Рефераты  Геополитика-4

 

 

  Главная   Рефераты  Геополитика-4  

  поиск по сайту

 

  130056  Мировой валютный рынок - курсовая работа

  130057  Мировой и российский рынок драгоценных металлов - курсовая работа

  130058  Мировой кредитный рынок и его роль в глобализации мировой экономики - контрольная работа

  130059  Мировой кризис задолженности: причины и последствия - курсовая работа

  130060  Мировой рынок вооружения - реферат

  130061  Мировой рынок золота - курсовая работа

  130062  Мировой рынок и международная торговля - реферат

  130063  Мировой рынок и свободные экономические зоны - реферат

  130064  Мировой рынок капиталов - контрольная работа

  130065  Мировой рынок нефти - дипломная работа

  130066  Мировой рынок нефти: проблемы истощения ресурсов и энергетическая безопасность национальных экономик - курсовая работа

  130067  Мировой рынок рабочей силы - сочинение

  130068  Мировой рынок товаров - контрольная работа

  130069  Мировой финансовый кризис - реферат

  130070  Мировой финансовый кризис - курсовая работа

  130071  Мировой финансовый кризис 2008 года - реферат

  130072  Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. - реферат

  130073  Мировой финансовый кризис и экономика России - реферат

  130074  Мировой финансовый рынок - реферат

  130075  Мировые запасы нефти и проблемы нефтедобывающих регионов - контрольная работа

  130076  Мировые рынки сырья и продовольствия - реферат

  130077  Мировые тенденции слияний и поглощений в финансовом секторе - реферат

  130078  Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России - дипломная работа

  130079  Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России - дипломная работа

  130080  Мировые экономические кризисы - реферат

  130081  Миротворческая роль Организации Объединенных Наций в регулировании конфликтов - дипломная работа

  130082  Мирохозяйственная стратегия и практика Китая в историко-политическом контексте - курсовая работа

  130083  Мирохозяйственное положение развивающихся стран и их основные экономические показатели - контрольная работа

  130084  Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття - реферат

  130085  Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна") - дипломная работа

  130086  Міжнародна валютна ліквідність - контрольная работа

  130087  Міжнародна економіка - реферат

  130088  Міжнародна економічна інтеграція - реферат

  130089  Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК - контрольная работа

  130090  Міжнародна міграція капіталу - дипломная работа

  130091  Міжнародна міграція робочої сили - курсовая работа

  130092  Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин - реферат

  130093  Міжнародна технічна допомога - курсовая работа

  130096  Міжнародна торгівля фінансовими послугами - курсовая работа

  130097  Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність - контрольная работа

  130098  Міжнародне приватне право - шпаргалка

  130099  Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю - реферат

  130100  Міжнародне становище країн Азії та Африки в повоєнні роки - реферат

  130101  Міжнародне становище країн Африки у 80-90-і роки ХХ столітті - реферат

  130102  Міжнародний договір - реферат

  130103  Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму - курсовая работа

  130104  Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин - реферат

  130105  Міжнародний контракт - курсовая работа

  130106  Міжнародний кредит у світовій економіці - реферат

  130108  Міжнародний паблік рілейшнз - реферат

  130109  Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва - реферат

  130110  Міжнародний поділ факторів виробництва - контрольная работа

  130111  Міжнародний розподіл праці Ізраїлю - реферат

  130112  Міжнародний рух капіталу - реферат

  130113  Міжнародний тероризм як найнебезпечна загроза сучасній світобудові - реферат

  130115  міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент - контрольная работа

  130116  Міжнародні валютні ринки та їх функції - курсовая работа

  130117  Міжнародні відносини та зовнішня політика - реферат

  130119  Міжнародні економічні відносини - реферат

  130120  Міжнародні економічні відносини - контрольная работа

  130121  Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва - курсовая работа

  130122  Міжнародні інтеграційні обьєднання - контрольная работа

  130123  Міжнародні карні трибунали - курсовая работа

  130124  Міжнародні контракти: сутність структура види - курсовая работа

  130125  Міжнародні конфлікти - шпаргалка

  130126  Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві - реферат

  130127  Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності - контрольная работа

  130128  Міжнародні фінанси - контрольная работа

  130129  Міжнародні фінансові організації та їх роль - курсовая работа

  130130  Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз - дипломная работа

  130131  Мінерально-сировинні ресурси Південної Африки - курсовая работа

  130132  Місце Великобританії у світовій економіці - курсовая работа

  130133  Місце і роль США у світовому господарстві - курсовая работа

  130134  Модели социально-экономического развития общества на примере Японии - контрольная работа

  130135  Мотивационные аспекты стратегии управления персоналом на микроуровне - дипломная работа

  130136  Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки - контрольная работа

  130137  Мультикультурализм - глобализация культуры - реферат

  130138  Мюнхен - преддверие войны - реферат

  130139  Наименее развитые страны в структуре мировой экономики и перспективы их развития - курсовая работа

  130140  Налоговая гармонизация в странах ЕС - курсовая работа

  130141  Напрями співробітництва України та Угорщини - реферат

  130142  Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір - реферат

  130143  Напрямки розвитку Бразилії - курсовая работа

  130144  Население мира и мировое хозяйство - реферат

  130145  Населення планети і міжнародна міграція робочої сили - реферат

  130146  Науково-технічний потенціал України - реферат

  130147  Научно-технический потенциал мирового хозяйства - контрольная работа

  130148  Научно-технический потенциал северных регионов - реферат

  130149  Научно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем - курсовая работа

  130150  Национальная инвестиционная политика: мировая практика стимулирования прямых зарубежных инвестиций - курсовая работа

  130151  Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод - реферат

  130152  Некоторые аспекты взаимоотношений России и Европейского Союза - реферат

  130153  Некоторые аспекты реализации гарантий прав иностранных инвесторов в Беларуси - реферат

  130154  Некоторые вопросы интеграции - реферат

  130155  Некоторые вопросы международного частного права - контрольная работа

  130156  Необходимость и сущность "бивалютной корзины" - курсовая работа

  130158  Неравномерность экономического развития как глобальная проблема современности - реферат

  130159  Основные особенности совместной деятельности во внешнеэкономической деятельности - реферат

  130161  Основные положения международного публичного права - шпаргалка

  130162  Основные принципы регулирования внешнеэкономической деятельности - курсовая работа

  130163  Основные причины, факторы и пути вывоза капитала из России - курсовая работа

  130164  Основные тенденции и институциональные формы глобализации, их влияние на трансформационные процессы в Украине - реферат

  130165  Основные тенденции международной миграции - курсовая работа

  130166  Основные тенденции социально-экономического и политического развития государств Латинской Америки в 40–50-е годы - реферат

  130167  Основные тенденции экономического развития Франции - реферат

  130169  Основные функции международного валютного фонда - контрольная работа

  130170  Основные характеристики способов выхода на зарубежные рынки - реферат

  130171  Основные хозяйственные центры мировой экономики: тенденции современного развития. - контрольная работа

  130172  Основные черты мировой экономики на рубеже ХХ–ХXI веков - реферат

  130173  Основные экологические проблемы в мировом хозяйстве - реферат

  130174  Учебное пособие: Основы внешнеэкономической деятельности

  130175  Учебное пособие: Основы внешнеэкономической деятельности

  130176  Учебное пособие: Основы внешнеэкономической деятельности

  130177  Основы международной торговли - контрольная работа

  130178  Основы организации международных финансово-кредитных отношений - реферат

  130179  Особенности взаимоотношений между странами ОПЕК - курсовая работа

  130180  Особенности влияния экономического кризиса на жизнь британцев - курсовая работа

  130181  Особенности воспроизводства населения и демографическая политика - курсовая работа

  130182  Особенности Закона об иммиграции в Германии - курсовая работа

  130184  Особенности международного договора аренды транспортных средств - курсовая работа

  130185  Особенности международного договора на сооружение строительных объектов - курсовая работа

  130186  Особенности международного сотрудничества стран в области энергетики - реферат

  130187  Особенности мировой экономики на современном этапе - шпаргалка

  130188  Особенности национал-реформистской политики в Мексике, Аргентине и Бразилии - реферат

  130189  Особенности оформления внешнеторговых договоров согласно требованиям указа Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 № 178 - реферат

  130190  Особенности процессов глобализации в мировых масштабах - реферат

  130191  Особенности развития американо-египетских отношений в 1980–90-е годы - курсовая работа

  130192  Лабораторная работа: Особенности развития внешней торговли в России

  130193  Особенности развития и влияние экономики США, Западной Европы и Японии на мировой экономический рост - курсовая работа

  130194  Особенности развития мировой экономики в XXI веке - реферат

  130196  Научная работа: Особенности формирования резервов в государствах мира

  130197  Особенности ценообразования на мировом рынке - курсовая работа

  130198  Особенности экономики Англии в условиях кризиса - курсовая работа

  130199  Особенности экономических отношений и разнообразие форм эволюции развивающихся стран - реферат

  130201  Особенности экономической модели США - реферат

  130202  Особливостi цiноутворення на свiтовому ринку - реферат

  130203  Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах - дипломная работа

  130204  Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії - дипломная работа

  130206  Особливості національної економіки Тунісу - контрольная работа

  130207  Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні - реферат

  130208  Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки - курсовая работа

  130209  Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України - курсовая работа

  130210  Особливості функціонування єврорегіонів України - реферат

  130211  Особые экономические зоны - курсовая работа

  130212  Открытая экономика - контрольная работа

  130213  Открытость экономики - контрольная работа

  130215  Отношение Франции к расширению Европейского союза на Юго-восток - курсовая работа

  130216  Отношения Испании со странами Латинской Америки - курсовая работа

  130217  Отношения между Россией и Арменией - реферат

  130218  Отношения между Японией и Западной Сибирью - курсовая работа

  130219  Отношения Португалии и Азорских островов - реферат

  130220  Отношения России и ВТО на современном этапе - реферат

  130221  Отношения России и ЕС на современном этапе - реферат

  130222  Отношения России и Казахстана - реферат

  130223  Отношения России и НАТО - курсовая работа

  130225  Отношения Соединенных Штатов Америки и Палестинской автономии с начала 90-х годов XX века по настоящее время - курсовая работа

  130226  Учебное пособие: Отраслевая структура мирового хозяйства

  130227  Офіційний та тіньовий бізнес у США - контрольная работа

  130228  Оффшор: элементы пилотажа - реферат

  130229  Оффшорные зоны, их место и роль в мировой экономике - сочинение

  130232  Оцінка інвестиційної привабливості Австралії - реферат

  130233  Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок - контрольная работа

  130234  Палестино-израильский конфликт: возможности и пути решения - курсовая работа

  130235  Параметры взаимодействия КНР с мировой экономикой - доклад

  130237  Первые государственные организации по стандартизации зарубежных стран - контрольная работа

  130238  Перебування іноземних делегацій в Білорусі - реферат

  130239  Перегрев рынка труда США в конце 90-х гг. - курсовая работа

  130240  Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії - курсовая работа

  130241  Перспективи надання Україні міжнародної технічної допомоги - реферат

  130242  Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції - реферат

  130243  Перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию - реферат

  130244  Перспективы по расширению международной деятельности компании "МегаФон" - дипломная работа

  130245  Отчет по практике: Підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародних відносин

  130246  Підготовка до співробітництва України з НАТО - контрольная работа

  130247  Платежно-расчетные отношения во внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования - реферат

  130248  Платежный баланс Республики Беларусь - реферат

  130249  Платежный баланс Республики Беларусь - реферат

  130250  Платежный баланс страны (на примере Казахстана) - курсовая работа

  130251  Платежный баланс страны: содержание, принципы составления, структура - реферат

  130252  Платіжний баланс України - курсовая работа

  130253  Подсистемы мирового хозяйства - контрольная работа

  130254  Подходы кредиторов и должников к разрешению кризиса мировой задолженности - реферат

  130255  Позитивное и негативное влияние иностранных инвестиций на экономику принимающей страны - сочинение

  130256  Позиции России в Совете Безопасности ООН - статья

  130257  Позиция Великобритании по отношению к Европейской Конституции - реферат

  130258  Позиция Японии и России в отношении военной ядерной программы Северной Кореи - курсовая работа

  130260  Политика администрации Клинтона в отношении Китая - курсовая работа

  130261  Политика Великобритании в Каспийском регионе - курсовая работа

  130262  Политика внешней торговли России: тенденции и закономерность - реферат

  130263  Политика внешних заимствований в России в период финансового кризиса - курсовая работа

  130264  Политика Евросоюза в отношении Белоруссии - курсовая работа

  130265  Политика ЕС по отношению к Белоруссии и Украине - дипломная работа

  130266  Политика СССР и Франции в период "странной войны" - реферат

  130267  Политика стимулирования экспорта - контрольная работа

  130268  Политика США в Афганистане - курсовая работа

  130269  Политика США в отношении Кубы после распада СССР - курсовая работа

  130270  Политика США в отношении фашистского режима в Италии - доклад

  130271  Политики США в отношении первой арабо-израильской войны 1948–1949 гг. - реферат

  130272  Политическая трансформация Хорватии - реферат

  130273  Политические аспекты казахстанско-турецких отношений на современном этапе - курсовая работа