Главная              Рефераты - Астрономия

Програма провідник робочий стіл добування файлів з архіву - реферат

Контрольна робота

по предмету “Інформатика

Програма “провідник”, робочий стіл, добування файлів з архіву


План виконання

1. Програма “провідник”

2. Робочий стіл

3. Добування файлів з архіву

1. Програма “Провідник”

- Призначення програми

Файлова система ОС Windows 98 має деревоподібну і ієрархічну структуру. Під час переміщення файла з папки, розміщеної на диску, в іншу, розміщену на іншому диску, необхідно послідовно відкрити папку на першому диску, щоб досягти вихідної папки, а потім – на другому, щоб на екрані з’явилася цільова папка. Тому при виконанні операції з інформаційними об’єктами (папками файлами) бажано мати швидкій доступ до цих об’єктів з урахуванням ієрархічності їх розташування у файловій системі

Такий наочний перехід з однієї гілки файлової системи на іншу реалізовано у програмі “Провідник”, призначеної для спрощення виконання операцій з інформаційними об’єктами (Створення папок і ярликів, переміщення об’єктів та ін.),що розміщуються як на даному ПК, так і на інших комп’ютерах підключених до іншої локальної мережі.

- Виклик програми

Можливий такій спосіб:

=У меню вибрати пункт “ Програми”, а потім – підпункт “Провідник”;

=При натисканні клавіші <Shift> двічі, клацнути мишею на значку будь якої папки (наприклад “Мій комп’ютер”);

=клацнути правою клавішею на одній із папок (“Мій комп’ютер ”, “Мережене оточення”, “Корзина” ) або на кнопці “Пуск”. Потім з контекстною системою вибрати пункт “Провідник”

- Структура вікна

Вікно програми “Провідник” складається з 2-х частин: лівої (панель ресурсів комп’ютера і правої панель вмісту вибраної папки)

На найвищому рівні у панелі ресурсів розміщується робочий стіл, оскільки з нього є доступ до інших ресурсів: “Мій комп’ютер ” “Мережене оточення”, і “Кошик”. Таким чином ці компоненти знаходяться на одному рівні ієрархії.

Якщо з нижньої частини якогось об’єкта виходить вертикально штрихова лінія, то всі значки, є елементами цього об’єкта. Наприклад, диски є елементами папки “Мій комп’ютер ”.

Ліворуч від значка об’єкта у прямокутній рамці може бути знак “+” або “-”. При клацанні мишею по знаку “+” розвертається вузол, показуючи, які гілки виходять із нього (наприклад, які папки є на диску С). при цьому знак “+” замінюється знаком “-”. При клацанні мишею на “-” відбувається зворотній процес – вузол звертається (гілки вилучаються).

Якщо розгорнуто багато вузлів то для перегляду даної деревоподібної структури можна скористатися вертикальною лінійкою прокручування.

Переміщення по дереву у панелі ресурсів не змінює вміст правої панелі; що є звичайним вікном папки. Для зміни вмісту тут досить клацнути мишею на значку папки, яка цікавить, у панелі ресурсів.

Таке переміщення по дереву для вибору об’єктів відбувається швидше, ніж послідовне відкривання вкладених папок

Операції з об’єктами

на панелі вибору вмісту папки можна виконувати ті самі дії, що у вікні відкритої папки.

Створення папок та ярликів, вилучення і переміщення об’єктів здійснюється так само, як у “Структурі вікна ”.

Для переміщення будь якого об’єкта за допомогою миші необхідно переміщувати об’єкт з правої частини в ліву.

2. Робочий стіл.

Windows 98 є об’єктивно-орієнтованою ОС, що допомагає змінити створення та оброблення документів на паперових носіях іншими електронними аналогами.

Моделлю робочого стола в офісі, на панелі якого розміщується різні папки та документи, у Windows 98 виступає екран дисплея, що тут має таку саму назву – “ Робочий стіл”. Наявні на ньому папки і документи можна переміщувати, переглядати, змінювати, а також вилучати в кошик, розташований на робочому столі. Це означає, що дії, які раніше використовувались з паперовими документами, можна наочно здійснювати з електронними документами.

Після завантаження Windows 98 на екрані дисплея з’являється робочий стіл, на фоні якого будуть використовуватись всі дії під час роботи з ПК. На робочому столі Windows 98, так само, як і в офісі, можуть розташовуватись різні папки, документи й інші об’єкти залежно від організованості користувача.

Добрий стиль роботи допускає розміщення на столі тільки найнеобхідніших об’єктів. Тому на початку роботи тут розташовуються папки “мій комп’ютер “, “Мережене оточення”, “Кошик” і ще кілька папок та ярликів, характерної для повсякденної роботи користувача.

У зв’язку з тим, що перелічені папки мають специфічне призначення, на робочому столі вони зображуються різними значками, а а не у вигляді звичайних папок.

Призначення папок.

“Мій комп’ютер” є кореневою папкою ієрархічної файлової системи ПК

вона містить значки всіх його локальних ресурсів жорстких, гнучких, і компакт-дисків, принтера та інші.

“Сетевое окружение” – містить значки комп’ютерів, до яких є доступ з ПК у локальній комп’ютерній мережі.

Вибираючи потрібний значок, можна скористатися необхідною інформацією, що знаходиться у відповідному ПК.

“Корзина” (аналог кошика для сміття) зберігає вилучені раніше файли завдяки чому помилкову вилучену інформацію можна відновити знайшовши її у кошику. Оскільки файли, що знаходяться у “Кошику”, остаточно не вилучені з диска, вони займають в ньому колишній обсяг, причому він може бути значний. Тому час від часу треба звільняти “Кошик” вручну. Для цього потрібно відкрити папку корзина і в меню = Файл = вибрати пункт “Очистить корзину”.

Щоб ознайомитись із вмістом будь-якої папки, необхідно її відкрити. Для цього досить встановити покажчик миші на значок папки і двічі клацнути лівою клавішею миші. Закрити папку можна, натиснувши на ліву клавішу миші на кнопці закриття вікна (Кнопка “х” у правому верхньому куті вікна екрану).

У нижній частині екрану дисплею, як правило, розташовуються панель задач – смуга сірого кольору. На правому її кінці розміщується годинник, індикатор режиму роботи клавіатури, а на лівому кнопка “Пуск”. При клацанні мишею на цій кнопці з’являється головне миню, яке забезпечує доступ до меню запуску додатків, редагування додатків, редагування документів, системи допомоги, перехід до ОС MS-DOS та завершення роботи у Windows 98.

3. Добування файлів з архіву.

Для добування файлів з архіву необхідно:

1. Відкрити архів у середині WinRAR , клацнувши двічі мишею на файлі архів в середовищі Windows або в середовищі WinRAR.

2. Виділити файли і папки, які необхідно вибрати.

3. Виконати команду з меню Команди – Извлечь файл из архива або клацнути мишею на кнопці “Извлечь” панелі інструментів (добування файлів здійснюється у поточну папку).

Щоб витягти файли у потрібну папку треба виконати команду Команды – Извлечь в другую папку або клацнути мишею на кнопці “Извлечь в”. У діалоговому вікні, що з’являється на екрані слід позначити папку і клацнути мишею на кнопці “ОК”.

Під час добування файлів відображається вікно із статистикою. У разі помилок з’являється вікно діагностичних повідомлень.

Приклад 1. Заархівувати файли drweb.exe и Пособие.doc, що знаходяться в папці МИПК на диску D; у цю саму папку.

Після завантаження програми WinRAR треба виконати такі дії:

1. Вибрати диск D із списку на панелі інструментів, а в ньому – папку МИПК і виділити файли drweb.exe та Пособие.doc.

2. оцінити передбачуваний ступінь стиснення, клацнувши мишею на кнопці “Оценить” панелі інструментів.

Передбачуваний ступінь стиснення під час архівації файлів.

3. виконати команду додання файлів в архів, клацнувши мишею на кнопці “Добавить ” панелі інструментів.

4. встановити параметри в діалоговому вікні “Имя и параметры архива”, враховуючи дані:

Формат архива - RAR

Метод сжатия - обычный

Размер словаря - 1024 Кбайт

Метод обновления - добавить с заменой файлов

5. Клацнути мишею “ОК”.

З результатів архівації випливає, що файл з розширенням .EXE стискається незначно, а файли із розширенням .DOC зменшити більше, ніж у тричі.

Архівний файл МИПК.rar

Приклад 2. Розархівувати файл Пособие.doc з архіву МИПК.rar у папці МИПК на диску D; у поточну папку.

1. вибрати диск D; із стиску на панелі інструментів, а на ньому папку МИПК;

2. виділити архівний файл Пособие.doc

3. клацнути мишею на кнопці “Извлечь” панелі інструментів.

Приклад 3. Розархівувати файл Пособие.doc, що знаходиться у папці МИПК та диску D; а також створити файл, який само розпаковується.

Порядок дії для архівації той самий, що й у прикладі 1. Тільки у прикладі 4 додатково необхідно в діалоговому вікні “Имя и параметри архива” в параметрах архівації ввімкнути перемикач “Создать SFX - архив”.

Внаслідок архівації буде створено файл із іменем Пособие.exe

Приклад 4. Розархівувати SFX – файл Пособие.exe в папку МИПК на диск D; де він знаходиться.

Добування файлу з архіву добувається самостійно без застосування програми WinRAR. Тому потрібно відкрити папку МИПК на диску D: у вікні “Провідника”. Для цього треба клацнути правою клавішею миші на значку “Мій комп’ютер” із контекстного меню вибрати пункт “Провідник”. Потім на панелі ресурсів вікна “Провідника” необхідно відкрити папку МИПК, а на панелі вмісту двічі клацнути на значку архіву Пособие.exe . У діалоговому вікні “Самораспаковывающийся архив WinRAR”, що з’являється на екрані, слід клацнути мишею на кнопці “Извлечь”.