Fiat 500 Vintage (2015 year). Instruction turkish - part 2

 

  Index      Fiat     Fiat 500 Vintage (2015 year) - instruction in turkish

 

Search            copyright infringement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..      1      2      3      ..

 

 

Fiat 500 Vintage (2015 year). Instruction turkish - part 2

 

 

23

Yükseklik ayarı: Daha iyi, daha 

rahat bir sürüş pozisyonu elde etmek 

amacıyla minderin arka kısmını 

kaldırmak veya indirmek için kolu (B) 

(şekil 13) kullanınız.

13

 

DVDF0S013c

Koltuk sırtlığının yatırılması: 

Koltuk sırtlığını yatırmak için kolu (D) 

(şekil 14) (hareket 1) kullanınız ve 

kilitlenene kadar koltuk sırtlığını ileri 

doğru itiniz (hareket 2); kolu (D) serbest 

bırakınız ve koltuk sırtlığının üzerine 

basarak, koltuğu öne doğru kaydırınız 

(hareket 3).

KOLTUKLAR

ÖN KOLTUKLAR

Koltuğun ileri-geri ayarı: A kolunu 

kaldırınız ve koltuğu ileri veya geri 

hareket ettiriniz (şekil 11).

11

 

DVDF0S012c

Koltuk sırtlığı ayarı: C düğmesini 

(şekil 12) çeviriniz.

12

 

DVDF0S014c

 2) 3)

DİREKSİYON KİLİDİ

Devreye alma: Anahtar STOP 

konumunda iken çıkartınız ve kilitlenene 

kadar direksiyonu çeviriniz.

Devreden çıkarma: Kontak anahtarını 

MAR-ON konumuna çevirirken 

direksiyonu da hafifçe sağa sola 

çeviriniz.

 1)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

24

15

 

DVDF0S015c

16

 

DVDF0S015c

KOLTUK BAŞLIKLARI 

 2) 4)

AYARLAMA

Yukarı ayar: Kilitlenme sesini 

duyuncaya kadar başlığı kaldırınız.
Aşağı ayar: A (şekil 15-şekil 16) 

butonuna basınız ve başlığı indiriniz.
UYARI Arka koltuklar kullanıldığında, 

koltuk başlıklarının her zaman kullanım 

konumunda olması gerekir.

Konum belleğine sahip sürücü 

tarafı ve yolcu tarafı: Koltuğu 

başlangıç konumuna geri getirmek için, 

koltuk kilitlenene kadar koltuk sırtlığını 

iterek, koltuğu arkaya doğru kaydırınız 

(hareket 4), kolu (D) (şekil 14) kullanınız 

(hareket 5) ve yerine oturana kadar 

koltuk sırtlığını kaldırınız (hareket 6).
Konum belleğine sahip olmayan 

yolcu tarafı: Koltuğu başlangıç 

konumuna geri getirmek için, koltuk 

sırtlığını istenen konuma doğru iterek, 

koltuğu arkaya doğru kaydırınız 

(hareket 4), kolu (D) (şekil 14) kullanınız 

(hareket 5) ve yerine oturana kadar 

koltuk sırtlığını kaldırınız (hareket 6).

14

 

DVDF0S015c

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25

DİKİZ AYNALARI

İÇ DİKİZ AYNASI

İç dikiz aynasında şiddetli bir çarpışma 

durumunda serbest kalmasını sağlayan 

bir emniyet tertibatı mevcuttur.
Ayna, A kolu (şekil 19) kullanılarak 

iki farklı konuma hareket ettirilebilir: 

Normal konum ve yansıma önleyici 

konum.

19

 

DVDF0S0106c

 5)

DİREKSİYON

Direksiyon simidi açı ayar kolu (A) (şekil 

18) sinyal lambası kolunun altında 

direksiyon kolonunda yer alır.

 

ˆ

Direksiyon kolonunun kilidini açmak 

için kolu aşağıya doğru indiriniz.

 

ˆ

Direksiyon kolonunu en uygun 

konuma ayarlayınız.

 

ˆ

Bu konumda kilitlemek için kolu 

yukarıya doğru kaldırınız.

18

 

DVDF0S016c

 1) 2)

ARKA KOLTUK BAŞLIKLARI 

(sökülmesi)

(öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Başlıkları çıkarmak için:

 

ˆ

Kolu (A) veya (B) (şekil 17) (her ikisi 

tek parça koltuğa yönelik) kaldırınız, 

koltuk arkalığının kilidini açınız ve 

yolcu kabinine doğru yatırınız.

 

ˆ

Başlığı maksimum yüksekliğine 

kadar kaldırınız.

 

ˆ

A ve B butonlarına (şekil 16) basınız 

ve başlığı yukarı doğru kaydırarak 

çıkarınız.

17

 

DVDF0S145c

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

26

Ayna katlama

 

 4)

Gerekli olduğunda (örn; ayna dar 

alanlarda güçlük çıkardığında), 1. 

konumdan (şekil 21) (açık) 2. konuma 

(kapalı) doğru oynatarak aynayı 

katlamak mümkündür.

21

 

DVDF0S0108c

KAPI AYNALARI

Manuel ayarlama ile
Kapı aynası, camın dört yanına hafif 

bir basınç uygulayarak dışarıdan 

ayarlanabilir.

Elektrik kumandalı ayar ile
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

 

ˆ

Seçiciyi (B) (şekil 20) kullanarak 

aynayı seçiniz.

 

ˆ

Düğmeyi (A) dört yönde kullanarak 

aynayı ayarlayınız.

20

 

DVDF0S0107c

ELEKTROKROMİK 

(KENDİNDEN KARARAN) İÇ 

DİKİZ AYNASI

(öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Bazı versiyonlar otomatik yansıma 

engelleyici fonksiyona sahip bir 

elektrokromik ayna özelliği barındırır.
Elektrokromik fonksiyonu 

etkinleştirmek/devre dışı bırakmak 

için aynanın alt kısmında bir AÇMA/

KAPAMA düğmesi bulunmaktadır. 

Fonksiyon aktif iken, ayna üzerinde 

bir led aktif olur. Otomobil geri vitese 

takıldığında ayna daima gün içinde 

kullanma ayarlanır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27

22

 

DVDF0S0146c

A   Kan düğmesi ve klima kompresörü açma/kapatma butonu
B   İç hava sirkülasyonu kontrol / dış hava alma butonu
C   Hava dağıtım düğmesi
D   Isıtmalı arka cam butonu
E   Hava sıcaklığı ayarlama düğmesi

MANUEL KLİMA 

KONTROL SİSTEMİ

 2) 

 2)

Klima kontrol sistemini açmak ve 

kapatmak için düğmeye (A) (şekil 22) 

basınız.
NOT Yolcu kabininin en uygun şekilde 

soğutulması/ısıtılması Start&Stop 

ile sağlanamayabilir. Klima kontrol 

sisteminin çalışmasına öncelik vermek 

için Start&Stop fonksiyonunu devre dışı 

bırakınız.

İÇ HAVA SİRKÜLASYONU

(B düğmesi (şekil 22))

T İç hava sirkülasyonu
U Dışarıdan hava girişi
Maksimum klima kontrol performansı 

için iç hava sirkülasyonu kullanınız.
Camların buğusunu temizlemek için 

iç hava sirkülasyonu kontrolünü 

konumuna ayarlayınız.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

28

E

F

A

B C

D

H

G

I

23

 

DVDF0S0147

A  Klima kontrol kompresörü
B   Sürücü tarafı sıcaklık ayarı
C   Yolcu tarafı sıcaklık ayarı
D   Ön cam hava dağıtımı
E   Yolcu bölümü hava dağıtımı
F   Isıtmalı arka cam
G  Devre dışı bırakma
H   İç hava sirkülasyonu
I   Otomatik çalışma

OTOMATİK KLİMA 

KONTROL SİSTEMİ

(öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda)

 2) 

 2)

OTOMATİK ÇALIŞMA

AUTO butonuna (I) (şekil 23) basınız.
Sıcaklık kontrol butonlarına (B) basarak 

istenen sıcaklığı seçiniz.
Sistem ayarlanan sıcaklığı otomatik 

olarak korur.
NOT Klima kontrol sistemi, gerektiğinde 

Start&Stop fonksiyonunu devre 

dışı bırakarak bu fonksiyonu yolcu 

kabininde rahat bir ortam sağlayacak 

şekilde yönetir.

İÇ HAVA SİRKÜLASYONU

(H butonu - şekil 23)

Maksimum klima kontrol performansı 

için iç hava sirkülasyonunu kullanınız.

 

ˆ

Buton üzerindeki LED açık = İç 

hava sirkülasyonu açık

 

ˆ

Buton üzerindeki LED kapalı = İç 

hava sirkülasyonu kapalı.

Camların buğusunu temizlemek için 

fonksiyonu devre dışı bırakınız.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29

ŞERİT DEĞİŞTİRME 

FONKSİYONU

 

ˆ

Kolu yarım saniyeden az bir 

süreliğine yukarı veya aşağıya 

doğru (sabit olmayan konum) 

hareket ettiriniz ve sinyal lambası 

şerit değişikliğini bildirmek için 

3 kez yanıp sönecektir, daha 

sonra hemen otomatik olarak 

kapanacaktır.

BENİ EVE KADAR İZLE 

(FOLLOW ME HOME) 

FONKSİYONU

Bu fonksiyon, otomobilin ön 

tarafının ayarlanan bir süre boyunca 

aydınlatılmasını sağlar.

 

ˆ

Kontak anahtarı STOP konumunda 

veya yerinden çıkartılmış iken 

kumanda kolunun, motor 

durdurulduktan sonra 2 dakika 

içinde, direksiyon simidine doğru 

çekilmesi ile devreye alınır.

 

ˆ

Kolun her bir hareketi ile lambaların 

yanma süreleri 30 saniyeden 

210 saniyeye kadar uzatılmaktadır, 

daha sonra lambalar otomatik 

olarak sönmektedir.

UZUN FARLAR

 

ˆ

Halka konumunda iken 

2, kolu 

gösterge paneline doğru itiniz. 

Gösterge paneli üzerindeki 

1

 uyarı 

lambası yanacaktır.

 

ˆ

Kol direksiyon simidine doğru 

çekildiğinde sönerler. 

Yanıp sönme

 

ˆ

Kolu direksiyon simidine doğru 

(sabit olmayan konum) çekerek 

ışıkların yanıp sönmesini 

sağlayabilirsiniz.

SİNYAL LAMBALARI

Kolu sabit pozisyona itiniz:

 

ˆ

yukarı a: Sağa sinyal verilir.

 

ˆ

aşağı b: Sola sinyal verilir.

DIŞ LAMBALAR

Şekil 24 

 

6)

1

2

24

 

DVDF0S008c

GÜNDÜZ SÜRÜŞ FARLARI 

(DRL)

 

ˆ

Kontak anahtarı MAR-ON 

konumunda ve çentikli halka O 

konumunda iken, gündüz farları 

otomatikman devreye girer.

KISA FARLAR VE YAN 

LAMBALAR

 

ˆ

Kontak anahtarı MAR-ON 

konumundayken, çentikli halkayı 

2 konumuna çeviriniz. Gösterge 

panelindeki 

3

 uyarı lambası yanar. 

Eğer kısa farlar devreye alınırsa, 

gündüz sürüş farları sönecektir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

30

TAVAN 

SABİT CAM TAVAN

(öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda)

Sabit cam tavan, elle çalışan güneş 

perdesine sahip şeffaf bir panelden 

oluşur. Cam tavan, “tamamen kapalı” 

ya da “tamamen açık” konumlarda 

kullanılabilir (herhangi bir sabit ara 

konum bulunmamaktadır).

 

ˆ

Cam tavanı açmak için: Kolu 

kavrayıp mandala (A) (şekil 26) 

bastırınız, daha sonra camı serbest 

bırakıp, “tamamen açık” konumuna 

getiriniz. Kapatmak için ise işlemi 

tersten yapınız.

26

 

DVDF0S017c

 9) 

 4)

“Akıllı yıkama” fonksiyonu
Kolun direksiyon simidine doğru 

çekilmesi (sabit olmayan konum), 

ön cam yıkayıcısını çalıştırır. Tek bir 

hareketle hem ön cam yıkama jetini 

hem de ön cam sileceğini aktif hale 

getirmek için kolu çekili olarak tutunuz; 

kolu yarım saniyeden daha fazla bir 

süreliğine çekili olarak tutarsanız 

ön cam sileceği otomatik olarak 

çalışacaktır.
Ön cam sileceğinin çalışması, kol 

serbest bırakıldıktan bir kaç vuruş 

sonra sona erer; birkaç saniye sonra 

son temizleme vuruşu silme işlemini 

tamamlar.

ARKA CAM SİLECEĞİ

(şekil 25) 

 39) 

 3)

 

ˆ

Kontak anahtarı MAR-ON 

konumundayken halkanın 

konumuna çevrilmesi, sileceğin 

aşağıdaki fasılalı çalışmaya göre 

devreye girmesini sağlar.

“Akıllı yıkama” fonksiyonu

 

ˆ

Kolun ön panele çekilmesi ve bu 

konumda tutulması arka cam 

yıkama fıskiyelerini çalıştırır.

CAM YIKAMA

ÖN CAM SİLECEKLERİ

(şekil 25) 

 39) 

 3)

Bu kumanda kolu dört ayrı konuma 

getirilebilir:

A – Ön cam sileceği kapalı.
B – Fasılalı çalışma.
C – Sürekli yavaş.
D – Sürekli hızlı.
E – Hızlı fasılalı çalışma (sabit olmayan 

konum).

E

A

B

C

D

25

 

DVDF0S009c

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31

28

 

DVDF0S019c

 

ˆ

Bagaj bölümündeki alet kutusundan 

size verilen Alyan anahtarını alınız;

 

ˆ

Anahtarı B konumuna yerleştirip:

 

– Açılır tavanı açmak için saat 

yönüne

 

– Açılır tavanı kapatmak için ise 

saat yönünün tersine doğru 

döndürünüz.

Acil durumda çalıştırma
Butonun çalışmaması halinde, açılır 

tavan aşağıdaki şekilde manuel olarak 

çalıştırılabilir:

 

ˆ

Güneş perdesinin arkasında iç 

kaplama üzerinde yer alan koruyucu 

kapağı (A) (şekil 28) kaldırınız.

Tavanın kapatılması

 

ˆ

B butonunu (şekil 27) basılı 

tutunuz, cam panel “havalandırma” 

konumuna hareket eder. 

Tavan, buton serbest bırakıldığında 

ulaşılan pozisyonda duracaktır. 

Tekrar butona (B) basınız ve tavan 

tamamen kapanana kadar basılı 

tutunuz.

Sıkışma önleyici güvenlik sistemi

 

ˆ

Elektrikli cam tavan kenarında 

bulunan sıkışmayı önleyici güvenlik 

sistemi panelin yatay ve düşey 

kapanması sırasında etkindir ve 

herhangi bir engel tespit ettiğinde 

açılabilir tavan tekrar geri açılır.

Yeniden devreye alma prosedürü
Akünün bağlantısı kesildikten veya bir 

sigorta yandıktan sonra, açılır tavanın 

çalışması tekrar başlangıç durumuna 

getirilmelidir.
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

 

ˆ

Tavanın kademeli olarak tamamen 

kapanması için butona (A) (şekil 27) 

basılı tutunuz.

 

ˆ

Tamamen kapandıktan sonra, 

açılır tavan motorunun durmasını 

bekleyiniz.

AÇILIR TAVAN

Güneşliği açmak için “Sabit cam tavan” 

kısmındaki adımları takip ediniz.
Tavanın açılması

 

ˆ

A butonunu (şekil 27) basılı 

tutunuz, cam panel “havalandırma” 

konumuna hareket eder. 

Tavanı tamamen açmak için tekrar 

butona (A) basınız ve basılı tutunuz: 

Tavan, buton serbest bırakıldığında 

ulaşılan pozisyonda duracaktır.

27

 

DVDF0S018c

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

32

Tentenin havalandırma 

konumundan tamamen açık 

konuma doğru açılması

 

ˆ

Tenteyi otomatik olarak 

yatay tamamen açık konuma 

(havalandırma konumu - şekil 30’a 

bakınız) getirmek için yatay ara 

konumdan itibaren bir kere “tek 

dokunmalı” butona (A) (şekil 29) 

basınız.

Tentenin havalandırma 

konumundan tamamen açık 

konuma doğru açılması

 

ˆ

Tenteyi otomatik olarak tamamen 

açık konuma (dikey açılış - 

şekil 31’e bakınız) getirmek için 

havalandırma konumundan itibaren 

bir kez “tek dokunmalı” butona (A) 

(şekil 29) basınız.

 

ˆ

Son konuma gelmeden önce iki 

butondan birine basılırsa, tente 

duracak ve hareket başlangıç 

konumuna (havalandırma konumu) 

doğru ters yöne dönecektir.

Başlangıç konumundan açma: 

Tente tamamen kapalı

 

ˆ

Bir kere “tek dokunmalı” butona (A) 

(şekil 29) basılarak, tente otomatik 

olarak yatay açılış konumuna 

(havalandırma konumu - şekil 30’a 

bakınız) doğru açılır.

 

ˆ

Durma konumuna gelmeden önce 

iki butondan birine basılırsa, tente 

bir ara yatay açılış konumunda 

durabilir.

30

 

DVDF0S021c

SOFT TOP

 

ˆ

Tente, tavan ışığının yanında 

bulunan butonlar (A) veya (B) 

(şekil 29) ile açılabilir/kapatılabilir.

Otomobil park edildiğinde tentenin 

kapatılması tavsiye edilir.
Kapalı tente otomobili, kötü hava 

şartlarının neden olduğu hasarlardan ve 

ayrıca hırsızlıktan etkili bir şekilde korur.
DİKKAT: Eğer tente kısa bir zaman 

dilimi içinde tekrar tekrar çalıştırılırsa 

motor aşırı ısınabilir, böylelikle 

aşırı ısınma korumasının, sistemin 

çalışmasını engellemesine yol aşabilir. 

Bir dakikalığa bekleyip tekrarlayınız.

29

 

DVDF0S020c

 9), 10) 

 4)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33

Acil durum manevrası
Kontrol butonları çalışmazsa, tente 

aşağıdaki işlemler yapılarak manuel 

olarak hareket ettirilebilir:

 

ˆ

Alet kutusu veya hızlı lastik tamir 

kiti (Fix&Go) ile birlikte bagaj 

bölümünde bulunan anahtarı alınız.

 

ˆ

Somun anahtarını arka rafın altında, 

bagaj bölümünün içindeki özel 

yuvaya (A) (şekil 32) yerleştiriniz.

 

ˆ

Tenteyi açmak için saat yönüne, 

kapatmak için ise saat yönünün 

tersine doğru çeviriniz.

32

 

DVDF0S023c

Durma konumuna gelmeden önce 

iki butondan birine basılırsa, tente 

bir ara yatay açılış konumunda 

durabilir.

NOT: Tente otomatik olarak tamamen 

kapanmaz. Tenteyi tamamen kapatmak 

için butona (B) basılı tutunuz. Tamamen 

kapalı konuma ulaşılmadan önce buton 

bırakılırsa, tente hemen duracaktır.
Başlangıç konumu: Ara konumdan 

tente tamamen kapalı konumuna

 

ˆ

Tenteyi otomatik olarak güvenli 

bir konuma (tüm yatay tamamen 

kapalı konumdan yaklaşık 25 cm’lik 

mesafeye) almak için yatay ara 

konumdan itibaren “tek dokunmalı” 

kapatma butonuna (B) (şekil 29) 

basınız.

 

ˆ

Tenteyi tamamen kapatmak için 

butona (B) basılı tutunuz.

 

ˆ

Tamamen kapalı konuma gelmeden 

önce buton bırakılırsa tente hemen 

duracaktır.

31

 

DVDF0S022c

Tentenin tamamen açık 

durumdayken kapatılması

 

ˆ

Tenteyi otomatik olarak 

havalandırma konumuna (dikey 

kapanış) doğru kapatmak için bir 

kere “tek dokunmalı” butona (B) 

(şekil 29) basınız. Havalandırma 

konumuna gelmeden önce iki 

butondan birine basılırsa, tente 

duracak ve hareket başlangıç 

konumuna (tamamen açık konum) 

doğru ters yöne dönecektir.

Başlangıç konumu: Havalandırma 

konumundan tente tamamen kapalı 

konumuna

 

ˆ

Tenteyi otomatik olarak güvenli 

konuma (tamamen kapalı konumdan 

yaklaşık 25 cm’lik mesafeye) 

getirmek için havalandırma 

konumunda “tek dokunmalı” butona 

(B) (şekil 29) basınız. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

34

 

ˆ

Tente ilgili kontrol ile açıldığında, 

ısıtmalı arka cam devreye alınmışsa, 

otomatik olarak serbest bırakılır ve 

uyarı lambası söner.

 

ˆ

Buzu tenteden herhangi bir keskin 

alet ile temizlemeyiniz.

 

ˆ

Hasar görmesini önlemek amacıyla 

ısıtmalı arka camdan buzu 

temizlemek için kazıyıcıları veya 

püskürtücüleri kullanmayınız.

 

ˆ

Tenteye herhangi bir eşya 

koymayınız: Tentenin kullanılması 

halinde bu eşyalar hasara ve 

yaralanmaya yol açarak düşebilir.

 

ˆ

Otomobil uzun bir süre boyunca 

açık bir alanda park halinde 

bırakılırsa tentenin koruyucu bir örtü 

ile kaplanması tavsiye edilir.

 

ˆ

Tenteyi uzun süre açık olarak 

bırakmayınız: Kumaşta kıvrımlara ve 

kırışıklara neden olabilir.

 

ˆ

Tenteyi hareket ettirmeden önce, 

çalışmayı gerçekleştirmek için 

yeteri kadar yerin olduğunu ve 

tentenin hareketli parçaları yanında 

herhangi bir engelin veya insanın 

bulunmadığını kontrol ediniz.

 

ˆ

Otomatik klima kontrol sistemi açık 

olursa ve tente tamamen kapalı 

olmazsa, yolcu kabininin içine 

giden soğutulmuş hava akış debisi 

azalabilir.

Prosedür sonlandırıldığında tente, 

sürücüye çalışmanın doğru bir şekilde 

eski haline getirildiğini bildirmek 

için otomatik olarak tam açılma ve 

kapanma döngüsü (tamamen kapalı 

konumdan itibaren 25 cm’ye kadar) 

gerçekleştirecektir. 
Uyarılar

 

ˆ

Tentenin yatay ve dikey 

parçaları sırasıyla 100 ve 80 

km/s’nin altındaki herhangi bir hızda 

çalıştırılabilir.

 

ˆ

Tente −18 ila +80 

o

C arasındaki 

herhangi bir sıcaklıkta çalıştırılabilir

 

ˆ

Tente açıldığında veya 

kapatıldığında motorun her zaman 

çalışıyor olması tavsiye edilir.

 

ˆ

İhtiyaç halinde, tente açık veya 

kapalı iken aküyü çıkarınız, ancak 

tente hareket halindeyken akü 

ÇIKARILAMAZ.

 

ˆ

Bagaj taşıma tertibatlarını tenteye 

sabitlemeyiniz ve açık tentenin 

üzerine bağlı eşyalarla seyahat 

etmeyiniz.

 

ˆ

Kullanıcının talebi üzerine, ısıtmalı 

arka camın aktif hale getirilmesi 

sadece tente tamamen kapalı ise 

mümkündür. Eğer tente yanlış bir 

şekilde kapatılırsa, ısıtmalı arka 

cam çalışmaz ve ilgili uyarı lambası 

yanmaz.

Başlangıç durumuna getirme 

prosedürü
Akünün bağlantısı kesildikten veya 

bir koruyucu sigorta yandıktan sonra, 

tentenin çalışması tekrar başlangıç 

durumuna getirilmelidir. 
Aşağıdaki işlemleri yapınız:

 

ˆ

Herhangi bir işlem yapmadan önce, 

tüm başlangıç durumuna getirme 

prosedürü sırasında motorun 

çalışıyor olduğundan emin olunuz.

 

ˆ

Tente tamamen açılana kadar açma 

butonuna (A) (şekil 29) basınız.

 

ˆ

Tente tamamen açıldığında, en az 

2 saniye boyunca butona basılı 

tutunuz.

 

ˆ

Tente tamamen kapanana kadar 

kapatma butonuna (B) (şekil 29) 

basınız.

 

ˆ

Tente tamamen kapandığında, en 

az 2 saniye boyunca butona (B) 

(şekil 29) basılı tutunuz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35

Kapının dışardan manuel olarak 

açılması (yolcu tarafı)
Kolu çekiniz. Kapının açılmasına sadece 

iç kol 1. konumda (şekil 34) ise izin 

verilir.

34

 

DVD F0S0110c

Dışardan manuel olarak kilitleme
Sürücü tarafı kapı kanadı kapalı iken, 

anahtarı sokup 2. yöne (şekil 33) doğru 

çeviriniz.
Otomobilin merkezi kilitlemesi varsa, 

anahtarın çevrilmesi kilitlerin tümünü 

aynı anda kapatır.
Yolcu tarafı kapısı, kolu 2. konuma 

(şekil 34) (A kırmızı alanı görünür) 

getirerek sadece içeriden kilitlenebilir.

KAPILAR

Kapının dışardan manuel olarak 

açılması (sürücü tarafı)
Dışarıdan, anahtarı sokup, 1. yöne 

(şekil 33) doğru çeviriniz ve kolu çekiniz. 

Otomobilin merkezi kilitlemesi varsa, 

anahtarın çevrilmesi kilitlerin tümünü 

açar.

33

 

DVD F0S0109c

 11)

 

ˆ

Tente açık ve otomobil seyahat 

halinde iken, ses tanıma sistemi 

arka plan gürültüsü nedeniyle sesli 

komutları tanıyamaz: Tente kapalı ve 

yüksek hızda gidiliyor iken, numara 

çevirme ile ilgili ses fonksiyonu 

tanınamayabilir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

36

BAGAJ

KOLAY AÇILABİLİR 

ELEKTRİKLİ KOL

 

ˆ

Bagaj kapısını açmak için elektrikli 

kolu (A) (şekil 36) kullanınız.

 

ˆ

Kilidi manuel olarak açmak için, 

kontak anahtarının metal kısmını 

kullanınız.

 

ˆ

Kilidi uzaktan kumanda ile açmak 

için 

R butonuna basınız.

 

ˆ

Kapatmak için ise bagaj kapısının 

altında bulunan kolu kullanınız.

 

ˆ

Eğer bagaj kapısı düzgün bir şekilde 

kapatılmazsa, özel gösterge paneli 

veya renkli ekran uyarı lambası 

(öngörüldüğünde) yanacaktır.

36

 

DVDF0S025c

 10)

ELEKTRİK 

KUMANDALI  

CAMLAR

Bu camlar, kontak anahtarı MAR-

ON konumuna getirildiğinde ve 

anahtar STOP konumuna getirildikten 

veya çıkarıldıktan sonra yaklaşık iki 

dakikalığına çalışır.
Elektrikli cam kontrol butonları (şekil 35) 

vites kolunun yanında bulunur.
A: Sol ön camı açmak/kapatmak için.
B: Sağ ön camı açmak/kapatmak için.
Eğer buton birkaç saniye boyunca basılı 

tutulursa, cam otomatik olarak yükselir 

veya alçalır (sadece anahtar MAR-ON 

konumundayken).

35

 

DVDF0S0148c

 9)

İçerden kilitleme/kilit açma
Kapı panelleri (şekil 34) üzerindeki 

kolları kullanınız:
– 1. konum: Kapı kilidi açık.
– 2. konum: Kapı kilitli.
Otomobil merkezi kilitleme özelliği 

barındırıyorsa, sürücü veya yolcu tarafı 

kolunun kullanılması tüm kapıları kilitler/

kilidi açar.
Uzaktan kumanda ile

 butonuna basınız: Kapı kilitleme.

 butonuna basınız: Kapı kilidini açma.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37

DİKKAT Kitte bulunan montaj 

talimatlarını mutlaka takip ediniz. Montaj 

kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.

39

 

DVDF0S150c

TAVAN YÜK TAŞIMA 

ÇITASI

ÜST BAGAJ BAĞLANTI 

ELEMANLARI

Bağlantı elemanları şekil 38’de 

gösterilen yerlerde bulunur.

38

 

DVDF0S149c

Ön bağlantı elemanlarını kullanmak için, 

kapı açıkken erişilebilir olan kapağı (A) 

(şekil 38) çıkarınız.
Arka sabitleme alanları (B) şekil 39’da 

gösterilen ölçülere göre bulunabilir.
Fiat aksesuar serisi bagaj kapısı için 

özel bir tavan yük taşıma aparatı verir.

 13)

Tente tamamen açıkken bagaj 

kapısının açılması

 

ˆ

Tenteyi otomatik olarak 

havalandırma konumuna doğru 

kapatmak için “tek dokunmalı” 

bagaj kapısı açma butonuna (A) 

(şekil 36) basarak. Bagaj kapısı 

havalandırma konumunda çalışabilir.

Bagaj kapısının acil durumda 

açılması
Otomobilin aküsü bittiyse veya elektrikli 

bagaj kapısı kilidi arızalıysa bagaj 

kapısını yolcu kabininden açmak için 

aşağıdaki işlemleri yapınız:

 

ˆ

Arka koltuk başlıklarını çıkarınız.

 

ˆ

Koltuk sırtlıklarını katlayınız.

 

ˆ

Bagaj bölümü içindeki kola (A) 

(şekil 37) basınız.

37

 

DVDF0S026c

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTOMOBİLİN T

ANITIMI

38

KUMANDALAR

ELEKTRİK DESTEKLİ 

(DUALDRIVE) DİREKSİYON

(öngörülen bazı pazarlarda/versiyonlarda)

 

ˆ

Anahtar MAR konumunda iken, 

CITY fonksiyonunu aktif hale 

getirmek için Dualdrive butonuna 

(A) (şekil 42) basınız.

Gösterge panelinde CITY kelimesi 

yanacaktır.

 

ˆ

CITY fonksiyonu açık iken, tekerlek 

eforu daha hafif olur ve park 

manevraları kolaylaşır.

 

ˆ

Fonksiyonu kapatmak için tekrar 

butona basınız.

42

 

DVDF0S161c

 16)

 

ˆ

Emniyet çubuğunu motor 

kaputunun ayrılmaz parçası olan 

yuvaya (A) (şekil 41) yerleştiriniz.

41

 

DVDF0S028c

 

ˆ

Motor kaputunu kapatmak için, 

motor kaputu dayama çubuğunu 

çıkarınız ve kendi kilitleme tertibatına 

geri koyunuz, motor kaputunu 

motor bölümünden yaklaşık 

20 cm indiriniz, daha sonra kendi 

konumuna gelmesine izin veriniz 

ve tamamen kapandığını kontrol 

ediniz. Kapanmamışsa, prosedürü 

tekrarlayınız.

MOTOR KAPUTU

Kaputu açmak için:

 

ˆ

A kolunu (şekil 40) sürücü kapısına 

doğru çekiniz.

40

 

DVDF0S027c

 

ˆ

B kolunu ok yönünde çekiniz ve 

kaputu kaldırınız. Destek çubuğunu 

yerleştiriniz.

 15)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Content      ..      1      2      3      ..