Главная              Рефераты - Коммуникация и связь

Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв - реферат

Міністерство освіти України.

Львівський технічний коледж.

радіотехнічний факультетз курсу ’’Аналогова та цифрова техніка’’.

Тема: ’’Складання логічних схем з метою проектування

комбінаційних пристроїв’’.

Виконав:

студент групи 32-РТ:

Гайчук Павло Юрійович

Прийняв викладач:

Левандівський

Богдан Володимирович

Львів 2000

Тема : Складання логічних схем з метою проектування цифрових комбінаційних пристроїв.

Мета : Практичне застосування знань з цифрової мікросхемотехніки для проектування комбінаційнихцифрових пристроїв,закріплення знань профункціонуванняелементівцифрових пристроїв.

Методика проектування комбінаційних пристроїв : Проектування комбінаційного пристрою у загальному випадку складається з такихетапів:

1 Формалізованого подання алгоритму функціонування комбінаційного пристрою у вигляді табличі істинності.

2. Побудова електричноїсхеми комбінаційногопристрою згідноалгоритму одержаної логічної функції, побудова на основітаблиці істиності.

3. Мінімізація логічної функції.

4. Подання мінімізованих логічних функцій у заданому логічному базисі (після мінімізації всі варіанти звести до базису І-НЕ).

5. Побудова електричної схеми комбінаційного пристрою згідно мінімізованої логічної функції.

На першому етапі здійснюється перехід від формалізованого подання комбінаційного пристрою у вигляді таблиці істинності до алгоритму у вигляді логічної функції.

На другому етапі необхідно побудувати електричну схему, згідно одержаної логічної функції комбінаційного пристрою.

Третій етап полягає в мінімізації логічної функції за допаомогою аналітичного методу згідно математичного апарату цифрової мікросхемотехніки.

На четвертому етапі мінімізовану логічну функцію подають у заданому логічному базисі - в базисі

’’І-НЕ’’.

П`ятий етап полягає в побудові електричної схеми комбінаційного пристрою згідно одержаної мінімізованої функції, приведеної до загального базису.

Впроцесі проектування конкретних комбінаційних пристроїв деякий з етапів може бути пропущено.

Розрахункова робота


Варіант № 5

записуються з інвертором, а всі яким відповідає “1” записуються без інвертора.

Будую електричну схему комбінаційного цифрового пристроюяка реалізовуватиме цю функцію (на міліметровому папері, згідностандартів).

3) Роблю мінімізацію функції. Для мінімізації я використовую такізакони алгебри логіки:

Закон Лог. Додавання Лог. множення
Переставний
Узгоджувальний
Росподільчий
Додатковості
Правило Лог. Додавання Лог. множення
Інверсії
Незмінності X + 0 = X
Нулевої множини X + 1 = 1
Правило Лог. Додавання Лог. множення
Повторювальності
Додатковості
Подвійного заперечення
Постулат склеювання
Постулат поглинання

1 2 3 4

М інімізація:

5 6 7 8

+

Розпишу 1 , за законом додатковості:

1 1 а

Розпишу 7 , за з-м дод.:

7 7а 7б

3+4 { за розподільчим (надалі розп з-м) }

7а+8

1 а+5

1б+2

7б+6

а б

а+б

Функція мінімізована.

Будую електричну схему яка реалізуватиме мінімізовану функцію(на міліметровому папері).

4) Подаю мінімізовану функцію в логічному базисі І-НЕ . Для цього використовую закон Моргана (або інверсії) для лог. додавання:

, а також аксіому-правило подвійного заперечення

{ Роблю подвійну інверсію,

вираз своєї сутності не міняє}

Інвертую все, що знаходиться під другим інвертором за законом Моргана, отримую такий вираз:

Функція приведена в базис І-НЕ.

Будую електричну схему використовуючи логічні елементи

cерії К155(на міліметровому папері).

Специфікація :

Схема1 реалізуються мікросхемах:

DD1, DD2 - К155ЛА1 - два елементи 4І-НЕ,

DD3-DD6 - К155ЛН1 - шість елементів НЕ,

DD7,DD8 - чотири елемента 2АБО.

Схем а2 реалізуються мікросхемах:

DD1,DD2 – К155ЛН1 – шість елементів НЕ,

DD3,DD5 – К155ЛИ1 – чотири елементи 2І,

DD4 – К155ЛА4 – три елементи 3І-НЕ.

Схем а3 реалізуються мікросхемах:

DD1 – K155ЛА3 – чотири елементи 2І-НЕ,

DD2 – К155ЛА4 – три елементи 3І-НЕ,

DD3 – К155ЛА1 – два елемента 4І-НЕ.

Мікросхеми живляться від U=5В (14 ніжка +5В ,

7-а ніжка заземлена).

Використана література :

1.Методичка до курсової роботи.

2.Єрофєєв В.П. “Мікросхеми і їх призначення”.

3.Тарабрін Ю.О. “Довідник по інтегральних мікросхемах”.

З запитаннями звертайтесь:

phaychuk@yahoo.com

h_pasha2000@mail.ru