Рефераты  Иностранный язык-1

 

 

  Главная   Рефераты  Иностранный язык-1  

  поиск по сайту

 

  1160  Тонкая красная линия между пропагандой и PR - реферат

  1389  Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки - реферат

  1691  О языке Андрея Платонова - доклад

  1864  Цицерон - реферат

  1915  Приёмы создания контекстуальных замен при переводе - реферат

  1931  Вспомогательные глаголы - реферат

  1933  Страноведческая ценность английских фразеологизмов - курсовая работа

  2175  Концепт «Дружба» в английском языковом пространстве - дипломная работа

  2180  Поняття громадянського суспільства і правової держави - реферат

  2224  Интонация - реферат

  2826  Счастье как антропологическая проблема - доклад

  9705  Шекспир. «Гамлет»: проблемы героя и жанра - реферат

  10834  Морфология как раздел грамматики - доклад

  10969  Тема Родины в поэзии Анны Ахматовой - реферат

  10998  Основы русской пунктуации - доклад

  11410  Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України - реферат

  11510  Класифікація міст, їх значення і роль у РПС - реферат

  11531  Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання - реферат

  11561  Північно-Східнiй экономический район Украины - реферат

  11565  Внешняя экономика Украины - реферат

  11576  ТЭК и промышленность - реферат

  11584  Карпатский экономический регион Украины - реферат

  11587  Причерноморский экономический район Украины - реферат

  11590  Нетрадиционный урок как средство повышения познавательной деятельности учащихся - доклад

  11598  Сільське господарство i харчова промисловість України - реферат

  11604  Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть - доклад

  11632  Центральный экономический район Украины - реферат

  11669  Березневі статті - доклад

  11757  Вірусний гепатит А - доклад

  11763  Українське ділове мовлення - реферат

  11801  Запозичення зі східних мов в українському правописі - реферат

  11891  Біографія М.С. Грушевського - реферат

  11927  Приднепровский экономический район Украины - реферат

  11946  Размещение производительных сил Украины - реферат

  11956  Галицько-Волинське Князівство - реферат

  11990  Використання гематоксиліну для діагностики бактеріального вагінозу - реферат

  12002  Політологія - шпаргалка

  12025  Регіональний розвиток харчової промисловості України - курсовая работа

  12036  Шпаргалка по украинскому языку - шпаргалка

  12048  Висипний тиф - реферат

  12189  Юрий Мушкетик - сочинение

  12192  Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні - реферат

  12257  “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі - реферат

  12264  Эпитафия ускользающей красоте по рассказу И. А. Бунина «Легкое дыхание» - сочинение

  12284  Открытие Амазонки - реферат

  12289  Диференційний підхід в системі навчання - реферат

  12347  Психология продаж - реферат

  12354  До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл - реферат

  12362  Вплив християнства на культуру в Київській Русі - реферат

  12380  До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей) - реферат

  12480  Активність і творчість учнів на уроках історії - реферат

  12485  Білки, складання меню - реферат

  12488  Адвокат у кримінальному процесі - реферат

  12516  Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України - дипломная работа

  12518  Акти державного управління - курсовая работа

  12557  Верность долгу (по повести «Обелиск») - сочинение

  12560  Антична культура: Давній Рим - курсовая работа

  12564  Вірусологія і проблеми практики - реферат

  12694  Программы вступительных экзаменов по иностранным языкам в 2004г (МГУ) - шпаргалка

  12760  О русском языке - сочинение

  12870  Трипiлля та слов'янство - реферат

  12913  Утворення Скіфії та її політична історія - реферат

  13127  Карэньшчына: тры стагоддзі з жыцця аднаго маёнтка - реферат

  13128  Палітыка расейскага самаўладдзя адносна яўрэйскай супольнасці Беларусі - реферат

  13136  Замкавае дойлідства Беларусі - реферат

  13160  Гістарычная самаідэнтычнасць насельніцтва Беларусі ў 11 - 17 стст - курсовая работа

  13171  Мілітарныя цацкі ХІІ - ХІІІ стст. з тэрыторыі Беларусі (да пастаноўкі праблемы) - реферат

  13175  Беларускае пытанне ў палітычнай канцэпцыі Юзафа Пілсудскага (1899 — 1908) - реферат

  13427  Проект реформы русского языка - реферат

  13588  Ментальность, языковое поведение и национально-русское двуязычие - реферат

  13589  Лингвистическая семантика - доклад

  13645  Коммуникативно-деятельностные теории языка - реферат

  14897  Образ Петербурга в произведениях Гоголя - сочинение

  15147  Даль Владимир Иванович - доклад

  15319  Час і причини появи козацтва - доклад

  15333  Виникнення Ольвії. Поселенці - реферат

  15456  До питання еволюції взаємин лікаря і пацієнта у вітчизняній системі охорони здоров'я - реферат

  15473  История Украины (2) - шпаргалка

  15490  Гендер і сучасна ідеологія та політика. - реферат

  15503  Біосфера та сучасні погляди на її проблеми - реферат

  15648  Хозяйственная деяельность в словиях рыночной экономики - реферат

  15700  Гердер Йоганн Готфрід - реферат

  15705  Законодавство України про військову службу - реферат

  15709  Зміни в українському правопису в наш час - реферат

  15715  Виготовлення скатертини - реферат

  15716  Вітаміни та їх синтетичні препарати - реферат

  15717  Вітаміни та їх синтетичні препарати - доклад

  15720  Методичні вказівки до вивчення курсу “ Історія виникнення преси" - курсовая работа

  15721  Зародження партійно-радянської преси України - реферат

  15722  “Квант здоров'я”: наукова гіпотеза чи абстрактна ідея? - реферат

  15724  Гуцульська різьба: екскурс в минуле - доклад

  15729  Академик Б.Патон - доклад

  15731  Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база - реферат

  15736  «Накануне» Тургенева - сочинение

  15739  Аристотель - доклад

  15744  Логика и мышление - реферат

  15746  Біологічні функції серинових протеїназ - реферат

  15747  Бактеріологічна зброя - доклад

  15749  Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу - реферат

  15750  Роль поезії Олени Теліги у вихованні духовності молоді - реферат

  15754  Василь Стус - доклад

  15758  Публіцистика Є. Замятіна - реферат

  15759  Виготовлення дерев’яних мозаїчних виробів - реферат

  15761  Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни - реферат

  15762  Види народно-ужиткового мистецтва - реферат

  15763  Орган зору - реферат

  15765  Основи загальновійськового бою - реферат

  15766  Борис Олійник - реферат

  15767  Австрійська школа граничної корисності - реферат

  15769  Грамема суперлатива у структурі семантично неелементарного простого речення - реферат

  15771  Гуцульська вишивка інтер'єрного призначення. - реферат

  15772  Становище Української журналістики в 20-х роках - реферат

  15773  Гравюра стародруків - реферат

  15785  Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 – 1924 року - реферат

  15787  Гуманізм у відносинах між людьми - доклад

  15807  Грошові потоки, звітність, планування - доклад

  15808  Античність у поетичних творах Яра Славутича - реферат

  15810  Арабо-мусульманський культурний регіон - реферат

  15811  Вступна частина промови - реферат

  15814  Античне красномовство - доклад

  15815  Асиметричний доступ в Інтернет через супутник - реферат

  15817  Апаратне і програмне забезпечення - реферат

  15819  Акредитивна форма розрахунків - курсовая работа

  15824  Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті - реферат

  15826  Воєнна проза В.Астаф’єва в контексті “армійської” та табірної літератури - реферат

  15837  “Навськая дочка”: до вияснення назви міфопоетичного образу західнополіського замовляння - реферат

  15838  Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса - реферат

  15840  Роль та функції експресем у художньому тексті - реферат

  15841  Галілео Галілей - доклад

  15843  Категорія другорядного члена речення - реферат

  15890  “Оксамитова революція” в Чехословаччині - доклад

  16079  Антуан де Сент-Экзюпери - доклад

  16196  Беларусь - доклад

  16212  Антитехнології у політичній боротьбі: використання змі - реферат

  16515  Короленко: Слепой музыкант - изложение

  16699  Трансформации при переводе (на материале общественно-политических текстов) - курсовая работа

  16735  Употребление презенса индикатива и простого перфекта в старофранцузских текстах - реферат

  16865  Царь Иван Васильевич Грозный - дипломная работа

  16993  Общественно-политические, нравственный и философские проблемы в романе Л.Н.Толстого "Война и мир" - реферат

  17083  Принципы психологического анализа в романе Л.Н.Толстого "Война и мир" - сочинение

  17215  Реки Украины - доклад

  17226  Як використовуються відходи в нафтопереробній промисловості - доклад

  17235  Шпаргалка по философии - шпаргалка

  17307  Структура, основні поняття і закони екології - реферат

  17429  Джерела фтору та вплив фтору на людський організм - реферат

  17443  Соціальна екологія - курсовая работа

  17446  Діяльність уряду України в галузі екології - реферат

  17463  Екологічні аспекти геологічної діяльності людини - курсовая работа

  17533  Екологія та ландшафтна екологія - реферат

  17576  Деякі аспекти проблеми озону - реферат

  17596  Дніпровський каскад: позитиви та негативи - реферат

  17608  Походження людини - реферат

  17637  Рембрандт Харменс ван Рейн - доклад

  17689  Загальна структура мовної системи - реферат

  17879  Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір) - реферат

  17883  Життя і творчий шлях Рея Бредбері - доклад

  17976  Гіпертиреоз. - реферат

  18042  Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи - доклад

  18191  Родові травми - реферат

  18224  Улас Самчук. Жизнь и творчество - реферат

  18258  Функции управления природоохороной деятельности в Украине - реферат

  18261  Екологічна криза та форми її прояву - реферат

  18339  Политэкономия - шпаргалка

  18346  Украинские Карпаты - реферат

  18383  Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини - курсовая работа

  18387  Інтрузивний магматизм та його продукти - реферат

  18401  Латинские заимствования в английском языке - реферат

  18476  Глагольное управление в селькупском языке - реферат

  18481  Нестор Махно про державу, народ і суспільство - доклад

  18502  “Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі - реферат

  18567  Глобальна продовольча проблема - доклад

  18842  Иностранные заимствования в лексике английского языка - курсовая работа

  18878  Нестор Махно — основоположник маневрової війни - доклад

  18945  Карпаты - реферат

  18961  Суспільно-господарська районологія - реферат

  18965  Влада і право - курсовая работа

  19101  Об омонимии в русской лексикографической традиции - реферат

  19132  Жаргон гомосексуалистов - реферат

  19155  Роль лексических данных в диалектном членении болгарского языка - доклад

  19157  Латинский язык как международный язык науки - реферат

  19176  Разговорно-просторечная и областная лексика в словарях и в современном русском языке (лексикографический аспект) - реферат

  19240  Арго, жаргон - доклад

  19268  Синонимия в молодежном жаргоне - доклад

  19327  Короткий словник географічних термінів та понять - реферат

  19406  Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи - реферат

  19466  Лексикография - реферат

  19535  Волинські письменники у розбудові держави - реферат

  19537  Малокаліберна гвинтівка - реферат

  19538  Ключові слова в художньому творі - реферат

  19541  Українська та зарубіжна культура - реферат

  19542  Боротьба добра і зла на сторінках роману У. Самчука “Марія” - сочинение

  19543  Понимание и мышление - реферат

  19544  Версифікація Оксани Лятуринської - реферат

  19546  Західнополіські назви деяких весняних лікарських рослин - доклад

  19547  Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період - реферат

  19548  Біотехнологія - доклад

  19549  Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи - курсовая работа

  19552  Банки - реферат

  19553  Банковский маркетинг (на примере Германии) - курсовая работа

  19555  Іван Якович Франко - курсовая работа

  19558  Генеза української національної мови - реферат

  19563  Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога" - реферат

  19788  Політичний іслам - реферат

  19899  Радiоекологiя чорнобильської зони - реферат

  19900  Вплив іонизуючого опромінення на тварин - реферат

  20002  Проблеми золотоносності надр України - реферат

  20037  Лингвистические лакуны - реферат

  20039  Початк граматичної традиції - реферат

  20055  Махно и Украина - реферат

  20110  Андрій Самійлович Малишко - реферат

  20253  Времена французского глагола - шпаргалка

  20278  Французский театр - курсовая работа

  20309  Демонология на Украине - реферат

  20331  Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів - реферат

  20478  Особливості українського комп`ютерного жаргону - доклад

  20513  Элементы воровского арго в молодежном жаргоне - реферат

  20529  Эдит Хэйбер. "Ведьма" Тэффи: мифология русской души - доклад

  20653  Архітектор М. В. Риков - реферат

  20782  Фінал дев’ятої симфонії л. Бетховена до питання виконавської інтерпретації - реферат

  20950  История английского языка - доклад

  20964  Макс Планк - доклад

  20979  Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст - реферат

  20989  Словообразовательный тип, модель и понятие продуктивности - реферат

  21081  Тема родины в лирике С. Есенина - сочинение

  21456  Гетьманство України: Богдан Ххмельницький - реферат

  21475  Аттестация рабочего места /Укр./ - реферат

  21578  Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме - дипломная работа

  21831  Гетьмансьтво україни: іван мазепа (гетманство украины. Иван мазепа) - реферат

  22332  Общая характеристика средств массовой информации - доклад

  23263  Аполлон Григорьев: защитить "мысль сердечную" - реферат

  24068  М. Вебер " Протестантская этика и дух капитализма" - реферат

  24630  Английский язык - реферат

  24657  Грузія \укр\ - доклад

  24664  Вулкани Сонячної Системи \укр\ - реферат

  24675  Значение моделирования природных вещей \укр\ - реферат

  24685  Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії \укр\ - реферат

  24721  Элвис Пресли - реферат

  24723  Історія виникнення силових видів спорту на Україні \укр\ - реферат

  24816  О некоторых проблемах современной английской лексикографии - реферат

  24840  Творчістю Тютчева і Фета \укр\ - реферат

  24932  Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка

  24943  Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції \укр\ - реферат

  24960  Економіка зарубіжних країн \укр\ - шпаргалка

  25213  І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури \укр\ - реферат

  25216  М. Зеров \укр\ - реферат

  25376  Семья как объект социально-педагогической деятельности \укр\ - реферат

  25405  Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї \укр\ - реферат

  25430  Свято Iвана Купала \укр\ - реферат

  25448  Янка Купала 1882-1942 \беларус\ - курсовая работа

  25464  Жыццё і творчасць Г. Бураўкіна \беларус\ - реферат

  25483  Янка Купала \Беларус\ - доклад

  25492  Беларуская выяўленчае мастацтва \Беларус\ - реферат

  25493  Дунін-Марцінкевіч \Беларус\ - реферат

  25498  Аркадзь Куляшоў \Беларус\ - доклад

  25500  Дыялектызмы ў творах І. Пташнікава \Беларус\ - дипломная работа

  25502  Беларускій этнос \Беларус\ - доклад

  26149  Франко-романские языковые контакты испанский язык - курсовая работа

  26341  Компьютерная графика \укр\ - курсовая работа

  27343  Культура стародавнего Египта \укр\ - реферат

  27658  Тарас Григорович Шевченко \укр\ - реферат

  27866  Правила произношения латинских слов \латинский\ - шпаргалка

  27870  Экзаменационные билеты по латинскому языку - шпаргалка

  27871  Языковой материал для английского языка - шпаргалка

  27872  Языковой материал для француского языка - шпаргалка

  27873  Языковой материал для испанского языка - шпаргалка

  27874  Языковой материал для немецкого языка - шпаргалка

  27892  Малый географический атлас \укр\ - шпаргалка

  27976  Берегової смуга \укр\ - реферат

  28050  Географічне положення, територія і межи Криму \Укр.\ - реферат

  28120  Проблеми використання роботів /Укр./ - реферат

  28121  Наука в древней Греции - реферат

  28403  Формирование навыка разговора на иностранном языке и критерии его автоматизированности - дипломная работа

  28481  Три поколения Болконских в романе Л. Н. Толстого "Война и мир" - сочинение

  28496  Трагические разлады в лирике В. Маяковского - сочинение

  28618  Категория вида во французском языке - дипломная работа

  28620  10 сочинений на английском языке - сочинение

  28746  Таблица времен - шпаргалка

  28749  Английский /11 класс/ - топик

  28752  Темы по французкому языку - шпаргалка

  28753  Немецкий язык /11 класс/ - шпаргалка

  28812  Этическая философия Г. Сковороды /Укр./ - реферат

  28814  Философские аспекты культуры /Укр./ - реферат

  28873  Социология Гоббса /Укр./ - реферат

  28876  Развитие философии /Укр./ - реферат

  28909  Энгельс о Фейербахе /Укр./ - реферат

  28947  О Сократе - реферат

  28950  Толкование философии Г.С. Сковороды /Укр./ - реферат

  28952  Философский словарь /Укр./ - шпаргалка

  28955  Социум как система /Укр./ - реферат

  29016  "Святая история" Ясперса /Укр./ - реферат

  29022  Местные органы самоуправления /Укр./ - реферат

  29146  Международная реклама в интернете \укр\ - курсовая работа

  29189  Шпаргака по психологии \укр\ - шпаргалка

  29199  Распространение психических заболеваний - реферат

  29434  Глаголы в повелительном наклонении \латинский\ - шпаргалка

  29499  Адвокатура /Укр./ - курсовая работа

  29549  Истина и обман /Укр./ - реферат

  29553  Элементы структурной системы /Укр./ - реферат

  29557  Развитие теоретического знания /Укр./ - реферат

  29597  Гражданские мотивы в лирике Лермонтова - сочинение