Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 37

 

  Index      Toyota     Toyota Auris (2017 year) - instruction in Danish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     35      36      37      38     ..

 

 

Toyota Auris (2017 year). Instruction in Danish - part 37

 

 

623

9-1. Specifikationer

OM12K97DK

9

Bile
ns sp

ecifikation

er

*

: Oliemængden er en anbefalet mængde. 

Hvis det er nødvendigt at skifte gearolie, skal du kontakte en autoriseret
Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Elektrisk system

Batteri

Åben spænding ved
20 

°

C:

12,6 – 12,8 V Fuldt opladet
12,2 – 12,4 V Halvt opladet
11,8 – 12,0 V Afladet
(Spændingen kontrolleres 20 minutter efter, at
motoren og alle lys er slukket.)

Ladestrømstyrke

5 A maks.

Multidrive

Oliemængde

*

7,5 l

Olietype

Toyota Genuine CVT Fluid FE

BEMÆRK

Multidrive - gearolietype

Brug af anden multidrive-olie end "Toyota Genuine CVT Fluid FE" kan med-
føre forringelse af gearskiftekvaliteten, fastlåsning af transmissionen ledsa-
get af vibrationer og i yderste konsekvens beskadigelse af bilens
transmission.

Manuel gearkasse

Gearoliemængde (Reference)

1WW-motor

2,1 l

Undtagen 1WW-motor

2,4 l

Gearolietype

Brug én af nedenstående typer:

• "TOYOTA Genuine Instruction Transmis-

sion Gear Oil LV"

• Anden gearolie, der opfylder API GL-

4- og SAE 75W-specifikationerne

OM12K97DK.book  Page 623  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

624

9-1. Specifikationer

OM12K97DK

*

1

: Min. pedalbevægelse, når pedalen trædes ned med en kraft på 294 N (30

kgf), mens motoren er i gang

*

2

: Parkeringsbremsevandring, når den trækkes med en kraft på 200 N (20,4 kgf)

BEMÆRK

Olie til manuel gearkasse

Vær opmærksom på, at afhængigt af de særlige egenskaber for den
anvendte motorolie eller driftsbetingelserne, kan lyden af tomgang, gearfor-
nemmelse og/eller brændstofeffektivitet være anderledes eller påvirket.
Toyota anbefaler, at du bruger "TOYOTA Genuine Instruction Transmission
Gear Oil LV" for at opnå den bedste ydeevne.

Kobling

Pedalfrigang

5 – 15 mm

Olietype

SAE J1703 eller FMVSS No. 116 DOT 3
eller SAE J1704 eller FMVSS No. 116
DOT 4

Bremser

Pedalspillerum

*

1

Venstrestyrede biler
Højrestyrede biler

63 mm min.
73 mm min.

Pedalfrigang

1– 6 mm

Parkeringsbremsevan-
dring

*

2

5 – 8 klik

Olietype

SAE J1703 eller FMVSS No. 116 DOT 3 eller 
SAE J1704 eller FMVSS No. 116 DOT 4

Styretøj

Ratslør

Mindre end 30 mm

OM12K97DK.book  Page 624  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

625

9-1. Specifikationer

OM12K97DK

9

Bile
ns sp

ecifikation

er

15"-dæk

*

: Dæktrykket er angivet på mærkaten med dækbelastningsoplysninger.

(

S. 498)

Dæk og hjul

Dækstørrelse

195/65R15 91H

Dæktryk 
(Anbefalet tryk ved
koldt dæk)

Hastighed

Fordæk kPa 
(kgf/cm

2

 eller 

bar, psi)

Baghjul kPa 
(kgf/cm

2

 eller 

bar, psi)

Over 160 km/t

Type A

*

:

260 (2,6, 38)
Type B

*

:

270 (2,7, 39)

Type A

*

:

260 (2,6, 38)
Type B

*

:

270 (2,7, 39)

160 km/t eller 
derunder

Type A

*

:

230 (2,3, 33)
Type B

*

:

240 (2,4, 35)

Type A

*

:

230 (2,3, 33)
Type B

*

:

240 (2,4, 35)

Fælgstørrelse

15 

×

 6 J

Tilspændingsmo-
ment for hjulmøtrik

103 N•m (10,5 kgf•m)

OM12K97DK.book  Page 625  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

626

9-1. Specifikationer

OM12K97DK

16-tommersdæk og 17-tommersdæk

Pladsbesparende reservehjul

Ved kørsel med anhænger

Læg 20,0 kPa (0,2 kgf/cm

2

 eller bar, 3 psi) til det anbefalede dæktryk, og kør

med en hastighed under 100 km/t.

Dækstørrelse

205/55R16 91V, 215/45R17 87W, 225/45R17 91W

Dæktryk 
(Anbefalet tryk ved
koldt dæk)

Hastighed

Forhjul
kPa (kgf/cm

2

 

eller bar, psi)

Baghjul
kPa (kgf/cm

2

 

eller bar, psi)

Over 160 km/t

260 (2,6, 38)

260 (2,6, 38)

160 km/t eller
derunder

230 (2,3, 33)

230 (2,3, 33)

Fælgstørrelse

16 

×

 6 1/2 J (16-tommersdæk), 

17 

×

 7 J (17-tommersdæk)

Tilspændingsmo-
ment for hjulmøtrik

103 N•m (10,5 kgf•m)

Dækstørrelse

T125/70D17 98M

Dæktryk 
(Anbefalet tryk ved koldt
dæk)

420 kPa (4,2 kgf/cm

2

 eller bar, 60 psi)

Fælgstørrelse

17 

×

 4 T

Tilspændingsmoment
for hjulmøtrik

103 N•m (10,5 kgf•m)

OM12K97DK.book  Page 626  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

627

9-1. Specifikationer

OM12K97DK

9

Bile
ns sp

ecifikation

er

Pærer

Pærer

W

Type

Udvendigt

Halogenforlygter

*

55

A

Tågeforlygter

*

19

B

Indikatorer for blinklys for

21

C

Sideblinklys

5

C

Bagblinklys

21

D

Stoplys

21

E

Baklys

16

F

Nummerpladelys

5

F

Indvendigt

Makeup-lys

*

5

G

Forreste kabinelys/personligt lys

8

F

Kabinelys bagtil

*

8

G

Personligt lys ved bagsæde

*

8

F

Bagagerumslys

5

G

A: HIR2-halogenpærer

C: Kilepærer (gul)

E: Enkeltpærer (klare)

G: Pinolpærer

*

: Hvis monteret

B: H16-halogenpærer

D: Enkeltpærer (ravgule)

F: Kilepærer (klare)

OM12K97DK.book  Page 627  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

628

9-1. Specifikationer

OM12K97DK

Brug af benzin iblandet ætanol i en benzinmotor

Toyota tillader brug af benzin iblandet ætanol, så længe ætanolindholdet ikke
overstiger 10 %. Sørg for, at oktantallet for den benzin iblandet ætanol, der
skal bruges, stemmer overens med ovenstående.

Hvis du planlægger at køre i udlandet (dieselmotor)

Det er muligt, at diesel med lavt svovlindhold ikke kan fås. Spørg din Toyota-
forhandler, hvis du er i tvivl.

Hvis motoren banker

Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede
fagfolk.

Du kan dog i visse tilfælde opleve en let, kortvarig banken under accelera-
tion eller kørsel op ad bakke. Dette er normalt og ikke tegn på problemer.

Oplysninger om brændstof

Benzinmotor

EU:
Bilen må kun køre på blyfri benzin, som opfylder europæisk
standard EN228.
Vælg blyfri benzin med oktan 95 eller derover for optimal ydelse.
Undtagen EU:
Bilen må kun køre på blyfri benzin.
Vælg blyfri benzin med oktan 95 eller derover for optimal ydelse.

Dieselmotor

EU:
Bilen må kun køre på diesel, som opfylder europæisk standard
EN590.
Undtagen EU:
Der må kun benyttes diesel med et svovlindhold på 50 ppm eller
mindre og et cetantal på 48 eller derover.

OM12K97DK.book  Page 628  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

629

9-1. Specifikationer

OM12K97DK

9

Bile
ns sp

ecifikation

er

BEMÆRK

Advarsel angående benzinkvalitet

Brug ikke ukorrekt brændstof. Motoren vil i så fald tage skade.

Benzinmotor: Brug ikke blyholdig benzin. 
Hvis der anvendes blyholdig benzin, vil det medføre, at 3-vejs katalysato-
ren ikke virker, og at emissionskontrolsystemet ikke fungerer korrekt.

Dieselmotor: Brug ikke diesel, som indeholder mere end 50 ppm svovl. 
Brug af diesel med højt svovlindhold kan beskadige motoren.

Benzinmotor (EU): Bioætanolbrændstof solgt under betegnelser som fx
"E50" eller "E85" og brændstof, der indeholder en stor mængde ætanol,
må ikke bruges. Brug af disse brændstoftyper vil beskadige bilens brænd-
stofsystem. Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre
kvalificerede fagfolk, hvis du er i tvivl.

Benzinmotor (uden for EU): Bioætanolbrændstof solgt under betegnelser
som fx "E50" eller "E85" og brændstof, der indeholder en stor mængde
ætanol, må ikke bruges. Bilen kan anvende benzin blandet med maks. 10 %
ætanol. Brug af benzin iblandet mere end 10 % ætanol (E10) vil beskadige
bilens brændstofsystem. Tank altid fra en kilde, hvor brændstofspecifikation
og -kvalitet kan garanteres. Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-repa-
ratør eller andre kvalificerede fagfolk, hvis du er i tvivl.

Benzinmotor: Brug ikke benzin iblandet methanol som f.eks. M15, M85,
M100. Brug af benzin, som indeholder methanol, kan medføre skader på
motoren eller motorfejl.

Dieselmotor (EU): FAME-brændstof (Fatty Acid Methyl Ester) solgt under
betegnelser som fx "B30" eller "B100" og brændstof, der indeholder en
stor mængde FAME, må ikke bruges. Brug af disse brændstoftyper vil
beskadige bilens brændstofsystem. Kontakt en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk, hvis du er i tvivl.

Dieselmotor (uden for EU): FAME-brændstof (Fatty Acid Methyl Ester)
solgt under betegnelser som fx "B30" eller "B100" og brændstof, der inde-
holder en stor mængde FAME, må ikke bruges. Bilen kan anvende diesel
iblandet maks. 7 % biodiesel FAME (B7). Brug af diesel iblandet mere end
7 % FAME (B7) vil beskadige bilens brændstofsystem. Tank altid fra en
kilde, hvor brændstofspecifikation og -kvalitet kan garanteres. Kontakt en
autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk,
hvis du er i tvivl.

OM12K97DK.book  Page 629  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

630

OM12K97DK

9-2. Individuel tilpasning

Ændring på navigations-/multimediesystemets skærm (biler
med navigations-/multimediesystem)

Tryk på knappen "SETUP".
Tryk på "Bil" på skærmen "Indstilling". 
Vælg det ønskede emne.

Der kan ændres forskellige indstillinger. Se nærmere oplysninger i
listen over indstillinger, der kan ændres.

Skift ved hjælp af instrumentets kontakter (biler med instru-
ment med 2 ringe)

S. 110

Nogle funktionsindstillinger ændres, samtidigt andre funktioner, når de
tilpasses. Kontakt en autoriseret Toyota-forhandler/-reparatør eller
andre kvalificerede fagfolk for nærmere oplysninger.

Indstillinger, som kan ændres på navigations-/multimediesystemets
skærm (biler med navigations-/multimediesystem)
Indstillinger, som kan ændres ved hjælp af instrumentets kontakter
(biler med instrument med 2 ringe)
Indstillinger, der kan ændres af en autoriseret Toyota-forhandler/-
reparatør eller andre kvalificerede fagfolk

Symbolforklaring: O = til rådighed, – = ikke til rådighed

Funktioner, der kan tilpasses individuelt

Din bil rummer en række elektroniske funktioner, der kan tilpas-
ses dine personlige ønsker. Indstillingerne for disse funktioner
kan ændres ved hjælp af intrumentbetjeningsknapperne, på
navigations-/multimediesystemets skærm eller hos en autorise-
ret Toyota-forhandler/-reparatør eller andre kvalificerede fagfolk.

Individuel tilpasning af bilfunktioner

Funktioner, der kan tilpasses individuelt

1
2

1

2

3

OM12K97DK.book  Page 630  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

631

9-2. Individuel tilpasning

OM12K97DK

9

Bile
ns sp

ecifikation

er

Målere, instrumenter og multi-informationsdisplay

*

1

 (

S. 98, 107)

Funktion

*

2

Standardindstil-

ling

Tilpasset 

indstilling

Sprog

*

3

Engelsk

*

4

O

Enheder

*

3

km (l/100 km)

km (km/l)

O O

miles (MPG)

°C

°F

O O

Indikator for miljøvenlig
kørsel

*

5

Tændt 

(selv-tændende)

Slukket

O

Kørselsinformation 1

Aktuelt brænd-

stofforbrug 

(brændstofmåler)

*

6

O

Gennemsnitlig 

brændstoføko-

nomi (efter nul-

stilling)

Kørselsinformation 2

Rækkevidde 

(distance)

*

6

O

Bilens gennem-

snitlige hastig-

hed (efter 

nulstilling)

Kørselsinformation 3

*

5

Driftstid for Stop & 

Start-systemet 

(efter start)

*

6

O

Driftstid for Stop & 

Start-systemet 

(efter nulstilling)

Pop-up-display

*

5

Slået til

Slukket

O

1 2 3

OM12K97DK.book  Page 631  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

632

9-2. Individuel tilpasning

OM12K97DK

*

1

: Biler med instrument med 2 ringe

*

2

: Nærmere oplysninger om hver enkelt funktion: 

S. 113

*

3

: Standardindstillingen er forskellig fra land til land.

*

4

: Tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk, tysk, nederlandsk, svensk,

norsk, dansk, russisk, finsk, græsk, polsk,ukrainsk, tyrkisk, ungarsk, tjek-
kisk, slovakisk, rumænsk

*

5

: Hvis monteret

*

6

: 2 af følgende punkter: aktuelt brændstofforbrug (målervisning), aktuelt

brændstofforbrug (numerisk visning), gennemsnitlig brændstoføkonomi
(efter nulstilling), gennemsnitlig brændstoføkonomi (efter start), gennemsnit-
lig brændstoføkonomi (efter tankning), driftstid for Stop & Start-system (efter
nulstilling)

*

5

, driftstid for Stop & Start-system (efter start)

*

5

, gennemsnitlig

hastighed (efter nulstilling), gennemsnitlig hastighed (efter start), forløbet tid
(efter nulstilling), forløbet tid (efter start), distance (kørt distance), distance
(efter start), tom.

Smart-nøgle

*

1

 og trådløs fjernbetjening 

(

S. 134, 140, 145)

*

1

: Hvis monteret

*

2

: Biler med smart-nøgle

Funktion

Standardind-

stilling

Tilpasset 

indstilling

Funktionssignal 
(Havariblink)

Slået til

Slukket

O

O

Tid, der forløber, før den
automatiske dørlåsefunk-
tion aktiveres, hvis døren
ikke åbnes efter oplås-
ning

30 sekunder

60 sekunder

O

120 sekunder

Advarselssummer for åben
dør

*

2

Slået til

Slukket

O

1 2 3

OM12K97DK.book  Page 632  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

633

9-2. Individuel tilpasning

OM12K97DK

9

Bile
ns sp

ecifikation

er

Smart-nøgle

*

1

 (

S. 134, 140, 145)

*

1

: Hvis monteret

*

2

: Venstrestyrede biler

Trådløs fjernbetjening (

S. 122, 134, 140)

*

: Hvis monteret

Kontaktarm til blinklys (

S. 233)

Funktion

Standardind-

stilling

Tilpasset indstilling

Smart-nøgle

Slået til

Slukket

O

O

Antal dørlåsningsbetjenin-
ger efter hinanden

*

2

2 gange

Ubegrænset

O

1 2 3

Funktion

Standardind-

stilling

Tilpasset indstilling

Trådløs fjernbetjening

Slået til

Slukket

O

Oplåsning af bagklappen

*

Ét kort tryk

Tryk to gange

O

Tryk og hold inde 

(kortvarigt)

Tryk og hold inde 

(længere tid)

Slukket

1 2 3

Funktion

Standardind-

stilling

Tilpasset 

indstilling

Antal gange blinklyset
blinker, når kontaktar-
men vippes til første trin
ved et vejbaneskift

3

5

O

7

Slukket

1 2 3

OM12K97DK.book  Page 633  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

634

9-2. Individuel tilpasning

OM12K97DK

Automatisk lysstyringssystem

*

 (

S. 235)

*

: Hvis monteret

"Følg mig hjem"-system (

S. 237)

LDA (advarsel om vejbaneskift)

*

 (

S. 271)

*

: Hvis monteret

RSA (oplysninger på færdselstavler)

*

 (

S. 280)

*

: Hvis monteret

Funktion

Standardind-

stilling

Tilpasset 

indstilling

Lyssensorens følsomhed

Standard

-2 til 2

O

O

1 2 3

Funktion

Standardind-

stilling

Tilpasset 

indstilling

Tid, der forløber, før forlyg-
terne automatisk slukkes

30 sekunder

60 sekunder

O

90 sekunder

120 sekunder

1 2 3

Funktion

Standardind-

stilling

Tilpasset 

indstilling

Følsomhed for 
LDA-advarsel

Høj

Standard

O

1 2 3

Funktion

Standardind-

stilling

Tilpasset 

indstilling

RSA-system

Slået til

Slukket

O

Meddelelsesmetode for 
for høj hastighed

Kun display

Display og summer

O

Slukket

Meddelelsesmetoder for 
andet end for høj hastig-
hed

Kun display

Display og summer

O

Slukket

Meddelelsesniveau for for 
høj hastighed

2 km/t

10 km/t

O

5 km/t

1 2 3

OM12K97DK.book  Page 634  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

635

9-2. Individuel tilpasning

OM12K97DK

9

Bile
ns sp

ecifikation

er

Stop & Start-system

*

 (

S. 286)

*

: Hvis monteret

Toyota-parkeringshjælpsensor

*

1

 (

S. 308)

*

1

: Hvis monteret

*

2

: Biler med navigations-/multimediesystem

*

3

: Når Toyota-parkeringshjælpsensoren er i funktion.

Automatisk aircondition

*

 (

S. 409)

*

: Hvis monteret

Funktion

Standardind-

stilling

Tilpasset 

indstilling

Skift varighed for Stop &
Start-systemet,  når A/C
er tændt

Normal

Lang

O

1 2 3

Funktion

Standardind-

stilling

Tilpasset indstilling

Sensorsystem for Toyota-
parkeringshjælp

Slået til

Slukket

O

Detektionsafstand for de 
midterste sensorer 
foran

*

2

Langt fra

Tæt på

O

O

Detektionsafstand for de
midterste sensorer bag

*

2

Langt fra

Tæt på

O

O

Summerlydstyrke

*

2

5

1 til 4

O

O

Displayindstilling

*

2, 3

Alle sensorer 

vises

Visningen slået fra O

O

1 2 3

Funktion

Standardind-

stilling

Tilpasset 

indstilling

Skift mellem udendørs-
luft og recirkuleret luft
knyttet til betjening af
"AUTO"-kontakten

Slået til

Slukket

O

O

A/C-auto-kontaktfunktion

Slået til

Slukket

O

1 2 3

OM12K97DK.book  Page 635  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

636

9-2. Individuel tilpasning

OM12K97DK

Belysning (

S. 421)

*

: Hvis monteret

Tilpasning af bilen

Hvis dørene forbliver lukkede, efter at de er låst op, og den timer-aktiverede
automatiske dørlåsefunktion aktiveres, vil der blive genereret signaler i hen-
hold til indstillingerne for funktionssignaler (havariblink).

Funktion

Standardind-

stilling

Tilpasset 

indstilling

Indstillingskontakt for kabi-
nelys

*

Slået til

Slukket

O

O

Tid, der forløber, før kabi-
nelyset slukkes

15 sekunder

7,5 sekunder

O

*

O

30 sekunder

Belysning, når tændings-
kontakten er slået fra

Slået til

Slukket

O

Belysning, når dørene 
låses op

Slået til

Slukket

O

Belysning, når du nær-
mer dig bilen med den 
elektroniske nøgle på 
dig

*

Slået til

Slukket

O

1 2 3

ADVARSEL

Ved tilpasningen

Da motoren skal være i gang under tilpasningen, skal du sørge for, at bilen
er parkeret et sted med god ventilation. I et lukket område, som fx en
garage, kan udstødningsgasserne og skadelig kulilte (CO) samle sig og
trænge ind i bilen. Dette kan medføre død eller udgøre en alvorlig sund-
hedsrisiko.

BEMÆRK

Ved tilpasningen

For at forebygge, at batteriet aflades, skal motoren være i gang under tilpas-
ningen af funktioner.

OM12K97DK.book  Page 636  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

637

OM12K97DK

9

Bile
ns sp

ecifikation

er

9-3. Initialisering

*

: Hvis monteret

Initialiseringsemner

Følgende element skal initialiseres til normal systemfunktion,
efter at batteriet har været afbrudt, eller efter vedligeholdelse på
bilen:

Element

Tidspunkt for initialisering

Reference

Advarselssystem for lavt
dæktryk

*

• Ved ombytning af for- og bag-

dæk med forskelligt dæktryk

• Ved skift af dækstørrelse
• Når dæktrykket ændres ved

at kørehastigheden eller
lastens vægt osv. ændres

S. 486

OM12K97DK.book  Page 637  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

639

Indhold

OM12K97DK

Hvad gør man, hvis ... 

(Afhjælpning af fejl) ..................640

Alfabetisk 

indholdsfortegnelse ................. 645

OM12K97DK.book  Page 639  Friday, October 21, 2016  3:37 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     35      36      37      38     ..