Fiat 500 Vintage (2015 year). Instruction turkish - part 9

 

  Index      Fiat     Fiat 500 Vintage (2015 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     7      8      9     

 

 

 

Fiat 500 Vintage (2015 year). Instruction turkish - part 9

 

 

135

KİŞİSEL GÜVENLİK

(DEVAMI)

• ABS devreye girdiği ve fren pedalında titreşim hissettiğiniz 
zaman ayağınızı pedaldan çekmeyiniz ve basmaya devam ediniz, 
böylece mevcut yol şartlarına göre mümkün olan en kısa mesafede 
durursunuz.
• ABS sistemi devreye girerse, bu yol yüzeyi ile lastik arasındaki 
yol tutuşunun minimum seviyeye indiğinin belirtisidir: Mevcut yol 
tutuşuna uygun şekilde hızınızı azaltmanız gerekir.
• Fren sisteminden maksimum verim elde etmek için, yaklaşık 500 
km’lik rodaj süresi gerekir: Bu süre boyunca, keskin, tekrarlayan ve 
uzun süreli frenleme yapmamakta fayda vardır.
• ABS ve ASR sistemleri fizik kanunlarının otomobile etki etmesini 
önleyemediği gibi yol koşullarına etki ederek çekiş miktarını da 
artıramaz.
• ABS, ASR ve HBA sistemleri; virajlarda aşırı hızdan, çok kaygan 
zeminlerde sürüşten veya su yastığından (aquaplanning) kaynaklanan 
kazaları önleyemez.
• ABS, ASR ve HBA sistemlerinin kapasitesi, kişisel güvenliği ve 
başkalarının güvenliğini tehlikeye atacak şekilde sorumsuzca ve 
tehlikeli bir şekilde asla test edilmemelidir.
• Mekanik Fren Destek Sistemi devreye girdiğinde, sistemden sesler 
duyulabilir. Bu normaldir. Her halükarda, fren yaparken fren pedalına 
sıkıca basılı tutunuz.
• Çok fonksiyonlu gösterge (öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda) 
üzerinde bir mesaj ile birlikte, gösterge panelinde sadece   uyarı 
lambası yanarsa, hemen aracı durdurunuz ve en yakın yetkili Fiat 
servisi ile irtibata geçiniz. Hidrolik sistemden sıvı kaçağı, ister 
geleneksel tip isterse ABS’li tip olsun fren sisteminin çalışmasını 
tehlikeye atacaktır.
• ESC sisteminin, aktif güvenlik açısından sağladığı performans, 
sürücünün lüzumsuz riskler almasını gerektirmez. Sürüş tarzı; daima 
yol yüzeyine, görüş mesafesine ve trafik koşullarına uygun olmalıdır. 
Yol güvenliği ile ilgili sorumluluk daima sürücüye aittir.

• Küçük boyutlu yedek tekerlek (öngörüldüğünde) kullanılırsa, ABS, 
ASR ve ESC sistemleri çalışmaya devam eder. Orijinal tekerlekten 
daha küçük olan yedek tekerleğin daha az yol tutuşu sağladığını 
unutmayınız. ABS, ESC ve ASR sistemlerinin doğru çalışması için, 
lastiklerin tüm tekerlekler üzerinde aynı marka ve aynı tip olması, 
mükemmel durumda olması ve hepsinden önce, tavsiye edilen tip, 
marka ve boyutlara sahip olması çok önemlidir.
15) MOTOR KAPUTU
• Motor kaputunu açmadan önce, ön cam silecek kolunun 
kaldırılmadığından, ancak daha ziyade ön cama karşı 
konumlandırıldığından emin olunuz.
• Motor kaputu dayama çubuğunun yanlış konumlandırılması motor 
kaputunun aniden düşmesine neden olabilir. Bu işlemleri sadece 
otomobil durur vaziyette iken gerçekleştiriniz.
• Motor sıcak iken motor bölümü içinde çalışıyorken dikkatli olunuz. 
Ellerinizi, anahtar çıkarılmış olduğunda bile aktif hale gelebilen motor 
fanının yanına koymayınız. Motorun soğumasını bekleyiniz.
• Eşarp, kravat ve diğer bol giysilere dikkat ediniz. Yanlışlıkla hareketli 
parçalar ile temas ederlerse, bunları giyen kişiler için ciddi riskler 
doğurarak hareketli parçalar tarafından yakalanıp sürüklenebilirler.
• Güvenlik nedenlerinden dolayı, seyahat esnasında yeniden 
açılmaması için motor kaputu uygun şekilde kapatılmalıdır. Bu 
yüzden, her zaman düzgün şekilde kapatılıp kapatılmadığını ve 
tutucunun devrede olup olmadığını kontrol ediniz. Seyahat esnasında 
tutucunun düzgün şekilde devreye alınmadığını tespit ederseniz, 
otomobili hemen durdurunuz ve motor kaputunu kapatınız.
16) KUMANDALAR

 Direksiyon sistemini ilgilendiren herhangi bir satış sonrası işlemi 

veya direksiyon kolon modifikasyonu yapmak kesinlikle yasaktır (örn.: 
hırsızlığa karşı koruma cihazı).

(DEVAM EDİYOR)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖNEMLİ UY

ARI VE T

AVSİYELER

136

KİŞİSEL GÜVENLİK

(DEVAMI)

Performansı olumsuz etkileyebilir, garantiyi geçersiz kılabilir, ciddi 
güvenlik sorunlarına neden olabilir ve ayrıca aracın tip onaylı 
gereksinimlerine uymamasına yol açabilir.
• Otomobilin bakımını yaptırmadan önce, motoru kapatınız ve 
direksiyon kilidini etkinleştirmek için anahtarı kontak anahtarından 
çıkarınız. Bu işlem özellikle tekerlekler yere temas etmediğinde önem 
arz eder. Bu işlemin mümkün olmaması halinde (örn; anahtarın MAR 
konumunda bırakılması veya motorun çalışır durumda tutulması 
gerekirse), elektrikli ana direksiyon sistemi sigortasını çıkarınız.
17) PARK SENSÖRLERİ
• Park etme ve diğer tehlikeli manevralar sürücünün 
sorumluluğundadır. Manevra alanındaki insanların, özellikle çocukların 
veya hayvanların mevcudiyetini kontrol ediniz. Kamera sürücüye 
yardımcı bir sistemdir: Her durumda, tehlikeli manevralarda dikkatli 
olmalısınız. Herhangi bir terslik durumunda, anında frenleme 
yapabilmek için her zaman düşük hızda manevra yapılmalıdır.
18) START&STOP (ÇALIŞTIR&DURDUR) SİSTEMİ
• Aküyü değiştireceğiniz zaman daima yetkili bir Fiat servisine gidiniz. 
Aküyü aynı tip ve özelliklerdeki yenisi ile değiştiriniz.
• Motor kaputunu açmadan önce motorun kapalı ve anahtarın STOP 
konumunda olduğuna dikkat ediniz. Ön rulo perde kızağı üzerindeki 
plakada yazan talimatlara uyunuz. Otomobilin içinde başka bir kişi 
varsa anahtarı kontaktan çıkarmanız tavsiye edilir. Daima anahtar 
çıkarıldıktan veya STOP konumuna çevrildikten sonra araçtan 
çıkılmalıdır. Yakıt alırken anahtarın çıkarılmış veya STOP konumunda 
olduğundan emin olunuz.

• Dualogic şanzımanlı araçlar için, eğer motor bir yamaçta otomatik 
olarak durursa, ayağınızı fren pedalından çekmeden vites kolunu + 
veya - konumuna doğru götürerek motorun yeniden çalıştırılması 
gerekir. Dualogic şanzımanlı araçlar için, yokuşta kaymayı önleyici 
sistem fonksiyonu bulunduğunda, yokuş aşağı durulması halinde, 
sadece motor çalışır durumdayken aktif olan yokuşta kaymayı önleyici 
sistem fonksiyonunu hazır hale getirmek amacıyla motor otomatik 
olarak durmaz.
• Öncelikle klima konforu tercih edilecek ise, klima kontrol sisteminin 
çalışmasının devam etmesi ve örneğin camların buğulanmasından 
kaçınmak için Start&Stop (Çalıştır&Durdur) sistemi kapatılabilir.
19) ARAÇ SAHİBİ TARAFINDAN SATIN ALINAN AKSESUARLAR
• İlave aksesuar, saç jant ve standart olmayan jant kapağı takarken 
dikkat ediniz: Bunlar frenlerin havalandırmasını azaltabilir. Bu nedenle 
ani ve ard arda yapılan frenlemelerde ve yokuş aşağı kullanımlarda 
frenleme etkisini azaltabilir. Frenlere basıldığında engel olabilecek 
nesnelerin pedalın altında bulunmadığından emin olunuz.
20) YAKIT DEPOSUNUN DOLDURULMASI
• Yakıt deposuna çıplak ateş veya yanan sigara ile yaklaşmayınız: 
Yangın riski! Zehirli dumanları solumaktan kaçınmak için yüzünüzü 
yakıt deposuna yaklaştırmayınız.
• Normal kullanma süresi boyunca katalitik konvertör yüksek 
sıcaklıklara ulaşır. Bu yüzden aracı yanıcı maddelerin (çim, kuru 
yapraklar, çam ağacı iğneleri, vb.) üzerine park etmeyiniz: Yangın 
tehlikesi.
21) EMNİYET KEMERLERİ - ÖN GERDİRİCİLER
• Araç hareket halindeyken emniyet kemeri açma butonuna 
basmayınız.

(DEVAM EDİYOR)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

137

KİŞİSEL GÜVENLİK

(DEVAMI)

• Şiddetli bir çarpışma halinde, kemer takmamış olan arka koltuktaki 
yolcuların riske maruz kalmalarının yanı sıra, ön koltuktaki yolcular için 
de tehlike oluşturduğu unutulmamalıdır.
• Gerdirici sadece bir kez kullanılabilir. Devreye girdiği bir 
çarpışmadan sonra yetkili bir Fiat servisinde değiştirilmelidir.
• Maksimum güvenlik için, koltuk sırtlığı dik pozisyonda ayarlanmış 
olarak arkanıza yaslanınız ve kemerin göğüs ve kalçalarınızın 
üzerinden geçerek bağlandığından emin olunuz. Ön ve arka 
koltuklardaki yolcuların emniyet kemerlerinin bağlı olduğundan 
mutlaka emin olunuz! Kemerlerinizi bağlamadan yola çıktığınızda, 
çarpışma durumunda ciddi bir şekilde yaralanma veya ölüm riskini 
artırırsınız.
• Emniyet kemeri takmamak herhangi bir kaza durumunda ciddi 
yaralanma veya ölüm riskini artırır.
• Hiç bir koşul altında emniyet kemerinin ve ön gerdiricinin parçaları 
kurcalanmamalı veya değiştirilmemelidir. Tüm işlemler kalifiye ve yetkili 
personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Her zaman yetkili bir Fiat 
servisiyle temasa geçiniz.
• Eğer kemer ani ve sert bir şekilde çalışma zorunda kalmış ise 
(örneğin bir kaza sonrasında), bağlantıları, bağlantı tespit vidaları ve 
gerdiricisi ile birlikte kemerin komple değiştirilmesi gerekir. Kemerde 
gözle görülür herhangi bir kusur olmasa da esnekliğini kaybetmiş 
olabilir.
22) ÇOCUKLARIN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAŞINMASI
CİDDİ TEHLİKE: Yolcu hava yastığı devrede ise çocuk koruyucu 
sistemini arkaya bakar şekilde koltuğa monte etmeyiniz. Şişen hava 
yastığı, bebeğin ölümle sonuçlanabilecek yaralanmasına sebep 
olabilir. En güvenli yer arka koltuk olduğu için, çocukları arka koltukta 
taşımanızı tavsiye ediyoruz.

• Bir çocuğun, arkaya doğru bakan çocuk emniyet (kemeri) 
sisteminde ön koltukta taşınması gerekirse, yolcu tarafı ön hava 
yastığının devre dışı bırakılması ve gösterge panelindeki özel uyarı 
lambasını kontrol ederek devre dışı bırakıldığından emin olunması 
zorunludur (“Ön hava yastıkları” bölümü, “Yolcu ön hava yastığı” 
paragrafına bakınız). Çocuk emniyet (kemeri) sisteminin gösterge 
panosuna temas etmesini önlemek amacıyla yolcu koltuğunun 
mümkün olabildiğince arkaya doğru konumlandırılması gerekir.
• Güneşliğin üzerinde, arkaya doğru bakan bir çocuk emniyet 
(kemeri) sisteminin takılı olması halinde hava yastığını devre dışı 
bırakmanın zorunlu olduğunu hatırlatan uygun sembollere sahip bir 
etiket bulunmaktadır. Yolcu tarafındaki güneşlik üzerinde bulunan 
talimatlara her zaman riayet ediniz (“Ön hava yastığı” paragrafına 
bakınız).
• Ön veya arka koltukları, üzerinde bir çocuk veya çocuk emniyet 
koltuğu varken ayarlamayınız.
23) ISOFIX ÇOCUK GÜVENLİK SİSTEMİNİN MONTAJI
• Çocuk emniyet (kemeri) sistemini, bu tür engelleme sistemi ile 
birlikte dahil edilmesi gereken talimatlara göre sabitleyiniz.
• Isofix bağlantılarına sahip çocuk emniyet (kemeri) sistemleri 
mevcuttur, bu sistemler araç emniyet kemerlerini kullanmadan 
koltuğa sabitlenmelerini sağlar. Bu tip çocuk emniyet (kemeri) 
sistemleri için “Güvenlik sistemleri” bölümü, “Isofix çocuk emniyet 
(kemeri) sistemi kurulumu” paragrafına bakınız.
• Evrensel Isofix çocuk emniyet (kemeri) sistemi tüm üç bağlama 
yerine sabitlemezse, çocuğu doğru bir şekilde koruyamayacaktır. Bir 
kaza halinde, çocuk ciddi veya ölümcül derecede yaralanabilir.
• Çocuk güvenlik sistemini sadece araç hareketsizken monte ediniz. 
Isofix çocuk emniyet sistemi, klik sesleri duyulduğunda montaj 
braketlerine düzgün şekilde oturmuştur. Her durumda, çocuk güvenlik 
sisteminin imalatçısı tarafından temin edilmesi gereken montaj, 
demontaj ve konumlandırma talimatlarına uyunuz.

(DEVAM EDİYOR)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖNEMLİ UY

ARI VE T

AVSİYELER

138

KİŞİSEL GÜVENLİK

(DEVAMI)

24) HAVA YASTIKLARI
• Direksiyon simidi, yolcu tarafı hava yastığı kapağı ya da tavan yan 
kaplamasının üzerine etiket veya başka nesneler yapıştırmayınız. 
Yolcu hava yastığının gereken şekilde şişmesini engelleyerek, ağır 
yaralanmalara yol açabilecekleri için ön panelin yolcu tarafına 
herhangi bir nesne (örneğin araç telefonları) koymayınız.
CİDDİ TEHLİKE: Yolcu hava yastığı devredeyken, hiçbir zaman bir 
çocuk koltuğunu arka tarafa bakacak şekilde yerleştirmeyiniz, hava 
yastığının devreye girmesi çocuğa ciddi hatta ölümcül şekilde zarar 
verebilir. Bu hava yastıkları ön yolcu koltuğunda çocuk koltuğu 
bulunduğunda devre dışı bırakılmalıdır. Ön yolcu koltuğu, çocuk 
koltuğuyla ön konsol arasındaki bağlantıyı engellemek için en geri 
konuma ayarlanmalıdır. Kanunen zorunlu olmasa bile, çocuk taşımak 
uzun süre gerekli olmadığı sürece hava yastığını hemen tekrar 
devreye almanız tavsiye edilir.
• Aktif yolcu hava yastığı monte edildiğinde, ön koltuğa arkaya doğru 
bakan çocuk emniyet (kemeri) sistemlerini monte ETMEYİNİZ. Bir 
kazada hava yastığının açılması, darbenin şiddeti ne olursa olsun 
bebek için ölümcül yaralanmalara neden olabilir.
• Hava yastığının açılması sırasında yaralanmayı önlemek için 
başınızı, kollarınızı veya dirseklerinizi kapı, pencere veya pencere 
hava yastığına dayamayınız. Başınızı, kollarınızı veya dirseklerinizi 
pencereden dışarı yaslamayınız.
• Anahtar MAR konumuna getirildiğinde,   uyarı lambası yanmazsa 
ya da seyahat sırasında açık kalırsa, engelleme sistemlerinde bir arıza 
olabilir; bu durumda hava yastıkları veya gerdiriciler bir darbe anında 
açılmayabilir veya az sayıdaki durumlarda yanlışlıkla açılabilirler. İşlem 
yapmadan önce, sistemi kontrol ettirmek için hemen yetkili bir Fiat 
servisi ile irtibata geçiniz.

• Yan hava yastıkları barındıran ön koltuklarda koltuk kılıfı 
kullanmayınız.
• Kucağınızda veya önünüzde göğüs hizasında bir nesne taş yarak ya 
da ağzınızda (pipo, kalem gibi) nesneler varken yolculuk yapmayınız. 
Bir kaza esnasında hava yastıklarının şişmesiyle ciddi şekilde 
yaralanabilirsiniz.
• Hava yastığının serbestçe şişebilmesini sağlamak ve kendinizi ciddi 
şekilde yaralanmaktan korumak için, otomobilinizi daima her iki eliniz 
ile direksiyon simidinden tutarak kullanınız. Otomobilinizi direksiyon 
simidine doğru eğilerek değil, dik bir şekilde, sırtınızı koltuğa 
yaslayarak oturup kullanınız.
• Otomobile hırsızlık girişiminde bulunulursa, tahrip edici hareketlere 
ya da sel basmasına maruz kalınırsa hava yastığı sistemini yetkili bir 
Fiat servisinde kontrol ettiriniz.
• Kontak anahtarı MAR-ON konumunda ve motor çalışmıyorken, 
hareket eden başka bir araç çarptığında hava yastığının hareketsiz 
haldeyken de devreye girebileceğini unutmayınız. Bu yüzden 
otomobil hareketsiz halde olsa bile, çocukları kesinlikle ön koltuklara 
oturtmayınız. Hava yastığının devreye girmesi çocuğa ciddi hatta 
ölümcül şekilde zarar verebilir. Eğer ön yolcu koltuğuna yönü arkaya 
bakan bir çocuk taşıma koltuğu yerleştirme zorunluluğu varsa yolcu 
hava yastıklarının (Karın-göğüs-omuz korumalı ön ve yan hava 
yastıkları) devreden çıkartılması gerekir. Ön yolcu koltuğu, çocuk 
koltuğuyla ön konsol arasındaki bağlantıyı engellemek için en geri 
konuma ayarlanmalıdır. Kanunen zorunlu olmasa bile, çocuğun 
ön koltukta taşınması artık gerek kalmadığı andan itibaren hava 
yastığını hemen tekrar devreye almanız tavsiye edilir. Diğer yandan 
kontak anahtarı STOP konumunda ise herhangi bir çarpma halinde 
emniyet tertibatları devreye girmez (hava yastıkları veya gerdiriciler); 
bu durumda bu tertibatların tetiklenmemesi bir sistem hatası olarak 
düşünülmemelidir.

(DEVAM EDİYOR)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

139

KİŞİSEL GÜVENLİK

(DEVAMI)

• Kontak anahtarı MAR-ON konumuna çevrildiğinde   uyarı 
lambasının birkaç saniye yanıp sönmesi bir çarpışma halinde yolcu 
hava yastığının devreye alınacağını hatırlatır, daha sonra söner.
• Koltukları basınçlı buhar veya su ile yıkamayınız (manuel veya 
otomatik yıkama istasyonlarında).
• Hava yastıkları, ön gerdiricilerin devreye girdiği darbelerden daha 
şiddetli darbelerde şişer. Dolayısıyla, bu iki darbe şiddeti arasında 
sadece ön gerdiricilerin devreye girmesi normaldir.
• Askılara ve destek kollarına sert eşyalar asmayınız.
• Hava yastığı emniyet kemerlerinin yerine geçmez, emniyet 
kemerlerinin etkinliğini artırırlar. Ayrıca, ön hava yastıkları düşük hızda 
önden çarpmalarda, yan çarpışmalarda, arkadan darbelerde veya 
devrilmelerde devreye girmeyeceğinden, bu durumlarda yolcular 
sadece her zaman takılması gerekli olan emniyet kemerleri ile 
korunurlar.
25) MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI:
• Otomobilin kapalı yerlerde çalıştırılması tehlikelidir. Motor oksijeni 
tüketip karbondioksit, karbonmonoksit ve diğer zararlı gazların dışarı 
atılmasına sebep olur.
• Motor çalışmadığı sürece, servo fren sisteminin ve hidrolik 
direksiyon sisteminin çalışmayacağını unutmayınız, bundan dolayı fren 
pedalı ve direksiyon simidi için daha fazla güç gerekecektir.
• Dualogic şanzıman özelliği olan araçlar için, motor bir vites takılı 
iken çalıştırılmazsa, sürücüyü; vitesin otomatik olarak boşa alınması 
nedeniyle meydana gelebilecek potansiyel tehlike hakkında uyarmak 
için bir uyarı sesi duyulur.

• Aracın bir yedek akü kullanılarak çalıştırılması, yanlış işlemlerin 
yüksek yoğunluklu elektrik şoklarına neden olabileceğinden eğitimli 
teknisyenler tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Akü suyu zehirli ve aşındırıcıdır: Göz ve cilt ile temasından kaçınınız.
Akü, iyi havalandırılmış bir yerde, çıplak alevlerden veya olası kıvılcım 
kaynaklarından uzakta şarj edilmelidir: Patlama ve yangın tehlikesi.
• Donmuş aküyü şarj etmeye çalışmayınız: İlk önce buzunun 
çözülmesi gerekir, aksi halde patlayabilir. Eğer akü donmuşsa, iç 
elemanlarının zarar görmediğini ve zehirli, aşındırıcı asit sızıntısı riskine 
neden olabilen gövdenin kırılmadığını kontrol etmek için yeniden şarj 
etme işleminden önce aküyü uzman bir personel tarafından kontrol 
ettiriniz.
26) EL FRENİ
• Kolun bir kaç klik sesinden sonra otomobilin fren yapması gerekir, 
aksi halde bunu ayarlatmak için yetkili bir Fiat servisi ile irtibata 
geçiniz.
• Çocukları asla otomobilde yalnız bırakmayınız. Aracı terk ederken 
her zaman kontak anahtarını çıkarınız ve anahtarı yanınıza alınız.
27) MANUEL VİTESİN KULLANILMASI
Düzgün vites değiştirmek için debriyaj pedalına tamamen 
basmalısınız.
Dolayısıyla, pedal ünitesi altındaki zemin alanı hiçbir şekilde 
engellenmemelidir.
Paspasın her zaman düz durumda olmasını ve pedalların kullanımını 
engellememesini sağlayınız.

(DEVAM EDİYOR)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖNEMLİ UY

ARI VE T

AVSİYELER

140

KİŞİSEL GÜVENLİK

(DEVAMI)

28) RÖMORK ÇEKİLMESİ
• ABS fren sistemi römork frenlerine etki etmez. Bu sebeple kaygan 
yollarda çok dikkatli olunuz.
29) KIŞ LASTİKLERİ
• Kış lastikleri maksimum hızları: “Q” işaretli lastikler için 160 km/
saat’tir. Bununla birlikte trafik hız limitlerine kesinlikle uyulmalıdır.
30) UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
• 

x

 uyarı lambası, hareket halinde iken yanarsa (bazı versiyonlarda 

ekrandaki mesajla birlikte) otomobili derhal durdurunuz ve yetkili bir 
Fiat servisi ile temasa geçiniz.
• Kontak anahtarını MAR-ON konumuna çevirdiğinizde   uyarı 
lambası yanmıyor veya seyahat esnasında yanıyorsa, güvenlik 
sistemlerinde bir arıza mevcut demektir. Bu durumda herhangi bir 
çarpışma anında hava yastıkları ve ön gergiler tetiklenmeyebilir ve 
bazı durumlarda da kaza ile tetiklenebilir. Sistemi kontrol ettirmek için 
yetkili bir Fiat servisi ile bağlantı kurunuz.
•   uyarı lambası (uyarı ışığı kapalı) arızası, ön yolcu hava yastığının 
kapalı olduğunu bildirerek 4 saniyeden (normal) daha uzun bir süre 
yanıp sönecek olan   uyarı lambası ile gösterilir.
•   uyarı lambası herhangi bir   uyarı lambası arızasını gösterir. Bu 
durum,   uyarı lambasının 4 saniyeden daha uzun bir süre aralıklı 
olarak yanıp sönmesi ile gösterilir. Bu durumda,   uyarı lambası 
engelleme sistemlerinde mutlaka bir arıza göstermez. Aracı yeniden 
kullanmaya başlamadan önce, sistemi kontrol ettirmek için hemen 
yetkili bir Fiat servisi ile irtibata geçiniz.

•   uyarı lambası seyir halinde iken yanarsa (bazı versiyonlarda 
ekrandaki mesajla birlikte) motoru hemen durdurunuz ve yetkili bir Fiat 
servisi ile temasa geçiniz.
• Eğer 

v

 kırmızı uyarı lambası yanarsa ya da 

v

 sarı uyarı 

lambası (öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda) sabit yanarsa, 
bozulmuş motor yağının en kısa sürede ve uyarı lambasının ilk 
yanmasından itibaren 500 km geçmeden değiştirilmesi gerekir.
Yukarıdaki belirtilere uyulmaması motorun ciddi hasar görmesine 
neden olabilir ve garantiyi devre dışı bırakabilir. Aynı zamanda, bu 
uyarı lambasının yanması motordaki yağ miktarına bağlı değildir; uyarı 
lambası yandığında, kesinlikle yağ ilave etmeyiniz.
• Her zaman trafik koşullarına, havaya ve trafik düzenlemelerine 
uygun bir hızda sürünüz.
DPF lambası açık iken motor kapatılabilir; ancak temizleme sürecinin 
tekrar tekrar kesintiye uğraması motor yağının erken tükenmesine 
sebep olabilir.
Bu nedenle, yukarıda belirtilen talimatlara uyarak motoru kapatmadan 
önce her zaman lambanın sönmesini beklemek tavsiye edilir. DPF 
temizleme sürecinin otomobil durur vaziyette iken tamamlanması 
tavsiye edilmez.
• Besleme devresinde suyun bulunması enjeksiyon sistemine ciddi 
hasar verebilir ve motorun düzensiz çalışmasına yol açabilir. Eğer 

c

 

uyarı lambası ya da 

 sembolü yanarsa (bazı versiyonlarda, ekranda 

mesaj ile birlikte), sistemi boşalttırmak için en kısa sürede yetkili bir 
Fiat servisine gidiniz.
Yakıt ikmalinden hemen sonra bu sorun belirtilirse, su yakıt deposuna 
girmiş olabilir. Bu durumda, hemen motoru kapatıp yetkili bir Fiat 
servisi ile irtibata geçiniz.

(DEVAM EDİYOR)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

141

KİŞİSEL GÜVENLİK

(DEVAMI)

• Eğer sistem belirli bir lastik üzerinde basınç düşüşü sinyali 
verirse, tüm dört lastik üzerindeki basıncın kontrol edilmesi tavsiye 
edilir. iTPMS sürücüyü lastik basıncını ayda bir kontrol etme 
yükümlülüğünden kurtarmaz; üstelik bakım için bir yedek sistem 
ya da emniyet sistemi olarak da düşünülmemelidir. Lastik basıncı 
lastikler soğukken kontrol edilmelidir. Herhangi bir nedenden dolayı 
basıncın lastikler sıcakken kontrol edilmesi gerektiğinde, öngörülen 
değerden daha yüksek olsa bile basıncı azaltmayınız, ancak lastikler 
soğuduğunda kontrolü tekrarlayınız.
• iTPMS ani lastik basıncı düşüşlerini göstermez (örn; lastik 
patlaması). Bu durumda, dikkatli bir şekilde fren yaparak ve ani 
yönlendirmeden kaçınarak otomobili durdurunuz. Sistem sadece 
lastik basıncının düşük olduğu uyarısında bulunur: Lastikleri şişiremez. 
Lastiğin yetersiz şişirilmesi yakıt tüketimini artırır, lastik süresini azaltır 
ve güvenli sürüş kapasitesini etkileyebilir.
31) TEKERLEK DEĞİŞİMİ
• Yedek tekerlek (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda) 
otomobilinize özeldir, bu tekerleği kesinlikle başka modellerde 
kullanmayınız veya diğer modellere ait yedek tekerlekleri de kendi 
otomobilinizde kullanmayınız. Yedek tekerlek sadece acil durumlarda 
ve mümkün olduğunda az kullanılmalıdır. Yedek tekerlek üzerindeki 
janta kesinlikle standart lastik takmayınız. Etiket üzerinde dört ayrı 
dilde verilen aşağıdaki açıklamalar yer alır: Dikkat! Sadece geçici 
olarak kullanım içindir! Maksimum hız 80 km/s!
• Yedek tekerlek üzerindeki turuncu etiket üzerinde tekerleğin ana 
kullanım koşulları ile ilgili açıklamalar yer alır:
Bu açıklamaların üzerini kapatmayınız.

Etiket üzerinde dört ayrı dilde verilen aşağıdaki açıklamalar yer alır: 
Dikkat! Sadece geçici olarak kullanım içindir! Maksimum hız 80 km/s! 
En kısa zamanda standart tekerlek ile değiştiriniz. Bu açıklamaların 
üzerini kapatmayınız. Yedek lastiğe jant kapağı takmayınız.
• Eğer lastik tipini değiştirirseniz (çelik jantların yerine alaşımlı jantlar 
ve tam tersi), tüm sabitleme cıvatası setini diğer uygun ebatlı cıvata 
seti ile değiştirmeniz gerekecektir.
• Yürürlükteki kurallara uygun olarak otomobilin durmuş olduğunu 
belirtiniz: Dörtlü flaşörler, üçgen reflektör gibi. Yolcular otomobilden 
çıkmalı ve güvenli bir yerde beklemelidir. Otomobili yokuş yukarı 
veya aşağı park etmeniz durumunda, tekerlek altına hareketini 
engelleyecek bir nesne yerleştiriniz.
• Otomobilin sürüş özellikleri yedek tekerlek takılınca değişebilir. Ani 
hızlanma ve fren, ani direksiyon dönüşleri ve keskin virajlara hızlı 
girmeden sakınınız. Yedek tekerleğin toplam servis ömrü yaklaşık 
3000 km’dir, bu mesafe aşıldıktan sonra aynı tipten bir lastikle 
değiştirilmelidir. Yedek tekerlek için tasarlanan bir tekerlek göbeğine 
asla geleneksel lastik takmayınız. Hasar gören tekerleği mümkün 
olan en kısa sürede tamir ettirin veya değiştiriniz. Aynı anda iki veya 
daha fazla yedek tekerlek kullanımı yasaktır. Takmadan önce bijonların 
başlarını greslemeyiniz: Gevşeyip çıkabilirler.
• Kriko, sadece bulunduğu veya aynı model otomobilin tekerleklerini 
değiştirmek için kullanılmalıdır. Krikoyu başka amaçlar için veya başka 
modeldeki araçları kaldırmak için kullanmayınız. Kriko, otomobilin 
altında tamirat yapılırken kesinlikle kullanılmamalıdır. Krikonun yanlış 
şekilde yerleştirilmesi, kaldırılmış otomobilin düşmesine sebep olabilir. 
Krikoyu, üzerinde yer alan etikette belirtilenden daha ağır yükleri 
kaldırmak için kullanmayınız.

(DEVAM EDİYOR)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖNEMLİ UY

ARI VE T

AVSİYELER

142

KİŞİSEL GÜVENLİK

(DEVAMI)

• Kar zincirleri yedek lastiğe takılamaz. Dolayısıyla, eğer ön (tahrik) 
tekerlek patlarsa ve zincirlere ihtiyaç duyulursa, otomobilin ön 
tekerleğine arka tekerleğin takılması gerekir ve yedek tekerleğin ise 
arkaya takılması gerekir. Bu şekilde, ön taraftaki iki normal tahrik 
tekerleğine kar zincirleri takılabilir ve böylece acil durum çözülebilir.
• Lastiğin hareket esnasında çıkmaması için jant kapağını doğru 
bir şekilde takınız. Şişirme supabını kesinlikle kurcalamayınız. Jant 
ile lastik arasına hiçbir zaman başka araçlar koymayınız. Lastiklerin 
ve yedek tekerleğin hava basınçlarını kontrol ediniz ve gerekiyorsa 
“Teknik özellikler” bölümünde verilen değerlere göre düzeltiniz.
32) HIZLI LASTİK TAMİR KİTİ (FIX&GO)
• Kit ile onarılan lastik üzerinde işlem yapacak olan personele talimat 
broşürünü veriniz.
• Lastiğin yanağındaki hasarı tamir etmek mümkün değildir. Lastikte 
meydana gelen hasar inik lastikle seyirden kaynaklanıyorsa tamir kitini 
kullanmayınız.
• Eğer tekerlek jantı zarar gördüyse (jant kenarı hava kaçağına sebep 
olarak şekilde deforme olduysa) tamir edilemez. Yabancı cisimleri 
lastikten çıkarmayınız (vidalar ya da çiviler).
• Kompresör, 20 dakikadan fazla çalıştırılmamalıdır. Aşırı ısınma 
tehlikesi vardır! Hızlı lastik tamir kitiyle tamir edilen lastikler sadece 
geçici olarak kullanılmalıdırlar.
• Tüp etilen glikol içermektedir. Tüp lateks içerebilir ve bu alerjik 
reaksiyonlara yol açabilir. Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır 
ve gözleri tahriş edebilir. 

Herhangi bir temas halinde hemen su ile yıkayınız ve kirli giysilerinizi 
çıkarınız. Yutulursa, kusmayınız, ağzınızı çalkalayınız, çok miktarda su 
içiniz ve hemen doktora haber veriniz. Çocuklardan uzak tutunuz. 
Bu ürün astım hastaları tarafından kullanılmamalıdır. Buharlarını 
solumayınız. Alerjik reaksiyonlar olduğunda hemen doktora 
başvurunuz. Tüpü bu amaç için öngörülen bölümde saklayınız ve 
sıcaktan uzak tutunuz. Yalıtım sıvısının sınırlı bir ömrü vardır. Kullanım 
ömrü geçmiş yalıtım sıvısı içeren tüpleri değiştiriniz.
• Hızlı lastik tamir kiti ile birlikte verilen koruma eldivenlerini giyiniz.
• Lastiğin hızlı lastik tamir takımı ile tamir edildiğini belirten bir etiketi, 
sürücünün kolayca görebileceği bir yere yapıştırınız. Özellikle virajları 
dönerken, otomobili dikkatli sürünüz. 80 km/s hız sınırını aşmayınız. 
Ani hızlanmalardan veya sert fren yapmaktan kaçınınız.
• Eğer basınç 1.5 barın altına düşerse, lastik aşırı derecede hasarlı 
olduğundan otomobili stop ediniz: Hızlı lastik tamir kiti, uygun şekilde 
tamir edilmiş olduğunu garanti edemez. Yetkili bir Fiat servisiyle 
temasa geçiniz.
• Lastiğin kesinlikle hızlı lastik tamir kiti ile tamir edilmiş olduğunu 
belirtmelisiniz. Talimat broşürünü kit ile tamir edilmiş olan lastik 
üzerinde işlem yapacak olan personele veriniz.
33) AMPUL DEĞİŞİMİ
• Elektrik sisteminde (elektronik kontrol üniteleri üzerinde) yapılan 
modifikasyonların veya tamirlerin düzgün şekilde yapılmaması ve 
sistemin özelliklerini gözetilmeden gerçekleştirilmesi arızalara ve 
yangın tehlikesine yol açabilir.

(DEVAM EDİYOR)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

143

KİŞİSEL GÜVENLİK

(DEVAMI)

• Halojen ampuller yüksek basınçlı gaz içerirler ve kırılmaları halinde 
etrafa cam parçacıkları sıçrayabilir.
• Yüksek güçlü besleme gerilimi nedeniyle, gaz deşarj ampulleri 
(Xenon) sadece uzman personel tarafından değişilmelidir: Ölüm 
tehlikesi! Yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.
34) SİGORTA DEĞİŞİMİ
• Değiştirilen sigorta yeniden yanarsa, yetkili bir Fiat servisine 
başvurunuz.
• Sigorta yerine metal tel veya başka bir madde kullanmayınız.
• Bir sigortayı daha yüksek amper değerine sahip bir başka sigortayla 
değiştirmeyiniz: YANGIN TEHLİKESİ.
• Bir genel sigortanın yanması durumunda, herhangi bir tamir 
yapmayınız ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
• Sigortayı değiştirmeden önce, kontak anahtarı çıkarılmış ve diğer 
elektrikli cihazlar kapatılmış olmalıdır.
• Eğer güvenlik sistemleri (hava yastığı sistemi, fren sistemi), güç 
ünitesi sistemleri (motor sistemi, aktarım sistemi) ya da direksiyon 
sistemi için olan genel bir koruma tapası tetiklenmiş ise, yetkili bir Fiat 
servisi ile temasa geçiniz.
35) AKÜNÜN ŞARJ EDİLMESİ
• Akü suyu zehirli ve aşındırıcıdır. Cilde veya göze temasından 
kaçınınız. Akü şarj işlemi iyi havalandırılmış, muhtemel alev ve kıvılcım 
kaynaklarından uzak bir yerde yapılmalıdır: Patlama ve yangın 
tehlikesi.
• Donmuş bir aküyü şarj etmeye çalışmayınız: İlk önce buzu 
çözülmelidir, aksi takdirde patlayabilir.

Donma gerçekleşmişse, iç elemanlarının zarar görmediğinden 
ve zehirli ve aşındırıcı asitin akması riskini doğuracak şekilde dış 
muhafazasının çatlamadığından emin olmak için akü, uzman bir 
personel tarafından kontrol edilmelidir.
36) OTOMOBİLİN ÇEKİLMESİ
• Kancayı takmadan önce, vidalı yuvasını iyice silip temizleyiniz. 
Çekmeye başlamadan önce, kancanın sıkıca bağlandığından emin 
olunuz.
• Otomobili çekmeye başlamadan önce, kontak anahtarını önce MAR 
ve sonra STOP konumuna çeviriniz. Eğer kontak anahtarı yerinde 
takılı değil ise, direksiyon otomatik olarak kilitlenebilir.
• Otomobili çekerken; takviyeli fren ile hidrolik direksiyonun devre dışı 
olduğunu, frene basmak ya da direksiyonu çevirmek için daha fazla 
güç harcamanız gerektiğini unutmayınız.
• Otomobilin çekilmesi için, esnek kablolar/halatlar kullanmayınız.
• Çekme işlemi yapılırken, bağlantı halkasının, temasta bulunduğu 
parçalara zarar vermediğinden emin olunuz.
• Otomobili çekerken; çeki kancası ile ilgili koşullara ve trafiğe açık 
yollarda araçların çekilmesiyle ilgili yasalara uyunuz.
• Otomobil çekilirken motoru çalıştırmayınız.
• Ön ve arka çeki kancaları sadece acil durumda kullanılmalıdır. Trafik 
kuralları ile uyumlu özel teçhizatlar (esnek olmayan barlar) kullanılarak 
otomobilin yol üzerinde kısa mesafelerde veya özel araç üzerinde 
çekilmesi işlemlerine izin verilir. 

(DEVAM EDİYOR)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖNEMLİ UY

ARI VE T

AVSİYELER

144

KİŞİSEL GÜVENLİK

(DEVAMI)

Çeki kancası, yoldan ve engellerden uzaklaştırmak için otomobili 
çekmek ve/veya esnek kablolar kullanarak çekmek için 
kullanılmamalıdır. Yukarıdaki açıklamalara ilave olarak, çekme işlemi 
iki araç ile (birisi çeken, diğeri çekilen), olabildiğince aynı merkez aks 
çizgisinde birbirine hizalı olarak gerçekleşmelidir.
37) BAKIM İŞLEMLERİ - SEVİYE KONTROLLERİ
• Motor bölmesinde çalışırken asla sigara içmeyiniz; gaz ve yanıcı 
buhar ve yangın riski olabilir.
• Motor sıcakken, yanma tehlikesini önlemek için motor bölmesinin 
içinde çalışırken dikkat ediniz. Motor sıcakken, fanın aniden çalışmaya 
başlayabileceğini unutmayınız: Yaralanma tehlikesi. Eşarplar, atkılar, 
kravatlar ve diğer bol giysiler; hareketli parçalara takılabilirler
• Soğutma sistemi basınçlıdır. Gerekiyorsa, kapağı sadece orijinaliyle 
değiştirin, aksi takdirde sistem verimliliği düşebilir. Motor sıcakken 
hazne kapağını açmayınız: Yanma tehlikesi.
• Ön cam yıkama sıvısı haznesi boş iken yola çıkmayınız: Ön cam 
yıkama sistemin çalışması görüş açısının iyileştirilmesi için çok 
önemlidir.
• Piyasada bulunan bazı cam yıkama sıvısı katkıları yanıcıdır. Motor 
bölmesi içindeki sıcak parçalar ile temas etmeleri halinde alev 
alabilirler.
• Fren hidrolik sıvısı zehirli ve çok aşındırıcıdır. Yanlışlıkla temas 
edilmesi halinde, etkilenen bölgeyi su ve sabun ile yıkayıp durulayınız. 
Fren hidrolik sıvısının yutulması durumunda, derhal doktora 
başvurunuz.

• Kutu üzerindeki   sembolü sentetik tip fren hidroliğinin, mineral tip 
hidrolikten ayırt edilmesini sağlar. Mineral tip sıvının kullanılması; fren 
sisteminin özel kauçuktan üretilmiş parçalarına, tamir edilemeyecek 
şekilde hasar verir.
• Akü sıvısı zehirli ve aşındırıcıdır. Deri ve gözler ile temas ettirmeyiniz. 
Açık alev veya muhtemel kıvılcım kaynaklarını aküye yaklaştırmayınız: 
Patlama ve yangın tehlikesi.
• Akünün elektrolit seviyesi düşükken kullanılması tamir edilemeyecek 
şekilde zarar görmesine ve ayrıca patlamasına sebep olabilir.
• Eğer otomobiliniz uzun bir süre soğuk ortamda kalacaksa 
donmasını önlemek için aküyü sökünüz ve daha sıcak bir ortamda 
saklayınız.
• Akü üzerinde veya yakınında çalışırken daima özel bir koruyucu 
gözlük takınız.
38) JANTLAR VE LASTİKLER
• Yol tutuşunun doğru şişirilmiş lastiklere de bağlı olduğunu 
unutmayınız.
• Düşük lastik basıncı, hasar verecek şekilde lastiklerin ısınmasına 
sebep olabilir.
• Soldaki lastiği sağa takarak veya tersini yaparak, lastikleri çapraz 
olarak değiştirmeyiniz.
• Alaşım jantlar, jantların mekanik özellikleri bozulabileceğinden 150 
°C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır (Lastiklerin mekanik 
özellikleri azaltılabilir).
39) ÖN CAM VE ARKA CAM SİLECEKLERİ
Görüş mesafesini azaltacağı için, aşınmış silecek lastikleri ile yola 
çıkmak tehlikelidir.

(DEVAM EDİYOR)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

145

KİŞİSEL GÜVENLİK

(DEVAMI)

40) OTOMOBİLİN İÇİ
• Otomobilin içini hiçbir zaman yağ, eter veya işlenmiş petrol 
ürünleriyle temizlemeyiniz. Silme sırasında oluşabilecek elektrostatik 
kıvılcımlar yangına sebep olabilir.
• Otomobil içinde sprey tüpleri bulundurmayınız, patlama tehlikesi 
vardır. Sprey tüplerinin 50°C daha fazla sıcaklığa maruz kalmamaları 
gerekir. Hava ısınmaya başladığında, otomobil içindeki sıcaklık bu 
rakamın üzerine çıkabilir.
41) TEKNİK ÖZELLİKLER - YAKIT BESLEME SİSTEMİ
Yakıt sisteminde yapılacak değişikliklerin veya onarımların doğru 
olarak veya teknik özelliklerin dikkate alınarak yapılmaması, yangın 
riski ile birlikte arızalara sebep olabilir.
42) TEKNİK ÖZELLİKLER - JANT KORUYUCU LASTİKLER
Çelik jantlara (yaylar ile) sabitlenmiş olan entegre jant kapaklarına 
sahip araçlara ve satış sonrasında jant korumalı (Rim Protector) 
lastiklerin kullanıldığı araçlara jant kapakları TAKMAYINIZ. Uygun 
olmayan lastiklerin ve jant kapaklarının kullanılması, lastik basıncının 
aniden azalmasına sebep olabilir.
43) RADYO
• Aracınızı, ses çok açık iken kullanırsanız; hem kendi hayatınızı, 
hem de diğer insanların hayatını tehlikeye atarsınız. Bu yüzden ses 
yüksekliğini her zaman çevrenizdeki sesleri duyabilecek şekilde 
ayarlayınız.
• Multimedya CD’lerinde müzik parçalarının yanı sıra, veri parçaları da 
bulunmaktadır. Bu tür CD’nin çalışması, çıkış katlarına ve hoparlörlere 
zarar vermenin yanında yol güvenliğini tehlikeye atabilecek bir ses 
seviyesine tırmanmaya sebep olabilir.

44) BLUE&ME™
• Sürüş esnasında 

Blue&Me™ sistemi özelliklerinden bazılarının 

kullanılması, kazalara veya diğer ciddi sonuçlara neden olma riski ile 
birlikte yola olan dikkati dağıtabilir; bu yüzden, bu özellikler sadece 
sürüş koşulları izin verdiğinde ve gereken durumlarda, sadece araç 
durur vaziyette iken kullanılmalıdır.
• DİKKAT: Sürüş esnasında sisteme bakmak, bir kazaya veya 
diğer ciddi sonuçlara neden olma riski ile birlikte, yola olan dikkati 
dağıtabilir. 
Sürüş esnasında sistem ayarlarını değiştirmeyiniz ya da manuel 
kontrolleri kullanarak veri girmeyiniz.
Bu işlemleri yapmadan önce otomobili güvenli ve yasal bir şekilde 
durdurunuz.
Bazı fonksiyonları düzenlerken veya değiştirirken, yola olan dikkatiniz 
dağılabileceğinden ve ellerinizi direksiyondan çekmek zorunda 
kalabileceğinizden dolayı bu husus önem arz etmektedir.
• Sesli komutlar: Sistem fonksiyonları sadece sesli komutlar 
kullanılarak gerçekleştirilebilir.
Sürüş esnasında sesli komutların kullanılması sistemi ellerinizi 
direksiyondan çekmeden kullanmanıza imkân tanır.
Uzun süre ekrana bakma: Sürüş esnasında, uzun süre ekrana 
bakmayı gerektiren herhangi bir fonksiyonu kullanmayınız. Uzun süreli 
dikkat gerektiren bir sistem fonksiyonuna erişmeye çalışmadan önce 
aracı güvenli ve yasal bir şekilde kenara çekiniz. Dikkatiniz kritik bir 
anda trafikten saptırılırsa ekrana ara sıra kısa bakışlar bile tehlikeli 
olabilir.
Sesi ayarlama: Sesi çok fazla açmayınız. Ses seviyesini, sürüş 
esnasında dışarıdaki trafiği ve acil durum sinyallerini duyabileceğiniz 
bir seviyede tutunuz. 
Aracı bu sesleri duymadan sürmek kazalara sebep olabilir.

(DEVAM EDİYOR)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖNEMLİ UY

ARI VE T

AVSİYELER

146

KİŞİSEL GÜVENLİK

(DEVAMI)

Ses tanıma özelliğini kullanma: Ses tanıma yazılımı hataya 
tabi olan istatistiksel bir sürece dayanır. Sistemin ses tanıma 
fonksiyonlarını kontrol etmek ve herhangi bir hatayı düzeltmek sizin 
sorumluluğunuzdur.
Oyalama tehlikesi: Fonksiyonlar el ayarları gerektirebilir (sesli komutları 
kullanmayarak). Sürüş esnasında bu tür kurulum yapma veya veri 
girme teşebbüsü dikkatinizi ciddi bir biçimde dağıtabilir ve bir kazaya 
ya da diğer ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu işlemleri yapmadan önce, 
otomobili güvenli ve yasal bir şekilde durdurunuz.

45) LPG
• Bazı ülkelerde (İtalya dahil), havadan daha yoğun olan gaz yakıtlı 
motorlu araçları park etmeye/garaja çekmeye yönelik yürürlükte 
bulunan yasal kısıtlamaların bulunduğunu ve LPG’nin de bu kategori 
kapsamında olduğunu unutmayınız.
• Motoru çalıştırırken iki çalışma modu (benzin/LPG) arasında geçiş 
yapmayınız.
• LPG besleme sistemi, anahtar üzerindeki LPG seviyesi LED 
ekranına bağlı bir “tüketim” fonksiyonu ile donatılmıştır; bu fonksiyon 
sadece yakıt seviyesindeki tutarlı bir değişim tespit edildikten sonra 
aktif hale gelir.
Bu yüzden, daha “hassas” bir seviye göstergesi elde etmek için ilk 
LPG yakıt ikmalinde deponun doldurulması tavsiye edilir.
• Gaz kokusu alınırsa, LPG kullanımından benzin kullanımına geçiniz 
ve aracı kontrol ettirmek ve olası sistem arıza kaynaklarını engelletmek 
için bir Fiat Yetkili Satıcısına gidiniz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

147

ARAÇ GÜVENLİĞİ

1) ANAHTARLAR VE ŞİFRE KARTI
• Anahtarın içersindeki elektronik parçalar sert darbelere maruz 
kalırsa zarar görebilir. Anahtarın içindeki elektronik parçaların düzgün 
çalışması için anahtarı direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.
• Otomobil el değiştirdiğinde tüm anahtarlar ve şifre kartı yeni araç 
sahibine teslim edilmelidir.
2) KLİMA KONTROL SİSTEMİ
Sistem elemanlarıyla uyumlu olmadığından dolayı, hiçbir şekilde R12 
sıvısı kullanılmamalıdır.
3) ÖN CAM VE ARKA CAM SİLECEKLERİ
• Ön cam sileceğini kesinlikle cam üzerinde biriken kar ve buzu 

temizlemek amacı ile kullanmayınız. Bu şartlarda silecek aşırı şekilde 
zorlanır ve motor koruma sisteminin devreye girmesine ve silme 
işleminin birkaç saniye süresince durmasına sebep olur. Eğer yeniden 
çalışmaya başlamaz ise yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
• Ön camdan silecekler kaldırılmış şekilde ön cam sileceğini asla 
çalıştırmayınız.
4) AÇILIR CAM TAVAN
• Enine tavan yük taşıma çıtası takılırsa açılır tavanı sadece 
havalandırma konumunda kullanınız.
• Üzerinde kar ya da buz varken açılır tavanı açmayınız: Hasar 
görebilir.
• Bagaj kapısı açıldığında tavan yük taşıma çıtasındaki eşyalara 
vurmamaya dikkat ediniz.
5) SOFT TOP
• Üzerinde kar ya da buz varken tenteyi açmayınız: Hasar görebilir.

• Tente kapanıyorken hasar görmesini engellemek için arka rafa 

herhangi bir eşya koymayınız.
• Yükler aracın tavanına sabitlenemeyebilir.
• Bilhassa içerdikleri asit aşındırıcı olduğundan kuş pisliklerinin ve bitki 
reçinelerinin tenteden hemen ve iyice temizlenmesi gerekir.
• Tentenizi yıkamak için basınçlı yıkayıcıları kullanmayınız.
• Buharla yıkama tertibatları veya yüksek basınçlı su yıkayıcıları 
kullanıldığında, uygun bir mesafede durunuz ve maksimum 60°C’lik 
sıcaklığı geçmeyiniz. Mesafe çok az veya basınç çok yüksek olursa 
hasar, değişiklik veya su sızması meydana gelebilir.
• Bir su jeti kullanılırsa, su sızmasını engellemek için kumaş 
kenarlarından ve arka cam çerçevesinden uzak tutunuz.
• Kesinlikle alkol, benzin, kimyasal ürünler, deterjanlar, leke çıkarıcılar, 
vaks, çözücüler ve “yıka ve parlat” ürünlerini kullanmayınız.
• Lekeleri önlemek amacıyla sabunu temizlemek için hemen 
durulayınız. Gerekirse işlemi tekrarlayınız.
• Mükemmel sonuçlar için su geçirmez ürün kabındaki talimatlara 
uyunuz.
• Tentenin kauçuk contaları sadece su ile yıkanmalıdır. Contaların 
kuru ve yapışkan olduğunu fark ederseniz, kauçuk için özellikle talk 
pudrası veya ürünlerini (silikon spreyi) uygulayınız.
6) EOBD SİSTEMİ
Kontak anahtarı MAR konumuna çevrildiğinde, 

 uyarı lambası 

yanmazsa ya da sürüş esnasında, çok fonksiyonlu gösterge 
(öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda) üzerinde bir mesaj ile 
birlikte sabit olarak yanar veya yanıp sönerse, en kısa sürede yetkili 
bir Fiat servisi ile irtibata geçiniz. 

 uyarı lambasının çalışması, özel 

cihazlar kullanılarak trafik kontrol yetkilileri tarafından kontrol edilebilir. 
Aracı kullandığınız ülkede yürürlükte bulunan trafik düzenlemelerine 
her zaman uyunuz.

(DEVAM EDİYOR)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖNEMLİ UY

ARI VE T

AVSİYELER

148

ARAÇ GÜVENLİĞİ

(DEVAMI)

7) RADYO
• Otomobili satın aldıktan sonra bir ses sistemi taktırmak isterseniz, 
ilk önce nitelikli personelinin, akü şarjını etkilemeyen bir ses sistemi 
hakkında size tavsiyede bulunacağı bir Fiat Yetkili Satıcısı ile irtibata 
geçiniz. Aşırı yüksüz absorpsiyon aküye zarar verir ve akünün 
garantisini geçersiz kılabilir.
• Multimedya CD’lerinde müzik parçalarının yanı sıra, veri parçaları da 
bulunmaktadır. Bu tür CD’nin çalışması, çıkış katlarına ve hoparlörlere 
zarar vermenin yanında yol güvenliğini tehlikeye atabilecek bir ses 
seviyesine tırmanmaya sebep olabilir.
8) DİZEL MOTORLU TİPLERDE YAKIT DOLUMU
Dizel motorlar: Sadece EN590 Avrupa standardına uygun dizel yakıtı 
ile yakıt dolumu yapınız. Diğer ürünlerin veya karışımların kullanılması 
motora onarılamayacak şekilde zarar verebilir ve sonuç olarak, neden 
olunan zarar nedeniyle garantiyi geçersiz kılabilir. Eğer yanlışlıkla diğer 
tür yakıt ile yakıt dolumu yaparsanız, motoru çalıştırmayınız ve tankı 
boşaltınız. Motor çalıştıysa, çok kısa bir süreliğine de olsa, tankın yanı 
sıra tüm yakıt besleme sistemini de boşalttırmanız gerekecektir.
9) EMNİYET KEMERLERİ - ÖN GERDİRİCİLER
Ön gerdirici etrafındaki bölgede oluşan patlama, titreşim veya lokal 
ısınmaya (6 saate kadar 100°C üzerinde) yol açan işlemler sistemin 
hasar görmesine veya devreye girmesine sebep olabilir. Bu cihazlar 
yol yüzeyindeki bozuklukların veya kaldırım taşı gibi alçak engellerin 
sebep olduğu sarsıntılardan etkilenmez. Bilgi ve yardım gerektiren 
durumlarda yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.
10) MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI VE DURDURULMASI
• Otomobili ilk kullanmaya başladığınız zaman, tam performans ile 
kullanmamanız (aşırı süratli olarak uzun mesafeler gidilmemesi, aşırı 
gaz vermeme, sert fren yapmama gibi) tavsiye ederiz.

• Aküden gereksiz güç harcanmasını önlemek için, motor durduktan 
sonra kontak anahtarını MAR konumunda bırakmayınız.
• 

m

 uyarı lambası, ısıtma bujileri sisteminde arıza olduğunu 

belirtmek için motor çalışınca 60 saniye veya uzun marş süresince 
yanıp söner. Eğer motor çalışırsa otomobili kullanabilirsiniz fakat 
mümkün olan en kısa sürede yetkili bir Fiat servisine başvurunuz.
• Otomobili kesinlikle, iterek, çekerek ve yokuş aşağı bırakarak 
çalıştırmayınız, bu metod, katalitik egzoz sistemine yakıt dolmasına ve 
tamir edilemeyecek biçimde zarar görmesine sebep olabilir.
• Otomobilinizi çalıştırmak için kesinlikle hızlı akü şarj cihazı 
kullanmayınız: Aksi takdirde, elektronik sistemlere zarar verebilirsiniz.
• Motoru durdurmadan önce motor devrini yükseltmenin hiç bir 
amacı yoktur ve gereksiz yere yakıt harcar. Aynı zamanda fazla yakıt 
tüketimine sebep olur ve özellikle turboşarja zarar verir.
11) MANUEL VE DUALOGIC VİTES KUTUSUNUN KULLANIMI
• Eliniz vites üzerinde iken seyahat etmeyiniz. Uygulanan güç çok 
hafif de olsa vites kutusu elemanlarının zamanından önce aşınmasına 
sebep olacaktır.
• Vites kutusu arızalıysa, sistemi kontrol ettirmek için en kısa sürede 
yetkili bir Fiat servisi ile irtibata geçiniz.
• Debriyajın etkinliğini korumak amacıyla, otomobili hareketsiz tutmak 
için gaz pedalını kullanmayınız (örn; bir yokuşta durulduğunda) bunun 
yerine fren pedalını kullanınız.
12) KAR ZİNCİRLERİ
Otomobilinize kar zinciri takılmış ise, hızınızı düşürünüz. 50 km/saat 
hızı geçmeyiniz. 

(DEVAM EDİYOR)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

149

ARAÇ GÜVENLİĞİ

(DEVAMI)

Çukurlara, kaldırımlara, kasislere dikkat ediniz ve otomobili uzun süre 
kar olmayan yerlerde kullanmayınız.
13) GÜÇ SOKETİ
Akım çekişi 180 Watt’ı geçen cihazları elektrik prizine bağlamayınız.
14) DİZEL FİLTRESİ
Besleme devresinde suyun bulunması enjeksiyon sistemine ciddi 
hasar verebilir ve motorun düzensiz çalışmasına yol açabilir. Eğer 
renkli ekranda 

c

 uyarı lambası ya da 

 sembolü yanarsa, sistemi 

boşalttırmak için en kısa sürede yetkili bir Fiat servisi ile irtibata 
geçiniz. Yakıt ikmalinden hemen sonra bu sorun belirtilirse, su yakıt 
deposuna girmiş olabilir. 
Bu durumda, hemen motoru kapatıp yetkili bir Fiat servisi ile irtibata 
geçiniz.
15) HIZLI LASTİK TAMİR KİTİ (FIX&GO)
Lastiğin yabancı nesneler tarafından patlatılması durumunda lastik 
izi üzerinde veya kenardaki hasar azami 4 mm çapa kadar tamir 
edilebilir.
16) AMPULLER VE SİGORTALAR
• Halojen ampulleri sadece metal kısımlarından tutunuz. Ampülün 
cam kısmına dokunulduğu takdirde, ışık yoğunluğu düşer ve ampulün 
kullanım ömrü kısalır. Yanlışlıkla ampule dokunmanız halinde, alkol ile 
nemlendirilmiş bir bez ile silip, kurumaya bırakınız.
• Mümkünse ampulleri yetkili bir Fiat servisinde değiştiriniz.

Dış aydınlatma lambalarının düzgün çalışması ve ayarlanması, 
güvenlik nedeni ile ve yerel kanuni uygulamalar için zorunludur.
• Müdahale, üst yapıya hasar vermeyi önlemek için gerekli tüm 
tedbirler alınarak yapılmalıdır (yeterince sert ve uygun kalınlıkta plastik 
bir kart kullanınız).
• Motor bölümünün yıkanması gerekirse, su jeti ile doğrudan motor 
bölmesi sigorta kutusuna vurmamaya özen gösteriniz.
17) OTOMOBİLİN KALDIRILMASI
Yan etekler ile donatılmış versiyonlar için lift veya krikoyu 
konumlandırılırken özellikle dikkat edilmelidir.
18) PERİYODİK BAKIM PLANI
• Benzin motorlu versiyonlar: Araç çoğunlukla şehir sürüşü için 
kullanılırsa ya da yıllık kilometre 10,000 km’den az ise, motor yağı ve 
motor yağı filtresi her 12 ayda bir değiştirilmelidir.
• Dizel motorlu versiyonlar: Araç çoğunlukla şehir sürüşü için 
kullanılırsa, motor yağı ve motor yağı filtresi her 12 ayda bir 
değiştirilmelidir.
19) BAKIM: SEVİYE KONTROLLERİ
• Seviye tamamlarken, farklı tipteki sıvıları birbirleri ile karıştırmayınız, 
bunlar birbirleri ile uyumlu olmayabilirler ve otomobilin zarar 
görmesine sebep olabilirler.
• Motorda bulunan yağdan farklı özellikte yağ ilave etmeyiniz.
• Yukarıda belirtilenlerin dışında özelliklere sahip ürünlerin kullanılması 
motorun garanti kapsamı dışında hasar görmesine sebep olabilir.

(DEVAM EDİYOR)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖNEMLİ UY

ARI VE T

AVSİYELER

150

ARAÇ GÜVENLİĞİ

(DEVAMI)

• Yüksek derecede aşındırıcı fren hidrolik sıvısının boyalı yüzeylere 
damlamamasına dikkat ediniz. Damlaması durumunda hemen suyla 
yıkayınız.
20) PARAFLU

UP

Motor soğutma sisteminde, PARAFLUUP koruyucu antifriz kullanır. 
Tamamlama işlemi sırasında, soğutma sisteminde mevcut olan 
sıvının aynısını kullanınız. PARAFLUUP antifriz, başka tip antifrizlerle 
karıştırılamaz. Eğer farklı özellikte bir sıvı ile karıştırılmış ise, motoru 
çalıştırmayınız ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
21) AKÜ DEĞİŞİMİ
Elektrikli ve elektronik donanımın yanlış takılması otomobile ciddi 
hasarlar verebilir. Otomobilinizi satın aldıktan sonra, sürekli elektrik 
çeken ilave aksesuarlar (alarm sistemleri, ses sistemi, cep telefonu 
araç kiti gibi) takmak isterseniz yetkili bir Fiat servisine gidiniz. 
Buradaki uzman personel, size aksesuar serisinden en uygun 
aksesuarlar önermenin yanı sıra, otomobilin elektrik sisteminin yeterli 
olup olmadığını kontrol edecek veya daha yüksek kapasitede bir 
akünün monte edilmesinin gerekip gerekmediğini de belirleyecektir.
22) PARK SENSÖRLERİ
Düzgün çalışması için, sensörler üzerindeki çamur, kir, kar ve buz 
temizlenmelidir. Sensörleri temizlerken hasar görmemesi için dikkatli 
olunuz. Kuru ve sert bezler kullanmayınız. Gerekirse, sensörler 
temiz su ve otomobil deterjanı ile yıkanabilir. Yıkama istasyonlarında, 
sensörleri en az 10 cm mesafeden basınçlı su veya buhar tutarak 
temizleyiniz.

23) YETERSİZ YAĞ
Motora hasar gelmesini önlemek için, kırmızı 

v

 uyarı lambası 

yandığında ya da sarı 

v

 uyarı lambası sabit olarak yandığında 

(öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda) motor yağının değiştirilmesi 
tavsiye edilir. Yetkili bir Fiat servisi ile irtibata geçiniz.
24) KAROSER
• Yıkama istasyonlarında silindirler ve/veya fırçalar ile yıkamaktan 
kaçınınız. Daha sonra, aracı nötr pH deterjanlar kullanarak sadece 
elinizle yıkayınız; kuru bir güderi ile kurulayınız. Aracı temizlemek için 
aşındırıcı ürünler ve/veya parlatıcılar kullanılmamalıdır.
• Kuş pislikleri, derhal büyük bir dikkatle yıkanmalıdır. Bunların asidi 
zararlıdır.
• Aracı (eğer mümkünse) ağaç altında park etmekten kaçınınız; 
bitkisel reçineleri derhal temizleyiniz; kuruduklarında bu reçineler 
sadece aşındırıcı ürünler ve/veya parlatıcılar ile çıkarılabilir, ki bu 
ürünler boyanın tipik opaklığını değiştirebileceğinden hiçbir şekilde 
tavsiye edilmezler.
25) CAMLAR
Ön camı ve arka camı temizlemek için saf ön cam yıkama sıvısı 
kullanmayınız; en az %50’sini su ile seyreltiniz.
26) LPG
• Otomobil özellikle bunun için tasarlanmış bir gaz LPG enjeksiyon 
sistemi ile donatılmıştır: Dolayısıyla sistemin veya bileşenlerinin 
yapısının değiştirilmesi kesinlikle yasaktır.

(DEVAM EDİYOR)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     7      8      9