Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 6

 

  Index      Fiat     Fiat Stilo (2006 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     4      5      6      7     ..

 

 

Fiat Stilo (2006 year). Instruction turkish - part 6

 

 

70
14 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
71
13 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
72
14 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
73
13 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
74
14 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
75
13 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
76
14 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
77
13 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
078-097
TÜRKÇE N‹HAL:078-097
TÜRKÇE N‹HAL
08.08.2008
15:25
Sayfa 78
KOLTUKLAR
MANUEL AYARLI ÖN KOLTUKLAR
Koltuğun ileri-geri ayar›
(A) kolunu (koltuğun iç k sm nda) kald r p, koltuğu ileri veya geri itiniz. Sü-
rüş pozisyonunda iken, kollar n z hafifçe bükülmüş ve elleriniz direksiyon
simidi üzerinde bulunmal d r.
Koltuk yükseklik ayar› (baz› tiplerde)
İstediğiniz yüksekliğe ulaşana kadar (B) kumanda kolunu aşağ -yukar hare-
ket ettiriniz.
DİKKAT Ayar işlemi yap l rken koltukta birinin oturuyor olmas gerekir.
Koltuk arkal›ğ› eğiminin ayar›
(C) kumandas n çeviriniz.
F0C0158m
D‹KKAT
Her türlü ayar işlemi, otomobil hareketsiz iken yap›lmal›d›r.
Ayar kolunu b›rakt›ktan sonra, koltuğu ileri-geri hareket ettirmeye çal›şarak, k›-
D‹KKAT
zaklar üzerindeki kilitlerine oturduğundan emin olunuz. Koltuğun yerine oturma-
mas›, k›zaklar üzerinde hareket etmesine ve otomobilin kontrolünü kaybetmenize
sebep olabilir.
78
78 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
79
13 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
80
14 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
81
13 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
82
14 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB
83
13 Fiat Stilo Berlina / Station Wagon GB

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     4      5      6      7     ..