Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 8

 

  Index      Fiat     Fiat Linea (2015 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     6      7      8      9     ..

 

 

Fiat Linea (2015 year). Instruction turkish - part 8

 

 

115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 123
GRUP 2
GRUP 3
OTOMOBİLİN
15-25 kg arasýndaki çocuklar doðrudan aracýn emniyet ke-
22 kg ve 36 kg arasý aðýrlýkta olan çocuklar için, çocuðun
TANITIMI
merleriyle baðlanabilirler (þekil 112). Koltuðun tek fonk-
sýrtýnýn koltuk s rtl ğ ndan uzaklaþtýrýlmasýný saðlamak üze-
siyonu çocuðu emniyet kemerine göre doðru konumda
re bir destek kullanýlmasýný gerektirmez.
tutmak böylece çapraz kýsmýn boyun yerine göðse ve eni-
Þekil 113 arka koltukta çocuk koltuðunun uygun þekilde
ne kýsmýnda çocuðun karýn boþluðu yerine leðen kemiðine
GÜVENLİK
yerleþtirilmesini göstermektedir.
SİSTEMLERİ
oturmasýný saðlamaktýr.
1,50 m’den daha uzun boylu çocuklar yetiþkinler gibi em-
niyet kemeri takabilirler.
OTOMOBİLİN
UYARI
KULLANILIŞI
Verilen þekil montaj için bir örnektir. Kul-
landýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin
beraberinde bulunmasý gereken baðlama tali-
UYARI
UYARI
matlarýna uyunuz.
Verilen þekil montaj için bir örnektir. Kul-
LAMBALARI VE
landýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin
MESAJLAR
beraberinde bulunmasý gereken baðlama tali-
matlarýna uyunuz.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0510m
F0R0511m
şekil 112
şekil 113
123
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 124
Güneş siperliği kanad n n her iki yan ndaki etikette yer alan
UYARI
OTOMOBİLİN
tavsiyelere DAİMA riayet ediniz.
Otomobilin ön yolcu hava yast ğ n n dev-
TANITIMI
reden ç kar lmas mümkün değildir.
GÜVENLİK
UYARI
SİSTEMLERİ
CİDDİ TEHLİKE Çocuk koltuğunu asla
otomobilin ön yolcu koltuğunun üzerine
monte etmeyiniz. Bir çarp şma durumunda hava
OTOMOBİLİN
yast ğ n n devreye girmesi, taş nan çocukta dar-
benin ciddiyeti fark etmeksizin ölümcül yaralan-
KULLANILIŞI
malara sebebiyet verebilir. Çocuklar daima ken-
di koruyucu koltuğuna oturmuş halde, arka kol-
UYARI
tukta taş y n z.
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
124
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 125
Ön yolcu hava yast ğ ve çocuk koltuklar : DİKKAT
I
RISCHIO DI FERITE GRAVI O MORTALI. I seggiolini bambino che si montano nel verso opposto a quello di marcia non vanno installati sui sedili anteriori in presenza di air bag passeggero attivo.
OTOMOBİLİN
TANITIMI
GB
DEATH OR SERIOUS INJURY CAN OCCUR.
NEVER use a rearward facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY to the CHILD can occur
F
RISQUE DE MORT OU DE BLESSURES GRAVES. NE PAS positionner le siège pour enfant tourné vers l’arrière, en cas d’air bag passager actif.
D
Nichtbeachtung kann TOD oder SCHWERE VERLETZUNGEN zur Folge haben.
GÜVENLİK
Rückwärts gerichtete Kinderrückhaltesysteme (Babyschale) dürfen nicht in Verbindung mit aktiviertem Beifahrerairbag auf dem Beifahrersitz verwendet warden
SİSTEMLERİ
NL
DIT KAN DODELIJK ZIJN OF ERNSTIGE ONGELUKKEN VEROORZAKEN. Plaats het kinderstoeltje niet ruggelings op de voorstoel wanneer er een airbag aanwezig is.
E
PUEDE OCACIONAR MUERTE O HERIDAS GRAVES. NO ubicar el asiento para niños en sentido inverso al de marcha en el asiento delantero si hubiese airbag activo lado pasegero.
PL
MOŹE GROZIĆ ŚMIERCIA LUB CIEŹKIMI OBRAŹENIAMI.
NIE WOLNO umieszczać foletika dzieciecego tylem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu w przypadku zainstalowanej aktywnej poduszki powietrznej pasażera.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
TR
ÖLÜM VEYA AĞIR ŞEKİLDE YARALANMAYA SEBEP OLABİLİR. Yolcu airbaği aktif halde iken çocuk koltuğunu araç gidiş yönüne ters biçimde yerleştirmeyin.
DK
FARE FOR DØDELIGE KVÆSTELSER OG LIVSTRUENDE SKADER. Placer aldrig en bagudvendt barnestol på passagerersædet, hvis passager-airbagen er indstillet til at være aktiv (on).
EST
TAGAJÄRJEKS VÕIVAD OLLA TÕSISED KEHAVIGASTUSED VÕI SURM. Turvapadja olemasolu korral ärge asetage lapse turvaistet sõidusuunaga vastassuunas.
UYARI
FIN
KUOLEMANVAARA TAI VAKAVIEN VAMMOJEN UHKA. Älä aseta lasten turvaistuinta niin, että lapsi on selkä menosuuntaan, kun matkustajan airbag on käytössä.
LAMBALARI VE
P
RISCO DE MORTE OU FERIMENTOS GRAVES. Não posicionar o banco para crianças numa posição contrária ao sentido de marcha quando o airbag de passageiro estiver activo.
MESAJLAR
LT
GALI IŠTIKTI MIRTIS ARBA GALITE RIMTAI SUSIŽEISTI. Nedėkite vaiko sėdynės atgręžtos nugara į priekinį automobilio stiklą ten, kur yra veikiant keleivio oro pagalvė.
S
KAN VARA LIVSHOTANDE ELLER LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR. Placera aldrig en bakåtvänd barnstol i framsätet då passagerarsidans krockkudde är aktiv.
ACİL
H
HALÁSOS VAGY SÚLYOS BALESET KÖVETKEZHET BE. Ne helyezzük a gyermekülést a menetiránnyal szembe, ha az utas oldalán légzsák működik.
DURUMDA
LV
VAR IZRAISĪT NĀVI VAI NOPIETNAS TRAUMAS. Nenovietot mazuļa sēdekli pretēji braukšanas virzienam, ja pasažiera pusē ir uzstādīts gaisa spilvens.
YAPILACAKLAR
CZ
HROZÍ NEBEZPEČÍ VÁŽNÉHO UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ NEBO DOKONCE SMRTI. Neumísťujte dětskou sedačku do opačné polohy vůči směru jízdy v případě aktivního airbagu spolujezdce.
SLO
LAHKO PRIDE DO SMRTI ALI HUDIH POŠKODB. Otroškega avtomobilskega sedeža ne nameščajte v obratni smeri vožnje, če ima vozilo vgrajene zračne blazine za potnike.
OTOMOBİLİN
RO
SE POATE PRODUCE DECESUL SAU LEZIUNI GRAVE. Nu aşezaţi scaunul de maşină pentru bebeluşi în poziţie contrară direcţiei de mers atunci când airbag-ul pasagerului este activat.
BAKIMI
GR
ΜΠΟΡEI ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟΣ Ή ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ.
Μην τοποθετείτε το καρεκλάκι αυτοκινήτου για παιδιά σε αντίθετη προς την φορά πορείας θέση σε περίπτωση που υπάρχει αερόσακος εν ενεργεία στη θέση συνεπιβάτη.
BG
ИМА ОПАСНОСТ ОТ СМЪРТ И СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ.
Не поставяйте столчето за пренасяне на бебета в положение обратно на посоката на движение, при положение активно на въздушната възглавница за пътуване.
TEKNİK
SK
MÔŽE NASTAŤ SMRŤ ALEBO VÁŽNE ZRANENIA. Nedávajte autosedačku pre deti do polohy proti chodu vozidla, keď je aktívny airbag spolujazdca.
ÖZELLİKLER
RUS
ТРАВМЫ И ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД. Детское кресло, устанавливающееся против направления движения, нельзя монтировать на месте переднего пассажира, если последнее
оборудовано активной подушкой безопасности.
HR
OPASNOST OD TEŠKIH ILI SMRTONOSNIH OZLJEDA.
Sjedala za djecu koja se montiraju u smjeru suprotnom od vožnje ne smiju se instalirati na prednja sjedala ako postoji aktivni zračni jastuk suvozača.
İNDEKS
AS
125
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 126
YOLCU TARAFI KOLTUKLARI ÝLE ÇOCUK KOLTUÐU KULLANIMININ UYGUNLUK
OTOMOBİLİN
TABLOSU
TANITIMI
Otomobiliniz çocuk koltuklarýnýn otomobilin deðiþik yerlerine montajý ile ilgili 2000/3/EC Avrupa direktiflerine aþaðýda-
ki tabloda gösterildiði þekilde uymaktadýr:
Ön
Arka
Arka
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
Grup
Ağ rl k ölçüsü
yolcu
yolcu
orta
yolcu
Grup 0, 0+
13 kg’a kadar
U
(*)
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
Grup 1
9-18 kg aras
U
(*)
Grup 2
15-25 kg aras
U
(*)
UYARI
LAMBALARI VE
Grup 3
22-36 kg aras
U
(*)
MESAJLAR
Anahtar:
ACİL
U = Gösterilen “grup”lar için Avrupa ECE-R44 düzenlemelerine göre “Universal” kategoriye giren koruyucu sistem-
DURUMDA
YAPILACAKLAR
lerin uygunluðu.
* Çocuk sabitleme sistemlerini asla arka orta koltuða monte etmeyiniz.
OTOMOBİLİN
Ön yolcu koltuğunun üzerine herhangi bir çocuk koltuğu monte edilemez.
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
126
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 127
Otomobilde çocuk taþýnýrken uyulmasý gereken
UYARI
kurallar aþaðýda özetlenmiþtir:
OTOMOBİLİN
Otomobilin ön yolcu hava yast ğ n n dev-
TANITIMI
1) Otomobilde çocuk taþýnýrken uyulmasý gereken kural-
reden ç kar lmas mümkün değildir.
lar aþaðýda özetlenmiþtir:
2) Yolcu hava yastýðý devreden çýkarýlmýþsa, gerçekten dev-
UYARI
GÜVENLİK
reden çýkarýldýðýndan emin olmak için her zaman göster-
SİSTEMLERİ
CİDDİ TEHLİKE Çocuk koltuğunu asla
ge panelindeki uyarý lambasýný kontrol ediniz.
otomobilin ön yolcu koltuğunun üzerine
3) Kullandýðýnýz özel çocuk emniyet sisteminin montaj ta-
monte etmeyiniz. Bir çarp şma durumunda hava
limatlarýna uyunuz. Bu talimatlar imalatçý tarafýndan temin
yast ğ n n devreye girmesi, taş nan çocukta dar-
OTOMOBİLİN
edilmelidir. Çocuk emniyet sistemi montaj talimatlarýný araç
benin ciddiyeti fark etmeksizin ölümcül yaralan-
KULLANILIŞI
belgeleri ve bu el kitabýyla birlikte saklayýnýz. Çocuk em-
malara sebebiyet verebilir. Çocuklar daima ken-
di koruyucu koltuğuna oturmuş halde, arka kol-
niyet sistemini montaj talimatlarý olmadan kesinlikle kul-
tukta taş y n z.
UYARI
lanmayýnýz.
LAMBALARI VE
4) Her zaman emniyet kemerinin iyi takýlýp takýlmadýðýný
MESAJLAR
kemeri çekerek kontrol ediniz.
5) Bir çocuk koruyucu sistemine ayný anda sadece bir ço-
ACİL
cuk baðlanabilir.
DURUMDA
YAPILACAKLAR
6) Emniyet kemerinin çocuðun boðazý üzerinden geçme-
diðini daima kontrol ediniz;
OTOMOBİLİN
7) Seyir esnasýnda çocuðun yanlýþ oturmasýna veya ke-
BAKIMI
merleri çözmesine izin vermeyiniz.
8) Yolcular çocuklarý kesinlikle kucaklarýnda taþýmamalýdýr.
Ne kadar güçlü olursa olsun hiç kimse, çarpýþma anýnda bir
TEKNİK
çocuðu tutamaz.
ÖZELLİKLER
9) Herhangi bir kazadan sonra çocuk koltuðunu deðiþti-
riniz.
İNDEKS
127
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 128
“UNIVERSAL ISOFIX” ÇOCUK
Isofix çocuk koltuklarý söz konusu olduðunda, yalnýzca ECE
OTOMOBİLİN
R44/03 Universal Isofix iþaretine sahip koltuklarýn kul-
GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN MONTAJI
TANITIMI
lanýlabileceðini unutmayýnýz.
Otomobil, çocuk koltuðu montajý için Avrupa standartla-
“Duo Plus” ve “G 0/1” çocuk koltuðu aksesuar serisinde
r na uyumlu bir sistem olan “Universal Isofix” çocuk ko-
bulunabilir.
GÜVENLİK
ruma sistem montajý içeren arka koltuk ile donatýlmýþtýr.
SİSTEMLERİ
Herhangi bir kurulum/kullaným bilgisi için, çocuk güvenlik
Şekil 114’de çocuk güvenlik sisteminden bir örnek görül-
sisteminin imalatçýsý tarafýndan verilmesi gereken “Kullaným
mektedir.
Kýlavuzu”na bakýnýz.
OTOMOBİLİN
“Universal Isofix” çocuk koltuðu ağ rl k grubu 1’i kapsar.
KULLANILIŞI
Farklý tespit sistemine baðlý olarak “Isofix” çocuk koltuðu,
arka koltuk sýrtý ile minderi arasýnda bulunan metal so-
ketler (A-þekil 115) kullanýlarak tespit edilmelidir. Üst ke-
UYARI
mer (çocuk koltuðu ile birlikte temin edilmiþtir) ancak bun-
LAMBALARI VE
dan sonra baþlýklarýn arkasýnda arka koltuðun sýrtlýðýndaki
MESAJLAR
tutucularla B emniyete alýnmalýdýr (þekil 116).
ACİL
Hem geleneksel emniyet sistemini hemde “Universal Iso-
DURUMDA
fix”i, ayný anda kurmak mümkündür.
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
128
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 129
UYARI
OTOMOBİLİN
Çocuk emniyet sistemini sadece araç hareketsizken monte ediniz. Isofix çocuk emniyet siste-
TANITIMI
mi, klik sesleri duyulduðunda montaj braketlerine düzgün þekilde oturmuþtur. Her durumda, ço-
cuk emniyet sisteminin imalatçýsý tarafýndan temin edilmesi gereken monta, demontaj ve konumlan-
d rma talimatlar na uyunuz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
F0R0513m
şekil 115
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0512m
F0R0514m
şekil 114
şekil 116
129
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 130
YOLCU KOLTUÐUNUN ISOFIX UNIVERSAL KULLANIMINA BAÐLI YASAL UYGUNLUÐU
OTOMOBİLİN
Aþaðýdaki tablo ECE 16 Avrupa Standardýna göre Isofix emniyet sistemlerinin Isofix Universal kemerleriyle donatýlmýþ
TANITIMI
koltuklarda deðiþik þekilde kurulumunu göstermektedir.
Aðýrlýk ölçüsü
Çocuk koltuðu
Isofix
Isofix konumu
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
yönü
boy grubu
yan arka
Grup 0- (0 - 10 kg)
Arkaya bakan
E
IL
OTOMOBİLİN
Arkaya bakan
E
IL
KULLANILIŞI
Grup 0+ (- 0 - 13 kg)
Arkaya bakan
D
IL
UYARI
Arkaya bakan
C
IL
LAMBALARI VE
Arkaya bakan
D
IL
MESAJLAR
Arkaya bakan
C
IL
ACİL
Grup 1
DURUMDA
Öne bakan
B
IUF
YAPILACAKLAR
(9 - 18 kg)
Öne bakan
B1
IUF
OTOMOBİLİN
Öne bakan
A
IUF
BAKIMI
IUF: Öne bakan Isofix çocuk emniyet sistemlerine uygundur, universal sýnýf (üçüncü bir üst kemer ile donatýlmýþtýr) aðýrlýk
grubu için uygundur.
TEKNİK
IL: Özellikle bu tip otomobil için özel ve onaylanmýþ olan Isofix Type çocuk emniyet sistemleri için uygundur. Çocuk
ÖZELLİKLER
koltuðu, ön koltuðu ileri doðru kaydýrarak takýlabilir.
İNDEKS
130
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 131
Ön hava yastýðý aþaðýdaki durumlarda devreye girmeyebi-
ÖN HAVA YASTIKLARI
lir:
OTOMOBİLİN
Otomobilde sürücü ve yolcu hava yastýðý bulunur.
❒ Otomobilin ön yüzeyine hasar vermeyecek nesnelere
TANITIMI
Ön hava yastýklarý, orta/yüksek þiddetteki herhangi bir ön-
çarpýldýðýnda (tampon bariyerlere çarptýðýnda)
den çarpýþma anýnda sürücü/yolcu ile direksiyon simidi ve-
❒ Koruyucu bariyerlerin altýna girildiðinde (örneðin bir
ya ön panel arasýna bir yastýk yerleþtirerek yolcularý ko-
kamyonun veya bariyerlerin altýna girildiðinde); hava
GÜVENLİK
rumak üzere tasarlanmýþtýr.
SİSTEMLERİ
yastýðý tetiklenmemiþ ve dolayýsýyla emniyet kemerleri-
Ön hava yastýklarý, önden çarpýþmalarda otomobilin içeri-
ne ek herhangi bir koruma saðlamamýþ olur. Bu yüzden,
sinde bulunan yolcularý korumak için tasarlanmýþtýr ve bu
yukarýda anlatýlan þartlarda harekete geçmemesi siste-
yüzden diðer tip çarpýþmalarda tetiklenmemesi
(yan
OTOMOBİLİN
min düzgün çalýþmadýðý anlamýna gelmez.
çarpýþmalar, arka bindirmeler, taklalar, vb) normaldir.
KULLANILIŞI
Bir çarpýþma olmasý durumunda elektronik bir kontrol üni-
tesi, gerektiðinde korumak üzere þiþebilen yastýklarýn þiþiril-
mesini ve öndeki yolcunun gövdesiyle kendisine zarar ve-
UYARI
rebilecek olan nesne arasýna geçmesini saðlar. Hemen son-
LAMBALARI VE
ra yastýklar iner.
UYARI
MESAJLAR
Sürücü hava yastýðý ve yolcu hava yastýðý emniyet kemer-
Direksiyon simidi, yolcu tarafý hava yastýðý
lerinin yerine geçmez. Avrupa’da ve dünyanýn pekçok ül-
kapaðý ya da tavan yan kaplamasýnýn üze-
ACİL
kesinde kanunlarla da belirlendiði gibi, emniyet kemerle-
rine etiket veya baþka nesneler yapýþtýrmayýnýz.
DURUMDA
rinin daima takýlmasý gerekir.
YAPILACAKLAR
Yolcu hava yastýðýnýn gereken þekilde þiþmesini en-
Azami þiþirmede ön hava yastýklarýnýn hacmi direksiyon
gelleyerek, aðýr yaralanmalara yol açabilecekle-
simidi ile sürücü ve ön panel ile yolcu arasýndaki boþluðun
ri için ön panelin yolcu tarafýna herhangi bir nes-
çoðunu doldurabilmektedir.
OTOMOBİLİN
ne (örneðin araç telefonlarý) koymayýnýz.
Kaza halinde, emniyet kemeri takmayan yolcu, öne doðru
BAKIMI
hareket eder ve þiþmekte olan hava yastýðý ile temas ede-
bilir. Bu durumda, söz konusu yast ktan beklenen koru-
ma işlevi yerine getirilemez.
Önemsiz yandan çarpmalarda (emniyet kemerlerinin ko-
TEKNİK
ruma etkisinin yeterli olduðu) hava yastýklarý açýlmaz. Bu
ÖZELLİKLER
durumda da emniyet kemerlerini baðlamanýn hayati öne-
mi vardýr çünkü yandan çarpma durumunda kemerler yol-
cunun uygun konumlanmasýný saðlarlar ve þiddetli kaza-
larda yolcunun dýþarý fýrlamasýný önlerler.
İNDEKS
131
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 132
SÜRÜCÜ TARAFI ÖN HAVA YASTIÐI
YOLCU TARAFI ÖN HAVA YASTIÐI
OTOMOBİLİN
(şekil 117)
(şekil 118)
TANITIMI
Direksiyon simidinin merkezindeki özel bölmede hemen
Ön paneldeki özel bölmede hemen þiþebilen ve sürücü ha-
þiþebilen hava yastýðýdýr.
va yastýðýndan daha büyük olan hava yastýðýdýr.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
Otomobilin ön yolcu hava yast ğ n n dev-
reden ç kar lmas mümkün değildir.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R0515m
F0R0516m
şekil 117
şekil
118
132
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 133
Ön yolcu hava yast ğ ve çocuk koltuklar
UYARI
OTOMOBİLİN
CİDDİ TEHLİKE Çocuk koltuğunu asla
Yolcu hava yast klar daima aktif durumda olduğundan, ço-
TANITIMI
otomobilin ön yolcu koltuğunun üzerine
cuk koltuklar asla ön koltuklar üzerine MONTE EDİL-
monte etmeyiniz. Bir çarp şma durumunda hava
MEMELİDİR. Bir çarp şma durumunda hava yast ğ n n dev-
yast ğ n n devreye girmesi, taş nan çocukta dar-
reye girmesi, taş nan çocukta darbenin ciddiyeti fark et-
benin ciddiyeti fark etmeksizin ölümcül yaralan-
meksizin ölümcül yaralanmalara sebebiyet verebilir.
GÜVENLİK
malara sebebiyet verebilir. Çocuklar daima ken-
SİSTEMLERİ
di koruyucu koltuğuna oturmuş halde, arka kol-
Güneş siperliği kanad n n her iki yan ndaki etikette yer alan
tukta taş y n z.
tavsiyelere DAİMA riayet ediniz.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
133
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 134
Yan hava yastýklarýnýn diðer çarpýþmalarda (ön çarpýþmalar,
YAN HAVA YASTIKLARI
OTOMOBİLİN
arka çarpýþmalar, takla atmalar, vb...) devreye girmemesi
TANITIMI
bir arýza anlamýna gelmez. Yandan bir çarpýþma olmasý du-
Otomobil, sürücünün ve yolcunun (öngörülen baz pazar-
rumunda elektronik bir kontrol ünitesi gerektiðinde
larda/versiyonlarda) göðüs çevresini korumak için yan ha-
yastýðýn þiþirilmesi için tetiklenir. Yastýk öndeki yolcunun
va yastýklarý ve ön ile arka yolcular n baþlarýný korumak için
gövdesiyle kendisine zarar verebilecek olan nesne arasýna
GÜVENLİK
de perde hava yastýklarý
(öngörülen baz pazarlar-
geçer. Hemen sonra yastýklar iner.
SİSTEMLERİ
da/versiyonlarda) ile donatýlmýþtýr.
Yan hava yastýklarý
(öngörülen baz pazarlar-
Yan hava yast klar
(öngörülen baz pazarlar-
da/versiyonlarda), her zaman takmanýz yasalar tarafýndan
da/versiyonlarda), yolcu ile arac n yan yap s n n iç k sm n-
tavsiye edilen emniyet kemerlerinin yerine geçmez, an-
daki parçalar aras na yerleştirilmek suretiyle orta/yüksek
OTOMOBİLİN
cak onlarý destekler.
seviyede sertlikteki yandan çarpmalarda araç yolcusunu
KULLANILIŞI
korumaktad r.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
134
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 135
ÖN YAN HAVA YASTIKLARI (şekil 119)
YAN PERDE HAVA YASTIĞI (şekil 120)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
OTOMOBİLİN
TANITIMI
Yan hava yastýklarý derhal þiþen iki tip yastýktan oluþur ve
Bunlar, biri otomobilin saðýnda ve diðeri solunda olmak
yan hava yastýðý ön koltuk s rtlýklarý içine yerleþtirilmiþtir.
üzere, tavanýn yan kaplamalar n n arkasýnda bulunan iki
Yan hava yastýklarý, orta þiddetteki çarpýþmalarda yolcuyu
“perde” yastýktan oluþmaktadýr.
göðüs kýsmýndan korur.
Perde hava yastýklarý, ön ve arka yolcularýn başlar n her- GÜVENLİK
hangi bir yan çarpýþma olayýnda geniþ þiþme yüzeyi saye-SİSTEMLERİ
sinde korumak üzere tasarlanmýþtýr.
OTOMOBİLİN
KULLANILIŞI
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
F0R01538m
F0R0102m
şekil 119
şekil 120
135
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 136
DÝKKAT Yandan çarpma durumunda, koltukta doðru po-
DÝKKAT Hava yastýðýnýn devreye girdiði bir kazadan son-
OTOMOBİLİN
zisyonda oturuyorsan z, sistem yan hava yastýklarýnýn doðru
ra; komple güvenlik sisteminin kontrolü ve deðiþtirilmesi
TANITIMI
açýlmasýný saðlayarak en iyi korumay sağlar.
için, otomobilinizi yetkili bir Fiat servisine götürünüz.
DÝKKAT Basamaklar, bordür taþlarý gibi çýkýntýlý nesnele-
Hava yastýðý ile ilgili tüm kontrol, tamir ve deðiþtirme iþlem-
re þiddetli bir þekilde çarpýlmasý, büyük çukurlara veya yol
leri yetkili bir Fiat servisinde yapýlmalýdýr.
GÜVENLİK
üzerindeki çökmüþ bölgelere düþülmesi gibi, otomobilin,
SİSTEMLERİ
Otomobiliniz hurdaya çýktýðýnda, hava yastýðýnýn devre dýþý
alt kýsmýný etkileyecek þiddetli darbelere veya kazalara ma-
býrakýlmasý için, yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
ruz kalmasý halinde, ön ve/veya yan hava yastýklarý þiþebi-
Otomobiliniz el deðiþtirdiðinde; yeni sahibinin, hava
lir.
yastýðýnýn kullanýlýþý ile ilgili talimatlar konusunda bilgilen-
OTOMOBİLİN
DÝKKAT Hava yastýklarý þiþerken, dýþarý az miktarda toz
dirilmesi, yukarýda yer alan uyarýlarý bilmesi ve Kullanýcý El
KULLANILIŞI
þeklinde bir madde yayýlýr. Bu zararlý olmayýp bir yangýnýn
Kitabý’ný temin etmesi gereklidir.
baþlangýcýna iþaret etmez. Ayrýca, þiþen hava yastýðýnýn yü-
DÝKKAT Ön gerdiriciler, ön hava yastýklarý ve yan hava
zeyi ve otomobilin içi de toz halindeki bu madde ile kap-
UYARI
yastýklarý; elektronik kontrol ünitesi tarafýndan çarpýþmanýn
lanabilir. Bu madde, cildi ve gözleri tahriþ edebilir. Vücu-
LAMBALARI VE
tipine baðlý olarak devreye alýnýrlar. Dolayýsýyla, bu terti-
dunuzun bu maddeye maruz kalan bölgelerini, sabun ve su
MESAJLAR
batlarýn birinin veya bir kaçýnýn devreye girmemesi, siste-
ile yýkayýnýz.
min arýzalý olduðu anlamýna gelmez.
ACİL
DURUMDA
YAPILACAKLAR
OTOMOBİLİN
BAKIMI
TEKNİK
ÖZELLİKLER
İNDEKS
136
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 137
GENEL UYARILAR
UYARI
OTOMOBİLİN
Ön ve arka koltuk s rtl klar n kaplama ve
TANITIMI
k l fla örtmeyiniz.
UYARI
Hava yastýðýnýn þiþme aþamasýnda yara-
lanma ihtimalini önlemek için, baþýnýzý,
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
kollarýnýzý ve dirseklerinizi kesinlikle kapýda, cam-
larda ve pencere hava yastýðý açýlma bölgesinde
UYARI
dinlendirmeyiniz.
Kucaðýnýzda veya önünüzde göðüs hi-
OTOMOBİLİN
zasýnda bir þey taþýyarak ya da aðzýnýzda
KULLANILIŞI
pipo, kalem gibi nesneler varken yolculuk yap-
mayýnýz; bir kaza halinde, hava yastýðýnýn þiþme-
UYARI
si sonucu yaralanabilirsiniz.
UYARI
Baþýnýzý, kollarýnýzý ve dirseklerinizi kesin-
LAMBALARI VE
likle camlarýn dýþýna çýkarmayýnýz.
MESAJLAR
UYARI
ACİL
DURUMDA
Hava yastýðýnýn serbestçe þiþebilmesini
UYARI
YAPILACAKLAR
saðlamak ve kendinizi ciddi þekilde yara-
Kontak anahtarýný MAR konumuna çevir-
lanmaktan korumak için, otomobilinizi daima her
diðinizde ¬ uyarý lambas yanmýyor veya
iki eliniz ile direksiyon simidinden tutarak kul-
seyahat esnasýnda yanýyorsa, (bazý tiplerde ek-
OTOMOBİLİN
lanýnýz. Otomobilinizi direksiyon simidine doðru
randa ilgili mesaj ile birlikte) güvenlik sistemle-
BAKIMI
eðilerek deðil, dik bir þekilde, sýrtýnýzý koltuða yas-
rinde bir arýza anlamýna gelir. Bu durumda her-
layarak oturup kullanýnýz.
hangi bir çarpýþma anýnda hava yastýklarý ve ön
gergiler tetiklenmeyebilir ve bazý durumlarda da
TEKNİK
kaza ile tetiklenebilir. Sistemi kontrol etmek için
ÖZELLİKLER
yetkili bir Fiat servisine baþvurunuz.
İNDEKS
137
115-138_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
15:36
Sayfa 138
UYARI
UYARI
OTOMOBİLİN
Kontak anahtarý MAR konumunda ve mo-
Koltuk sýrtlýklarýný basýnçlý suyla veya bu-
TANITIMI
tor çalýþmýyorken, hareket eden baþka bir
harla yýkamayýnýz (sadece elle veya oto-
araç çarpt ğ nda hava yastýðýnýn hareketsiz hal-
matik koltuk yýkama istasyonlar nda y kay n z).
deyken de devreye girebileceðini unutmayýnýz. Bu
GÜVENLİK
yüzden otomobil hareketsiz halde olsa bile, ço-
SİSTEMLERİ
cuklarý kesinlikle ön koltuklara oturtmayýnýz.
UYARI
Diðer yandan kontak anahtarý STOP konumun-
da ise herhangi bir çarpma halinde emniyet ter-
Ön hava yastýklarý ön gerdiricilerin devre-
OTOMOBİLİN
tibatlar devreye girmez (hava yast klar veya ger-
ye girdiði darbelerden daha þiddetli dar-
KULLANILIŞI
diriciler); bu durumda bu tertibatlar n tetiklen-
belerde tetiklenmek için tasarlanmýþtýr. Bu yüz-
memesi bir sistem hatasý olarak düþünülmemeli-
den iki darbe eþiði arasýnda sadece ön gerdirici-
dir.
lerin devreye girmesi normaldir.
UYARI
LAMBALARI VE
MESAJLAR
UYARI
Ceket ask s na veya tutamaklara sert nes-
ACİL
UYARI
neler takmayýnýz.
DURUMDA
Otomobiliniz çalýnýrsa veya herhangi biri
YAPILACAKLAR
otomobili çalmaya teþebbüs ederse ya da
otomobil sel bask n na veya tahrip edici hareket-
lere maruz kalýrsa, hava yastýðý sistemini yetkili
OTOMOBİLİN
UYARI
bir Fiat servisinde kontrol ettiriniz.
BAKIMI
Hava yastýðý emniyet kemerlerinin yerini
almaz, ancak onlarýn etkinliðini arttýrýr.
Ayrýca, ön hava yastýklarý düþük hýzda önden çarp-
UYARI
TEKNİK
malarda, yan çarpýþmalarda, arkadan darbelerde
Kontak anahtarýný çevirdiðinizde uyarý
ÖZELLİKLER
veya devrilmelerde devreye girmeyeceðinden, bu
lambasý (ön yolcu hava yastýðý devrede
durumlarda yolcular sadece her zaman takýlmasý
iken) yolcu hava yastýðýnýn olasý bir kaza duru-
gerekli olan emniyet kemerleri ile korunurlar.
munda þiþeceðini hatýrlatmak için bir kaç saniye-
İNDEKS
liðine yanýp söner ve ardýndan kapanýr.
138
139-152_LINEA_1ed_IT
22.09.2014
16:13
Sayfa 139
OTOMOBİLİN KULLANILIŞI
OTOMOBİLİN.
TANITIMI
MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI
UYARI
Motorun kapalý alanlarda çalýþtýrýlmasý ol-
Otomobil elektronik motor kilitleyici sistem ile do-
dukça tehlikelidir. Motor oksijeni tüketip,
GÜVENLİK
natýlmýþtýr, “Otomobilin Tan t m ” bölümündeki “Fiat ÞÝFRE
karbondioksit, karbonmonoksit ve diðer zehirli
SİSTEMLERİ
sistemi” kýsmýna bakýnýz. Motor özellikle bir süre kul-
gazlarýn dýþarý atýlmasýna sebep olur.
lanýlmadýktan sonra, ilk çalýþtýrma saniyelerinde normalden
daha yüksek sesli çalýþýr. Bu kendisine özgü özellik, hidro-
OTOMOBİLİN
lik iticilerin fonksiyonelliðine veya güvenilirliðine olumsuz
KULLANILIŞI
bir etkide bulunmamaktadýr.
UYARI
Motor çalýþmadýðý sürece, servo fren sis-
teminin ve hidrolik direksiyon sisteminin
UYARI
çalýþmayacaðýný unutmayýnýz, bu sebeple, fren pe-
LAMBALARI VE
dalý ve direksiyon için oldukça fazla güç uygula-
MESAJLAR
manýz gerekeceðini unutmayýnýz.
ACİL
Otomobilin ilk kullanýmýna baþlandýðý za-
DURUMDA
man, otomobili tam performansýyla (ör-
YAPILACAKLAR
neðin aþýrý süratli olarak uzun mesafe ka-
BENZÝNLÝ TÝPLERDE ÇALIÞTIRMA
tedilmesi, aþýrý gaz verme, sert frenleme vb) kul-
PROSEDÜRÜ
lanmamanýz tavsiye edilir.
OTOMOBİLİN
Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
BAKIMI
El freninin çekili olduðundan emin olunuz.
Vitesi boþa alýnýz.
Aküden gereksiz güç harcanmasýný önlemek
TEKNİK
Gaz pedalýna basmadan debriyaj pedalýna basýnýz.
için, motor durdurulduktan sonra kontak
ÖZELLİKLER
anahtarýný MAR konumunda býrakmayýnýz.
Kontak anahtarýný AVV konumuna getiriniz ve motor
çalýþýr çalýþmaz serbest býrakýnýz.
Eðer motor çalýþmaz ise, kontak anahtarýný STOP konu-
İNDEKS
muna çeviriniz ve iþlemi tekrarlayýnýz.
139

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     6      7      8      9     ..