Fiat 500 Vintage (2015 year). Instruction turkish - part 3

 

  Index      Fiat     Fiat 500 Vintage (2015 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     1      2      3      4      ..

 

 

Fiat 500 Vintage (2015 year). Instruction turkish - part 3

 

 

39

Acil durum freni
Acil durumda frenlemede, acil durum 

lambası otomatik olarak yanar ve aynı 

zamanda gösterge paneli üzerindeki  

 ve   lambaları yanar.

Acil durum frenlemesi durunca 

fonksiyon otomatik olarak devreden 

çıkar.

ÖN SİS FARLARI/ARKA SİS 

LAMBALARI

(öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Kısa farlar açık iken, ön sis farlarını/arka 

sis lambalarını açmak için, butonu (A) 

(şekil 44) aşağıdaki şekilde kullanınız:

 

ˆ

İlk basış: Sis farları açık, gösterge 

panelinde   uyarı lambası 

yanacaktır.

43

 

DVDF0S0152c

 

ˆ

Fonksiyon açık olduğunda, sportif 

bir sürüş ayarı etkinleştirilir, özelliği 

ise yüksek ivmelenme tepkisi ve 

sportif bir sürüş hissi için direksiyon 

simidi üzerinde daha fazla efordur.

 

ˆ

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için 

tekrar butona basınız.

UYARI Fonksiyon aktifken, hızlanma 

sırasında direksiyon titreyebilir ki bu da 

sportif ayara özgüdür.

DÖRTLÜ FLAŞÖR

Butona (şekil 43) basıldığında; flaşör, 

kontak anahtarının konumundan 

bağımsız olarak çalışır. Dörtlü flaşör 

devrede iken gösterge paneli üzerindeki 

 ve   uyarı lambaları yanıp söner.

DİKKAT Dörtlü flaşörlerin kullanılması, 

bulunduğunuz ülkenin Karayolları Trafik 

Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kurallara 

uyunuz.

ECO FONKSİYONU

(öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda)

 

ˆ

Kontak anahtarı MAR konumunda 

iken, fonksiyonu aktif hale getirmek 

için ECO (B) butonuna (şekil 42) 

basınız. Ekrandaki ECO kelimesi 

yanacak veya versiyona göre, özel 

bir ekran görüntülenecektir.

 

ˆ

Fonksiyon aktif hale getirildiğinde, 

araba şehir sürüşü için ayarlanır, 

özelliği ise direksiyon simidi 

üzerinde daha az efor (Dualdrive 

sistemi açık) ve düşük yakıt 

tüketimidir.

 

ˆ

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için 

tekrar butona basınız.

Bu fonksiyon hafızaya alınır ve bir 

sonraki çalıştırmada, sistem motor 

kapatılmadan önce yapılan ayarı 

hafızasında tutar.

SPORT FONKSİYONU

(öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda)

 

ˆ

Kontak anahtarı MAR konumunda 

iken, fonksiyonu aktif hale getirmek 

için SPORT (C) butonuna (şekil 42) 

basınız. Ekrandaki SPORT kelimesi 

yanacak veya versiyona göre, özel 

bir ekran görüntülenecektir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

40

ESC SİSTEMİ 

(Elektronik Stabilite 

Programı)

ESC sistemi, lastiğin yol tutuşunda 

azalma olması durumunda otomobilin 

dengesini kontrol eden elektronik bir 

sistemdir.
Bu sistem düşük yol tutuşlarında 

otomobilin dengesini kontrol eden 

elektronik bir sistemdir. Sistemi, istikrar 

açısından potansiyel olarak tehlikeli 

durumları tanıma kapasitesine sahiptir 

ve otomatik olarak, frenler üzerinde bir 

tork istikrarı sağlamak için müdahale 

eder.
ESC ayrıca aşağıdaki sistemleri içerir:

 

ˆ

HH (Hill Holder-Yokuşta kaymayı 

önleyici sistem): Otomobil durur 

vaziyetteyken çalıştırıldığında, 

%5’ten fazla bir eğime sahip yolda 

otomatik olarak aktif hale gelir.

 

ˆ

ASR (Anti Patinaj Sistemi): 

Sürücünün otomobili kontrol 

edebilmesi için dinamik 

tekerleklerden biri veya ikisi kaydığı 

zaman otomatik olarak devreye 

girer.

 14)

ABS

Frenleme sisteminin ayrılmaz bir 

parçası olan bu sistem; otomobilin ani 

fren sırasında bile kontrol edilmesini 

sağlayarak ve durma mesafelerini 

optimize ederek, frenleme eyleminin 

kuvveti ne olursa olsun bir veya 

birden fazla tekerleğin tüm yol yüzeyi 

koşullarında kilitlenmesini ve kaymasını 

önler.

SİSTEMİN DEVREYE 

GİRMESİ

Fren pedalı hafif bir şekilde titrediğinden 

ve sistem gürültü çıkardığından dolayı 

sürücü ABS sisteminin devreye girdiği 

hissedebilir: Sistem çalışıyorken bu 

tamamıyla normaldir.

 14)

 

ˆ

İkinci basış: Arka sis lambaları açık, 

gösterge panelinde   uyarı lambası 

yanacaktır.

 

ˆ

Üçüncü basış: Ön sis farları/arka sis 

lambaları kapalı.

ARKA SİS LAMBALARI

(öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Kısa farlar açık iken, butona (B) 

(şekil 44) basarak arka sis lambalarını 

açınız. Gösterge panelinde   uyarı 

lambası yanacaktır. 
Farları kapatmak için butona tekrar 

basınız.

44

 

DVDF0S0153c

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41

LASTİK BASINCI 

İZLEME SİSTEMİ 

(iTPMS)

(öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda)

SIFIRLAMA İŞLEMİ

iTPMS sistemi ilk başta bir “kendi 

kendine öğrenme” aşamasına 

gereksinim duyar (Bu aşama sürücünün 

sürüş sitiline ve yol şartlarına bağlıdır). 

Kendi kendine öğrenme aşaması 

Sıfırlama işlemi ile başlar.
Sıfırlama işlemi aşağıdaki durumlarda 

gereklidir:

 

ˆ

Lastik hava basıncı değişikliklerinde

 

ˆ

Lastik değişiminde (tek lastik 

değiştiğinde de)

 

ˆ

Lastik rot ayarı değişikliklerinde ve 

lastik dönüş yönünün değiştirilmesi 

durumunda

 

ˆ

Yedek tekerlek takıldığında.

SİSTEMİN DEVREYE 

GİRMESİ

Sürücüye otomobilin kritik denge ve yol 

tutuşu şartlarında bulunduğu gösterge 

paneli üzerindeki   uyarı lambasının 

yanıp sönmesi ile bildirilir.

SİSTEMİN DEVREYE 

ALINMASI

ESC sistemi motor çalıştırıldığında 

otomatik olarak devreye girer ve devre 

dışı bırakılamaz.

Motor her çalıştırıldığında ASR otomatik 

olarak çalışır. Sürüş esnasında, butona 

(A) (şekil 45) basarak ASR sistemini 

devre dışı bırakmak ve daha sonra 

tekrar aktif hale getirmek mümkündür: 

Sistemin etkinleştirildiği aynı buton 

üzerindeki LED’in yanması ile ve bazı 

versiyonlarda, ekran üzerinde bir mesaj 

ile bildirilir.

 

ˆ

HBA (Hidrolik Fren Destek Sistemi): 

Ani fren sırasında otomatik olarak 

devreye girer ve aracın fren 

kapasitesini artırır.

45

 

DVDF0S0151c

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

42

YAKIT KESME  

SİSTEMİ

Bir kaza anında aşağıdakileri devreye 

alır:

 

ˆ

Motorun durması ile yakıt 

beslemesini kapatır.

 

ˆ

Kapı kilitleri otomatik olarak açılır.

 

ˆ

Otomobilin içindeki tüm 

aydınlatmalar yanar.

Bazı tiplerde sistemin devreye girmesi 

ekrandaki mesaj ile belirtilir.
DİKKAT Otomobilde herhangi bir 

sızıntı olmadığını (motor bölümünde, 

otomobilin altında veya yakıt deposu 

yakınında) dikkatle kontrol ediniz. 
Bir kaza sonrasında, akü şarjını 

korumak için kontak anahtarını STOP 

konumuna çeviriniz.

 7)

Özel durumlarda (örneğin asimetrik 

şekilde bir tarafı yük ile yüklenmiş 

araçlarda, römork çekilmesi 

durumunda, hasarlı veya aşınmış lastik 

ile seyahat edilmesi durumunda, hızlı 

lastik tamir kitinin (Fix&Go) kullanıldığı 

durumlarda, kar zinciri kullanıldığında, 

akslarda birbirinden farklı lastiklerin 

kullanılması durumunda) sistem yanlış 

bilgi verebilir ve geçici olarak devre dışı 

kalabilir.
Sistem geçici olarak devre dışı 

kaldığında   uyarı lambası 75 saniye 

yanıp söner ve ardından sürekli yanar. 

Eşzamanlı olarak ekranda ilgili bir mesaj 

görüntülenir. 
Doğru işletim şartları sağlanmadığı 

sürece bu mesaj motor kapatılıp 

yeniden çalıştırıldığında da görüntülenir.

SIFIRLAMA işleminden önce lastiklere 

lastik hava basıncı tablosunda belirtilen 

ilgili hava basıncı değerlerine ulaşana 

kadar hava pompalayın (“Teknik 

özellikler” bölümündeki “Tekerlekler” 

kısmına bakınız).
Eğer SIFIRLAMA işlemi uygulanmaz ise 

yukarda listelenen durumlarda   uyarı 

lambası bir veya birkaç lastik hakkında 

yanlış bilgi bildiriminde bulunabilir.
SIFIRLAMA işlemini uygulamak için 

araç hareketsiz konumdayken ve 

kontak anahtarı MAR konumundayken 

ayar menüsünü kullanınız (”Menü 

seçenekleri” paragrafına bakınız). 

SIFIRLAMA işlemi doğru şekilde 

gerçekleştirildiğinde ekranda “kendi 

kendine öğrenme” işleminin başladığını 

bildiren ilgili bir mesaj görüntülenir.

İŞLETİM ŞARTLARI

Sistem saatte 15 km ve üzeri hızlarda 

etkinleştirilir.
Bazı koşullarda (örn. Buz, kar, yüzeyi 

düzgün asfalt olmayan engebeli bozuk 

yollar) bildirim gecikebilir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43

Renkli ekrana sahip versiyonlar
Sensörler aktif hale getirildiğinde, ekran 

üzerinde şekil 47’deki ekran görünür.
Engelin varlığı ve mesafe bilgisi 

dolayısıyla hem sesli sinyal hem de 

gösterge paneli ekranı ile verilir.
Sistem; tespit edilen bir engeli, engelin 

mesafesine ve araç ile ilgili konumuna 

göre bir veya birden fazla konumda bir 

yay görüntüleyerek gösterir. Eğer arka 

merkezi alanda bir engel tespit edilirse 

ekran, engelin konumuna tekabül eden 

bir yaya kadar arka merkezi alandaki 

tüm yayları gösterir.

47

 

DVDF0S0459c

PARK  

SENSÖRLERİ 

(öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Park sensörleri otomobilin arka 

kısmında bulunur (şekil 46), otomobilin 

arkasında bulunan engelleri algılar ve 

sürücüyü uyarır (akustik sinyal ile).
Otomobilin arkasındaki engele olan 

mesafe azaldıkça, sesli alarm daha sık 

hale gelir. 
Otomobil engelden ayıran mesafe 

yaklaşık 30 cm’den az olduğunda sesli 

sinyal sürekli hale gelir.

46

 

DVDF0S0111c

 17) 

 22)

Sıfırlama işlemi için aşağıdakileri 

uygulayınız:

 

ˆ

Kontak anahtarını MAR-ON 

konumuna çeviriniz.

 

ˆ

Sağ sinyal lambasını yakınız.

 

ˆ

Sağ sinyal lambasını kapatınız.

 

ˆ

Sol sinyal lambasını yakınız.

 

ˆ

Sol sinyal lambasını kapatınız.

 

ˆ

Sağ sinyal lambasını yakınız.

 

ˆ

Sağ sinyal lambasını kapatınız.

 

ˆ

Sol sinyal lambasını yakınız.

 

ˆ

Sol sinyal lambasını kapatınız.

 

ˆ

Kontak anahtarını STOP konumuna 

çeviriniz.

 

ˆ

Kontak anahtarını MAR-ON 

konumuna çeviriniz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

44

ÇALIŞMA MODLARI

Motor kesme modu

 

ˆ

Manuel şanzıman ile: Araç 

durduğunda, vites boşta ve debriyaj 

pedalı serbest bırakıldığında motor 

stop eder.

 

ˆ

Dualogic şanzıman ile: Aracın 

hareketsiz olması ve fren pedalına 

basılması halinde motor durur. Vites 

kolu N konumunda olursa, fren 

pedalına basılmasa dahi bu durum 

korunabilir.

NOT Yürüyüş hızında kullanırken sürekli 

stop edişleri önlemek için sadece 

10 km/s hıza ulaştıktan sonra motor 

otomatikman stop edilebilir.

 

ˆ

Gösterge panelindeki   uyarı 

lambası motorun durduğunu 

gösterir, bazı versiyonlarda bu işaret 

ekran tarafından verilir.

Motor tekrar çalıştırma modu

 

ˆ

Manuel şanzıman ile: Bilgi, 

debriyaj pedalına basılarak verilir.

 

ˆ

Dualogic şanzıman ile: Vites kolu 

N konumundaysa, vites kolunu 

diğer herhangi bir vitese takınız, aksi 

halde fren pedalını serbest bırakınız 

ya da vites kolunu +, – veya R 

konumuna getiriniz.

START&STOP 

(ÇALIŞTIR&DURDUR) 

SİSTEMİ 

Start & Stop sistemi araç her 

durduğunda otomatik olarak motoru 

durdurur ve sürücü hareket etmek 

istediğinde tekrar çalıştırır.
Bu durum yakıt tüketimi, zararlı gaz 

ve gürültü kirliliğini azaltarak aracın 

verimliliğini iyileştirir.
Sistem, motor her çalıştırıldığında aktif 

olur.

 18)

Sinyal, arka sol veya sağ alandaki 

engeller için benzerdir. Engelin 

konumuna tekabül eden yay yanıp 

sönecektir.
Ekran üzerindeki renk, engele olan 

uzaklığa ve engelin konumuna bağlıdır.
Ekran tek bir sabit yay gösterdiğinde 

ve sürekli olarak ses çıkardığında araba 

engele yakındır. Birden fazla engel 

olursa, yaklaşmakta olan en yakın engel 

gösterilir.
Arıza uyarıları
Sistemdeki bir arıza durumunda, 

geri vitese alınırken, gösterge paneli 

üzerindeki   uyarı lambası veya renkli 

ekranda bulunan 

 sembolü yanar ve 

ekranda (öngörülen bazı pazarlarda/

versiyonlarda) mesaj görüntülenir.
Römork ile çalışma şekli
Römork elektrik kablosu fişe 

takıldığında sensör işlemi otomatik 

olarak devre dışı bırakılır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45

HIRSIZLIĞA KARŞI 

KORUMA

Ses sistemi kendisi ile aracın içerisine 

monte edilmiş elektronik kontrol ünitesi 

(Body Computer) arasında gerçekleşen 

bilgi alış verişine dayanan bir hırsızlık 

önleme sistemiyle donatılmıştır.
Sistem en yüksek güvenlik derecesini 

temin eder ve radyo beslemesinin 

bağlantısının her kesilmesinde gizli 

şifrenin girilmesini önler.
Otomatik kontrolün sonuçları olumsuz 

ise ses sistemi çalışmaya başlar, 

eğer şayet karşılaştırma kodları aynı 

olmazsa veya elektronik kontrol ünitesi 

değiştirildi ise cihaz kullanıcıyı uyarır 

ve sonraki paragraflarda bahsedilen 

prosedürlere göre gizli şifreyi girmesini 

ister.

SES SİSTEMİ

(öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Otomobilinizdeki ses sistemi yolcu 

kabininin özelliklerine göre ve özellikle 

de ön panelin görünümüne uyum 

sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.

FAYDALI TAVSIYELER

Yol güvenliği
Otomobili kullanmadan önce çeşitli 

radyo fonksiyonlarının (istasyonların 

kaydedilmesi gibi) nasıl kullanılacağını 

öğrenmeniz tavsiye edilir.

Koruma ve bakım
Ön paneli, sadece yumuşak, anti-

statik bir bez ile temizleyiniz. Temizlik 

maddeleri ve parlatcı maddeler yüzeye 

zarar verebilir.

 43) 

 7)

SİSTEMİN MANUEL 

OLARAK DEVREYE 

ALINMASI/DEVREDEN 

ÇIKARILMASI

 

ˆ

Start&Stop sistemi, gösterge paneli 

üzerindeki buton (A) (şekil 48) 

kullanılarak aktif hale getirilebilir/

devre dışı bırakılabilir. Sistem devre 

dışı bırakıldığında, uyarı lambası 

veya   sembolü yanar.

 

ˆ

Bazı versiyonlarda bilgi ekran 

tarafından verilir.

48

 

DVDF0S0154c

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

46

Şifre Kartı
Şifre kartı, sistemin sahibi olduğunuzun 

belgesidir. Şifre kartı üzerinde; sistemin 

modeli, seri numarası ve gizli şifre yer 

alır.
DİKKAT Hırsızlık durumunda yetkili 

makamlara gerekli bilgileri verebilmek 

için, şifre kartını güvenli bir yerde 

saklayınız. 
Araç radyosu pasaportunun kaybı 

durumunda, kimliğinizi ve ruhsatınızı 

alarak Fiat Satıcısıyla irtibata geçiniz.

Kullanıcı her yanlış bir kod girdiğinde, 

bekleme süresi en fazla 24 saat olacak 

şekilde kademeli olarak artacaktır 

(1 dak, 2 dak, 4 dak, 8 dak, 16 dak, 

30 dak, 1 s, 2 s, 4 s, 8 s, 16 s, 24 s). 

Bekleme süresi, “Radio blocked/

wait” (Radyo bloke/bekleyiniz) yazısı 

ile birlikte ekranda gösterilecektir. 

Mesaj kaybolduktan sonra, kod girme 

prosedürü tekrar başlatılabilir.

Gizli şifrenin girilmesi
Sistem açılınca, kod gerekiyorsa, 

ekranda dört tire işaretinin “- - - -” 

ardından yaklaşık 2 saniye boyunca 

“Code” (Kod) yazısı ve dört çizgi “- - - -” 

görüntülenir.
Gizli şifre, 1 ila 6 arasında yer alan dört 

rakamdan meydana gelir: 
Şifrenin ilk rakamını girmek için, ilgili 

butona basınız. Benzer şekilde şifrenin 

diğer rakamlarını da giriniz.
Eğer 20 saniye içinde dört haneli sayı 

girilmezse, ekran “------ kodu giriniz” 

şeklinde bir mesaj gösterecektir. Bu 

durum, kodun yanlış girilmesi olarak 

kabul edilmez.
Dört haneli sayının girilmesinden 

(20 saniye içinde) sonra, radyo 

çalışacaktır. 
Eğer yanlış bir kod girilirse, radyo bir 

ses çıkaracak ve ekran kullanıcıya 

doğru kodun girilmesini bildirmek için 

“Radio blocked/wait” (Radyo bloke/

bekleyiniz) yazısını gösterecektir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47

Radyoyu doğru kullanmaya yönelik 

kontroller aşağıda listelenmiştir.

49

 

DVDF0S007c

Buton

Genel fonksiyonlar

Mod

Açma

Kısaca basınız

Kapatma

Kısaca basınız

FM

AS

Radyo band seçimi FM1, FM2, FM Otomatik kaydetme

Butona kısaca basınız

AM

Radyo band seçimi MW1, MW2

Butona kısaca basınız

CD

Radyo/CD/AUX ses kaynağı seçimi (Sadece 

Blue&Me

TM

 ile)

Butona kısaca basınız

Ses açma/kapatma (Mute/Pause)

Kısaca basınız

AUD

Ses ayarları: BASS (bas), TREBLE (tiz), BALANCE (sağ/sol ses
dağılımı ayarı), FADER (ön/arka ses dağılımı ayarı)

Menü açma: Butona kısaca basınız
Ayar seçimi:  veya  butonuna basınız
Değer ayarı:  veya  butonuna basınız

MENU

İleri seviye fonksiyonların ayarı

Menü açma: Butona kısaca basınız
Ayar seçimi:  veya  butonuna basınız
Değer ayarı:  veya  butonuna basınız

+/–

Ses ayarı

+ butonuna basılması: Ses yükseltme
 butonuna basılması: Sesin alçaltılması

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

48

Buton

Radyo fonksiyonları

Mod

Radyo istasyonu arama
– Otomatik ayar
– Manuel ayar

Otomatik ayar:  veya  butonuna basınız 

(hızlı ileri arama için uzun süre basınız)
Manuel ayar:  veya  butonuna basınız 

(hızlı ileri arama için uzun süre basınız)

1 2 3 4 5 6

Dinlenen istasyonun kaydedilmesi

1’den 6’ya kadar olan hafıza butonlarına uzun 

süreli basınız

Kaydedilen istasyonun çalınması

1’den 6’ya kadar olan hafıza butonlarına kısa 

süreli basınız

Buton

CD fonksiyonları

Mod

CD’nin çıkartılması

Butona kısaca basınız

 

Önceki/sonraki  

parçanın çalınması

 veya  butonuna kısa basınız

CD üzerinde hızlı  

ileri/geri gitme

 veya  butonuna uzun basınız

 

Bir önceki/bir sonraki  

dizinin çalınması (MP3/CD için)

 veya  butonuna kısa basınız

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49

Ses bölümü

 

ˆ

Mute/Pause (sessize alma/

duraklatma) fonksiyonu.

 

ˆ

Soft Mute (kademeli olarak ses 

kesme) fonksiyonu.

 

ˆ

Loudness (ses seviyesi düşükken 

bas ve tiz sesinin vurgulanması) 

fonksiyonu.

 

ˆ

7 bantlı grafik ekolayzer.

 

ˆ

Bağımsız bass (bas)/treble (tiz) 

ayarları.

 

ˆ

Sağ/sol ses dağılımı ayar.

AUX bölümü

 

ˆ

AUX kaynağı seçimi.

 

ˆ

AUX Offset fonksiyonu: 

Taşınabilir cihaz ses seviyesinin 

diğer kaynaklardan birine göre 

ayarlanması.

 

ˆ

Taşınabilir cihazın okunması.

CD bölümü

 

ˆ

Direkt disk seçimi.

 

ˆ

Parça seçimi (ileri/geri).

 

ˆ

Hızlı ileri/geri gitme.

 

ˆ

CD bilgi ekranı fonksiyonu: CD ismi/ 

parçanın başlangıcından itibaren 

geçen süre bilgisinin gösterilmesi.

 

ˆ

Ses CD’si ve R/RW CD’lerin 

çalınması.

CD/MP3 Bölümü

 

ˆ

MP3-Info fonksiyonu (ID3-TAG).

 

ˆ

Dizin (klasör) seçimi (önceki/

sonraki).

 

ˆ

Parça seçimi (ileri/geri).

 

ˆ

Parçayı hızlı ileri/geri sarmak.

 

ˆ

MP3 bilgi ekranı fonksiyonu: MP3 

diski bilgi ekranı: Klasör ismi, ID3-

TAG bilgisi, parçanın başlangıcından 

itibaren geçen süre, dosya ismi).

 

ˆ

Ses CD’si ve R/RW CD’lerin 

çalınması.

GENEL ÖZELLİKLER

Ses sistemi aşağıdaki fonksiyonlara 

sahiptir:
Radyo bölümü

 

ˆ

FM/AM/MW frekans bantlarında 

sahip PLL ayarı.

 

ˆ

TA (Trafik Bilgileri) - TP (Program 

Türü) - EON (Güçlendirilmiş Diğer 

Yayın İstasyonları Şebekesi) - REG 

(Bölgesel Programlar) fonksiyonları 

ile birlikte RDS (Radyo Data Sistemi)

 

ˆ

AF: RDS modunda alternatif frekans 

arama bölümü.

 

ˆ

Acil durum alarmlarının alınması için 

ön ayar.

 

ˆ

Otomatik/manuel istasyon arama.

 

ˆ

FM Multipath (çok yollu) algılayıcı.

 

ˆ

30 istasyonun manuel kaydı: FM 

bandında 18 (6’sı FM1, 6’sı FM2, 

6’sı FMT), 12’si MW bandında.

 

ˆ

6 istasyonun FM bandında otomatik 

kaydı (AUTOSTORE fonksiyonu).

 

ˆ

SPEED VOLUME (Hıza bağlı ses 

yüksekliği değişimi) fonksiyonu araç 

hızına bağlı olarak sesin otomatik 

yükseltilmesi/azaltılması.

 

ˆ

Otomatik Stereo/Mono seçimi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

50

Microsoft Auto™’ye dayanan Fiat 

Blue&Me™ eller serbest, SMS mesajı 

okuyucusu ve Media Player fonksiyonları 

barındırmakladır. 

Blue&Me™ sistemi; 

işlemi, sürücünün yoldan dikkatini 

dağıtmadan veya ellerini direksiyon 

simidinden çekmesini gerektirmeden 

kolaylaştırmak için tamamen sesli 

komutlar ve direksiyon simidi üzerindeki 

botunlar ve çok fonksiyonlu gösterge ile 

entegre edilmiştir.

50 - Direksiyon üzerindeki kontroller

 

DVDF0S086c

Buton

Kısa basma (1 saniyeden az)

Uzun basma 

(1 saniyeden fazla)

/MAIN

 

Blue&Me™ ana menüsünün devreye alınması

 

– Seçilen menü opsiyonunun onaylanması

 

– Gelen aramanın kabul edilmesi

 

– Gelen ikinci aramanın kabul edilmesi

 

– Görüntülenen mesajın seçilmesi

 

– Gelen aramanın geri çevrilmesi

 

– Devam eden görüşmenin 

sonlandırılması

 

– Ses tanıma özelliğinin devreden çıkarılması

 

– Ses tanıma özelliğinin yarıda kesilmesi

 

– SMS okuma özelliğinin yarıda kesilmesi

 

Blue&Me™ ana menüsünden çıkılması

 

– Alt menüden çıkma ve bir önceki menü seçeneğine dönülmesi

 

– Mevcut seçimden kaydetmeden çıkılması

 

– Telefon görüşmesi sırasında mikrofonun açılması/kapatılması

 

– Gelen aramalar için ses seviyesinin sıfırlanması

 

– Media Player Pause (durdur) özelliğinin devreye alınması/devreden 

çıkarılması

 44)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51

Buton

Kısa basma (1 saniyeden az)

Uzun basma 

(1 saniyeden fazla)

 

– Ses tanıma özelliğinin devreye alınması

 

– Yeni bir komut vermek için sesli mesajın yarıda kesilmesi

 

– Sistem tarafından verilen son sesli 

mesaja cevap verilmesi

+ / –

 

Blue&Me™ fonksiyonlarının ayarlanması: 

eller serbest (hands-free), SMS okuyucu, Media Player, sesli anonslar

-

 

/ 

 

Blue&Me™ seçenekleri arasında gezme

 

– Media Player parçalarının seçimi için menü seçenekleri

 

– Gelen kutusunda bulunan SMSler arasında gezme

-

SRC/OK

 

– Manuel etkileşim esnasında seçilen menü seçeneğinin onaylanması

 

– Telefon görüşmesinin sistemden telefonuna aktarılması ya da tam tersi

 

– Ses kaynağı seçimi (Radyo, CD, CD Changer, Media Player, AUX)

 

– Görüntülenen SMSlerin seçilmesi

-

Notlar
Bir çok fonksiyon için direksiyon üzerindeki 

SRC/OK ve 

 kumandaları yer değiştirebilir, istediğiniz butonu seçebilirsiniz.

Bazı durumlarda, seçilen bir fonksiyonun etkinleşmesi butona ne kadar uzun süre basıldığıyla (kısa veya uzun) kontrol edilir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

52

 

ˆ

Yardım mesajının bitiminden sonra, 

örneğin “Ayarlar” ve ondan sonra 

da “

Yardım” deyiniz. Blue&Me™ 

sistemi AYARLAR menüsünde 

mevcut olan sesli komutları 

tekrarlar.

 

ˆ

Bunun üzerine mevcut olan sesli 

komutlardan bir tanesini telaffuz 

edebilir ve dilediğiniz şekilde 

konuşmayı sürdürebilirsiniz.

 

ˆ

Daha fazla yardıma ihtiyacınız 

olması durumunda tuşuna basın ve 

Yardım” deyiniz.

Cep telefonunuzun kaydedilmesi/

eşleştirilmesi
UYARI Bu işlemi sadece hareket 

halinde olmayan araçta uygulayınız. 

Cep telefonunuzun kaydedilmesi için 

aşağıdaki adımları uygulayınız:

 

ˆ

 

tuşuna basıp ve “

Ayarlar” 

dedikten ve 

Blue&Me™ sisteminin 

verdiği mesajın bitiminden sonra 

Kayıt” deyiniz.

 

ˆ

Sistem çok fonksiyonlu göstergede 

eşleştirmede kullanılacak olan PIN 

numarasını gösterir. Birbirini takip 

eden iki aşama için cep telefonu 

kullanma kılavuzuna bakınız.

UYARILAR

 

ˆ

Blue&Me™ sistemine kopyalanmış 

rehbere sadece, rehberin alındığı 

cep telefonu sisteme bağlı ise 

erişilebilir.

 

ˆ

Cep telefonunuzun SIM kartı veya 

belleğinde kayıtlı olan isimlerin 

Blue&Me™ sistemine kaydının 

telefonunuzun modeline bağlı olarak 

farklı prosedürlerle gerçekleştirilmesi 

gerekebilir.

Sesli komutları tanıyın
Sistem ile konuşurken, o anki konuşma 

aşamasında kullanılabilen sesli komutlar 

hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için, 

daima “

Yardım” sesli komutunu 

kullanabilirsiniz.

Yardım” sesli komutunu denemek için 

aşağıdaki adımları uygulayınız:

 

ˆ

Direksiyondaki kumanda tuşuna 

basınız.

 

ˆ

Blue&Me™ sisteminin, ses tanıma 

fonksiyonunun devrede olduğuna 

dair bir akustik sinyal vermesinden 

sonra “

Yardım” deyiniz. 

Blue&Me™ sistemi mevcut olan 

sesli komutların listesini verir.

SERBEST KONUŞMA 

TERTİBATININ HIZLI 

KULLANIM KILAVUZU

Ses tanımalı 

Blue&Me™ kablosuz 

teknolojisi ve serbest konuşma 

fonksiyonlu 

Bluetooth® sisteminin 

kullanıma alınması:

 

ˆ

Kontak anahtarının 

MAR 

konumunda olduğundan emin 

olunuz

 

ˆ

Sesli komutları deneyiniz

 

ˆ

Cep telefonunuzu sisteme 

kaydediniz/eşleştiriniz.

 

ˆ

Bir telefon görüşmesi 

gerçekleştiriniz.

Cep telefonunuzun rehberini 

hazırda bulundurun
Cep telefonunuzu 

Blue&Me™ 

sistemine kaydetmeden önce, aramak 

istediğiniz kişileri (aracınızın serbest 

konuşma tertibatı ile arayabilmek 

için) cep telefonunuzun rehberine 

kaydettiğinizden emin olunuz.

 Telefon rehberinizde bir ismin 

bulunmaması durumunda, sık aranacak 

numaraları kaydedin. Bu işlem ile ilgili 

ayrıntılı bilgi için cep telefonunuzun 

kullanım kılavuzuna bakınız.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53

Rehberinizde “Mehmet”in birden fazla 

numarası kayıtlı ise, sistem size hangi 

numarayı aramak istediğinizi sorar 

(örn. “

Mehmet’in iş numarası mı, ev 

numarası mı aransın?”). Aranmasını 

istediğiniz numarayı söyleyiniz (örn. 

Ev”).

Mehmet”in bir kaç tane telefon 

numarası kayıtlı ve numaranın nereye 

ait olduğu belirlenmemiş ise, sistem 

ekranda isimle birlikte ilgili telefon 

numaralarının listesini gösterir. 

Serbest konuşma tertibatı gösterilen 

numarayı aramak isteyip istemediğinizi 

sorar. Gösterilen numaranın aramak 

istediğiniz numara olması durumunda 

Evet”, aksi takdirde “Hayır” deyiniz. 

Aranmak istenilen kişi doğru fakat 

numara yanlış ise, bu kişinin mevcut 

olan diğer numaralarını görmek için 

İleri” ya da “Geri” deyiniz.

 

ˆ

Blue&Me™ sistemi, kaydedilen 

telefonun rehberini kopyalamak 

isteyip istemediğinizi sorar. Rehberin 

kopyalanmasını tavsiye ederiz. 

Kopyalama işlemini başlatmak için 

Evet”, reddetmek için “Hayır” 

deyiniz.

 

ˆ

Bazı telefonlarda rehberde 

kayıtlı olan isimler otomatik 

olarak kopyalanmaz ve kullanıcı 

tarafından manuel olarak ve cep 

telefonunun tuş takımını kullanarak 

aktarılmalıdır. Bu tarz durumlarda, 

cep telefonunuza özel talimatlar 

uyarınca işlemi gerçekleştirin ve 

bitiminde de 

 tuşuna basınız.

Arama yapılması
“Mehmet” adının rehberde kayıtlı olan 

isimlerden biri olduğunu varsayalım.
Mehmet’i aramak için aşağıdaki 

adımları uygulayınız:

 

ˆ

Direksiyondaki kumanda tuşuna 

basın ve “

Mehmet’i ara” deyiniz.

 

ˆ

Sistemin “Mehmet” ismini tanıması 

durumunda, ekranda bu isim ile ilgili 

bilgiler çıkar.

Rehberinizde “Mehmet”in sadece bir 

tane numarası kayıtlı ise, sistem size 

“Mehmet”i aramak isteyip istemediğinizi 

sorar. Aramayı gerçekleştirmek için 

Evet”, aksi takdirde “Hayır” deyiniz.

 

ˆ

Cep telefonunuzda 

Bluetooth® 

kablosuz teknolojisi ile 

donatılmış donanımları arayınız 

(Telefonunuzdaki ayarın adı örneğin 

Bul veya Yeni donanım olabilir). Bu 

listede, aracınızdaki “

Blue&Me” 

sistemini tanımlayan 

Blue&Me™ 

adını da bulacaksınız: Bu sistemi 

seçiniz.

 

ˆ

Cep telefonunun, gösterge 

paneli ekranında görünen PIN 

kodunu istemesi durumunda, cep 

telefonunuzun tuş takımı ile bu kodu 

girin. Kayıt işleminin başarılı olması 

durumunda, sistem “

Bağlanıyor” 

der. İşlemin bitiminde ekranda onay 

mesajı olarak kaydedilen telefonun 

PIN kodu çıkar.

Bu mesajın çıkmasını beklemelisiniz. 

Mesaj çıkmadan 

 veya 

 

tuşlarına basmanız durumunda, kayıt 

işlemi yarıda kesilebilir. Kayıt işleminin 

başarısız olması halinde bir hata 

mesajı gösterilir. Bu durumda işlem 

tekrarlanmalıdır.

 

ˆ

İlk kayıtta 

Blue&Me™ sistemi cep 

telefonunun kaydedilmesinden 

sonra “

Hoş geldiniz” der. Sistem, 

aynı telefonun sonraki kayıt 

işlemlerinde bu mesajı tekrarlamaz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

54

 

ˆ

Kablo ile donatılmış bir USB 

donanımında kablonun bir ucunu 

USB donanımına, diğer ucunu ise 

araçtaki USB bağlantı yerine takınız.

 

ˆ

Kontak anahtarını 

MAR konumuna 

getirin. 

Blue&Me™ sistemi 

otomatik olarak USB donanımının 

içindeki ses dosyalarını çalmaya 

başlar.

 

ˆ

USB’nin 

Blue&Me™ tarafından 

tanınma ve çalmaya başlama 

süresi, USB’nin tipine, kapasitesine 

ve içeriğine bağlı olarak değişebilir.

 

ˆ

Blue&Me™ sisteminin dijital 

ses dosyalarından bir koleksiyon 

oluşturmasından sonra 

Blue&Me™ 

sistemi ile manuel olarak veya sesli 

komut ile parça, albüm, sanatçı 

ve liste seçip dinleyebilirsiniz. 

USB donanımızın bir çok dosya 

içermesi durumunda koleksiyonun 

oluşturulması bir kaç dakika 

sürebilir.

 

ˆ

USB/iPod cihazı sisteme bağlı 

iken içeriğindeki ses dosyalarının 

otomatik olarak çalınması için 

komut verebilirsiniz.

MEDIA PLAYER HIZLI 

KULLANIM KILAVUZU

MESAJ OKUYUCUNUN HIZLI 

KULLANIM KILAVUZU (sadece 

uyumlu cep telefonları ile)
Bluetooth®
 kablosuz teknolojili 

telefonunuzun mesaj okuyucu 

fonksiyonunu desteklemesi durumunda 

Blue&Me™ sistemi, yeni bir SMS 

metni geldiğinde, bu durumu sesli 

bir sinyal ile bildirir ve okumak isteyip 

istemediğinizi sorar.

 

ˆ

Evet” deyin veya 

 ya da 

SRC/OK tuşuna basınız.

 

ˆ

Hayır” dediğinizde veya 

 

tuşuna bastığınızda sistem, mesajı 

daha sonra okuyabilmeniz için 

kaydeder.

USB donanımınızda kayıtlı olan dijital 

sesi çalmak için aşağıdaki adımları 

uygulayınız:

 

ˆ

USB donanımınıza ses dosyalarınızı 

kopyalayın.

 

ˆ

USB kablosu olmayan USB 

donanımlarının (doğrudan doğruya 

veya bir uzatma yardımı ile) araçtaki 

USB bağlantı yerine takılması 

yeterlidir.

Gösterilen numarayı aramak için “

Ara” 

deyiniz. Direksiyondaki veya tuşunu 

kullanarak arzu ettiğiniz numarayı 

bulana kadar listede manuel olarak 

da arama yapabilirsiniz. Aramayı 

başlatmak için 

 veya 

SRC/OK 

tuşuna basınız.

 

ˆ

Aramayı sonlandırmak için bir 

saniyeden fazla 

 tuşuna 

basınız.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..     1      2      3      4      ..