Fiat Egea Hatchback (2016 year). Instruction turkish - part 6

 

  Index      Fiat     Fiat Egea Hatchback (2016 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     4      5      6      7     ..

 

 

Fiat Egea Hatchback (2016 year). Instruction turkish - part 6

 

 

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

88

93

 

F1B0117C

94

 

06096J0007EM

bakınız).
DİKKAT Şekil 94 montaj ve gösterim 

amaçlı verilmektedir. Çocuk koruma 

sistemini montaj talimatlarına göre 

bağlayınız.

91

 

06096J0006EM

92

 

06096J0006EM

ISOFIX ÇOCUK KORUMA 

SİSTEMİNİN BAĞLANMASI

 85) 86) 87)

Çocuk koruma sistemlerinin hızlı, basit 

ve güvenli şekilde bağlanması için 

arka yan koltuklar ISOFIX bağlantıları 

ile donatılmıştır. ISOFIX sistemi, aracın 

emniyet kemerini kullanmadan aracın 

üzerindeki 3 adet bağlantıya ISOFIX 

çocuk koruma sisteminin bağlanmasını 

sağlayan bir sistemdir.
Geleneksel çocuk koruma sistemleri, 

ISOFIX çocuk koruma sistemlerinin 

yanında aynı araçta farklı koltuğa monte 

edilebilir.
ISOFIX çocuk koruma sistemini 

monte etmek için, koltuk sırtlığı ile 

minderinin kesiştiği yerdeki iki adet 

metal bağlantıya (1-şekil 91) çocuk 

koltuğunu bağlayınız, sonra üstteki 

kemeri (koruyucu sistemle birlikte 

verilmektedir), koltuk sırtlığının arka 

kısmında şapkalıkta bulunan 2 

bağlantısına (şekil 92) tutturunuz.
Şekil 94, Universal ISOFIX çocuk 

koruma sistemi ağırlık grubu 1. için bir 

örneği göstermektedir.
ISOFIX çocuk koruma sistemlerinin 

kapsadığı diğer ağırlık grupları, 

kullanılması düşünülen araç için spesifik 

olarak test edilmişse kullanılabilir (çocuk 

koruma sistemi ile verilen araç listesine 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

89

NOT Universal ISOFIX çocuk koruma 

sistemi kullanılacağı zaman, sadece 

ECE R44 “ISOFIX Universal” (R44/03 

veya daha üst versiyonları) tip onaylı 

çocuk koruma sistemleri kullanılabilir 

(şekil 93’e bakınız).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

90

YOLCU KOLTUĞUNUN ISOFIX UNIVERSAL KULLANIMINA BAĞLI YASAL UYGUNLUĞU

ARAÇTAKİ ISOFIX KONUMU

Ağırlık grubu

Ölçü grubu

Sistem

Ön yolcu

Arka yan 

yolcular

Arka orta yolcu

Grup 0  

(10 kg’a kadar)

E

ISO/R1

X

IL

X

Grup 0+  

(13 kg’a kadar)

E

ISO/R1

X

IL

X

D

ISO/R2

X

IL

X

C

ISO/R3

X

IL (*)

X

Grup 1 (9-18 kg arası)

D

ISO/R2

X

IL

X

C

ISO/R3

X

IL (*)

X

B

ISO/F2

X

IUF - IL

X

B1

ISO/F2X

X

IUF - IL

X

A

ISO/F3

X

IUF - IL

X

X Bu kilo grubunda ve/veya ölçü sınıfında ISOFIX çocuk koruma güvenlik sistemi için ISOFIX konumu uygun değildir.
IL “Özel araçlar”, “kısıtlı” veya “yarı universal” kategorileri için olan ISOFIX çocuk koltuğu sistemlerine uygundur.
IL (*) Isofix çocuk koltuğu, ön koltuk ayarlanarak monte edilebilir.
IUF Öne (sürüş yönüne) bakan “universal” sınıf ve aynı zamanda ilgili ağırlık grubu için kullanımına izin verilmiş ISOFIX çocuk 

koltuk sistemleri için uygundur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

91

YOLCU KOLTUKLARININ İ-SİZE ÇOCUK KORUMA SİSTEMLERİNE UYGUNLUĞU

Takip eden tablo, i-Size çocuk koruma sistemlerinin ECE 129 Avrupa mevzuatına göre montaj imkanını göstermektedir.

ARAÇTAKİ i-Size KONUMU

Sistem

Ön yolcu

Arka yan yolcular

Arka orta yolcu

i-Size çocuk koltuğu sistemi

ISO/R2

X

i-U

X

ISO/F2

X

i-U

X

i-U : i-Size Universal çocuk koruma sistemleri için uygundur (arkaya ve ileriye dönük).
X : Koltuk i-Size Universal çocuk koruma sistemleri için uygun değildir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

92

FIAT İÇİN TAVSİYE EDİLEN ÇOCUK KOLTUKLARI

MOPAR® aksesuar serisi üç destek noktası veya ISOFIX destekleri ile emniyet kemeri kullanarak sabitlenecek olan çocuk 

güvenlik sistemlerinin bütün bir dizisini içerir.

DİKKAT FCA çocuk güvenlik sistemi sabitlemesinin, dahil edilmesi gereken talimatlara uygun olarak yapılmasını önerir.

Ağırlık grubu

Çocuk koltuğu sistemi

Çocuk koltuğu tipi

Çocuk koltuğu kurulumu

Grup 0+: 13 

kg’a kadar
40 cm - 80 cm

Britax Baby Safe plus
Tip onay numarası: E1 

04301146 

Fiat sipariş kodu: 71806415

Universal / ISOFIX çocuk 

koruma sistemi, araç 

emniyet kemerlerini veya 

özel ISOFIX K tabanını 

(ayrıca satın alınabilir) - 

araç ISOFIX bağlantılarını 

kullanarak arkaya dönük 

olarak monte edilmek 

zorundadır. Arka yan 

koltuklara monte edilebilir.

+

+

Britax Baby Safe ISOFIX
Fiat sipariş kodu: 71806416

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

93

Ağırlık grubu

Çocuk koltuğu sistemi

Çocuk koltuğu tipi

Çocuk koltuğu kurulumu

Grup 1: 9-18 kg 

arası
67 cm - 105 cm

Fair G0/1S
Tip onay numarası: E4 

04443718
Fiat sipariş kodu: 71807388

Universal/ISOFIX çocuk 

koruma sistemi, İleriye / 

arkaya bakacak şekilde 

araç emniyet kemerleri 

veya Isofix bağlantıları 

kullanılarak monte 

edilebilir. Fiat arkaya 

doğru bakan ISOFIX 

platformunun (RWF “G” 

tipi – ayrıca satın alınabilir) 

veya öne doğru bakan 

ISOFIX platformunun 

(FWF “A” tipi – ayrıca 

satın alınabilir), rijit 

koltuk başlıklarının 

(ayrıca satın alınabilir) ve 

ISOFIX bağlantılarının 

kullanılmasını 

önermektedir. Bunlar arka 

yan koltuklara bağlanmak 

zorundadır.

+

A referansı:  

ISOFIX RWF platform,  

“G” tipi G 0/1S için özel
Fiat sipariş kodu: 71807455
veya
B referansı:  

ISOFIX FWF platform,  

“A” tipi G 0/1S için özel
Fiat sipariş kodu: 71805364

+

FAIR Koltuk başlığı
Fiat sipariş kodu:

 71807387

+

+

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

94

Ağırlık grubu

Çocuk koltuğu sistemi

Çocuk koltuğu tipi

Çocuk koltuğu kurulumu

Grup 1: 9-18 kg 

arası
67 cm - 105 cm

Britax Safefix TT
Tip onay numarası: E1 

04301199
Fiat sipariş kodu: 71805956

Sadece öne doğru dönük 

durumda, ISOFIX bağlantılar 

ve koltukla birlikte verilmiş üst 

kayış kullanılarak monte edilir. 

Dış arka yerlere monte edilir.

Britax Roemer Duo Plus
Tip onay numarası: E1 

04301133
Fiat sipariş kodu: 71803161

Sadece öne doğru dönük 

durumda, ISOFIX bağlantılar 

ve koltukla birlikte verilmiş üst 

kayış kullanılarak monte edilir.

Dış arka yerlere monte edilir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

95

Ağırlık grubu

Çocuk koltuğu sistemi

Çocuk koltuğu tipi

Çocuk koltuğu kurulumu

Grup 2: 15-36 

kg arası
95-135 cm

Takata Maxi Plus
Tip onay numarası: E4  

0444 4003
Fiat sipariş kodu: 50547087

Sadece öne dönük 

şekilde, üç noktalı 

emniyet kemeri ve 

mümkünse aracın 

ISOFIX bağlantıları 

kullanılarak kurulur. 

Fiat, bunun araç 

ISOFIX bağlantılarını 

kullanarak kurulmasını 

önerir. Arka dış 

konumlara kurulur. Fiat, 

boyu 135 cm’ye kadar 

olan çocuklar için sırtlık 

kullanılmasını tavsiye 

eder.

Grup 3: 22-36 

kg arası
136-150 cm

Takata Maxi Plus
Tip onay numarası: E4  

0444 4003
Fiat sipariş kodu: 50547087

Sadece aracın önüne 

doğru bakacak şekilde, 

üç noktalı emniyet 

kemeri ve varsa 

ISOFIX bağlantıları 

kullanarak kurulur. 

Fiat, bunun araç 

ISOFIX bağlantılarını 

kullanarak kurulmasını 

önerir. Arka dış 

konumlara kurulur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

96

UYARI

77) CİDDİ TEHLİKE: Yolcu hava yastığı 

devrede ise çocuk koruyucu sistemini arkaya 
bakar şekilde koltuğa monte etmeyiniz. 
Şişen hava yastığı, bebeğin ölümle 
sonuçlanabilecek yaralanmasına sebep 
olabilir. En güvenli yer arka koltuk olduğu 
için, çocukları arka koltukta taşımanızı tavsiye 
ediyoruz.
78) Güneşliğin üzerinde, çocuk koltuğunun 

arkaya bakar şekilde yerleştirildiği durum 
için hava yastığının devreden çıkarılmasının 
zorunlu olduğunu hatırlatan bir etiket ve 
sembol bulunmaktadır. Daima güneşliğin 
üzerindeki talimatlara uyunuz (“Ek Güvenlik 
Sistemi (SRS) – Hava yastığı” paragrafına 
bakınız).

Otomobilde çocuk taşınırken 

uyulması gereken kurallar aşağıda 

özetlenmiştir:

 

ˆ

Bir kaza olması durumunda; 

otomobil içindeki en güvenli yer arka 

koltuk olduğundan, çocuk koruyucu 

sistemleri arka koltuğa monte 

edilmelidir.

 

ˆ

Çocuklar olabildiğince uzun süre (en 

azından 3 veya 4 yaşına kadar) yönü 

aracın sürüş yönünün tersine doğru 

bakan çocuk emniyet koltuklarında 

taşınmalıdır.

 

ˆ

Yolcu hava yastığı devreden 

çıkarılmışsa, gerçekten devreden 

çıkarıldığından emin olmak için her 

zaman gösterge panelindeki uyarı 

lambasını kontrol ediniz.

 

ˆ

Çocuk güvenlik sisteminin montajı 

ile ilgili imalatçı firma tarafından verilen 

talimatlara uyunuz. Bu talimatlar, 

otomobilin belgeleri ve bu el kitabı 

ile birlikte saklayınız. Montaj talimatı 

olmayan çocuk koruyucu sistemlerini 

kullanmayınız.

 

ˆ

Bir çocuk koruyucu sistemine aynı 

anda sadece bir çocuk bağlanabilir.

 

ˆ

Emniyet kemerinin, çocuğun boğazı 

üzerinden geçmediğini daima kontrol 

ediniz.

 

ˆ

Emniyet kemerini çekerek, doğru 

bağlandığını her zaman kontrol ediniz.

 

ˆ

Seyahat esnasında çocuğun yanlış 

oturmasına veya kemerleri çözmesine 

izin vermeyiniz.

 

ˆ

Emniyet kemerinin çapraz kısmının, 

çocuğun kolunun altına veya sırtının 

arkasına gelmesine asla izin vermeyiniz.

 

ˆ

Kucağınızda kesinlikle çocuk veya 

bebek taşımayınız. Ne kadar güçlü 

olursa olsun, bir kaza anında hiç kimse 

bir çocuğu tutamaz.

 

ˆ

Aracın orta ciddiyette bir trafik kazası 

geçirmesi halinde, çocuk koltuğunu 

bir yenisiyle değiştirin. Ayrıca, takılı 

çocuk koltuğunun tipine göre, isofix 

bağlantılarını veya çocuk koltuğunu 

tutan emniyet kemerini de değiştirin. 

Arka dış koltuğa aracın hareket yönüne 

göre monte edilen çocuk koltukları ile 

ilgili olarak, çocuk koltuğu hangi ağırlık 

gruba girerse girsin, üzerine takılacağı 

arka koltuğun şapkalığı çıkarıldıktan 

sonra monte edilmelidir. Bu, sadece 

minderden oluşan (arkalıksız) çocuk 

koltukları için geçerli değildir: Bu tip 

çocuk koltukları ilgili oturma yerinin 

şapkalığı takılı iken monte edilmelidir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97

79) Eğer ön yolcu koltuğuna otomobilin 

önüne doğru dönük bir çocuk taşıma 
koltuğu yerleştirme zorunluluğu varsa 
ön ve yan yolcu hava yastıklarının ayar 
menüsüyle devreden çıkartılması ve bunun 
gösterge panelindeki 

 uyarı lambasının 

yanması ile onaylandığının kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca çocuk koltuğunun 
ön göğüse temas etmesini önlemek için 
koltuğun tamamen geriye çekilmesi gerekir.
80) Ön veya arka koltukları, üzerinde bir 

çocuk veya çocuk emniyet koltuğu varken 
ayarlamayınız.
81) Çocuk koruma sisteminin yanlış 

bağlanması güvenlik sistemini etkisiz hale 
getirebilir. Bir kaza durumunda çocuk 
koruma sistemi gevşeyebilir ve çocuk 
ciddi şekilde yaralanabilir. Çocuk koruma 
sistemini yeni doğan bebek veya çocuklar 
için monte ederken, Üretici tarafından 
verilen talimatlara kesin şekilde uyunuz.
82) Çocuk koruma sistemi kullanılmadığı 

zaman, emniyet kemeri veya ISOFIX 
bağlantıları ile sabitleyiniz veya onu 
araçtan çıkarınız. Sabitlenmemiş şekilde 
yolcu kabininde bırakmayınız. Bu şekilde 
tutulduğunda, ani fren veya bir kaza 
durumunda yolcuların yaralanmasına 
sebep olmayacaklardır.
83) Çocuk koruma sistemini monte 

ettikten sonra, koltuğu hareket ettirmeyiniz. 
Herhangi bir ayar yapmadan önce daima 
çocuk koruma sistemini çıkarınız.

84) Emniyet kemerinin göğüs kısmının 

çocuğun kollarının altından veya 
arkasından geçmediğinden emin olunuz. 
Bir kaza durumunda emniyet kemeri 
çocuğu tutmayabilir, ciddi yaralanma 
riski olabilir. Bu yüzden çocuklar emniyet 
kemerini doğru şekilde takmalıdır.
85) Aynı bağlantıyı birden fazla çocuk 

koruma sistemi için kullanmayınız.
86) Universal ISOFIX çocuk koltuğu ilgili 

tüm bağlantı noktalarına, usulüne uygun 
şekilde doğru bağlanmaz ise çocuğun 
emniyeti sağlanmamış olur. Bir çarpışma 
anında çocuk için ağır yaralanma veya 
ölüm riski söz konusu olabilir.
87) Çocuk güvenlik sistemini sadece araç 

hareketsizken monte ediniz. Isofix çocuk 
emniyet sistemi, klik sesleri duyulduğunda 
montaj braketlerine düzgün şekilde 
oturmuştur. Her durumda, çocuk güvenlik 
sisteminin imalatçısı tarafından temin 
edilmesi gereken montaj, demontaj ve 
konumlandırma talimatlarına uyunuz.

EK GÜVENLİK SİSTEMİ 

(SRS) – HAVA YASTIĞI

Otomobil aşağıdakilerle donatılmıştır:

 

ˆ

Ön sürücü hava yastığı.

 

ˆ

Ön yolcu hava yastığı.

 

ˆ

Sürücü ve yolcu ön yan hava 

yastıkları (bazı modellerde), pelvis, 

göğüs ve omuz koruması (Yan 

yastıklar).

 

ˆ

Ön ve arka yanlardaki yolcular için 

baş koruması sağlayan yan yastıklar 

(perde hava yastığı) (bazı modellerde).
Hava yastıklarının yerleri; direksiyon 

simidinin ortasında, ön panelde, yan 

trimde veya hava yastığı açılma alanının 

yanında “AIRBAG” yazan bir etiketle 

belirtilir.

ÖN HAVA YASTIKLARI

Sürücü/yolcu ön hava yastıkları, orta/

yüksek şiddetteki herhangi bir önden 

çarpışma anında sürücü/yolcu ile 

direksiyon simidi veya ön panel arasına 

bir yastık yerleştirerek yolcuları korumak 

üzere tasarlanmıştır. 
Ön hava yastıkları, önden 

çarpışmalarda otomobilin içerisinde 

bulunan yolcuları korumak için 

tasarlanmıştır ve bu yüzden diğer tip 

çarpışmalarda tetiklenmemesi (yan 

çarpışmalar, arka bindirmeler, taklalar, 

vb) (varsa) normaldir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

98

Bunların maksimum şişme 

durumundaki hacimleri direksiyon 

simidi ile sürücü ve ön göğüs ile yolcu 

arasındaki boşluğun büyük kısmını 

dolduracak kapasitededir. 
Önden çok şiddetli olmayan 

çarpmalarda (ki bunlar için emniyet 

kemerlerinin tutucu etkisi yeterlidir), 

hava yastıkları şişerek açılmaz. 
Bu nedenle emniyet kemerlerini 

kullanmak her zaman gereklidir, çünkü 

önden çarpma halinde yolcu veya 

sürücünün doğru pozisyonda kalmasını 

sağlarlar.

Sürücü ön hava yastığı

Direksiyon simidinin merkezindeki 

özel bölmede hemen şişebilen hava 

yastığıdır (şekil 95).

Ön hava yastıkları (sürücü/yolcu) 

emniyet kemerlerinin yerine geçmez. 

Avrupa’da ve dünyanın pekçok 

ülkesinde kanunlarla da belirlendiği gibi, 

emniyet kemerlerinin daima takılması 

gerekir.
Kaza halinde, emniyet kemeri takmayan 

yolcu, öne doğru hareket eder ve 

şişmekte olan hava yastığı ile temas 

edebilir. Bu durumda hava yastığının 

sağladığı koruma etkisi azalır.
Ön hava yastıkları aşağıdaki durumlarda 

devreye girmeyebilir:

 

ˆ

Otomobilin ön yüzeyine hasar 

vermeyecek nesnelere çarpıldığında 

(tampon bariyerlere çarptığında).

 

ˆ

Koruyucu bariyerlerin altına 

girildiğinde (örneğin bir kamyonun veya 

bariyerlerin altına girildiğinde).
Emniyet kemerlerinin yanı sıra ilave 

bir koruma sağlamayacaklarından 

ve dolayısıyla açılmalar gerekli 

olmayacağından yukarıda belirtilen 

durumlarda hava yastıkları açılmaz.
Hava yastıklarının belirtilen durumlarda 

açılmaması bir arıza olarak 

yorumlanmamalıdır.
Önde sürücü ve yolcu tarafındaki 

hava yastıkları önde oturan ve emniyet 

kemerleri takılı olan yolcuları en iyi 

şekilde korumak için tasarlanmış ve 

geliştirilmiştir. 

95

 

06106J0001EM

Yolcu ön hava yastığı

Ön paneldeki özel bölmede hemen 

şişebilen ve sürücü hava yastığından 

daha büyük olan hava yastığıdır 

(şekil 96).

96

 

06106J0002EM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

99

Ön ve yan (bazı modellerde) 

yolcu hava yastıklarının devreden 

çıkarılması

Ön koltukta bir çocuk taşınması zorunlu 

olduğunda, otomobilde bulunan yolcu 

hava yastığının ve yan hava yastığının 

(bazı modellerde) devre dışı bırakılması 

gereklidir.
Hava yastıklarını devreden çıkarmak için 

Menü ekranını kullanınız (“Otomobilin 

tanıtım” bölümündeki “Menü 

seçenekleri” paragrafına bakınız).

 ledleri gösterge panelinin ortasında 

bulunmaktadır (şekil 98).
Kontak MAR konumuna çevrildiğinde, 

LED’ler 8 saniye için yanar. Aksi 

durumda Fiat yetkili servisi ile temasa 

geçiniz. 
İlk saniyelerde, LED’in devreye girmesi 

gerçekten yolcunun koruma durumunu 

göstermez, sadece doğru işlemini 

kontrol eder. Birkaç saniyelik testten 

sonra, LED’ler yolcu hava yastığı 

korumasının durumunu belirtirler.

98

 

P2000023-000-000

Yolcu koruması devrede:   butonu 

üzerindeki led kapalı.
Yolcu koruması devrede değil:   

butonu üzerindeki led yanar. 
LED’ler aracın şartlarına bağlı olarak 

çeşitli yoğunluk seviyelerinde yanabilir. 

Yoğunluk aynı anahtar çevrimi 

süresince değişebilir.

Ön yolcu hava yastığı ve çocuk 

koruma sistemleri

Arkaya dönük çocuk koruma 

sistemleri ön koltuğa yolcu hava yastığı 

devrede iken 

ASLA takılmamalıdır. 

Bir kaza durumunda hava yastığının 

devreye girmesi çocuk için ölümcül 

yaralanmalara sebep olabilir. 
Ön yolcu koltuğuna çocuk emniyet 

koltuğu yerleştirmeden önce 

DAİMA 

yolcu güneşliğinde bulunan bilgi 

etiketindeki talimatları uygulayınız (şekil 

97).

97

 

06106J0003EM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

100

Ön yolcu yan hava yastığı ve çocuk güvenlik sistemleri: UYARI

99

 

F1B0129C

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101

Önemli

Koltukları basınçlı buhar veya su ile 

yıkamayınız (manuel veya otomatik 

yıkama istasyonlarında).
Basamaklar, kaldırım taşlar gibi çıkıntılı 

cisimlere şiddetli bir şekilde çarpılması, 

büyük çukurlara veya yol üzerindeki 

çökmüş bölgelere düşülmesi gibi, 

otomobilin, alt kısmını etkileyecek 

şiddetli darbelere veya kazalara maruz 

kalması halinde, ön ve/veya yan hava 

yastıkları şişebilir.
Hava yastıkları şişerken, dışarı az 

miktarda toz şeklinde bir madde 

yayılır. Bu zararlı olmayıp bir yangının 

başlangıcına işaret etmez. Ayrıca, şişen 

hava yastığının yüzeyi ve otomobilin 

içi de toz halindeki bu madde ile 

kaplanabilir. Bu madde, cildi ve 

gözleri tahriş edebilir. Vücudunuzun 

bu maddeye maruz kalan bölgelerini, 

sabun ve su ile yıkayınız.

Perde hava yastığı

(öngörülen bazı pazarlarda/

versiyonlarda)
Bunlar yan tavan kaplamasının 

arkasında “aşağı doğru” hareket eden 

üzeri kaplı 2 yastıktan oluşmaktadır 

(şekil 101).
Ön (sürücü /yolcu) ve arka yolcuların 

başlarını korumak için tasarlanan bu 

çözüm; yandan çarpışma durumunda 

en üst seviyede koruma sağlar

101

 

06106J0007EM

Düşük şiddetteki yandan çarpmalarda  

(emniyet kemerlerinin koruma etkisinin 

yeterli olduğu) yan hava yastıkları 

açılmaz.
Yan çarpışma durumunda, eğer yolcu 

doğru konumda oturuyor ise hava 

yastığı doğru olarak şişerek en iyi 

korumayı sağlar.

 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 

101) 102)

YAN HAVA YASTIKLARI

(bazı modellerde)
Araç içindeki yolcuların güvenliğini 

artırmak için araç, yandan çarpışma 

durumlar için tasarlanmış olan sürücü 

ve ön yolcu için yan hava yastığı ve 

perde hava yastığı ile donatılmıştır.

Yan hava yastıkları

(öngörülen bazı pazarlarda/

versiyonlarda)
Yan hava yastıkları derhal şişen iki tip 

yastıktan oluşur ve ön koltuk sırtlıkları 

içine yerleştirilmiştir (şekil 100). yan 

hava yastıkları orta-ağır şiddetteki 

çarpışmalarda yolcunun göğüs, omuz 

ve pelvis bölümlerini korur.
“AIRBAG” (Hava yastığı) yazan etiket ön 

koltuk dış kenarlarına dikilmiştir.

100

 

06106J0008EM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

102

95) Kontağı MAR konumuna çevirdiğinizde 

 uyarı lambası yanmıyor veya 

seyahat esnasında yanıyorsa, güvenlik 
sistemlerinde bir arıza anlamına gelir. 
Bu durumda herhangi bir çarpışma 
anında hava yastıkları ve ön gergiler 
tetiklenmeyebilir ve bazı durumlarda da 
kaza ile tetiklenebilir. Sistemi kontrol etmek 
için yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.
96) Bazı tiplerde,   LED’i (ön panel 

üzerinde bulunmaktadır) arızalıysa, 
gösterge panelindeki 

 uyarı lambası 

yanar.
97) Koltuğa monte edilmiş konumdaki yan 

hava yastıklarına sahip modellerde koltuk 
sırtlıklarını kaplama ve kılıfla örtmeyiniz.
98) Kucağınızda veya önünüzde, göğüs 

hizasında bir nesne taşıyarak, ağzınızda 
pipo, kalem gibi nesneler varken seyahat 
etmeyiniz. Bir çarpışmadan sonra 
hava yastığının şişmesi ciddi hasara/
yaralanmaya sebep olabilir.
99) Araca hırsızlık girişiminde bulunulursa, 

tahrip edici hareketlere ya da sel 
basmasına maruz kalınırsa hava yastığı 
sistemini yetkili bir Fiat servisinde kontrol 
ettiriniz.

89) Hava yastığının serbestçe şişebilmesini 

sağlamak ve kendinizi ciddi şekilde 

yaralanmaktan korumak için, otomobilinizi 

daima her iki eliniz ile direksiyon simidinden 

tutarak kullanınız. Otomobilinizi direksiyon 

simidine doğru eğilerek değil, dik bir 

şekilde, sırtınızı koltuğa yaslayarak oturup 

kullanınız.
90) Yolcu hava yastığı devredeyken, 

hiçbir zaman bir çocuk koltuğunu arka 

tarafa bakacak şekilde yerleştirmeyiniz, 

hava yastığının devreye girmesi çocuğa 

ciddi hatta ölümcül şekilde zarar verebilir. 

Bu hava yastıkları ön yolcu koltuğunda 

çocuk koltuğu bulunduğunda devre 

dışı bırakılmalıdır. Ön yolcu koltuğu, 

çocuk koltuğuyla ön konsol arasındaki 

bağlantıyı engellemek için en geri konuma 

ayarlanmalıdır. Kanunen zorunlu olmasa 

bile, çocuk taşımak uzun süre gerekli 

olmadığı sürece hava yastığını hemen 
tekrar devreye almanız tavsiye edilir.
91) Gösterge paneli menüsünü kullanarak 

hava yastıklarını devreden çıkarmak için 
“Gösterge panelinin tanıtımı” bölümündeki 
“Menü seçenekleri” paragrafına bakınız.
92) Halka veya destek kollarına başka 

nesneler takmayınız.
93) Şişme esnasında yaralanmamanız için, 

başınızı, dirseklerinizi veya kollarınızı kapı, 
cam üzerinde ve perde hava yastığının 
bulunduğu bölgede tutmayınız.
94) Başınızı, kollarınızı ve dirseklerinizi asla 

camdan dışarı çıkarmayınız.

Hava yastığı ile ilgili tüm kontrol, tamir 

ve değiştirme işlemleri yetkili bir Fiat 

servisinde yapılmalıdır.
Otomobiliniz hurdaya çıkarıldığında 

hava yastığının devre dışı bırakılması 

için yetkili bir Fiat servisine müracaat 

ediniz.
Ön gerdiriciler ve hava yastıkları; 

elektronik kontrol ünitesi tarafından 

çarpışmanın tipine bağlı olarak devreye 

alınırlar. Dolayısıyla, bu tertibatların 

birinin veya bir kaçının devreye 

girmemesi, sistemin arızalı olduğu 

anlamına gelmez.

UYARI

88) Direksiyon simidi, yolcu tarafı 

hava yastığı kapağı ya da tavan yan 

kaplamasının üzerine etiket veya başka 

nesneler yapıştırmayınız. Yolcu hava 

yastığının gereken şekilde şişmesini 

engelleyerek, ağır yaralanmalara yol 

açabilecekleri için ön panelin yolcu tarafına 

herhangi bir nesne (örneğin araç telefonları) 

koymayınız.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

103

101) 

 uyarı lambasındaki arıza, gösterge 

paneli ekranında hava yastığı arıza 
sembolü ilgili mesajın belirmesi ile gösterilir 
(veya bazı modellerde uyarı lambası yanıp 
söner). Piroteknik şarjlar devreden çıkmaz. 
İşlemden önce sistemin kontrolü için Fiat 
yetkili servisi ile en kısa sürede görüşünüz. 
102) Ön hava yastıkları, gerdiricilerin 

devreye girdiği çarpışmalardan daha 
şiddetli darbeler alınırsa devreye 
girmektedir. Bu sebeple iki darbe eşiği 
arasında sadece ön gerdiricilerin devreye 
girmesi normaldir.
103) Hava yastığı emniyet kemerlerinin 

yerine geçmez, fakat kemerler ile 
daha etkin bir koruma sağlar. Ayrıca, 
ön hava yastıkları düşük hızda önden 
çarpmalarda, yan çarpışmalarda, arkadan 
darbelerde veya devrilmelerde devreye 
girmeyeceğinden, bu durumlarda yolcular 
sadece her zaman takılması gerekli olan 
emniyet kemerleri ile korunurlar.

100) Kontak MAR konumunda ve motor 

çalışmıyorken, hareket eden başka bir 
araç çarptığında hava yastığının hareketsiz 
haldeyken de devreye girebileceğini 
unutmayınız. Bu yüzden otomobil 
hareketsiz halde olsa bile, çocukları 
kesinlikle ön koltuklara oturtmayınız. Hava 
yastığının devreye girmesi çocuğa ciddi 
hatta ölümcül şekilde zarar verebilir. Eğer 
ön yolcu koltuğuna yönü arkaya bakan 
bir çocuk taşıma koltuğu yerleştirme 
zorunluluğu varsa yolcu hava yastıklarının 
(Karın-göğüs-omuz korumalı ön ve yan 
hava yastıkları) devreden çıkartılması 
gerekir. Ön yolcu koltuğu, çocuk koltuğuyla 
ön konsol arasındaki bağlantıyı engellemek 
için en geri konuma ayarlanmalıdır. 
Kanunen zorunlu olmasa bile, çocuğun 
ön koltukta taşınması artık gerek kalmadığı 
andan itibaren hava yastığını hemen 
tekrar devreye almanız tavsiye edilir. Diğer 
yandan kontak anahtarı STOP konumunda 
ise herhangi bir çarpma halinde emniyet 
tertibatları devreye girmez (hava yastıkları 
veya gerdiriciler); bu durumda bu 
tertibatların tetiklenmemesi bir sistem 
hatası olarak düşünülmemelidir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     4      5      6      7     ..