Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 13

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     11      12      13      14     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 13

 

 

228

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

Hvis gearvælgeren ikke kan flyttes ud af P

Kontrollér først, om bremsepedalen er trådt ned. 
Hvis du ikke kan flytte gearvælgeren med foden på bremsen, kan der være
en fejl i gearlåsesystemet. Få omgående bilen efterset af en autoriseret
Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk. 
Følgende trin kan bruges som nødforanstaltning til at sikre, at gearvælgeren
kan flyttes.
Udløsning af gearlås:

Træk parkeringsbremsen.
Biler uden smart-nøgle: Drej tændingskontakten til "LOCK".
Biler med smart-nøgle: Slå tændingskontakten fra.
Træd på bremsepedalen.

G AI-SHIFT

G AI-SHIFT vælger atuomatisk et egnet gear til sportskørsel afhængig af førerens
input og forholdene. G AI-SHIFT aktiveres automatisk, når gearvælgeren står i D,
og sport-kørefunktionen er valgt. (Funktionen slår fra, hvis normal funktion vælges,
eller gearvælgeren flyttes til M).

Lirk dækslet op med en almindelig
skruetrækker eller et tilsvarende værktøj.
Dæk spidsen af skruetrækkeren med
en klud, så du ikke beskadiger dækslet.

Tryk på knappen til tilsidesættelse af
gearlåsesystemet.
Du kan så flytte gearvælgeren, mens du
trykker på knappen.

1

2

3

4

5

OM12K97DK.book  Page 228  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

229

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

4

Kørsel

ADVARSEL

Når du kører på glatte veje

Vær forsigtig med at skifte ned i gear og med pludselig acceleration, da det
kan få bilen til at skride ud eller lave hjulspin.

Gør følgende for at forhindre en ulykke under udløsning af gearlåsen

Før du trykker på knappen til tilsidesættelse af gearlåsen, skal parkeringsbrem-
sen aktiveres og bremsen trædes ned.
Hvis speederen utilsigtet trædes ned i stedet for bremsen, når der trykkes på
knappen til tilsidesættelse af gearlåsesystemet, og gearvælgeren flyttes ud af
P, kan bilen starte pludseligt, hvilket kan medføre en ulykke med død eller
alvorlig personskade til følge.

OM12K97DK.book  Page 229  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

230

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

Træd koblingspedalen helt ned, inden du betjener gearvælgeren, og
slip den derefter langsomt.

Sæt gearvælgeren i R, mens du
løfter ringen på gearvælgeren
opad.

Manuel transmission

: Hvis monteret

Betjening af gearvælgeren

Sådan sætter du gearvælgeren i R

OM12K97DK.book  Page 230  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

231

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

4

Kørsel

Gearskiftindikatoren er en guide, der skal hjælpe føreren med at opnå
en bedre brændstoføkonomi og begrænse udstødningsgasserne
inden for motorens ydelseskapacitet.

Gearskift opad
Gearskift nedad

*

1

: Biler med instrument med 3 ringe

*

2

: Biler med instrument med 2 ringe

Gearskiftindikator-display

Gearskiftindikatoren vises muligvis ikke, når du har foden på koblingspedalen.

Maks. tilladte hastigheder

Overhold de følgende maksimalt tilladte hastigheder i hvert gear, når du skal
accelerere maksimalt.

Benzinmotor

km/t (mph)

Gearskiftindikator

*

1

*

2

1
2

Gearstilling

Maksimumhastighed

1NR-FE-motor

1ZR-FAE-motor

8NR-FTS-motor

1

44 (27)

50 (31)

43 (27)

2

82 (50)

94 (58)

79 (49)

3

112 (69)

137 (85)

124 (77)

4

152 (94)

185 (114)

168 (104)

5

179 (111)

OM12K97DK.book  Page 231  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

232

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

Dieselmotor

km/t (mph)

Gearstilling

Maksimumhastighed

1ND-TV-motor

1WW-motor

1

42 (26)

42 (26)

2

79 (49)

85 (53)

3

122 (75)

133 (83)

4

165 (102)

189 (117)

5

ADVARSEL

Gearskiftindikator-display

Af hensyn til sikkerheden bør føreren ikke kun kigge på displayet. Se på dis-
playet, når det er sikkert at gøre det, mens du holder øje med trafikken og
vejforholdene. Overholdes dette ikke, kan det medføre en ulykke.

BEMÆRK

Sådan forhindrer du skader på transmissionen

Ringen på gearvælgeren må kun løftes op, når du sætter gearvælgeren i R.

Gearvælgeren må kun sættes i R, når bilen står stille.

Koblingspedalen skal være trådt ned,
inden du sætter gearvælgeren i R.

OM12K97DK.book  Page 232  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

233

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

4

Kørsel

Højresving
Vejbaneskift til højre (skub kon-
taktarmen halvvejs og slip den)

Højresignalet blinker 3 gange.

Vejbaneskift til venstre (skub kon-
taktarmen halvvejs og slip den)

Venstresignalet blinker 3 gange.

Venstresving

Blinklyset kan betjenes, når

Biler uden smart-nøgle

Tændingskontakten står på "ON".

Biler med smart-nøgle

Tændingskontakten står på IGNITION ON.

Hvis indikatoren blinker hurtigere end normalt

Tjek, at der ikke er gået en pære i for- eller bagblinklyset.

Individuel tilpasning

Antallet af gange, blinksignalet blinker ved et vejbaneskift, kan ændres.
(Funktioner der kan tilpasses individuelt 

S. 630)

Kontaktarm til blinklys

Betjeningsanvisninger

1
2

3

4

OM12K97DK.book  Page 233  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

234

4-2. Kørselsprocedurer

OM12K97DK

For at aktivere parkeringsbrem-
sen skal du trække parkerings-
bremsearmen helt ud, mens du
træder på bremsepedalen.
For at deaktivere parkerings-
bremsen skal du løfte armen lidt
og derefter sænke den helt ned,
mens du trykker på knappen.

Parkering af bilen

S. 188

Advarselssummer ved trukket parkeringsbremse

Hvis bilen kører med ca. 5 km/t eller mere, mens parkeringsbremsen er truk-
ket, lyder en summer.
Kun biler med instrument med 2 ringe: "Release parking brake." vises på
multi-informationsdisplayet.

Brug om vinteren

S. 338

Parkeringsbremse

Betjeningsanvisninger

1

2

BEMÆRK

Før kørsel

Slip parkeringsbremsen helt. 
Hvis du kører bilen med parkeringsbremsen trukket, overophedes bremsekom-
ponenterne, hvilket kan påvirke bremseevnen og øge slitagen på bremserne.

OM12K97DK.book  Page 234  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

235

OM12K97DK

4

Kørsel

4-3. Betjening af lygter og vinduesviskere

Hvis du drejer enden af kontaktarmen, tændes lygterne som følger:

Type A

Kørelyset tændes. 
(

S. 239)

Positionslyset foran,
bagpå, nummerplade-
lyset og lyset i instru-
mentbordet tændes.
Forlygter og alt lys
nævnt ovenfor tændes.

*

: Hvis monteret

Lyskontakt

Forlygterne kan betjenes manuelt eller automatisk.

Betjeningsanvisninger

*

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 235  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

236

4-3. Betjening af lygter og vinduesviskere

OM12K97DK

Type B

Forlygter, kørelys
(

S. 239) og alt lys

nævnt nedenfor tæn-
des og slukkes automa-
tisk. 
(Biler uden smart-
nøgle: Når tændings-
kontakten står på "ON") 
(Biler med smart-nøgle:
Når tændingskontakten
står på IGNITION ON)
Positionslyset foran,
bagpå, nummerpladely-
set og lyset i instrument-
bordet tændes.

Forlygter og alt lys nævnt ovenfor tændes.

Kørelyset tændes. (

S. 239)

*

: Hvis monteret

*

1

2

3

4

OM12K97DK.book  Page 236  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

237

4-3. Betjening af lygter og vinduesviskere

OM12K97DK

4

Kørsel

Skub kontaktarmen væk fra dig,
mens forlygterne er tændt, for
at tænde for fjernlyset.

Træk kontaktarmen tilbage mod
dig selv til midterpositionen for at
slukke for fjernlyset.

Træk kontaktarmen ind mod dig
selv, og slip den, for at blinke én
gang med fjernlyset.

Du kan blinke med fjernlyset med forlygterne tændt eller slukket.

Dette system lader forlygterne være tændt i 30 sekunder efter at tæn-
dingskontakten er slået fra.
Træk kontaktarmen ind mod dig
selv, og slip den, mens lyskontak-
ten står på 

 (hvis monteret)

eller 

, når der er slukket for

tændingskontakten.

Lyset slukkes i følgende situationer.

• Biler uden smart-nøgle: Hvis

tændingskontakten drejes hen i
positionen "ON". 
Biler med smart-nøgle: Tæn-
dingskontakten drejes til IGNI-
TION ON.

• Der tændes for lyskontakten.
• Lyskontakten trækkes ind mod dig og slippes.

Sådan tænder du fjernlyset

1

2

"Følg mig hjem"-system

OM12K97DK.book  Page 237  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

238

4-3. Betjening af lygter og vinduesviskere

OM12K97DK

Højden på forlygterne kan justeres iht. antallet af passagerer og bilens last.

Hæver forlygterne
Sænker forlygterne

Vejledning til kontaktindstillinger

Kontakt til manuel lygtejustering (biler med halogenforlygter)

1
2

Antal passagerer og bagageforhold

Kontaktposition

Antal passagerer

Bagage

Fører

Ingen

0

Fører og forsædepassager

Ingen

0

Alle sæder optaget

Ingen

1,5

Alle sæder optaget

Fuld bagagelast

2,5

Fører

Fuld bagagelast

3,5

OM12K97DK.book  Page 238  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

239

4-3. Betjening af lygter og vinduesviskere

OM12K97DK

4

Kørsel

Kørelys

For at gøre bilen mere synlig for andre bilister ved kørsel om dagen tænder
kørelyset automatisk, hver gang motoren startes, og parkeringsbremsen
slækkes, når forlygtekontakten er slukket eller i positionen 

. (Lyser kraf-

tigere end positionslyset foran). Kørelys er ikke beregnet til nattekørsel.

Lyssensor (hvis installeret)

Automatisk slukning af lyset

Biler uden smart-nøgle

Når kontakten til lygterne står på 

 eller 

: Forlygterne og tågefor-

lygterne (hvis monteret) slukkes automatisk, når tændingskontakten slås fra.
Når lyskontakten står på 

: Alle lygter slukkes automatisk, når tændings-

kontakten slås fra.
Drej tændingskontakten på "ON", eller sluk for lyskontakten én gang, og sæt
den derpå tilbage på 

 eller 

 for at tænde lygterne igen.

Biler med smart-nøgle

Når kontakten til lygterne står på 

 eller 

: Forlygterne og tågefor-

lygterne (hvis monteret) slukkes automatisk, når tændingskontakten slås fra.
Når lyskontakten står på 

: Alle lygter slukkes automatisk, når tændingskon-

takten slås fra.
Sæt tændingskontakten på IGNITION ON, eller sluk for kontakten til lyset, og
sæt den derefter tilbage på 

 eller 

 for at tænde for lygterne igen.

Summer til påmindelse om lys

Biler uden smart-nøgle

Der lyder en summer, hvis tændingskontakten slås fra eller drejes til "ACC",
og førerens dør åbnes, mens lyset er tændt.

Biler med smart-nøgle

Der lyder en summer, hvis tændingskontakten slås fra eller sættes på
ACCESSORY, og førerens dør åbnes, mens lyset er tændt.

Denne sensor fungerer ikke korrekt, hvis
der sættes noget på sensoren, eller hvis
der fastgøres en genstand på forruden,
der blokerer for sensoren. 
Hvis du gør det, forstyrres sensorens regi-
strering af baggrundslyset, hvilket kan
betyde, at det automatiske forlygtesystem
ikke længere virker.

OM12K97DK.book  Page 239  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

240

4-3. Betjening af lygter og vinduesviskere

OM12K97DK

Automatisk højdejustering af forlygter (biler med LED-forlygter)

Forlygternes højde justeres automatisk iht. antallet af passagerer og bilens
last, således at forlygterne ikke generer de øvrige trafikanter.

Batterisparefunktion

Under følgende betingelser slukkes de resterende lygter automatisk efter
20 minutter for at forhindre, at bilens batteri aflades:

Forlygterne og/eller baglygterne er tændt.

Biler uden smart-nøgle: Tændingskontakten drejes til "ACC" eller slås fra. 
Biler med smart-nøgle: Tændingskontakten sættes på ACCESSORY eller
slås fra.

Lyskontakten står på 

 eller 

.

Funktionen bliver afbrudt i nedenstående situationer:

Biler uden smart-nøgle: Hvis tændingskontakten drejes til "ON". 
Biler med smart-nøgle: Når tændingskontakten drejes til IGNITION ON.

Når lyskontakten betjenes.

Når en dør åbnes eller lukkes.

Individuel tilpasning

Det er muligt at ændre indstillingerne (fx lyssensorens følsomhed). 
(Funktioner, der kan tilpasses: 

S. 630)

BEMÆRK

Sådan forhindrer du afladning af batteriet

Lad ikke lyset være tændt længere end højest nødvendigt, når motoren ikke
kører.

OM12K97DK.book  Page 240  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

241

4-3. Betjening af lygter og vinduesviskere

OM12K97DK

4

Kørsel

Kontakt til tågebaglygte

Slukker for tågebaglygte
Tænder for tågebag-
lygte

Når kontakten slippes, går ringen
tilbage til 

.

Hvis du drejer på ringen igen, sluk-
ker du for tågebaglygten.

Kontakt til tågelygte

Tågelygterne sikrer god sigtbarhed under vanskelige kørselsforhold
som fx regn eller tåge.

1
2

OM12K97DK.book  Page 241  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

242

4-3. Betjening af lygter og vinduesviskere

OM12K97DK

Kontakt til tågefor- og -baglygter

Slukker for tågeforlyg-
ter og -baglygter
Tænder for tågeforlyg-
terne
Tænder for både tåge-
forlygter og -baglygter

Når kontakten slippes, går ringen
tilbage til 

.

Hvis du drejer på kontaktringen
igen, slukker du kun for tågebag-
lygterne.

Tågelygter kan bruges, når

Biler med kontakt til tågebaglygter

Forlygterne tændes.

Biler med kontakt til tågefor- og baglygter

Tågeforlygter: Forlygterne eller positionslyset foran er tændt. 
Tågebaglygte: Tågeforlygterne er tændt.

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 242  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

243

4-3. Betjening af lygter og vinduesviskere

OM12K97DK

4

Kørsel

Intervalviskere med intervalregulering

Du kan vælge vinduesviskerfunktion ved at flytte kontaktarmen som føl-
ger. Når der vælges intervalfunktion, kan intervallerne også indstilles.

Intervalviskerfunktion
Viskerfunktion med lav
hastighed
Viskerfunktion med høj
hastighed
Midlertidig funktion

Viskeintervallerne kan indstilles, når intervalfunktionen er valgt.

Øger frekvensen ved intervalvi-
skerfunktion
Sænker frekvensen ved inter-
valviskerfunktion

Vinduesviskere/-vaskere

Betjening af viskerkontaktarmen

1
2

3

4

5

6

OM12K97DK.book  Page 243  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     11      12      13      14     ..