Fiat 500 Vintage (2015 year). Instruction turkish - part 7

 

  Index      Fiat     Fiat 500 Vintage (2015 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     5      6      7      8     ..

 

 

Fiat 500 Vintage (2015 year). Instruction turkish - part 7

 

 

103

Bin mil

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

Bin kilometre

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Yıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Yakıt filtresinin değişimi (3)

Hava temizleme filtresi kartuşunun değişimi (4)

Fren hidrolik yağının değişimi

Yolcu kabini temizleyicisinin değişimi (4)

(3) Eğer araç, ilgili Avrupa şartnamesinin altında bir kaliteye sahip yakıt ile çalışıyorsa, bu fitrenin her 20,000 km’de bir yenisiyle değiştirilmesi 

gerekir.
(4) Eğer araç tozlu alanlarda kullanılırsa, bu temizleyicinin her 20,000 km’de bir yenisiyle değiştirilmesi gerekir.

( ) Önerilen işlemler
() Zorunlu işlemler

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN BAKIMI

104

 

ˆ

Motor, vites kutusu, vites, borular 

ve hortumlar (egzoz/yakıt sistemi/

frenler) ve lastik elemanlarının 

(contalar/manşonlar/burçlar, vb) 

görsel durumunu kontrol edin.

 

ˆ

Akü şarj ve akü sıvı seviyesini 

(elektrolit) kontrol edin.

 

ˆ

Aksesuar tahrik kayışlarının 

durumunu görsel olarak kontrol 

edin.

 

ˆ

Motor yağı ve yağ filtresini kontrol 

edip gerektiğinde değiştirin.

 

ˆ

Polen filtresini kontrol edip 

gerektiğinde değiştirin.

 

ˆ

Hava filtresini kontrol edip 

gerektiğinde değiştirin.

OTOMOBİLİN 

ZOR ŞARTLARDA 

KULLANIMI

Araç, aşağıdaki koşulların biri altında 

kullanılırsa: 

 

ˆ

Bir römork veya karavan çekerken

 

ˆ

Tozlu yollarda

 

ˆ

Sıfırın altındaki dış sıcaklıklarda 

tekrarlanan kısa mesafelerde  

(7-8 km’den az)

 

ˆ

Motorun genellikle boşta çalışması 

veya aracın düşük hızda veya uzun 

hareketsizlik dönemlerinde uzun 

mesafelerde kullanılması

Aşağıdaki kontroller, Periyodik Bakım 

Planı’nda belirtilenden daha sık bir 

şekilde yapılmalıdır:

 

ˆ

Ön disk fren balatası durumunu ve 

aşınması kontrol edin.

 

ˆ

Kaput ve bagaj kilitlerinin 

temizliğini, bağlantının temizliğini ve 

yağlanmasını kontrol edin.

PERİYODİK 

KONTROLLER 

Her 1.000 km’de veya uzun 

yolculuklardan önce şunları kontrol edip 

gerekirse tamamlayınız: 

 

ˆ

Motor soğutma sıvısı seviyesi 

 

ˆ

Fren sıvı seviyesi 

 

ˆ

Cam yıkama sıvı seviyesi 

 

ˆ

Lastik hava basıncı ve durumu

 

ˆ

Aydınlatma sisteminin çalışması 

(farlar, sinyal lambaları, dörtlü flaşör, 

vb.) 

 

ˆ

Cam yıkama/silecek sisteminin 

çalışması ve cam/arka cam silecek 

lastiklerinin pozisyonlaması/

aşınması.

Her 3.000 km’de şunları kontrol ediniz 

veya tamamlayınız: Motor yağ seviyesi.
Fiat araçları için özel olarak 

tasarlanıp üretilmiş olan PETRONAS 

LUBRICANTS ürünlerini kullanmanız 

tavsiye edilir (“Teknik özellikler” bölümü, 

“Kapasiteler” tablosuna bakınız).

 38) 

 19) 

 4)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

105

MOTOR BÖLÜMÜ 

 37) 

 19) 

 4)

0.9 TWINAIR 60 HP*, 65 HP

A.   Motor soğutma sıvısı
B.  Motor yağ tapası/Motor yağı doldurma 

ağzı 

C.   Fren hidrolik sıvısı 
D.   Akü 
E.   Motor yağı seviye çubuğu
F.   Ön cam/arka cam yıkama sıvısı

* Öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda

0.9 TWINAIR  

80 HP*, 85 HP - 105 HP

A.   Motor soğutma sıvısı
B.   Motor yağ tapası/Motor yağı doldurma 

ağzı 

C.   Fren hidrolik sıvısı 
D.   Akü 
E.   Motor yağı seviye çubuğu
F.   Ön cam/arka cam yıkama sıvısı

* Öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda

112

 

DVDF0S074c

113

 

DVDF0S075c

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN BAKIMI

106

114

 

DVDF0S076c

115

 

DVDF0S077c

1.2 8V 69 HP

A.   Motor soğutma sıvısı
B.   Motor yağ tapası/Motor yağı doldurma 

ağzı 

C.   Fren hidrolik sıvısı 
D.   Akü 
E.   Motor yağı seviye çubuğu
F.   Ön cam/arka cam yıkama sıvısı

1.4 16V 100 HP*

A.   Motor soğutma sıvısı
B.   Motor yağ tapası/Motor yağı doldurma 

ağzı 

C.   Fren hidrolik sıvısı 
D.   Akü 
E.   Motor yağı seviye çubuğu
F.   Ön cam/arka cam yıkama sıvısı

* Öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

107

112

 

DVDF0S078c

113

 

DVDF0S079c

1.3 MULTIJET 75 HP

A.   Motor soğutma sıvısı
B.   Motor yağ tapası/Motor yağı doldurma 

ağzı 

C.   Fren hidrolik sıvısı 
D.   Akü 
E.  Motor yağı seviye çubuğu
F.   Ön cam/arka cam yıkama sıvısı

1.3 MULTIJET 95 HP

A.   Motor soğutma sıvısı
B.   Motor yağ tapası/Motor yağı doldurma 

ağzı 

C.   Fren hidrolik sıvısı 
D.   Akü 
E.   Motor yağı seviye çubuğu
F.   Ön cam/arka cam yıkama sıvısı

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN BAKIMI

108

FREN HİDROLİK SIVISI 

Haznedeki hidrolik sıvısı seviyesi, MAX 

işaretini geçmemelidir.
DIKKAT Fren hidrolik sıvısı nem çeker. 

Bu nedenle otomobil bağıl nemin 

yüksek olduğu alanlarda kullanılacak 

ise; fren hidrolik sıvısının “Bakım 

Programı”nda belirtilenden daha sık 

aralıklarla değiştirilmesi gerekir.

 37) 

 19)

MOTOR SOĞUTMA  

SIVISI 

Soğutma sıvısının seviyesi, motor 

soğukken kontrol edilmeli ve genleşme 

haznesindeki MIN ile MAX işaretleri 

arasında olmalıdır.
%50 - %50 PARAFLU

UP

 ve saf su 

karışımı donmaya karşı -35°C’ye kadar 

korur.
Otomobil sert hava koşullarında 

kullanılıyorsa, %60 - %40 PARAFLU

UP

 

ve su karışımını tavsiye ediyoruz.

ÖN CAM/ARKA CAM 

YIKAMA SIVISI

Aşağıdaki miktarlarda su ve TUTELA 

PROFESSIONAL SC35 karışımını 

doldurunuz:

 

ˆ

Yaz mevsiminde %30 TUTELA 

PROFESSIONAL SC35 ve %70 su.

 

ˆ

Kışın 50% TUTELA 

PROFESSIONAL SC35 ve %50 su.

 37) 

 19)

 37) 

 19), 20)

SEVİYE KONTROLLERİ

MOTOR YAĞI 

Motor durdurulduktan birkaç dakika 

sonra (yaklaşık 5), otomobil düz bir 

zemine park edilmiş haldeyken yağ 

seviyesini kontrol ediniz.
Yağ seviyesi yağ ölçme çubuğu 

üzerinde MIN ve MAX işaretlerinin 

arasında olmalıdır.
NOT
0.9 TwinAir 60 HP*, 65 HP, 80 HP*, 85 

HP ve 105 HP versiyonları motor yağı 

tapasına entegre edilmiş bir yağ ölçme 

çubuğuna sahiptir.

 

ˆ

MIN ve MAX işaretleri arasındaki 

aralık 1 litrelik yağa tekabül 

etmektedir.

 

ˆ

Yağ seviyesi MIN işaretine yakınsa 

ya da altındaysa, MAX işaretine 

ulaşılana kadar doldurma deliği 

yardımıyla yağ ilave ediniz.

 

ˆ

Yağ seviyesinin kesinlikle MAX 

işaretini geçmemesi gerekir.

 

ˆ

Maksimum motor yağı tüketimi her 

1,000 km’de yaklaşık 400 gramdır.

* Öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda

 37) 

 19), 23) 

 4)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

109

UYARI Kontak anahtarını STOP 

konumuna çevirdikten ve sürücü 

tarafındaki kapıyı kapattıktan sonra, 

akü elektrik kaynağı bağlantısını kesip 

yeniden bağlamadan önce en az bir 

dakika bekleyiniz.

118

 

DVDF0S0157c

OTOMOBİLİN UZUN 

SÜRE KULLANILMAMASI 

(START&STOP SİSTEMİ 

İLE DONATILMIŞ 

VERSİYONLAR)

Otomobilin uzun süre kullanılmaması 

halinde (veya akü değiştirilirse), 

akü elektrik sistemi bağlantısının 

kesilmesine özellikle dikkat edilmelidir.
Aşağıdaki işlemleri yapınız: Negatif akü 

kutbu (D) üzerinde yerleştirilmiş akünün 

şarj durumunu izlemek için konnektörü 

(A) (şekil 118) sensörden (C) çıkarınız 

(butona (B) basarak).
Bu sensörün, akünün değiştirilmesi 

durumu hariç, kesinlikle akü kutbundan 

çıkarılmaması gerekir.

AKÜ 

Otomobil az bakım gerektiren bir akü 

ile donatılmıştır: Standart kullanım 

koşullarında damıtık suya sahip 

elektrolit ilavesine gerek yoktur.

AKÜ ŞARJI VE ELEKTROLİT 

SEVİYESİNİN KONTROLÜ

İşlemler sadece uzman personel 

tarafından kullanıcı el kitabında tarif 

edildiği gibi yapılmalıdır.
Herhangi bir sıvı ilave işlemi yetkili 

bir Fiat servisinde sadece uzman bir 

personel tarafından yapılmalıdır.

AKÜ DEĞİŞİMİ

Gerekiyorsa aküyü, aynı 

spesifikasyonlara sahip yeni bir akü ile 

değiştiriniz.
Eğer farklı özelliklere sahip bir akü 

ile değiştirilirse, “Periyodik Bakım 

Programı”ndaki aralıklar geçersiz 

olacaktır.
Akü üreticisi firmanın vermiş olduğu 

açıklamaları uygulayınız.

 18) 37) 

 21) 

 4)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN BAKIMI

110

 

ˆ

Bir lastik değiştirilecekse şişirme 

supabını da değiştiriniz.

 

ˆ

Ön ve arka lastiklerin eşit olarak 

aşınmalarını sağlamak için, her 

10-15 bin kilometrede bir lastiklerin 

yerini değiştirmeniz gerekir. Dönme 

yönlerinin değişmemesi için, 

aynı taraftaki lastikleri birbiri ile 

değiştiriniz.

119

 

DVDF0S0158c

ÖNEMLİ NOTLAR

 

ˆ

Mümkün olduğu kadar ani 

frenlemelerden ve sert kalkışlardan 

kaçınınız. Kaldırım kenarlarına ve 

diğer sert engellere çarpmayınız, 

çukurlara girmeyiniz. Bozuk zeminli 

yollarda uzun süre kullanmak, 

lastiklere zarar verebilir.

 

ˆ

Lastiklerde anormal şişlikler, 

düzensiz aşınmalar ve lastik 

yanaklarında kesilmeler olup 

olmadığını periyodik olarak kontrol 

ediniz.

 

ˆ

Aşırı yüklü konumda iken araç ile 

seyahat etmekten kaçının. Bir lastik 

patlarsa derhal aracı durdurun ve 

lastiği değiştiriniz.

 

ˆ

Bir lastik patlarsa; lastiğin, 

jantın, süspansiyon sisteminin 

ve direksiyon sisteminin zarar 

görmesini önlemek için, derhal 

durunuz ve lastiği değiştiriniz.

 

ˆ

Lastikler çok fazla kullanılmasa 

da eskir. Dişlerde ve yanaklarda 

oluşan çatlaklar, lastiğin eskidiğinin 

işaretidir. Her halükarda, lastikler 

bir araçta 6 seneden fazla 

bir süredir bulunuyorsa hala 

kullanılıp kullanılamayacaklarının 

değerlendirilmesi için uzman 

bir personel tarafından kontrol 

edilmelidirler. Ayrıca stepneyi de 

kontrol etmeyi unutmayınız.

JANTLAR VE 

LASTİKLER

İki haftada bir ve uzun yolculukların 

öncesinde tüm lastiklerin ve stepnenin 

basıncını kontrol ediniz. Hava basınç 

değerlerinin, lastikler soğukken veya 

soğuyuncaya kadar beklendikten sonra 

ölçülmesi gerekir.

Doğru basınç değerleri için “Teknik 

Özellikler” bölümündeki “Lastikler” 

konusuna bakınız.
Yanlış basınç anormal lastik aşınmasına 

yol açar (şekil 119):
A normal basınç: Lastik homojen 

şekilde aşınır.
B normalden az basınç: Lastik 

kenarlardan aşınır.
C yüksek basınç: Lastik orta 

kısımlardan aşınır.
Lastikler, lastik dişleri 1.6 mm’den 

daha az olursa değiştirilmelidir. Her 

şartta, otomobilin kullanıldığı ülkedeki 

kanunlara uyunuz.

 38)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111

ÖN CAM SU FISKİYELERİ

Püskürtme işlemi olmazsa, ilk olarak 

depoda sıvı olduğunu kontrol ediniz (bu 

bölümdeki “Seviye kontrolleri” kısmına 

bakınız).
Daha sonra, fıskiye deliklerinin tıkalı 

olup olmadığını kontrol ediniz, gerekiyor 

ise bir iğne kullanarak temizleyiniz.
Ön cam fıskiyeleri doğrudan püskürtme 

ağızlarının açısı ayarlanarak yönlendirilir.
Fıskiyeler, ön camın üst kenar 

yüksekliğinin yaklaşık üçte biri şeklinde 

yönlendirilmelidir (şekil 122).

DIKKAT Açılır tavan mevcut 

otomobillerde, su püskürtücüleri 

çalıştırmadan önce açılır tavanın kapalı 

olduğunu kontrol ediniz.

122

 

DVDF0S0131c

ARKA CAM SİLECEK 

LASTİKLERİNİN 

DEĞİŞTİRİLMESİ

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

 

ˆ

Kapağı (A-şekil 121) kaldırın, 

cıvatayı (B) kaldırın ve kolu çıkarınız.

 

ˆ

Kolu doğru şekilde oturtun, cıvatayı 

(B) sıkın.

 

ˆ

Kapağı indiriniz.

121

 

DVDF0S0130c

ÖN CAM VE ARKA 

CAM SİLECEKLERİ 

Lastikler bükülmüşse veya yıpranmışsa 

değiştirilmelidirler.
Her durumda yılda bir kez 

değiştirilmelidirler.

ÖN CAM SİLECEK 

LASTİKLERİNİN 

DEĞİŞTİRİLMESİ

Aşağıdaki işlemleri yapınız:

 

ˆ

Ön cam sileceği kolunu yukarı 

kaldırınız ve lastiği kol ile 90°’lik 

bir açı oluşturacak şekilde 

konumlandırınız.

 

ˆ

Butona (A) (şekil 120) basınız ve 

lastiği (C) koldan (B) çıkarınız.

 

ˆ

Yerine oturduğundan emin olarak 

yeni lastiği yerleştiriniz.

120

 

DVDF0S0129c

 39)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN BAKIMI

112

elinizle yıkayınız; kuru bir güderi ile 

kurulayınız. Aracı temizlemek için 

aşındırıcı ürünler ve/veya parlatıcılar 

kullanılmamalıdır.

 

ˆ

Kuş pislikleri, derhal büyük bir 

dikkatle yıkanmalıdır. Bunların asidi 

zararlıdır.

 

ˆ

Aracı (eğer mümkünse) ağaç 

altında park etmekten kaçınınız, 

bitkisel reçineleri derhal temizleyiniz; 

kuruduklarında bu reçineler sadece 

aşındırıcı ürünler ve/veya parlatıcılar 

ile çıkarılabilir, ki bu ürünler boyanın 

tipik opaklığını değiştirebileceğinden 

hiçbir şekilde tavsiye edilmezler.

 

ˆ

Ön camı ve arka camı temizlemek 

için saf ön cam yıkama sıvısı 

kullanmayınız; en az %50’sini su ile 

seyreltiniz.

Bazı versiyonlar kapı aynası 

kapaklarında özel dekorasyonlar 

ile donatılmıştır; bu dekorasyonları 

yıkarken basınçlı veya aşırı sıcak su 

jetleri kullanmayınız.

KAROSER

OTOMOBİLİN KÖTÜ 

HAVA ŞARTLARINDAN 

KORUNMASI

Boya
Boya sadece otomobilinizin çekici 

görünmesini sağlamaz, aynı zamanda 

sacı korur. Boyanın iyi durumda 

kalabilmesi için yapılacak işlemlerden 

biri de otomobilin yıkanmasıdır, yıkama 

işleminin sıklığı otomobilin kullanıldığı 

şartlara ve çevreye bağlıdır. Örneğin 

otomobilinizi hava kirliliğinin yüksek 

olduğu yerlerde kullanıyorsanız, tuz 

serpilmiş yollarda kullanıyorsanız, sık sık 

yıkamanız tavsiye edilir.

DIKKAT Kuş pislikleri, derhal büyük 

bir dikkatle yıkanmalıdır. Bunların asidi 

zararlıdır.

Mat boyalı versiyonlar
Bu versiyonlar, korunması için özel 

bakım gerektiren özel mat boyaya 

sahiptir. İyi bir korumaya dair talimatlar 

aşağıda verilmiştir: 

 

ˆ

Yıkama istasyonlarında silindirler 

ve/veya fırçalar ile yıkamaktan 

kaçınınız. Daha sonra, aracı nötr 

pH deterjanlar kullanarak sadece 

ARKA CAM SU FISKİYELERİ

Arka cam yıkayıcısının su püskürtücüleri 

sabittir. 
Püskürtücüleri içeren taşıyıcı parça arka 

camın üzerinde bulunur (şekil 123).

123

 

DVDF0S0132c

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

113

TANITIM PLAKALARI

OTOMOBİL TANITIM 

PLAKASI

Arka bagajın (şekil 124) sol tarafında yer 

alır (ulaşmak için paspas kaldırınız) ve 

aşağıdaki bilgileri içerir:

B   Tip onay numarası.
C   Tip kodu.
D   Şasi numarası.
E   Azami yüklü ağırlık.

BOYA TANITIM PLAKASI

Bu plaka, bagaj bölümü bagaj kapısı 

dış C bölümünde (sol kenar) bulunabilir 

ve aşağıdaki bilgileri barındırır (şekil 

125):

A   Boya üreticisi.
B   Renk ismi.
C   Fiat renk kodu.
D   Yeniden boyama ve rötuş kodu.

125

 

DVDF0S0134c

TEKNİK ÖZELLİKLER

F   Römorkla birlikte tam yüklü maksimum 

ağırlık.

G   Azami ön aks yükü.
H   Azami arka aks yükü.
I   Motor tipi.
L   Şasi versiyon kodu.
M   Yedek parça kodu.
N   Duman indeksi için bölüm (dizel motorlu 

tipler).

124

 

DVDF0S0133c

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEKNİK ÖZELLİKLER

114

MOTOR NUMARASI

Motor işareti silindir bloğu üzerine 

basılmıştır, model ve numarasını içerir.

ŞASİ NUMARASI

Bagaj bölümü tabanı arka kısmının 

sağ tarafında yer alır ve aşağıdaki 

tanımlama verilerini barındırır (şekil 126):

 

ˆ

Model.

 

ˆ

Şasi numarası.

126

 

DVDF0S0135c

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

115

MOTOR

GENEL BİLGİ

0.9TwinAir 65HP

0.9TwinAir 85HP

0.9TwinAir 105HP

Motor kodu

312A4000

312A2000

199B6000

Çevrim

Benzinli

Benzinli

Benzinli

Silindir adedi ve 

yerleşimleri

2, sıralı

2, sıralı

2, sıralı

Piston çapı ve kursu (mm)

83.5 x 88

80.5 x 86.0

80.5 x 86.0

Motor hacmi (cm

3

)

964

875

875

Sıkıştırma oranı

11,1 : 1

10 ± 02 : 1

10 ± 02 : 1

Maksimum güç (EC) (kW)

48

62,5

77 (*)

72 (**)

Maksimum güç (EC) (HP)

65

85

105 (*)

98 (**)

Devir/dakika (rpm)

6250

5500

5500 (*)

5500 (**)

Maksimum tork (EC) (Nm)

88

145

145 (*)

120 (**)

Maksimum tork (EC) (kgm)

8,9

14,8

14,8 (*)

12,2 (**)

Devir/dakika (rpm)

3500

1900

2000 (*)

1750 (**)

Bujiler

NGK LKR7DI-12

NGK LKR9EI-8

NGK ILKR9G8

Yakıt

Kurşunsuz benzin 95 Oktan (RON)  

(EN 228 Standartı)

Kurşunsuz benzin 95 Oktan (RON)  

(EN 228 Standartı)

(*) SPORT modu
(**) NORMAL modu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEKNİK ÖZELLİKLER

116

GENEL BİLGİ

0.9TwinAir 60HP (*)

0.9TwinAir 80HP (*)

Motor kodu

312A6000

312A5000

Çevrim

Benzinli

Benzinli

Silindir adedi ve yerleşimleri

2, sıralı

2, sıralı

Piston çapı ve kursu (mm)

83.5 x 88

83.5 x 88

Motor hacmi (cm

3

)

964

875

Sıkıştırma oranı

11,1 : 1

10 ± 02 : 1

Maksimum güç (EC) (kW)

44

59

Maksimum güç (EC) (HP)

60

80

Devir/dakika (rpm)

6250

5500

Maksimum tork (EC) (Nm)

88

145

Maksimum tork (EC) (kgm)

8,9

14,8

Devir/dakika (rpm)

3500

1900

Bujiler

NGK T20182U

NGK LKR9CI-8 ya da NGK PLKR9C8

Yakıt

Kurşunsuz benzin 95 Oktan (RON)  

(EN 228 Standartı)

Kurşunsuz benzin 95 Oktan (RON)  

(EN 228 Standartı)

(*) SPORT modu
(**) NORMAL mod

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

117

GENEL BİLGİ

1.2 8V 69HP LPG

1.2 8V 69HP

1.4 16V 100HP (*)

Motor kodu

169A4000

169A4000

169A3000

Çevrim

Benzinli

Benzinli

Benzinli

Silindir adedi ve yerleşimleri

4, sıralı

4, sıralı

4, sıralı

Piston çapı ve kursu (mm)

70.8 x 78.86

70.8 x 78.86

72 x 84

Motor hacmi (cm

3

)

1242

1242

1368

Sıkıştırma oranı

11.1 : 1

11.1 : 1

10.8 : 1

Maksimum güç (EC) (kW)

51

51

73,5

Maksimum güç (EC) (HP)

69

69

100

Devir/dakika (rpm)

5500

5500

6000

Maksimum tork (EC) (Nm)

102

102

131

Maksimum tork (EC) (kgm)

10,4

10,4

13,4

Devir/dakika (rpm)

3000

3000

4250

Bujiler

NGK ZKR7AI-8

NGK ZKR7A-10 

Champion RA8MC x 4

NGK DCPR7EN-10

Yakıt

LPG

Kurşunsuz benzin 95 

Oktan (RON)  

(EN 228 Standartı)

Kurşunsuz benzin 95 

Oktan (RON)  

(EN 228 Standartı)

(*) Öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEKNİK ÖZELLİKLER

118

GENEL BİLGİ

1.3 16V Multijet 75HP

1.3 16V Multijet 95HP

Motor kodu

169A1000

199B1000

Çevrim

Dizel

Dizel

Silindir adedi ve yerleşimleri

4, sıralı

4, sıralı

Piston çapı ve kursu (mm)

69.6 x 82

69.6 x 82

Motor hacmi (cm

3

)

1248

1248

Sıkıştırma oranı

17.6 : 1

16.8 : 1

Maksimum güç (EC) (kW)

55

70

Maksimum güç (EC) (HP)

75

95

Devir/dakika (rpm)

4000

4000

Maksimum tork (EC) (Nm)

145

200

Maksimum tork (EC) (kgm)

14,8

20,4

Devir/dakika (rpm)

1500

1500

Yakıt

Kurşunsuz benzin 95 Oktan (RON)  

(EN 228 Standartı)

Kurşunsuz benzin 95 Oktan (RON)  

(EN 228 Standartı)

(*) Öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     5      6      7      8     ..