Главная              Рефераты - Коммуникация и связь

Комп'ютерна мережа - контрольная работа

Варіант 1

1. Характеристика мережі

2. Фізична топологія мережі

3. Статистика завантаженості сервера і комутатора

4. Звіт з компонентів мережі

5. Звіт з витрат

Список використаної літератури

1. Характеристика мережі

Комутатор: 3 Com SuperStack II Baseline 10/100 Switch 24 ports

Сервер:

Модель: Fujitsu G790i Teamserver

ПЗ: File-server, e-mail, HTTP

Робочі станції (12):

Тип взаємодії: e-mail (POP3, SMTP),

HTTP client,

File servers’ client

LAN p2p traffic

Додаткові вузли мережі: мережний принтер НР

2 . Фізична топологія мережі

Розміщуємо комутатор з наступними характеристиками:

Розміщуємо сервер з наступними характеристиками:


Забезпечуємо підтримку протоколу TCP/IP

Визначаємо ПЗ сервера:

Розміщуємо робочі станції з мережевим адаптером 3Com EtherLink 10/100 PCI:

Підключаємо сервер до комутатора через порт 10 BaseT за допомогою скрученої пари довжиною 5 м.


Підключаємо робочі станції до комутатора через порти 100/10 BaseT та Ethernet Fast Ethernet за допомогою скрученої пари довжиною 5 м.

На схемі показано підключення принтеру до робочої станції РС1 через порти COM та LocalPort


Отримуємо топологію «зірка»:

3. Статистика завантаженості сервера і комутатора

мережа топологія сервер комутатор

Забезпечуємо взаємодію між сервером та робочими станціями за типами:

e-mail (POP3, SMTP),

HTTP client,

File servers’ client

LAN p2p traffic

Для кожного типу взаємодії встановлюємо наступні параметри:

Між робочими станціями і сервером обмін йде за типами:

зі станції на сервер

e-mail (POP3, SMTP),

HTTP client,

File servers’ client

LAN p2p traffic


з сервера на станцію:

e-mail (POP3, SMTP),

HTTP client,

File servers’ client

Між кожною парою робочих станцій:

LAN p2p traffic

Запускаємо анімацію і отримуємо динаміку руху пакетів по мережі:

Статистика завантаженості сервера:

Під час симуляції клікаємо правою кнопкою миші на сервері та знімаємо різні показники:

Середня завантаженість: 649 Кбайт/с

Середня довжина транзакції: 767,3 байт

Середній час відповіді: 0,0 сек

Середня тривалість обробки: 0,0 сек

Статистика завантаженості комутатора:

Середній коефіцієнт використання: 0,2%

Середнє запізнення: 0,0 сек

Середнє завантаження: 1,97 Мбайт/сек.

4. Звіт з компонентів мережі

Використовуємо майстер звітів:

5. Звіт з витрат

Вартість адаптерів врахована у вартості робочих станцій.

Отже, загальна вартість мережі складає 15310 дол. США.


Список використаної літератури

1. ГОСТ 24.104-85 “Автоматизовані системи управління. Загальні вимоги”

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы. – СПб.: Питер, 2009

3. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. – СПб.: Питер, 2003

4. Таненбаум Э. Современные операционные системы. – СПб.: Питер, 2002

5. www.microsoft.com – офіційний сайт корпорації Microsoft

6. www.jetinfo.ru – інформаційний портал, присвячений АІС

7. www.manager.com.ua – портал для управлінців