Fiat Egea Hatchback (2016 year). Instruction turkish - part 7

 

  Index      Fiat     Fiat Egea Hatchback (2016 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     5      6      7      8     ..

 

 

Fiat Egea Hatchback (2016 year). Instruction turkish - part 7

 

 

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

104

Aracın tüm imkanlarından nasıl tam 
anlamıyla faydalanabileceğinize bakmak 
için “kalbine” gelelim: Konforumuzu ve 
cüzdanımızı aklımızdan çıkarmayarak iyi 
bir arkadaş olabilmesi için aracımızı her 
koşulda nasıl sürmemiz gerektiğine bir 
göz atacağız.

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI ..........105
PARK ETME ...................................106
PARK FRENİ ...................................106
MANUEL VİTES KUTUSU ...............107
START&STOP  

(ÇALIŞTIR&DURDUR) SİSTEMİ .......107
HIZ SINIRLAYICI .............................109
HIZ SABİTLEME SİSTEMİ  

(CRUISE CONTROL - CC) ..............111
ADAPTİF HIZ SABİTLEME SİSTEMİ 

(ADAPTIVE CRUISE  

CONTROL-ACC) ............................112
PARK SENSÖRLERİ .......................120
ARKA (GERİ) GÖRÜŞ KAMERASI ...123
RÖMORK ÇEKİLMESİ ....................125
YAKIT DEPOSUNUN  

DOLDURULMASI ...........................126

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

105

 

ˆ

İşlemi tekrar ettikten sonra problem 

devam ederse yetkili bir Fiat servisi ile 

temasa geçiniz.

UYARI

104) Gaz kelebek gövdesi içine yakıt veya bir 

başka alev alabilir madde dökerek motoru 
çalıştırmaya çabalamayınız; bu durum 
motora zarar verebilir ve yakınındaki insanları 
yaralayabilir.
105) Motorun kapalı alanlarda çalıştırılması 

oldukça tehlikelidir. Motor oksijeni tüketip, 
karbondioksit, karbonmonoksit ve diğer zehirli 
gazların dışarı atılmasına sebep olur. 
106) Motor çalışmadığı sürece, servo fren 

sisteminin ve elektrik destekli direksiyon 
sisteminin çalışmayacağını unutmayınız, 
bundan dolayı fren pedalı ve direksiyon simidi 
için daha fazla güç gerekecektir.
107) Aracı kesinlikle, iterek, çekerek ve yokuş 

aşağı bırakarak çalıştırmayınız, bu yöntem 
katalitik konvertöre zarar verebilir.

UYARI

29) Aracın kullanıma başlandığı ilk 

1600 km’de, aracı tam performansıyla 
(örneğin aşırı süratli olarak uzun mesafe 
katedilmesi, aşırı gaz verme, sert frenleme 
vb) kullanmamanız tavsiye edilir.
30) Aküden gereksiz güç harcanmasını 

önlemek için, motor durdurulduktan 
sonra kontak ünitesini MAR konumunda 
bırakmayınız.
31) Motoru durdurmadan önce motor 

devrini yükseltmenin hiç bir amacı yoktur. 
Aynı zamanda fazla yakıt tüketimine sebep 
olur ve motora zarar verir.
32) 

 uyarı lambası, çalıştırmadan 

sonra veya uzun süreli çalıştırma 
denemesinden sonra ısıtma bujisinde 
bir problem olduğunu belirtmek için 
yanabilir. Motor çalışırsa araç normal olarak 
kullanılabilir, fakat yetkili bir Fiat servisi ile 
en kısa sürede temasa geçilmesi gerekir.

MOTORUN 

ÇALIŞTIRILMASI

Motoru çalıştırmadan önce, koltuğu, iç 

dikiz aynasını, kapı aynalarını ayarlayınız 

ve emniyet kemerini doğru bir şekilde 

bağlayınız.
Motoru çalıştırmak için asla gaz 

pedalına basmayınız. Gerekirse 

çalıştırma prosedürünü anlatan mesajlar 

ekranda görülebilir.

BENZİNLİ TİPLERDE 

ÇALIŞTIRMA PROSEDÜRÜ

 104) 105) 106) 107)

 29) 30) 31) 32)

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

 

ˆ

El frenini çekiniz ve vitesi boş 

konuma alınız.

 

ˆ

Kontağı MAR konumuna getiriniz; 

gösterge panelinde uyarı lambası 

yanacaktır. 

m

 uyarı lambasının 

sönmesini bekleyiniz.

 

ˆ

Gaz pedalına basmadan debriyaj 

pedalına sonuna kadar basınız.

 

ˆ

Kontağı AVV konumuna getiriniz ve 

motor çalışır çalışmaz serbest bırakınız.

 

ˆ

Eğer motor 10 sn içinde çalışmaz 

ise, kontak ünitesini STOP konumuna 

getiriniz ve 10-15 saniye bekledikten 

sonra işlemi tekrarlayınız.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

106

PARK ETME

Araçtan inerken kontak anahtarını 

daima yuvasından çıkarınız.
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

 

ˆ

Aracın yokuş yukarı durması halinde 

birinci vitese, yokuş aşağı durması 

halinde geri vitese takınız ve direksiyonu 

çevrili bırakınız.

 

ˆ

Motoru durdurunuz ve el frenini 

çekiniz.
Eğer araç dik bir eğimde park edilmiş 

ise tekerleklere bir tahta veya taş takoz 

yerleştiriniz.
DİKKAT Aracı ASLA vites boşta iken 

terk etmeyiniz.

UYARI

108) Gözetim altında olmayan araçlarda 

asla çocukları yalnız başına bırakmayınız; 
ayrıca, araçtan uzaklaştığınız zamanlarda 
daima anahtarı yuvasından çıkarınız ve 
yanınızda götürünüz.
109) Ön kol dayama yeri bulunan 

araçlarda, el freninin çalışmasına engel 
oluşturmaması için kol dayama yerini yukarı 
doğru kaldırınız.

PARK FRENİ

 108) 109)

Çalışır hale getirmek için 1-şekil 102’de 

gösterilen kolu araç yerinde sabitlenene 

kadar yukarı doğru çekiniz.
Gösterge panelinde 

 uyarı lambası 

yanacaktır.
Devre dışı bırakmak için 1 numara ile 

gösterilen kolu yavaşça yukarı kaldırın, 

2 no’lu butona basın ve gösterge 

panelindeki 

 uyarı lambasının 

söndüğünü kontrol ederek 1 no’lu kolu 

aşağı indiriniz.

102

 

07046J0001EM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

107

MANUEL VİTES 

KUTUSU

 110)

 33)

Vitesi değiştirmek için debriyaj pedalına 

tamamıyla basınız ve vites kolunu 

istenilen pozisyonlardan birine getiriniz 

(düğme üzerinde de gösterilmiştir).

103

 

07056J0001EM

6. vitese (bazı modellerde) takmak 

istediğinizde, yanlışlıkla 4. vitese 

geçmesini önlemek için, vites kolunu 

sağ tarafa doğru bastırınız. Aynı durum 

6. vitesten 5. vitese geçilmesi halinde 

de söz konusudur.
1.3 Multijet 95cv versiyonları: Aracı 

vites boşta iken geri vitese (R) takmak 

için debriyaj pedalına basın ve aynı 

anda kolu sağa ve geriye çekiniz.

START&STOP 

(ÇALIŞTIR&DURDUR) 

SİSTEMİ

(bazı modellerde)

Start & Stop sistemi araç her 

durduğunda otomatik olarak motoru 

durdurur ve sürücü hareket etmek 

istediğinde tekrar çalıştırır.
Bu durum yakıt tüketimi, zararlı gaz 

ve gürültü kirliliğini azaltarak aracın 

verimliliğini iyileştirir.

ÇALIŞMA MODLARI
Motor kesme modu

Araç durduğunda, vites boşta ve 

debriyaj pedalı serbest bırakıldığında 

motor stop eder.

Motor yeniden başlatma modu

Motoru yeniden çalıştırmak için debriyaj 

ve gaz pedalına basınız.
Debriyaj pedalına basarak araç 

çalışmazsa, vites kolunu boşa alıp 

prosedürü tekrarlayınız. Sorun devam 

ederse, yetkili bir Fiat servisi ile temasa 

geçiniz.

1.4 95cv versiyonu: Boşta konumdan 

geri vitese (R) takmak için düğmenin 

altındaki halkayı (1-şekil 103) sağa ve 

daha sonra da geriye doğru çekiniz.

1.4 T–jet 120cv — 1.6 Multijet 

120cv versiyonları: Boşta konumdan 

geri vitese (R) takmak için vites kolu 

topuzunun altındaki kayıcı halkayı (1) 

kaldırıp aynı anda kolu sağa ve daha 

sonra da geriye doğru çekiniz (şekil 

103).

DİKKAT Otomobilin geri vitese takılması 

için, otomobil tamamen durmuş 

olmalıdır. 

UYARI

110) Düzgün vites değiştirmek için debriyaj 

pedalına tamamen basmalısınız. Bu 
yüzden pedalların altında bir şey olmaması 
gereklidir: Paspasların yere düzgün 
serildiğinden ve pedallar ile zemin arasında 
engel teşkil etmediğinden emin olunuz.

UYARI

33) Eliniz vites üzerinde iken seyahat 

etmeyiniz. Uygulanan güç çok hafif de olsa 
vites kutusu elemanlarının zamanından 
önce aşınmasına sebep olacaktır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

108

SİSTEMİN MANUEL 

OLARAK DEVREYE 

ALINMASI/DEVREDEN 

ÇIKARILMASI

Ön paneldeki butona (şekil 104) 

basarak sistemi devreye alıp/devreden 

çıkarabilirsiniz.

104

 

P2000024-000-000

Devreye alma

Sistemi devreye aldığınızda        butonu 

üzerindeki led yanar. Bazı modellerde 

ekran ilgili mesaj görüntülenir. 

Devreden çıkarma

Sistem devre dışı bırakıldığında bu 

durum         uyarı lambasının yanması 

ve bazı modellerde ise ekranda bir 

mesajın görüntülenmesi ile bildirilir.

MOTORUN KENDİLİĞİNDEN 

TEKRAR ÇALIŞMAYA 

BAŞLADIĞI DURUMLAR

Konfor ve güvenlik açısından, aynı 

zamanda gaz emisyonunun düşük 

tutulması amacıyla, motor sürücü 

tarafından herhangi bir müdahale 

olmaksızın aracın o anki koşulları ve 

kabin klima sisteminin durumuna bağlı 

olarak kendiliğinden çalışabilmektedir. 
Vites takılı iken motorun kendiliğinden 

çalışmaya başlaması sadece debriyaj 

pedalına sonuna kadar basılırsa 

mümkündür. 

GÜVENLİK FONKSİYONLARI

Motor Start&Stop (Çalıştır&Durdur) 

sistemi ile durmuşsa, sürücünün 

emniyet kemerinin bağlı olmadığı, 

sürücünün veya yolcunun kapısının 

açık olduğu durumlarda motor sadece 

anahtarla çalıştırılabilir. 
Sürücü bu durumdan bir uyarı sesi ile 

haberdar edilir.

“ENERGY SAVING” 

FONKSİYONU

Motorun kendiliğinden çalışmaya 

başlamasını takiben sürücü tarafından 3 

dakikadan fazla bir süreyle herhangi bir 

eylem gerçekleştirilmez ise, Start&Stop 

sistemi yakıt tüketimine son vermek için 

motoru nihai olarak stop ettirir. 
Böyle durumlarda motorun tekrar 

çalıştırılması ancak kontak anahtarı ile 

MOTORUN STOP ETMEDİĞİ 

DURUMLAR

 34)

Sistem aktif durumda iken, konfor 

gereksinimleri, gaz salınımının sınırlı 

tutulması ve güvenlik gibi nedenlerle, 

aralarında aşağıda sayılanların da 

bulunduğu bazı özel durumlarda motor 

stop etmez:

 

ˆ

Motor henüz soğuksa.

 

ˆ

Dış hava sıcaklığı çok düşükse.

 

ˆ

Akü yeterince dolu değilse.

 

ˆ

Polen filtresi (DPF) rejenerasyon 

süreci devam etmekte ise (sadece Dizel 

motorlarda).

 

ˆ

Sürücü tarafı kapısı kapalı değilse.

 

ˆ

Sürücü emniyet kemeri takılı değilse.

 

ˆ

Geri vites takılı ise (örneğin park 

manevraları sırasında).

 

ˆ

Sadece otomatik klima donanımlı 

modellerde, henüz belli bir ısı konforu 

seviyesine erişilmemiş ise, ya da MAX-

DEF fonksiyonu devreye alınmış ise.

 

ˆ

İlk kullanım süresi içinde, sistemin 

başlama (start) sürecini tamamlaması 

için.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

109

mümkün olur. 
NOT Her halükârda sistemi devre 

dışı bırakarak motoru çalışır durumda 

tutmak mümkündür. 

DÜZENSİZ ÇALIŞMA

Motorun düzensiz çalıştığı hallerde 

Start&Stop sistemi devre dışı kalır.
Arıza uyarıları için “Gösterge panelinin 

tanıtımı” bölümünde yer alan “Uyarı 

lambaları ve mesajlar” başlıklı 

paragraftaki açıklamalara göz atınız.

OTOMOBİLİN UZUN SÜRE 

PARK EDİLMESİ

 111)

Aracın uzun süre park durumunda 

kalması (ya da akünün değiştirilmesi) 

halinde akünün elektrik beslemesinin 

kesilmesine özellikle dikkat edilmelidir. 

UYARI

111) Aküyü değiştireceğiniz zaman daima 

yetkili bir Fiat servisine gidiniz. Aküyü aynı tip 
ve özelliklerdeki yenisi ile değiştiriniz.

UYARI

34) Öncelikle klima konforu tercih edilecek ise, 

klima kontrol sisteminin çalışmasının devam 
etmesi ve örneğin camların buğulanmasından 
kaçınmak için Start&Stop (Çalıştır&Durdur) 
sistemi kapatılabilir.

DEVREYE ALINMASI

Hız sınırlandırıcıyı devreye almak için 

1 butonunu konumuna çeviriniz (şekil 

105).

105

 

P2000034-000-000

Bu sistemin devreye alınması 

 sembolünün ekranda 

görüntülenmesiyle bildirilir ve bununla 

birlikte hem bildirim mesajı hem de 

hafızaya alınmış en son hız değeri 

görüntüye gelir.
Hız sabitleme sistemi (Cruise Control-

CC) daha önce aktif duruma getirilmiş 

ise, 1-şekil 105’de gösterilen butona 

iki kez basmak gerekir. İlk basışta 

bir önceki aşamada devreye alınan 

fonksiyon devre dışı kalır, ikinci basışta 

Hız Sınırlayıcı devreye alınır.

HIZ SINIRI PROGRAMLAMA

Hız sınırını programlamak için sistemi 

devreye almak şart değildir.

HIZ SINIRLAYICI

AÇIKLAMA

Bu sistem, araç hızının sürücü 

tarafından öncesinde programlanmış 

değer doğrultusunda sınırlandırılmasına 

imkan verir. 
Azami hız hem araç hareketsiz 

konumdayken hem de hareketli 

konumdayken programlanabilir. 

Ayarlanabilecek minimum hız saatte  

30 km’dir. 
Hız sınırlandırıcı devreye alındığında, 

aracın hızı gaz pedalına yapılan baskıya 

bağlıdır ve programlanmış hız limitini 

geçmez (“Hız Sınırı Programlama” 

paragrafına bakınız).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

110

CİHAZIN OTOMATİK 

OLARAK DEVRE DIŞI 

BIRAKILMASI

Sistemi devre dışı bırakmak için 1-şekil 

105’de gösterilen butona basınız.
DİKKAT Hız sabitleme sistemi (Cruise 

Control-CC) tertibatı sistemin devre dışı 

kalmasına yol açar.

Cihazın otomatik olarak devre dışı 

bırakılması

Cihaz sistemdeki bir arıza durumunda 

otomatik olarak devre dışı kalır. Bu 

durumda, yetkili bir Fiat servisi ile 

temasa geçiniz.

PROGRAMLANMIŞ HIZIN 

AŞILMASI

Gaz pedalına sonuna kadar basarak 

sistem devredeyken bile programlanmış 

sınır hızı aşmak mümkündür (örneğin 

sollamalar sırasında). 
Sistem, hız ayarlanan sınırın altına 

düşene kadar devre dışı kalır, o sınırın 

altına inildiği anda tekrar otomatikman 

devreye girer.

PROGRAMLANMIŞ HIZIN 

YANIP SÖNMESİ

Programa alınmış hız aşağıdaki 

durumlarda yanıp sönmeye başlar:

 

ˆ

Aracın gaz pedalına sonuna kadar 

basıldığı ve hızın programa alınmış hızı 

aştığı durumlarda.

 

ˆ

Aracın o anki hızından daha düşük 

bir sınır ayarladıktan sonra sistem 

devreye alındığında.

 

ˆ

Yoldaki eğim nedeniyle sistem aracın 

hızını düşüremediği zaman, ki böyle bir 

durumda yanıp sönmenin yanı sıra bir 

de sesli sinyal duyulur.

 

ˆ

Ani hızlanlamalarda.

Görüntülenen hızdan daha yüksek 
bir hız değerini hafızaya almak için
 

SET + butonuna kısaca basınız. Bu 

butona her basışta hız yaklaşık 1 km/h 

değerle yükseltilmiş olur, butonun 

basılı tutulması halinde ise 5 km/saatlik 

adımlarla hız artışı sağlanır.
Görüntülenen hızdan daha düşük bir 
hız değerini hafızaya almak için
 SET – 

butonuna kısaca basınız. Bu butona 

her basışta hız yaklaşık 1 km/h değerle 

azaltılmış olur, butonun basılı tutulması 

halinde ise 5 km/saatlik adımlarla hız 

düşüşü sağlanır.

SİSTEMİN DEVREYE 

ALINMASI / ÇIKARILMASI

Sistemin devreye alınması: Aracın o 

anki hızını sınır hız olarak ayarlamak 

için 30 ile 130km/h arasında hızla 

seyir halindeyken SET + veya SET 

– butonlarına basınız. Veya, ekranda 

görünmekte olan hızı sınır hız olarak 

ayarlamak için RES (Resume) 

düğmesine basın. Sistemin devreye 

girişi ekranda 

 beyaz renkli sembolün 

belirmesiyle bildirilir.
Sistemin devreden çıkarılması: CANC 

butonuna basınız. Sistemin devreden 

çıkışı ekranda 

 gri renkli sembolün 

belirmesiyle bildirilir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111

Sistem devrede iken yokuş aşağı araç 

kullanılması durumunda, aracın hızı 

kaydedilen hızdan daha fazla olabilir.

HIZIN ARTIRILMASI / 

AZALTILMASI
Hızın artırılması

Hız sabitleme sistemi (Cruise Control-

CC) devreye alındıktan sonra SET + 

düğmesine basarak hızı yükseltmek 

mümkündür .
Bu düğme basılı tutularak daha önce 

girilmiş olan hız düğme bırakılana 

kadar yükselmeye devam edecek ve 

bırakıldığında yeni hız hafızaya alınmış 

olacaktır.
SET + düğmesine her bir basışta, daha 

önce girilmiş olan hız istenen değere 

yakın ise, o an görünen hızın ince ayarı 

yapılır. 

Hızın azaltılması

Sistem devrede iken, hızı azaltmak için 

SET – düğmesine basınız.
Bu düğme basılı tutularak daha önce 

girilmiş olan hız düğme bırakılana 

kadar azalmaya devam edecek ve 

bırakıldığında yeni hız hafızaya alınmış 

olacaktır. Bu işlemi girilmiş araç hız 

değeri yüksekse bunu indirmek için 

yapabilirsiniz.

106

 

07126J0002EM

Hız sabitleyici 1. viteste veya geri 

viteste devreye alınamaz. Sadece 3. ve 

daha büyük viteslerde devreye alınması 

tavsiye edilir.

HIZIN AYARLANMASI

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

 

ˆ

Cihazı devreye almak için 1 

butonuna (şekil 106) basınız.

 

ˆ

Araç istenilen hıza ulaştığında, cihazı 

devreye almak için SET + (veya SET –) 

butonuna basıp bırakınız. Aracın hızı 

kaydedilir, dolayısıyla da gaz pedalı 

serbest bırakılabilir. 
Sistem devrede iken 

 sembolü beyaz 

renktedir.
Gereken durumlarda (örneğin sollama 

yapılırken), sadece gaz pedalına 

basılarak hızlanılabilir. Gaz pedalı 

bırakıldığı zaman araç daha önce 

kaydedilmiş olan hız değerinde yoluna 

devam eder.

HIZ SABİTLEME 

SİSTEMİ (CRUISE 

CONTROL - CC)

(bazı modellerde)

Elektronik olarak kumanda edilen bu 

sistem, gaz pedalına basmaya gerek 

kalmadan, aracın istenilen hızda sabit 

kalmasına imkanı sağlar. 30 km/saat 

hızın üzerindeki aracın, gaz pedalına 

basmadan, uzun, kuru ve düz yollarda 

(örneğin otobanda) seçilen hızda 

kullanılmasını sağlar. 
Bu sistemin şehir dışında, sıkışık trafik 

olmayan bölgelerde kullanılması tavsiye 

edilir. Şehir içinde kullanmayınız.

DEVREYE ALINMASI

 112) 113) 114)

Kolu (1-şekil 106) konumuna çeviriniz.
Hız sabitleme düğmesi konumuna 

çevrilirse 

 uyarı lambası yanar. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

112

ADAPTİF HIZ 

SABİTLEME SİSTEMİ 

(ADAPTIVE CRUISE 

CONTROL-ACC)

(bazı modellerde)

 115) 116) 117) 118) 119) 120)

 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41)

AÇIKLAMA

Adaptif Hız sabitleme (Adaptive Cruise 

Control-ACC) sistemi elektronik 

olarak kontrol edilen ve hız sabitleyici 

fonksiyonlarını aracın önündeki araçla 

olan mesafesini kontrol eden başka bir 

fonksiyonla kombine şekilde kullanan 

bir sürüş desteği sistemidir.
Bu sistem aracı gaz pedalına basmaya 

gerek kalmadan belli bir hızda tutmayı 

sağladığı gibi, öndeki araçla olan 

mesafeyi korumayı da sağlar (bu 

mesafenin uzunluğu sürücü tarafından 

ayarlanabilir).
Adaptif Hız sabitleme (Adaptive Cruise 

Control-ACC) sistemi, öndeki aracın 

belli bir mesafenin altında yakınlaştığını 

algılamak için, şekil 107’de gösterildiği 

gibi ön tamponun arkasına yerleştirilmiş 

bir radar sensöründen yararlanır.

CİHAZIN DEVRE DIŞI 

BIRAKILMASI

Cihaz 1 butonuna (şekil 106) basarak 

ya da kontağı STOP konumuna 

getirerek devre dışı bırakılır.

UYARI

112) Hız sabitleme sistemi devredeyken, 

vites kolunu boşa almayınız.
113) Eğer sistem arızalı veya çalışmaz 

durumda ise yetkili bir Fiat servisi ile 
temasa geçiniz.
114) Eğer sistem sabit bir hız tutamazsa 

hız sabitleme sistemi tehlikeli olabilir. Bazı 
koşullarda hız aşırı olabilir, bu da aracınızın 
kontrolünü kaybetme ve kazalara sebep 
olma riski ile sonuçlanabilir. Cihazı yoğun 
trafikte ya da dolambaçlı, buzlu, karlı veya 
kaygan yollarda kullanmayınız.

SET - düğmesine her bir basışta, daha 

önce girilmiş olan hız istenen değere 

yakın ise, o an görünen hızın ince ayarı 

yapılır. 

HIZI TEKRAR DEVREYE 

ALMA

Ayarlanmış bir önceki hızı 

görüntülemeden önce, bu hıza yaklaşıp 

RES (Resume) butonuna basmak ve 

sonunda bırakmak gerekir.

SİSTEMİ DEVREDEN 

ÇIKARTMA

Fren pedalına hafifçe basmanız veya 

CANC düğmesine basmanız hız 

sabitleme sistemini hafızadaki hızı 

silmeden devreden çıkarır.
Hız sabitleme sistemi park freni 

çekiliyken de devre dışı bırakılabileceği 

gibi, fren sisteminin müdahalesiyle de 

devre dışı kalır (örneğin ESC sisteminin 

müdahalesiyle).
Hafızaya alınmış hız ancak aşağıdaki 

durumlarda iptal olur:

 

ˆ

1 butonuna basıldığında veya motor 

stop edildiğinde (şekil 106).

 

ˆ

Hız sabitleme sisteminin arıza 

yapması durumunda.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

113

ADAPTİF HIZ SABİTLEME 

SİSTEMİNİ DEVREYE ALMA 

/ ÇIKARMA
Devreye alma

Sistemi devreye almak için        

butonuna basıp bırakınız (şekil 108).

108

 

P2000060-000-000

Sistem devredeyken ve çalışmaya hazır 

durumdayken ekranda sistemin “hazır” 

olduğunu belirten bir mesajla, bir de gri 

renkli bildirim sembolü görüntüye gelir 

 

ˆ

Sis, yoğun yağmur ve kar, yoğun 

trafik ve karmaşık sürüş koşulları 

(örneğin otobanlarda uzun mesafeli 

çalışmalar) söz konusu olduğunda.

 

ˆ

Virajlı yollarda, buz ve kar kaplı, 

kaygan-mıcırlı zeminlerde, ya da dik 

yokuşlu veya inişli yollarda.

 

ˆ

Dönüş yapılacak bir şeride geçişte, 

veya otobandan çıkış rampalarında.

 

ˆ

Bir römork çekilirken.

 

ˆ

Koşullar güvenli ve sabit bir sürüşe 

izin vermediği zaman.
İki farklı çalışma şekli mevcuttur:

 

ˆ

“Adaptif hız sabitleme sistemi”        

modu, araçlar arasında uygun bir 

mesafe bırakmak içindir (gösterge 

paneli ekranında ilgili mesaj 

görüntülenir).

 

ˆ

“Hız sabitleme”       modu, aracı 

önceden ayarlanmış (girilmiş) sabit bir 

hızda tutumak içindir.
Çalışma şeklini değiştirmek için 

direksiyon simidi üzerinde bulunan 

düğmeye müdahale ediniz (izleyen 

sayfalarda yazılı olan açıklamalara 

bakabilirsiniz). 
“Hız sabitleme sistemi” hızı önde 

araç olup olmadığına bağlı olarak 

değiştirmez. 
Hızı daima trafik koşullarına bağlı olarak 

ayarlayınız.

107

 

P2000076-000-000

Sistem, otobanda veya trafiğin yoğun 

olmadığı şehirler arası yollarda yolculuk 

ederken hız sabitleme sisteminin 

sağladığı sürüş konforunu daha da 

yükseltir.
Bu nedenle sistemin yoğun trafikli 

şehirler arası veya şehir içi yollarda 

kullanılması herhangi bir avantaj 

sağlamaz.
UYARILAR
Sensör önde giden bir araç algılamaz 

ise, sistem ayarlanan hızı sabit şekilde 

tutacaktır.
Sensör önde giden bir araç algılarsa, 

sistem otomatik olarak müdahale eder 

ve girilmiş olan baştaki hızı aşmamak 

için hafifçe frenleme (veya hızlanma) 

yapar, bu şekilde aracın daha önce 

girilmiş olan mesafeyi öndeki araca 

göre koruması sağlanır.
Aşağıdaki durumlarda sistemi devre dışı 

bırakmanız önerilir:

(şekil 109’da gösterildiği gibi).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

114

 

ˆ

Vites kolu R (geri vites) konumunda, 

boşta veya 1.viteste (birinci vites takılı) 

iken.

 

ˆ

Debriyaj pedalına basıldığında.

 

ˆ

Aracın hızı ayarlanabilir hızlar 

aralığında değilken.

 

ˆ

Motor devri maksimum veya 

minimum bir eşiğin altında iken.

 

ˆ

ESC sisteminin (veya ABS 

sisteminin ya da diğer stabilite kontrol 

sistemlerinin) bir müdahalesi sürmekte 

veya henüz sonuçlanmış durumdayken.

 

ˆ

Çarpışma önleme sisteminin 

otomatik frenleme müdahalesi 

sürmekte iken.

 

ˆ

Hız Sınırlayıcı aktif durumda iken.

 

ˆ

Hız sabitleme sistemi aktif durumda 

iken.

 

ˆ

Sistemin kendisinde bir arıza varken.

 

ˆ

Motor stop durumda iken.

 

ˆ

Radar sensörü tıkalı durumdayken 

(bu durumda tamponun sensörü 

barındıran bölgesi temizlenmelidir).
Sistem ayarlanmış durumdayken üstte 

açıklanan koşulların kendilerine bağlı 

olarak değişebilen zamanlarda sistemi 

iptal etmeleri veya devreden çıkarmaları 

halinde.
DİKKAT Sistem ayarlanmış 

durumdayken gaz pedalına 

basıldığında, sisteme girilebilen hız 

İSTENEN HIZIN 

AYARLANMASI 

Sistem sadece 30 km/h (veya eşdeğer 

mil) hızın üzerindeki ve 160 km/h 

(veya eşdeğer mil) hızın altındaki 

hızlara ayarlanabilir. Araç istenen hıza 

eriştiğinde SET + veya SET – butonuna 

basıp bırakın, ekranda girilmiş olan hız 

değeri görüntülenecektir. 
Sisteme hız girilmiş durumdayken ilgili 

sembol (şekil 109) beyaz renktedir. 

Bu durumda ayağınızı gaz pedalından 

çekmelisiniz.
DİKKAT Gaz pedalına yeniden 

bastığınızda aracın hızı girilmiş olan hız 

değerini aşabilir.
Gaz pedalı basılı durumda 

tutulduğunda:

 

ˆ

Ekranda birkaç saniye süreyle ilgili 

bir mesaj görüntülenir.

 

ˆ

Sistem araçla önündeki araç 

arasındaki mesafeyi kontrol 

edemeyecektir. Bu durumda hız sadece 

gaz pedalının konumuyla belirlenecektir. 

Gaz pedalı bırakılır bırakılmaz sistem 

tekrar normal çalışma durumuna geri 

dönecektir. 
Sistem aşağıdaki hallerde ayarlanamaz: 

 

ˆ

Fren pedalına basıldığında.

 

ˆ

Manuel park freni (el freni) 

devredeyken.

 

ˆ

Frenler aşırı ısınmış durumdayken.

08:30

KM/H

120

22°C

04/07/2014

1230km

109

 

P2000077-000-000

DİKKAT Kullanılmadığı zamanlarda 

sistemi devrede bırakmak tehlikelidir: 

Buna istemeden bir ayar girme ve 

ani gelişen aşırı hız nedeniyle aracın 

kontrolünü kaybetme riski söz 

konusudur.

Devreden çıkarma

Sistem devredeyken bunu devreden 

çıkarmak için       butonuna basın ve 

bırakınız. Ekranda ilgili mesaj görüntüye 

gelecektir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

115

SOLLAMA HALİNDE 

HIZLANMA (İVME)

Sistem ayarlanmış durumda yolculuk 

ederken belli bir hızda bir aracın 

arkasından gidiliyorsa ve sol sinyal 

çalıştırılmaya başlandığı anda, yapılacak 

sollamayı kolaylaştırmak için sistem 

ilave bir hızlanma (ivme) sağlar (trafiğin 

soldan olduğu ülkelerde sağ sinyal 

çalıştırıldığında).
Soldan trafik olan yollarda, sollama 

desteği sadece sol şerit kullanılarak 

öndeki araç geçilirken aktiftir 

(direksiyonun sağda olduğu ülkelerde 

sistemi devreye alma mantığı zıttır). 
Bir araç trafiğin soldan olduğu 

yollardan sağdan olduğu yollara 

geçtiğinde, sistem otomatikman trafik 

yönünü algılar. Bu durumda sollama 

desteği sadece öndeki araç sağından 

geçildiğinde aktif durumda olur. 
Bu ek hızlanma (ivmelenme) sürücünün 

sağ sinyal lambasını çalıştırdığı anda 

devreye girer. 
Bu koşulda sistem artık araç yeniden 

trafiğin soldan olduğu yollara dönene 

kadar sollama desteği vermez.

SET – butonu basılı olarak tutulursa 

girilmiş olan hız buton bırakılana kadar 

10 km/h (veya eşdeğer mil) aralıklarıyla 

düşer. Ayarlanmış hızdaki düşüşler 

ekranda görüntüye getirilir. 
UYARILAR
Gaz pedalı basılı tutulduğunda araç 

girilmiş olan hızın üzerine çıkarak 

hızlanmaya devam edebilir. Bu 

durumda SET + (veya SET – ) butonuna 

basılırsa, hız ayarı sisteme aracın o anki 

hızı olarak girilir.
Hızı düşürmek için SET – butonuna 

basıldığında, motor freni aracı ayarlı hıza 

erişmek için yeterince yavaşlatamaz ise, 

fren sistemi otomatikman devreye girer.
Sistem ayarlanmış olan hızı gerek yokuş 

yukarı gerek yokuş aşağı giderken 

sabit tutar, ancak fazla eğimli olmayan 

yollarda hızın hafifçe değişmesi 

tamamen normaldir. 
Sistem çalışmakta iken vites 

değişiklikleri yapmak mümkündür, 

bu şekilde ayarlanmış hıza en uygun 

vitesi takmak ve sistemi ayarlanmış 

konumda tutmak da mümkün olur. 

Bununla birlikte, şayet debriyaj pedalı 

basılı tutulursa, veya vites belli bir azami 

sürenin üzerinde boşta kalırsa, sistem 

iptal edilir. 
Sürüş sırasında frenlerin aşırı ısınması 

halinde de sistem iptal edilir.

değerlerinin üzerinde hızlara (km veya 

mil olarak) erişmek mümkündür. Bu 

durumda sistem otomatikman devre 

dışı kalmaz, ama performansı sınırlı olur. 

Dolayısıyla devre dışı bırakılması önerilir.

HIZIN DEĞİŞMESİ
Hızı yükseltme

Sistem ayarlandığında SET + düğmesi 

basılı tutularak hafızaya alınmış hızı 

arttırmak mümkündür.
SET + butonuna bir kez 

basıldığında girilmiş olan hız 1 km/h 

(veya eşdeğer mil) olarak yükselir.

Butona sonraki her basışta 1 km/h 

(veya eşdeğer mil) olarak hız düşüşleri 

gerçekleşir.
SET + butonu basılı tutulduğunda

ayarlanmış olan hız buton bırakılana 

kadar 10 km/h (veya eşdeğer mil) 

aralıklarıyla yükselmeye başlar. Hızdaki 

yükseliş ekranda görüntüye getirilir.

Hızı düşürme

Sistem bir kez ayarlandıktan sonra 

SET – butonu basılı tutularak girilmiş 

olan hızı düşürmek mümkündür.
SET – butonuna bir kez basıldığında  

girilmiş olan hız 1 km/h (veya eşdeğer 

mil) olarak azalır.
Butona daha sonraki her basışta 1 

km/h (veya eşdeğer mil) olarak hız 

düşüşleri gerçekleşir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

116

Öndeki araca olan mesafeler hıza 

orantılıdır. Öndeki araçla olan zaman 

aralığı sabit kalır ve 1 saniyeden (kısa 

mesafe için yapılan 1 barlı ayar) 2 

saniyeye (azami mesafe için yapılan 4 

barlı ayar) kadar değişir. 
Yapılan mesafe ayarı ekranın “Sürüş 

yardımı” ile ilgili alanında bir sembolle 

görüntülenir.
Sistemi ilk kullanışta mesafe ayarı 4 

(azami mesafe) olarak belirir. Mesafe 

sürücü tarafından bir kez değiştirildikten 

sonra, girilen yeni mesafe sistemin 

devre dışı bırakılıp tekrar devreye 

alınmasından sonra bile hafızaya alınır.

ARAÇLAR ARASI 

MESAFENİN AYARLANMASI

Kend, aracınız ile öndeki araç 

arasındaki mesafe 1 bar (kısa), 2 bar 

(orta), 3 bar (uzun) ve 4 bar (azami) 

ayarları ile belirlenebilir (bakınız şekil 

110).

110

 

P2000094-000-000

AYARLANMIŞ HIZI GERİ 

ÇAĞIRMA

Sistem devre dışı bırakılmamış da iptal 

edilmiş ise ve şayet daha önce bir hız 

değeri girilmiş durumdaysa, bu hız 

değerini tekrar girmek (geri çağırmak) 

için RES (Resume) butonuna basmak 

ve ayağı gaz pedalından çekmek yeterli 

olacaktır.
Sistem tekrar hafızaya alınmış son hız 

değeri ile ayarlanmış olacaktır.
Daha önce ayarlanmış bir hızı geri 

çağırmak için bu hız değerine 

yaklaşılmalı, RES (Resume) butonuna 

bastıktan sonra buton bırakılmalıdır.
DİKKAT Geri çağırma fonksiyonu 

sadece yol ve trafik koşullarının izin 

verdiği durumlarda kullanılmalıdır. 

Trafiğin ve yolun o anki koşullarına 

kıyasla çok yüksek veya çok düşük bir 

değerde hafızaya alınmış bir hızın geri 

çağrılması, aracın ani yavaşlamasına 

veya ani hızlanmasına yol açabilir. Bu 

uyarılara uyulmaması ise kazalara veya 

ölümcül yaralanmalara neden olabilir.

Sürüş yardımı

Sürüş yardımı

Sürüş yardımı

Sürüş yardımı

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

117

DEVRE DIŞI BIRAKMA 

Aşağıdaki durumlarda sistem devre dışı 

kalır ve ayarlanan mesafe silinir: 

 

ˆ

Adaptif hız sabitleme sistemi        

butonuna basılırsa.

 

ˆ

Hız sabitleme sistemi 

 butonuna 

basılırsa.

 

ˆ

Hız sınırlayıcı butonuna basılırsa.

 

ˆ

Kontak anahtarı STOP konumuna 

getirilirse.
Aşağıdaki durumlarda ise sistem iptal 

edilir (ama ayarlanmış hız ve mesafe 

hafızada kalır):

 

ˆ

CANC butonuna basılırsa.

 

ˆ

“İstenen hızın ayarlanması” 

başlıklı paragrafta anlatılan koşullar 

gerçekleştiğinde.

 

ˆ

Aracın hızı ayarlanabilen en düşük 

hızın altına indiğinde (örneğin, önde 

yavaş ilerleyen araçların bulunduğu 

hallerde). 
Eğer bu koşullar sistemin öndeki bir 

araca göre yavaşlaması sırasında 

meydana gelirse, sistem gerektiğinde 

ayarlanabilir asgari hız sınırları 

içindeyken devre dışı kalma veya iptal 

edilme sonrasında bile yavaşlamayı 

devam ettirebilir. 

halükârda gerektiği zaman kendisi fren 

yapmalıdır. 
DİKKAT Sistem frenleme seviyesinin 

ayarlanmış olan mesafeyi korumak için 

yetersiz olduğunu öngörürse, bu durum 

ekranda öndeki aracın yakınlaştığını 

belirten bir mesajla sürücüye bildirilir. 

Ayrıca bir de sesli uyarı sinyali duyulur. 

Bu durumda öndeki araçla güvenlik 

mesafesini korumak için gereken gücü 

uygulayarak derhal frenlemek lazımdır. 
DİKKAT Aracın güzergahı üzerinde 

yayaların, başka araçların veya 

nesnelerin bulunup bulunmadığından 

emin olmak sürücünün 

sorumluluğundadır. Bu uyarıların 

dikkate alınmaması kazalara veya 

yaralanmalara yol açabilir. 
DİKKAT Aracın öndeki araçla arasındaki 

güvenlik mesafesini koruması ve 

muhtelif ülkelerde geçerli trafik 

kurallarına uyması tamamen sürücünün 

sorumluluğundadır. 

Mesafenin azalması

Mesafeyle ilgili ayarı azaltma yönünde 

değiştirmek için     butonuna basıp 

bırakınız.
Butona her basıldığında mesafe bir bar 

kadar kısalır (daha kısa bar görünür).
Önde giden başka araçlar mevcutsa 

ayarlanmış olan hız korunur. Araçlar 

arası en kısa mesafeye erişildiğinde 

butona bir kez daha basılması en uzun 

mesafenin girilmesine yol açacaktır. 
Önde daha düşük hızla ve aynı şeritte 

seyreden bir araç algılanması halinde, 

bu araç ekranda “Sürüş yardımı” ile 

ilgili alanda görüntülenecektir. Sistem 

bu durumda ayarlanan mesafeyi 

korumak için girilmiş hız değerine 

bakmaksızın otomatikman aracın hızını 

ayarlayacaktır. 
Aşağıdaki durumlar gerçekleşmedikçe 

araç ayarlanan mesafeyi korur: 

 

ˆ

Öndeki araç ayarlanmış hızdan daha 

yüksek bir hıza çıkmadıkça.

 

ˆ

Öndeki araç şeritten veya Hız 

sabitleme sistemi (Cruise Control-

CC) sensörünün algılama alanından 

çıkmadıkça.

 

ˆ

Mesafe ayarı değiştirilmedikçe. 

 

ˆ

Hız sabitleyici sistemi devre dışı 

bırakılmadıkça/iptal edilmedikçe.
DİKKAT Sistemin uyguladığı azami 

frenleme etkisi sınırlıdır. Sürücü her 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN KULLANILIŞI

118

DİKKAT Dar virajlı yollarda sistemin 

performansı sınırlı olabilir. Böyle 

durumlarda sistemi devre dışı 

bırakmanız önerilir

Eğimli yollarda sistemin kullanımı

Değişken eğimli yollarda yolculuk 

yaparken sistem aynı şeritte yol alan 

bir aracı algılayamayabilir. Sistemin 

performansı aracın hızına, yüküne, 

trafik koşullarına ve inişlerin / yokuşların 

dikliğine göre düşüş gösterebilir.

Şerit değiştirme

Aynı şeritte giden başka bir aracın 

varlığı, bu araç komple şeridin 

içinde değilse sistem tarafından 

algılanmayabilir. 

112

 

P2000045-000-000

güvenlik mesafesinin koruması garanti 

değildir. Aynı hizada seyretmeyen araç 

seyir yönüne girebilir veya burdan 

çıkabilir ve bu şekilde aracın ani 

hızlanması veya fren yapmasına sebep 

olabilir.

Direksiyon kırma manevraları ve 

virajlar

Sistem ayarlanmış durumdayken şekil 

111’de görüldüğü gibi bir viraja girildiği 

zaman, önde başka araçlar olmasa bile 

sistem aracın stabilitesini sağlamak için 

hızı ve ivmeyi sınırlandırabilir. 
Virajdan çıkıldığında sistem bir önce 

girilmiş olan hız ayarına geri döner.

111

 

P2000043-000-000

SİSTEMİN SINIRLI 

ÇALIŞTIĞININ 

BİLDİRİLMESİ

Ekranda ilgili mesaj görüntülenmiş ise, 

sistemin çalışmasını sınırlayan bir koşul 

ortaya çıkmış olabilir.
Bu sınırlı çalışmanın olası nedeni bir 

arızadır.
Sistemin sınırlı çalışmasına yol açan 

koşullar ortadan kalktığında, sistem 

tekrar normal ve eksiksiz çalışma 

şekline geri döner. Ancak sorun 

devam ederse, yetkili bir Fiat servisine 

başvurmak gerekir.

SÜRÜŞ SIRASINDA 

ALINACAK ÖNLEMLER

Bazı sürüş koşullarında (aşağıdaki 

açıklamaları okuyun), sistem doğru 

şekilde çalışmayabilir: Sürücü bu 

nedenle aracın kontrolüne daima hakim 

olmalıdır.

Römork çekme

Sistem kullanılmakta iken araçla bir 

römork çekilmesi tavsiye edilmez.

Aynı hizada olmayan araç

Aynı şeritte ve aynı istikamette yol 

alan ama aynı hizada seyretmeyen 

öndeki bir araç, ya da yan şeritten 

giriş yapan bir araç sistem tarafından 

algılanmayabilir. Bu gibi durumlarda 

öndeki araçlarla olması gereken 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

119

HIZ SABİTLEME SİSTEMİ 

(CRUISE CONTROL-CC) 

MODU

Adaptif hız sabitleme sistemi (Adaptive 

Cruise Control-ACC) fonksiyonundan 

başka, sabit hızda seyir sağlayan bir de 

hız sabitleme fonksiyonu mevcuttur.
Araçta Adaptif Hız sabitleme sistemi 

(Adaptive Cruise Control-ACC) 

fonksiyonu varsa, hız sabitleme 

fonksiyonu da (

 butonuna 

basıldığında) ACC ile aynı şekilde çalışır, 

ancak şu farklılık söz konusudur:

 

ˆ

Aracın önündeki araçla mesafesini 

korumaz.

 

ˆ

Radar sensörünün tıkanmış olması 

halinde, sistem daima çalışır durumda 

kalır. 
Daha önce ayarlanmış olan hız 

değerini geri çağırmadan önce, bu hıza 

yaklaşmalı, RES (Resume) butonuna 

basılmalı ve buton bırakılmalıdır.

UYARI

115) Sürüş sırasında daima azami dikkatli 

ve gerektiğinde firenlere anında müdahale 
etmeye hazır olun.

halde olması gibi durumlarda müdahale 

etmez. 
Bu nedenle daima dikkatli ve 

gerektiğinde frenlere anında müdahale 

etmeye hazır olmanızı öneririz. 

Zıt yönde seyreden veya yanal-

çaprazlama yönden gelen araçlar ve 

nesneler

Sistem, şekil 114’de gösterildiği 

gibi, aracın yönüne zıt veya yanal-

çaprazlama yönde seyrden araçları 

ve nesneleri algılayamaz ve dolayısıyla 

bunlara karşı herhangi bir müdahalede 

bulunamaz.

114

 

P2000046-000-000

Bu durumda aracın şerit değiştiren 

araca olan güvenlik mesafesinin 

korunması garanti olmayabilir: Bu 

nedenle daima dikkatli ve gerektiğinde 

frenlere anında müdahale etmeye hazır 

olmanızı öneririz. 

Küçük araçlar

Şeridin kenar kısımlarında yol alan veya 

şeride iç kısımdan giren bazı dar ve 

küçük araçlar (örneğin şekil 113’de 

gösterilen motosiklet ve bisikletler) 

şeridin içine tam girmeden önce sistem 

tarafından algılanmazlar. 

113

 

P2000044-000-000

Böyle bir durumda öndeki araçlarla 

yeterli bir mesafenin korunması garanti 

değildir.

Duran araçlar ve nesneler

Sistem durmakta olan nesneleri ve 

araçları algılayamaz. Örneğin önde 

giden aracın şeritten çıkması ve onun 

önündeki aracın şerit üzerinde durur 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     5      6      7      8     ..