Главная              Рефераты - Коммуникация и связь

Види ринків Типи ринків Побудова графіків та діаграм з використанням програми Microsoft Excel - реферат

В ідкритий урок з економіки

Види ринків. Типи ринків.

Побудова графіків та діаграм з використанням програми

Microsoft Excel

Мета уроку: Роль комп’ютерної техніки (графіки, діаграми, таблиці, схеми) у моделюванні видів ринку.

Тип уроку. Інтегрований урок.

Обладнання. Дидактичні картки. Комп’ютери. Набори пакетиків з товарами.

І. Організація класу до уроку.

Вчитель економіки. (Далі Вч.Е ) Доброго дня усім.

Вчитель інформатики. (Далі Вч.І ) Добрий день. Вітаю всіх у нашому класі і сподіваюсь, що наш сьогоднішній урок стане першою ластівкою в інтегрованому навчанні економіки й інформатики нашої гімназії.

Вч. Е . До дошки запрошую двох учнів і вручаю їм картки із завданнями

(Картка 1

1.Заповніть схему кругопотоків в командно-адміністративній системі.

2.Назвіть і поясніть принципи цієї економіки.

При пояснення використайте такі слова: так само як, на відміну від, оскільки.

Словник термінів до теми “Гроші” запишіть разом.)

(Картка 2

1.Заповніть схему кругопотоків в ринковій системі.

2.Назвіть особливості (принципи) цієї економіки.

При пояснення використайте такі слова: так само як, на відміну від, оскільки.

Словник термінів до теми “Гроші” запишіть разом).

А за комп’ютерами працюють Тарас, Василь, Надя, Олеся, Зоряна, Мар’ян.

Тестування покаже ваше розуміння основних питань з попередньої теми.

Завдання нескладні, тому прошу виконувати чітко і впевнено.

(Тестування на комп’ютерах).

1. Гроші - це...

Загальний еквівалент, через який вимірюється вартість усіх товарів і послуг

Золото і срібло, які використовуються для обміну на інші товари

Будь-який товар, який здатний обмінюватись на будь-який інший товар

Платіжний засіб, який декларується державою

2. Готівка - це...

чеки

векселі

кредитні картки

монети і паперові гроші

3. Паперові гроші вперше з'явилися у

Індії

Китаї

Франції

Великобританії

4. Письмове зобов'язання боржника сплатити суму грошей у визначений термін це

чек

вексель

акція

дивідент

5. Можливість перетворення грошових засобів у готівкові гроші це

Ліквідність

Ревальвація

Девальвація

Тезаврація

6. Цінність сучасних грошей визначається

їх кількістю в обігу

їх купівельною спроможністю

співвідношенням товарної і грошової маси

декретом держави

7. До 10-річчя онука бабуся відкрила йому в банку рахунок в сумі 6000 грн. Яку функцію виконують гроші?

Обігу

Нагромадження

Платежу

Міри вартості

8. Певна річ чи послуга, яка задовільняє людські потреби

Вартість

мінова вартість

Споживча вартість

9. Який з наведених активів має найвищу ліквідність?

Аудіокасета модної групи

Кишенькові гроші, які вам дали батьки

Гроші на депозитному рахунку в банку

Дачна ділянка вашої родини

10. У якому випадку гроші виконують функцію платежу:

Роман придбав цукерки для сестри Оксани

Петро повернув Сашкові 3 гривні, які позичав минулого тижня

Сашко цілий рік відкладав гроші для купівлі велосипеда

Хлопці купили 40 зошитів

11. Який з наведених активів має найнижчу ліквідність?

Аудіокасета модної групи

Кишенькові гроші, які вам дали батьки

Гроші на депозитному рахунку в банку

Дачна ділянка вашої родини

12. В якому випадку гроші виконують функцію обігу?

Роман придбав цукерки для сестри Оксани

Петро повернув сашкові 3 грн, які позичив минулого тижня

Сашко цілий рік відкладав гроші для купівлі велосипеда

Хлопці купили 40 зошитів

Вч. І . Ввімкніть комп’ютери. А решта учнів працюють разом зі мною. ( тут можна використати бліц-опитування або роботу на інд. картках.)

Підсумок бліц-опитування.

Вч.Е. Бачу, що ви виявили хороші знання з теми “Гроші” і

Вч.І. що вмієте працювати з комп’ютером.

Вч. Е. Поставте собі оцінки у щоденники.

А тепер слухаємо Таню і Оксану, їх уміння аргументувати, доводити.

Чим відрізняються кругообіги даних економічних систем?

А що у них спільне? (Чим схожі?)

Які функції виконують гроші?

Що ви знаєте про замінники грошей?

Самооцінка + оцінка з коментарем однокласників і в разі потреби учителя.

Отже, одні витрачають гроші, а інші отримують їх як прибуток.

- Де ж саме відбувається купівля-продаж товару?

- Що ж таке ринок?

- А як подає це поняття ваш підручник З. Ватаманюка, С.Панчишина? Зачитайте на ст. 379.

- Які ринки ви знаєте?

Як бачите – небагато, тому сьогодні на уроці ми розширимо поняття ринку, види ринків, їх особливості і

Вч. І. Навчимося будувати таблиці, графіки, читати і аналізувати їх, формувати висновки, а також виконувати обчислення і розв’язувати задачі на комп’ютері.

Вч. Е. Отже, тема нашого уроку “Види ринків. Типи ринків”, а також

Вч. І. “Побудова графіків графіків та діаграм за допомогою табличного процесора Microsoft Excel”.

А щоб наша уява працювала швидше, використаємо наше вміння працювати з комп’ютером, бо сьогодні він наш учитель і помічник.

Сьогодні ми з вами ознайомимося з програмою презентацій Microsoft PowerPoint. За допомогою цієї програми створюються підбірки слайдів, за допомогою яких можна ефектно супроводити доповідь, захист роботи, вивчення нового матеріалу і т.д.

На наступних уроках ви більш детально ознайомитесь з цією програмою, навчитеся самостійно створювати мультимедійні презентації.

Отож, завантажуємо програму: Пуск Þ Програми Þ Microsoft PowerPoint.

На робочому столі відкриваємо презентацію Ринки і переглядаємо її.

( ВЧ.Е. допомагає відкрити перший кадр-слайд)

Після двох слайдів

Вч. Е. Виявляється, що ринки класифікують по-різному:

легальні і . . . нелегальні (тіньові) – відповідно до чинного законодавства;

розвинені і в стані формування – за ступенем зрілості ринкових відносин.

- Які ж типи ринків розрізняють? Натисніть, будь-ласка, клавішу:

Місцеві, регіональні, національні, світові, регульовані, монопольні, вільні.

- До якого типу ринку віднесемо наше класне приміщення, бродівський ринок?

- А ринок України?

За економічним призначенням об’єктів економічних відносин розрізняють види ринків.

Прошу натиснути клавішу.

Називає Оксана.

· Фінансовий

· Робочої сили (праці)

· Засобів виробництва

· Послуг

· Товарів споживання

· Науково-технічної інформації

· Валютний.

Ринки неоднорідні і включають в себе підринки-складові. Наприклад: ринок хліба: бородінський, козацький, білий, житній... Тому фінансовий ринок представлений:

· Ринком готівки. Що мають на увазі? (монети і паперові гроші).

· Ринком боргових зобов’язань (державних і приватних облігацій).

· Спекулятивним ринком грошей.

· Ринком цінних паперів (акцій, сертифікатів).

- Чому він посідає перше місце?

(гроші; прибуток у грошовій формі є основною метою підприємця;

гроші – загальний еквівалент (найрухоміша форма вартості);

грошовий ринок найдосконаліший (багато покупців і продавців, доступність інформації, товари однорідні);

рух грошового капіталу формує в єдине ціле рух промислового, товарного капіталу.

Всі ми любимо гроші, бо без них неможливо вижити, тому попит на них буде завжди високим.

- А пропозиція?

(стала, тобто має чітку обмеженість; схематично зображаю графік залежності попиту і пропозиції на ринку грошей).

Друге місце займає ринок робочої сили (праці). Бо людський капітал відіграє нині важливішу роль у процесі виробництва, ніж фізичний (засоби виробництва).

- Що на ньому купують? (працю)

- Що отримують? Тобто, яка ціна праці? (зарплата,W)

- Які ринки входять до ринку праці?


· Професійні

· Галузеві

· Регіональні

· Матеріального і нематеріального виробництва

Вчитель, лікар

Біолог, стоматолог

Шахтарі, лісоруби

Засобів в-ва

- Хто пропонує працю? Ті, що її шукають.

- Який попит у нас на працю? (низький, бо закриті заводи)

- А пропозиція? (висока, бо багато людей шукають місце праці і, як наслідок, високе безробіття)

Наступний ринок засобів виробництва.

Особливий тим, що поділяється на:

· Ринок засобів праці (вживаного устаткування; нового устаткування, специфічного устаткування)

· Ринок предметів праці.

Покажіть ваші засоби праці.

А в сільському господарстві? Промисловості?

У вас є вибір: вкладати інвестиції (кошти) в нові технології або в банк. Що ви оберете.

Отже, попит на цей вид капіталу залежить від банківського відсотка.

При зростанні % попит зменшується, при зниженні % зростає.

- А чим представлений ринок споживчих товарів ? Що на ньому продають-купують? (товари поточного споживання –продукти харчування, одяг, взуття; товари тривалого користування телевізори, аудіотехніку, холодильники, пральні машини).

Послуга – це особлива споживча вартість процесу праці, виражена в корисному ефекті, що задовольняє потреби людей, колективу, суспільства.

Особливість послуги як товару є те, що вона корисна не як річ, а як діяльність. Тому споживання послуги збігається з процесом її створення, з діяльністю.

· Тут виділяють ринок особистих потреб (здобуття освіти, охорона здоров’я, культурно-побутове обслуговування);

· Ринок колективних потреб (охорона громадського правопорядку, оборона, управління суспільством);

· Ринок матеріального і нематеріального характеру (транспорту, торгівлі, житлово-комунального господарства, ремонтних робіт).

Які зміни у пропозиції на ринку послуг сталися останнім часом? (пропозиція зросла.)

Не секрет, що кожен з вас любить посидіти за комп’ютером. Що характерно для попиту і пропозиції комп’ютерів? А ціни на них?

- Як називається ринок , вид ринку?

- Які його складові?

- Що ж продають на цьому ринку? (інтелект, інформацію)

- Яке значення інформації в нашому житті?

- А що таке реклама?

І ще один ринок – валютний (важлива сфера економічних відносин з приводу купівлі-продажу іноземної валюти і платіжних документів - чеків, векселів, переказів – виражених в іноземній валюті).

- Роман, що тобі відомо про нього?

- Що продають?

- Хто продає?

- Чому в різних обмінних пунктах ціна валют різна?

-То які види ринків ви запам’ятали? Перевірте за схемою підручника.

Перед вами сторінки газет, в яких подано найрізноманітнішу інформацію.

Прочитайте уважно заголовки оголошень і визначте ринок, на якому ви перебуваєте. Вкажіть хто продає, що продає, що є ціною.

Кажуть учителям (ринок праці) підняли зарплату, а що сталося із цінами на споживчому ринку? І скільки грошей кожен із вас готовий покласти у банк?

- Про що це свідчить? ( Ринки взаємозв’язані, хоч і різні. І ми сьогодні також поєднуємо інформацію і техніку.)

Вч. Е. Перед Вами завдання: побудувати графіки за допомогою комп’ютера, тобто виконати завдання 1, 2, 3.

Роздаткова картка

Види ринків

Поміркуйте

Які ринки характеризують графіки

Рента – ціна рівноваги пропозиції землі і попиту на неї

Норма процента – ціна продажу грошей

Курс акції – ціна, за якою цінний папір реалізується на вторинному ринку

Заробітна плата – ціна праці, ціна трудового ресурсу витрати підприємця на ресурс праці.

Перевірте себе

1. Що є “ціною” на наступних ринках:


· ринок землі;

· ринок праці;

· ринок грошей;

· ринок товарів споживання;

· ринок цінних паперів.

2. Що буде з попитом на послуги праці шахтарів у кожному з випадків (зросте - ­, зменшиться - ¯)?

· виріс попит на вугілля;

· зменшився попит на вугілля;

· зменшилась продуктивність праці шахтарів;

· зросли витрати на встановлення захисного обладнання шахт для забезпечення безпеки шахтарів.

Задача 1

DE = …………..

QE =……………

Задача 2

DE =…………….

QE =…………….

Задача 3

DE =…………..

QE =…………..

Задача 4

Курс акції порівняно з номіналом зріс на 24%. Номінальна вартість акції – 500 грн., банківський відсоток становить 5%. Які дивіденди отримав власник акції перед її продажем?

Домашнє завдання:

Радіонова І. (Для гімназій і ліцеїв) т 2.4 ст. 96-107.

Радіонова І. (11 кл.) т 4.

Ватаманюк З., Панчишин С. 10-11 кл. т.4 §2. Ст. 79-84.

- Чому притихли?

Очевидно, необхідна допомога Юрія Володимировича. Бо при вивченні видів ринків виникла нова проблема:

“Як побудувати графіки на комп’ютері”.

Вч. І. А побудувати графік на комп’ютері нам допоможе вже знайома вам програма електронних таблиць Microsoft Excel.

Детальніше, як це робити, вас навчить електронна презентація “Графіки”.

Працюймо!

Вч. І. Після ознайомлення з презентацією виконаємо лабораторну роботу “Побудова графіків і діаграм”

Роздаткова картка

Задача 1

За наступною шкалою побудуйте графіки попиту (D) і пропозиції (S0 на певний товар.

Ціна за штуку, грн.

10

15

20

25

30

35

40

Обсяг попиту, шт.

35

30

25

20

15

10

5

Обсяг пропозиції, шт.

20

30

40

50

60

70

80

Хід розв’язування:

1. Завантажте програму Microsoft Excel.

2. Введіть дані у таблицю:

Адреса Дане

А1 Графіки попиту і пропозиції на певний товар

(Якщо потрібно, збільшіть ширину стовпців. Для цього підведіть курсор миші на межу між назвами стовпців, натисніть ліву кнопку і перемістіть межу).

А2 Ціна за штуку, грн.

B2 10

С2 15

D2 20

Е2 25

F2 30

G2 35

H2 40

А3 Обсяг попиту, шт.

В3 35

С3 30

D3 25

Е3 20

F3 15

G3 10

Н3 5

А4 Обсяг пропозиції, шт.

В4 20

С4 30

D4 40

Е4 50

F4 60

G4 70

H4 80

3. Розграфіть таблицю.

Для цього виділіть діапазон комірок А2 : Н4. Скористайтеся кнопкою Границі панелі інструментів.

4. Побудуйте графіки попиту та пропозиції.

Виділіть діапазон комірок А2 : Н4 Þ Викличте Майстра діаграм натикском на відповідну кнопку панелі інструментів Þ У вікні, що з’явиться виберіть Точкову діаграму Þ виберіть вигляд діаграми (наприклад з Згладжуючими лініями) Þ натисніть Далі Þ ще раз Далі.

5. Введіть назву діаграми, а також вісь Х (Ціна), вісь У (Попит, пропозиція).

6. На закладці Лінії сітки ввімкніть основні і допоміжні лінії. Þ Натисніть кнопку Готово.

7. Збільшіть, якщо потрібно розміри діаграми.

8. Користуючись діаграмою дайте відповіді на наступні запитання:

- Визначте точку рівноваги на ринку.

- Визначте рівноважну ціну.

- Визначте рівноважний обсяг продажу товару.

Задача 2

Припустимо, що на певному ринку праці встановлено таку залежність між попитом і пропозицією яка наведена в таблиці:

Ставка зарплати грн./год.

3

4

5

6

7

Кількість потрібних робітників, чол.

5000

4000

3000

2000

1000

Кількість робітників, які пропонують свої послуги, чол

1000

2000

3000

4000

5000

На основі цих даних побудуйте графіки попиту (D) і пропозиції (S) послуг праці.

За допомогою графіків визначте:

1. Рівноважну ставку зарплати і рівноважну кількість зайнятих робітників.

2. Якщо уряд встановив мінімальну ставку зарплати на рівні 6 грн./год., що виникне на ринку праці – дефіцит чи надлишок робочої сили?

3. Яка залежність між ставкою зарплати, D i S робочої сили на ринку праці?

4. Що є ціллю робочої сили на ринку праці?

Задача 3

Пропозиція праці певної галузі описується рівнянням Ls = 200 . W, а галузевий попит на послуги праці описується рівнянням: Ld = 1200 – 100 . W, де W – це денна ставка зарплати, а L – кількість робітників.

І. Побудуйте на графіку криві попиту та пропозиції праці (ставка зарплати змінюється від 1 до 10 грн./день).

Хід розв’язання

1. Введіть дані в таблицю

Адреса Дане

A2 W

A3 Ld

A4 Ls

Діапазон В2 : К2 заповніть цифрами від 1 до 10.

2. Введіть формули для розв’язування задачі:

Адреса Формула

В3 = 1200 – 100 * В2

В4 = 200 * В2

3. Скопіюйте формулу з комірки В3 вправо, в діапазон С3 : К3.

Для цього активізуйте комірку В3, підведіть курсор миші до маркера в правому нижньому кутку комірки, дочекайтеся, доки зміниться курсор миші, натисніть ліву кнопку і перетягніть курсор до кінцевої комірки.

4. Скопіюйте формулу з комірки В4 вправо, в діапазон С4 : К4.

5. Побудуйте графік за допомогою Майстра діаграм.

6. Визначте на графіку рівноважну кількість зайнятих та рівноважну ставку зарплати.

ІІ. Припустимо, що під впливом профспілок уряд встановив мінімальну ставку зарплати для робітників цієї галузі на рівні 6 грн./день.

Визначте за допомогою графіка кількість робітників, які в цьому випадку залишилися без роботи?

Вч. Е . Зверніть увагу, що в другій задачі P=W, а у третій P=R.

- Чому зупинились? Адже задачі подібні! ( Учні виконують завдання а ми, вчителі , перевіряємо хід виконання).

Вч. Е . Слухаємо висновки.

- То які ринки ми розглянули у задачах? (М О Л О Д Ц І)

- Які ще ринки запам’ятали? ( За роботу на уроці учні отримують оцінки).

Вч. І. Для чого потрібна програма презентацій?

Як за допомогою комп’ютера розв’язати алгебраїчне рівняння?

( За роботу на уроці учні отримують оцінки).

А тепер гляньте (запишіть) на домашнє завдання.

Воно записане у ваших картках: за І.Родіоновою Т.2.4., ст. 96-107; Т.4., З.Ватаманюком Т.4 s2, ст.79-84.

Гра-закріплення.

Швидко роздаю пакетики (непрозорі, у яких скрепки, печиво, олівці, резинки, шампунь...) Не дивіться, поки не роздам усім.

1 раунд. Оцініть вміст пакетика за важливістю від 1 до 5. Обміняйтесь із сусідом.

- На якому типу ринку Ви перебуваєте? (місцевому)

2 раунд. Оцініть тепер ваш скарб і проведіть новий обмін, але тепер у своєму ряду ( комп’ютери, і учні також, розміщені буквою П)

- Який типу ринку?

3 раунд. Оцініть скарб знову. Здійсніть обмін між усіма учнями класу.

- Який тип ринку?

А тепер дайте відповідь на питання:

- Як ви оцінюєте своє свище?

- Чи були ви задоволені тим, що отримали в пакетику?

- Чи здійснили ви обмін у першому раунді? Чому?

- Як змінилося ваше задоволення після першого, 2-го, 3-го раундів?

- Чи легко вам було досягти успіху?

*написані плакати про торгівлю

- То для чого людям гроші? *

“Навіть кохання не зробило так багато людей божевільними, як роздуми над природою грошей”

В.Гладстоун

- А на якому ринку ви перебували? (Які групи товарів у вас були?)

Продукти харчування, канцтовари.

Підсумок.

Бо для нас з вами споживчий ринок НАЙВАЖЛИВІШИЙ!

Чому люди торгують?

Торгівля – це добровільний обмін товарів і послуг між окремими людьми і підприємствами.

Передумови для торгівлі:

Люди сподіваються отримати вигоду, торгуючи з іншими людьми. Вони очікують отримати товар чи послугу, які є біль цінними, ніж ті, що вони віддають.

Передумови для утримання від торгівлі:

Люди не торгують, якщо внаслідок запропонованого обміну вони отримують блага меншої цінності, ніж ті, які вони віддають.