-      

 

 

 

 001   .

 

 002   1.

 

 003   1.2. ,

 

 004   1.3.

 

 005   1.4.

 

 006   2.

 

 007   2.2.

 

 008   2.3.

 

 009   2.4.

 

 010   3.

 

 010   3.1.

 

 011   3.2.

 

 012   3.3. -

 

 013   3.4.

 

 014   4.

 

 015   4.1.

 

 016   4.2.

 

 017   4.3.

 

 018   ,

 

 019   5.

 

 020   5.1.

 

 021   5.2 ר

 

 021   5.3.

 

 022   5.4.

 

 023   6.

 

 024   6.1.

 

 025   6.2. -

 

 026   6.3

 

 027   7.

 

 028   7.1.

 

 029   7.2

 

 030   7.4.

 

 031   7.5.

 

 032   7.6.

 

 033   8.

 

 034   8.2

 

 035   8.3.

 

 035   8.4 ר

 

 036   9.

 

 037   9.2. -

 

 038   9.4.

 

 039   9.5.

 

 040   9.6.

 

 040   10.

 

 041   10.1.

 

 042   10.2. ,

 

 043   10.3.

 

 044   10.4.