Fiat Egea Hatchback (2016 year). Instruction turkish - part 11

 

  Index      Fiat     Fiat Egea Hatchback (2016 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     9      10      11      12     ..

 

 

Fiat Egea Hatchback (2016 year). Instruction turkish - part 11

 

 

168

1.4 T-Jet 120cv versiyonları

         183

 

P1030198-000-000

1. Fren hidrolik sıvısı - 2. Akü - 3. Cam yıkama sıvısı - 4. Motor soğutma sıvısı - 5. Motor yağı seviye çubuğu - 6. Motor yağ 

tapası/Motor yağı doldurma ağzı 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

169

1.4 T-Jet 120cv GPL versiyonları

         184

 

PGL000021

1. Fren hidrolik sıvısı - 2. Akü - 3. Cam yıkama sıvısı - 4. Motor soğutma sıvısı - 5. Motor yağı seviye çubuğu - 6. Motor yağ 

tapası/Motor yağı doldurma ağzı 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

170

1.6 16V Multijet 120cv / 1.6 16V Multijet 120cv ECO versiyonları

         185

 

09026J0005EM

1. Fren hidrolik sıvısı - 2. Akü - 3. Cam yıkama sıvısı - 4. Motor soğutma sıvısı - 5. Motor yağı seviye çubuğu - 6. Motor yağ 

tapası/Motor yağı doldurma ağzı 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

171

1.3 Multijet 95cv versiyonları

         186

 

09026J0002EM

1. Fren hidrolik sıvısı - 2. Akü - 3. Cam yıkama sıvısı - 4. Motor soğutma sıvısı - 5. Motor yağı seviye çubuğu - 6. Motor yağ 

tapası/Motor yağı doldurma ağzı 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

172

DİKKAT Yağ eklenmesi veya 

değiştirilmesinden sonra ve seviye 

kontrolü yapmadan önce motorun 

birkaç dakika çalışmasına izin veriniz.

MOTOR SOĞUTMA SIVISI

 59)

 153) 

Eğer seviye düşükse, depo kapağını 

(4) çıkarınız ve “Teknik Özellikler” 

bölümünde açıklanan özelliklerde sıvı 

ekleyiniz.

ÖN CAM/ARKA CAM 

YIKAMA SIVISI

 154) 155)

Eğer seviye düşükse, depo kapağını 

3) çıkarınız ve “Teknik Özellikler” 

bölümünde açıklanan özelliklerde sıvı 

ekleyiniz.

FREN HİDROLİK SIVISI

 60)

 156) 157)

Haznedeki hidrolik sıvısı seviyesi, MAX 

işaretini geçmemelidir.
Eğer sıvı ilave edilmesi gerekirse, 

kapağı (1) çevirerek açınız ve “Teknik 

özellikler” bölümünde önerilen fren 

sıvısını kullanınız.

MOTOR YAĞI

 152) 

 57)

Motor durdurulduktan birkaç dakika 

sonra (yaklaşık 5), otomobil düz bir 

zemine park edilmiş haldeyken yağ 

seviyesini kontrol ediniz.
Yağ seviyesinin seviye çubuğu üzerinde 

MIN ve MAX işaretleri arasında 

olduğunu kontrol ediniz. 
Eğer yağ seviyesi MIN çizgisine yakın 

ya da altındaysa, MAX çizgisine 

ulaşmak için doldurma deliğini 

kullanarak yağ ekleyiniz. 
Motor yağ çubuğunu çıkartın, iz 

bırakmayan bir kumaş parçası ile 

temizleyip tekrar yerine takın. Motor 

yağı çubuğunu tekrar çıkartın ve 

seviyenin çubuk üzerindeki MIN ve 

MAX işaretleri arasında olup olmadığını 

kontrol ediniz.

Motor yağı tüketimi

 58)

 3)

Maksimum motor yağı tüketimi 

genellikle 1000 km’de 400 gramdır. 

Yeni otomobilin alışma devresinden 

geçmesi gerekir, bu nedenle motor 

yağ tüketiminin ancak ilk 5.000 - 

6.000 km’den sonra dengeleneceği 

dikkate alınmalıdır.

DİKKAT Kapağı açarken haznenin 

içine zararlı maddelerin girmemesi için 

çok dikkatli olunuz. Kapak açıldığında 

depoya kirlerin girmemesi için büyük 

dikkat gösteriniz. Seviye tamamlarken, 

açıklığı 0.12 mm veya daha az olan, 

entegre filtreye sahip bir huni kullanınız.

DİKKAT Fren hidrolik sıvısı nem çeker. 

Bu nedenle otomobil bağıl nemin 

yüksek olduğu alanlarda kullanılacak 

ise; fren hidrolik sıvısının “Bakım 

Programı”nda belirtilenden daha sık 

aralıklarla değiştirilmesi gerekir.

AKÜ

 158) 159) 160)

 60)

 4)

Akü, normal çalışma koşulları altında 

kullanılan elektrolitin saf su ile seviye 

tamamlanmasını gerektirmez. Bununla 

birlikte, akünün durumunu periyodik 

olarak yetkili bir Fiat servisinde kontrol 

ettiriniz.

Akü değişimi

Gerekiyorsa aküyü, aynı özelliklere 

sahip yeni bir akü ile değiştiriniz. 

Akü üreticisi firmanın vermiş olduğu 

açıklamaları uygulayınız.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

173

DİKKAT Akü bağlantılarının sökülüp 

tekrar takılması durumunda direksiyon 

sisteminin kullanıma hazır olması 

gerekir. Bunu belirletmek için gösterge 

paneli üzerinde 

 uyarı lambası yanar. 

Bu prosedürü gerçekleştirmek için 

direksiyonu bir yönde sonuna kadar 

çevirin veya aracı birkaç yüz metre düz 

bir hat üzerinde sürünüz.
DİKKAT %50’den daha az şarjda 

tutulan bir akü, ateşleme gücünde 

azalmaya yol açan oksitlenme ile 

birlikte hasar görecektir. Akü donma 

riskine daha çok yatkındır (-10°C 

sıcaklıkta). Araç uzun süre park halinde 

bırakılacaksa “Otomobilin kullanılışı” 

bölümündeki “Otomobilin uzun süre 

kullanılmaması” paragrafına bakınız.

UYARI

150) Motor bölmesinde çalışırken asla 

sigara içmeyiniz; gaz ve yanıcı buhar ve 
yangın riski olabilir.
151) Motor sıcakken, yanma tehlikesini 

önlemek için motor bölmesinin içinde 
çalışırken dikkat ediniz. Motor sıcakken, 
fanın aniden çalışmaya başlayabileceğini 
unutmayınız: Yaralanma tehlikesi.

AKÜ KULLANIM ÖMRÜNÜN 

UZATILMASI İÇİN YARARLI 

TAVSİYELER

Akünüzün boşalmasını önlemek ve 

ömrünü uzatmak için, aşağıdaki 

göstergelere bakınız:

 

ˆ

Otomobilinizi park ettiğinizde araç 

içindeki tavan lambalarından herhangi 

birinin açık kalmasını önlemek için 

bütün kapılarını ve bagaj kapağının ve 

kaputun kapalı konumda olduğundan 

emin olunuz.

 

ˆ

Otomobilin içindeki tavan 

aydınlatmalarını kapatınız.

 

ˆ

Otomobil, tüm iç aydınlatmalar 

otomatik olarak söndüren bir sistem ile 

de donatılmıştır.

 

ˆ

Motor çalışmıyor iken güç çeken 

aksesuarları (radyo, dörtlü flaşör, 

park lambaları gibi) uzun süre açık 

bırakmayınız.

 

ˆ

Elektrik sisteminde herhangi bir 

çalışma yapmadan evvel, akünün 

negatif kutbunu çıkartınız.
Eğer otomobilinizi satın aldıktan sonra, 

elektrik çeken aksesuarları otomobile 

monte ettirmek isterseniz, yetkili bir 

Fiat servisi ile temasa geçiniz. Toplam 

elektrik tüketiminin ne kadar olacağını 

tespit edeceklerdir.

 61)

152) Motor yağı doldurulursa, özellikle 

alüminyum tapalı (bazı modellerde) araçlar 
için doldurma tapasını gevşetmeden önce 
motorun soğumasını bekleyiniz. DİKKAT: 
Yanma riski!
153) Soğutma sistemi basınçlıdır. 

Gerekiyorsa, kapağı sadece orijinaliyle 
değiştirin, aksi taktirde sistem verimliliği 
düşebilir. Motor sıcakken hazne kapağını 
açmayınız: Yanma tehlikesi.
154) Ön cam yıkama sıvısı haznesi boş 

iken yola çıkmayınız: Görüşünüzü arttırmak 
için ön cam yıkama sisteminin kullanılması 
gereklidir. Sistemin yağsız olarak birden 
fazla çalıştırılması bazı sistem bileşenlerine 
zarar verebilir ya da hızlı bir şekilde 
bozulmalarına yol açabilir.
155) Piyasada bulunan bazı cam yıkama 

sıvısı katkıları yanıcıdır. Motor bölmesi 
içindeki sıcak parçalar ile temas etmeleri 
halinde alev alabilirler.
156) Fren hidroliği zehirli ve çok 

aşındırıcıdır. Yanlışlıkla temas edilmesi 
halinde, etkilenen bölgeyi su ve sabun ile 
yıkayıp durulayınız. Fren sıvısının yutulması 
durumunda, derhal doktora başvurunuz.
157) Kutu üzerindeki   sembolü sentetik 

tip fren hidroliğinin, mineral tip hidrolikten 
ayırt edilmesini sağlar. Mineral tip sıvının 
kullanılması; fren sisteminin özel kauçuktan 
üretilmiş parçalarına, tamir edilemeyecek 
şekilde hasar verir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

174

60) Yüksek derecede aşındırıcı fren 

sıvısının boyalı yüzeylere damlamamasına 
dikkat ediniz. Damlaması durumunda 
hemen suyla yıkayınız.
61) Eğer otomobiliniz uzun bir süre soğuk 

ortamda kalacaksa donmasını önlemek 
için aküyü sökünüz ve daha sıcak bir 
ortamda saklayınız.
62) Elektrikli ve elektronik donanımın 

yanlış takılması otomobile ciddi hasarlar 
verebilir. Otomobilinizi satın aldıktan sonra, 
sürekli elektrik çeken ilave aksesuarlar 
(alarm sistemleri, ses sistemi, cep telefonu 
araç kiti gibi) takmak isterseniz yetkili bir 
Fiat servisine gidiniz. Buradaki uzman 
personel, size aksesuar serisinden en 
uygun aksesuarları önermenin yanı sıra, 
otomobilin elektrik sisteminin yeterli olup 
olmadığını kontrol edecek veya daha 
yüksek kapasitede bir akünün monte 
edilmesinin gerekip gerekmediğini de 
belirleyecektir.

158) Akü sıvısı zehirli ve aşındırıcıdır. Deri 

ve gözler ile temas ettirmeyiniz. Açık 
alev veya muhtemel kıvılcım kaynaklarını 
aküye yaklaştırmayınız: patlama ve yangın 
tehlikesi.
159) Akünün elektrolit seviyesi düşükken 

kullanılması tamir edilemeyecek şekilde 
zarar görmesine ve ayrıca patlamasına 
sebep olabilir.
160) Akü üzerinde veya yakınında çalışırken 

daima özel bir koruyucu gözlük takınız.

UYARI

56) Seviye tamamlarken, farklı tipteki 

sıvıları birbirleri ile karıştırmayınız, bunlar 
birbirleri ile uyumlu olmayabilirler ve aracın 
zarar görmesine sebep olabilirler.
57) Yağ seviyesi kesinlikle MAX işaretini 

geçmemelidir.
58) Motorda bulunan yağdan farklı 

özellikte yağ ilave etmeyiniz.
59) Motor soğutma sisteminde, 

PARAFLU

UP

 ve eşdeğeri koruyucu antifriz 

kullanır. Tamamlama işlemi sırasında, 
soğutma sisteminde mevcut olan sıvının 
aynısını kullanınız. PARAFLU

UP

 ve eşdeğeri 

antifriz, başka tip antifrizlerle karıştırılamaz. 
Eğer farklı özellikte bir sıvı ile karıştırılmış 
ise, motoru çalıştırmayınız ve yetkili bir Fiat 
servisi ile temasa geçiniz.

UYARI

3) Kullanılmış motor yağları çevreye zarar 

veren tehlikeli maddeler içerir. Yağın ve 
filtrenin değiştirilmesi için, yetkili bir Fiat 
servisi ile temasa geçmenizi tavsiye ederiz.
4) Aküler çevreye zarar veren maddeler 

ihtiva ederler. Akünüzü yetkili bir Fiat 
servisinde değiştirmeniz tavsiye edilir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

175

korozyonsuz olması ve kutup başlarına 

sıkıca sabitlenmiş olması gerekir. Araca 

takılı akü ile “hızlı tip” akü şarj aygıtı 

kullanılırsa, bağlamadan önce akünün 

her iki kablosunu da ayırınız. Ateşleme 

voltajı sağlamak için “hızlı tip” akü şarj 

aygıtı kullanmayınız.

STOP/START SİSTEMİNE 

SAHİP OLMAYAN 

MODELLERDE

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

 

ˆ

Akü negatif kutbunu sökünüz.

 

ˆ

Kutupları doğru olarak şarj 

kablolarını aküye bağlayınız.

 

ˆ

Şarj cihazını açınız.

 

ˆ

Şarj işlemini tamamladığınız zaman, 

akü bağlantılarını sökmeden önce şarj 

cihazını kapatınız.

 

ˆ

Akü negatif (–) kutbunu tekrar 

bağlayınız.

AKÜNÜN ŞARJ 

EDİLMESİ

DİKKAT

DİKKAT Akünün şarj edilmesi ile ilgili 

açıklamalar sadece bilgi için verilmiştir. 

Bu işlem yetkili bir Fiat servisi tarafından 

yapılmalıdır.

DİKKAT Kontağı STOP konumuna 

çevirdikten sonra ve sürücü kapısını 

kapatmanızın ardından, elektrik 

beslemesini aküden kesmeden önce 

en az bir dakika boyunca bekleyiniz. 

Elektrik beslemesini aküye tekrar 

bağlarken, kontağın STOP konumunda 

olduğundan ve sürücü kapısının kapalı 

olduğundan emin olunuz.

DİKKAT Aküyü çok düşük amper 

değerinde ve yaklaşık 24 saatlik bir 

süre içerisinde, yavaşça doldurmanız 

tavsiye edilir. Akünün çok uzun süre 

şarj edilmesi, zarar görmesine sebep 

olabilir.

DİKKAT Elektrik sisteminin kabloları 

aküye düzgün bir şekilde yeniden 

bağlanmalıdır, örn; pozitif kablo (+) 

pozitif kutup başına ve negatif kablo (–) 

negatif kutup başına. Akü kutup başları 

pozitif (+) ve negatif (–) sembollerle 

işaretlenmiş ve akü kapağı üzerinde 

gösterilmiştir. Akü kutup başlarının 

STOP/START SİSTEMİNE 

SAHİP MODELLERDE

(bazı modellerde)
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

 

ˆ

1 no’lu kutbu (2 no’lu butona 

basarak) akünün eksi (-) kutbu 

(4) üzerindeki akü durumu izleme 

sensöründen (3) ayırınız (şekil 187).

 

ˆ

Akü şarjının artı (+) kablosunu artı 

(+) akü ucuna (5) ve eksi (–) kabloyu 

sensör ucuna (4) bağlayınız.

 

ˆ

Şarj cihazını açınız. Şarj işlemi bitince 

akü şarj cihazını kapatınız.

 

ˆ

Şarj cihazının bağlantısını kestikten 

sonra konektörü sensöre (3) tekrar 

bağlayınız.

187

 

09036J0001EM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN BAKIMI

176

MOTOR YAĞI FİLTRESİ
Motor yağı filtresi değişimi

Motor yağı filtresi motor yağı her 

değiştirildiğinde değiştirilmelidir. 
Dağiştirme sırasında bu araç için özel 

olarak tasarlanmış orijinal yedek parça 

kullanılması önerilir.

HAVA FİLTRESİ

 161)

Hava filtresinin değiştirilmesi

Doğru bakım aralıkları için “Periyodik 

bakım tablosu”na bakınız. 
Bu araca özgün ve bu araç için 

tasarlanmış yedek parçaların 

kullanılması tavsiye edilir.

BAKIM 

PROSEDÜRLERİ

 161) 163) 164)

Takip eden sayfalarda aracı tasarlayan 

teknik personel tarafından öngörülen 

bakım kuralları anlatılmaktadır.
İlave olarak bu bakım talimatları 

aracın rutin periyodik bakımları için 

belirlenmiş olup, aracın ömrü boyunca 

yapılması gereken değişim ve işlemleri 

içermektedir.

MOTOR YAĞI
Motor yağı seviyesi kontrolü

 67)

Doğru motor yağlamasını garanti etmek 

için, yağ daima belirtilen seviyede 

muhafaza edilmelidir (“Motor bölümü” 

kısmına bakınız).

KLİMA SİSTEMİNİN BAKIMI

 67) 68)

Klima sisteminden en iyi performansı 

almak için yaz mevsimi başında yetkili 

bir Fiat servisinde kontrol edilmeli ve 

bakımdan geçirilmelidir.

SİLECEKLER

 162)

Ön camın sileceklerini ve silecek 

lastiklerini bir sünger veya yumuşak 

bez parçası ile aşındırıcı olmayan bir 

deterjan kullanarak periyodik şekilde 

temizleyin. Bu şekilde seyir sırasında 

üzerlerinde toplanan tuz ve kirler 

elimine edilmiş olur.
Cam kuru iken sileceklerin uzun süre 

çalıştırılması bunların cama temas 

eden lastik kısımlarında aşınmaya yol 

açabildiği gibi, camı da çizebilir. Kuru 

camdaki kirleri ve lekeleri yok etmek 

için her zaman cam yıkayıcılardan su 

püskürtmeyi ihmal etmeyiniz. Kuru cam 

üzerindeki kirleri yok etmek için daima 

arka/ön cam yıkayıcıları çalıştırınız.
Dış hava sıcaklığının aşırı düşük (0ºC 

altında) olduğu zamanlarda, silecek 

lastiğinin cama yapışmamış olmasına 

dikkat edin. Gerekirse bir buz çözücü 

ile yapışmış sileceklerin serbest 

kalmasını sağlayınız. 
Cam sileceklerini camdaki buz veya 

çiği gidermek için kullanmaktan kaçının.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

177

Cam sileceklerinin yukarı kaldırılması 

(“Servis konumu” fonksiyonu)

“Servis konumu” fonksiyonu sürücünün 

silecek lastiklerini daha kolay 

değiştirmesini, ayrıca kar yağdığında 

daha iyi korumasını sağlar. 
Fonksiyonun devreye alınması
Bu fonksiyonu devreye almak için, 

kontak anahtarı STOP konumuna 

getirilmeden önce cam sileceğinin 

çalışması durdurulmalıdır (1-şekil 

188’de gösterilen kumanda 

O 

konumunda).
Bu fonksiyon ancak kontak anahtarının 

STOP konumuna getirilmesini izleyen 2 

dakika içinde devreye alınabilir. 
Fonksiyonu devreye almak için kolu 

en az yarım saniye süreyle yukarı 

doğru hareket ettirin (sabit pozisyonda 

tutmadan).

188

 

P2000063-000-000

Ayrıca sileceklerin lastiklerine motor 

yağı, benzin gibi petrol türevleri temas 

etmesine engel olunuz.
DİKKAT Cam sileceklerinin ömrü 

kullanım sıklığına göre değişir. Her 

halükarda silecekleri senede bir defa 

değiştirmeniz önerilir. Cam silecekleri 

aşınmış olduklarında çıkardıkları sesle 

veya camda bıraktıkları izlerle bunu belli 

ederler. Böyle durumlarda sileceklerin 

lasitklerini temizlemek ya da gerekiyor 

ise değiştirmek gerekir. 
DİKKAT Aşınmış cam silecekleri ile 

yolculuk yapmak kötü hava koşullarında 

görüşü olumsuz etkileyeceğinden 

önemli bir risk ortaya çıkarır.

Fonksiyonun geçerli şekilde her devreye 

alınışında silecekler komutu doğru 

aldıklarını bildirmek amacıyla hareket 

ederler. 
Kumanda en fazla üç kere tekrar 

edilebilir. Dördüncü tekrarda kumanda 

fonksiyonu devre dışı bırakır. 
Fonksiyonu kullandıktan sonra 

silecekler istirahat pozisyonunda 

(camın en alt noktasında) değilken 

kontak anahtarı tekrar MAR konumuna 

getirilirse, silecekler sadece kolla (kol 

sabit olmayan şekilde yukarı kaldırılarak) 

verilen bir komut sonucu, ya da 5 km/s 

hız aşıldığında istirahat pozisyonuna 

dönerler.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

178

DİKKAT Ön cam sileceklerini 

ön camdan kaldırılmış haliyle 

çalıştırmayınız.

Arka cam sileceği lastiğinin 

değiştirilmesi

Şu şekilde hareket edin:

 

ˆ

İki kanatçığı oklarla gösterilen şekilde 

açın ve 1-şekil 190’daki kapağı dışa 

doğru döndürünüz.

 

ˆ

2 numaralı somunu gevşetin ve 3 

numaralı kolu ortadaki pimden kurtarıp 

çıkarınız.

 

ˆ

Yeni kolu doğru şekilde hizalayınız.

 

ˆ

2 numaralı somunu sonuna kadar 

sıkın ve daha sonra 1 numaralı kapağı 

tekrar yerine yerleştiriniz.

190

 

P103190A-000-000

Fonksiyonun devre dışı bırakılması
Fonksiyon aşağıdaki durumlarda devre 

dışı kalır: 

 

ˆ

Kontak anahtarının STOP konumuna 

getirilmesi üzerinden 2 dakika geçtikten 

sonra.

 

ˆ

Kontak anahtarı MAR konumuna 

getirilirse ve silecekler istirahat 

pozisyonunda ise.

 

ˆ

Bu fonksiyona ait komut dört kere 

tekrarlanırsa.

Silecek lastiklerinin değiştirilmesi

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

 

ˆ

Cam silecek kolunu (1-şekil 189) 

kaldırınız, silecek lastiğini koldan 

çıkarınız.

189

 

09046J0002EM

 

ˆ

Yeni silecek lastiğini, kilitlendiğinden 

emin olarak takınız.

 

ˆ

Ön cam silecek kolunu ön camın 

üzerine indiriniz.

Ön / arka cam yıkayıcılar

Ön cam su fıskiyeleri sabittir (şekil 

191-192). Eğer hiç sıvı püskürmüyor 

ise, önce haznede sıvı olup olmadığını 

kontrol ediniz (bu bölümde yer alan 

“Motor bölmesi” kısmına bakınız). 

Sadece belirtilen sıvıyı kullanınız; 

sadece su kullanmayınız.

191

 

09046J0003EM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

179

UYARI

63) Aracın bakımının yetkili bir Fiat servisine 

yaptırılması tavsiye edilir. Araç üzerinde 
normal periyodik işlemler ve küçük servis 
müdahaleler bizzat yapıldığında, uygun 
ekipmanların, orijinal yedek parçaların ve 
gerekli yağların kullanılması tavsiye edilir. 
Eğer gerekli deneyime sahip değilseniz 
herhangi bir müdahalede bulunmayınız.
64) Aracın yanlış bakımı ya da işlemlerin 

veya onarımların (gerektiğinde) 

yapılmaması daha pahalı tamirlere yol 

açabilir, diğer bileşenlerin zarar görmesine 

ya da araç performansı üzerinde olumsuz 

bir etkiye sebep olabilir. Herhangi bir işletim 

arızasını derhal yetkili bir Fiat servisine 

kontrol ettiriniz.
65) Araç, performansını ve sürekliliğini 

korumak ve servis aralıklarını uzatmak için 
optimize edilmiş yağlar ile donatılmıştır. 
Motora, vites kutusuna ya da klima kontrol 
sistemine zarar verebileceğinden dolayı 
bu bileşenleri yıkamak için kimyasallar 
kullanmayınız. Bu hasar aracın garanti 
kapsamı dışındadır. Bir bileşenin 
arızalanması nedeniyle, yıkama gerekirse, 
sadece o ürüne özel olan yağı kullanınız.
66) Silindir bloğunda fazla ya da 

yetersiz yağ bulunması motor için son 
derece zararlıdır. Daima yeterli seviyede 
olduğundan emin olunuz.

UYARI

161) Hava giriş sistemi (hava temizleyici, 

lastik hortumlar, vb.) motorlardan geri 
tepme meydana geldiğinde bir koruyucu 
olarak işlev görebilir. Tamir veya bakım 
işlemleri yapmanız gerekmedikçe bu sistemi 
SÖKMEYİNİZ. Motoru çalıştırmadan önce, 
sistemin sökülmüş olmadığından emin olunuz: 
Bu önleme uyulmaması ciddi yaralanmalara 
sebep olabilir.
162) Ön / arka cam sileceklerinin lastikleri 

aşınmış şekilde yolculuk yapmak kötü hava 
koşullarında görüşü azaltacağı için önemli bir 
risk oluşturur.
163) Egzoz emisyonları çok tehlikeli olup, 

ölümcül olabilir. Karbon monoksit ve 
solunduğunda bayılma ve zehirlenmeye 
sebep olabilen renksiz ve kokusuz bir gaz 
içerir.

164) Araç yanıcı bir malzeme üzerine 

park edildiğinde egzoz sistemi yüksek 
sıcaklıklara çıkabilir ve yangına sebep 
olabilir. Egzoz sistemi ile temas etmeleri 
halinde kuru ot veya yapraklar da alev 
alabilir. Aracı, egzoz sisteminin yanıcı 
malzeme ile temas edebileceği bir yere 
park etmeyiniz ya da kullanmayınız.

192

 

P1030145-000-000

Daha sonra, fıskiye deliklerinin tıkalı 

olup olmadığını kontrol ediniz, gerekiyor 

ise bir iğne kullanarak temizleyiniz.

EGZOZ SİSTEMİ

 163) 164)

 69)

Motor egzoz sisteminin bakımlı 

olması, karbon monoksit gazının yolcu 

bölmesine sızmasını önleyen en iyi 

yöntemdir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

180

JANTLAR VE 

LASTİKLER

 165) 166) 167) 168) 169)

KAR ZİNCİRLERİ

 70)

9 mm’lik kar zincirleri 205/55 R16 ve 

195/65 R15 lastiklerinde kullanılabilir. 

Önemli

Kar zincirlerinin kullanımı, her ülkenin 

yerel kanunlarına uygun olmalıdır. Bazı 

ülkelerde M+S (Çamur ve Kar) kod 

işaretli lastikler kış donanımı olarak 

düşünülür; bu yüzden onların kullanımı 

kar zincirlerine eşittir.
Kar zincirleri sadece ön tekerleklere 

uygulanabilir.
Birkaç metre gidildikten sonra kar 

zincirlerinin gerginliğini kontrol ediniz.

DİKKAT Kar zincirlerinin orjinal 

boyutlarda olmayan lastiklerle kullanımı 

araca zarar verebilir.

DİKKAT Ön ve arka akslarda farklı 

ebatta veya farklı tipte (M+S, kar, 

vb.) lastiklerin kullanımı aracın sürüş 

kabiliyetini olumsuz olarak etkileyebilir, 

bu da aracın kontrolünü kaybetmeye ve 

kazalara sebep olabilir.

OTOMOBİLİN 

KALDIRILMASI

Otomobilin kaldırılması gerekirse bir 

Fiat yetkili servisine gidiniz. Serviste 

bu işlem için kriko ve liftler mevcuttur. 

Otomobilin kaldırma noktaları 

yan eteklerde          sembolleri ile 

belirtilmiştir (şekil 193’e bakınız).

193

 

P2000005-000-000

67) Sadece onaylanmış ve araca takılan 

özel klima sistemine uygun kompresör 
soğutucu ve yağlayıcıların kullanılmasını 
isteyiniz. Bazı onaylanmamış soğutucular 
yanıcı olup, yaralanma riskine yol açarak 
patlayabilir. Onaylanmamış soğutucu veya 
yağlayıcıların kullanılması pahalı onarımlara 
yol açarak, sistem verimliliğini olumsuz 
olarak etkileyebilir.
68) Klima sistemi yüksek basınçlı soğutucu 

içerir: İnsanların veya sistemin zarar 
görmesini engellemek için, herhangi bir 
yakıt doldurma işlemi ya da boruların 
bağlantısının kesilmesini içeren tamir, yetkili 
bir Fiat servisi tarafından yapılmalıdır.
69) Katalitik konvertör ile donatılmış 

araçlarda sadece kurşunsuz benzin 
kullanılmalıdır. Kurşunlu benzin katalitik 
konvertöre kalıcı olarak hasar verebilir ve 
onarılamaz bir şekilde zarar görebilecek 
olan motor performansını ciddi oranda 
tehlikeye atarak kirletici emisyonları azaltma 
kabiliyetini ortadan kaldırabilir. Motor 
düzgün bir şekilde çalışmazsa, özellikle 
düzensiz olarak çalışır veya performansında 
bir azalma olursa, derhal yetkili bir Fiat 
servisine gidiniz. Motorun çalışmasının 
uzaması ve arızalı olması konvertörün aşırı 
ısınmasına ve sonuç olarak, konvertöre ve 
araca hasar gelmesine sebep olabilir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

181

KAROSER

KAROSERİN BAKIMI
Boya

 71)

 5)

Boyada aşınma veya derin çizikler 

olması halinde, pas oluşumunu 

engellemek için hemen rötuş yaptırınız.
Boyanın iyi durumda kalabilmesi için 

yapılacak en temel işlem otomobilin 

yıkanmasıdır, yıkama işleminin sıklığı 

otomobilinizin kullanıldığı şartlara ve 

çevreye bağlıdır. Örneğin otomobilinizi 

hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde 

kullanıyorsanız, tuz serpilmiş yollarda 

kullanıyorsanız, sık sık yıkamanız tavsiye 

edilir.
Aracın bazı bölümleri mat boya ile 

kaplı olabilir, bu bölümleri korumak 

özel bir dikkat gerektirir: Bu paragrafın 

sonundaki uyarılara dikkat ediniz. 

 72)

Otomobilinizi doğru şekilde yıkamak 

için:

 

ˆ

Otomatik yıkama makinelerinde 

hasar görmesini önlemek için, anteni 

tavandan sökünüz.

 

ˆ

Eğer yüksek basınçlı su 

kullanılıyorsa, gövdenin hasar 

görmemesi için su püskürtücüsünün 

UYARI

70) Kar zincirleri takıldığında aracınızı düşük 

hızda kullanınız; 50 km/saat’i geçmeyiniz. 
Çukur, basamak ve kaldırımlardan 
kaçınınız. Araca ve yol yüzeyine zarar 
vermemek için karla kaplı olmayan yollarda 
zincirle uzun mesafeler gitmeyiniz. 

UYARI

165) Aracın yol tutuşunun doğru lastik 

basınçlarına bağlı olduğunu unutmayınız.
166) Eğer lastik basıncı çok düşükse lastik 

çok ısınacaktır ve bu durumda ciddi olarak 
hasar görebilir.
167) Tek yönlü lastikleri aracın sağ 

tarafından sol tarafına veya tersi şeklinde 
değiştirmekten kaçınınız. Bu tip lastikler 
sadece ön akstan arka aksa veya tersi 
şeklinde değiştirilebilir. Lastikleri otomobilin 
aynı tarafında muhafaza etmek gerekir.
168) Alaşımlı jantlara asla sıcaklığın 

150°C’yi geçtiği boyama işlemleri 
uygulamayınız. Jantın mekanik özellikleri 
bozulabilir.
169) Havası kısmen veya tamamen 

inik lastiklerle yolculuk yapmak güvenlik 
problemlerine yol açabileceği gibi, inik 
lastiğin telafisi mümkün olmayan şekilde 
hasar görmesine de sebep olabilir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

182

yıkanmalıdır. Yıkama işleminden sonra 

çeşitli korumaların (lastik kapaklar 

ve çeşitli kaplamalar gibi) hasar 

görmediğinden veya çıkmadığından 

emin olunuz.

UYARI

71) Araç boyasının estetik görünümünü 

korumak amacıyla kullanılan aşındırıcı 
ürünler ve/veya cila aracı temizlemek için 
kullanılmamalıdır.
72) Yıkama istasyonlarında silindirler 

ve/veya fırçalar ile yıkamamaya özen 
gösteriniz. Aracı sadece nötr pH 
deterjanlar ile elinizle yıkayınız: Islak uygun 
bir bez ile kurulayınız. Aracı temizlemek 
için aşındırıcı ürünler ve/veya cilalar 
kullanılmamalıdır. İçerdikleri asit zararlı 
olduğundan kuş pisliklerinin derhal ve 
iyice yıkanması gerekir. Aracı ağaç altına 
park etmemeye (mümkünatı varsa) özen 
gösteriniz: Kuruduklarında sadece aşındırıcı 
ürünler ve/veya cilalar ile çıkarılması 
mümkün olabildiğinden bitkisel reçineleri 
hemen çıkarınız, uzun süre beklemeleri, 
boyanın kendine özgü matlığını 
değiştirebileceğinden, tavsiye edilmez. 
Ön camı ve arka camı temizlemek için saf 
cam yıkama sıvısı kullanmayınız; minimum 
%50’sini su ile durultunuz. Saf cam 
yıkama sıvısını sadece dış sıcaklık koşulları 
nedeniyle mutlaka gerekli olduğunda 
kullanınız.

Kuş pislikleri, derhal büyük bir dikkatle 

yıkanmalıdır. Bunların asidi zararlıdır.

Camlar

Özel cam temizleyicisi ürünlerini 

kullanınız. Camı çizmemek veya 

şeffaflığa hasar vermemek için temiz 

kumaşlar kullanınız.
DİKKAT Rezistansa zarar vermemek 

için, rezistanslı arka camın iç kısmını 

rezistansların yönüne paralel olarak 

yavaşça siliniz.

Ön farlar

Yumuşak ve nemli bir bez ve araba 

deterjanı kullanınız.

DİKKAT Ön farları temizlemek için 

aromatik maddeler (örn. benzin) veya 

keton (örn. aseton) kullanmayınız.

DİKKAT Otomobili yüksek basınçlı su ile 

yıkarken suyu otomobilin farlarından en 

az 20 cm mesafede tutunuz.

Motor bölümü

Kış sonunda, motor bölmesinin içi 

su jeti doğrudan elektronik kumanda 

birimlerine tutulmadan dikkatlice 

yıkanmalıdır.
Motoru yıkatmak için uzman bir servis 

ile temasa geçmeniz tavsiye edilir.

DİKKAT Otomobil; motor soğuk 

ve anahtar STOP konumundayken 

en az 40 cm uzaktan kullanılmasını 

sağlayınız. Uzun vadede, basınçlı su 

kullanımının gövdeye zarar verebileceği 

unutulmamalıdır.

 

ˆ

Gövdeyi düşük basınçlı su ile 

ıslatınız.

 

ˆ

Süngeri sık sık sabunlu suya 

batırarak, otomobili yıkayınız.

 

ˆ

Su ile iyice durulayıp, hava 

püskürterek kurutunuz veya güderi bir 

bez ile kurulayınız.
Kuruturken suyun bulunabileceği kapı 

kenarları, kaput ve farların etrafı gibi 

gözle az görülür alanlara özellikle dikkat 

ediniz. Yıkama işleminden hemen sonra 

otomobili kapalı bir alana götürmeyip, 

açıkta bırakarak üzerindeki suyun 

buharlaşmasını sağlayınız.
Otomobilinizi, uzun süre güneşte park 

edilmiş ise veya motor kaputu sıcak 

iken yıkamayınız; boyanın cilasını 

bozarsınız. 
Dış plastik parçalar da otomobilin geri 

kalanıyla aynı şekilde temizlenmelidir.

DİKKAT

Mümkün olan yerde ağaç altına 

park etmeyin; bir çok ağacın ürettiği 

reçinemsi maddeler boyaya mat bir 

görünüm verip paslanma sürecini 

hızlandırma olasılığını artırır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

183

eter veya işlenmiş petrol ürünleriyle 

temizlemeyiniz. 

İÇ PLASTİK PARÇALAR

 73)

Plastik parçaları su ve aşındırıcı 

olmayan nötr bir deterjan ile 

nemlendirilmiş bezle siliniz. Gres veya 

sert kirleri çıkarmak için parçaların 

görünümlerini koruyacak uygun bir ürün 

kullanınız.
Gerekirse su ile nemlendirilmiş mikro 

fiber bez kullanarak tozları temizleyiniz. 

Artıklar bırakabileceğinden, kağıt 

maddelerin kullanımı tavsiye edilmez.

DİKKAT Gösterge panelinin camını 

temizlemek için alkol veya benzin 

kullanmayınız.

ORJİNAL DERİ PARÇALAR

(öngörülen bazı pazarlarda/

versiyonlarda)
Bu parçaları temizlemek için sadece su 

ve yumuşak sabun kullanınız. Asla alkol 

veya alkol bazlı ürünler kullanmayınız.
İç kısımları temizlemek için özel bir ürün 

kullanmadan önce alkol veya alkol bazlı 

ürünler içermediğinden emin olunuz.

OTOMOBİLİN İÇİ

 170) 171) 172)

Sacın paslanmasına sebep olabileceği 

için, paspasların altında su birikip 

birikmediğini düzenli olarak kontrol 

ediniz.

KOLTUKLARIN, KUMAŞ 

VE KADİFE BÖLÜMLERİN 

TEMİZLENMESİ

(öngörülen bazı pazarlarda/

versiyonlarda)
Tozu temizlemek için yumuşak bir 

fırça veya elektrik süpürgesi kullanınız. 

Fırça hafif ıslatılırsa, kadife daha iyi 

temizlenebilir. Koltukları, doğal deterjanlı 

suyla hafifçe ıslatılmış bir süngerle 

siliniz.

DERİ KOLTUKLAR

(öngörülen bazı pazarlarda/

versiyonlarda)
Kurumuş kiri çok fazla basınç 

uygulamadan hafif nemli güderi veya 

bez ile çıkarınız. Herhangi bir sıvı 

veya yağlı kirleri emici kuru bir bez ile 

ovalamadan çıkarınız. Sonra güderi 

veya yumuşak bez ile su ve yumuşak 

sabun kullanarak temizleyiniz. Eğer kir 

çıkmaz ise talimatlarına dikkat ederek 

özel ürünler kullanınız. 

DİKKAT Asla alkol kullanmayınız. 

Otomobilin içini hiçbir zaman yağ, 

UYARI

5) Deterjanlar suları kirletir. Bu sebepten 

dolayı araç, yıkama esnasında kullanılan 
suyun toplanabildiği ve arıtılabildiği 
tesislerde yıkanmalıdır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     9      10      11      12     ..