Fiat 500 Vintage (2015 year). Instruction turkish - part 4

 

  Index      Fiat     Fiat 500 Vintage (2015 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     2      3      4      5     ..

 

 

Fiat 500 Vintage (2015 year). Instruction turkish - part 4

 

 

55

Ayarlar fonksiyonu sesli komutları

 

ˆ

Ayarlar

 

ˆ

Medya dosya ayarları

SMS mesaj okuyucunun sesli 

komutları

 

ˆ

Son geleni oku

 

ˆ

Mesaj okuyucusu

Media player sesli komutları

 

ˆ

Media player

 

ˆ

Başlat

 

ˆ

Durdur

 

ˆ

Bir sonraki

 

ˆ

Bir önceki

 

ˆ

Rasgele çal açık

 

ˆ

Rasgele çal kapalı

 

ˆ

Parçayı sürekli çal

 

ˆ

Parçayı sürekli çal kapalı

 

ˆ

Otomatik çal açık

 

ˆ

Otomatik çal kapalı

 

ˆ

Şimdi çalıyor

MEVCUT SESLİ KOMUT 

LİSTESİ

Takip eden sayfalarda 

Blue&Me™ 

sisteminde bulunan tüm sesli komutlar 

verilmiştir.

Daima mevcut sesli komutlar

 

ˆ

Yardım

 

ˆ

İptal

 

ˆ

Tekrarla

Serbest konuşma tertibatı sesli 

komutları

 

ˆ

Numara çevir

 

ˆ

Ara [İsim]

 

ˆ

Telefon

 

ˆ

Yeniden ara

 

ˆ

Tekrar ara

 

ˆ

Geri ara

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

56

YAKIT DEPOSUNUN 

DOLDURULMASI

 20) 

 26)

DİZEL VE BENZİN 

MOTORLU VERSİYONLAR 

(şekil 53)

Yakıt depo kapağının açılması

 

ˆ

Kapağı (A) açınız.

 

ˆ

Kontak anahtarını kilitteyken saat 

yönünün tersine doğru çeviriniz ve 

kapağın (B) vidasını çıkarınız.

 

ˆ

Yakıt dolumu sırasında, kapak 

gösterildiği gibi yerleştirilmelidir.

53

 

DVDF0S033c

TAŞINABİLİR NAVİGASYON 

SİSTEMİ KURMA HAZIRLIĞI

(öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Taşınabilir navigasyon sistemini 

gösterge panelindeki yuvaya (şekil 52) 

yerleştiriniz.

52

 

DVDF0S0155c

AUX

AUX kaynağını etkinleştirmek için, 

AUX kaynağı görüntülenene kadar 

birkaç kez MEDIA butonuna (radyo ön 

panelinde) ya da SRC direksiyon simidi 

kontrolüne basınız.
NOT

 

ˆ

AUX soketine bağlanmış cihazın 

fonksiyonları cihaz kullanılarak 

yönetilir. Radyo veya direksiyon 

simidi kontrollerini kullanarak parça/

klasör/çalma listesini değiştirmek 

mümkün değildir.

 

ˆ

Taşınabilir cihazın kablosunu AUX 

soketine bağlı bırakmayınız.

51 - USB portu / AUX soketi

 

DVDF0S032c

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57

55

 

DVDF0S035c

Eğer farklı bir ülkede bulunuyorsanız, 

bulunduğunuz ülkede hangi tip 

adaptörün kullanıldığını öğreniniz. 

DİKKAT LPG’yi sadece motorlu araçlar 

için kullanınız.

DİKKAT Zarar görmemesi için LPG 

adaptörünü dikkatli bir şekilde 

kullanınız.

Doldurma deliğine erişmek için, giriş 

flapını (A) (şekil 54) açınız ve kapağı (B) 

çıkarınız. 
Yakıt dolumu sırasında aşağıdaki 

önlemlere uyunuz:

 

ˆ

Motoru durdurunuz.

 

ˆ

El frenini çekiniz.

 

ˆ

Kontak anahtarını STOP konumuna 

çeviriniz.

 

ˆ

Sigara içmeyiniz.

 

ˆ

Özel adaptörü nitelikli LPG yakıt 

ikmali personeline teslim ediniz.

DİKKAT LPG ile yakıt dolumu 

yapmadan önce, nitelikli personel 

adaptörün doldurma deliği üzerine 

doğru bir şekilde sıkılmış olduğundan 

emin olmalıdır.

DİKKAT Ülkeye göre, yakıt doldurma 

pompaları için farklı tiplerde adaptörler 

bulunmaktadır. Özel bir kutu içinde 

arabanızla birlikte gelen adaptör (C) 

(şekil 55) arabanın satıldığı ülke için özel 

olarak tasarlanmıştır.

Benzinli motorlar
Sadece oktan oranı en az 95 RON 

(EN 228 standardı) olan kurşunsuz 

benzin kullanınız.
Dizel motorlar
Dizeli sadece motorlu taşıtlar için 

kullanınız (EN 590 standardı).

LPG VERSİYONLARI

LPG doldurma deliği
LPG doldurma deliği, benzin doldurma 

tapasının yanında yer alır.
Doldurma deliği gövdesinde bir çek 

valfe sahiptir.

54

 

DVDF0S034c

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

58

 

ˆ

Tırtıklı somunu (C) (şekil 57) saat 

yönüne doğru çevirerek LPG 

tapasını kapatınız.

 

ˆ

Kapağı yeniden takınız ve sabitleme 

tertibatlarını yeniden sıkınız.

57

 

DVDF0S037c

Aktif güvenlik
Araba diğer versiyonlar gibi aynı aktif 

güvenlik özelliklerine sahiptir.
LPG sistemi çok sayıda güvenlik 

özelliklerine sahip olsa da, otomobil 

uzun bir süre boyunca her 

kullanılmadığında veya bir arıza ya 

da kaza sonucu her acil duruma 

getirildiğinde şu işlemlerin yapılması 

tavsiye edilir:

 

ˆ

Sabitleme tertibatlarının (A) (şekil 

56) vidalarını çıkarınız, daha sonra 

kapağı (B) sökünüz.

56

 

DVDF0S036c

LPG SİSTEMLİ 

VERSİYON

 45) 

 26)

TANITIM

LPG versiyonu iki yakıt besleme sistemi 

barındırır: Biri benzin diğer ise LPG için.
Benzin sistemi gibi LPG sistemi de 

zamanlı olup, özel enjektörlere sahip 

sıralı çoklu tiptir.

PASİF GÜVENLİK/AKTİF 

GÜVENLİK

Pasif güvenlik
Araba diğer versiyonlar gibi aynı pasif 

güvenlik özelliklerine sahiptir. Özellikle 

depo bağlantıları (stepne yuvasında 

bulunur) çarpışma testleri için Fiat 

güvenlik standartlarını geçecek şekilde 

tasarlanmıştır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59

BENZİN/LPG BESLEME 

TÜRÜNÜN SEÇİLMESİ

Seçim anahtarı (benzin/LPG) ortak 

kanalda (şekil 59) yer alır ve şunları 

içerir:

 

ˆ

A benzin/LPG anahtarı.

 

ˆ

B LPG miktarı göstergesi; 

rezervi göstermek için dördü 

yeşil biri turuncu 5 LED. Turuncu 

LED sadece bir yeşil LED açık 

olduğunda yanar.

 

ˆ

C benzin çalışma modu göstergesi: 

Anahtarın (A) yanındaki turuncu 

LED. Bu fonksiyon doğrudan LPG 

kontrol ünitesi tarafından kontrol 

edilir.

 

ˆ

D LPG çalışma modu göstergesi: 

Anahtarın (A) yanındaki yeşil LED. 

Bu fonksiyon doğrudan LPG kontrol 

ünitesi tarafından kontrol edilir.

DİKKAT Kontak anahtarı MAR-ON 

konumuna çevrilirse, tüm cihaz LED’leri 

yaklaşık olarak 4 saniye boyunca açık 

kalacaktır (kontrol fonksiyonu).

Her halükarda, münferit bir ülkedeki 

süre sınırı bittiğinde, tankı yenisiyle 

değiştirtmek için bir Fiat Yetkili Satıcısı 

ile irtibata geçiniz.
Tank tanımlama verileri çoklu valf 

ünitesinin altında, tankın üzerine 

basılmıştır:

 

ˆ

Onay ülkesi tanımlama ve onay 

numarası.

 

ˆ

Tasarlandığı gaz tipi (LPG).

 

ˆ

Tank imalatçısının adı.

 

ˆ

Tank devreye alma basıncı (30 bar).

 

ˆ

Maksimum yeniden doldurma 

yüzdesi (%80).

 

ˆ

Tank boyutları.

 

ˆ

Litre cinsinden tankın nominal 

kapasitesi.

 

ˆ

Tank imalat tarihi (ay/yıl).

 

ˆ

Tank seri numarası.

LPG TANKI

Araç, LPG’yi sıvı halde biriktirmek için 

(basınçlı) bir tanka (A) (şekil 58) sahiptir. 

Halka biçiminde olup, özel korumalı 

stepne bölmesine bulunur.

58

 

DVDF0S039c

LPG tankı belgelendirmesi
LPG tankı yürürlükteki yönetmeliklere 

uygun olarak belgelendirilmiştir.
İtalya’da, tank araç tescil tarihinden 

itibaren başlayarak 10 yıllık bir ömre 

sahiptir. Eğer araç İtalya’dan başka bir 

ülkede tescil edilmişse, LPG tankı ile 

ilgili süre ve test/muayene prosedürleri 

söz konusu ülkede yürürlükte olan 

ulusal mevzuata bağlı olarak değişebilir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

60

Ayrıca, dış sıcaklık yaklaşık –10°C’nin 

altında iken çalıştırıldığında, benzinden 

LPG’ye geçme zamanı basınç 

regülatörünün/azaltma ünitesinin 

ısınmasını sağlamak için artar.

DİKKAT Değiştirme işlemi hızlanma 

veya harekete geçme esnasında 

gerçekleşirse, güçte küçük bir düşüş 

olabilir.

Anahtarın üst kısmında bulunan beş 

adet LED (biri turuncu dördü yeşil) 

tanktaki LPG miktarını gösterir. 
Eğer LPG biterse, sistem otomatik 

olarak benzine geçer: Anahtarın 

yanındaki turuncu C LED’i yanar ve 

LPG kullanımını gösteren yeşil D LED’i 

söner.
Otomobil, benzindeyken standart 

bir çalıştırmadan sonra LPG ile 

doldurulursa, yakıt sistemi otomatik 

olarak LPG’ye döner: Anahtarın 

yanındaki turuncu C LED’i söner ve 

LPG kullanımı ile ilgili yeşil D LED’i 

yanar.
Özellikle benzinde devam etmek 

isterseniz, sağ taraftaki anahtara (A) 

basınız.
Değiştirme işleminin gerçekleştiğini 

göstermek için anahtarın yanındaki 

turuncu C LED’i yanacaktır (LPG yakıt 

sistemi tamamen devre dışı bırakıldı). 
Yakıt beslemesi sadece anahtarın 

(A) tekrar kullanılmasıyla LPG’ye 

döndürülebilir; değiştirme işleminin 

gerçekleştiğini göstermek için anahtarın 

yanındaki yeşil D LED’i yanacaktır.

DİKKAT Kontak anahtarı STOP 

konumuna çevrilirse, seçilen çalışma 

modu ile ilgili LED yaklaşık olarak 2 

saniye boyunca açık kalacaktır (C veya 

D LED’i).
Çalıştırma her zaman benzindeyken 

gerçekleşir; daha sonra, anahtarın 

(A) (şekil 59) konumuna bağlı olarak, 

aşağıdakiler meydana gelir:

 

ˆ

Sağ taraftaki basılı anahtar (A)  

(  sembolü ile tanımlanır), ilgili 

turuncu C LED’inin aktif hale 

gelmesiyle benzin kullanımını 

gösterir.

 

ˆ

Sol taraftaki basılı anahtar (A)  

(

G sembolü ile tanımlanır), ilgili yeşil 

D LED’inin aktif hale gelmesiyle 

LPG kullanımını gösterir.

59

 

DVDF0S040c

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61

EMNİYET KEMERLERİ 

VE ÖN GERDİRİCİLER

 21) 

 9)

EMNİYET KEMERLERİ

Emniyet kemerlerinin kullanımı

ˆ

ˆ

Emniyetˆkemeri,ˆgöğüsˆdikˆbirˆ

biçimdeˆkoltukˆsırtlığınaˆtamamıylaˆ

dayanmışˆdurumdaykenˆtakılmalıdır.

ˆ

ˆ

Emniyetˆkemerleriniˆbağlamakˆ

içinˆAˆ(şekilˆ60)ˆdiliniˆalarakˆ“klik”ˆ

sesiniˆduyanaˆkadarˆBˆkilidininˆ

içineˆyerleştiriniz.ˆKemeriˆtakarkenˆ

eğerˆkemerˆsıkışırsa,ˆkısaˆbirˆ

bölümününˆgeriyeˆsarılmasınaˆizinˆ

verip,ˆyavaşçaˆyenidenˆdışarıˆdoğruˆ

çekiniz.

ˆ

ˆ

Kemeriˆserbestˆbırakmakˆiçinˆ

butonaˆ(C)ˆbasınız.ˆ

Sistemiˆkalıcıˆşekildeˆdevredenˆ

çıkarmakˆiçin,ˆyetkiliˆbirˆFiatˆservisiˆileˆ

temasaˆgeçiniz.ˆ
Emniyetˆkemeriˆhatırlatmaˆsistemiˆ

ancakˆayarˆmenüsüˆvasıtasıylaˆyenidenˆ

devreyeˆalınabilirˆ(“OtomobilinˆTanıtımı”ˆ

bölümündekiˆ“Menüˆseçenekleri”ˆ

kısmınaˆbakınız).

ÖN GERDİRİCİLER

Otomobiliniz,ˆönˆkoltuklardakiˆemniyetˆ

kemerlerininˆdahaˆetkiliˆkorumaˆ

sağlamasıˆiçinˆgerdiriciˆsistemˆileˆ

donatılmıştır.ˆBuˆsistem,ˆbirˆsensörˆ

yardımıˆileˆşiddetliˆbirˆçarpışmaˆ

olduğunuˆalgılarˆveˆkemerinˆbirkaçˆ

santimˆdahaˆgerilipˆkısalmasınıˆsağlar.ˆ

Buˆşekilde;ˆkemerˆkullanıcıyıˆarkadaˆ

tutmayaˆbaşlamadanˆönce,ˆgerdiriciˆ

kemerinˆvücuduˆboşluksuzˆbirˆşekildeˆ

sarmasınıˆsağlar.
Emniyetˆkemeriˆkilitlendiğinde,ˆ

gerdiricininˆdevreyeˆgirdiğiˆanlaşılırˆveˆ

emniyetˆkemeriˆelˆileˆbileˆçekilmez.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

60

ˆ

DVDF0S041c

ˆ

ˆ

Dikˆyokuşlardaˆkemerˆkilitlenebilir.ˆ

Buˆnormaldir.ˆToplayıcıˆmekanizma,ˆ

kemerˆhızlaˆçekildiğinde,ˆaniˆfrenˆ

yapıldığında,ˆçarpışmaˆdurumundaˆ

veyaˆyüksekˆhızdaˆvirajˆdönerkenˆ

kilitlenir.

EMNİYET KEMERİ 

HATIRLATICISI (SBR 

SİSTEMİ)

(öngörülenˆbazıˆpazarlarda/versiyonlarda)

Sistem,ˆsürücüyeˆveˆönˆyolcuyaˆgörselˆ

göstergelerˆ(göstergeˆpanelindekiˆuyarıˆ

lambalarınınˆyanmasıˆveˆsesliˆsinyal)ˆileˆ

kemerleriniˆbağlamalarınıˆhatırlatır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

62

YÜK SINIRLAYICILARI

Yolcununˆgüvenliğiniˆartırmakˆiçin,ˆönˆveˆ

arkaˆkoltukˆemniyetˆkemerˆmakaralarıˆ

öndenˆçarpmaˆhalinde,ˆkemerˆ

kilitlemeˆsırasındaˆomuzlaraˆveˆgöğüseˆ

uygulananˆkuvvetinˆmiktarınıˆkısıtlayanˆ

birˆyükˆsınırlayıcısıˆiçerir.

EMNİYET KEMERLERİNİN 

DAİMA İYİ DURUMDA 

TUTULMASI İÇİN 

YAPILMASI GEREKENLER

Aşağıdakiˆhususlaraˆdikkatˆediniz:

ˆ

ˆ

Kemerˆdaimaˆgergin,ˆdönmemişˆ

veˆhiçbirˆzorluklaˆkarşılaşmadanˆ

serbestˆşekildeˆkayabilecekˆ

pozisyondaˆkullanılmalıdır.

ˆ

ˆ

Emniyetˆkemerininˆfonksiyonunuˆ

kemeriˆtakarakˆveˆhızlıˆbirˆşekildeˆ

çekerekˆtestˆedebilirsiniz.

ˆ

ˆ

Emniyetˆkemerlerini,ˆciddiˆbirˆ

kazadanˆsonraˆüzerlerindeˆ

herhangiˆbirˆhasarˆgörünmeseˆbileˆ

değiştiriniz.ˆÖnˆgerdiricilerˆdevreyeˆ

girmişseˆemniyetˆkemerleriniˆherˆ

zamanˆdeğiştiriniz.

ˆ

ˆ

Emniyetˆkemerleriniˆsabunluˆsuˆ

ileˆyıkayıpˆdurulayarak,ˆgölgedeˆ

kurutunuz.ˆKemerˆdokusunaˆ

zararˆverebilecekˆtürden;ˆkuvvetliˆ

deterjanlar,ˆçamaşırˆsuyu,ˆ

renklendiriciˆveyaˆbaşkaˆkimyasalˆ

maddelerˆkullanmayınız.

ˆ

ˆ

Toplayıcıˆmakaralarınıˆkesinlikleˆ

ıslatmayınız.ˆSadeceˆkuruˆkalmalarıˆ

halindeˆdüzgünˆolarakˆçalışmalarıˆ

garantiˆedilir.

ˆ

ˆ

Emniyetˆkemerleriniˆherhangiˆbirˆ

aşınmaˆveyaˆüzerlerindeˆkesikˆtespitˆ

edildiğiˆzamanˆdeğiştiriniz.

Ayrıcaˆbuˆaraçtaˆikinciˆbirˆgerdiriciˆ

sistemˆvardırˆ(eşikˆçıtasınınˆbulunduğuˆ

yerdeˆtakılıdır)ˆveˆdevreyeˆgirdiğiˆmetalˆ

kablonunˆkısalmasıylaˆanlaşılır.
Küçükˆbirˆmiktarˆdumanˆortayaˆçıkabilir.ˆ

Buˆdumanˆhiçˆbirˆşekildeˆzehirliˆdeğildirˆ

veˆbirˆyangınˆtehlikesiˆoluşturmaz.

DİKKATˆGerdiricininˆmaksimumˆkorumaˆ

sağlamasıˆiçinˆemniyetˆkemeriˆgöğüsˆveˆ

kalçalarıˆsaracakˆşekildeˆbağlanmalıdır.
Önˆgerdiricilerˆherhangiˆbirˆbakımˆ

veyaˆyağlamaˆgerektirmez.ˆOrijinalˆ

konumundaˆyapılanˆtümˆdeğişiklikler,ˆ

etkinliğiniˆgeçersizˆkılar.ˆIstisnaiˆ

doğalˆafetlerˆ(sel,ˆdenizˆfırtınalarıˆ

gibi)ˆsonucundaˆsistemˆıslanırˆveyaˆ

çamurlanırˆise,ˆdeğiştirilmesiˆzorunludur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63

EMNİYET KEMERLERİNİN 

KULLANIMI İLE İLGİLİ 

GENEL BİLGİLER

Emniyetˆkemeriniˆherˆzamanˆhareketˆ

etmedenˆönceˆtakınız.

ˆ

ˆ

Hamileˆbayanlarˆdaˆemniyetˆ

kemeriˆtakmakˆzorundadırlar.ˆ

Kemerˆtakmamalarıˆhalindeˆ

kendileriˆveˆdoğacakˆçocuklarıˆiçinˆ

kazaˆdurumundaˆyaralanmaˆriskiˆ

dahaˆfazladır.ˆHamileˆbayanlar,ˆ

emniyetˆkemerininˆaltˆkısmıˆkarınˆ

bölgesininˆaltındanˆgeçecekˆşekildeˆ

ayarlamalıdırlarˆ(şekilˆ61).

61

ˆ

DVDF0S042c

ˆ

ˆ

Herˆbirˆemniyetˆkemeriˆsadeceˆ

birˆkişiˆiçindir.ˆEmniyetˆkemeriˆ

çocuğunˆüzerindenˆgeçecekˆşekildeˆ

kucağınızaˆçocukˆalarakˆseyahatˆ

etmeyinizˆ(şekilˆ63).ˆVücudaˆemniyetˆ

kemeriˆileˆaranızaˆgelecekˆşekildeˆ

herhangiˆbirˆnesneˆbağlamayınız.

63

ˆ

DVDF0S044c

ˆ

ˆ

Kemerˆkıvrılmışˆolmamalıdır.ˆÜstˆ

kısım,ˆomuzunˆüzerindenˆgöğsüˆ

çaprazlamasınaˆgeçmelidir.ˆAltˆkısımˆ

kullanıcınınˆöneˆdoğruˆkaymasınıˆ

önlemekˆiçinˆkarınˆüzerindenˆdeğilˆ

kalçaˆüzerindenˆbağlanmalıdırˆ

(şekilˆ62),ˆkemerinˆyolcununˆ

vücudunuˆsarmasınıˆönlemekˆ

içinˆklipsler,ˆtutucuˆparçalarˆvs.ˆ

kullanmayınız.

62

ˆ

DVDF0S043c

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

64

Herˆbirˆağırlıkˆgrubundakiˆçocuklarınˆ

Fiatˆmarkaˆotomobillerˆiçinˆözelˆolarakˆ

tasarlanmışˆveˆdenenmişˆFiatˆAksesuarˆ

Serisindeˆbulunanˆçocukˆkoruyucuˆ

sistemleriniˆkullanmalarınıˆtavsiyeˆ

ediyoruz.

GRUP 0 ve 0+

ˆ

ˆ

13ˆkgˆağırlığaˆkadarˆolanˆbebekler;ˆ

bebeğinˆbaşınıˆdestekleyenˆveˆ

arkaˆtarafaˆbakarˆşekildeˆmonteˆ

edilenˆözelˆtipteˆkoruyucuˆkoltuklaraˆ

oturtulmalıdır.

ˆ

ˆ

Koruyucuˆkoltuk,ˆotomobilinˆ

koltuğunaˆemniyetˆkemeriˆileˆ

bağlanır,ˆçocuğunˆdaˆkoruyucuˆ

koltuğunˆkemerleriˆileˆbağlanmışˆ

olmasıˆgerekir.

64

ˆ

DVDF0S045c

Çocukˆemniyetˆkoltuğununˆseçimi,ˆilgiliˆ

çocuğunˆağırlığınaˆbağlıdır.ˆBirçokˆfarklıˆ

çocukˆemniyetˆkoltuğuˆbulunmaktadırˆ

ancakˆkullanacakˆolanˆçocuğaˆuygunˆ

olanˆkoltuğuˆseçmekˆçokˆönemlidir.
Enˆiyiˆçocukˆkoruyucuˆsistemleriˆ

üzerindeˆyapılanˆaraştırmalarınˆ

sonuçları,ˆAvrupaˆStandardıˆECE-R44ˆ

içindeˆyerˆalmaktadır.ˆBuˆstandartˆ

aşağıdaˆbeşˆgruptaˆbelirtilenˆkoruyucuˆ

sistemlerinˆkullanımınıˆşartˆkoşar:

Grupˆ0ˆ-ˆ10ˆkgˆağırlığaˆkadar
Grupˆ0+ˆ-ˆ13ˆkgˆağırlığaˆkadar
Grupˆ1ˆ-ˆ9-18ˆkgˆarası
Grupˆ2ˆ-ˆ15-25ˆkgˆarası
Grupˆ3ˆ-ˆ22-36ˆkgˆarası

1,50ˆm’denˆdahaˆuzunˆboyluˆolanˆ

çocuklar,ˆkoruyucuˆsistemlerinˆkullanımıˆ

açısındanˆyetişkinˆolarakˆkabulˆ

edilirlerˆveˆnormalˆemniyetˆkemeriniˆ

kullanabilirler.
Tümˆkoruyucuˆsistemlerdeˆonayˆbilgileriˆ

bulunmalıˆveˆsistemeˆemniyetliˆşekildeˆ

bağlanmış,ˆsökülemeyenˆbirˆetiketˆ

üzerindeˆkontrolˆedildiğiniˆgösterenˆ

işaretˆbulunmalıdır.

ÇOCUKLARIN 

GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE 

TAŞINMASI

ˆ22),ˆ23)ˆ

ˆ9)

Birˆçarpışmaˆanındaˆenˆiyiˆkorumaˆiçinˆ

tümˆyolcularˆotururˆdurumdaˆveˆyeterliˆ

tutmaˆsistemiyleˆkuşanmışˆolmalıdırlar.
Buˆözellikleˆçocuklarˆiçinˆdahaˆdaˆ

önemlidirˆ(otomobilinizˆ2003/20/ECˆ

Avrupaˆdirektiflerineˆuymaktadır).
Çocuklarınˆbaşları;ˆvücutˆağırlıklarıylaˆ

kıyaslandığındaˆyetişkinlerinkindenˆdahaˆ

büyükˆveˆağırken,ˆkasˆveˆkemikˆyapılarıˆ

daˆtamˆolarakˆgelişmemiştir.ˆ
Birˆçarpışma,ˆaniˆfrenlemeˆveyaˆaniˆ

manevraˆdurumlarındaˆyaralanmaˆriskiniˆ

enˆazaˆindirmekˆiçinˆyetişkinlerˆiçinˆolanˆ

emniyetˆkemeriˆharicindeˆdoğruˆtaşımaˆ

sistemleriˆgereklidir.ˆÇocuklarˆemniyetliˆ

veˆkonforluˆşekildeˆtaşınmalıdır.ˆ

Çocuğunˆözelliklerineˆbağlıˆolarakˆ

olabildiğinceˆuzunˆsüreˆ(enˆazındanˆ3ˆ

veyaˆ4ˆyaşınaˆkadar)ˆyönüˆaracınˆsürüşˆ

yönününˆtersineˆdoğruˆbakanˆçocukˆ

emniyetˆkoltuklarındaˆtaşınmalıdır.ˆBuˆ

konumˆbirˆçarpışmaˆanındaˆenˆgüvenliˆ

konumdur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65

GRUP 3

ˆ

ˆ

22ˆkgˆveˆ36ˆkgˆarasıˆağırlıktaˆolanˆ

çocuklarˆiçin,ˆçocuğunˆsırtınınˆ

koltukˆsırtlığındanˆuzaklaştırılmasınıˆ

sağlamakˆüzereˆbirˆdestekˆ

kullanılmasınıˆgerektirmez.

Şekilˆ67ˆarkaˆkoltuktaˆçocukˆ

koltuğununˆuygunˆşekildeˆ

yerleştirilmesiniˆgöstermektedir.
1,50ˆm’denˆdahaˆuzunˆboyluˆçocuklarˆ

yetişkinlerˆgibiˆemniyetˆkemeriˆ

takabilirler.

67

ˆ

DVDF0S048c

GRUP 2

ˆ

ˆ

15-25ˆkgˆarasındakiˆçocuklarˆ

doğrudanˆotomobilinˆemniyetˆ

kemerleriyleˆbağlanabilirler.

Koltuğunˆtekˆfonksiyonuˆçocuğuˆ

emniyetˆkemerineˆgöreˆdoğruˆkonumdaˆ

tutmak,ˆböyleceˆçaprazˆkısmınˆboyunˆ

yerineˆgöğüseˆveˆenineˆkısmındaˆ

çocuğunˆkarınˆboşluğuˆyerineˆleğenˆ

kemiğineˆoturmasınıˆsağlamaktır.

66

ˆ

DVDF0S047c

GRUP 1

ˆ

ˆ

9ˆkgˆveˆ18ˆkgˆarasıˆağırlıktaˆ

olanˆçocuklar,ˆönˆtarafındaˆ

yastıklarˆbulunanˆçocukˆkoruyucuˆ

koltuklarına,ˆöneˆbakarˆşekildeˆ

oturtulmalıdır.

9-18 kg

65

ˆ

DVDF0S046c

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

66

YOLCU TARAFI KOLTUKLARI İLE ÇOCUK KOLTUĞU KULLANIMININ UYGUNLUK TABLOSU

Fiat,ˆçocukˆkoltuklarınınˆotomobilinˆdeğişikˆyerlerineˆmontajıˆileˆilgiliˆ2000/3/ECˆAvrupaˆdirektiflerineˆaşağıdakiˆtablodaˆ

gösterildiğiˆşekildeˆuymaktadır:

Grup

Ağırlık ölçüsü

Ön yolcu

Arka yolcu

Grupˆ0,ˆ0+

13ˆkg’aˆkadar

U

U

Grupˆ1

9-18ˆkgˆarası

U

U

Grupˆ2

15-25ˆkgˆarası

U

U

Grupˆ3

22-36ˆkgˆarası

U

U

Uˆ=ˆBelirtilenˆ“grup”larˆiçinˆAvrupaˆECE-R44ˆdüzenlemelerineˆgöreˆ“Universal”ˆkategoriyeˆgirenˆkoruyucuˆ

sistemlerinˆuygunluğu.

Araçlarda çocuk taşınırken uyulması gereken kurallar aşağıda özetlenmiştir:
Birˆkazaˆolmasıˆdurumunda;ˆaraçˆiçindekiˆenˆgüvenliˆyerˆarkaˆkoltukˆolduğundan,ˆçocukˆkoruyucuˆsistemleriˆarkaˆkoltuğaˆmonteˆ

edilmelidir.
Yolcuˆhavaˆyastığıˆdevredenˆçıkartılmışsa,ˆgerçektenˆdevredenˆçıkartıldığındanˆeminˆolmakˆiçinˆherˆzamanˆgöstergeˆpanelindekiˆ

ˆuyarıˆlambasınıˆkontrolˆediniz.

Çocukˆkoruyucuˆkoltuğununˆmontajıˆileˆilgiliˆimalatçıˆfirmaˆtarafındanˆverilenˆtalimatlaraˆuyunuz.ˆBuˆtalimatları,ˆaracınˆbelgeleriˆveˆ

buˆelˆkitabıˆileˆbirlikteˆsaklayınız.ˆMontajˆtalimatıˆolmayanˆçocukˆkoruyucuˆsistemleriniˆkullanmayınız.
Emniyetˆkemeriniˆçekerek,ˆdoğruˆbağlandığınıˆherˆzamanˆkontrolˆediniz.
Birˆçocukˆkoruyucuˆsistemineˆaynıˆandaˆsadeceˆbirˆçocukˆbağlanabilir.ˆBirˆçocukˆkoruyucuˆsistemiˆileˆaslaˆikiˆçocukˆtaşımayınız.
Seyahatˆesnasındaˆçocuğunˆyanlışˆoturmasınaˆveyaˆkemerleriˆçözmesineˆizinˆvermeyiniz.
Emniyetˆkemerininˆçaprazˆkısmının,ˆçocuğunˆkolununˆaltınaˆveyaˆsırtınınˆarkasınaˆgelmesineˆaslaˆizinˆvermeyiniz.
Kucağınızdaˆkesinlikleˆçocukˆveyaˆbebekˆtaşımayınız.ˆNeˆkadarˆgüçlüˆolursaˆolsun,ˆbirˆkazaˆanındaˆhiçˆkimseˆbirˆçocuğuˆ

tutamaz.
Birˆkazaˆdurumundaˆkoltuğuˆyenisiˆileˆdeğiştiriniz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67

69

ˆ

DVDF0S050c

UniversalˆIsofixˆ“DuoˆPlus”ˆçocukˆ

emniyetˆ(kemeri)ˆsistemiˆveˆözelˆ“Gˆ0/1”ˆ

koltuğuˆFiatˆaksesuarˆserisindenˆteminˆ

edilebilir.
Herhangiˆbirˆkurulum/kullanımˆbilgisiˆ

için,ˆçocukˆgüvenlikˆsistemininˆ

imalatçısıˆtarafındanˆverilmesiˆgerekenˆ

“KullanımˆKılavuzu”naˆbakınız.

70

ˆ

DVDF0S051c

Çocukˆkoltuğuˆileˆilgiliˆbirˆörnekˆşekildeˆ

(şekilˆ68)ˆgösterilmektedir.ˆ“Universalˆ

Isofix”,ˆçocukˆkoltuğuˆ1.ˆağırlıkˆgrubunuˆ

kapsar.
Sadeceˆözelˆolarakˆdizaynˆedilmişˆiseˆ

kullanılabilen,ˆdiğerˆağırlıkˆgruplarınıˆ

kapsayanˆIsofixˆçocukˆkoltuklarıˆ

buˆotomobilˆiçinˆtestˆedilmişˆveˆ

onaylanmıştırˆ(çocukˆkoltuğuˆileˆbirlikteˆ

verilenˆlisteyeˆbakınız).

“UNIVERSAL ISOFIX” 

ÇOCUK GÜVENLİK 

SİSTEMİNİN MONTAJI

Çocukˆkoltuğunu,ˆarkaˆkoltukˆsırtlığıˆ

ileˆarkaˆkoltukˆminderininˆarasındaˆ

bulunanˆmetalˆaltˆhalkalaraˆ(A-şekilˆ69)ˆ

bağlayınız.ˆÜstˆkayışıˆ(çocukˆkoltuğuˆ

ileˆbirlikteˆverilmektedir)ˆarkaˆkoltukˆ

sırtlığınınˆarkaˆaltˆkısmındaˆbulunanˆilgiliˆ

halkalaraˆ(Bˆ-ˆşekilˆ70)ˆsabitleyiniz.
Hemˆgelenekselˆgüvenlikˆsisteminiˆ

hemdeˆ“UniversalˆIsofix”ˆi,ˆaynıˆandaˆ

kurmakˆmümkündür.ˆIsofixˆçocukˆ

koltuklarıˆsözˆkonusuˆolduğunda,ˆ

yalnızcaˆECEˆR44/03ˆUniversalˆ

Isofixˆişaretineˆsahipˆkoltuklarınˆ

kullanılabileceğiniˆunutmayınız.

“ISOFIX” ÇOCUK 

EMNİYET SİSTEMİNİN 

MONTAJI 

YeniˆAvrupaˆstandartlarınaˆuygunˆ

buˆsistemˆbebeklerinˆtaşınmasıˆiçinˆ

öngörülmüştür.ˆUniversalˆIsofixˆçocukˆ

emniyetˆ(kemeri)ˆsistemlerininˆyanıˆsıraˆ

gelenekselˆçocukˆemniyetˆ(kemeri)ˆ

sistemleriˆdeˆmonteˆedilebilir.

68

ˆ

DVDF0S049c

ˆ23)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

68

YOLCU KOLTUĞUNUN ISOFIX UNIVERSAL KULLANIMINA BAĞLI YASAL UYGUNLUĞU 

(FIAT 500)

AşağıdakiˆtabloˆECEˆ16ˆAvrupaˆStandardınaˆgöreˆIsofixˆemniyetˆsistemlerinin,ˆIsofixˆUniversalˆkemerleriyleˆdonatılmışˆkoltuklardaˆ

değişikˆşekildeˆkurulumunuˆgöstermektedir.

Ağırlık ölçüsü

Çocuk koltuğu yönü

Isofix boy grubu

Isofix konumu 

yan arka

Grup 0 - 10 kg’a kadar

Arkaya bakan

E

X

Grup 0+ - 13 kg’a kadar

Arkaya bakan

E

X

Arkaya bakan

D

X

Arkaya bakan

C

X

Grup 1 - 9-18 kg arası

Arkaya bakan

D

X

Arkaya bakan

C

X

Öne bakan

B

IUF

Öne bakan

B1

IUF

Öne bakan

A

IUF

X:ˆBuˆkiloˆgrubundaˆve/veyaˆölçüˆsınıfındaˆISOFIXˆçocukˆkorumaˆgüvenlikˆsistemiˆiçinˆISOFIXˆkonumuˆuygunˆdeğildir.
IUF:ˆÖneˆ(sürüşˆyönüne)ˆbakanˆ“universal”ˆsınıfıˆveˆaynıˆzamandaˆilgiliˆağırlıkˆgrubuˆiçinˆkullanımınaˆizinˆverilmişˆISOFIXˆçocukˆkoltukˆsistemleriˆ

içinˆuygundur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69

YOLCU KOLTUĞUNUN ISOFIX UNIVERSAL KULLANIMINA BAĞLI YASAL UYGUNLUĞU 

(FIAT 500C)

AşağıdakiˆtabloˆECEˆ16ˆAvrupaˆStandardınaˆgöreˆIsofixˆemniyetˆsistemlerinin,ˆIsofixˆUniversalˆkemerleriyleˆdonatılmışˆkoltuklardaˆ

değişikˆşekildeˆkurulumunuˆgöstermektedir.

Ağırlık ölçüsü

Çocuk koltuğu yönü

Isofix boy grubu

Isofix konumu 

yan arka

Grup 0 - 10 kg’a kadar

Arkaya bakan

E

X

Grup 0+ - 13 kg’a kadar

Arkaya bakan

E

X

Arkaya bakan

D

X

Arkaya bakan

C

X

Grup 1 - 9-18 kg arası

Arkaya bakan

D

X

Arkaya bakan

C

X

Öne bakan

B

IUF

Öne bakan

B1

IUF

Öne bakan

A

X

X:ˆBuˆkiloˆgrubundaˆve/veyaˆölçüˆsınıfındaˆISOFIXˆçocukˆkorumaˆgüvenlikˆsistemiˆiçinˆISOFIXˆkonumuˆuygunˆdeğildir.
IUF:ˆÖneˆ(sürüşˆyönüne)ˆbakanˆ“universal”ˆsınıfıˆveˆaynıˆzamandaˆilgiliˆağırlıkˆgrubuˆiçinˆkullanımınaˆizinˆverilmişˆISOFIXˆçocukˆkoltukˆ

sistemleriˆiçinˆuygundur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

70

HAVA YASTIKLARI

Aracınızdakiˆmevcutˆhavaˆyastıklarıˆ

şunlardır:ˆSürücüˆveˆönˆyolcuˆiçinˆhavaˆ

yastıkları,ˆsürücüˆdizˆhavaˆyastığı,ˆyanˆ

havaˆyastığıˆveˆperdeˆhavaˆyastıkları.

ÖN HAVA YASTIKLARI

Sürücü/yolcuˆönˆhavaˆyastıklarıˆveˆ

sürücüˆdizˆhavaˆyastığıˆ(öngörülenˆbazˆ

pazarlarda/versiyonlarda),ˆorta/yüksekˆ

şiddettekiˆherhangiˆbirˆöndenˆçarpışmaˆ

anındaˆsürücü/yolcuˆileˆdireksiyonˆ

simidiˆveyaˆönˆpanelˆarasınaˆbirˆyastıkˆ

yerleştirerekˆyolcularıˆkorumakˆüzereˆ

tasarlanmıştır.
Önˆhavaˆyastıkları,ˆöndenˆ

çarpışmalardaˆotomobilinˆiçerisindeˆ

bulunanˆyolcularıˆkorumakˆiçinˆ

tasarlanmıştırˆveˆbuˆyüzdenˆdiğerˆtipˆ

çarpışmalardaˆtetiklenmemesiˆ(yanˆ

çarpışmalar,ˆarkaˆbindirmeler,ˆtaklalar,ˆ

vb)ˆnormaldir.
Birˆçarpışmaˆolmasıˆdurumundaˆ

elektronikˆbirˆkontrolˆünitesi,ˆ

gerektiğindeˆkorumakˆüzereˆşişebilenˆ

yastıklarınˆşişirilmesiniˆveˆöndekiˆ

yolcununˆgövdesiyleˆkendisineˆzararˆ

verebilecekˆolanˆnesneˆarasınaˆ

geçmesiniˆsağlar.ˆHemenˆsonraˆ

yastıklarˆiner.

ˆ24)

ˆ

ˆ

Birˆçocukˆkoruyucuˆsistemineˆaynıˆ

andaˆsadeceˆbirˆçocukˆbağlanabilir.

ˆ

ˆ

Emniyetˆkemerinin,ˆçocuğunˆboğazˆ

üzerindenˆgeçmediğiniˆdaimaˆ

kontrolˆediniz.

ˆ

ˆ

Emniyetˆkemeriniˆçekerek,ˆdoğruˆ

bağlandığınıˆherˆzamanˆkontrolˆ

ediniz.

ˆ

ˆ

Seyahatˆesnasındaˆçocuğunˆ

yanlışˆoturmasınaˆveyaˆkemerleriˆ

çözmesineˆizinˆvermeyiniz.

ˆ

ˆ

Emniyetˆkemerininˆçaprazˆkısmının,ˆ

çocuğunˆkolununˆaltınaˆveyaˆ

sırtınınˆarkasınaˆgelmesineˆaslaˆizinˆ

vermeyiniz.

ˆ

ˆ

Kucağınızdaˆkesinlikleˆçocukˆveyaˆ

bebekˆtaşımayınız.ˆNeˆkadarˆgüçlüˆ

olursaˆolsun,ˆbirˆkazaˆanındaˆhiçˆ

kimseˆbirˆçocuğuˆtutamaz.

ˆ

ˆ

Birˆkazaˆdurumundaˆkoltuğuˆyenisiˆ

ileˆdeğiştiriniz.

Otomobilde çocuk taşınırken 

uyulması gereken kurallar aşağıda 

özetlenmiştir:

ˆ

ˆ

Birˆkazaˆolmasıˆdurumunda;ˆ

otomobilˆiçindekiˆenˆgüvenliˆyerˆ

arkaˆkoltukˆolduğundan,ˆçocukˆ

koruyucuˆsistemleriˆarkaˆkoltuğaˆ

monteˆedilmelidir.

ˆ

ˆ

Çocuklarˆolabildiğinceˆuzunˆsüreˆ

(enˆazındanˆ3ˆveyaˆ4ˆyaşınaˆkadar)ˆ

yönüˆaracınˆsürüşˆyönününˆtersineˆ

doğruˆbakanˆçocukˆemniyetˆ

koltuklarındaˆtaşınmalıdır.

ˆ

ˆ

Yolcuˆhavaˆyastığıˆdevredenˆ

çıkarılmışsa,ˆgerçektenˆdevredenˆ

çıkarıldığındanˆeminˆolmakˆiçinˆherˆ

zamanˆgöstergeˆpanelindekiˆuyarıˆ

lambasınıˆkontrolˆediniz.

ˆ

ˆ

Aracınˆarkaˆkoltuğuna,ˆyüzüˆaracınˆ

sürüşˆyönününˆtersineˆbakanˆbirˆ

çocukˆkoltuğuˆyerleştirilirken,ˆçocukˆ

koltuğunuˆolabildiğinceˆaracınˆönˆ

koltuğunaˆ(önˆkoltuğunˆkonumuˆ

müsaadeˆettiğiˆkadar)ˆdoğruˆ

konumlandırınız.

ˆ

ˆ

Çocukˆgüvenlikˆsistemininˆmontajˆileˆ

ilgiliˆimalatçıˆfirmaˆtarafındanˆverilenˆ

talimatlaraˆuyunuz.ˆBuˆtalimatları,ˆ

otomobilinˆbelgeleriˆveˆbuˆelˆ

kitabıˆileˆbirlikteˆsaklayınız.ˆMontajˆ

talimatıˆolmayanˆçocukˆkoruyucuˆ

sistemleriniˆkullanmayınız.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     2      3      4      5     ..