Fiat Egea Hatchback (2016 year). Instruction turkish - part 2

 

  Index      Fiat     Fiat Egea Hatchback (2016 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..      1      2      3      ..

 

 

Fiat Egea Hatchback (2016 year). Instruction turkish - part 2

 

 

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

24

 

ˆ

0 konumu: Ön koltuklarda bir veya 

iki kişi.

 

ˆ

1 konumu: 4 veya 5 kişi.

 

ˆ

2 konumu: 4 veya 5 yolcu + 

bagajda yük.

 

ˆ

3 konumu: Sürücü + bagajda kabul 

edilebilir azami yük.
DİKKAT Taşınan yükün her 

değişikliğinde far yüksekliğini kontrol 

ediniz.

ÖN SİS FARLARI

(bazı modellerde)
Sis farlarını yakmak için butona 

(1) basınız (şekil 32). Sis farları 

devredeyken gösterge paneli üzerindeki       

         uyarı lambası yanacaktır. 
Sis farları kısa farlar açık durumdayken 

devreye girer. Söndürmek için 1 

butonuna tekrar basmak yeterlidir.

32

04126J0008EM

30

04126J0002EM

FAR AYAR SİSTEMİ

Cihaz, kontak MAR konumunda iken ve 

kısa farlar açıkken çalışır.
Ayarlamak için çentikli halkayı         veya 

        konumuna çeviriniz.

31

04126J0003EM

Gösterge paneli ekranı yapılan ayarın 

hangi pozisyonda olduğunu görsel 

olarak gösterir.

Hassasiyet ne kadar fazla ise, dış 

aydınlatmaların otomatik olarak 

yakılması için gereken dış ışık miktarı o 

kadar azdır.

Fonksiyonu devreye alma

Aydınlatma anahtarını          konumuna 

çeviriniz.

DİKKAT Bu fonksiyon sadece kontak 

MAR konumunda iken devreye alınabilir.

Fonksiyonu devreden çıkarma

Aydınlatma anahtarını         

konumundan farklı bir konuma çeviriniz.

UZUN FARLAR

Aydınlatma anahtarını 

 konumuna 

çeviriniz, sol kumanda kolunu ön 

panele doğru itiniz (sabit pozisyon). 

Uzun farlar devreye alındığında, 

gösterge panelindeki 

 uyarı lambası 

yanar. 

Selektör

1 kumandasını (şekil 30) kendinize 

doğru çekiniz; normal pozisyonuna 

gelmesi için kolu serbest bırakınız, kol 

orta pozisyona döner.
Uzun farlar devreye alındığında, 

gösterge panelindeki 

 uyarı lambası 

yanar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25

UYARI

19) Gündüz sürüş farları, gündüz farların 

yakılmasının mecbur olduğu veya olmadığı 
ülkelerde kısa farlara alternatif olarak 
kullanılabilir.
20) Gündüz sürüş farları gece ve 

tünellerde kısa farların yerine kullanılamaz. 
Gündüz sürüş farlarının kullanılması, 
bulunduğunuz ülkenin Karayolları Kanunu 
ile düzenlenmiştir. Yerel yasalara uymanız 
gerekir.

SİNYALLER

Kolu sabit pozisyona itiniz (1-şekil 30):
Yukarıya doğru: Sağa sinyal verilir.
Aşağıya doğru: Sola sinyal verilir.
Gösterge panelindeki   veya   

lambaları yanıp sönecektir.
Sinyal lambaları, direksiyon simidi düz 

pozisyona getirildiğinde veya gündüz 

sürüş farları (DRL)/park lambaları 

devreye alındığında söner. 

GECİKMELİ FAR 

SÖNDÜRME FONKSİYONU 

(Follow Me Home)

Fonksiyonun devreye alınması
Kontak anahtarını STOP konumuna 

getiriniz.
2 dakika içinde uzun farları yanıp-söner 

duruma getirmek için sol kolu çekiniz; 

kolun her hareketi farların söndürülmesi 

üzerindeki gecikmede 30 saniyelik bir 

artışa tekabül edecek, bu gecikme 

süresi maksimum 210 saniyeye kadar 

uzayacaktır (7 yanıp sönmeye eşit 

süre).
Fonksiyonun devreden çıkarılması
Soldaki kolu birkaç saniye süreyle uzun 

farlar yanar söner durumda kalacak 

şekilde tutunuz.

Viraj farları

Bu fonksiyon kısa farlar açıkken ve 

40 km/saat altında bir hızda devreye 

girer: Direksiyon simidinin geniş açılı 

dönüşlerinde ya da sinyal lambası 

yandığında, dönüş yönüne ait olan 

(sis lambasıyla bütünleşik) bir lamba 

yanacak ve gece görüş açısını 

genişletecektir.

ARKA SİS LAMBASI

(bazı modellerde)
Kısa farlar açık durumdayken butona (1) 

basıldığında yanar (şekil 33). Bu lamba 

devredeyken gösterge panelindeki   

uyarı lambası da yanar durumdadır.
Söndürmek için butona tekrar basınız; 

arka sis lambası kısa farları veya sis 

farlarını kapattığınızda otomatik olarak 

kapanır.

33

04126J0009EM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

26

UYARI Araçtan ayrılmadan önce, 

her iki düğmenin de orta konumda 

olduğundan emin olunuz. Bu durumda, 

kapılar kapandığında her iki tavan 

lambası da sönecektir. Yine de, düğme 

istenmeden on (açık) konumunda 

bırakılmışsa, tavan lambası otomatik 

olarak motor durdurulduktan 15 dakika 

sonra söneceklerdir.

Tavan lambası zamanlayıcısı

Bazı versiyonlarda, gece veya 

aydınlatması iyi olmayan yerlerde 

otomobile binmeyi ve otomobilden 

inmeyi kolaylaştırmak için iki zamanlı 

modlar kullanılmaktadır.
Otomobilin içine girerken tavan 

lambası zamanlaması
Tavan lambası aşağıdaki durumlarda 

yanar:

 

ˆ

Ön kapı kilitleri açıldığında yaklaşık 

10 saniye.

 

ˆ

Yan kapılardan birisi açıldığında 

yaklaşık 3 dakika.

 

ˆ

Kapılardan birisi kapandığında 

yaklaşık 10 saniye.
Kontak MAR konumuna çevrildiğinde 

zamanlama devreden çıkar.

İÇ AYDINLATMALAR

ÖN TAVAN LAMBASI

1 düğmesi (şekil 34) iç aydınlatma 

lambalarını açıp / kapatmak için 

kullanılır.
Düğme konumları:

 

ˆ

Orta konum: 2 ve 5 lambaları kapılar 

açıldığında/kapandığında yanar ve 

söner.

 

ˆ

Sol tarafa basılı (OFF/Kapalı konum): 

2 ve 5 lambaları daima kapalıdır.

 

ˆ

Sağ tarafa basılı ( 

 konum): 2 ve 

5 lambaları daima açıktır.

34

04136J0001EM

Lambalar kademeli olarak yanar / 

söner.
3 düğmesi 2 lambasını yakar /söndürür.
4 düğmesi 5 lambasını yakar /söndürür.

Otomobilden çıkarken tavan 

lambası zamanlaması
Tavan lambaları motorun stop 

ettirilmesinden sonraki 2 dakika içinde 

kontak anahtarı yuvasından çıkartılmış 

ise bir kapının açılması ve kapanmasıyla 

yanarlar.
Kapılar kilitlendikten sonra zamanlama 

otomatik olarak sona erer. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27

sonrasında gelen son vuruşun ardından 

sona erer.
LOW veya HIGH pozisyonlarında 

yıkama fonksiyonu gerçekleşmez.

“Servis konumu” fonksiyonu

Bu fonksiyon silecek lastiklerinin 

değiştirilmesine veya üzerlerinde toplanan 

buz ve/veya karlardan korunmasına 

olanak sağlamaktadır.
Fonksiyon sadece motor stop edildikten 

sonra aktif olabilir.
Servis Konumu fonksiyonu araç stop 

edildikten sonra sonra iki dakika içersinde 

ve cam silecek lastikleri doğru bir şekilde 

park konumuna döndüklerinde kullanıcının 

açık bir talebi üzerine seçilebilir.
Kullanıcı bu fonksiyonu kumanda kolunun 
üzerindeki çentikli düğmeyi 

O konumuna

döndürerek ve üç kezden fazla yukarıya 

doğru         MIST konumuna getirmesi ile 

devreye alabilir. Bu devreye alma işlemleri 

arzu edilen silecek lastiği pozisyonlarının 

elde edilmesi için kullanılır. Fonksiyon 

motorun bir sonraki çalıştırılmasında 

devreden bir cam silme talebi yapıldığında 

veya araç hareket halinde iken 

(maksimum hız 5 km/saatin üzerinde) 

devreden çıkmaktadır.
DİKKAT Aracı çalıştırmak istediğinizde 

ön camın üzerinde kar veya buz 

bulunmadığından emin olunuz.

32

P2000061-000-000

MIST (SİS) fonksiyonunu devreye 

almak için kolu yukarı doğru hareket 

ettiriniz (sabit olmayan konum): İşlem 

kolun tutulduğu süre ile sınırlıdır. Kol 

bırakıldığında normal konumuna 

dönecektir ve cam sileceği otomatik 

olarak duracaktır. Bu fonksiyon küçük 

toz artıklarının ve sabah çiğinin ön 

camdan temizlenmesi için faydalıdır.

“Akıllı yıkama” fonksiyonu

Kumanda kolunun direksiyon simidine 

doğru çekilmesi (geçici pozisyon), ön 

cam yıkayıcısını çalıştırır. 
Yarım saniyeden fazla bir süreyle 

kol çekili tutulursa, cam sileceği ilgili 

kumanda aktif duruma geçmiş şekilde 

hareket etmeye başlar. Kullanıcı kolu 

bıraktığında cam sileceği üç vuruş 

yapar. Bu vuruşlar bittiğinde, eğer 

kumanda

O konumunda ise, yıkama 

döngüsü 6 saniyelik bir bekleme 

ÖN CAM/ARKA CAM 

SİLECEKLERİ

Sağ kumanda kolu ön cam sileceğini/

yıkayıcısını kumanda eder.
Bu fonksiyon sadece kontak MAR 

konumunda iken çalışır.

ÖN CAM SİLECEKLERİ/

YIKAMA
Çalışma

21)

5) 6)

Kumanda kolu (1-şekil 35) aşağıdaki 

konumlara getirilebilir:

  

Ön cam sileceği kapalı.

 

Fasılalı çalışma (yavaş).

 

Fasılalı çalışma (hızlı).

LOW   Sürekli yavaş çalışma.
HIGH   Sürekli hızlı çalışma.
 

MIST fonksiyonu

 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

28

Kolu bıraktığınızda silecek aynen ön 

cam sileceklerinde olduğu gibi üç vuruş 

yapar. Eğer pozisyon   ise (silecek 

hareketsiz), 6 saniyelik bir aradan 

sonra yıkama döngüsü son bir vuruşla 

tamamlanmış olur.       konumunda akıllı 

yıkama döngüsü çalışmatyacaktır.

UYARI

21) Eğer cam yıkanacaksa, sistemin devre 

dışı olduğundan veya kontak butonu/ 
anahtarın STOP konumunda olduğundan 
emin olunuz.

UYARI

5) Ön cam sileceğini kesinlikle cam 

üzerinde biriken kar ve buzu temizlemek 
amacı ile kullanmayınız. Bu şartlarda 
silecek aşırı şekilde zorlanır ve motor 
koruma sisteminin devreye girmesine ve 
silme işleminin birkaç saniye süresince 
durmasına neden olur. Yeniden çalışmaya 
başlamaz ise yetkili bir Fiat servisiyle 
temasa geçiniz.
6) Ön camdan silecekler kaldırılmış şekilde 

ön cam sileceğini asla çalıştırmayınız.
7) Araç otomatik yıkama istasyonunda 

yıkanırken yağmur sensörünü devreye 
almayınız.
8) Eğer ön camda buz varsa, cihazın 

uygun şekilde devreden çıkarıldığından 
emin olunuz.

YAĞMUR SENSÖRÜ

(bazı modellerde)

7) 8)

Bu sistem iç dikiz aynasının arkasına 

yerleştirilmiş olup (şekil 36), ön camla 

temas halindedir ve düşen yağmur 

miktarını ölçüp cam yüzeyindeki su 

yoğunluğuna bağlı olarak silecekleri 

otomatik olarak yönetir (“Otomatik Cam 

Silme” paragrafına bakınız)

36

04146J0003EM

ARKA CAM SİLECEKLERİ/

YIKAMA

Kumanda kolu (2-şekil 37) aşağıdaki 

konumlara getirilebilir:

  

Ön cam sileceği kapalı.

 

Fasılalı çalışma

 

İki vuruş arasında fasıla 

vermeden sürekli çalışma

34

P2000062-000-000

Arka cam sileceği aşağıdaki şekillerde 

çalıştırılabilir:

 

ˆ

Fasılalı (iki vuruş arasında yaklaşık iki 

saniye ara vererek); bu çalışma modu 

2 numaralı halka kumanda düğmesi 

pozisyonunda ve silecek çalışmıyor 

durumda iken geçerlidir.

 

ˆ

Senkronize (silecek frekansının 

yarısıyla); bu çalışma modu 2 

numaralı halka kumanda düğmesi     

pozisyonunda ve silecek çalışır 

durumda iken, 2 numaralı kumanda   

pozisyonunda, geri vites takılı ve silecek 

çalışır durumda iken geçerlidir;

 

ˆ

2 no’lu kumanda      

pozisyonundayken devam eder
Arka cama su püskürtmek için kolu ön 

göğüse doğru itin (bu pozisyon kalıcı 

değildir). Kolu ittiğinizde sadece tek bir 

hareketle otomatikman arka cama su 

püskürtülür ve bu camın sileceği de 

çalışmaya başlar.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29

ISITMA VE HAVALANDIRMA

2)

MANUEL KLİMA KONTROL SİSTEMİ
Kumandalar

 38

P2000027-000-000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

30

5 - Klimayı devreye alma / devreden 

çıkarma butonu
6 - Arka cam buğu / buz çözme 

fonksiyonunu devreye alma / devreden 

çıkarma butonu.

1 — Hava sıcaklığı ayar düğmesi (sıcak/

soğuk hava karışımı).

 

ˆ

Kırmızı bölge = Sıcak hava

 

ˆ

Mavi bölge = Soğuk hava

2 — Fan devreye alma düğmesi

 

ˆ

     0 = Fan kapalı.

 

ˆ

1-2-3 = Fan hızı

 

ˆ

 = Azami fan hızı

3 — Hava dolaşımını devreye alma / 

devreden çıkarma butonu
4 — Hava dağıtım düğmesi.

  Havanın orta ve yan havalandırma 

yönlendiricilerine taşınması.

  Havanın orta, yan, ön ve arka alt 

hava yönlendiricilerine taşınması.

  Ön ve arka alt yönlendiricilerden 

hava çıkışı ve ön panel yan 

yönlendiricilerden hafif bir hava çıkışı.

  Ön ve arka alt yönlendiricilerinden 

hava çıkışı, ön cam, yan camlara 

hava çıkışı ve ön panel yan 

yönlendiricilerinden  

 

hafif bir hava çıkışı.

  Ön cam ve yan camlara hava çıkışı 

ve ön panel yan yönlendiricilerinden 

hafif bir hava çıkışı.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31

OTOMATİK ÇİFT BÖLGELİ KLİMA KONTROL SİSTEMİ
Kumandalar

         39

P2000028-000-000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

32

Start&Stop

(bazı modellerde)
Start&Stop sistemi aktif durumdayken 

(araç hızı 0 km/h ve motor stop 

konumunda), kabin konforunu mümkün 

mertebe daha uzun süreyle muhafaza 

edebilmek için hava akımı asgari 

miktara düşer.
Klima ünitesi motorun stop edilmiş 

olmasından kaynaklanan konfor 

eksikliğini en iyi şekilde yönetmeye 

çalışır (kompresörün ve motor sıvısı 

pompasının durması). Bununla 

birlikte Start&Stop sistemini ön 

panelin ortasındaki kapakta bulunan         

butonuna basarak devreden çıkartıp 

klimayı çalıştırabilirsiniz.

Sıcak havanın doğal olarak yukarı 

çıkma özelliğinden dolayı yolcu kabini 

mümkün olan en kısa sürede ısınır ve 

sıcaklığın hissedilmesini sağlar.

 +    Hava akımının alt hava 

yönlendiricilerine (daha sıcak hava) ve 

ön panel orta/yan (serin hava) hava 

yönlendiricilerine yönlendirilmesi. Bu 

hava dağıtım şekli, özellikle ilkbaharda 

ve sonbaharda, güneşli havalarda 

kullanışlıdır.

 +    Hava akımının alt hava 

yönlendiricileri ve ön cam ve ön yan 

cam buz çözme/buğu giderme hava 

yönlendiricilerine gönderilmesi. Bu 

havalandırma, yolcu kabininin uygun 

şekilde ısıtılmasını sağlar ve camların 

buğulanmasını önler.
AUTO modunda sistem otomatik olarak 

hava dağıtımını yönetir, 7 butonundaki 

LED sönmelidir. Manuel olarak 

ayarlandığında, ayarlanan dağıtım şekli 

butonlar üzerindeki LED’lerin yanması 

ile belirtilir.
Kombine fonksiyon modunda, önceden 

ayarlanan uygun butonlarla eş zamanlı 

olarak çalışma mümkündür. Aktif olan 

bir fonksiyonun butonuna basılırsa, 

çalışma iptal olur ve ilgili buton söner. 

Manuel ayardan sonra tekrar otomatik 

hava dağıtımına geçmek için AUTO 

butonuna basınız.

1 - Isı ayar düğmesi; ayarlanan sıcaklık 

ekranda görüntülenecektir.

2 - MAX A/C fonksiyonu devreye alma 

butonu

3 - Klima kontrol kompresörü açma/

kapama butonu

4 - MAX-DEF fonksiyonu devreye alma 

butonu (ön camların hızlı buz çözme/

buğu giderme işlemi)

5 - Klima açma / kapama butonu

6 - Fan hızı ayar düğmesi; ayarlanan hız 

ekranda görüntülenecektir.

7 - Hava dağıtım seçme butonu

8 - Rezistanslı arka cam devreye alma / 

devreden çıkarma düğmesi.

9 - İç hava sirkülasyonu açma/kapama 

butonu

10 - AUTO fonksiyonu devreye alma 

butonu (otomatik çalışma).

Hava dağıtım ayarı

Yolcu kabinindeki 5 muhtemel hava 

dağıtım ayarından birini manuel olarak 
seçmek için   /   /   butonlarına 

basınız:

  Hava akımının, buğu giderme ve buz 

çözme amacı ile, ön cama ve ön yan 

camlara gönderilmesi.

  Sıcak mevsimlerde göğüs ve 

baş hizasını havalandırmak için hava 

akımının orta/yan hava yönlendiricilerine 

gönderilmesi.

  Yolcu bölmesinin ön ve arka 

ayak bölümlerine doğru hava akışı. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33

UYARI

2) Sistemde aracın satıldığı ülkelerde yürürlükte olan yasalara uyumlu soğutma sıvısı R134a ya da R12234yf kullanılmaktadır. (Motor 

bölmesindeki ilgili etikette gösterilmiştir.). Farklı soğutucu sıvıların kullanılması sistemin verimliliği ve sağlamlığını riske atabilir. Ayrıca, kompresör 
için de belirtilen soğutma sıvısı ile uyumlu yağlar kullanılmalıdır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

34

 

ˆ

3: Arka kapı elektrikli cam 

kumandalarının devreye alınması/

devreden çıkarılması.

 

ˆ

4: Arka sağ camı açıp kapatmak için 

(bazı modellerde).

 

ˆ

5: Arka sol camı açıp kapatmak için 

(bazı modellerde).

Ön yolcu kapısı/arka kapılar

Yolcu tarafı ön kapı kontrol panelinde 

butonlar ilgili camları kontrol etmek için 

temin edilmiştir.
Arka kapı panelleri üzerindeki 

kapaklarda o kapıya ait camın 

kumandası bulunur.

UYARI

22)

 Elektrik kumandalı camların, usulüne 

uygun olmayan şekilde kullanılması 
tehlikelidir. Elektrik kumandalı camları 
kullanmadan önce, yolcuların direkt 
olarak veya şahsi eşyaları vasıtası 
ile hareket halindeki camdan zarar 
görmeyeceklerinden emin olunuz. 
Otomobilden indiğinizde, elektrik kumandalı 
camların yanlışlıkla çalıştırılıp içeride 
kalanların yaralanmasını önlemek için 
kontak anahtarını yerinden daima çıkartınız.

ELEKTRİK 

KUMANDALI CAMLAR

22)

Elektrikli camlar, kontak MAR 

konumunda iken, STOP konumuna 

çevrildikten (veya mekanik anahtar 

yerinden çıkartıldıktan) sonra 3 dakika 

süre ile çalışır. Ön kapılardan biri 

açıldığında fonksiyon devre dışı kalır.

Sürücü tarafı ön kapı kumandaları

Sürücünün kapı paneli, tüm camları 

çalıştırmak için kullanılabilir (şekil 40).

40

04166J0001EM

 

ˆ

1: Ön sol camın açılması/

kapatılması. Kapı camının açılması/

kapatılması hareketi “otomatik olarak 

devam” eder.

 

ˆ

2: Sağ ön camın açılması / 

kapatılması. Camın açılma aşamasında 

“sürekli otomatik” çalışma sistemi.

MOTOR KAPUTU

AÇMA

Aşağıdaki işlemleri uygulayınız:

 

ˆ

Sürücü tarafı pedalların olduğu 

bölgede bulunan ve kolu (1) okun 

gösterdiği yönde döndürünüz (şekil 41).

41

04196J0001EM

 

ˆ

Kola (2) okun gösterdiği yönde 

müdahale ediniz (şekil 42).

42

04196J0002EM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35

 

ˆ

Kaputu kaldırınız ve eş zamanlı 

olarak tutucu çıtayı (3) kelepçesinden 

kurtararak ucunu motor kaputundaki 

yuvasına (4) yerleştiriniz (şekil 43).

43

04196J0003EM

DİKKAT Motor kaputunu açmadan 

önce, ön cam sileceklerinin 

kaldırılmamış ve çalışmıyor olduklarını 

kontrol ediniz.

23) 24) 25)

Kapatma

26)

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

 

ˆ

Tek elinizle motor kaputunu yukarda 

tutunuz ve diğer elinizle de destek 

çubuğunu (3-şekil 43) yuvadan (4) 

çıkartıp yeniden tutucusuna geri 

yerleştiriniz.

 

ˆ

Motor kaputunu motor bölmesinden 

yaklaşık 40 cm kadar alçaltınız 

ve ardından bırakınız, tamamen 

kapandığından emin olunuz. Eğer 

motor kaputu düzgün kapanmıyorsa 

aşağıya doğru bastırmayıp yeniden 

yukarı kaldırınız ve prosedürü 

tekrarlayınız.

DİKKAT Güvenlik nedenlerinden dolayı, 

seyahat esnasında yeniden açılmaması 

için motor kaputu uygun şekilde 

kapatılmalıdır. 

UYARI

23) Bu işlemleri araç hareketsiz 

konumdayken yapınız.
24) Destek çubuğu doğru 

konumlandırılmamışsa kaput şiddetli bir 
şekilde kapanabilir.
25) Kaputu her iki elinizi kullanarak 

kaldırınız. Kaputu kaldırmadan önce cam 
sileceklerinin kaldırılmamış olduğunu, 
otomobilin duruyor ve elektrikli park freninin 
çekili olduğunu kontrol ediniz.
26) Güvenlik nedenlerinden dolayı, seyahat 

esnasında yeniden açılmaması için motor 
kaputu uygun şekilde kapatılmalıdır. 
Bu yüzden, her zaman düzgün şekilde 
kapatılıp kapatılmadığını ve tutucunun 
devrede olup olmadığını kontrol ediniz. 
Seyahat esnasında tutucunun düzgün 
şekilde devreye alınmadığını tespit 
ederseniz, otomobili hemen durdurunuz ve 
motor kaputunu kapatınız.

ELEKTRİK DESTEKLİ 

DİREKSİYON 

(DUALDRIVE)

Sadece kontak anahtarı MAR 

konumunda ve motor çalışır durumda 

iken çalışır. Elektrikli direksiyon sürüş 

koşullarına bağlı olarak direksiyon 

simidine uygulanan gücü kişiye özel 

hale getirir. 

ELEKTRİK DESTEKLİ 

DİREKSİYON SİSTEMİNİN 

DEVREYE ALINMASI / 

ÇIKARILMASI

27) 28)

Devreye alma / çıkarma:

Butona (şekil 44) basınız.

44

P2000025-000-000

Fonksiyonun devreye alındığı gösterge 

panelindeki görsel uyarıyla (CITY yazısı) 

bildirilir; bazı versiyonlarda ise ekranda 

görüntülenir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

36

Bagaj açıldığında eş zamanlı olarak 

bagaj tavan lambası da yanar; arka 

kapıyı kapatınca tavan lambası 

otomatik olarak sönecektir (“İç 

aydınlatma” bölümüne bakınız).
Bagaj açık durumda unutulduğunda, 

akünün boş yere boşalmasını önlemek 

için tavan lambası bir kaç dakika sonra 

kendiliğinden söner.

Acil durumda içerden açma

Aşağıdaki işlemleri uygulayınız:
Arka koltukları yatırılabilen modellerde:

 

ˆ

Arka koltuk başlıklarını indiriniz ve 

koltukları tamamen yatırınız.

46

P2000092-000-000

 

ˆ

A-şekil 46’da gösterilen, yerine 

bastırarak takılan ve kilit üzerinde yer 

alan sarı renkli koruyucu kapağın yerini 

belirledikten, paket donanımda verilen 

tornavidayı kullanarak çıkartınız

 

ˆ

Tornavidayı, kilidi mekanik olarak 

BAGAJ

DİKKAT Bir kaza veya sert frenleme 

sırasında ön tarafa fırlayarak yolcuların 

yaralanmasını önlemek için, arka 

şapkalık üzerinde herhangi bir eşya 

bulundurmayınız.

BAGAJ KAPAĞININ 

AÇILMASI

29)

Bagajın açılması

Merkezi kilit sistemi devre dışındayken, 

şekil 45’de gösterilen (bazı modellerde) 

ve açma kolu altında bulunan elektrikli 

açma kulpuna klik sesi alana kadar 

müdahale etmek suretiyle arka bagaj 

kapısı aracın dışından açılabilir. 

45

P2000015-000-000

CITY fonksiyonu devreye alındığında 

direksiyon daha hafif hale gelecek, park 

manevralarının daha kolay yapılmasını 

sağlayacaktır: Bu nedenle söz konusu 

fonksiyonun devreye alınması şehir 

içi trafikte araç kullanırken özellikle 

yararlıdır. 
Direksiyon kırma eyleminin hep aynı 

şekilde gerçekleşmesini sağlamak 

için, direksiyon simidi döndürülürken 

tuşa basılması halinde, zorlanmadaki 

değişiklik sadece dönüş yönü aksi yöne 

çevrildiği anda ya da direksiyon simidi 

bırakıldığında algılanabilecektir. 

UYARI

27) Direksiyona ve direksiyon miline 

her türlü müdahale (örneğin alarm 
sisitemi taktırılması) kesinlikle yasaktır, 
zira bu durum sistemin performansını ve 
garantisini düşürebileceği gibi, hem önemli 
güvenlik sorunlarına yol açabilir, hem de 
aracın bakanlık tip onayı almasında sorun 
çıkarabilir. 
28) Her türlü bakım işlemine başlamadan 

önce daima motoru stop ediniz ve 
kontak anahtarını yuvasından çıkararak 
direksiyon kilidini devreye alınız (özellikle 
araç tekerlekleri havada durumdayken). 
Şayet bu mümkün değilse (yani anahtarın 
yuvasında MAR konumunda veya motorun 
çalışır durumda kalması gerekiyorsa), 
elektrik destekli direksiyonun ana 
sigortasını çıkarınız. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37

49

P2000123

YÜKÜN SABİTLENMESİ

5 KAPILI tiplerde
Bagajın köşelerinde dört adet halka 

mevcuttur (şekil 50’de gösterildiği 

gibi iki önde (1), iki arkada (2)); bunlar 

taşınan yükü halat veya kayışlarla sıkıca 

sabitlemek için kullanılır.

50

P1030204-000-000

 

ˆ

Uzaktan kumandanın   “

FIAT” 

butonuna basınız.

 

ˆ

Uzaktan kumandanın   butonuna 

basınız.

ALET KUTUSU

(bazı modellerde)
Yük düzleminde seviyeyi eşit tutmak 

üzere bagajın içerisine yerleştirilmiş, 

eşya koymak için kullanılabilir özel bir 

kalıptan ibarettir (5 KAPILI tiplerde-şekil 

48, STATION WAGON tiplerinde-şekil 

49).

48

04206J005EM

açan dili (B-şekil 47) tırnağından 

kurtaracak şekilde sokunuz.

47

P2000093-000-000

BAGAJIN KAPATILMASI

Bagajı kapatmak için kilidin olduğu 

noktadan müdahale ederek aşağı 

indiriniz ve kilit kapandı sesi alana kadar 

bastırınız.

DİKKAT Bagajı kapatmadan önce 

anahtarların sizde olduğunu kontrol 

ediniz. Bagaj otomatikman kilitlenir.

BAGAJ BÖLÜMÜNÜN 

AÇMA/KAPAMA 

MEKANİZMASININ 

SIFIRLANMASI

DİKKAT Akü çıkartılmış veya sigorta 

atmışsa, bagajın açma kapama 

mekanizması aşağıdaki gibi tekrar 

ayarlanmalıdır:

 

ˆ

Bütün kapıları ve bagaj bölümü 

kapağını kapatınız.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

38

STATION WAGON tiplerinde
Bagajın içerisinde, taşınan yükü 

bağlamak için dört adet halka bulunur 

(ikisi önde 1 ve ikisi arkada 2-şekil 51).

51

P2000118

53

P2000109

Bu şekilde, şekil 54’te gösterildiği gibi 

tam kapanma sağlanır.

54

P2000109

Kısmi kapanma

Tenteyi orta konumdaki tutuculara 

(şekil  55) tutturmak suretiyle kısmen 

kapamak mümkündür.

BAGAJ KORUMA TENTESİ

STATION WAGON tiplerinde

26)

Tam kapanma

Özel kulpu (1) kullanarak, bagaj 

koruma tentesini (şekil 52) geri çekin ve 

yanlarda yer alan tutuculara (2-şekil 53) 

takınız.

52

P2000131

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39

55

P2000110

Açma

Bagaj koruma tentesini tutuculardan 

kurtarmak ve manuel olarak hareket 

ettirmek için özel kulpu kullanarak  

hafifçe kendinize doğru çekin. 

55

P2000110

Sökme

Tenteyi sökmek için aşağıdaki işlemleri 

uygulayınız:

 

ˆ

Önceden açıklandığı gibi sarınız.

DUBLE YÜK BÖLMESİ

STATION WAGON tiplerinde

9)

Araç ayrıca, yük eşiğini düz tutmak ve 

bagaj bölmesi hacmini uydurmak için 

iki farklı yüksekliğe ayarlanabilir yük 

düzlemi ile donatılmıştır.
Yük düzlemi üst pozisyonda 

tutulduğunda, altında elde edilen boşluk 

ek bölme olarak, küçük veya kırılabilir 

eşyalar koymak için kullanılabilir. 
Yük düzleminin altındaki bölmeye 

erişmek için aşağıdaki işlemleri 

uygulayınız:

 

ˆ

Yük düzlemini (1) özel kulp (2-şekil 

58) vasıtasıyla yukarı kaldırın ve 

yanlarda yer alan iki tutucunun (3-şekil 

59) üstüne yaslayınız.

58

P2000114

 

ˆ

Sağ uçtaki kilit açma kolunu (1) 

yukarıya doğru çekin ve yukarıda tutun 

(şekil 57).

 

ˆ

Sağ uçtaki sarıcıyı (2) yukarı kaldırın 

ve sol ucu da çözün.

57

P2000110

Takma

Tenteyi takmak için aşağıdaki işlemleri 

uygulayınız:

 

ˆ

Sarıcının (2-şekil 57) sol ucunu 

yuvasına takınız.

 

ˆ

Sağ uçta yer alan kilit açma kolunu 

1 yukarıya doğru çekin ve yukarıda 

tutunuz.

 

ˆ

Tentenin sağ ucunu yerine takın ve 

sarıcıyı bloke ediniz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..      1      2      3      ..