Fiat Marea (2006 year). Instruction turkish - part 8

 

  Index      Fiat     Fiat Marea (2006 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     6      7      8      9     ..

 

 

Fiat Marea (2006 year). Instruction turkish - part 8

 

 

PERİYODİK BAKIM

mükemmel du rum da ka la bil me si için,

ba 

Bu sebeple, Tofaş her 20,000 kilo-

-

ri yo dik Ba 

lo sunda ve ril miştir.

ÖNEML‹ Üretici firma periyodik

takdirde, garanti iptal edilebilir.

To-

faş

servisler otomobil sahibinden belirli

bir miktarda ücret talep ederler.

olarak, parça değişimi veya tamiratlar

gerekiyor ise, bu işlemler sadece müş-

Garanti  süresi  içinde  değiştirilen

motor ya 

re gi bi sarf mal ze -

ÖNEML‹

problemlerde, bir sonraki periyodik

lenmeden derhal yetkili 

Tofaş servi-

Eğer otomobil s›k s›k rö-

mork çekmek için kulla n› -

l› yor ise, pe ri yo dik ba k› - 

m

la r› daha s›k yapt›r›n›z.

  DİKKAT 1.3 ve 1.9 dizel motor-

larda  motor  yağı  ve  motor  yağ 
filtresi  değişimi  her  10.000  km'de 
bir yapılması gerekmektedir.
Bakanlıkça belirlenen 10 yıllık kulla-
nım  ömrü  boyunca,  satış  sonras 
servis  hizmetleri  ve  yedek  parça 
temininin  imalatçı  /  ithalatçı  firma 
tarafından sağlanması zorunludur.

PERİYODİK BAKIM TABLOSU

  

  

Kilometre 20.000  40.000  60.000  80.000  100.000  120.000 140.000 160.000 180.000

AŞAĞIDAKİ DURUMLARIN GÖZLE KONTROLU 

GÖVDE VE GÖVDE ALT KAPLAMASI (PVC), BORULAR (EGSOZ-YAKIT-FRENLER) VE KAUÇUK PARÇALARIN(KÖRÜKLER-HORTUMLAR-

BURÇLAR GİBİ),  

YAN SÜRGÜLÜ KAPISI OLAN MODELLERDE KAPI ALT KIZAKLARININ TEMİZLİĞİNİN KONTROLÜ(Veya her yıl) 

EXAMINER İLE ELEKTRONİK SİSTEMLERİN KONTROLU (Motor, ABS, Body Computer, Can Ağı vb.)  

GENEL 

KONTROLLER 

TÜM MOTOR 

TİPLERİ 

SIVI SEVİYELERİNİN TAMAMLANMASI  

(MOTOR SOĞUTMA, ÖN CAM YIKAMA, AKÜ VS) AKÜ, SOĞUTMA SIVISI VE CAM YIKAMA SIVISI YOĞUNLUKLARININ ÖLÇÜLMESİ, 

GEREKİRSE UYGUN YOĞUNLUK DEĞERİNİN SAĞLANMASI. 

YARDIMCI SİSTEM KAYIŞLARININ DURUMLARININ VE GERGİNLİKLERİNİN KONTROLU VE GEREKİSE AYARI 

k Kayış

Gergisiyle Takılan Kayışlar Hariç) 

  

  

  

YARDIMCI SİSTEM KAYIŞLARININ DEĞİŞİMİ ( Alternatör, Klima Kompresörü, Hidrolik Direksiyon Pompası vb.)

  

  

  

  

  

  

YARDIMCI SİSTEM KAYIŞLARINA AİT RULMANLARIN DEĞİŞİMİ (Alternatör, Klima Kompresörü, Hidrolik Direksiyon Pompası vb.)

  

  

  

  

  

  

  

  

TRİGER KAYIŞININ / ZİNCİRİNİN DURUMUNUN KONTROLU 

MOTOR VE YAKIT SİSTEMLERİ KARBON TEMİZLİĞİ (Emme Manifoldu Temizliği Dahil) (**) 

  

  

  

  

  

MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİ (1.3 ve 1.9 Dizel Motorlarda Her 10.000 Km' de Bir) (***) 

MOTOR YAĞ FİLTRESİ DEĞİŞİMİ (1.3 ve 1.9 Dizel Motorlarda Her 10.000 Km' de Bir) (***) 

TÜM MOTOR 

TİPLERİ 

HAVA FİLTRESİ DEĞİŞİMİ (***) 

ATEŞLEME BUJİLERİNİN DEĞİŞİMİ  

YAKIT DEPO BUHARLAŞMA GERİ DÖNÜŞ HATTININ KONTROLÜ 

  

  

  

  

  

  

  

TRİGER KAYIŞI VE RULMANLARININ DEĞİŞİMİ (*) (Hareketli ve Sabit Rulmanlar) 

  

  

  

  

  

  

  

  

BENZİNLİ 

MOTORLAR 

EGSOZ EMİSYON KONTROLU (Gaz Analiz Cihazı ile) 

  

  

  

  

  

YAKIT FiLTRESİ DEĞİŞİMİ 

ZİNCİRLİ TRİGER MOTORLARDA ZİNCİR SETİNİN DEĞİŞİMİ (*) (Zincir, Gergi, Dişliler, Sabitleme Civataları ve Paletler) 

  

  

  

  

  

  

  

  

DİZEL PARTİKÜL FİLTRESİ KONTROLÜ GEREKİYORSA TEMİZLENMESİ (**) 

  

  

  

  

KAYIŞLI TRİGER MOTORLARDA TRİGER KAYIŞI VE RULMANLARIN DEĞİŞİMİ (*) (Hareketli ve Sabit Rulmanlar) 

  

  

  

  

  

  

  

  

MOTOR 

DİZEL 

MOTORLAR 

DUMAN KONTROLU (Opasimetre Cihazı İle) 

KAVRAMA PEDALININ HAREKET MESAFESİNİN KONTROLÜ VE AYARI (Hidrolik Kumandalı Tiplar Hariç) 

KAVRAMA 

TÜM MOTOR 

TİPLERİ 

DEBRİYAJ SİSTEMİ VERİMLİLİK KONTROLÜNÜN YAPILMASI, GEREKİRSE BASKI VE/VEYA BALATASININ DEĞİŞİMİ (**)(***) 

 

 

  

VİTES KUTUSU ( TÜM VİTES KUTUSU TİPLERİ İÇİN )   YAĞ SEVİYE KONTROLÜ 

MANUEL VİTES KUTUSU YAĞI DEĞİŞİMİ (veya Her 3 Yılda Bir) (MTA VİTES KUTULU ARAÇLAR DAHİL) 

  

  

  

  

  

  

  

  

OTOMATİK  VE SPEEDGEAR TİPİ VİTES KUTULARININ YAĞ DEĞİŞİMİ (veya Her 2 Yılda Bir) 

  

  

  

  

  

ROBOT MEKANİZMASI SİSTEM YAĞI SEVİYE KONTROLÜ 

ROBOT MEKANİZMASI SİSTEM YAĞI DEĞİŞİMİ 

  

  

  

  

  

  

  

ROBOTİZE (Selespeed&MTA) VİTES KUTULU ARAÇLARDA DEBRİYAJ AKTÜATÖRÜ HİDROLİK KUMANDA SİSTEM YAĞ SEVİYESİNİN 

KONTROLÜ (veya Her 2 Yılda Bir) (1.4 Benzin Motorlu Araçlar Hariç) 

  

  

VİTES KUTUSU 

DİFERANSİYEL 

TÜM MOTOR 

TİPLERİ 

ROBOTİZE (Selespeed&MTA) VİTES KUTULU ARAÇLARDA DEBRİYAJ AKTÜATÖRÜ HİDROLİK KUMANDA SİSTEM YAĞININ DEĞİŞİMİ 

(veya Her 2 Yılda Bir) (1.4 Benzin Motorlu Araçlar Hariç) 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     6      7      8      9     ..