevralarını kolaylaştırmak amacıyla aracın merkezini gösterir. Renkli 

alanlar ise aracın arka kısmına olan mesafeyi belirtirler.
Aşağıdaki tablo her bir alanın yaklaşık mesafelerini göstermektedir (şekil 117):

Alan

Aracın arkasından olan uzaklık

Kırmızı (1)

0–30 cm

Sarı (2)

30 cm –1 m

Yeşil (3)

1 m veya daha fazla

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

125

RÖMORK ÇEKİLMESİ

ÖNEMLİ NOTLAR

 123) 124)

Karavan veya römork çekebilmek 

için, otomobilinizde onaylanmış bir 

çeki kancası ve uygun elektrik sistemi 

olmalıdır.
Montaj işlemi, trafiğe çıkmak için gerekli 

özel belge sağlayacak uzman personel 

tarafından yapılmalıdır.
Trafik kurallarına uygun özellikte ve/veya 

ilave dikiz aynaları takınız.
Aracınızın, üzerindeki yüke göre 

maksimum eğimdeki yokuşları çıkmakta 

zorlanacağını, frenleme aralığının 

yükseleceğini ve önünüzdeki aracı 

sollamanın daha uzun süre alacağını 

unutmayınız.
Yokuş aşağı giderken sürekli frenleri 

kullanma yerine düşük vitese geçiniz.
Çeki kancasındaki yük otomobilin çekiş 

gücünü aynı oranda azaltır. Maksimum 

çekme ağırlığını (araç ruhsatında 

belirtilen) geçmediğinizden emin olmak 

için, aksesuarlar ve şahsi yüklerde 

dahil olmak üzere römorkun tam yüklü 

ağırlığını göz önüne almanız gerektiğini 

unutmayınız.
Bulunduğunuz ülke içinde geçerli hız 

sınırlamalarını aşmayınız. Her durumda 

UYARI

45) Düzgün çalışması için, sensörler 

üzerindeki çamur, kir, kar ve buz 
temizlenmelidir. Sensörleri temizlerken 
hasar görmemesi için dikkatli olunuz. Kuru 
ve sert bezler kullanmayınız. Gerekirse, 
sensörler temiz su ve otomobil deterjanı 
ile yıkanabilir. Yıkama istasyonlarında, 
sensörleri en az 10 cm mesafeden 
basınçlı su veya buhar tutarak temizleyiniz. 
Sensörlerin üzerine etiket uygulamayınız.

UYARI

DİKKAT Sensörlerin yüzeyindeki: Buz, 

kar, çamur, birden fazla cila katmanı 

kameranın hassasiyetini düşürebilir.

DİKKAT Otomobili park ederken, 

kameranın üzerindeki veya altında kalan 

engellere dikkat ediniz.

UYARI

122) Park etme ve diğer tehlikeli 

manevralar sürücünün sorumluluğundadır. 
Manevra alanındaki insanların, özellikle 
çocukların veya hayvanların mevcudiyetini 
kontrol ediniz. Kamera sürücüye yardımcı 
bir sistemdir: Her durumda, tehlikeli 
manevralarda dikkatli olmalısınız. Herhangi 
bir terslik durumunda, anında frenleme 
yapabilmek için her zaman düşük hızda 
manevra yapılmalıdır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

126

YAKIT DEPOSUNUN 

DOLDURULMASI

 125) 126) 127)

Yakıt dolumundan önce doğru yakıt 

tipini kullandığınızdan emin olunuz ve 

motoru durdurunuz.

BENZİN MOTORLU TİPLER

Oktan değeri 95 (RON)’dan düşük 

olmayan kurşunsuz benzin kullanınız 

(EN 228 spesifikasyonu).

DİZEL MOTORLU TİPLER
Düşük dış hava sıcaklığında çalışma

 46)

EN590 standartlarında dizel yakıt 

kullanınız. 
Eğer aracınızı soğuk/dağlık bölgede 

uzun süre kullanıyor veya uzun süre 

park ediyorsanız, depoyu yerel yakıt 

istasyonlarından doldurunuz.
Otomobilinizi uzun süre park 

edecekseniz veya dağlık veya soğuk 

bölgelerde kullanacaksanız, yerel 

istasyonlardan yakıt almanız tavsiye 

edilir. Bu durumda, ayrıca deponuzu 

%50 dolu tutmanız tavsiye edilir.

UYARI

123) ABS fren sistemi römork frenlerine 

etki etmez. Bu sebeple kaygan yollarda 
çok dikkatli olunuz.
124) Kesinlikle, römork frenlerine kumanda 

etmek için otomobilin fren sisteminde 
değişiklik yapmayınız. Römorkun 
fren sistemi, otomobilin hidrolik fren 
sisteminden tamamen bağımsız olmalıdır.

100 km/saat hızı aşmayınız.
Elektrik fren sistemi kesit alanı, asgari 

2.5 mm

2

 olan bir kablo ile doğrudan 

aküye bağlanmalıdır. Elektrikli fren 

veya diğer cihazlar motor çalışırken 

kullanılmalıdır. Elektrik bağlantılarına 

ilave olarak, otomobilin elektrik sistemi 

besleme kablosuna sadece elektrikli 

fren ve 15 W’ın üzerinde olmayacak 

dahili lambalar bağlanabilir. Bağlantılar 

için 2.5 mm

2

’den az olmayan kesite 

sahip akü kabloları ile birlikte bağlantı 

ünitesi kullanınız. Elektrikli fren 

veya diğer cihazlar motor çalışırken 

kullanılmalıdır.
DİKKAT Dış lambaların haricinde yük 

çeken yardımcı sistemler (örneğin 

elektrikli fren) mevcutsa, bunlar motor 

çalışır durumda iken kullanılmalıdır.

ÇEKME TERTİBATININ 

TAKILMASI

Çekme kancası takmak için yetkili bir 

Fiat servisine başvurunuz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

127

Acil durumda yeniden yakıt dolumu

Aracın yakıtsız kalmış olması veya 

besleme devresinin tamamen boş 

olması halinde, depoya yeniden yakıt 

koyarken aşağıdaki şekilde hareket 

ediniz:

 

ˆ

Bagaj bölmesini açın ve alet 

kutusunda lastik tamir kiti bölmesinde 

bulunan huniyi (3-şekil 119) alınız.

 

ˆ

Depo kapağını (1-şekil 118) dışarı 

doğru çekerek açınız.

 

ˆ

Yakıt pompasını dolum ağzına 

dayayın ve yakıt dolum işlemini 

gerçekleştiriniz.

119

 

07206J0002EM

 

ˆ

Tekrar yakıt dolumundan sonra 

huniyi yerinden çekin ve kapağı 

kapatınız.

 

ˆ

Kutudaki adaptörü özel 

bölmesindeki yerine koyunuz.

118

 

07206J0001EM

 

ˆ

Yakıt dolumu tamamlandığında, 

pompayı çıkarmadan önce yakıtın 

deponun içine tam olarak akması için 

en az 10 saniye kadar bekleyiniz.

 

ˆ

Sonra pompayı yakıt dolum 

ağzından çıkarın ve kapağı (1) kapatınız.
Kapak yakıt deposunun doldurma 

ağzında çökeltilerin ve tozların kalmasını 

engelleyen bir yakıt depo kapağına (2) 

sahiptir.

YAKIT DEPOSUNUN 

DOLDURULMASI

Yakıt deposu dolumu için yakıt 

tabancasındaki ilk klik sesinden sonra 

iki dolum işlemi uygulayınız. 
Yakıt sistemine zarar verebileceği için 

depoyu ağzına kadar doldurmayınız.

YAKIT ALMA PROSEDÜRÜ

“Kapaksız Yakıt” bir yakıt deposu açma 

sistemidir. Yakıt pompasının tabancası 

takıldığında ve çıkarıldığında depo 

otomatik olarak açılır ve kapanır.
“Kapaksız Yakıt” sistemi yanlış yakıt 

alınmasına karşı bir koruyucu ekipman 

ile donatılmıştır.

Yakıt kapağının açılması

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

 

ˆ

Kapağı (1-şekil 118) oklarla 

gösterilen şekilde açınız.

 

ˆ

Yakıt pompasını dolum ağzına 

dayayın ve yakıt dolum işlemini 

gerçekleştiriniz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

128

DİKKAT LPG dolum adaptörünü hasar 

görmemesine dikkat ederek muhafaza 

ediniz.
DİKKAT Sadece taşımacılığa yönelik 

LPG kullanınız.

UYARI

125) Yakıt deposunun ağzına herhangi bir 

nesne/tıkaç veya tıpa koymayınız. Uyumsuz 
nesnelerin veya tıkaçların kullanımı tehlikeli 
durumlara yol açabilecek şekilde depo 
içerisinde basınç artışına sebep olabilir.
126) Yakıt deposuna çıplak ateş veya 

yanan sigara ile yaklaşmayınız: Yangın riski! 
Zehirli dumanlar solumaktan kaçınmak için 
yüzünüzü yakıt deposuna yaklaştırmayınız.
127) Yakıt dolum pompasının yakınlarında 

cep telefonunuzu kullanmayınız: Yangın 
tehlikesi mevcuttur.

DİKKAT Piyasaya sunulduğu ülkeye 

bağlı olarak, farklı ikmal pompası 

adaptör tipleri mevcuttur. Aracın 

beraberinde, özel bir mahfaza 

içerisine yerleştirilmiş, aracın piyasaya 

sunulduğu ülkeye özel bir adaptör 

(1-şekil 121) verilir. Başka bir ülkeye 

götürülmesi durumunda, kullanılacak 

adaptör tipi hakkında bilgi alınmalıdır. 

121

 

PGL000018

DİKKAT LPG ikmali ile görevli kişiler, 

ikmale başlamadan önce dolum 

adaptörünün dolum ağzına düzgün  

vidalandığından emin olmalıdır.

LPG sistemli versiyon

Gaz doldurma ağzı benzin dolum ağzı 

tapasının yanında yer almaktadır. Dolum 

ağzı ile aynı gövdeye takılmış “geri 

dönüşsüz” valf ile kombinedir. 
Dolum ağzına (2-şekil 120) erişmek için 

erişim kapağını (1) açınız.
Dolum işlemi esnasında aşağıdaki 

ikazlara uyunuz:

 

ˆ

Motoru kapatınız.

 

ˆ

El frenini devreye alınız.

 

ˆ

Kontak anahtarını STOP konumuna 

getiriniz.

 

ˆ

Sigara içmeyiniz.

 

ˆ

Özel doldurma adaptörünü LPG 

ikmali ile görevli personele veriniz.

120

 

PGL000017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

129

UYARI

46) Dizel motorlu tiplerde, sadece 

standartlara uygun kaliteli dizel yakıtı 
kullanınız (EN590 standardı). Diğer 
ürünlerin veya karışımların kullanılması, 
tamiri mümkün olmayan hasarlara ve bu 
nedenle garantinin geçersiz olmasına 
sebep olabilir. Eğer depoyu diğer tip yakıt 
ile doldurursanız, motoru çalıştırmayıp 
depoyu boşaltınız. Eğer motor çok kısa bir 
süre için dahi çalıştırılırsa, yakıt deposunun 
yanı sıra yakıt sistemini de boşaltmanız 
gerekir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACİL DURUMDA Y

APILACAKLAR

130

Bir patlak lastik veya yanmış ampul?
Ara sıra, bir sorun yolculuğunuza engel 
olabilir.
Acil durumda yapılacaklar bölümündeki 
sayfalar, kritik durumlara bağımsız ve 
sakin şekilde başa çıkmanıza yardımcı 
olabilir.
Acil bir durumda Garanti Kitapçığı’nda 
yer alan ücretsiz telefon numarası 
üzerinden bize ulaşmanızı tavsiye 
ederiz.
En yakın yetkili Fiat servisini 
arayabilirsiniz.

ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR

DÖRTLÜ FLAŞÖR ..........................131
AMPULÜN DEĞİŞTİRİLMESİ ..........131
SİGORTA DEĞİŞİMİ ........................141
TEKERLEK DEĞİŞİMİ .....................148
LASTİK TAMİR KİTİ .........................152
TAKVİYE İLE ÇALIŞTIRMA ..............156
YAKIT KESME SİSTEMİ ..................157
OTOMOBİLİN ÇEKİLMESİ ..............160

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

131

AMPULÜN 

DEĞİŞTİRİLMESİ

 128) 129) 130)

 47)

GENEL BİLGİLER

 

ˆ

Bir ampulü değiştirmeden önce ilgili 

sigortayı kontrol ediniz.

 

ˆ

Bir ampulü değiştirmeden 

önce, bağlantı yerinin oksitlenip 

oksitlenmediğini kontrol ediniz.

 

ˆ

Yanan ampuller, aynı tip ve güçte 

ampuller ile değiştirilmelidir.

 

ˆ

Bir lamba yanmıyorsa, ampulü 

değiştirmeden önce ilgili sigortayı 

kontrol ediniz. Sigortaların yerleri için 

“Bir sigortanın değiştirilmesi” bölümüne 

bakınız.

DİKKAT Hava soğuk veya nemli 

veya ağır bir yağış veya yıkama 

işlemi sonrasında, far veya arka far 

yüzeyleri buharlaşma yapıp ve/veya iç 

tarafından yoğunlaşmadan kaynaklanan 

damlamalar yapabilir. Bu bir arızaya 

işaret etmeyen ve aydınlatma 

cihazlarının normal çalışmasını 

etkilemeyecek camın iç ve dış bölümleri 

arasındaki sıcaklık ve nem farkından 

kaynaklanan doğal bir fenomendir. 

Yönelticinin merkezinden başlayıp 

uç kısımlara doğru yayılan şekilde 

meydana gelen buğu farların açılmasıyla 

hızlı bir şekilde kaybolur.

DÖRTLÜ FLAŞÖR

KUMANDA

Butona (şekil 122) basıldığında; flaşör, 

kontak anahtarının konumundan 

bağımsız olarak çalışır. 
Dörtlü flaşör devrede iken   ve   uyarı 

lambaları yanıp söner.

122

 

P2000021-000-000

DİKKAT Dörtlü flaşörlerin kullanılması, 

bulunduğunuz ülkenin Karayolları Trafik 

Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kurallara 

uyunuz.

Acil durum freni

Acil durumda frenlemede, acil durum 

lambası otomatik olarak yanar ve aynı 

zamanda   ve   lambaları yanar.
Acil durum frenlemesi durunca 

fonksiyon otomatik olarak devreden 

çıkar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACİL DURUMDA Y

APILACAKLAR

132

AMPUL TİPLERİ

Otomobilde farklı tiplerde ampuller mevcuttur:

Cam ampuller (1 tipi): Yerlerine klipslenmişlerdir. Çıkarmak 

için sadece çekiniz.

Pim kilitli ampuller (1 tipi): Bu tip ampulü tutucusundan 

çıkarmak için ampulün üzerine bastırın, saat tersi yönde 

döndürünüz.

Halojen ampuller (3 tipi): Ampulü çıkarmak için ampulü 

yerinde tutup klipsi açınız.

Halojen ampuller (4 tipi): Ampulü çıkarmak için ampulü 

yerinde tutup klipsi açınız.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

133

Ampuller

Tipi

Güç

Referans şekil

Gün ışığı lambaları (DRL) (poli-eliptik farlı modeller)

LED

-

-

Ön park lambaları/Gün ışığı lambaları (DRL) (bi-parabol farlı 

modeller)

H15

15W

4

Uzun farlar (poli-eliptik farlı modeller)

H7

55W

3

Uzun farlar (bi-parabol farlı modeller)

H15

55W

4

Kısa farlar 

H7

55W

3

Ön sinyal lambaları

PY21W

21W

2

Yan sinyal lambaları

WY5W

5W

1

Plaka lambaları

W5W

5W

1

Arka park lambaları / Fren lambaları

P21W

21W

2

Arka sinyal lambaları

PY21W

21W

2

Geri vites lambası

W16W

16W

1

İlave fren lambası

LED

-

-

Ön sis farları

H11

55W

4

Arka sis lambaları

W16W

16W

1

Ön tavan lambası

C5W

5W

1

Ön tavan lambaları (güneş siperlikleri) 

C5W

5W

1

Arka tavan lambaları

C5W

6W

1

Bagaj tavan lambası

W5W

5W

1

Torpido gözü lambası

W5W

5W

1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACİL DURUMDA Y

APILACAKLAR

134

BİR DIŞ AMPULÜN 

DEĞİŞTİRİLMESİ
Pro-eliptik farla donatılmış 

versiyonlar,

Ön farların yerleşim noktaları

123

 

P1030127-000-000

 

ˆ

1. Kısa farlar

 

ˆ

2. Ön sis farları

 

ˆ

3. Uzun farlar

 

ˆ

4. Gündüz sürüş farları (D.R.L.)

 

ˆ

5. Sinyal lambaları.

 131)

 

ˆ

Motor bölmesinin iç kısmından 

müdahale ederek kauçuk tapayı (1)

çıkarınız (şekil 125).

 

ˆ

Ampul-elektrik soketi grubunu 

çıkarınız.

 

ˆ

Elektrik soketini (3) çıkarıp ampulü 

(4) değiştiriniz.

 

ˆ

Ampul-elektrik soketi grubunu tekrar 

yerine yerleştirin ve yuvasında bloke 

olduğundan emin olunuz.

125

 

P1030234-000-001

Ön sinyal lambaları

Ampulü (5) değiştirmek için aşağıdaki 

 

ˆ

Araç donanımında verilen tornavidayı 

kullanarak şekil 126’da gösterilen beş 

adet sabitleyiciyi sökün ve 1 no’lu 

kapağı çıkarınız.

 

ˆ

Ampul-duy grubunu saat yönü 

aksi istikametinde yaklaşık 1/4 tur 

döndürerek yuvasından çıkarınız.

Kısa farlar

Ampulü (1) değiştirmek için aşağıdaki 

şekilde hareket ediniz (şekil 123):

 

ˆ

Motor bölmesinin iç kısmından 

müdahale ederek kısa farın ampulüne 

ait kauçuk tapayı çıkartınız (1-şekil 124).

 

ˆ

Elektrik soketini sökün, sonra 

da tutucu yayı tutunduğu noktadan 

kurtarınız.

 

ˆ

Ampulü (2) değiştiriniz.

 

ˆ

Elektrik soketini tekrar takın ve 

ampul-soket grubunu tekrar yuvasına 

yerleştiriniz.

 

ˆ

Tutucu yayı tekrar takıp yerine 

tutunduğundan emin olunuz.

 

ˆ

Kauçuk tapayı yerine takınız.

124

 

P1030234-000-000

Uzun farlar

Ampulü (3) değiştirmek için aşağıdaki 

şekildeˆhareketˆedinizˆ(şekilˆ123):

şekildeˆhareketˆedinizˆ(şekilˆ123):

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

135

 

ˆ

3 no’lu ampulü üzerine (diklemesine) 

hafifçe bastırarak ve aynı anda saat 

yönü aksine döndürerek çıkarın 

ve değiştirin (bu ampul “süngü tipi 

montajlıdır”).

 

ˆ

Ampul-duy grubunu tekrar yerine 

yerleştirin ve 2 numara ile gösterilen 

grubu saat yönünde döndürüp yerine 

kilitlendiğinden emin olunuz.

126

 

P1030194-000-000

Ön sis farları

Ampülü değiştirmek için aşağıdaki 

 

ˆ

Lastiği tamamen çeviriniz.

 

ˆ

Şekil 127’de gösterilen dillere 

müdahale ederek 1 no’lu kontrol 

kapağını çıkarınız.

Yan sinyal lambaları

Ampülü değiştirmek için aşağıdaki 

işlemleri yapınız:

 

ˆ

İç yayı (2) sıkıştıracak şekilde şeffaf 

parçaya (1) müdahale ediniz ve grubu 

dışarı doğru çekip çıkarınız (şekil 128). 

Kaportanın boyasına zarar vermemek 

için çok dikkatli davranmanızı tavsiye 

ederiz.

 

ˆ

2 numaralı duyu sola döndürünüz, 

yerine bastırarak takılan ampulü (3) 

çıkarınız ve değiştiriniz.

 

ˆ

2 numaralı duyu sağa döndürerek 

tekrar şeffaf parça (1) içindeki yerine 

takınız.

 

ˆ

Tutucuyu yerine tekrar monte 

ederken iç kısımdaki yayın grubun (2) 

yerine kilitlendiğini bildiren klik sesi 

verdiğinden emin olunuz. 

128

 

P1030251-000-000

127

 

P2000135

 

ˆ

Ampul-duy grubunu (2) saat yönü 

aksi istikametinde yaklaşık 1/4 tur 

döndürerek yuvasından çıkarınız.

 

ˆ

Elektrik soketini sökün ve komple 

grubu değiştiriniz.

 

ˆ

Elektrik soketini yeni ampul-duy 

grubuna takınız.

 

ˆ

Grubu yuvasına yerleştirin 

saat yönünde döndürüp yerine 

kilitlendiğinden emin olunuz.

 

ˆ

Kontrol kapağını (1) tekrar yerine 

takınız.

Gün ışığı lambaları (D.R.L.)

Gündüz farlarının ampulleri (4-şekil 124) 

daha uzun ömürlü olmaları için LED 

ampullerdir; bu nedenle değiştirilmeleri 

gerekmez. Bunlarda herhangi bir 

anormalliğe rastlanması halinde yetkili 

bir Fiat servisine başvurunuz.

işlemleriˆyapınızˆ(2-şekilˆ123):

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     6      7      8      9     ..