Главная              Рефераты - Здоровье и ОБЖ

Оздоровчі системи. Можливості людського організму - реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

"КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА"

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра розміщення продуктивних сил

РЕФЕРАТ

З дисципліни "Безпека життєдіяльності"

На тему: Оздоровчі системи. Можливості людського організму

Виконала: студентка 3 курсу

ОЕФ групи 6.509-3

Кривий Ріг

2010 рік


План

1. Сучасні та традиційні оздоровчі системи

2. Можливості людини


1. СУЧАСНІ ТА ТРАДИЦІЙНІ ОЗДОРОВЧІ СИСТЕМИ

Проблема здоров'я в усі часи та епохи була надзвичайно актуальною. Всесвітня організація охорони здоров'я під здоров'ям розуміє стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя людини.

У той же час існує наступне поняття (P.M. Баєвський): здоров'я - здатність людини адаптуватися до мінливих умов зовнішнього середовища, взаємодіючи з ними вільно на основі своєї біологічної, психологічної та соціальної сутності. У цьому визначенні підкреслюються три складові здоров'я: 1) здатність адаптуватися, 2) свобода реагування, 3) сутність людини. Здатність адаптуватися, або пристосовуватися, визначається набором пристосувальних форм поведінки або навичок, властивих індивідууму, які отримані у спадок або вироблені в процесі життєдіяльності. Свобода реагування залежить від внутрішніх резервів і адекватного сприйняття внутрішніх процесів і зовнішнього середовища. Сутність повинна забезпечувати два попередніх аспекту здоров'я. Таким чином, здоров'я - це сутнісна властивість людини зберігати високу життєздатність і свободу в змінних умовах зовнішнього середовища, або, коротко, здоров'я - це здатність жити вільно. Ця здатність залежить від резервів організму, набору пристосувальних форм поведінки і адекватного сприйняття. Очевидно, що людина народжується в кращому випадку без хвороб, але завжди без здоров'я, з одного боку; здоров'я має формуватись у процесі всього життя - з іншого. З урахуванням цього виникає необхідність переходу від охорони здоров'я до його формування або виховання.

Системи знань та практичних методик, що дозволяють забезпечити формування здоров'я, ми розуміємо як оздоровчі системи. Оздоровчі системи почали формуватися з моменту зародження людських цивілізацій і природним чином входять в культуру людства. Відомі оздоровчі системи умовно можна розділити на сучасні і традиційні. Традиційні системи прийшли до нас з країн з безперервним і спадкоємним розвитком культури - Індії і Китаю. Це йога, у-шу, цигун. Сучасні оздоровчі системи формуються у країнах молодої культури на основі системного (цілісного) підходу, прикладом є холізм. У країнах, що живуть в умовах культурної ізоляції, можлива поява "примітивних" оздоровчих систем, приклад - вчення Порфирія Іванова.

Йога в перекладі з санскриту означає союз, з'єднання, зв'язок, гармонія. Єднання душі людини з абсолютним духом або божеством, індивідуальної свідомості з космічним розумом. Гармонія повного фізичного здоров'я і духовної краси людини. Сукупність методів, які сприяють створенню єдиної, цілісної особистості. Гармонія трьох початків людини: фізичного, розумово-емоційного, або психічного, і духовного. Йога ставить своєю метою таку гармонію, яка досягається різними напрямками йоги:

1. Крія-йога - морально-етичний аспект йоги, який передбачає внутрішнє і зовнішнє очищення, відмова від поганого і хорошого розвиток, виховання моралі, совісті та етики в людині. Дисципліна моральності.

2. Хатха-йога - ха - сонце (чоловіче начало), тха - місяць (жіноче начало), динамічна єдність цих начал, що досягається за допомогою фізичних вправ (асана), дихальної гімнастики (пранаяма), гідропроцедурами, очищувальних засобів, харчування та дозованого голодування. Дисципліна тіла.

3. Раджа-йога - царствена йога. Дисципліна розуму, психіки і свідомості.

4. Карма-йога - збагнення досконалості за допомогою праці та активних дій, поліпшення долі (карми) сумлінним виконанням своєї місії, не вимагаючи нагороди.

5. Джані-йога - досконалість через знання. Кропітке вивчення всього того, що сприяє придбання мудрості та духовному розвитку.

6. Бханті-йога - любов і відданість вищим ідеалам.

7. Лая-йога - космічна йога. Використання ритмів і вібрацій космосу.

8. Мантра-йога - використання звукових вібрацій, одержуваних шляхом виголошення різних (строго визначених) голосних, складів і слів.

Рігведа (2,5 тис. років до н.е.) розуміє йогу як звід законів соціального, морального та екологічного життя суспільства. Патанджалі на рубежі нової ери сформулював восьми ступінчастий шлях в йозі:

1. Відмова від поганого і шкідливого (яма).

2. Прийняття доброго та корисного (вам).

3. Набуття відповідної пози (асана).

4. Обмеження життєвої енергії (пранаяма).

5. Контроль над своїми почуттями, усунення залежності від почуттів (пратьяхара).

6. Концентрація уваги (Дхарана).

7. Споглядання проблеми або медитація (дхьяна).

8. Самореалізація. Стан повного вникання в сутність проблеми, її дозвіл, злиття з Абсолютом, стан трансу (самадхі).

У вихованні здоров'я це означає: відмовся від поганого і шкідливого, прийми гарне і корисне, навчися приймати відповідну стійку позу, дбайливо використовуй життєву енергію, здобувши незалежність від своїх почуттів, при цьому ти зможеш сконцентрувати увагу на актуальній проблемі, вникнути в її суть і за допомогою злиття з Абсолютом виробити нову адаптивну форму поведінки, яка дозволяє проблему. Рішення проблеми супроводжується станом самадхі, або нірвани, характеристиками якої є приємні відчуття з відтінком спокою й умиротворення, почуття єдності з оточенням, зміна просторово-часових співвідношень, парадоксальність (прийняття речей, які здаються незвичайними повсякденної свідомості), загострилися сприйняття реальності і сенсу того, що відбувається.

Східні оздоровчі системи побудовані на основі даосизму. Чжудізі в III ст. до н.е. так визначав дао: "... Зустрічаюся з ним і не бачу його обличчя, слідом за ним - не бачу спини його. Ось річ, у хаосі виникла, перш Неба і Землі народилася. Всюди діє і не має перешкод. Я не знаю її імені. Позначаючи ієрогліфом, назву її дао, довільно даючи їй ім'я назву Велике. Велике - воно в нескінченному русі". Згідно з традицією, існує п'ять шляхів до досконалості: йога, ченця, мага, агні-йога, війна.

У-шу - військове мистецтво, відповідає шляху воїна. Існують зовнішні і внутрішні школи у-шу.

Зовнішні школи - атакуючий силовий вплив, результат мускульної сили рук, ніг і тіла, швидкості удару і довжини маха. Внутрішні школи - плавні, повільні рухи, ефект за рахунок мистецтва розслаблення і концентрації. Мистецтво управління "внутрішньою енергією тіла" розвивається за допомогою психофізичного тренування і полягає в створенні особливого психофізичного стану, при якому людина активізує і мобілізує приховані можливості організму.

Шлях воїна передбачає три прискорювача (набір фізичних вправ, дихальна гімнастика, приборкання стихій, або природних елементів) і три етапи пізнання (сила', 'Контакт', 'гармонія' - кожен етап передбачає відмову від досягнень попереднього етапу).

У-шу - сплав гімнастичних комплексів і дихальної гімнастики, елементів акупрессури, психофізичного тренінгу, образотворчого мистецтва, філософської системи і певних поглядів на життя.

Зокрема, один із патріархів у-шу - Цзяо Юаль, який жив у IX ст. заповідав: постійно займайся, використовуй бойове мистецтво тільки для самозахисту, поважай наставника, не кривди слабкого, не демонструй необдумано техніку, крім тих випадків, коли це необхідно для порятунку нижчого, не використовуй знання і техніку для з'ясування відносин, не пий вина і не їж м'яса, навчай тільки гідних, не допускай зайвого і збочень сексу, остерігайся духу суперництва.

Основним завданням тих, хто слідував експериментальному даосизму, було досягнення особистого безсмертя. Цьому служить зовнішня і внутрішня алхімія. Зовнішня алхімія спрямована на виробництво священної кіноварі (філософського каменю), або еліксиру безсмертя, який може сприяти безсмертю, влади над людьми, лікуванню захворювань і перетворенню елементів. Внутрішня алхімія передбачає вироблення внутрішньої кіноварі - нейдань. Майстерня - все тіло людини. Вона складається з трьох котлів (дань-тянь), трьох обігрівачів - сховищ вихідних компонентів та каналів, по яких переміщаються вихідні компоненти та проміжні продукти. Робота в майстерні забезпечується довільними діями власника, які зводяться до трьох етапів: перетворення духа в ци, перетворення ци в життєвість, повернення життєвості порожнечі. За нашими уявленнями Дух (Шень) - це доступна для використання організмом інформація, Ци - керуючі організмом сигнали, життєвість - цілеспрямована діяльність, яка залежить від доступної інформації і керуючих сигналів.

Повернення життєвості порожнечі означає процес розширення інформаційного потоку з навколишнім світом, тобто з Абсолютом, що збільшує доступну інформацію.

Нейдань є еквівалентом вирішення актуальної проблеми або вироблення відсутньої організму адаптивної програми. Таким чином, актуальна проблема вирішується за рахунок циклічного процесу збільшення доступної інформації, а цигун означає управління цим процесом.

Видно, що традиційні оздоровчі системи об'єднує загальний принцип: існуючі у людини внутрішні, навіть неусвідомлені, проблеми вирішуються шляхом строго певних дій, спрямованих на збільшення доступної інформації.

Теоретична передумова холізму (з англійської перекладається як цілий, цілісний) - досягнення сучасного природознавства, які свідчать про те, що живі організми є формально непредставними, й існують загальні правила, що дозволяють їх ефективно вдосконалювати.

Варіант холізму.

Визначальною властивістю живих організмів є їх постійне самовідтворення - рух з минулого в майбутнє відповідно з інформаційним полем або планом, який створюється за участю інформаційних полів навколишнього світу. Для реалізації цього плану організму необхідний певний набір функцій. Ці функції пов'язані з тілесними структурами та навичками, що відображають минуле. Втрата здатності відтворюватися означає перехід в ситуацію "не жилець". Людина помирає не від хвороб, а захворює тому, що "повинен померти". Ситуації "не жилець" передують характерні переживання (відчуття напруги, важко піддається словесному опису, тяжкі переживання і почуття безвихідності), які є ознаками стресу і відповідають "синдрому хронічної втоми".

Людина має принаймні трьома сферами мислення:

1. Підсвідомість - автономне керування по виробленим раніше програмам (рослинний розум, інстинкти, звички). Воно пов'язане з минулим і обслуговує потреби збереження (компоненти, необхідні для життя, і безпека), працює "на себе".

2. Надсвідомість - вироблення нових форм поведінки (інтуїція, космічний розум). Пов'язане з майбутнім, обслуговує потреби зростання (самоповага і повага іншими, самоактуалізація), працює "на інших". На рівні надсвідомості формується абсолютне знання.

3. Свідомість - постановка проблеми, контроль її рішення, зв'язок між людьми і поколіннями з допомогою мови (розмірковує і нерассуждающій інтелекту). Є контрольним органом, обслуговує соціальну потребу в прихильності і дружбі, підсвідомість або надсвідомість залежно від ситуації. На рівні свідомості формується відносне знання.

Відносне знання не можна застосувати до надсвідомості, тому процеси, що відбуваються на його рівні, виявляються незрозумілими свідомості. Звідси спокуса вирішення проблем шляхом формування довільних образів майбутнього благополуччя, які виявляються психологічним наркотиком. У той же час розвинена надсвідомість виступає необхідною умовою людської здатності створювати і зберігати інформаційне поле майбутнього. Звідси очевидно, що інструментом для енергоінформаційного програмування здоров'я служить особистість з розвиненою надсвідомістю.

Таким чином, для формування здоров'я необхідні:

1. Розвиток здатності до сприйняття внутрішніх процесів і зовнішнього середовища.

2. Передача програми здоров'я.

3. Виховання здатності до створення власного інформаційного поля здоров'я.

4. Забезпечення умов для ефективного відтворення організму відповідно до нового плану.

5. Попередження формування ситуації "жилець" шляхом контролю стресу і його усунення.

Головні перешкоди на шляху до здоров'я: втрата здатності до сприйняття реальності, інформаційні поля хвороб і сліди минулих потрясінь.

Програмування здоров'я будується наступним чином: початковий етап - інтуїтивна діагностика актуальних проблем при мінімумі попередніх відомостей про людину,що проходить обстеження. Її результати обговорюються з останнім, при цьому уточнюється наявність зазначених вище перешкод, пояснюється сенс програмування здоров'я і намічається індивідуальна програма виховання здоров'я.

Сприйняття поля здоров'я повністю усуває страждання, з'являються відчуття спокою, легкості, припливу енергії і душевної рівноваги, що відповідає стану самадхі, або нірвани.

Терапевтичне навчання і психофізична тренування є основними засобами виховання здатності до створення власного інформаційного поля здоров'я. Для ефективного відтворення організму необхідні: раціональний режим дня, правильне харчування і фізичні вправи. У практику виховання здоров'я природним чином вписуються традиційні оздоровчі системи.

Народний мудрець Порфирій Іванов назвав своє вчення про природний оздоровленні людини – "Детка". Це вчення грунтується на 12 рекомендаціях - правила навчання здоров'ю. Ці рекомендації добре узгоджуються з традиційними оздоровчими системами і холізм і не несуть нічого нового. У той же час використовуються терміни і поняття, окремі подання є спрощеними і наївними, розходяться з традиційними і науковими. Багато послідовники П. Іванова обожнюють його і грішать фанатизмом, що знаходиться в дисонансі з поступальним розвитком людської культури.

Слід підкреслити, що у всіх оздоровчих системах важливе місце відводиться ролі вихователя здоров'я, яким може бути високорозвинена особистість, що пройшла свій власний шлях до здоров'я. Наведений короткий огляд сучасних та традиційних оздоровчих систем свідчить про необхідність спеціальної освіти у галузі програмування і виховання здоров'я. Проблема здоров'я є медико-педагогічною, освіта в цій області має будуватися на основі інтеграції.

2. МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ

З ери індустріальної людина сміливо крокує в еру інформаційну, змінюючи тим самим свої орієнтири і все більше усвідомлюючи нескінченний потенціал можливостей свого розуму. Цей рух - невблаганний, адже збільшення своїх можливостей і бажання зробити життя більш повноцінним і комфортабельним є незмінна частина людських прагнень.

Варто тільки подумати про те, що не за горами виникнення мініатюрних нанотехнологій, біотехнологій, що дозволяють продовжити життя людини на значний термін і згодом зробити його практично безсмертним! Штучний інтелект і когнітивна наука істотно розширить можливості людського мозку і втілить у життя бажання людей бути вільними від вузьких рамок, якими їх з народження нагородила природа. Навіть фантазія не дозволяє охопити весь перелік можливостей, які можуть стати доступними для нас - і лише ми самі можемо вплинути на швидкість їх появи.

Рекорди, досягнуті людиною в тій чи іншій області, завжди привертають увагу - адже за ним кожен з нас як би приміряє свої можливості. Крім того, рекорди допомагають пізнати багаті, не розкриті поки, таємниці людського організму.

Прогноз майбутніх рекордів:

• Через 100 років рекорд забіг на 100 метрів буде становити 9,65 - 9,70 секунди, у стрибках у висоту - 2,50 - 2,55 м, у довжину -9,30 - 9,50. Це буде межа фізичних можливостей людини.

• Через сто років космічні технології дозволять довести велосипедний рекорд до 280 - 285 км на годину.

• Через сто років абсолютний рекорд світу у поштовху становитиме у чоловіків 280 - 290 кг, у жінок - 170 - 180 кг.

Найменшим дорослим , про якого є об'єктивні свідчення, є Гал Мохаммед (рік народження 1957) з Нью Делі, Індія. За результатами обстеження, проведеного 19 липня 1990 в лікарні Рам Манохар, Нью Делі, Індія, його зріст становить 57 см при вазі 17 кг. Помер в 1997 році у віці 36 років від наслідків куріння.

У 2008 році житель Китаю Хе Пінпін (He Pingping) в 20 років мав зріст 73 см. Сертифікат про своє досягнення китаєць прийняв з редакції Книги Гіннеса за 2009 рік. Для встановлення рекорду комісія тричі виміряла ріст Пінпіна - вранці, вдень і вночі. Батьки Пінпіна і 2 його сестри нормального росту. Зі слів батька рекордсмена, при народженні Пінпін був розміром з долоню дорослої людини. Зі слів лікарів, молода людина страждає рідкісним захворюванням кісток.

Найзнаменитішим ліліпутом в історії був Чарльз Шервуд Стреттон, більш відомий під кличкою Генерал Хлопчик-з-Пальчик, що народився 4 січня 1838 р. Коли він влаштувався на циркову трупу відомого Фінеаса Барнема, дату його народження змінили на 4 січня 1832 р., так що заявленийзріст у 77 см у віці 18 років насправді належав ще 12-річному Чарльзу. 10 лютого 1863 у віці 25 років він одружився на Лавінії Уоррен з того ж цирку, зріст якої був 81,3 см. Він помер у тому ж місті, де й народився - Бріджуотер, штат Коннектикут, США, від апоплексії 15 липня 1883 у віці 45 років і мав зріст 102 см при вазі 31,7 кг.

Найменша жінка - Полін Майстрі (Pauline Musters) мала зріст 61 см, голландська ліліпутка. Вона народилася в Оссендрехте 26 лютого 1876, зріст її при народженні становив 30 см. До 9 років вона доросла до 55 см при вазі 1,5 кг. Померла Полін 1 березня 1895 в Нью-Йорку, США, у віці 19 років від запалення легенів, ускладнений менінгіт, її серце було ослаблено зловживанням спиртним. Хоча стверджували, що її зріст дорівнював 48 см, медичне обстеження, проведене раніше, встановило, що насправді він становив 59 см. Під час розтину обстеження показало, що її точний зріст дорівнював 61 см (після смерті тіло трохи витягується). У зрілому віці вона важила від 3,4 кг до 4 кг, об'єм грудей, талії і стегон становив відповідно 47-48-43 см, що говорить о надмірній вазі.

Знайомтеся, "рекордсмен" з Індії у світі карликів. Дівчинці на ім'я Джоті Амгі (Jyoti Amge) вже виповнилося 14 років, але зріст її досягає всього лише 58 см, а вага не перевищує 5 кг! Ні на одному з континентів ніхто поки не виявив нікого мініатюрнішого. Найдивовижніше те, що "дюймовочка" ніколи не підросте.

Найвища людина у світі - китайський громадянин Ван Фенцзінь вважається сьогодні найвищою людиною у світі. Але найдивовижніше полягає в тому, що він продовжує рости, причому дуже швидко. 22-річний Ван може пишатися своїм зростом - 2 метри 45 сантиметрів. Але медики, постійно обстежують молодого китайця, дуже стурбовані. Справа в тому, що Ван Фенцзінь продовжує рости, і немає жодної надії на те, що це коли-небудь припиниться. Як з'ясувалося при обстеженні, в мозку Вана є пухлина, яка спровокувала зміни гіпофіза, що і стало причиною безперервного зростання.Зріст Леоніда Стадника зараз - 2 метри 55 сантиметрів 6 міліметрів, і в свої 33 роки він продовжує рости. Леоніду хочуть присвоїти звання "Гордість України", але від визнання проблем менше не стало: вони ростуть разом з рекордсменом. Найвища людина у світі ходить, все більше змушений сутулитися і присідаючи - інакше вдариться головою об стелю. Леонід ще й володар найбільшої руки: його долоню в довжину - 31 сантиметр (світовий рекорд - 27 см). Свою "велич" рекордсмен переживає за принципом "очі не бачать - серце не болить". У нього в будинку немає жодного дзеркала і ні єдиної ікони. Сам того не знаючи, Льоня навчився по-християнськи упокорюватися і по-буддистськи задовольнятися малим. "Я не п'ю і не курю, навіть пива не пробував, - говорить Льоня - Я вмію обходитися без всяких надмірностей".

Найвища людина у світі, що залишився в анналах історії - американець Роберт Першинг Ведлоу (Robert Pershing Wadlow). Народився в1918 р. в Олтон, шт. Іллінойс, США. Коли 27 червня 1940 йому востаннє вимірювали зріст, він дорівнював 2.72 м при розмаху рук 2.88 м. Його максимальна, зареєстрована в день повноліття (21 рік) вага сягала 223кг. До останнього дня він продовжував рости, і до дня смерті 15 липня 1940 його зріст цілком міг досягти 2,74 м. Ведлоу доводилося споживати 8000 калорій в день, носити величезні черевики завдовжки 47 см і завдовжки 33 см, рукавички одяг та взуття, робилися на замовлення й коштували дорого. Ведлоу помер в 22 роки від інфекції в кісточці через погано відрегульованих спеціальних підтяжок.

Найвищим у світовій історії людиною був російський громадянин Федір Махов. Його зріст був 2 м 85 см (при вазі 182 кілограма). Махов помер в 1905 році у віці 25 років. Французький біолог Ж. Ростан у своїй книзі "Життя" пише, що російський Гулівер незадовго до своєї смерті відвідав Париж, чимало шокувавши французів своїми розмірами.

Найвища жінка в світі . Зріст Чунлінь (рік народження 1964) з пр. Юньнань, Китай, до моменту смерті 13 лютого 1982 досяг 2,48 м. Правда, цей показник враховує викривлення її хребта, оскільки вона страждала найсильнішим сколіозом і не могла повністю вирівнятися. Аномальний ріст почався з 4 місячного віку і в 4 роки становив 1,56 м, а у віці 13 років - 2,17 м. Довжина її долонь дорівнювала 25 см.

Рекорд серед жінок належить американці Сенді Аллен - 2,31 м. Уже у віці 10 років її зріст становив 1,90 м, у 16 років - 2,16 м, максимального росту вона досягла в 22 роки.

У 1877 році в сім'ї міщан Лиско, що жили в заштатному містечку Краснокутську (близько Новочеркаська), народилася дівчинка Ліза Лиско. До трьох років вона розвивалася нормально, а потім стала зростати "не по днях, а по годинах". До десяти років вона була вже вище своїх батьків (людей середнього зросту) - 2 аршини 11 вершків, тобто 1 метр 92 см, а до 17 років - 2 метри 27 см і важила 8 пудів (132 кілограми).

36-річна китаянка Яо Дефень (Yao Defen) вважається найвищою жінкою в світі. У грудні 2009 р. її зріст становить 2 м 36 см, а її вага - 180 кг. Яо Дефень народилася в провінції Аньхой (Східний Китай). У 15 років її зріст досяг вже 205 см. У жінки виявлено пухлину гіпофіза. Співробітники британського телеканалу, нещодавно знімали сюжет про Яо, висловили готовність оплатити її лікування.

Сама товста жінка на Землі . Неперевершеною вважається американка Персі Перл Вашингтон, померла в госпіталі Мілуокі 9 жовтня 1972 у віці 46-ти років. Вона важила 399 кг, її зріст був 183 см, розмір сукні - 62. Є відомості, що рекордна вага Розалі Бредфорд (рік народження 1943) з США, зареєстрована у січні 1987 р., дорівнювала 544 кг. Однак після того, як від постійного перевантаження у неї розвинулася серцева недостатність, вона під контролем лікарів почала дотримуватися дієти і до лютого 1994 важила вже 128 кг.

Найтовстіша людина в світі . Найтовстішою людиною в світі вважався Джон Брауер Міннок (Jon Brower Minnoch), житель Бейнбрідж, штат Вашингтон, США (1963-1983). Професійний таксист, з-за своєї колосальної ваги він був змушений залишити роботу. А важив Джон, ні багато ні мало, майже 630 кілограмів. Ця воістину фантастична цифра стала відома всьому світові після того, як в 1978 р. Мінннока обстежив лікарський консиліум клініки університету в Сієтлі. Навіть визначити "параметри" Джона було нелегко. Тільки для того, щоб перевернути його з боку на бік, знадобилася допомога 13-ти чоловік. Оглянувши свого незвичайного пацієнта, лікарі прийшли до висновку, що він помре, якщо терміново не схудне. Дворічна дієта, що не перевищує 1200 калорій в день, дозволила йому знизити вагу до 216 кг. У жовтні 1981 йому довелося знову лягти до лікарні після того, як протягом тижня він набрав 89 кг. Коли 10 вересня 1983 він помер, вага його перевищувала 362 кг.

З нині живих найтовстішим був до останнього часу Патрік Дьюел, власник ресторану в місті Валентайн. Перед тим як звернутися до лікарів, він важив майже півтонни, якщо точніше - 485 кілограмів.

Американець Альберт Джексон, більше відомий під кличкою "Жирний Альберт", важив 402 кг при обсязі грудей 305 см та кола "талії" 294 сантиметри.

Мексиканець Мануель Урібе Гарза (Manuel Uribe), вага якого 560 кг, вважається самим товстим людиною на Землі. Мануель народився 21 червня 1965 року, в 23 роки зріст був 190 см, а вага 130 кг. У грудні 2009 р після двох років дієти він важить 310 кг. Незважаючи на таке значне зменьшення ваги, Мануель Урібе поки що не здатний самостійно пересуватися, він пересувається тільки на своєму ліжку, спеціально спроектованої для нього.

Найважчі брати-близнюки . Найважчими братами-близнюками в світі були Біллі Леон і Бенні Ллойд Макрері (відомі також як Макгуайр) зі штату Північна Кароліна (США), народжені 7 грудня 1946. До того як вони захворіли на кір у віці шести років, близнята мали цілком нормальну вагу. Улистопаді 1978 вага Біллі дорівнював 337 кг, а вага Бенні - 328 кг. На жаль, в даний час живий лише один із братів - Білл загинув 13 липня 1979 в результаті незначної мотоциклетної аварії в Канаді (при великому вазі навіть найлегші падіння можуть мати фатальні наслідки).

Сама худа жінка. Лючія Сараті (1863-1889) з Сан Карлоса, Мексика, в 17 років була виснаженою ліліпуткой, яка при зростанні 67 см важила 2,13 кг. Правда, до свого 20 річчя вона розтовстіла до 5,9 кг.

Самою худою людиною можна вважати Хоікінса Хопкііса (1737-1754) з Ллантрізанта, гр. Уельс, Великобританія, в 7 річному віці важив 8,6 кг, а до моменту смерті 6 кг.

Найбільша кількість дітей . Найбільше число дітей, народжених однією матір'ю, за офіційними даними, 69. Згідно з повідомленнями, зробленим у 1782 р., в період між 1725 і 1765 рр.. дружина російського селянина Федора Васильєва народжувала 27 разів, зробивши при цьому на світ 16 разів двійні, 7 разів трійні і 4 рази по 4 близнюка. З них тільки 2 дитини вмерли в дитячому віці.

З наших сучасниць найбільш урожайний матір'ю вважається Леонтіна Апьбіна (або Альвіна) з Сан Антоніо, Чилі, яка в 1943-1981 рр.. народила 55 дітей. В результаті перших 5 вагітностей у неї народжувалися трійні, причому виключно чоловічої статі.

Найбільше число багатоплідних пологів в одній родині . Найбільше число багатоплідних пологів в одній сім'ї у Маддалени Гранати з Італії, яка народилася в 1839 році, 15 разів народжувалися трійні.

Найстаріша людина планети Беніто Мартінес-Аброган, народився в Гаїті в 1880 році. Помер у віці 126 років. Як повідомив представник лікарні Сьєго-де-Авіла, де останнім часом знаходився Мартінес, "він помер від старості, незважаючи на те, що останнім часом Мартінес перебував у реанімації".

Cама найбагатша людина у світі Вільям Білл Гейтс (William Bill Gates) - голова правління корпорації Microsoft. У 2003 році за інформацією журналу Форбс, капітал Білла Гейтса склав 46,6 млрд. доларів, що ось вже 7-й рік дозволяє йому по праву вважатися найбагатшою людиною у світі. Доходи компанії Microsoft за фінансовий рік, який закінчився в червні 2006 р., склали $ 44,28 мільярдів. У відділеннях компанії, розташованих в 102 країнах світу, працює понад 61000человек.

Білл Гейтс народився 28 жовтня 1955. Він і дві його сестри виросли в Сіетлі. Їхній батько, Уілльям Гейтс - адвокат. Мати пана Гейтса, Мері Гейтс, була шкільною вчителькою, членом правління в Університеті штату Вашингтон і головою благодійної організації United Way International.

Білл Гейтс вчився в муніципальній початковій школі, а потім - у приватній школі Lakeside School. Там, у віці 13 років, він почав програмувати.

У 1973 р. г-н Гейтс поступив на перший курс Гарвардського університету. У Гарварді він жив на одному поверсі зі Стівом Баллмером (Steve Ballmer), який сьогодні займає посаду Виконавчого директора Microsoft. Під час свого перебування в Гарварді Білл Гейтс розробив мову програмування BASIC для першого міні-комп'ютера - MITS Altair.

На третьому курсі Білл Гейтс залишив навчання в Гарварді, вирішивши повністю присвятити себе Microsoft, компанії, яку він заснував в 1975 р. з Полом Алленом (Paul Allen). Твердо впевнені в тому, що персональний комп'ютер стане незамінним на кожному робочому місці і кожному будинку, вони почали розробляти програмне забезпечення для персональних комп'ютерів. Дар передбачення Білла Гейтса щодо розвитку персональних комп'ютерів став ключовим чинником успіху Microsoft і індустрії програмного забезпечення в цілому.