Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 19

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     17      18      19      20     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 19

 

 

324

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

"IPA not available."

Servostyringen er mid-
lertidigt overophedet.

Vent et lille stykke tid, og
forsøg at bruge enkel IPA
igen.

Motoren er ikke startet. Start motoren.

Mulig systemfejl.

Få bilen tjekket hos en
autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller
andre kvalificerede fag-
folk.

"IPA not available,
speed too high."

For høj hastighed (over
50 km/t)

Nedsæt hastigheden til
maks. 30 km/t, og tænd
for kontakten til enkel
IPA.

"IPA not available,
TRC/VSC is off."

Kontakten 

 er slået

fra.

Slå kontakten 

 til,

og tænd for kontakten
til enkel IPA.

"IPA not available, stop
the vehicle, turn wheel
from left end to right
end."

Der er ikke foretaget
systeminitialisering
efter at batteriet har
været afbrudt og sluttet
til igen.

Foretag initialisering.

S. 326

"Check IPA system."

Fejl i systemet.

Få bilen tjekket hos en
autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller
andre kvalificerede fag-
folk.

Meddelelse

Årsag

Gør som følger

OM12K97DK.book  Page 324  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

325

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

Funktionsbetingelser for enkel IPA

Motoren er startet.

Kontakten 

 er slået til.

Bilens hastighed er højst 30 km/t. (Under den automatiske styring er hastig-
heden 6 km/t eller mindre).

Annullering af funktionen enkel IPA

Funktionen enkel IPA annulleres, når:

Kontakten til enkel IPA slås fra.

ABS, VSC eller TRC er i funktion.

Gearvælgeren skiftes til R, mens der søges efter en parkeringsplads.

Gearvælgeren skiftes til R og bilen er bakket mindst 1 m efter at der er fundet
en parkeringsplads og før summeren lyder.

Rattet betjenes manuelt under den automatiske styring.

Det tager mere end 6 minutter for den automatiske styring at begynde efter
at enkel IPA er slået til og gearvælgeren er sat på R.

Gearvælgeren skiftes til en anden position end R efter at den automatiske
styring er gået i gang og før bilen kører ind på en parkeringsplads.

Det tager mere end 6 minutter at afslutte parkeringen efter at gearvælgeren
er sat på R og den automatiske styring er gået i gang.

Den samlede stoptid under automatisk styring kommer over 2 minutter.

Genoptagelsesfunktion for enkel IPA

Hvis enkel IPA annulleres pga. en af følgende situationer, kan enkel IPA
eventuelt genoptages ved at trykke på kontakten til enkel IPA. dette afhænger
af betingelserne som fx hvor bilen er stoppet og rattets vinkel.

Rattet betjenes manuelt under den automatiske styring.

Bilens hastighed kommer over 6 km/t under automatisk styring.

Gearvælgeren stilles i en anden position end R efter at den automatiske styring
er gået i gang og før bilen kører ind på en parkeringsplads.

Parker bilen man uelt eller find en anden parkeringsplads, hvis funktionen
ikke genoptages.

Ved gentagen brug af enkel IPA

Hvis enkel IPA bruges flere gange efter hinanden kan servostyringen blive
midlertidigt overophedet. Den kan deaktivere eller annullere IPA-funktionen.
Vent i så fald nogle minutter før du bruger enkel IPA igen.

Toyota-parkeringshjælpsensorens funktion, når enkel IPA er aktiv

Selvom Toyota-parkeringshjælpsensoren slås fra, mens enkel IPA er aktiveret,
fortsætter Toyota-parkeringshjælpsensoren sin funktion. I et sådant tilfælde
deaktiveres Toyota-parkeringshjælpsensoren, når funktionen enkel IPA er
afsluttet eller annulleres.

OM12K97DK.book  Page 325  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

326

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

Stop & Start-systemfunktion under enkel IPA-funktion (biler med Stop &
Start-system)

Stop & Start-system er ikke i funktion, mens enkel IPA er aktiv. Hvis kontakten
til enkel IPA slås til mens Stop & Start-systemet er aktivt, annulleres Stop &
Start-systemets funktion.

Når temperaturen i bilens kabine er høj

Sensorerne fungerer muligvis ikke korrekt, hvis temperaturen i bilens kabine
er høj fx fordi bilen har stået i solen. Brug enkel IPA, når kabinen er kølet af.

Sensorer, som enkel IPA benytter

S. 308

Initialisering af enkel IPA

Inden for 15 sekunder efter at der er tændt for kontakten til enkel IPA drejer
du rattet helt til venstre eller højre og derefter helt den anden vej.

Når skærmen til registrering af parkeringsplads vises, er initialiseringen
udført.

Hvis der trykkes på kontakten til enkel IPA igen, og der stadig vises "IPA not
available, stop the vehicle, turn wheel from left end to right end." i multi-infor-
mationsdisplayet, er initialiseringen mislykket. Få bilen efterset hos en autori-
seret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

OM12K97DK.book  Page 326  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

327

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

ADVARSEL

Advarsler vedr. brugen af enkel IPA

Stol aldrig fuldt ud på enkel IPA, når du parkerer. Føreren er ansvarlig for
sikkerheden. Udvis samme agtpågivenhed, som når du parkerer enhver
anden biler.

Bak langsomt - brug bremsepedalen til at kontrollere bilens hastighed.

Hvis du ser ud til at risikere at støde ind i biler, forhindringer eller personer,
skal du træde på bremsepedalen for at standse bilen og derefter deaktivere
systemet.

Forhold, hvor brug af enkel IPA er forbudt

Brug ikke enkel IPA under følgende forhold. 
Det kan forårsage ukorrekt funktion og føre til et færdselsuheld.

I skarpe sving eller på skråninger.

På glatte, tilisede eller snedækkede veje.

På ujævne veje som fx grusveje.

I dårligt vejr som fx kraftig regn, tåge, snevejr eller sandstorm.

Hvis dækkene er meget slidte eller dæktrykket er lavt.

Hvis bilens sporing er ukorrekt pga. at dækkene har fået et hårdt slag som
fx ved påkørsel af en kantsten.

Hvis det pladsbesparende reservehjul (hvis det forefindes) er monteret
eller der er monteret snekæder.

Hvis dækkene glider ved forsøget på at parkere.

Hvis der er nedfaldne blade eller sne på parkeringspladsen.

Hvis genstande som fx et anhængertræk, en anhænger eller en cykelhol-
der er monteret bag på bilen.

OM12K97DK.book  Page 327  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

328

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

ADVARSEL

Hvis der er parkeret en bil, hvis for-/bagende er over registreringsområdet,
som fx en lastbil eller en bus eller en bil med anhængertræk, anhænger
cykelholder osv. er parkeret foran eller bag parkeringspladsen.

Hvis forkofangeren er beskadiget.

Hvis sensoren er dækket af kofangerbeklædningen osv.

Hvis en bil eller en forhindring ikke er i en passende position foran eller
bagved parkeringspladsen.

Sikkerhedsforanstaltninger ved automatisk styring

Da rattet bevæges automatisk i parkeringshjælpefunktionen, skal du være
opmærksom på følgende:

Hold beklædningsdele som halstørklæder, sjaler og lange ærmer væk fra
rattet. Der er fare for, at rattet kan gribe fat i dem. Sørg også for, at børn
ikke kommer i kontakt med rattet.

Hvis du har lange fingernegle, skal du passe på ikke at komme til skade,
når rattet drejer.

OM12K97DK.book  Page 328  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

329

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

BEMÆRK

Når du bruger enkel IPA

Kontrollér, at parkeringspladsen er egnet. (Pladsens bredde, om der er for-
hindringer, vejbelægningens tilstand osv.)

Enkel IPA fungerer ikke korrekt, hvis bilen foran eller bag parkeringsplad-
sen flytter sig eller der kommer en forhindring ind i parkeringsområdet
efter at sensorerne har registreret parkeringspladsen. Kontrollér altid
omgivelserne, når parkeringshjælpen er i funktion.

Sensorerne kan muligvis ikke registrere en kantsten. Afhængigt af situationen
kan bilen køre ind i kantstenen, fx hvis en bil foran eller bag ved parkerings-
pladsen er kørt på kantstenen. 
Kontrollér det omgivende område for forebygge, at hjul og dæk bliver
beskadiget.

Bilen kan muligvis ikke parkeres på en fundet parkeringsplads, hvis bilen
bevæger sig fremad, når gearvælgeren står på R, eller baglæns, når gear-
vælgren står på andet end R, fx hvis der parkeres på en skråning.

Når du bakker, skal du bakke langsomt
for at forhindre, at bilens forende ram-
mer en forhindring foran bilen.

Når du bakker, skal du bakke langsomt
for at forhindre, at bilens forende rammer
den bil, der holder foran din parkerings-
plads.

OM12K97DK.book  Page 329  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

330

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

Rengøring af DPF-katalysatoren

Rengøring af DPF-katalysatoren udføres efter behov afhængigt af
køreforholdene.

Udstyrsegenskaber

DPF-systemet har følgende egenskaber:

Tomgangshastigheden øges under rengøring

Udstødningsgassernes lugt ændres

Når motoren startes, kan der udstødes hvidlig damp (vanddamp)
under rengøring

Accelerationsevnen kan være nedsat under rengøring

Olieskift

S. 467

Dieselpartikelfiltersystem (kun dieselmotor)

Når den opsamlede mængde i filteret når et bestemt niveau, rengø-
res det automatisk.

ADVARSEL

Udstødningsrør

Rør ikke ved udstødningsrøret under rengøring, da udstødningsrøret og
udstødningsgasserne er særligt varme. Kontrollér også, at der ikke er personer
eller brændbare materialer i nærheden af udstødningsrøret, når bilen stoppes. 
I modsat fald er der risiko for forbrændinger eller brand.

OM12K97DK.book  Page 330  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

331

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

BEMÆRK

Sådan forebygger du fejl i DPF-systemet

Benyt ikke andet brændstof end den angivne type

Benyt ikke en anden motorolie end den anbefalede type

Foretag ikke ændringer på udstødningsrøret

OM12K97DK.book  Page 331  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

332

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

ABS (blokeringsfrit bremsesystem)

Er med til at forhindre, at hjulene blokerer ved pludselig opbremsning
eller ved bremsning på glat vej

Bremseassistance

Øger bremsekraften, når der trædes på bremsepedalen, hvis systemet
registrerer en nødopbremsningssituation

VSC (antiudskridningssystem)

Hjælper føreren med at kontrollere udskridning ved pludselige
udsving eller drej på glatte veje

TRC (antihjulspin)

Hjælper med at opretholde trækkraften og forhindrer hjulspin, når
bilen starter, eller farten øges på glatte veje

Hjælp til start på bakke (HAC)

Er med til at forhindre, at bilen ruller baglæns ved start på en stigning

EPS (elektrisk servostyring)

Anvender en elmotor, så der skal bruges færre kræfter til at dreje rattet

Nødopbremsningssignal

Ved pludselig opbremsning begynder havarilyset automatisk at
blinke som advarsel til de bagvedkørende.

Systemer til sikker og let kørsel

For at forbedre køresikkerheden og kørslen slår nedenstående
systemer automatisk til under forskellige køreforhold. Du skal
dog være opmærksom på, at systemerne er supplementer, og at
du ikke bør stole blindt på dem, når du betjener bilen.

OM12K97DK.book  Page 332  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

333

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

Indikatoren for udskridningssyste-
met blinker som tegn på, at TRC/
VSC-systemerne er aktive.

Hvis bilen sidder fast i mudder eller sne, reducerer TRC-systemet

kraften fra motoren til hjulene. Ved at trykke på 

 for at slå syste-

met fra bliver det lettere at skubbe/rokke bilen for at få den fri.

Biler med instrument med 3 ringe

TRC-systemet deaktiveres ved at

trykke kortvarigt på knappen 

og slippe den igen.

Indikatoren for "TRC OFF" lyser. 

Tryk på 

 igen for at slå syste-

met til igen.

Biler med instrument med 2 ringe

TRC-systemet deaktiveres ved at

trykke kortvarigt på knappen 

og slippe den igen.

"TRC OFF" vises på multi-informa-
tionsdisplayet. 

Tryk på 

 igen for at slå syste-

met til igen.

Når TRC/VSC-systemerne er aktiveret

Deaktivering af TRC-systemet

OM12K97DK.book  Page 333  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

334

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

Frakobling af både TRC- og VSC-systemet

Biler med instrument med 3 ringe

Hold 

 inde i mere end 3 sekunder med standset bil for at frakoble TRC- og

VSC-systemerne.
Indikatorerne for "TRC OFF" og VSC OFF lyser.

Tryk på 

 igen for at slå systemerne til igen.

Biler med instrument med 2 ringe

Hold 

 inde i mere end 3 sekunder med standset bil for at frakoble TRC- og

VSC-systemerne.
VSC OFF-indikatorlampen tændes, og "TRC OFF" vises på multi-informati-
onsdisplayet.

*

Tryk på 

 igen for at slå systemerne til igen.

*

: På biler med PCS (pre-crash-sikkerhedssystem) er pre-crash-bremseas-

sistancen og pre-crash-bremsefunktionerne også deaktiveret. (

S. 270)

Når indikatoren "TRC OFF" tændes, selvom der ikke er trykket på 
(biler med instrument med 3 ringe)

TRC og hjælp til start på bakke (HAC) kan ikke anvendes. Kontakt en autori-
seret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Når der vises en meddelelse på multi-informationsdisplayet om, at TRC

er blevet deaktiveret, selvom der ikke er trykket på 

 (biler med

instrument med 2 ringe)

TRC og hjælp til start på bakke (HAC) kan ikke anvendes. Kontakt en autoriseret
Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Lyde og vibrationer forårsaget af ABS, bremseassistance, TRC- og VSC-
systemerne

Der kan komme en lyd fra motorrummet, når der tændes for motoren, eller
lige efter at bilen har sat igang. Denne lyd er ikke tegn på fejl i et af disse
systemer.

Alle nedenstående forhold kan forekomme, når ovennævnte systemer er
aktive. Ingen af dem er tegn på fejl.
• Vibrationer mærkes gennem bilens chassis og styring.
• Der kan forekomme en motorlyd, når bilen er standset.
• Bremsepedalen kan ryste let efter aktivering af ABS.
• Bremsepedalen kan flytte sig en anelse nedad efter aktivering af ABS.

OM12K97DK.book  Page 334  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

335

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

Lyd ved aktivering af EPS

Når rattet bevæges, kan der komme en motorlyd (snurrende lyd). Dette er
ikke tegn på en fejl.

Automatisk gentilkobling af TRC- og VSC-systemerne

Når TRC- og VSC-systemerne er blevet koblet fra, genaktiveres de automa-
tisk i følgende situationer:

Biler uden smart-nøgle: Når tændingskontakten drejes til "LOCK".
Biler med smart-nøgle: Når tændingskontakten er slået fra

Hvis kun TRC-systemet kobles fra, slås det til igen, når kørehastigheden øges.
Hvis både TRC- og VSC-systemet kobles fra, sker der ingen automatisk
genaktivering, når kørehastigheden øges.

Nedsat effekt af EPS-systemet

Effekten af EPS-systemet nedsættes for at forhindre overophedning af syste-
met, når der er hyppige ratbevægelser i længere tid ad gangen. Rattet vil så
muligvis føles tungere. Hvis dette sker, bør du undlade hyppige ratbevægel-
ser eller standse bilen og slå motoren fra. EPS-systemet bør så vende tilbage
til normal tilstand inden for 10 minutter.

Funktionsbetingelser for hjælp til start på bakke (HAC)

Når nedennævnte fire betingelser er opfyldt, aktiveres hjælp til start på bakke
(HAC):

Biler med multidrive: Gearvælgeren er i en anden stilling end P eller N (ved
forlæns/baglæns start på en stigning).

Biler med manuel transmission: Gearvælgeren er i en anden position end R
ved forlæns start op ad en stigning eller i R ved baglæns start op ad en stigning.

Bilen er standset helt.

Der trædes ikke på speederpedalen.

Parkeringsbremsen er ikke trukket.

Automatisk systemannullering af hjælp til start på bakke (HAC)

Hjælp til start på bakke afbrydes i følgende situationer:

Biler med multidrive: Gearvælgeren flyttes til P eller N.

Biler med manuel transmission: Gearvælgeren flyttes til R ved forlæns start
op ad en stigning eller fra R ved baglæns start op ad en stigning.

Der trædes på speederpedalen.

Parkeringsbremsen aktiveres.

Der går ca. 2 sekunder, efter at bremsepedalen er sluppet.

OM12K97DK.book  Page 335  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

336

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

Betingelser for udløsning af nødopbremsningssignalet

Når følgende tre betingelser opfyldes, udløses nødopbremsningssignalet:

Havariblinket er slået fra.

Bilens faktiske hastighed er over 55 km/t.

Der trædes på bremsepedalen på en sådan måde, at systemet registrerer,
at der er tale om en pludselig opbremsning.

Automatisk annullering af nødopbremsningssignalet

Nødopbremsningssignalet slås fra i de nedennævnte situationer:

Havariblinket slås til.

Bremsepedalen slippes.

Systemet vurderer ud fra bilens aftagende hastighed, at der ikke er tale om
en pludselig opbremsning.

ADVARSEL

ABS fungerer ikke ordentligt, hvis følgende er tilfældet:

Når grænserne for vejgreb er blevet overskredet (fx meget slidte dæk på
en snedækket vej).

Hvis der opstår aquaplanning ved høje hastigheder på våde eller glatte veje.

Bremselængden, når ABS aktiveres, kan overskride bremselængden
ved normale vejforhold

ABS er ikke beregnet til at nedsætte bilens bremselængde. Hold altid sikker
afstand til bilen foran dig, især i følgende situationer:

Ved kørsel på ujævne veje, grusveje eller snedækkede veje

Ved kørsel med snekæder

Ved kørsel over vejbump

Ved kørsel på hullede eller ujævne underlag

TRC virker muligvis ikke optimalt i nedenstående tilfælde

På glatte veje kan det være umuligt at opnå retningsstabilitet og kraft – selv
med TRC-systemet aktiveret. 
Kør bilen forsigtigt under forhold, hvor du kan miste stabilitet og kraft.

OM12K97DK.book  Page 336  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

337

4-6. Brug af systemer til sikker og let kørsel

OM12K97DK

4

Kørsel

ADVARSEL

Hjælp til start på bakke (HAC) virker ikke optimalt, når

Stol ikke for meget på hjælp til start på bakke (HAC). Hjælp til start på
bakke (HAC) virker muligvis ikke optimalt på stejle stigninger og isdæk-
kede veje.

I modsætning til parkeringsbremsen er hjælp til start på bakke (HAC) ikke
beregnet til at holde bilen stille i længere tid. Prøv ikke at bruge hjælp til
start på bakke (HAC) til at holde bilen stille på en stigning, da det kan med-
føre en ulykke.

Når VSC aktiveres

Indikatoren for udskridningssystemet blinker. Kør altid forsigtigt. Hensyns-
løs kørsel kan forårsage en ulykke. Vær særligt forsigtig, hvis indikatoren
blinker.

Når TRC-/VSC-systemet deaktiveres

Vær særligt forsigtig, og kør med en hastighed, der passer til vejforholdene.
Undlad at koble TRC-/VSC-systemet fra, medmindre det er strengt nødven-
digt, da det er systemer, der skal understøtte bilens stabilitet og kørekraft.

Udskiftning af dæk

Sørg for, at alle dæk er af passende størrelse, mærke, mønstertype og total
bæreevne. Sørg endvidere for, at dækkene har det anbefalede dæktryk.
ABS-, TRC-, og VSC-systemerne fungerer ikke korrekt, hvis der monteres
forskellige dæk på bilen. 
Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede
fagfolk for nærmere oplysninger ved udskiftning af dæk eller fælge.

Håndtering af dæk og affjedring

Brug af fejlbehæftede dæk eller ændring af affjedringen vil påvirke systemerne
til sikker og let kørsel og kan medføre, at et af systemerne ikke fungerer korrekt.

OM12K97DK.book  Page 337  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

338

OM12K97DK

4-7. Køretips

Anvend væsker, der er passende i forhold til udetemperaturen.

• Motorolie
• Kølervæske
• Sprinklervæske

Få en servicetekniker til at kontrollere batteriets tilstand.

Sæt fire vinterdæk på bilen, eller anskaf dig et sæt snekæder.

Kontrollér, at alle dæk er af samme størrelse og mærke, og at kæderne
passer til dækkenes størrelse.

Udfør nedenstående i overensstemmelse med kørselsbetingelserne:

Forsøg ikke at tvinge en rude op eller flytte en vinduesvisker, der er
frosset fast. Hæld lunkent vand over det frosne sted for at smelte
isen. Tør straks vandet af, så det ikke fryser.

For at sikre at blæseren til klimaanlægget fungerer korrrekt, skal du
fjerne al sne, som har samlet sig på luftindtagsgitteret foran forruden.

Kontrollér for og fjern alle større is- eller snemængder, der kan
have samlet sig på de udvendige lygter, bilens tag, chassis,
omkring dækkene eller på bremserne.

Fjern eventuelt sne eller mudder fra dine sko, inden du sætter dig
ind i bilen.

Accelerer bilen langsomt, hold sikker afstand til den forankørende, og
kør med nedsat hastighed, som er passende til vejforholdene.

Tips til vinterkørsel

Foretag de nødvendige forberedelser og inspektioner, før du
kører bilen om vinteren. Kør altid efter de herskende vejrforhold.

Forberedelser til vinteren

Før du kører bilen

Under kørslen

OM12K97DK.book  Page 338  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

339

4-7. Køretips

OM12K97DK

4

Kørsel

Parkér bilen, og sæt gearvælgeren på P (multidrive) eller 1 eller R
(manuel transmission) uden at trække parkeringsbremsen. Parke-
ringsbremsen kan fryse til, så den ikke kan udløses. Hvis bilen par-
keres, uden at parkeringsbremsen aktiveres, skal hjulene blokeres.
Det kan være farligt at undlade dette, da bilen kan rulle og forår-
sage en ulykke.

Hvis bilen parkeres, uden at parkeringsbremsen aktiveres, skal det
kontrolleres, at gearvælgeren ikke kan flyttes fra P

*

.

*

: Gearvælgeren låses, hvis det forsøges at flytte den fra P til en anden posi-

tion, uden at bremsepedalen er trådt ned. Hvis gearvælgeren kan flyttes fra
P, kan der være en fejl i gearlåsesystemet. Få omgående bilen efterset af en
autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Kontrollér, at snekæderne har den rigtige størrelse, inden du monterer
dem. 
Der er specifikke snekæder til hver dækstørrelse.
Sidekæde:

3 mm i diameter
10 mm i bredde
30 mm i længde

Tværkæde:

4 mm i diameter
14 mm i bredde
25 mm i længde

Reglerne for brug af snekæder varierer fra sted til sted og fra vejtype
til vejtype. Tjek derfor altid de lokalt gældende regler, før du monterer
snekæder.

225/45R17-dæk

Der kan ikke monteres snekæder på 225/45R17-dæk.

Når du parkerer bilen

Valg af snekæder (undtagen 225/45R17-dæk)

1
2
3

4
5
6

Regler for brug af snekæder

OM12K97DK.book  Page 339  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     17      18      19      20     ..