Fiat Egea Hatchback (2016 year). Instruction turkish - part 14

 

  Index      Fiat     Fiat Egea Hatchback (2016 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     12      13      14      15     ..

 

 

Fiat Egea Hatchback (2016 year). Instruction turkish - part 14

 

 

MUL

TİMEDY

A

216

Direksiyon üzerindeki kumandalar

Ana sistem fonksiyonlarının kumandaları kontrolü kolaylaştırmak için direksiyon simidi üzerinde bulunur.  

Seçilen fonksiyonun etkinleştirilmesi, bazı durumlarda, aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi butona ne kadar basıldığı (kısa ya da 

uzun basma) ile kontrol edilir.

         200

 

11026J0005EM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

217

Direksiyon üzerindeki kumandalar

Butonlar (öngörülen pazarlarda/

versiyonlarda)

Etkileşim

 

ˆ

Gelen aramanın kabul edilmesi

 

ˆ

Gelen ikinci aramanın kabul edilmesi ve aktif görüşmenin beklemeye alınması

 

ˆ

Gelen aramanın reddedilmesi

 

ˆ

Devam eden görüşmenin sonlandırılması

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUL

TİMEDY

A

218

Direksiyon üzerindeki kumandalar

Butonlar

Etkileşim

1 Butonu (direksiyon simidi sol tarafı)

Üst buton

 

ˆ

Butona kısaca basma: Sonraki radyo istasyonu arama ya da 

USB/iPod sonraki parçanın seçimi.

 

ˆ

Butona uzunca basma: USB/iPod parçası serbest bırakılana/hızlı 

ileri sarılana kadar yüksek frekansları tarama.

Orta buton

Her basışta AM, FM, USB/iPod, AUX kaynaklarını kaydırır. Sadece 

mevcut kaynaklar seçilecektir

Alt buton

 

ˆ

Butona kısaca basma: Önceki radyo istasyonu arama ya da 

USB/iPod sonraki parçanın seçimi.

 

ˆ

Butona uzunca basma: USB/iPod parçası serbest bırakılana/hızlı 

ileri sarılana kadar düşük frekansları tarama.

2 Butonu (direksiyon simidi sağ tarafı)

Üst buton

Sesi yükseltme

 

ˆ

Butona kısaca basma: Tek kademe ses yükseltme

 

ˆ

Butona uzunca basma: Hızlı ses yükseltme

Orta buton

Sessiz fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma

Alt buton

Sesi alçaltma

 

ˆ

Butona kısaca basma: Tek kademe sesi alçaltma

 

ˆ

Butona uzunca basma: Hızlı sesi alçaltma

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

219

istasyonu ve bir sonraki ya da bir 

önceki radyo istasyonunu seçmek için 

kullanılabilecek butonlar görüntülenir.

FM istasyon listesi

Ulaşılabilecek FM istasyonlarının tüm 

listesini görüntülemek için BROWSE/

ENTER (Tarama/Giriş) butonuna/

düğmesine basınız.

AM/FM radyo istasyonu kaydı

Ön ayarlanmış istasyonlar tüm sistem 

modlarında mevcuttur ve ön panel 

üzerindeki 

1-2-3-4-5-6 ön ayar 

butonlarından birine dokunarak seçilir.
Eğer hafızaya almak istediğiniz bir 

radyo istasyonuna ayarlanmışsanız, 

ekran üzerindeki istenilen ön ayara 

tekabül eden butonu akustik onay 

sinyali yayılıncaya kadar basılı tutun.

AM/FM radyo istasyonu seçimi

İstenilen radyo istasyonunu aramak 

için 

 veya 

 butonlara basın veya 

“BROWSE/ENTER” düğmesini çeviriniz.

Bir önceki/bir sonraki radyo 

istasyonunun aranması

 veya 

 butonlarına kısa 

süreli basınız: Buton bırakıldığında 

önceki veya sonraki radyo istasyonu 

görüntülenir.

Bir önceki/bir sonraki radyo 

istasyonunun hızlı aranması

Hızlı aramayı başlatmak için 

 veya 

 butonlarına basılı tutun: Buton 

bırakıldığında, ayarlanabilecek ilk radyo 

istasyonu duyulur.

MEDIA MODU

AUX, USB/iPod işlemleri için karşılıklı 

etkileşim modları.

Ses kaynağı seçimi

USB/iPod ya da AUX şeklinde istenen 

ses kaynağını seçmek için 

MEDIA 

(Kaynak) butonuna basınız.
DİKKAT Bazı müzik dinleme gereçleri 

Uconnect™ sistemi ile uyumlu 

olmayabilir.

Parça değiştirme (önceki/sonraki)

Sonraki parçaya geçmek için 

 

butonuna kısa süreli dokunun; seçilen 

parçanın en başına geri dönmek veya 

3 saniyeden daha kısa süre boyunca 

çalınmışsa önceki şarkının başına 

gitmek için 

 butonuna kısa süreli 

dokununuz.

Parçaları hızlı ileri/geri sarma

Seçilen parçayı hızlı ileri sarmak için 

 butonunu basılı tutunuz. Parçayı 

hızlı geri sarmak için 

 butonunu 

basılı tutunuz.

SİSTEMİN AÇILMASI/

KAPATILMASI

 butonuna/düğmesine basıldığında 

sistem açılabilir/kapatılabilir. Sesi 

yükseltmek için butonu/düğmeyi saat 

yönüne, sesi azaltmak için butonu/

düğmeyi saat yönü tersine çeviriniz. 

Ses seviyesine ait elektronik ayar 

kumandası belli noktalarda durmaksızın 

her iki yöne sürekli olarak dönmektedir 

(360°).

RADYO (TUNER) MODU

Sistem aşağıdaki radyo alıcılarına 

sahiptir: AM, FM ve DAB (öngörülen 

bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Radyo modu seçimi

Radyo modunu açmak için ön 

paneldeki RADIO butonuna basınız.

Frekans bandı seçimi

RADIO butonu kullanılarak farklı kanal 

ayarı modları seçilebilir.

Ekrandaki bilgiler

İstediğiniz radyo istasyonu ekranda 

seçilince aşağıdaki bilgiler görüntülenir 

(INFO modu devreye alınır):
Üstte: Önceden konumlanmış (ön 

ayar) istasyon, zaman (saat) ve diğer 

aktif radyo ayarları (örneğin TA) 

vurgulanmıştır.
Ortada: Dinlenmekte olan radyo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUL

TİMEDY

A

220

AUX SOKETİ

AUX modunu devreye almak için, 

aracın AUX bağlantı noktasına uygun 

bir cihaz takınız (USB/iPod paragrafına 

bakınız).
AUX çıkışlı bir cihaz taktığınızda, sistem 

bağlanılmış olan AUX kaynağında 

mevcut olan kayıt çalmakta ise o 

kaynaktan çalmaya başlar.
Ön kısımda bulunan   butonu 

veya bağlı cihazda bulunan ses 

ayar butonunu kullanarak sesi 

ayarlayabilirsiniz.
“Ses kaynağı seçimi” fonksiyonu 

hakkında bilgi almak için “Media Modu” 

bölümüne bakınız.

ÖNEMLİ NOTLAR

AUX soketine bağlı bulunan cihazın 

fonksiyonları doğrudan cihazın kendisi 

üzerinden kumanda edilir; parça/ 

dosya/çalma listesinin radyo veya 

direksiyon kumandaları üzerinden 

değiştirilmesi mümkün değildir.
Hoparlörlerden ıslık seslerinin gelmesini 

önlemek amacı ile, bağlantının 

kesilmesinin ardından taşınabilir 

cihazınızın kablosunu AUX soketinde 

takılı bırakmayınız.

Şarkı bilgisi ekranı

Bu fonksiyonu destekleyen aygıtlarda 

geçerli olmak üzere, dinlenmekte 

olan şarkının bilgilerini ekranda 

görüntülemek için 

INFO (Bilgi) 

butonuna basınız. Ekrandan çıkmak için  

 butonuna basınız.

Rastgele şarkı çalma

USB/iPod içindeki şarkıları rastgele 

olarak çalmak için öncelikle   

butonuna basınız. Bu fonksiyonu 

devreden çıkarmak için aynı butona 

tekrar basınız.

Parçanın tekrar edilmesi

Fonksiyonu devreye almak için öncelikle 

 butonuna basınız. Bu fonksiyonu 

devreden çıkarmak için aynı butona 

tekrar basınız.

USB/iPod SOKETİ

USB/iPod modunu devreye almak 

için, ilgili cihazı (USB veya iPod) araç 

üzerindeki USB bağlantı noktasına 

takınız.
Sistem açık durumda ilen bir USB/iPod 

cihazı taktığınızda, bu cihaz üzerinde 

kayıtlı parçaları çalmaya başlar.
DİKKAT USB soketine bir cihaz (USB 

veya iPod) bağladığınızda, el freni 

kolunun hareketine engel olmamasına 

dikkat ediniz.

Parça seçimi (Göz at)

Aktif aygıttaki şarkıları seçmek veya 

şarkılar arasında gezinmek için bu 

fonksiyonu kullanınız.
Seçime ait ek seçenekler, bağlı olan 

aygıta veya takılan cihazın türüne göre 

değişir.
Örneğin, USB/iPod cihazı takılıysa 

şarkılarda bulunan bilgilere bağlı olarak 

sanatçılar, müzik türleri ve albümler 

arasında gezebilirsiniz.
Her alfabetik liste içinde, ön paneldeki 

A-B-C butonu kullanıcının istenilen 

harfe geçmesine olanak sağlar.
NOT Bu buton bazı Apple® aygıtlarında 

devre dışı bırakılmış olabilir.
Çalınmakta olan kaynakta bu 

fonksiyonu etkinleştirmek için 

“BROWSE ENTER” butonuna basınız. 

İstediğiniz kategoriyi seçmek için 

“BROWSE ENTER” butonunu çevirin ve 

seçimi onaylamak için butona/düğmeye 

basınız. Fonksiyonu iptal etmek için 

 

butonuna basınız.
NOT “BROWSE ENTER” butonu, AUX 

aygıtında hiçbir işlem yapılmasına izin 

vermez.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

221

çıkarmanızı, sistemin bir önceki 

bağlantısını telefondaki Bluetooth® 

listesinden de silmenizi ve yeni bir kayıt 

yapmanızı tavsiye ederiz.

Bir aramanın gerçekleştirilmesi

Aşağıda açıklanan işlemlere sadece 

mobil telefon kullanımdaysa erişilebilir.
Aşağıda belirtilen yöntemlerle arama 

yapılabilir:

 

ˆ

“Telefon defteri” seçeneğini seçerek.

 

ˆ

“Son aramalar” seçeneğini seçerek.

 

ˆ

“Tuş klavyesi” seçeneğini seçerek.

Ekrandaki klavyeden telefon 

numarasını tuşlayarak arama

Ekran üzerinde görüntülenen 

klavyeden telefon numarasını tuşlamak 

mümkündür.
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

 

ˆ

Ön paneldeki 

PHONE butonuna 

basınız.

 

ˆ

Ekrandan “Tuşlar” seçeneğini 

seçiniz ve numarayı girmek için 

sağdaki “BROWSE/ENTER” düğmesini 

kullanınız.

 

ˆ

Çağrıyı yapmak için   sembolünü 

seçiniz.

Bir cep telefonunun kaydedilmesi

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

 

ˆ

Cep telefonunuzun 

Bluetooth® 

fonksiyonunu etkinleştiriniz.

 

ˆ

Ön paneldeki 

PHONE butonuna 

basınız.

 

ˆ

Sisteme henüz hiçbir cep telefonu 

kaydedilmemişse, ekranda özel bir 

yardımcı ekran açılır.

 

ˆ

Kayıt işlemini başlatmak için 

“Telefona bağlan” seçin ve cep 

telefonunda 

Uconnect™ cihazını 

arayın (“Hayır” seçilirse Telefon ana 

ekranı görüntülenir).

 

ˆ

Cep telefonu tarafından talep 

edilince, telefonun tuş takımını 

kullanarak sistem ekranında gösterilen 

PIN kodunu girin veya PIN’i gösterildiği 

cep telefonunda onaylayınız.

 

ˆ

“Ayarlar” menüsünden “Telefon/

Telefon ekle” seçeneğini seçip her 

istediğinizde bir cep telefonunu 

kaydedebilir, sonra üstteki maddede 

belirtilen şekilde ilerleyebilirsiniz.

 

ˆ

Kayıt işlemi sırasında, ilerlemeyi 

gösteren bir ekran görüntülenir.
NOT Telefonun yazılımı güncellendikten 

sonra, sistemin daha iyi çalışmasını 

sağlamak için telefonu radyoyla 

bağlantılı cihazlar listesinden 

çıkarmanızı, telefonu radyoyla 

bağlantılı aygıtlar (cihazlar) sisteminden 

DİKKAT AUX soketine bir cihaz 

taktığınızda, el freni kolunun hareketine 

engel olmamasına dikkat ediniz.

PHONE (TELEFON) MODU

(bazı modellerde)

Telefon modunun devreye alınması:

Telefon modunu açmak için ön 

paneldeki PHONE butonuna basınız.
Butonları kullanarak şunları 

yapabilirsiniz:

 

ˆ

İstediğiniz telefon numarasını 

tuşlayınız.

 

ˆ

Cep telefonunun adres defterindeki 

kişileri görüntülemek ve aramak.

 

ˆ

Çağrı kaydında yer alan kişileri 

görüntülemek ve aramak.

 

ˆ

Daha hızlı ve daha kolay erişim için 

maksimum 8 adet cep telefonu/ses 

aygıtı kaydetmek.

 

ˆ

Sistemdeki aramaları cep telefonuna 

veya cep telefonundakileri sisteme 

aktarmak ve özel görüşmeler için 

mikrofonla görüşmeyi devre dışı 

bırakmak.
Cep telefonunuzun sesi aracınızın ses 

sistemi üzerinden iletilir; Sistem, telefon 

fonksiyonu kullanılırken radyonun sesini 

otomatik olarak keser.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUL

TİMEDY

A

222

Cep telefonu vasıtasıyla telefon 

numarasını tuşlama

Cep telefonunu kullanarak ve sistemi 

kullanmaya devam ederek bir telefon 

numarası tuşlamak mümkündür 

(sürüşten dikkatinizi asla ayırmamanızı 

önemle hatırlatırız).
Cep telefonunun tuşlarını kullanarak bir 

numara girdiğinizde çağrının sesi aracın 

ses sistemi üzerinden duyulur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

223

Uconnect 5” LIVE - Uconnect 5” Nav LIVE

(öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Ön paneldeki kumandalar

201

 

11086J0002EM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUL

TİMEDY

A

224

ÖN PANEL KUMANDALARI ÖZET TABLOSU

Buton

Fonksiyon

Mod

Açma/kapatma

Butona kısaca basınız

Kapatma 

Butona kısaca basınız

Ses ayarı

Düğmeyi sağa/sola çeviriniz

Sesi devreye alma/devreden çıkarma (Mute/Pause)

Butona kısaca basınız

Ekran açma/kapatma

Butona kısaca basınız

Seçimden çıkma/önceki menüye dönme

Butona kısaca basınız

Ayarlar

Butona kısaca basınız

BROWSE ENTER

Listeyi kaydırarak veya bir radyo istasyonuna ayarlayarak 

önceki/sonraki bandı seçin.

Medya kaynaklarından parça değiştirme

Düğmeyi sağa/sola çeviriniz

Görüntülenen opsiyonun onaylanması 

Radyo modundayken istasyonların listesini görüntüleme. 

Medya modundayken kaynak içeriklerini kaydırma.

Butona kısaca basınız

APPS

İlave fonksiyonlara erişim (örneğin saat, pusula, dış 

sıcaklık, Medya/Radyo ve 

Uconnect™ LIVE servisleri)

Butona kısaca basınız

PHONE

Telefon moduna erişim

Butona kısaca basınız

TRIP (*)

TRIP (Yolculuk) menüsüne erişim

Butona kısaca basınız

NAV (**)

Navigasyon menüsüne erişim

Butona kısaca basınız

MEDIA

Kaynak seçimi: USB/iPod veya AUX, 

Bluetooth®

Butona kısaca basınız

RADIO

Radyo menüsüne erişim

Butona kısaca basınız

(*) Sadece

 UConnect™ 5” 

(**) Sadece

 UConnect™ 5” Nav

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

225

Direksiyon üzerindeki kumandalar

Ana sistem fonksiyonlarına ait kumandalar, kullanım kolaylığı bakımından direksiyon simidine yerleştirilmiştir. Bazı durumlarda, 

seçilen bir fonksiyonun etkinleşmesi aşağıda açıklandığı gibi butona ne kadar uzun süre basıldığıyla (kısa veya uzun) kontrol 

edilir.

         202

 

11026J0006EM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUL

TİMEDY

A

226

Direksiyon üzerindeki kumandalar

Buton

Etkileşim

 

ˆ

Gelen aramanın kabul edilmesi

 

ˆ

Gelen ikinci aramanın kabul edilmesi ve aktif görüşmenin beklemeye alınması

 

ˆ

Gösterge panelinde son 10 çağrıya ait listenin görüntülenmesi

 

ˆ

Ses tanıma özelliğinin devreye alınması

 

ˆ

Yeni bir sesli komut vermek için sesli mesajın yarıda kesilmesi

 

ˆ

Ses tanıma özelliğinin yarıda kesilmesi

 

ˆ

Gelen aramanın reddedilmesi

 

ˆ

Devam eden görüşmenin sonlandırılması

 

ˆ

Gösterge panelinde görüntülenen son çağrılardan çıkış (sadece çağrı aktif durumda 

iken) 

 

ˆ

Butona kısa basma (telefon modu): Bir sonraki/bir önceki çağrı ya da SMS mesajı 

seçme (sadece çağrı aktif durumda iken) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

227

Buton

Etkileşim

1 Butonu (direksiyon simidi sol tarafı)

Üst buton

 

ˆ

Butona kısaca basma: Sonraki radyo istasyonu arama ya da USB/iPod sonraki 

parçanın seçimi.

 

ˆ

Butona uzunca basma: USB/iPod parçası serbest bırakılana/hızlı ileri sarılana kadar 

yüksek frekansları tarama.

Orta buton

Her basışta AM, FM, USB/iPod, AUX kaynaklarını kaydırır. Sadece mevcut kaynaklar 

seçilecektir.

Alt buton

 

ˆ

Butona kısaca basma: Önceki radyo istasyonu arama ya da USB/iPod sonraki parçanın 

seçimi.

 

ˆ

Butona kısaca basma: USB/iPod parçası serbest bırakılana/hızlı ileri sarılana kadar 

düşük frekansları tarama.

2 Butonu (direksiyon simidi sağ tarafı)

Üst buton

Sesi yükseltme

 

ˆ

Butona kısaca basma: Tek kademe ses yükseltme

 

ˆ

Butona kısaca basma: Hızlı ses yükseltme

Orta buton

Sessiz fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma

Alt buton

Sesi alçaltma

 

ˆ

Butona kısaca basma: Tek kademe sesi alçaltma

 

ˆ

Butona kısaca basma: Hızlı sesi alçaltma

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUL

TİMEDY

A

228

değildir).

 

ˆ

“Bilgi”: Kaynakta listelenen ek bilgi.

 

ˆ

“Ses”: Ses ayarları ekranına 

ulaşmak.

Ses menüsü

“Ses” menüsüne ulaşmak için, 
ekrandaki 

 butonuna ve daha sonra 

“Ses” butonuna basınız.
“Ses” menüsü kullanılarak aşağıdaki 

ayarları yapabilirsiniz:

 

ˆ

“Ekolayzer” (bazı modellerde).

 

ˆ

“Dengele/Azalt” (sağ/sol ve ön/arka 

ses dağılımı).

 

ˆ

“Hıza Ayarlı Ses” hıza bağlı otomatik 

ses ayarı.

 

ˆ

“Ses yüksekliği” (öngörülen bazı 

pazarlarda/versiyonlarda)

 

ˆ

“Otom. Radyo”

Ses menüsünden çıkmak için   /

Yapıldı butonuna basınız.

MEDIA MODU
Ses kaynağı seçimi

Mevut olanlar arasından istediğiniz ses 

kaynağını seçmek için “Kaynak” grafik 

butonuna basınız: AUX,USB, iPod ve 

Bluetooth®.
Taşınabilir cihazlarda kullanılan bazı 

uygulamalar 

Uconnect™ sistemine 

uyumlu olmayabilir.

SİSTEMİN AÇILMASI/

KAPATILMASI

 butonuna/düğmesine basıldığında 

sistem açılabilir/kapatılabilir.
Sesi yükseltmek için butonu/düğmeyi 

saat yönüne, sesi azaltmak için butonu/ 

düğmeyi saat yönü tersine çeviriniz. 

Ses seviyesine ait elektronik ayar 

kumandası belli noktalarda durmaksızın 

her iki yöne sürekli olarak dönmektedir 

(360°).

RADYO MODU

İstenilen radyo istasyonu seçildikten 

sonra, aşağıdaki bilgiler ekranda 

görülür:
Üstte: Hafızadaki (önceden ayarlanmış) 

radyo istasyonları listesi görülür; 

dinlenilmekte olan istasyon vurgulanır.
Ortada: Dinlenilmekte olan radyo 

istasyonunun ismi, önceki ve sonraki 

radyo istasyonunu seçmek için butonlar 

görüntülenir.
Altta: Aşağıdaki butonlar görülür. 

 

ˆ

“Göz at”: Ulaşılabilir olan radyo 

istasyonları listesi.

 

ˆ

“AM/FM”, “AM/DAB”, “FM/DAB”: 

İstenilen frekans bandının seçimi 

(seçilen banda; AM, FM veya DAB göre 

buton ayarlanabilir).

 

ˆ

“Ayarla”: Manuel radyo istasyon 

ayarı (DAB radyoları için mümkün 

Şarkı seçimi (Gözat)

Aktif aygıttaki şarkıları seçmek veya 

şarkılar arasında gezinmek için bu 

fonksiyonu kullanınız.
Seçime ait ek seçenekler, bağlı olan 

aygıta veya takılan cihazın türüne göre 

değişir. Örneğin, USB/iPod cihazı 

takılıysa şarkılarda bulunan bilgilere 

bağlı olarak sanatçılar, müzik türleri ve 

albümler arasında gezebilirsiniz.
Her alfabetik liste içinde, ön paneldeki 

A-B-C butonu kullanıcının istenilen 

harfe geçmesine olanak sağlar. 
NOT Bu buton bazı 

Apple® 

aygıtlarında devre dışı bırakılmış olabilir. 
NOT “BROWSE ENTER” butonu, AUX 

aygıtında hiçbir işlem yapılmasına izin 

vermez.
Çalınmakta olan kaynakta bu 

fonksiyonu etkinleştirmek için 

“BROWSE ENTER” butonuna basınız. 

İstediğiniz kategoriyi seçmek için 

“BROWSE ENTER” butonunu çevirin ve 

seçimi onaylamak için butona/düğmeye 

basınız. 
Fonksiyonu iptal etmek için 

butonuna basınız. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

229

AUX SOKETİ

AUX modunu devreye almak için, 

aracın AUX bağlantı noktasına uygun 

bir cihaz takınız (USB/iPod paragrafına 

bakınız).
AUX çıkış prizi olan bir cihaz 

taktığınızda, bu cihaz çalmakta ise 

sistem AUX kaynağından çalmaya 

başlayacaktır.
Ön kısımda bulunan   butonu 

veya bağlı cihazda bulunan ses 

ayar butonunu kullanarak sesi 

ayarlayabilirsiniz.
“Ses kaynağı seçimi” fonksiyonu 

hakkında bilgi almak için “Media Modu” 

bölümüne bakınız.

ÖNEMLİ NOTLAR

AUX soketine bağlı bulunan cihazın 

fonksiyonları doğrudan cihazın kendisi 

üzerinden kumanda edilir; parça/ 

dosya/çalma listesinin radyo veya 

direksiyon kumandaları üzerinden 

değiştirilmesi mümkün değildir.
Hoparlörlerden ıslık seslerinin gelmesini 

önlemek amacı ile, bağlantının 

kesilmesinin ardından taşınabilir 

cihazınızın kablosunu AUX soketinde 

takılı bırakmayınız.

“Hayır” derseniz, öncelik sırası yapılan 

bağlantı sırasına göre belirlenir. 

Bağlanan son cihaz en yüksek önceliği 

alır.

 

ˆ

Ön panel üzerindeki   PHONE 

butonuna basıp “Ayarlar” ya da 

“Ayarlar” menüsünden “Telefon/

Bluetooth®” seçilerek de bir ses cihazı 

kaydedilebilir.
DİKKAT Cep telefonu ile sistem 

arasındaki 

Bluetooth® bağlantısı 

kesilirse, cep telefonunun kullanım 

kılavuzundan yardım alınız.

USB/iPod SOKETİ

USB/iPod modunu devreye almak 

için, ilgili cihazı (USB veya iPod) araç 

üzerindeki USB bağlantı noktasına 

takınız.
Sistem açık durumdayken bir USB/iPod 

cihazı takmanız halinde, bu cihazdaki 

parçalar çalmaya başlayacaktır.

Bluetooth® KAYNAĞI

Bu mod aktif hale gelir ve sisteme 

içinde müzik parçaları olan bir 

Bluetooth® cihazı kaydeder.

Bir Bluetooth® cihazının 

kaydedilmesi

Bir 

Bluetooth® ses cihazını kaydetmek 

için aşağıdakileri uygulayınız:

 

ˆ

Cihazınızın 

Bluetooth® 

fonksiyonunu etkinleştiriniz.

 

ˆ

Ön paneldeki MEDIA butonuna 

basınız.

 

ˆ

“Media” kaynağı etkinse “Kaynak” 

butonuna basınız.

 

ˆ

Bluetooth® medya kaynağını 

seçiniz. 

 

ˆ

“Cihaz Ekle” butonuna basınız.

 

ˆ

Bluetooth® ses cihazında 

Uconnect™ arayınız (kayıt işlemi 

sırasında, ilerlemeyi gösteren bir ekran 

görüntülenir).

 

ˆ

Ses cihazı tarafından talep edilince 

sistem ekranında gösterilen PIN 

kodunu girin veya PIN’i gösterildiği 

cihazdan onaylayınız.

 

ˆ

Kayıt işlemi başarıyla tamamlanırsa 

bir ekran görüntülenir. 

Bluetooth® 

ses cihazını favori cihaz olarak eklemek 

için soruya “Evet” şeklinde yanıt verin 

(cihaz, daha sonra kaydedilen cihazlara 

göre bir önceliğe sahip olacaktır). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUL

TİMEDY

A

230

gösteren bir ekran görüntülenir.

 

ˆ

Kayıt işlemi başarıyla tamamlanırsa 

bir ekran görüntülenir. Cep telefonunu 

favori cihaz olarak eklemek için soruya 

“Evet” şeklinde yanıt verin (cep telefonu, 

daha sonra kaydedilen telefonlara göre 

bir önceliğe sahip olacaktır). Başka 

bir cihaz kaydedilmezse, sistem ilk 

kaydedilen cihazı favori (sık kullanılan) 

olarak algılar.
NOT Telefonun yazılımı güncellendikten 

sonra, sistemin daha iyi çalışmasını 

sağlamak için telefonu radyoyla 

bağlantılı cihazlar listesinden 

çıkarmanızı, telefonu radyoyla 

bağlantılı aygıtlar (cihazlar) sisteminden 

çıkarmanızı, sistemin bir önceki 

bağlantısını telefondaki Bluetooth® 

listesinden de silmenizi ve yeni bir kayıt 

yapmanızı tavsiye ederiz.

Bir cep telefonunun kaydedilmesi

DİKKAT Bu işlemi sadece araç durur 

vaziyette ve güvenlik koşulları içinde 

yapınız; araç hareket halindeyken bu 

fonksiyon devre dışıdır.
Aşağıda cep telefonu kaydetme 

prosedürü tarif edilmektedir: Her 

halükarda cep telefonu kullanım el 

kitapçığını okumanızda yarar vardır.
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

 

ˆ

Cep telefonunuzun 

Bluetooth® 

fonksiyonunu etkinleştiriniz.

 

ˆ

Ön paneldeki PHONE butonuna 

basınız.

 

ˆ

Sisteme henüz hiçbir cep telefonu 

kaydedilmemişse, ekranda özel bir 

yardımcı ekran açılır.

 

ˆ

Kayıt işlemini başlatmak için “Evet” 

seçin ve cep telefonunda 

Uconnect™ 

cihazını arayın (“Hayır” seçilirse Telefon 

ana ekranı görüntülenir).

 

ˆ

Cep telefonu tarafından talep 

edilince, telefonun tuş takımını 

kullanarak sistem ekranında gösterilen 

PIN kodunu girin veya PIN’i gösterildiği 

cep telefonunda onaylayınız.

 

ˆ

“Telefon” ekranında, “Ayarlar” 

butonuna basarak dilediğiniz anda bir 

cep telefonu kaydedebilirsiniz: “Cihaz 

Ekle” butonuna basın ve yukarıda 

açıklandığı gibi ilerleyiniz.

 

ˆ

Kayıt işlemi sırasında, ilerlemeyi 

PHONE (TELEFON) MODU
Telefon modunun devreye alınması:

Telefon modunu açmak için ön 

paneldeki PHONE butonuna basınız.
NOT:  Uyumlu cep telefonlarının ve 

desteklenen fonksiyonların listesini 

görmek için www.driveuconnect.eu 

sitesini ziyaret ediniz.
Butonları kullanarak şunları 

yapabilirsiniz:

 

ˆ

Telefon numarası çevirmek 

(ekrandaki grafik tuş takımını 

kullanarak).

 

ˆ

Cep telefonunun adres defterindeki 

kişileri görüntülemek ve aramak.

 

ˆ

Çağrı kaydında yer alan kişileri 

görüntülemek ve aramak.

 

ˆ

Daha hızlı ve daha kolay erişim için 

maksimum 10 adet cep telefonu/ses 

aygıtı kaydetmek.

 

ˆ

Sistemdeki aramaları cep telefonuna 

veya cep telefonundakileri sisteme 

aktarmak ve özel görüşmeler için 

mikrofonla görüşmeyi devre dışı 

bırakmak.
Cep telefonunuzun sesi aracınızın ses 

sistemi üzerinden iletilir; Sistem, telefon 

fonksiyonu kullanılırken radyonun sesini 

otomatik olarak keser.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

231

Uconnect™ LIVE 

SERVİSLER

Uconnect™ LIVE uygulamalarına 

erişmek için APSS butonuna basınız.
Hizmetler otomobilin konfigürasyonuna 

ve pazara bağlı olarak mevcut 

olmaktadır.
Uyumlu akıllı telefonunuza “App 

Store” veya “Google play”den App 

Uconnect ™ LIVE’i indiriniz ve www.

DriveUconnect.eu’ye kaydolunuz.

Araca ilk bağlantı

App 

Uconnect™ LIVE’i ilk kez 

başlattığınızda ve detaylarınızı 

girdiğinizde, App 

Uconnect™ LIVE 

hizmetlerine aracınızdan ulaşmak 

için “Mobil telefonun eşleştirilmesi” 

bölümünde anlatıldığı gibi akıllı 

telefonunuz ile radyoyu Bluetooth ile 

eşleştirmeniz gerekir.
Eşleştirme tamamlandığında 

radyonuzdaki 

Uconnect™ LIVE 

sembolüne basarak bağlı olunan 

servislere ulaşabilirsiniz.
Bağlantılı sevisleri kullanmadan önce, 

ilk olarak 

Bluetooth® eşleştirmesini 

yapmanız gerekir, sonra 

Uconnect™ 

LIVE uygulamasında gösterilen 

talimatları takip ederek devreye alma 

prosedürünü tamamlayınız.

Radyo vasıtasıyla yönetilebilen 

Uconnect™ LIVE hizmetlerinin 

ayarlanması

“Ayarlar” bölümüne 

Uconnect™ LIVE 

ile ilgili        Radyo menüsü vasıtasıyla 

ulaşılabilir. Bu bölümde kullanıcı sistem 

opsiyonlarını kontrol edebilir ve kendi 

önceliklerine göre değiştirebilir.

Sistem güncellemeleri

Uconnect™ LIVE servisleri 

kullanılırken 

Uconnect™ LIVE için 

bir güncelleme varsa kullanıcı radyo 

ekranındaki bir mesaj ile bilgilendirilir.

Araçtan ulaşılabilen bağlantılı 

servisler

eco:Drive™ ve my:Car uygulamaları 

müşterinin sürüş deneyimini iyileştirmek 

için geliştirilmiştir. Bu yüzden 

Uconnect™ LIVE hizmetlerine 

ulaşılabilinen bütün pazarlarda 

mevcuttur.
Eğer navigasyon sistemi radyoya 

kurulmuşsa, 

Uconnect™ LIVE 

hizmetleri, “LIVE” hizmetlerini 

kullanmayı mümkün kılar.

Bir aramanın gerçekleştirilmesi

Aşağıda açıklanan işlemlere sadece 

mobil telefon kullanımdaysa erişilebilir.
Mevcut tüm fonksiyonları öğrenmek 

için cep telefonunun kullanım kitapçığını 

inceleyiniz.
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

 

ˆ

 simgesi seçilerek (cep telefonu 

rehberi).

 

ˆ

“Son aramalar” seçilerek.

 

ˆ

 simgesi seçilerek.

 

ˆ

“Tekrar ara” butonuna basılarak.

SMS mesaj okuyucu

Sistem cep telefonunuza gelen 

mesajları okuyabilir. Bu fonksiyonu 

kullanmanız için cep telefonunuzun 

Bluetooth® ile SMS değişim 

fonksiyonunu desteklemesi gerekir.
Fonksiyon desteklenmiyorsa, 

butonu devre dışı kalır (gri görünür).
Bir metin mesajı alınınca, “Dinle”, “Ara” 

veya “Yoksay” seçimlerinin yapılabildiği 

bir ekran görüntülenir.
Cep telefonuna gelen SMS mesajlarının 
listesine erişmek için 

 butonuna 

basınız.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     12      13      14      15     ..