Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 15

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     13      14      15      16     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 15

 

 

260

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

ADVARSEL

Under kørsel for eksempel over en jernbaneoverskæring kan systemet
vurdere, at risikoen for en kollision med et objekt, f.eks. en bom, er høj og
aktivere pre-crash-bremsefunktionen. 
Hvis det er nødvendigt at flytte bilen i en nødsitutation, f.eks. hvis systemet
aktiveres på en jernbaneoverskæring, skal følgende procedure udføres og
de nødvendige sikkerhedsmæssige forholdsregler skal træffes.
• Hvis bilen er standset, trykkes speederen ned.
• Hvis bilen sænker hastigheden, trykkes speederen ned. 

(

S. 262)

• Deaktivér pre-crash-sikkerhedssystemet. (

S. 261)

Situationer, hvor pre-crash-sikkerhedssystemet skal deaktiveres

I følgende situationer skal systemet deaktiveres, da det muligvis ikke vil fun-
gere korrekt, hvilket kan medføre en ulykke med død eller alvorlig person-
skade til følge:

Når bilen bugseres

Når bilen bugserer en anden bil

Når bilen transporteres med lastvogn, skib, tog osv.

Når bilen løftes på en lift med motoren i gang, og hjulene kan rotere frit

Når bilen efterses med en rulletester, fx et chassis-dynamometer eller en
speedometertester, eller ved brug af hjulafbalanceringsudstyr

Hvis bilen ikke kan køres på en stabil måde, f.eks. når bilen har været
impliceret i et uheld eller har en fejl

Ved sportskørsel eller terrænkørsel

Når dækkene er i dårlig stand og ikke fungerer optimalt 
(

S. 483, 499)

Når der er monteret dæk i en anden størrelse end specificeret

Når der er monteret snekæder på bilen

Når der anvendes et pladsbesparende reservehjul eller et reparationssæt
til reservehjulet

OM12K97DK.book  Page 260  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

261

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

4

Kørsel

Aktivering/deaktivering af pre-crash-sikkerhedssystemet

Tryk på PCS-kontakten i mindst
3 sekunder.

PCS-advarselslampen lyser, og
der vises en meddelelse på
multi-informationsdisplayet,

 

når

systemet slukkes.
Systemet aktiveres ved at trykke
på PCS-kontakten igen.
Pre-crash-sikkerhedssystemet
aktiveres, hver gang motoren
startes.

Ændring af timingen af pre-crash-advarsler

Tryk på PCS-kontakten for at få vist den aktuelle timing af advarslen på
multi-informationsdisplayet. Hver gang der trykkes på PCS-kontakten
under visningen, ændres timingen for advarslen på følgende måde.

Når indstillingen af timingen ændres, bevares indstillingen, næste gang
motoren startes.

Langt fra

Advarslen aktiveres tidligere
end med standardtimingen.

Middel

Dette er standardindstillingen.

Tæt på

Advarslen aktiveres senere end
med standardtimingen.

Ændring af pre-crash-sikkerhedssystemets indstillinger

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 261  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

262

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

Funktionsbetingelser

Pre-crash-sikkerhedssystemet er aktiveret og vurderer, at risikoen for en fron-
tal kollision med et køretøj er høj.
De enkelte funktioner er aktive ved følgende hastigheder:

Pre-crash-advarsel:
• Bilens hastighed er ca. 15 - 140 km/t.
• Den relative hastighed mellem din bil og en forankørende bil er mindst

ca. 15 km/t.

Pre-crash-bremseassistance:
• Bilens hastighed er ca. 30 - 80 km/t.
• Den relative hastighed mellem din bil og en forankørende bil er mindst

ca. 30 km/t.

Pre-crash-opbremsning:
• Bilens hastighed er ca. 10 - 80 km/t.
• Den relative hastighed mellem din bil og en forankørende bil er mindst

ca. 10 km/t.

Systemet aktiveres muligvis ikke i følgende situationer:

Hvis en batteripol har været frakoblet og tilkoblet, og bilen ikke har været
kørt i en vis periode

Når gearvælgeren er i R

Hvis VSC er deaktiveret (kun pre-crash-advarselsfunktionen fungerer)

Annullering af pre-crash-opbremsning

Hvis en af følgende hændelser sker, mens pre-crash-bremsefunktionen er
aktiveret, annulleres funktionen:
• Der trædes hårdt på speederpedalen.
• Rattet drejes skarpt eller pludseligt.

Hvis bilen stoppes af pre-crash-bremsefunktionen, annulleres pre-crash-
bremsefunktionen, når bilen har været standset i ca. 2 sekunder.

OM12K97DK.book  Page 262  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

263

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

4

Kørsel

Forhold, der kan udløse systemet, også når der ikke er risiko for en kollision

I nogle situationer som f.eks. nedenstående, kan systemet vurdere, at der er
risiko for en frontal kollision, og aktiveres.

• Hvis bilens front er løftet eller sænket, f.eks. hvis vejoverfladen er ujævn

eller kuperet

• Ved kørsel forbi et køretøj i en mod-

gående vejbane, som holder stille for
at dreje til højre/venstre

• Når du passerer en modkørende

under sving til venstre eller højre

• Ved kørsel på en vej, hvor den rela-

tive placering i forhold til køretøjet
foran i en tilstødende vejbane kan
ændre sig, f.eks. på en snoet vej

• Når du haler hurtigt ind på en foran-

kørende

OM12K97DK.book  Page 263  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

264

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

• Ved kørsel på en smal vej omgivet af en konstruktion, f.eks. i en tunnel

eller på en jernbro

• Når du kører meget tæt forbi en bil

eller en struktur

• Når der er en bil eller et objekt i vejsi-

den ved indkørslen til et sving

• Når der er et reflekterende objekt

(kloakdæksel, stålplade mm.), trin
eller en fordybning eller et fremspring
på vejoverfladen eller i vejkanten

• Ved kørsel under en lav konstruktion

(lavt loft, vejskilt mm.)

• Når der står en struktur (bro, reklame-

tavle, gadelygte osv.) på toppen af en
bakke

OM12K97DK.book  Page 264  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

265

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

4

Kørsel

• Ved bilvask i en vaskehal

• Når der er mønstre eller maling på vejen eller en mur, der kan forveksles

med et køretøj

• Når du kører hurtigt frem til en bom til

en betalingsvej, et parkeringsanlæg
eller andre bomme, som åbnes og
lukkes

• Når du kører mod et lavthængende

objekt, der kan komme i kontakt med
bilen, fx et banner, grene eller tæt
græs

• Når bilen rammes af vand, sne, støv

mm. fra en forankørende

• Ved kørsel gennem damp eller røg

• Når bilens forende løftes eller sænkes

OM12K97DK.book  Page 265  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

266

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

• Når sensoren er fejljusteret på grund

af et kraftigt slag mod sensoren osv.

• Når bilen parkeres et sted, hvor der er

et lavthængende objekt på højde med
frontsensoren

• Når forruden er dækket af regndråber

mm.

OM12K97DK.book  Page 266  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

267

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

4

Kørsel

Situationer, hvor systemet muligvis ikke fungerer korrekt

I nogle situationer som eksempelvis nedenstående registreres et køretøj
muligvis ikke af frontsensoren, så systemet ikke fungerer korrekt:
• Hvis en modkørende nærmer sig bilen
• Ved kørsel mod siden eller forenden af en bil
• Hvis den forankørende har en lille bagende, f.eks. en lastvogn uden last

• Hvis den forankørende transporterer en last, der rager ud bag bagkofan-

geren

• Hvis den forankørende har en uregelmæssig form, f.eks. en traktor eller

en sidevogn

• Hvis solen eller andet lys skinner direkte på den forankørende

• Hvis den forankørende foretager en pludselig manøvre (f.eks. pludselig

slingren eller forøgelse eller reduktion af hastigheden)

• Hvis der pludselig køres ind bag en forankørende

• Hvis den forankørende har en lav

bagende, f.eks. en anhænger med
lavt lad

• Hvis den forankørende har en meget

høj frihøjde

• Hvis et køretøj kører ud foran bilen eller

kommer ud ved siden af et køretøj

OM12K97DK.book  Page 267  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

268

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

• Når bilen rammes af vand, sne, støv mm. fra en forankørende
• Ved kørsel gennem damp eller røg, som kan gøre det svært at se foran-

kørende biler

• Ved kørsel et sted, hvor lysstyrken i omgivelserne skifter pludseligt, f.eks.

ved indkørsel i eller udkørsel af en tunnel

• Ved kørsel gennem et sving og i et vist tidsrum efter kørsel i et sving

• Hvis køretøjet foran ikke befinder sig

lige foran bilen

• Ved kørsel i barsk vejr som kraftig

regn, tåge, sne eller sandstorm

• Når meget kraftigt lys, fx solen eller

forlygterne på modkørende biler, skin-
ner direkte ind i frontsensoren

• Når der ikke er meget lys i omgivel-

serne, f.eks. ved solopgang og sol-
nedgang, om natten eller i en tunnel

OM12K97DK.book  Page 268  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

269

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

4

Kørsel

• Hvis hjulene er fejljusteret
• Hvis frontsensoren er blokeret af et viskerblad
• Bilen gynger.
• Bilen kører ved ekstremt høje hastigheder.
• Ved kørsel på veje med skarpe sving eller ujævne overflader
• Hvis den forankørende reflekterer laser dårligt

I nogle situationer, som f.eks. nedenstående, kan der ikke opnås tilstrækkelig
bremsekraft, og systemet fungerer ikke korrekt:
• Hvis bremsefunktionerne ikke kan fungere optimalt, f.eks. når bremsedelene

er ekstremt kolde, ekstremt varme eller våde

• Hvis bilen ikke er korrekt vedligeholdt (bremser eller dæk er for slidte, forkert

dæktryk osv.)

• Hvis bilen køres på grusvej eller andet glat underlag

• Hvis bilen skrider ud

• Når bilens forende løftes eller sænkes

• Når sensoren er fejljusteret på grund

af et kraftigt slag mod sensoren osv.

OM12K97DK.book  Page 269  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

270

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

Hvis PCS-advarselslampen blinker eller lyser, og der vises en medde-
lelse på multi-informationsdisplayet

Pre-crash-sikkerhedssystemet kan være midlertidigt ude af funktion, eller der
kan være en fejl i systemet.

I følgende situationer slukkes advarselslampen, meddelelsen forsvinder, og
systemet fungerer igen, når de normale funktionsbetingelser vender tilbage:
• Når området omkring frontsensoren er meget varmt, fx i solen
• Når forruden er dugget til eller dækket af kondensvand eller is (

S. 406, 413)

• Når frontsensoren eller området omkring en sensor er kold, f.eks. i eks-

tremt koldt vejr

• Hvis området foran frontsensoren er blokeret, fx når motorhjelmen er åben

Når PCS-advarselslampen fortsætter med at blinke eller lyse, eller advar-
selsmeddelelsen ikke forsvinder, kan der være en fejl i systemet. Få omgå-
ende bilen efterset af en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre
kvalificerede fagfolk.

Hvis VSC deaktiveres

Hvis TRC og VSC deaktiveres (

S. 334), deaktiveres pre-crash-bremseas-

sistancen og pre-crash-bremsefunktionerne også. Pre-crash-advarselsfunk-
tionen fungerer dog stadigvæk.

PCS-advarselslampen lyser, og "Pre-crash brakes are disabled because
VSC is OFF" vises på multi-informationsdisplayet.

OM12K97DK.book  Page 270  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

271

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

4

Kørsel

Ved kørsel på veje med hvide (gule) linjer informerer denne funktion
føreren, hvis bilen er på vej til at forlade sin bane.
LDA-systemet registrerer synlige
hvide (gule) linjer ved hjælp af
frontsensoren øverst på forruden.

Når systemet vurderer, at bilen
måske er ved at afvige fra sin bane,
vises en advarsel på multi-informa-
tionsdisplayet, og advarselssum-
meren lyder for at alarmere føreren.

Når advarselssummeren lyder, skal
situationen på vejen kontrolleres, og
rattet skal betjenes forsigtigt, så
bilen styres tilbage midt mellem de
hvide (gule) linjer.

LDA (advarsel om vejbaneskift)

: Hvis monteret

Oversigt over funktionen

Funktion til advarsel om vejbaneskift

OM12K97DK.book  Page 271  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

272

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

ADVARSEL

Før brug af LDA-systemet

Overlad aldrig kontrollen til LDA-systemet. LDA er ikke et system, der kører
bilen automatisk eller som betyder, at føreren kan være mindre opmærksom
på området foran bilen. Føreren har altid det fulde ansvar for, at kørslen fore-
går sikkert, ved altid at være opmærksom på omgivelserne og betjene rattet,
så bilen holder den rigtige bane. Sørg desuden for at holde nok pauser ved
udtrætning, f.eks. efter lang tids kørsel.
Manglende passende kørsel og opmærksomhed kan medføre en ulykke, og
resultere i død eller alvorlig kvæstelse.

Sådan undgår du at aktivere LDA utilsigtet

Når LDA-systemet ikke er i brug, kan det slås fra på LDA-kontakten.

Forebyggelse af fejl i LDA-systemet og fejlbetjening

Undlad at ændre på forlygterne eller sætte mærkater på dem.

Affjedringen mm. må ikke ændres. Kontakt en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk, hvis det er nødvendigt at
udskifte affjedringen.

Undlad at montere eller placere genstande på motorhjelmen eller kølergitte-
ret. Undlad også at montere et kølergitter (safarigitter, kængurugitter osv.).

Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk, hvis det er nødvendigt at reparere forruden.

OM12K97DK.book  Page 272  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

273

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

4

Kørsel

Tryk på LDA-kontakten for at slå
LDA-systemet til.

LDA-indikatoren lyser, og der vises
en meddelelse på multi-informati-
onsdisplayet.
Tryk på LDA-kontakten igen for at
slå LDA-systemet fra.
Når LDA-systemet slås til eller fra,
fortsætter LDA-systemet med at
anvende de samme betingelser,
næste gang motoren startes

Tilkobling af LDA-systemet

Visning på multi-informationsdisplayet

Indersiden af de viste hvide lin-
jer er hvid

Indersiden af de viste hvide
linjer er sort

Angiver, at systemet genkender
hvide (gule) linjer. Når bilen afvi-
ger fra sin bane, blinker den hvide
linje på den side, bilen afviger til,
orange.

Angiver, at systemet ikke kan
genkende hvide (gule) linjer, eller
at det er midlertidigt deaktiveret.

OM12K97DK.book  Page 273  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

274

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

Når "Check LDA system." vises på multi-informationsdisplayet

Hvis LDA-indikatoren ikke lyser, når der trykkes på LDA-kontakten for at
tænde for systemet, kan der være en fejl i systemet. Få omgående bilen
efterset af en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk.

Funktionsbetingelser

Denne funktion aktiveres, når alle følgende betingelser er opfyldt.

LDA-tændes.

Bilens hastighed er højere end cirka 50 km/t.

Systemet genkender hvide (gule) linjer.

Vejbanens bredde er mindst ca. 3 m.

Kontaktarmen til blinklys er ikke aktiveret.

Der køres på en lige vej eller gennem et blødt sving med en radius på mere
end ca. 150 m.

Der registreres ingen fejl i systemet. (

S. 541)

Midlertidig deaktivering af funktioner

Når aktiveringsbetingelserne ikke længere opfyldes, kan en funktion deaktiveres
midlertidigt. Når aktiveringsbetingelserne igen er opfyldt, aktiveres funktionen
automatisk igen. (

S. 274)

Funktion til advarsel om vejbaneskift

Det kan være vanskeligt at høre advarselssummeren på grund af støj udefra,
afspilning af musik mm.

Der er kun hvide (gule) linjer i den ene side af vejen

LDA-systemet aktiveres ikke for den side, hvor der ikke registreres hvide
(gule) linjer.

Når bilen har været parkeret i solen

LDA-systemet er muligvis ikke til rådighed, og der vises eventuelt en advar-
selsmeddelelse et stykke tid efter, at kørslen er påbegyndt. Når temperaturen
i kabinen falder, og temperaturen rundt om frontsensoren (

S. 254) er blevet

normal, vil systemet være til rådighed igen.

Hvis der kun er vejbanemarkeringer til den ene side af bilen

Advarslen om vejbaneskift vil ikke virke for den side, hvor der ikke kunne regi-
streres vejbanemarkeringer.

OM12K97DK.book  Page 274  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

275

4-5. Toyota Safety Sense

OM12K97DK

4

Kørsel

Forhold, hvor funktionerne muligvis ikke virker korrekt

I følgende situationer kan frontsensoren muligvis ikke registrere hvide (gule)
streger, og forskellige funktioner fungerer muligvis ikke normalt.

Der er skygger på vejen, som løber parallelt med eller dækker de hvide
(gule) linjer.

Bilen kører i et område uden hvide (gule) linjer, f.eks. foran en bom eller et
kontrolsted, ved et vejkryds mm.

De hvide (gule) linjer er revnet, eller der er forhøjede refleksmarkører eller sten.

De hvide (gule) linjer kan ikke ses eller er vanskelige at se på grund af sand mm.

Bilen kører på en vej, der er våd, fordi det regner, der ligger vand, osv.

Vejbanelinjerne er gule (som kan være vanskeligere at registrere end hvide
linjer).

De hvide (gule) linjer krydser en kantsten mm.

Bilen kører på et lyst underlag, f.eks. beton.

Bilen kører på en vej, der skinner, fordi det regner, lyset reflekteres osv.

Bilen kører i et område, hvor lysstyrken ændres pludseligt, f.eks. ved indkør-
sel i og udkørsel fra tunneler osv.

Der skinner lys fra en modkørende bils forlygter, solen osv. på kameraet.

Bilen kører et sted, hvor vejen deler sig, samles osv.

Bilen kører på en hældning.

Bilen køres på en vej, som buer til venstre eller højre, eller på en snoet vej.

Bilen kører på en vej uden belægning eller en ujævn vej

Bilen kører i et skarpt sving.

Vejbanen er meget smal eller bred.

Bilen hælder meget på grund af tung bagagelast eller forkert dæktryk.

Afstanden til den forankørende er ekstremt kort.

Bilen bevæger sig meget op og ned på grund af vejforholdene (dårlig vejbe-
lægning eller kanter).

Forlygteglassene er snavsede og afgiver dæmpet lys om natten, eller lygtekeg-
lens akse er ude af justering.

Bilen har lige skiftet vejbane eller er lige kørt igennem et vejkryds.

Advarselsmeddelelser for LDA-systemet

Der anvendes advarselsmeddelelser til at angive fejl i systemet eller gøre dig
opmærksom på situationer, hvor du skal udvise forsigtighed under kørslen.

Individuel tilpasning

S. 110

OM12K97DK.book  Page 275  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     13      14      15      16     ..