Fiat Egea Hatchback (2016 year). Instruction turkish - part 5

 

  Index      Fiat     Fiat Egea Hatchback (2016 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     3      4      5      6     ..

 

 

Fiat Egea Hatchback (2016 year). Instruction turkish - part 5

 

 

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

72

YARDIMCI SÜRÜŞ 

SİSTEMLERİ

ÇARPIŞMA ÖNLEME 

SİSTEMİ

 59) 60) 61) 62)

 

19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27)

Çarpışma önleme sistemi öndeki 

araçlara çarpmayı önlemek amacıyla 

sürücüye yardımcı olan EK BİR SÜRÜŞ 

DESTEĞİDİR.
Önündeki araçlarla güvenlik mesafesini 

sistem aktif durumdayken bile korumak 

ve aracın hızını trafik, görüş ve hava 

koşullarına göre ayarlamakla yükümlü 

olan sürücünün yerini almaz. 
Hızı düşürmek için çarpma uyarısının 

yapılmasını beklemeyiniz: Sürücü 

tarafından frene basılmaması çarpmaya 

sebep olabilir.
Çarpışma önleme sistemi aracın seyir 

yönüne yanlardan gelen yayaların, 

hayvanların ve diğer engellerin, ya 

da zıt yönde yolculuk eden araçların 

mevcudiyetini algılamaz.
Çarpışma önleme sistemi, şekil 73’de 

görüldüğü gibi ön tamponun arka 

kısmına yerleştirilmiş bir radardan 

oluşur.

Start&Stop Sistemine sahip 

versiyonlar: Otomatik frenleme 

sonunda, “Otomobilin Kullanılışı” 

bölümündeki “Start&Stop Sistemi” 

paragrafında anlatıldığı gibi Start&Stop 

Sistemi devreye girecektir.
Manuel vitesli versiyonlar: Otomatik 

frenleme sonunda, sürücü debriyaj 

pedalına basmadığı sürece motor 

duracak ve stop edecektir.
DİKKAT araç durduktan sonra güvenlik 

sebebiyle fren kaliperleri 2 saniye kilitli 

kalabilir. Aracın ileri doğru kaymasına 

engel olmak için fren pedalına basınız.

Devreye Alma / devreden çıkarma

Gösterge panelindeki Menüden 

müdahale ederek Çarpışma önleme 

sistemini devre dışı bırakmak (ve sonra 

tekrar devreye almak) mümkündür.
NOT: 

Uconnect™ 5” veya 7” 

HD sistemi mevcutsa Menüdeki 

bazı seçenekler gösterge tablosu 

ekranında değil, menünün kendi 

ekranında görüntüye getirilir ve yönetilir 

(Multimedya bölümünde veya online 

erişilebilen ekte yapılan açıklamalar 

dikkate alınabilir).
Kontak MAR konumuna getirilebilerek 

de sistem devreden çıkarılabilir. 
DİKKAT Sistemin durumu araç sadece 

duruyor iken değiştirilebilir.

73

 

P2000076-000-000

Yaklaşan bir çarpışma durumunda 

otomatik olarak aracı frenleyerek 

çarpışmayı önler veya etkisini azaltır.
Sistemin bir çarpma riski algıladığı 

anda sürücüye gösterge paneli ekranı 

üzerinden sesli ve görsel uyarı mesajları 

verilir. Bu uyarıların amacı sürücünün 

potansiyel bir kazayı önlemek için 

anında tepki göstermesini sağlamaktır.
Bir çarpışma riski durumunda, eğer 

sistem sürücünün bir müdahalesini 

tespit etmezse, aracı yavaşlatmak 

ve potansiyel önden çarpışma 

riskini azaltmak için otomatik olarak 

frenleme yapar (otomatik frenleme). 

Eğer sürücü tarafından fren pedalına 

yapılan müdahale algılanıyor ve 

yeterli görülmüyorsa, sistem fren 

sisteminin raeksiyonunu iyileştirmek 

için müdahalede bulunabilir ve aracın 

hızı daha da azalabilir (frenleme 

safhasındaki ek destek).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73

Çarpışma önleme sistemi, Menu 

vasıtasıyla 3 aktivasyon seviyesine 

ayarlanabilir:

 

ˆ

Sistem aktif: Sistem (aktif durumda 

ise), sesli ve görsel uyarılardan 

başka, öndeki araca çarpma şeklinde 

potansiyel bir kaza anında sürücünün 

yeteri kadar frenleme yapamaması 

durumunda otomatik frenlemeyi 

devreye sokabilir ve ilave fren desteği 

sağlayabilir.

 

ˆ

Sistem kısmen aktif: Sistem (aktif 

durumda ise), öndeki araca çarpma 

şeklinde potansiyel bir kaza anında 

sürücünün hiç fren yapamaması veya 

yetersi zfren yapması durumunda, sesli 

ve görsel uyarı vermez, ama otomatik 

frenlemeyi devreye sokabilir ve ilave fren 

desteği sağlayabilir.

 

ˆ

Sistem devrede değil: Görsel ve 

sesli uyarılar, sınırlı frenleme, otomatik 

frenleme ve frenleme safhasında ilave 

fren desteği sağlanmaz. Bu yüzden 

sistem muhtemel kaza için hiçbir belirti 

vermez.

Sistem hassasiyeti “Yakın”a 

ayarlanmışsa öndeki araçla olan 

mesafe yakın bir mesafe ise sürücüyü 

muhtemel bir çarpışma ihtimaline karşı 

uyarır. Bu ayar sürücüye “Orta”ve  

“Uzak” ayarlarına göre daha kısa 

reaksiyon zamanı sağlar, fakat daha 

dinamik sürüşe izin verir.
Sistem hassasiyeti “Uzak”a 

ayarlanmışsa öndeki araçla olan 

mesafe büyük bir mesafe ise sürücüyü 

muhtemel bir çarpışma ihtimaline 

karşı uyarır. Böylece frenler hafifçe ve 

kademeli olarak devreye girer. Bu ayar 

sürücüye potansiyel kazayı önlemek 

için maksimum reaksiyon zamanı 

sağlar.
Seçenek “Orta” olarak değiştirildiğinde, 

sistem sürücüyü öndeki araca çarpma 

riski olan bir kaza olasılığına karşı, 

araç diğer iki mesafe ayarına kıyasla 

ara (orta) bir mesafede bulunduğunda 

uyaracaktır. 
Motor kapatıldığında hassasiyet ayarları 

hafızada muhafaza edilir.

Devreye Alma / devreden çıkarma

Çarpışma önleme sistemi Menu vasıtası 

ile doğru bir şekilde devreye alındıysa, 

sistem motorun çalıştırıldığı her sefer 

devreye girecektir.
Devre dışı bırakılması sonrasında sistem 

öndeki araca çarpma riski olan bir kaza 

olasılığında sürücüyü uyarmayacaktır.
Sistemin devreden çıkarma durumu 

motor stop edildiği zaman hafızaya 

alınmayacaktır; sistem devreden 

çıkartılırsa, motor kapatıldığı zaman bir 

sonraki çalıştırmada aktif olacaktır.
Sistem, hız 7 km/saatin altında ve 200 

km/saatin üzerinde olduğu zaman aktif 

olmayacaktır.
Sistem sadece aşağıdaki durumlarda 

aktif olacaktır:

 

ˆ

Menu vasıtası ile doğru bir şekilde 

devreye alındıysa.

 

ˆ

Kontak MAR konumunda ise

 

ˆ

Araç hızı 7 ile 200 km/s arasında ise

 

ˆ

Ön emniyet kemerleri bağlı ise 

Sistem hassasiyetini değiştirme

Sistem hassasiyeti Menu vasıtasıyla 

“Yakın”, “Orta” veya “Uzak” opsiyonları 

seçilerek değiştirilebilir. 

Uconnect™ 5” 

veya

 7” HD ek kitapçığındaki ayarların 

değiştirilmesi paragrafına bakınız.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

74

bir araç veya nesne algılamadığında da 

görüntüye gelebilir. 
Eğer mesajın ekranda görüntüye 

gelmesinin gerçek nedeni hava koşulları 

değilse, sensörün kirlenmiş olup 

olmadığını kontrol etmekte yarar vardır. 
Sensörü temizlemek veya şekil 85’de 

görülen bölgede olası bir tıkanıklık 

mevcutsa bunu yok etmek gerekli 

olabilir.
Mesajın kar, yağmur, çamur gibi hava 

koşulları veya tıkanıklığa neden olacak 

etkenlerin mevcut olmadığı hallerde de 

sıkça görüntüye gelmesi durumunda, 

sensörü kontrol ettirmek için yetkili bir 

Fiat servisine başvurulmalıdır. 
Gözle görünür tıkanmalar mevcut 

değilse, estetik amaçlı kapağını elle 

çıkartarak doğrudan radarın yüzeyini 

temizlemek gerekebilir.Bu işlemi 

yaptırmak için yetkili bir Fiat servisine 

başvurulmalıdır.
DİKKAT Sensörün önüne aerodinamik 

aygıtlar, aksesuarlar ve ekler monte 

etmekten ve bunu herhangi bir şekilde 

karartmaktan kaçınmalıdır, zira bunlar 

sistemin doğru çalışmasına engel 

olabilir. Aracın sürüş düzeninde veya 

ön bölgesinde yapılacak herhangi 

bir değişiklik (ki buna yetkili bir Fiat 

servisine yaptırılmayan tamir işlemleri de 

dahildir), bu tertibatın doğru çalışmasını 

engelleyecek koşullara yol açabilir. 

Aktif frenleme ile birlikte önden 

çarpışma alarmı

(bazı modellerde)
Bu fonksiyon seçilirse, önden çarpışma 

ihtimalinde frenler araç hızını azaltmak 

için devreye girer.
Eğer sürücünün uyguladığı fren basıncı 

kaza ihtimalini önlemek için yeterli 

değilse, bu fonksiyon ek frenleme 

basıncı uygular. 
Bu fonksiyon hız 7 km/saatin üzerinde 

ise aktiftir.

Özel Şartlarda Kullanım

Aşağıdaki belirli şartlarda kullanım;

 

ˆ

Viraja yakın kullanım

 

ˆ

Küçük boyutlu araçlar ve/veya yol 

şeridine uymayan araçlar

 

ˆ

Şerit değişimi

 

ˆ

Araca dik açı ile yaklaşan araçlar.

Bu durumlarda sistemin müdahalesi 

olamayabilir veya gecikmeli olabilir. Bu 

yüzden sürücü çok dikkatli olmalıdır, 

tam güvenlikle aracını kullanmalıdır.
DİKKAT Özel kompleks trafik 

şartlarında, sürücü Menu vasıtası ile 

sistemi devreden çıkarabilir.

Sistem arıza sinyali

Eğer sistem kapanır ve ilgili mesaj 

ekranda görülürse, bu durum sistemde 

bir arıza olduğunu belirtir.
Bu durumda aracı kullanmak 

mümkündür, fakat bir Fiat yetkili servisi 

ile en kısa zamanda temasa geçmeniz 

tavsiye edilir.

Radar gösterimi çalışmıyor

Radarın engelleri doğru şekilde 

algılayamadığı koşullar söz konusu 

olduğunda, sistem devre dışı kalır 

ve ekranda bunu bildiren bir mesaj 

görüntülenir. Bu durum genelde 

yoğun kar veya yağmur yağışında 

görüş mesafesinin düştüğü hallerde 

gerçekleşir. 
Sistem, örneğin tamponda çamur, kir 

veya buz birikmesi halinde geçici olarak 

karartmaya maruz kalabilir. Bu gibi 

durumlarda ekranda bunu bildiren bir 

mesaj görüntülenir ve sistem devre dışı 

kalır. Bazen bu mesaj yüksek yansımalı 

şekilde görüntüye gelebilir (örneğin 

reflektörlü yol plakaları bulunan tüneller, 

veya kar ya da buzlanma gibi hallerde). 

Sistemin işlerliğini kısıtlayan bu koşullar 

ortadan kalktığında, normale dönülür 

ve sistem gereken şekilde çalışmaya 

devam eder.
Bazı özel durumlarda bu bildirim 

mesajları radar görüş alanında herhangi 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75

Viraja yakın kullanmak

Geniş bir virajı dönerken, sistem 

önündeki fakat aynı şeritte olmayan 

bir aracı algılayabilir (şekil 74). Bu 

gibi durumlarda sistem müdahalede 

bulunabilir.

74

 

P2000039-000-000

76

 

P2000041-000-000

90 derece açı ile yaklaşan araçlar

Radar sensörün çalışma menzilinin 

arasından 90 derece açı ile geçen bir 

araca sistem geçici olarak bir reaksiyon 

gösterir (şekil 77).

77

 

P2000042-000-000

Önemli

 

ˆ

Sistem çarpışmaları önlemek için 

tasarlanmamıştır ve bir kazaya sebep 

verecek şartları tespit edemez. Ciddi 

Küçük boyutlu ve/veya şerit içinde 

ortalanmamış araçlar

Sistem radar sensörün algı alanı dışında 

olan fakat önünüzde olan araçları tespit 

edemez bu yüzden bisiklet, motorsiklet 

gibi küçük araçlara reaksiyon 

gösterilmez (şekil 75).

75

 

P2000040-000-000

Şerit değiştiren araçlar

Aniden şerit değiştirerek şeride ve 

radar sensörün menziline giren araçlar 

sistemin devreye girmesine sebep 

olabilir (şekil 76).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

76

ve ölümcül yaralanmalara sebep 

verebilecek hatalar dikkate alınmalıdır.

 

ˆ

Sistem aracın yörüngesini 

değerlendirerek, diğer araçların 

üzerinde olmayan yansıtıcı cisimler 

sistemin devreye girmesine sebep 

olabilir. Bu yansıtıcı cisimler, güvenlik 

bariyerleri, trafik işaretleri, park 

alanlarından önceki bariyerler, ücret 

ödeme kapıları, hemzemin geçitler, 

kapılar, demiryolları, yol inşaat 

alanları yakınındaki cisimler, araçtan 

yüksek yapılar (örneğin bir üst geçit) 

olabilir. Aynı şekilde sistem, çok katlı 

otoparklarda, tüneller içinde veya 

yol yüzeyindeki bir ışıltı sebebiyle 

devreye girebilir. Bu muhtemel devreye 

girmeleri sistemin normal çalışma 

mantığı takip eder ve bu bir arıza olarak 

değerlendirilemez.

 

ˆ

Sistem yolda kullanım için 

tasarlanmıştır. Eğer araç arazide 

kullanılırsa, gereksiz uyarılardan 

sakınmak için sistem devreden 

çıkarılmalıdır.

 

ˆ

Aracın trene, feribota, tıra 

yüklenmesi ya da römorkla çekilmesi 

veya konveyör bant üzerine 

yerleştirilmesi halinde sistemi devre dışı 

bırakmak uygun olur.

az 20 dakika süreyle yapılan seyirdir.) 

Bu aşama sürücünün sürüş stiline ve 

yol şartlarına bağlıdır). Kendi kendine 

öğrenme aşaması Sıfırlama işlemi ile 

başlar.
Sıfırlama işlemi aşağıdaki durumlarda 

gereklidir:

 

ˆ

Lastik hava basıncı değişikliklerinde

 

ˆ

Lastik değişiminde (tek lastik 

değiştiğinde de)

 

ˆ

Lastik rot ayarı değişikliklerinde ve 

lastik dönüş yönünün değiştirilmesi 

durumunda

 

ˆ

Yedek tekerlek takıldığında.

SIFIRLAMA işleminden önce lastiklere 

lastik hava basıncı tablosunda belirtilen 

ilgili hava basıncı değerlerine ulaşana 

kadar hava pompalayın (“Teknik 

özellikler” bölümündeki “Tekerlekler” 

kısmına bakınız).
Eğer SIFIRLAMA işlemi uygulanmaz ise 

yukarda listelenen durumlarda   uyarı 

lambası bir veya birkaç lastik hakkında 

yanlış bilgi bildiriminde bulunabilir.
Sıfırlama işlemini gerçekleştirmek 

için, araç durur halde ve motor çalışır 

konumda iken, sol panel üzerindeki 

Reset         butonunu en az 2 saniye 

süreyle basılı tutunuz (şekil 78).
SIFIRLAMA işlemi gerçekleştiğinde 

gösterge paneli tipine göre sadece 

sesli uyarı duyulacak ya da sesli uyarı 

iTPMS (Lastik basıncı 

izleme sistemi)

 63) 64) 65) 66) 67) 68)

Tanım

Otomobiliniz lastik basıncı kontrol 

sistemi (iTPMS) ile donatılmıştır. Bu 

sistem tekerlek hız sensörleri yardımıyla 

lastiklerin basınç durumlarını kontrol 

eder.

Doğru lastik basıncı

İnik bir lastik tespit edilmemesi halinde, 

ekranda aracın profili görüntüye 

gelecektir. 

Düşük lastik basıncı

Bir veya daha fazla lastik inmişse, 

sistem sürücüyü gösterge panelindeki 

 uyarı lambası, ekrandaki mesajla ve 

sesli sinyal ile uyarır. 
Bir veya daha fazla lastiğin basınç 

değeri sistem tarafından tanınmaz ise 

ekranda   işareti görülecektir. 
Bu gösterim motor kapatıldığında ve 

SIFIRLAMA (Reset) prosedürü yapılana 

kadar gösterilir. 

Sıfırlama işlemi

iTPMS sistemi ilk başta bir “kendi 

kendine öğrenme” aşamasına 

gereksinim duyar (süresi sürüş tarzına 

ve yol koşullarına bağlıdır: Optimal 

koşul düz yolda 80 km/saat hızla en 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

77

UYARI

59) Sistem sürücü için bir yardımdır, 

sürücü daima aracı kullanmak için tüm 
dikkatini vermelidir. Sorumluluk daima 
sürücüdedir. Sürücü komple güvenlik için 
trafik şartlarını dikkate almalıdır. Sürücü 
daima önündeki araçla arasında bir 
güvenlik mesafesi bırakmalıdır.
60) Eğer sürücü fren pedalına tam olarak 

basarsa veya hızlı bir direksiyon manevrası 
yaparsa, otomatik frenleme fonksiyonu 
durabilir (örneğin engelden kaçmak için 
manevraya izin vermek).
61) Sistem aynı şeritteki araçlar için 

devreye girer. İnsanlar, hayvanlar ve 
diğerleri (örneğin bebek arabası, engelli 
arabası) dikkate alınamaz.
62) Aracın bakım için tekerlekleri 

dönebilecek şekilde lift üzerine alınması 
gerekebilir veya ön kısmında bir engelle 
(örneğin diğer bir araç, bir duvar veya 
başka bir engel) yıkama tünelinde yıkanırsa, 
sistem bu engelin varlığını tespit edecek 
ve devreye girecektir. Bu durumda sistem, 

Uconnect™ 5” veya 7” HD sisteminin 

ayar menüsü ile devreden çıkarılmalıdır.
63) iTPMS sistemi bir lastik basıncının 

düşük olduğuna dair sinyal verdiğinde, tüm 
lastiklerin kontrol edilmesi tavsiye edilir. 

Sistem geçici olarak devre dışı 

kaldığında   uyarı lambası 75 saniye 

yanıp söner ve ardından sürekli yanar. 
Eşzamanlı olarak ekranda ilgili bir mesaj 

görüntülenir. Doğru işletim şartları 

sağlanmadığı sürece bu mesaj motor 

kapatılıp yeniden çalıştırıldığında da 

görüntülenir.
Sıfırlama işlemi başlatılmış iken 

uyarılar tekrar belirirse, kullanılan 

lastiklerin tipinin dört lastik için de 

aynı olup olmadığını ve lastiklerde 

hasar bulunup bulunmadığını kontrol 

ediniz. Küçük boyutlu yedek lastiğin 

kullanılması halinde, mümkün mertebe 

gecikmeksizin normal boyutlu lastiği 

tekrar takınız; mümkünse kar zincirlerini 

çıkarınız; yüklerin eşit dağılmış olup 

olmadığını kontrol ettikten sonra temiz 

ve asfaltlı bir yolda ilerleyerek sıfırlama 

işlemini tekrarlayınız. Buna rağmen 

uyarılar devam ediyorsa yetkili bir Fiat 

servisine başvurunuz.

ile birlikte ekranda otomatik algılamanın 

başlatıldığını bildiren “Reset hafızada” 

mesajı görüntüye gelecektir.

78

 

06056J0001EM

Çalışma şartları

Hız 15 km/saatin üzerindeyken sistem 

devrededir. 
Bazı koşullarda (örn. buz, kar, yüzeyi 

düzgün asfalt olmayan engebeli bozuk 

yollar) bildirim gecikebilir. 
Özel durumlarda (örneğin asimetrik 

şekilde bir tarafı yük ile yüklenmiş 

araçlarda, römork çekilmesi 

durumunda, hasarlı veya aşınmış 

lastik ile seyahat edilmesi durumunda, 

hızlı lastik tamir kitinin kullanıldığı 

durumlarda, kar zinciri kullanıldığında, 

akslarda birbirinden farklı lastiklerin 

kullanılması durumunda) sistem yanlış 

bilgi verebilir ve geçici olarak devre dışı 

kalabilir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

78

27) Sensör bölgesindeki onarımlarda 

ve yeni boya işlemlerinde dikkatli olunuz 
(tamponun sol tarafında bir panel sensörü 
kaplamaktadır). Sensörün önden darbe 
alması durumunda sensör otomatik olarak 
devreden çıkacak ve sensörün tamire 
ihtiyacı olduğunu belirten bir uyarı ortaya 
çıkacaktır. Hatta arıza uyarısı olmadığı 
durumlarda, sistemi tekrar devreye almak 
istediğinizde, eğer radar sensörünün 
yerinin değiştiğini düşünüyorsanız 
(örneğin park manevraları esnasındaki 
düşük hızlı önden çarpışmalar sebebiyle), 
bu gibi durumlarda yetkili Fiat servisine 
giderek radar sensörünü ayarlatınız veya 
değiştirtiniz.

20) Tamponun sensör bölgesi, 

yapışkan, ilave far veya diğer cisimler ile 
kaplanmamalıdır.
21) Diğer araçların taşıdığı ve aracın 

normal ölçülerine göre kenarlardan, 
yukarıdan veya arkadan taşan yüklerden 
dolayı sistem devreye girmeyebilir veya 
gecikebilir.
22) Ön geometrinin değişimi gibi araç 

yapısal değişikliği, lastik değişimi veya 
aracın standart yükünden daha fazla 
yüklenmesi çalışmasını olumsuz olarak 
etkileyebilir.
23) Aracın ön tarafında (tampon, şasi vb.) 

yapılan yanlış onarımlar radar sensörünün 
konumunu değiştirebilir ve çalışmasını 
olumsuz olarak etkiler. Bu tip herhangi bir 
işlem için Fiat yetkili servisine gidiniz. 
24) Radar sensörü veya ön camdaki 

kamerayı kurcalamayınız veya üzerinde 
herhangi bir işlem yapmayınız. Herhangi 
bir arıza durumunda Fiat yetkili servisi ile 
temasa geçiniz.
25) Bir römork (araç satın alındıktan 

sonra modül takılmış), bir araç 
çekerken veya araç taşıyıcı üzerindeki 
yükleme manevraları esnasında sistem, 

Uconnect™ 5” veya 7” HD sistemi 

vasıtasıyla devreden çıkarılabilir.
26) Tamponun alt bölgesini yüksek basınçlı 

su ile yıkamayınız: Özellikle elektrik soketleri 
üzerine su sıkmayınız.

64) iTPMS’nin varlığı sürücünün yedek 

lastik dahil lastik basınçlarının düzenli olarak 
kontrolünü ve lastiklerin doğru bakımını 
ihmal etmesine izin vermez: Sistem 
lastiklerdeki bir muhtemel arıza için sinyal 
göndermez.
65) Lastik basıncı, lastikler soğukken 

kontrol edilmelidir. Lastikler sıcakken 
kontrol edilmişse ve basınç yüksekse, 
basıncı düşürmeyiniz. Lastikler soğuyana 
kadar bekleyip, tekrar kontrol ediniz.
66) iTPMS lastik basıncındaki ani 

düşüşleri göstermeyebilir (örneğin bir 
lastik patladığında). Bu durumda, sert ve 
ani direksiyon manevralarından kaçınarak 
ve dikkatli bir şekilde frene basarak aracı 
durdurunuz. 
67) Sistem, yalnızca lastik basıncının 

düşük olduğu konusunda uyarır. Lastikleri 
şişiremez.
68) Yetersiz lastik basıncı yakıt tüketimini 

artırır, lastik sırtının kullanım süresini azaltır 
ve güvenli sürüş kapasitesinin etkileyebilir.

UYARI

19) Sistem sağnak yağış, dolu, yoğun sis, 

yoğun kar yağışı gibi hava şartlarında sınırlı 
veya eksik olarak çalışabilir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

79

79

 

06056J0004EM

Kemeri serbest bırakmak için butona 

(3-şekil 79) basınız. Kemerin geriye 

sarılırken dönmesini önlemek için, 

kemeri elinizle yönlendiriniz.

 69) 70)

Kemer, toplayıcıdan çözülüp, yolcunun 

vücudunu otomatik olarak, ona hareket 

özgürlüğü sağlayacak şekilde sarar. 

Dik yokuşlarda kemer kilitlenebilir. Bu 

normaldir. Toplayıcı mekanizma, kemer 

hızla çekildiğinde, ani fren yapıldığında, 

çarpışma durumunda veya yüksek 

hızda viraj dönerken kilitlenir.
Arka emniyet kemerlerini aşağıdaki 

şekilde takınız (şekil 80).

EMNİYET KEMERLERİ

Aracın bütün koltukları 3 noktadan 

bağlantılı ve toplayıcılı emniyet kemerleri 

ile donatılmıştır.
Geri çekici mekanizma bir çarpışma 

sebebiyle olabilecek sert frenleme veya 

güçlü bir hız azalması durumlarında 

kemeri kilitler. Bu kemerin serbestçe 

kaymasını ve insan vücuduna adapte 

olmasını sağlar. Bir kaza anında 

kemer kilitlenerek çarpışmanın yolcu 

bölmesindeki etkisini azaltır.
Sürücü emniyet kemerlerinin kullanımı 

ile ilgili yerel kanunlara uyum konusunda 

hem kendisi için hemde araçtaki diğer 

yolcular için sorumludur.
Yola çıkmadan önce daima emniyet 

kemerlerini bağlayınız.

EMNİYET KEMERLERİNİN 

KULLANILMASI

Emniyet kemeri, göğüs dik bir biçimde 

koltuk sırtlığına tamamıyla dayanmış 

durumdayken takılmalıdır.
Emniyet kemerlerini bağlamak 

için 1 (şekil 79) dilini alarak “klik” 

sesini duyana kadar 2 kilidinin içine 

yerleştiriniz.
Kemeri takarken eğer kemer sıkışırsa, 

kısa bir bölümünün geriye sarılmasına 

izin verip, yavaşça yeniden dışarı doğru 

çekiniz.

YOLCU KORUMA 

SİSTEMLERİ

Aracın sahip olduğu en önemli 

güvenlik ekipmanları aşağıdaki koruma 

sistemleridir:

 

ˆ

Emniyet kemerleri

 

ˆ

Emniyet kemeri hatırlatıcısı (SBR)

 

ˆ

Koltuk başlıkları

 

ˆ

Çocuk koruma sistemleri

 

ˆ

Ön, yan (bazı modellerde) ve perde 

(bazı modellerde) hava yastıkları.
Takip eden sayfalarda verilen bilgileri 

son derece dikkatli okuyunuz. Temel 

kural koruma sistemlerinin doğru 

şekilde kullanımı, sürücü ve yolcular 

için mümkün olan maksimum güvenlik 

seviyesini sağlar.
Koltuk başlıklarının ayarı için 

“Otomobilin tanıtımı” bölümündeki 

“Koltuk başlıkları” paragrafına bakınız.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

80

81

 

06056J0003EM

Emniyet kemerinin yüksekliğini daima 

kullanıcıya uygun olarak ayarlayınız. 

Bu, çarpışma durumunda oluşabilecek 

yaralanma riskini en aza indirgeyebilir. 

Kayış yaklaşık olarak omuz ve boynun 

arasından ortalayarak geçiyorsa 

emniyet kemeri doğru ayarlanmıştır.

80

 

P103FI84-000-000

EMNİYET KEMERİ 

YÜKSEKLİĞİNİN 

AYARLANMASI

 71) 72)

Üç farklı yükseklik ayarı mümkündür. 

Mekanizmayı yukarıdan aşağıya doğru 

ayarlamak için 1 butonuna (şekil 81) 

basınız, aşağı doğru inecektir. 
Mekanizmayı aşağıdan yukarıya doğru 

ayarlamak için ise herhangi bir butona 

basmadan yine 1 nolu butonun altından 

itmek yeterlidir.

UYARI

69) Otomobil hareket halinde iken 3 

butonuna asla basmayınız.
70) Şiddetli bir çarpışma halinde, 

kemer takmamış olan arka koltuktaki 
yolcuların riske maruz kalmalarının yanı 
sıra, ön koltuktaki yolcular için de tehlike 
oluşturduğu unutulmamalıdır.
71) Kemerlerin yüksekliği araç durur 

konumdayken ayarlanmalıdır.
72) Ayarı yaptıktan sonra, kemerin 

ön ayar konumlarından birinde sıkıca 
sabitlendiğine emin olunuz. Önceden 
belirlenmiş konumlarda yerinden çıkma 
gerçekleşmezse bunu yapmak için 
düğme basılı değilken cihazın yerine 
oturmasını sağlamak için biraz daha kuvvet 
uygulayınız.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81

ARKA EMNİYET KEMERİ UYARI 

LAMBASININ ÇALIŞMASI

Kontak MAR konumuna çevrildikten 

birkaç saniye geçtikten sonra semboller 

ekranda görülür (şekil 83). Semboller 

kendilerine ait emniyet kemerlerinin 

durumuna göre görüntüye gelir 

ve kapıların kapatılmasından veya 

kemerlerin bağlantı durumundaki bir 

değişiklikten en az 30 saniye sonra 

sönerler:
 

Kemer bağlı değil

  

Kemer bağlı

Ekranda görülen semboller aşağıdakileri
belirtir:

 

ˆ

A: Arka sol emniyet kemeri

 

ˆ

B: Arka orta emniyet kemeri

 

ˆ

C: Arka sağ emniyet kemeri

82

 

P2000037-000-000

Hız 8 km/saate ulaştığında, sürücü 

emniyet kemeri bağlanmamışsa, bir 

sesli sinyal aynı zamanda yanıp sönen 

 uyarı lambasıyla birlikte 100 saniye 

için devreye girer. 
Bu uyarı çevrimi devreye girdiğinde 

bütün mesafe boyunca (aracın hızından 

bağımsız olarak) veya emniyet kemeri 

tekrar bağlanana kadar devrede kalır.
Geri vitese takıldığında, uyarı çevrimi 

boyunca, sesli uyarı devreden çıkar ve 

 uyarı lambası sabit olarak yanar.  

Hız 8 km/saati aştığında uyarı çevrimi 

tekrar devreye girer.

EMNİYET KEMERİ 

HATIRLATICI (SBR)

(öngörülen bazı pazarlarda/

versiyonlarda)
SBR sistemi eğer sürücü emniyet 

kemeri bağlanmamışsa uyarıda bulunur.
Sistem bağlanmamış kemer için görsel 

uyarı (gösterge panelinde uyarı lambası 

ve ekranda sembol) ve sesli sinyal (takip 

eden paragraflara bakınız) gönderir.
NOT Sesli uyarıyı daimi olarak devreden 

çıkarmak için bir Fiat yetkili servisine 

gidiniz. Sesli sinyal ekran menüsü 

vasıtasıyla her zaman tekrar devreye 

alınabilir (“Gösterge panelinin tanıtımı” 

bölümündeki “Ekran” paragrafına 

bakınız).

ÖN EMNİYET KEMERİ 

UYARI LAMBASININ 

ÇALIŞMASI

Kontak ünitesi MAR konumuna 

çevrildiği zaman,   uyarı lambası 

(şekil 82), sürücü kemerinin 

durumundan bağımsız olarak birkaç 

saniye için yanacaktır.
Araç durmuş haldeyken, sürücü 

emniyet kemeri takılı değilse sabit ışık 

yanar durumda kalır.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

82

Arka koltuk sembolleri, son sinyalden 

yaklaşık 30 saniye sonra ve emniyet 

kemerinin durumundan bağımsız olarak 

(kırmızı veya yeşil sembol) sönecektir.

ÖNEMLİ

Arka koltuklarla ilgili olduğu kadarıyla, 

SBR sistemi sadece koltuk kemerleri 

bağlanmadığı durumda veya bağlandığı 

durumda sinyal verir. Koltuklarda yolcu 

yoksa sinyal vermez.
Kontak anahtarı MAR konumunda iken 

bütün emniyet kemerleri (arkadakiler ve 

öndekiler) bağlı ise, uyarı lambalarının / 

sembollerin hepsi sönük kalır.
Arka koltuklar için, semboller, emniyet 

kemerlerinin durumundan bağımsız 

olarak (bütün emniyet kemerleri bağlı 

olsa bile) kontak MAR konumuna 

çevrildikten birkaç saniye sonra devreye 

girecektir.
Bütün uyarı lambaları/sembolleri, 

en azından bir emniyet kemeri bağlı 

durumdan açık duruma geçerse veya 

tersi olursa devreye girecektir.

83

 

P2000011-000-000

Arka emniyet kemeri bağlanmamışsa, 

bir sesli uyarı (3 “bip”), ekrandaki ilgili 

sembol ile birlikte devreye girecektir.
Ayrıca semboller arka kapıların 

kapandığı her sefer 90 saniye için 

belirecektir.
İlgili koltuk kemeri bağlandığında 

sembol yeşil renge dönecektir.

ÖN GERDİRİCİLER

Otomobiliniz, ön koltuklardaki emniyet 

kemerlerinin daha etkili koruma 

sağlaması için gerdirici sistem ile 

donatılmıştır. Bu sistem, bir sensör 

yardımı ile şiddetli bir çarpışma 

olduğunu algılar ve kemerin birkaç 

santim daha gerilip kısalmasını sağlar. 
Bu şekilde; kemer kullanıcıyı arkada 

tutmaya başlamadan önce, gerdirici 

kemerin vücudu boşluksuz bir şekilde 

sarmasını sağlar.
Emniyet kemeri kilitlendiğinde, 

gerdiricinin devreye girdiği anlaşılır ve 

emniyet kemeri el ile bile çekilmez. 

Ayrıca bu araçta ikinci bir gerdirici 

sistem vardır (eşik çıtasının bulunduğu 

yerde takılıdır) ve devreye girdiği metal 

kablonun kısalmasıyla anlaşılır.
Emniyet kemeri kilitlendiğinde, 

gerdiricinin devreye girdiği anlaşılır ve 

emniyet kemeri el ile bile çekilmez.
Ön gerdirici devreye girdiğinde küçük 

bir miktar duman ortaya çıkabilir. Bu 

duman hiç bir şekilde zehirli değildir ve 

bir yangın tehlikesi oluşturmaz.
Ön gerdiriciler herhangi bir bakım 

veya yağlama gerektirmez. Orijinal 

konumunda yapılan tüm değişiklikler, 

etkinliğini geçersiz kılar. Istisnai 

doğal afetler (sel, deniz fırtınaları 

gibi) sonucunda sistem ıslanır veya 

Hız

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83

85

 

F1B0108C

Her bir emniyet kemeri sadece bir 

kişi içindir. Emniyet kemeri çocuğun 

üzerinden geçecek şekilde kucağınıza 

çocuk alarak seyahat etmeyiniz 

(şekil 86). Vücuda emniyet kemeri ile 

aranıza gelecek şekilde herhangi bir 

nesne bağlamayınız.

86

 

F1B0109C

şekilde ayarlamalıdırlar (şekil 84). 
Sürücü koltuk ve direksiyon simidini 

aracı tam kontrol edecek şekilde 

ayarlanmalıdır (pedal ve direksiyon 

simidine kolayca ulaşılmalı). Karın 

bölgesi ile direksiyon simidi arasında 

maksimum boşluk sağlanmalıdır.
Kemer kıvrılmış olmamalıdır. Üst 

kısım, omuzun üzerinden göğsü 

çaprazlamasına geçmelidir. Alt kısım 

kullanıcının öne doğru kaymasını 

önlemek için karın üzerinden değil kalça 

üzerinden bağlanmalıdır (şekil 85), 

kemerin yolcunun vücudunu sarmasını 

önlemek için klipsler, tutucu parçalar vs. 

kullanmayınız.

84

 

F1B0107C

çamurlanır ise, değiştirilmesi zorunludur.
DİKKAT Gerdiricinin maksimum koruma 

sağlaması için emniyet kemeri göğüs ve 

kalçaları saracak şekilde bağlanmalıdır.

YÜK SINIRLAYICILARI

 73)

 28)

Yolcunun güvenliğini arttırmak için, 

ön koltuk emniyet kemer makaraları 

önden çarpma halinde, kemer 

kilitleme sırasında omuzlara ve göğüse 

uygulanan kuvvetin miktarını kısıtlayan 

bir yük sınırlayıcısı içerir.

EMNİYET KEMERLERİNİN 

KULLANIMI İLE İLGİLİ 

GENEL BİLGİLER

 74) 75) 76)

Sürücü emniyet kemerlerinin kullanımı 

ile ilgili yerel trafik kurallarına uymak 

ve bunu otomobilin içerisindeki diğer 

yolculara bildirmekle yükümlüdür. 

Emniyet kemerini her zaman hareket 

etmeden önce takınız.
Hamile bayanlar da emniyet kemeri 

takmak zorundadırlar. Kemer 

takmamaları halinde kendileri 

ve doğacak çocukları için kaza 

durumunda yaralanma riski daha 

fazladır.
Hamile bayanlar, emniyet kemerinin alt 

kısmı karın bölgesinin altından geçecek 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

84

ÇOCUK KORUMA 

SİSTEMLERİ

ÇOCUKLARIN GÜVENLİ BİR 

ŞEKİLDE TAŞINMASI

 77) 78) 79) 80)

Bir çarpışma anında en iyi koruma için 

tüm yolcular oturur durumda ve yeterli 

tutma sistemiyle kuşanmış olmalıdırlar.
Bu özellikle çocuklar için daha da 

önemlidir (otomobiliniz 2003/20/CE 

Avrupa direktiflerine uymaktadır).
Boyu 1.50 metrenin altında olan ve 12 

yaşına kadar çocuklar, uygun koltuk 

emniyet sistemleri ile korunmalıdır ve 

arka koltuğa oturtulmalıdırlar.
Kaza istatistikleri arka koltukların çocuk 

güvenliği açısından daha iyi sonuç 

verdiğini göstermektedir.
Çocukların başları; vücut ağırlıklarıyla 

kıyaslandığında yetişkinlerinkinden 

daha büyük ve ağırken kas ve kemik 

yapıları da tam olarak gelişmemiştir. 

Bu nedenle, çocuklar için yetişkinlerin 

emniyet kemerlerinden daha başka 

güvenlik sistemleri gereklidir. Bu 

sebepten dolayı bir kaza, frenleme 

ya da ani bir manevra durumunda 

yaralanma riskini mümkün olan en az 

seviyeye indirmek için yetişkin emniyet 

kemeri haricinde doğru emniyet taşıma 

sistemi gereklidir.

UYARI

74) Hiç bir koşul altında emniyet kemerinin 

ve ön gerdiricinin parçaları kurcalanmamalı 
veya değiştirilmemelidir. Tüm işlemler 
kalifiye ve yetkili personel tarafından 
gerçekleştirilmelidir. Her zaman yetkili bir 
Fiat servisiyle temasa geçiniz.
75) Maksimum güvenlik için, koltuk 

sırtlığı dik pozisyonda ayarlanmış olarak 
arkanıza yaslanınız ve kemerin göğüs 
ve kalçalarınızın üzerinden geçerek 
bağlandığından emin olunuz. Ön ve 
arka koltuklardaki yolcuların emniyet 
kemerlerinin bağlı olduğundan mutlaka 
emin olunuz! Kemerlerinizi bağlamadan 
yola çıktığınızda, çarpışma durumunda 
ciddi bir şekilde yaralanma veya ölüm 
riskini artırırsınız.
76) Eğer kemer ani ve sert bir şekilde 

çalışma zorunda kalmış ise (örneğin bir 
kaza sonrasında), bağlantıları, bağlantı 
tespit vidaları ve gerdiricisi ile birlikte 
kemerin komple değiştirilmesi gerekir. 
Kemerde gözle görülür herhangi bir kusur 
olmasa da esnekliğini kaybetmiş olabilir.

UYARI

28) Ön gerdirici etrafındaki bölgede oluşan 

patlama, titreşim veya lokal ısınmaya  

(6 saate kadar 100°C üzerinde) yol açan 

işlemler sistemin hasar görmesine veya 

devreye girmesine sebep olabilir. Bilgi ve 

yardım gerektiren durumlarda yetkili bir Fiat 

servisine başvurunuz.

EMNİYET KEMERLERİ 

BAKIMI

Emniyet kemerlerinin daima iyi durumda 

tutulması için aşağıdaki hususlara 

dikkat ediniz:

 

ˆ

Kemer daima gergin, dönmemiş ve 

hiçbir zorlukla karşılaşmadan serbest 

şekilde kayabilecek pozisyonda 

kullanılmalıdır.

 

ˆ

Emniyet kemerinin fonsiyonunu 

kemeri takarak ve hızlı bir şekilde 

çekerek test edebilirsiniz.

 

ˆ

Emniyet kemerlerini, ciddi bir 

kazadan sonra üzerlerinde herhangi bir 

hasar görünmese bile değiştiriniz.  

Ön gerdiriciler devreye girmişse emniyet 

kemerlerini her zaman değiştiriniz.

 

ˆ

Toplayıcı makaralarını kesinlikle 

ıslatmayınız. Sadece kuru kalmaları 

halinde düzgün olarak çalışmaları 

garanti edilir.

 

ˆ

Emniyet kemerlerini herhangi bir 

aşınma veya üzerlerinde kesik tespit 

edildiği zaman değiştiriniz.

UYARI

73) Gerdirici sadece bir kez kullanılabilir. 

Devreye girdiği bir çarpışmadan sonra 
yetkili bir Fiat servisinde değiştirilmelidir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

85

BİR ÇOCUK KORUMA 

SİSTEMİNİN EMNİYET 

KEMERLERİ İLE 

BAĞLANMASI

Sadece emniyet kemerleri ile bağlanan 

üniversal çocuk koruma sistemleri ECE 

R44 standardına göre tip onaylı olup 

çeşitli ağırlık gruplarına bölünmüştür.

 81) 82) 83) 84)

DİKKAT Verilen şekil montaj için bir 

örnektir. Kullandığınız özel çocuk 

güvenlik sisteminin beraberinde 

bulunması gereken bağlama 

talimatlarına uyunuz.

Grup 0 ve 0+

13 kg ağırlığa kadar olan bebekler; 

bebeğin başını destekleyen ve arka 

tarafa bakar şekilde monte edilen özel 

tipte koruyucu koltuklara oturtulmalıdır 

(şekil 87).

87

 

06096J0001EM

Avrupa’da çocuk koruyucu sistemleri 

ECE-R44 standartları içinde yer 

almaktadır ve beş ağırlık grubuna ayrılır:

Grup

Ağırlık grubu

Grup 0

10 kg’a kadar

Grup 0+

13 kg’a kadar

Grup 1

9-18 kg arası

Grup 2

15-25 kg arası

Grup 3

22-36 kg arası

Tüm koruyucu sistemlerde onay bilgileri 

bulunmalı ve sisteme emniyetli şekilde 

bağlanmış, sökülemeyen bir etiket 

üzerinde kontrol edildiğini gösteren 

işaret bulunmalıdır.
Her bir ağırlık grubundaki çocukların 

Fiat marka otomobiller için özel olarak 

tasarlanmış ve denenmiş MOPAR® 

Aksesuar Serisinde bulunan çocuk 

koruyucu sistemlerini kullanmalarını 

tavsiye ediyoruz.

Çocuklar emniyetli ve konforlu şekilde 

taşınmalıdır. Çocuğun özelliklerine 

bağlı olarak olabildiğince uzun süre (en 

azından 3 veya 4 yaşına kadar) yönü 

aracın sürüş yönünün tersine doğru 

bakan çocuk emniyet koltuklarında 

taşınmalıdır. Bu konum bir çarpışma 

anında en güvenli konumdur.
Çocuk emniyet koltuğunun seçimi, 

ilgili çocuğun ağırlığına bağlıdır. 

Araca emniyet kemerleri ile bağlanan 

çeşitli tipte çocuk koruma sistemleri 

vardır. Çocuk için en uygun olan 

koruma sisteminin kullanılması tavsiye 

edilmektedir. Bu sebeple, daima 

çocuk emniyet sisteminin el kitabından 

düşündüğünüz tipin doğru tip olup 

olmadığını kontrol ediniz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

86

Grup 3

22 kg ve 36 kg arası ağırlıkta olan 

çocuklar için, çocuğun sırtının koltuk 

sırtlığından uzaklaştırılmasını sağlamak 

üzere bir destek kullanılmasını 

gerektirmez.
Şekil 90 arka koltukta çocuk 

koltuğunun uygun şekilde 

yerleştirilmesini göstermektedir.

90

 

06096J0004EM

1.50 m’den daha uzun boylu çocuklar 

yetişkinler gibi emniyet kemeri 

takabilirler.

Grup 2

15-25 kg arasındaki çocuklar doğrudan 

otomobilin emniyet kemerleriyle 

bağlanabilirler (şekil 89).

89

 

06096J0003EM

Koltuğun tek fonksiyonu çocuğu 

emniyet kemerine göre doğru konumda 

tutmak, böylece çapraz kısmın boyun 

yerine göğüse ve enine kısmında 

çocuğun karın boşluğu yerine leğen 

kemiğine oturmasını sağlamaktır.

Koruyucu koltuk, otomobilin koltuğuna 

emniyet kemeri ile bağlanır, çocuğun 

da koruyucu koltuğun kemerleri ile 

bağlanmış olması gerekir.

Grup 1

9 kg ve 18 kg arası ağırlıkta olan 

çocuklar, ön tarafında yastıklar bulunan 

çocuk koruyucu koltuklarına, öne bakar 

şekilde oturtulmalıdır (şekil 88).

88

 

06096J0002EM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

87

YOLCU TARAFI KOLTUKLARI ILE ÇOCUK KOLTUĞU KULLANIMININ UYGUNLUK TABLOSU

Fiat, çocuk koltuklarının otomobilin değişik yerlerine montajı ile ilgili 2000/3/CE Avrupa direktiflerine aşağıdaki tabloda 

gösterildiği şekilde uymaktadır:

“Universal” çocuk koltuğu sistemlerinin konumu

Grup

Ağırlık ölçüsü

Ön yolcu (*)

Arka orta yolcu

Arka yan yolcu

Hava yastığı devrede

Hava yastığı 

devre dışı

Grup 0

13 kg’a kadar

X

U

X

U

Grup 0+

13 kg’a kadar

X

U

X

U

Grup 1

9-18 kg arası

X

U

X

U

Grup 2

15-25 kg arası

U

U

X

U

Grup 3

22-36 kg arası

U

U

X

U

(*) ÖNEMLİ: Eğer hava yastığı (airbag) aktif durumda ise, ön koltuğa çocuk koltuklarını ASLA seyir yönü tersine gelecek şekilde 

monte etmeyiniz. Ön koltuğa seyir yönü tersine gelecek şekilde bir çocuk koltuğu monte etmek istenirse, buradaki hava 

yastığını devreden çıkarınız (bu konuda “Ek Koruma Sistemi (SRS)-Hava yastığı” başlıklı bölümü okuyabilirsiniz).
X = Bu ağırlık grubundaki çocuklar için uygun olmayan koltuk konumu.
U = Belirtilen “grup”lar için Avrupa ECE-R44 düzenlemelerine göre “Universal” kategoriye giren koruyucu sistemlerin uygunluğu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     3      4      5      6     ..